Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Asigurari indirecte (reasigurarea)

Asigurari

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACTIEI ASIGURATILOR
ANALIZA PRIVIND DEZVOLTAREA PIETEI ROMANESTI A ASIGURARILOR
TRASATURILE PIETEI ASIGURARILOR
DEFINIREA PIETEI ASIGURARILOR
PIATA EUROPEANA A ASIGURARILOR
Asigurarea pecuniara
Asigurarea maritima
RCA
Asigurarile agricole
INSTRUCTIUNI COMPLETARE ACTE ADEZIUNE- ALLIANZ TIRIAC

Asigurari indirecte (reasigurarea).

1.       Necesitatea si esenta reasigurarilor.

2.       Elementele de baza si clasificarea reasigurarilor.3.       Formele de reasigurare

4.       Metodele de reasigurare.

1 Necesitatea si esenta reasigurarilor.

Motivatiaaparitieireasigurariioreprezintaofertapropusadecatrereasigurator,incalitatedecompaniespecializata,asiguratoruldirect,numitreasiguratsaucompaniecedenta.Aceastaofertas-adatorataparitieiintimplatoareaunorevenimenteacarordimensiuneestefoartemarecavolum,sauaparitiaunorevenimentemicicadimensiuni,darcufrecventamaredeaparitie. Situatiapoatedezechilibradinpunctdevederefinanciarcompaniacedenta,putindu-seajungelasituatiadefaliment.

Reasigurareareprezintaunacorddevointaintreopersoanajuridicanumitreasigurat (companiecedenta)sioaltafirmanumitaresiguratorprincareplatindopartedinprimadeasigurarenumitaprimadereasigurare,companiacedentaobtineprotectiareasiguratoruluisiestedespagubitincazulaparitieievenimentuluiasigurat,cuosumaechivalentacumarimeadaunei,numaimultdecitvaloareasumeireasigurate( valoartea contrasctuluidereasigurare ).

Dinaceastadefinitieampututdesprindecitivatermenispecifici:

- Reasiguratul saucompaniacedentareprezintaasiguratoruldirectcare

cedeazaopartedinriscreasiguratorului,contractuldereasigurareavindlabazacontractuldeasigurarre;

- Reasiguratoresteosocietatespecializatainprelucrarearisculuidelaasiguratoruldirectcareincaseazaprimadereasiguraresidespagubestepereasiguratincazulaparitieievenimentuluiasigurat;

1         Primadereasigurareeste“partedinprimadeasigurarepecarecompaniacedentaocedeazareasiguratului”.DimensiuneaprimeidereasiguraredepindedeparteaderisccareestepreluatadecatrereasiguratorsideraportuldintrecereresiofertapepiatadereasigurariInacestsens,dacacerereacompaniilorcedenteestemare,iarofertareasiguratorilormica,astuncinivelulprimeideasiguraresiimplicitsicelalprimeidereasigurarevorcreste.

Mecanismulreasigurarii

PaPrPr’

Asigura-Reasigu-C.A.torReasi- C.R.torRetro-C.R’.

guratorOparte dincedentO parte din

Desp.despagubiredespagubire

Pa – prima de asigurare;C.A.- contractul de asigurare;

Pr – prima de reasigurare;C.R.- contractul de reasigurare;

Pr’- prima de retrocedare;C.R’.-contractul de retrocedare;

- Relatiadereasigurarearelocintrecompaniacedentasireasigurator,iarintreasiguratuloriginalsireasiguratorulnuexistaniciolegatura;

- Incazulproceduriidaunelor,asiguratulsolicitasiprimestedespagubiridelaasiguratorulsau,iar acestalarindulsau,preia,conformacorduluidereasigurare ,sumelerespectivedelareasiguratorul (reasiguratorii)sai.

- Sepoateafirmacapricipalulrolalreasiguratoruluiesteaceladeaoferiprotectieasiguratoruluidirectimpotrivauneiasaumaimultordaunesauacumularideprejudiciirezultatedinacelasieverniment;

- Reasigurareafacedeci,capierdereasuferitadesocietatedeasigurarisafie dispersata,suportatademaimultesocietati. Eaoferacapacitateacerutadeasiguratorul directdeaacopeririscurilepecareacestanulepoatesuporta.

Cauzeleaparitieireasigurarilorsunt:

a) Dezvoltarearapidaapieteiasigurarilordirecte;

b) Revolutiaindustriala.

Inprezent,seobservaocrestereavaloriisioconcentrareaacestorvalori.

Deexemplu,unaeravaloareaunuivaslamijloculsecoluluitrecutsialtaestevaloareaunuisuper - tancpetrolierastazi.Unaeravaloareauneicladiricubirouripela1900sialtaestevaloareaunuizgirie – noricontinindbiroticamomentuluideastazi.

Concentrareavalorilorserefera,deexemplu,launnumarmaredepetroliereintr-osingurataraapartinindmaimultorarmatorisauunuiasingur,undecompaniiledeasigurarinusuntcapabilesapreiariscurileinasiguraredirecta,motivpentrucareapeleazalareasigurare .

Inplus,dezvoltareatehnologicadanastereunornoicategoriideobiective,cumarfiplatformedeforajmarin,laboratoarespatialeetc.

c. Aparitiaunornoistatepemapamond
Independentapoliticasieconomicaafavorizatsiaparitiauneipietelocaleaasigurarilor.Tinindseamacaacestecompaniiauobazafinanciaramairedusa,iarriscurilecepotsaaparasuntfoartemari (ex: risculdeinundatiesaucutremurinstateleafricane),asiguratoriidirectiapeleazafrecventlacedarea riscurilorinreasigurare .

d.Exploziademografica

Acestevenimentcolaboratcuexpunereaunorregiuniintinsecatastrofelornaturale(uragane,incendii ), iaraparitiarisculuifiindfoarteconcentrata,cerereaountruacoperirecreste.Exemple:China,India.

e. Consecintelesociale

Somajul,inflatia,pauperizareapopulatieiauduslaocresterecenupoatefiacoperitade piatanationalaaasigurarilor. Faraacunoastecupreciziemomentulaparitieireasigurarilor,seapreciazacaaceastaaaparutodatacuaparitiaprimelorsocietatide asigurari.

La inceput,reasigurarea se incheia numai facultativ. Apoi, in secolul al XIX-lea, odata cu progresul industrial si comercial, asigurarea a capatat o raspindire rapida si a necesitat forme de acoperire mai eficiente. Iata de ce a devenit indispensabila introducerea contractului de reasigurare automata, care acopera practic toata gama de afaceri acceptata de o companie de asigurari, intr-o anumita ramura.

Mai tirziu, companiile de asigurari au practicat simultan subscrierea directa si reasigurarea. In urma cresteriicererii de acoperire, a intetirii concurentei dintre companiile de asigurari, s-au format companii de reasigurari specializate, numite companii profesionale.

Reasigurarea constituie un mijloc de egalizare, de divizare a raspunderilor intre mai multi asiguratori, dispersati pe arii geografice cat mai intinse, de mentinere a unui echilibru intre primele incasate si despagubirele datorate la fiecare asigurator in parte.

Prin asigurare, un singur asigurator preia in totalitate raspundere, indiferent de marimea sumei asigurate.

In reasigurare intervin doua parti: reasiguratul si reasiguratorul. Relatiile de reasigurare au la baza un contract de reasigurare incheiat intre doua societati de asigurari, prin care prima se elibereaza, partial sau integral, de raspunderea ce si-a asumat-o initial prin contractul de asigurare, iar a doua preia corespunzator o parte din riscuri. La randul sau, reasiguratorul se poate reasigura la o alta societate de asigurari-reasigurari, aceasta operatiune fiind numita retrocesiune.

Societatile de reasigurari preiau de la asiguratori acele riscuri care sunt prea mari pentru capacitatea lor financiara. Astfel, reasigurarea are un rol important din urmatoarele cauze:

1        Cresterea capacitatii de asigurare

2        Omogenizarea riscurilor

3        Stabilizarea financiara

Cresterea capacitatii de asigurare - Principalul motiv pentru care se apeleaza reasigurare este cresterea capacitatii de primire in asigurare. In fiecare domeniu de asigurare exista risacuricare, datorita dimensiunii sau naturii lor, nu pot fi acoperite in intregime de o singura companie de asigurari.

Omogenizarea riscurilor – producerea riscurilor asigurate de obicei duce la inrautatirea rezultatelor obtinute de compania de asigurari pe o anumita perioada de timp. Oscilatiile mari ale rezultatelor obtinute de un asigurator pot distruge imaginea companiei in fata publicului si pot genera ingrijorare in randurile asiguratilor si actionarilor.

Stabilizarea financiara – alta functie importanta a reasigurarii este cea financiara. Companiile care practica au ostabilitate financiara mai puternica si un grad de solvabilitate mai ridicat.

Elementele de baza si clasificarea reasigurarilor.

In domeniul reasigurarilor (RAs) se utilizeaza un sir de notiuni specifice numai acestui domeniu de activitate. Ele sunt:

Companie cedenta (cedenta) - compania care accepta riscul de la asiguratul sau si cedeaza o parte din acest risc in reasigurarea altor SAs si SRAs;

Reasiguratorul - asiguratorul care accepta o asigurare de la un asigurator direct (SAs sau SRAs);

Retrocesiune - o noua reasigurare incheiata de un reasigurator, prin care transmite o parte din raspundere, preluata prin contractul de asigurare, uni alte SAs sau SRAs;

Retrocedent - partea ce intervine in retrocesiune si care, in schimbul unei prime se reasigura, la rindul sau, la o alta SAs mai puternica;

Retrocesionar - partea care intervine in retrocesiune, si care in schimbul primelor incasate, preia o parte din riscurile si din sumele asigurate;

Bordero - lista riscurilor ce se transmit in reasigurare. Este transmis de catre reasigurat reasiguratorului sau;

Recapitulatie - document trimis de reasigurat reasiguratorului o data in trimestru, in care se indica lista de borderouri transmise in timpul trimestrului;

Tantiema- o parte din beneficiu, platit de reasigurator reasiguratului, pentru cai s-au transmis in reasigurare riscuri bine studiate de catre reasigurat. Se achita anual din suma beneficiului net;

Excedent - suma riscului care se transmite in reasigurare (o parte din valoarea riscului, care depaseste retinerea proprie);

Retinerea proprie - o parte din suma asigurata a riscului de care reasiguratul raspunde singur;Slip - document trimis de catre reasigurat diferitor reasiguratori care contine:

·         denumirea companiei cedente;

·         caracteristica obiectului care se transmite in reasigurare;

·         suma asigurata;

·         conditiile de asigurare;

·         cota primei tarifare;

retinerea proprie a companiei cedente

Clasificarea reasigurarilor:

- reasigurarea proportionala;

-- cota parte;

-- executarea la suma asigurata;

- reasigurarea neproportionala;

-- executarea la dauna:

·         pe baza de risc;

·         pe baza de intimplare;

-- oprire de dauna (stop loss).

3. Formele de reasigurare.

Reiesind din clasificarea reasigurarilor, in practica internationala se practica2 forme:

a) proportionala

b) neproportionala.

a) reasiguratorul accepta o raspundere stabilita ca proportie din suma initial asigurata prin contractul de asigurare direct, iar daunele inregistrate se repartizeaza intre compania cedenta si reasiguratori in mod direct proportional cu acoperirea acordata. Reasigurarea proportionala a fost prima forma de reasigurare utilizata si ea s-a dezvoltat din sistemul coasigurarii prin care mai multi asiguratori impart intre ei in proportii cuvenite o parte a asigurarii directe. Reasigurarea proportionala a devenit populara si din cauza cantitatii mici de munca administrativa pe care o implica. In RM se utilizeaza numai aceasta forma de reasigurare. Aceasta este prezentata de 2 tipuri de contracte de reasigurare:

1) cota-parte;

2) excedent de suma asigurata.

(1) compania cedenta consimte sa cedeze, iar asiguratorul consimte sa accepte o proportie fixa din fiecare risc subscris. Reasiguratorul va primi proportia corespunzatoare din volumul de prime incasate de compania cedenta minus comisionul, si va contribui cu acelasi % la acoperirea tuturor daunelor inregistrate ca urmare a producerii evenimenteloAcest tip de contract este foarte utilizat pe plan international, iar in RM 90% din contractele de reasigurare se incheie in aceasta forma.

(2) compania cedenta se angajeaza sa cedeze, iar reasiguratorul consimte sa preia parte de risc ce excede capacitatea proprie a cedentei, respectiv suma maxima stabilita de compania cedenta (denumita “plin” sau “linie”) pe care ea accepta sa si-o retina din fiecare risc subscris. Compania cedenta reasigura numai acele sume pe care nu doreste sa le retina pe contul sau.

Reiesind din acest contract de asigurare, riscul 1 vor fi transmise in reasigurare numai 250, iar riscurile aflate sub linie (250 mii lei) nu se transmit in reasigurare. In reasigurare se transmite numarul de plinuri, care este egal cu valoarea retinuta de compania cedenta.

Valoarea plinului = 1 plin= 250 mii lei, 500/250= 2 plinuri.

In acest tip de reasigurare, reasiguratorul nu participa in mod proportional la acoperirea daunelor inregistrate in legatura cu toate riscurile incluse in contract. Ei acopera numai daunele ce depasesc o anumita cedenta pe contul sau propriu. Raspunderea reasiguratorului apare numai dupa ce dauna a depasit nivelul prestabilit pina la care se afla retinerea reasiguratului. Aceasta limita se poate exprima in forma absoluta ca o linie monetara, sau in forma relativa, ca % din rata daunei.

Rata daunei = Suma despagubirii platita/Primele de asigurare incasate.

In functie de modul de exprimare a limitei contractul de reasigurare neproportionala poate fi:

1) excedent de dauna;

2) excedent de rata a daunei (oprire a daunei).

(1) reasigurarea in schimbul primei de reasigurare accepta sa plateasca companiei cedente toate daunele inregistrate, ca urmare a unui eveniment din categoria riscurilor incluse in contract, care depaseste o anumita limita monetara precis stabilita, denumita“prioritate” si care se afla exclusiv in raspunderea cedentei. Acest tip de contract a aparut mai tirziu decit reasigurarea proportionala, la sfirsitul secolului trecut ca o necesitate determinata de faptul ca ofera o protectie impotriva unor daune mari, ce implica cumuluri de retineri nete. Se intilneste in mod frecvent la acoperiri pentru calamitati naturale si accidente:

Raspunderea companiei cedente este in limita de la 0 la 250 mii lei; excedentul I - 250-500 mii lei; excedentul II - 500-750 mii lei; excedentul III - 750-1000 mii lei.

Presupunem ca riscul 4 s-a produs in suma de 800 mii lei.

Plata despagubirilor se incepe de la compania cedenta care va achita toata raspunderea sa, excesul I, II vor fi achitate complect, iar din excesul III se vor achita 50 mii lei.

(2) limitarea raspunderii reasiguratorului la un anumit nivel al ratei daunei, cedind in reasigurare cea ce depaseste pina la un anumit nivel procentual, determinat din volumul de prima. Prin acest contract reasiguratorul plateste dauna numai daca pierderea totala a companiei cedente pentru 1 an depaseste o suma predeterminata si/sau % veniturilor din prima. Acest contract se utilizeaza pe larg in Germania, unde reasigurarea protejeaza companiile de asigurare, care practica asigurari a recoltei culturilor agricole contra grindinei.

4. Metode de reasigurare.

In reasigurarea internationala se utilizeaza2 metode de baza:

a) facultativa;

b) contractuala;

Alaturi de acestea s-au conturat alte metode derivate:

c) “acoperire deschisa”

d) “facultativ-obligatorie”

e) “pool-urile de reasigurare”.

3 Cum pot fi clasificate reasigurarile?

4 Care sunt principalele tipuri de contracte de reasigurare?

5 Cum se stabileste ritinerea proprie?
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1266
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site