Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Conceptul de societate comerciala

Comert

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
OFERTA PRET – INCALTAMINTE DE PROTECTIE SI DE LUCRU
Dobandirea calitatii de comerciant - Obligatiile profesionale
Conceptul de investitie straina
Scala lui Likert
Trucuri pentru succes - Referitor la produse
Cota relativǎ de piatǎ
MODELUL „ARENEI STRATEGICE”
Analiza pietei produsului (serviciului)
Conceptul de societate comerciala
Societatile comerciale

TERMENI importanti pentru acest document

conceptul de societate comerciala : : despre organul executiv sau de gestiune a societatii comerciale : notiunea de E2809Esocietate comerciala” si elementele definitorii ale actului cons : Notiune de societate comerciala :

Conceptul de societate comerciala

 Originea si evolutia

 Societas romana

Indiviziune

Fara personalitate juridica, fara patrimoniu propriu

Comandita din sec. XVII

De la indiviziune, la patrimoniul social (creditorii executa mai intai fondurile si marfurile comanditei, urmarind numai in subsidiar patrimoniul comerciantului)

Limitarea raspunderii comanditarului (disimularea unei forme de imprumut)

Caracterul intuitu personae al asocierii

Se foloseste numele comerciantului comanditat

Asociatii sunt legati prin relatii de incredere, durabile

 Societatea anonima sau pe actiuni din sec. XVII

      A. Patrimoniul primeste personalitate. Teoria personalitatii corpului (incorporation)

      B. Limitarea riscului si a raspunderii tuturor membrilor gruparii

      C. Anonimatul si prevalenta capitalului fata de elementele personale ale partenerilor

      D. Posibilitatea de a parasi asocierea prin vanzarea facila a actiunilor catre alti parteneri interesati

Conceptul de societate comerciala (II)

Natura juridica

 a societatii comerciale

Societatea-contract (libertate contractuala, interes social = interesul comun al asociatilor) art.1492-1492 C.civ.

Teoriile contractualiste neoliberale contemporane (societatea = nod de contracte)

Societatea-institutie (rol redus al vointei juridice a asociatilor, personalitate juridica, corp de reguli imperative, subordonarea asociatilor fata de interesul social)

Teoria intreprinderii (forma juridica de organizare a intrerprinderii comerciale)

Teoria actului juridic colectiv

Elementele esentiale (specifice)

Aportul (contributia cu valoare patrimoniala)

Vointa de cooperare loiala in atingerea scopului comun (affectio societatis)

Impartirea beneficiilor (participarea la pierderi)

Notiunea aportului

Obligatia asumata de fiecare asociat, de a aduce in societate unul sau mai multe bunuri, la constituirea acesteia sau la majorarea capitalului social

Contributia cu valoare patrimoniala a asociatului

Realizarea aportului

Subscrierea: asumarea, prin semnarea actului constitutiv sau a actului de majorare a capitalului (act aditional sau prospect de emisiune) a obligatiei de a contribui la formarea/majorarea capitalului social

Varsarea: indeplinirea efectiva prestatiei asumate (plata aportului in numerar, transmiterea dreptului de prorpietatea asupra bunului etc.)

Trebuie facuta intr-un anumit termen, potrivit actului constitutiv si regimului formei societare alese :

SNC, SCS, pana la data stabilita in actul constitutiv

SRL, pana la data constituirii societatii (sub sanctiune penala pentru administrator)

SA, SCA, trebuie varsat cel putin 30% din aport la momentul subscrierii, restul pana la data prevazuta in actul constitutiv, nu mai mult de 3 ani de la constituirea societatii

Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul

Nevarsarea aportului subscris poate conduce la:

excluderea asociatului (plus daune, de se cuvin) la societatile de persoane si SRL;

in cazul SA, exista optiunea intre (a) urmarirea silita a actionarilor restanti si (b) anularea actiunilor subscrise de acestia.

Obiectul (materializarea) aportului

Aportul in numerar

Obligatoriu la toate formele societare; realizat prin plata

Aportul in natura (bunuri corporale/incorporale – depturi de proprietate industriala, know-how etc.)

Posibil la toate formele societare

Trebuie sa fie evaluabil din punct de vedere economic; evaluarea se face in principiu de asociati

Expertiza de evaluare obligatorie la SRL cu asociat unic si la SA (constituire si majorare capital)

Aportul este individual (trebuie sa apartina asociatului) si indivizibil:

atat fata de asociat (asociatul care nu varsa integral aportul subscris nu are dreptul la o cota parte din actiuni/parti, aferente aportului deja varsat)

cat si fata de societate (bunul in coproprietate se preda in intregul sau societatii; actul subscrierii trebuie semnat de toti coproprietarii, chiar daca numai unul dintre ei devine asociat si, prin ipoteza, isi transmite doar cota-parte din proprietate)Se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare (proprietate, uzufruct, folosinta) si predarea efectiva catre societate a bunurilor

Bunurile devin proprietatea societatii de la data inmatricularii acesteia (supletiv; actul constitutiv poate prevedea un alt moment pentru realizarea transferului dr. de proprietate)

Riscul pieirii sau distrugerii bunului cade in sarcina asociatului pana la data predarii efective a bunului catre societate (altminteri, aportul nu este varsat !)

Aportul in creante

Nu este permis la SRL, SCA, SA constituita prin subscriptie publica, nici la majorarea capitalului SA

Se varsa (“libereaza”) la incasarea efectiva a creantei cedate de catre societate (asociatul raspunde de daunele produse societatii in cazul neincasarii sumei, plus dobanda legala comerciala din ziua scadentei)

Aportul in munca-industrie

Nu este permis la formarea sau majorarea capitalului

Poate fi avut in vedere la stabilirea proportiei de participare la beneficii a asociatilor

Capitalul social

Format din totalitatea aporturilor asociatilor/actionarilor

Economic, expresia riscului asumat de intreprinzator; generator de incredere din partea mediului de afaceri

Contabil, semnificatia unei datorii a societatii catre asociati (la dizolvarea societatii, aporturile ar trebui restituite). Faptul ca figureaza la pasivul bilantului contabil explica posibilitatea de a majora capitalul, nu numai prin noi aporturi, ci prin tehnici pur contabile precum conversia datoriilor societatii (pasiv) catre terti sau incorporarea rezervelor (pasiv) in capital

Juridic, primul gaj general al creditorilor societatii; terti sunt protejati prin instituirea unor principii ale capitalului social

Realitatea

Capitalul contine bunuri (sume) predate efectiv societatii; necesitatea expertizei de evaluare a aportului in natura, in anumite cazuri, pentru a se evita fictivitatea capitaluilui

Ca valoare contabil-pasiva, capitalul trebuie sa aiba corespondent active patrimoniale (bunuri) la aceeasi valoare. Daca activul net al societatii scade sub valoarea capitalului, nu se pot distribui dividende pana la reintregirea sau reducerea capitalului la valoarea respectiva. La societatile de capital (SA), cand activul net al societatii are o valoare mai mica decat jumatate din capitalul social, actionarii trebuie sa hotarasca reintregirea capitalului ori reducerea lui, sub sanctiunea dizolvarii societatii

Stabilitatea (fixitatea) - Poate varia numai prin operatiuni formale de majorare sau reducere a capitalului

Intangibilitatea

Nu poate fi folosit pentru plata de dividende catre asociati sau alte prelevari; capitalul trebuie conservat valoric intact

Modalitatea principala de parasire a societatii este cesiunea partilor sau actiunilor (preluarea lor de catre un asociat sau tert); retragerea propriu-zisa din societate (care presupune anularea partilor/actiunilor detinute de asociatul retras) este doar o solutie subsidiara

Capitalul social nu se confunda cu patrimoniul social

Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand societatii;

Patrimoniul cuprinde activ (bunuri, drepturi) si pasiv (obligatii); activul patromonial constituie veritabilul gaj general al creditorilor sociali

Patrimoniul este esentialmente variabil, in permanenta primenire; contine capitalul social, care este esentialmente stabil

Affectio societatis

Elementul volitional (animus) de a colabora in vederea realizarii scopului societatii (exercitarea obiectului de activitate in vederea obtinerii de profit)

Exprima convergenta intereselor si legitimeaza scopul comun al asociatilor de a profita impreuna

Fundamenteaza principiul egalitatii juridice a asociatilor

Presupune numai dorinta/intentia de a face eforturi comune

Dar nu presupune si realizarea in concret a acestora

Lipsa/disparitia dorintei de cooperare nu se poate sanctiona (de ex. prin excluderea asociatului), decat prin insasi dizolvarea societatii

Este evident in societatile de persoane, dar estompat (pana aproape de disparitie) in societatile de capital

Este criteriul de distinctie a raporturilor de societate de alte forme contractuale

Contractul de munca (salariatul poate participa la beneficiile patronului, dar acest lucru nu il transforma in asociat)

Contractul de imprumut (creditorul care are dreptul la o parte din beneficiile rezultate din utilizarea de catre debitor a sumei imprumutate, nu este asociatul debitorului)

Tendinta jurisprudentei de a constata o societate creata de fapt intre bancherul care s-a implicat semnificativ in utilizarea creditului de catre clientul debitor, devenit insolvent

Impartirea profitului

Cauza insasi a contractului de societate comerciala (lucrum)

Existenta profitului se stabileste numai la sfarsitul exercitiului financiar, prin intocmirea de catre administratia societatii si aprobarea de catre asociati/actionari a situatiilor financiare anuale

Repartizarea catre asociati a unei cote-parti de profitul net se realizeaza sub forma de dividende. Acestea se pot distribui numai din beneficii reale (sub raspunderea penala a administratorilor societatii) si corect determinate (actiunea societatii in restituirea dividendelor incorect distribuite, daca societatea dovedeste ca asociatii cunosteau sau, date fiind imprejurarile, trebuiau sa cunoasca neregularitatea)

Obligatia de plata a dividendelor este exigibila in termenul stabilit in AGA, dar in max 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale (aceasta trebuie sa aiba loc in primele 5 luni ale anului financiar urmator), sub sanctiunea dobanzii legale sau a daunelor-interese conventionale, daca sunt prevazute in actul constitutiv. Actiunea in plata dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data exigibilitatii.
Criteriul impartirii

Legal (supletiv) proportional cu aporturile, respectiv cu cota de participare la capitalul social detinuta de fiecare asociat

Contractual (actul constitutiv poate prevedea o alta modalitate de imparire, neproportionala, valorizand aporturile in munca ale unor asociati sau importanta contributiei financiare a altora)

Interdictia (nulitatea) clauzelor leonine

Un asociat isi stipuleaza totalitatea castigurilor; este scutit de a participa la piederi

Unui asociat i se garanteaza un minim de foloase, o suma minima anuala cu titlu de dividende

Chestiunea participarii la pierderi

Ca regula, aportul este ceea ce asociatul accepta sa piarda (raspunderea nelimitata reprezinta altceva)

Nici un asociat nu poate fi obligat sa aduca noi aporturi, sa faca noi contributii (imprumuturi), in afara celor asumate prin actul constitutiv, acte aditionale sau subscrieri unilaterale in baza AGA

Formele de societati comercale

Societatea in nume colectiv

Societatea in comandita

Simpla

Pe actiuni

Societatea cu raspundere limitata

Societatea pe actiuni

Clasificarea societatilor comerciale

Criteriul intinderii raspunderii personale a asociatilor fata de obligatiile societatii

Asociatii SNC si Comanditatii in SC (simpla si pe actiuni) raspund, cu propriul patrimoniu, nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.

Obligatiile sociale sunt garantate (in primul rand) cu patrimoniul social. Asociati raspund in subsidiar !

Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.

B.    Asociatii SRL, comanditarii din SC (simpla si pe actiuni) si actionari SA raspund pentru datoriile societatii (si risca) numai in limita / pana la concurenta aportului subscris de fiecare in capitalul social

Criteriul preponderentei elementului personal sau material

A. Societati de pesoane

Asociatii se cunosc, incredere reciproca, intuitu personae, nr. mic de asociati, putin capitalizate

caracter inchis, parti de interes intransmisibile ; inaccesibila finantarea prin capitalizare publica

Situatia personala a asociatilor influenteaza insasi existenta societatii (decesul, incapacitatea, falimentul sunt cauze de dizolvare a societatii)

B. Societati de capital(uri)

            -  elementul personal, calitatile personale sunt irelevante (societate anonima); ceea ce conteaza este capitalul cu care se participa; nr mare de actionari

            - elementul volitional affectio societatis redus/transformat;

            - singurele forme care se pot finanta prin apel public la investitori (oferta/subscriere publica)

C. Societati mixte (SRL)

Nr de asociati limitat la 50, restrictii si formalitati la transmiterea partilor sociale catre terti

Tendinte de unificare cu regimul SA de tip inchis cu numar mic de actionari (2)

Singura forma cu asociat unic (intreprindere societara unipersonala)

3. Criteriul naturii titlurilor care structureaza capitalul social

      Parti de interes / parti sociale / actiuni

Actul constitutiv

Continutul actului constitutiv

Contract de societate (clauze privind elementele si desfasurarea raporturilor de asociere)

Statut (organizarea institutionala)

Conditii de forma

Forma autentica ad validitatem

Aport teren

Exista asociati cu raspundere nelimitata (SNC, SCs/a)

SA constituita prin subscriptie publica

Sub semnatura privata ad probationem

Procedura constituirii societatilor comerciale

Cererea de inmatriculare la ORC cu actele doveditoare

Incheierea judecatorului delegat

Publicarea incheierii in M.Of. (extras)

Incalcarea cerintelor legale de constituire a societatilor comerciale

Neregularitatile constatate inainte de inregistrarea societatii

Reprezentantii desemnati ai societatii omit sa inregistreze societatea la ORC

orice asociat poate cere inmatricularea, dupa parcurgerea unei formalitati de notificare a fondatorilor si reprezentantilor

Asociatii sunt liberati de obligatiile ce decurg din actului constitutiv in termen de 3 luni de la semnarea acestuia (daca asociatii nu au prevazut altfel)

Judecatorul delegat constata neindeplinirea unor cerinte legale

Solicita fondatorilor inlaturarea neregularitatilorPoate respinge cererea de inmatriculare

Consecintele neregularitatilor constatate dupa inregistrarea societatii

Actiunea in regularizare (prescriptie 1 an de la inmatriculare)

Orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige orgnele societatii sa indeplineasca formalitatile necesare indreptarii unei neregularitati

Actiunea in declararea nulitatii societatii

Cauze de nulitate expres si limitativ prevazute in Lsc (lipseste actul constitutiv, acesta nu are forma autentica, toti fondatorii incapabili, obiect de activitate ilicit, lipseste incheierea judecatorului delegat, lipseste autorizarea administrativa de constituire, actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, aporturile asociatilor si capitalul social subscris, nu s-au respectat cerintele legale referitoare la capitalul minim, nu s-a respectat nr. minim de asociati)

Regim special al nulitatilor absolute

Orice persoana interesata poate cere tribunalului sa declare nulitatea societatii

Nulitatea nu poate fi declarata, daca, inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal, cauza de nulitate a fost inlaturata (acoperirea)

Actiune imprescriptibila

Declararea nulitatii nu are efecte retroactive; actele incheiate de societate cu tertii de buna-credinta, care nu cunosteau cauza de nulitate, raman valabile (societatea putativa)

Elementele definitorii ale personalitatii juridice a societatii (I)

A. Atribute derivate din personalitatea juridica

Denumirea (firma, emblema)

Sediul

Nationalitatea

B. Vointa proprie a societatii comerciale

Vointa colectiva a asociatilor, distincta atat de vointele personale, cat si de suma acestora

Vointa se formeaza, in principiu, prin votul majoritatii

(principiul fortei obligatorii) Hotararile adoptate conform legii si actului constitutiv sunt obligatorii pentru toti asociatii, chiar daca au absentat sau daca au votat impotriva

Majoritatea absoluta a capitalului social (SNC, SCS)

Majoritatea simpla a capitalului social reprezentat in adunare (SA, SCA)

Majoritatea dubla, absoluta, a capitalului social si a asociatilor – supletiv (SRL)

Exceptional, vointa se formeaza prin votul unanim

Modificarea actului constitutiv (SNC, SCS, SRL)

Vointa juridica se manifesta prin activitatea administratiei (reprezentare)

Elementele definitorii ale personalitatii juridice a societatii (II)

C. Capacitatea juridica

De folosinta – aptitudinea de a avea drepturi si obligatii

Limitata la scopul pentru care a fost constituita societatea

Scopul social nu se identifica cu obiectul de activitate (este mai larg)

De exercitiu – incheierea actelor juridice necesare aducerii la indeplinire a socpului social

Manifestata prin organul de administrare, cu atributii de reprezentare

D. Patrimoniul propriu, autonom

Bunurile aduse ca aport de asociati intra in patrimoniul societatii; asociatii detin un drept de creanta impotriva societatii, exeigibil la data lichidarii societatii

Creditorii personali ai asociatilor nu pot urmari bunurile societatii

Pot urmari cota-parte din profitul net care s-ar cuveni asociatului debitor

Pot urmari si popri partea ce s-ar cuveni asociatilor in eventualitatea lichidarii asociatilor

Nu se pot urmari partile sociale si de interes (intuitu personae) – L.90/1999

Se pot sechestra si vinde actiunile actionarilor debitori

Obligatiile societatii fata de terti nu se pot compensa cu obligatiile tertilor fata de asociati

Societatea raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul propriu. Aplicarea procedurii insolventei fata de societate priveste numai patrimoniul ei, neafectand (in principiu) patrimoniul asociatilor

Functionarea societatilor comerciale

Societatea functioneaza prin activitatea organelor sale

Adunarea asociatilor (Adunarea Generala a Actionarilor) – organul deliberativ, decizonal, suprem

Administratia (unipersonala sau colegiala) – organul executiv, de gestiune si reprezentare a societatii

Cenzorii / Auditorul financiar – “organul” de supraveghere a gestiunii

In functie de forma societatii, aceste organe sunt mai mult sau mai putin institutionalizate si reglementate, respectiv lasate, ca functionare, la latitudinea actului constitutiv.

Existenta si atributiile organelor sunt stabilite prin norme imperative. Nu se pot conveni / stabili alte organe.

Nu se pot modifica atributiile si competentele organelor (respectarea principiului separatiei puterilor).

Adunarea generala

Formata din totalul asociatilor/actionarilor (principiul universalitatii organului deliberativ)

Tipologia (reglementata numai la SA)

Atributii obligatorii: situatiile financiare, stabilirea dividendelor, bugetul de venituri si cheltuieli, alegerea, revocarea si stabilirea remuneratiei administratorilor, cenzorilor, auditorului, pronuntarea actionarilor asupra gestiunii (actiunea in raspundere)


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 707
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site