Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

Bugetul agricol al Uniunii Europene

afaceri

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA A PROIECTULUI DE INVESTITII
ASPECTE SPECIFICE ALE FINANTARII PE TERMEN LUNG
Prezentarea societatii comerciale MORENI S.A.
Instrumente de politica comerciala aplicabile tranzactiilor internationale din CTS
CONTRACTUL CA IZVOR DE OBLIGATII
Antreprenoriat
ISTORICUL DANONE - produse
INVESTITIILE - CONDITIE ESENTIALA A MODERNIZARII ECONOMIEI SI INTRODUCERII PROGRESULUI TEHNIC
Investitiile straine directe de capital
Economia romaneasca in anul 2004

TERMENI importanti pentru acest document

Agricultura tarilor membre ale Uniunii Europene exploatatii agricole : : : : bugetul UE pentru finantarea PAC :

Bugetul agricol al Uniunii Europene

     Bugetul agricol al Uniunii Europene pana in anul 2006

Bugetul agricol al UE pana in anul 2006 (inclusiv) se executa prin intermediul Fondului European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA), componenta a bugetului general al Comunitatilor Europene.

FEOGA constituit in anul 1962, reprezinta instrumentul financiar al PAC si finanteaza cheltuielile legate de interventiile comunitare in cadrul Organizarilor Comune de Piata si partial pentru dezvoltarea rurala.

Finantarea bugetara in UE se realizeaza pe baza principiului solidaritatii financiare ceea ce presupune finantarea comuna a masurilor comune. In fapt, aceasta presupune ca unele tari sa subventioneze in parte agricultura altor tari. In general, tarile net contributoare sunt si cele care doresc reformarea sistemului actual al PAC, in scopul reducerii cheltuielilor agricole.

FEOGA se constituie din urmatoarele surse:

participarea statelor membre cu anumite procente din PIB;

surse proprii traditionale, care provin din sistemul Organizarii Comune de Piata: taxe vamale de import, cotizatii in cadrul Organizarii Comune a Pietei zaharului, etc;

resurse provenite din TVA perceput tarilor membre;

alte surse.

FEOGA a oferit un cadru de lucru stabil, facand posibila realizarea pe termen lung a scopurilor politicii agricole comune a UE.

FEOGA este administrat de un Comitet cu rol consultativ, format din reprezentanti ai statelor membre si ai Comisiei. La nivelul statelor membre, structurile operationale care gestioneaza transferurile financiare agricole sunt agentiile de plata. Platile catre beneficiari se fac in baza unor proceduri complexe de verificare a eligibilitatii operatiunilor de finantare. Agentia de Plata transmite lunar Comisiei declaratii de cheltuieli, iar anual, intreaga documentatie justificativa, dupa verificarea careia Comisia realizeaza regularizarea platilor, respectiv dispune rambursarea sau recuperarea unor sume. Comisia, la randul sau, intocmeste raportul financiar anual si il transmite spre aprobare Consiliului European si Parlamentului European, nu mai tarziu de luna iulie a fiecarui an.

Tabel nr. 4

Plafoanele maxime de cheltuieli pentru agricultura privind exercitiul bugetar 2000-2006

-milioane euro, in preturile anului 2004-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pilonul 1: organizatii comune de piata

36620

38480

39570

39430

38410

37570

37290

Pilonul 2: dezvoltare rurala

4300

4320

4330

4340

4350

4360

4370

Total

40920

42800

43900

43770

42760

41930

41660

Sursa: Perspectivele Financiare ale UE pentru perioada 2000-2006, Institutul European din Romania.

Tabel nr. 5

Ponderea cheltuielilor pentru agricultura in proiectul de buget al U.E.

Indicatori

2000

2001

20022003

2004

2005

2006

Total angajamente UE

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total angajamente UE

44,5

45,8

46,8

46,4

41,9

43,0

42,6

Sursa: The Future of EU.R.D., Mark Vanhenkeler, Policy Kiel Conference, 24 sept.2003

Din analiza tabelelor nr. 4 si 5 rezulta ca eforturile financiare ale UE pentru realizarea masurilor de Politica Agricola Comuna, in perioada 2000-2006 au fost si raman in continuare considerabile, chiar daca ponderea sumelor alocate pentru agricultura din totalul angajamentelor bugetare ale UE este de reducere (de la 46,4% cat a fost in anul 2003, la 42,6% in anul 2006).

Fondul European de Orientare si Garantare in Agricultura are doua linii de finantare distincte: sectiunea garantare si sectiunea orientare.

A. Sectiunea Garantare finanteaza:

functionarea organizarilor comune de piata;

unele masuri de dezvoltare rurala (masurile insotitoare de modernizare si diversificare a exploatatiilor agricole, etc.);

masuri veterinare (vizand sanatatea si conditiile de crestere ale animalelor) si fito-sanitare;

masuri generale de informare si evaluare.

B. Sectiunea Orientare a finantat masuri de dezvoltare rurala in zonele care intra sub incidenta Obiectivului 1 al Politicii Regionale[1], si anume:

investitii in exploatatiile agricole si in activitati de prelucrare/comercializare a produselor agricole;

intinerirea populatiei agricole;

activitati de formare profesionala;

stimularea dezvoltarii activitatilor neagricole.

FEOGA-Orientare, este sectiunea care a avut rolul de a finanta sustinerea reformelor structurale, realizarea obiectivelor de politica sociala, sprijinirea dezvoltarii zonelor rurale mai putin dezvoltate.

Tot aceasta sectiune finanteaza si Programul LEADER+ (Legaturi intre Sectiunile de Dezvoltare a Economiei Rurale).

LEADER+ este un program comunitar al carui scop consta in incurajarea, la nivel european, a parteneriatelor si schimbului celor mai bune practici, in vederea promovarii unei agriculturi durabile.

Acest program promoveaza planurile integrate concepute si implementate de partenerii active care actioneaza la nivel local[2]. Obiectivele incurajeaza si sustin locuitorii rurali in valorificarea potentialului zonei lor pe termen lung, pentru dezvoltarea unei activitati integrate, asigurarea si elaborarea unor strategii originale pentru o dezvoltare sustinuta care sa experimenteze noi cai si modalitati de crestere economica.

Aceasta se realizeaza atat prin masurile orizontale, cat si prin masurile de acompaniere.

Masurile orizontale continua punerea in aplicarea a unui obiectiv care se refera la:

ameliorarea eficacitatii structurilor agricole (ajutoare de investitii, prime de instalare pentru tineri, indemnizatii compensatorii in zonele defavorizate);

ameliorarea conditiilor de transformare si comercializare a produselor agricole.

Pentru a beneficia de sprijin pentru investitii de modernizare, fiecare exploatatie trebuie sa-si elaboreze un plan individual de investitii care sa cuprinda si o strategie de ameliorare a competitivitatii, o strategie de prezervare a mediului, masuri de igiena si de stricta ameliorare a conditiilor de crestere a animalelor. O atentie speciala se acorda atragerii tinerilor agricultori la conducerea exploatatiilor, in care scop li se asigura mijloace pentru a face fata cheltuielilor de instalare si un ajutor suplimentar pentru investitii.

Masurile de acompaniere reprezinta masurile de protectie a mediului ce sunt obligatorii pentru toate programele de dezvoltare a statelor membre. Prin aplicarea acestora agricultorii sunt incurajati sa-si cultive pamantul de o maniera care sa aiba efecte pozitive asupra mediului.

Aceste masuri au fost prevazute in Reglementarea nr.2078/1992 care a fost elaborata pentru a acompania reforma PAC.

O categorie speciala de masuri de acompaniere o reprezinta aceea care asigura cadrul comunitar de ajutoare de pensionare anticipata a agricultorilor care stabileste urmatoarele obiective

in acest scop[3]:

      oferirea unui venit producatorilor agricoli in varsta care decid sa-si inceteze activitatea;

      favorizarea inlocuirii agricultorilor in varsta cu persoane care pot sa amelioreze si sa creasca viabilitatea economica a exploatatiilor ramase;

      schimbarea destinatiei terenurilor agricole daca nu exista conditii satisfacatoare ca exploatatiile sa devina viabile.

Programul in curs urmareste sa faciliteze pensionarea a 205.000 agricultori si 7500 muncitori agricoli si sa elibereze cca 4 milioane hectare. O parte din aceasta suprafata va fi destinata altor utilizari decat cele agricole, ca de exemplu pentru silvicultura sau crearea de rezervatii naturale. Restul suprafetei va fi directionata spre tinerii agricultori care doresc sa-si mareasca exploatatiile sau sa se instaleze ca sefi de exploatatii.
In cadrul obiectivelor de dezvoltare rurala sunt cuprinse si masuri de dezvoltare a silviculturii, pentru care s-a elaborat o strategie la nivelul Uniunii Europene. Strategia respecta reglementarile internationale privitoare la padure, subliniaza rolul multifunctional al acesteia in gestiunea durabila bazata pe rolul social, economic, de mediu, ecologic si cultural pe care il joaca in dezvoltarea societatii si spatiului rural.

Fondurile alocate prin FEOGA-orientare sunt consumate pe baza de programe de dezvoltare multianuala, prezentate de statele membre la inceputul fiecarui exercitiu financiar.

Selectarea proiectelor propuse de beneficiarii finali se realizeaza la nivel descentralizat de catre autoritatile nationale/regionale competente din fiecare state membru.

La selectia proiectului un criteriu obligatoriu avut in vedere este ca acesta sa contina masuri de agricultura ecologica. Un aspect important de subliniat este, ca spre deosebire de masurile de piata, masurile de dezvoltare rurala necesita cofinantarea statelor membre.

     Bugetul Agricol al Uniunii Europene dupa 1 ianuarie 2007

Incepand cu anul 2007, bugetul agricol al UE 27 s-a executat prin intermediul a doua fonduri europene pentru agricultura ce se vor constitui conform prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr.1290/2005, privind finantarea politicii agricole comune, respectiv:

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), instrument de finantare a masurilor privind Organizarea Comuna de Piata, care se va constitui din FEOGA Garantare;

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), instrument de finantare a programelor de dezvoltare rurala. Acest fond se va constitui din FEOGA Orientare, dar si din sectiunea Garantare; Fondul de Coeziune; surse provenite de la fondurile de preaderare a UE 10, Romania si Bulgaria; surse provenite din mecanismul de modulare, etc.

FEGA si FEADR se vor derula prin bugetul general al Comunitatilor Europene. Conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, finantarea comunitara se va realiza la nivel central sau in contextul gestiunii comune, impreuna cu statele membre UE 27.

Finantarea cheltuielilor din bugetul comunitar pentru realizarea PAC se vor efectua conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene nr. 1605/2002. Fondul European de Garantare pentru Agricultura (FEGA). Conform Regulamentului (CE) nr.1290/2005 va finanta in contextul gestionarii comune intre statele membre si comunitate, potrivit legislatiei comunitare, urmatoarele cheltuieli:

v     restitutii la export pentru produsele agricole catre tarile terte;

v     masurile de interventie pentru reglarea pietelor agricole;

v     platile directe catre fermieri in conformitate cu politica agricola comuna;

v     contributia financiara a Comunitatii la masurile de informare si promovare a produselor agricole de pe piata interna a comunitatii si in tarile terte, luate de catre statele membre pe baza altor programe, care au fost selectate de catre Comisie.

Totodata, FEGA va finanta in mod centralizat, in conformitate cu legislatia comunitara, urmatoarele cheltuieli:

v     contributia financiara a Comunitatii la masuri veterinare specifice, masuri de inspectie veterinara, masuri de inspectie pentru alimente si hrana animalelor, eradicarea bolilor la animale, programe de control (masuri veterinare) si masuri fitosanitare;

v     promovarea produselor agricole fie direct de catre Comisie, fie prin intermediul organizatiilor internationale;

v     masuri luate in conformitate cu legislatia comunitara pentru a asigura conservarea, caracterizarea, colectarea si utilizarea resurselor genetice in agricultura;

v     infiintarea si sustinerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultura;

v     sistemele de supraveghere agricola, inclusiv anchetele privind structura exploatatiilor agricole;

v     cheltuielile referitoare la piata produselor pescaresti.

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

Prin Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala sunt stabilite regulile generale referitoare la sprijinul Comunitatii pentru dezvoltarea rurala, finantat prin FEADR. Acest fond va contribui la promovarea dezvoltarii rurale durabile in intrega Comunitate intr-o maniera complementara alaturi de Fondul European de Garantare Agricola, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit.

Sprijinul financiar pentru dezvoltarea rurala va avea urmatoarle obiective:

cresterea competitivitatii agriculturii si silviculturii prin sprijinirea restructurarii, dezvoltarii si inovarii;

imbunatatirea mediului si a zonelor rurale prin sprijinirea administrarii terenurilor;

imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale prin incurajarea diversificarii activitatii economice.

FEADR va completa actiunile nationale, regionale sau locale ce contribuie la prioritatileComunitatii. Finantarea prin FEADR se va efectua prin consultari intre Comisie si Statul Membru, care includ autoritati locale, regionale sau alte autoritati competente, parteneri sociali si economici, sau alt organism care reprezinta societatea civila, organizatii non-guvernamentale, organizatii ecologice, etc.

FEADR va finanta in fiecare Stat Membru programele care vor implementa strategia de dezvoltare rurala, care va acoperi o perioada cuprinsa intre 1.01.2007-31.12.2013.

Fiecare program de dezvoltare rurala va cuprinde:

Analiza situatiei din punct de vedere al punctelor tari si al punctelor slabe;

Justificarea prioritatilor alese de Comunitate si prevazute in Planul National Strategic, precum si impactul asteptat;

Informatii despre axele si masurile propuse pentru fiecare axa, obiectivele specifice si indicatorii care sa permita masurarea progresului, eficientei si eficacitatii programului;

Planul de finantare care va avea doua tabele:

- un tabel in care va fi precizata contributia totala a FEADR, planificata pentru fiecare an;

- un tabel in care se va inscrie pentru intrega perioada de programare contributia totala planificata a Comunitatii si fondurile publice nationale corespunzatoare pentru fiecare axa, rata contributiei FEADR pentru fiecare axa, precum si suma alocata asistentei tehnice;

O repartizare orientativa a sumelor initiale pe masuri din punct de vedere al cheltuielilor publice si private;

Informatii cu privire la masurile finantate de alte instrumente de finantare a Politicii Agricole;

Desemnarea partenerilor si rezultatele conlucrarii cu acestia.[1] Regulamentul Consiliului European (CE) nr.1258/1999 privind Finantarea Politicii Agricole Comune

[2] Letitia Zahiu: Politici si Piete Agricole Reforma si Integrare Europeana, Editura CERES, 2005.

[3] Regulamentul Consiliului (CE) nr. 127/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltarea rurala si de modificare si abrogare a unor reglementari.


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 628
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site