Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII - PROIECT DE CERTIFICARE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LICHIDARE
Intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETATILOR COMERCIALE
CONTABILITATE CONSULTATA – CONSOLIDATA
Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil
CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND CAPITALURILE PROPRII - Contabilitatea capitalului social
DECLARATIA CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR PRIVIND PUNEREA IN APLICARE SI INSUSIREA CERINTELOR ETICE
CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIREA MIJLOACELOR FIXE
Inventarierea generala a patrimoniului
Dimensiuni istorice privind bilantul contabil

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC „THEODOR COSTESCU”

DROBETA TURNU SEVERINPROIECT DE CERTIFICARE

TEMA: CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII

Cuprins

ARGUMENT..pag. 3             

Cap. 1:    ISTORICUL S.C. DEVENIREA S.R.Lpag. 4

Cap. 2:    CARACTERIZAREA GENERALA A  

                DECONTARILOR CU TERTII.. pag. 6

 2.1: Delimitari si structuri privind datoriile     

         Comerciale in cadrul S.C. DEVENIREA S.R.L pag. 6

 2.2: Evaluarea Datoriilor si Creantelor. pag. 6

 2.3: Documente Primare Utilizate pag. 7

Cap. 3:    CONTABILITATEA DATORIILOR LA  

                 S.C. DEVENIREA S.R.L. pag. 9

 3.1: Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si

         a Operatiilor Asimilate. pag. 9

 3.3:  Monografie contabila.. pag. 20

BIBLIOGRAFIE pag. 24

ARGUMENT

Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. In primul dintre acestea, prin contabilitate se intelege forma de evidenta si tehnicile prin care se consemneaza, se culeg si se prelucreaza informatiile referitoare la situatia economico- financiara a unui sistem economic- intreprindere, firma, economie nationala. In acest cadru contabilitatea desemneaza si totalitatea informatiilor referitoare la existenta si miscarea patrimoniului unui agent economic si stocarea in documente si registre contabile.

In al doilea rand, prin conceptul de contabilitate se desemneaza stiinta care are drept obiect fundamentarea principiilor, metodei si tehnicilor de obtinere, prelucrare, analiza si utilizare a informatiilor contabile, de organizare si conducere a practicii contabile.

Si in fine, in al treilea rand, prin contabilitate in practica se intelege compartimentul functional din structura organizatorica a unei intreprinderi care utilizeaza intreaga munca de evidenta contabila.

Inceputurile contabilitatii se gasesc in registrele comerciale, in care odata cu dezvoltarea schimburilor de marfuri si a relatiilor de credit, au inceput a fi tinute in mod sistematic evidentele afacerilor.

Orice intreprindere, indiferent de profil si dimensiune si de spatiul socio- economic in care activeaza, trebuie sa- si probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenta si adaptare, performanta economico- financiara, aceasta cu atat mai mult, cu cat mecanismele clasice ale economiei de piata se formeaza si urmeaza sa functioneze cu tote rigorile ce le presupun.

Sintetic, astfel de probleme isi gasesc reflectarea in eficienta activitatilor care au la baza anumite determinari cantitativ- calitative ale factorilor productiei- natura, munca si capitalul, randamente maxime ale utilizarii lor( fara a ignora normalul in ceea ce priveste impactul economico- social si de mediu).

In miscarea bunurilor intreprinderilor si in desfasurarea activitatilor se formeaza un sistem complex si diversificat de relatii economice si juridice care pot fi raporturi de schimb, de credit, de plata, de transferuri valorice sau de decontare. Aceste relatii se concretizeaza fie in drepturi de creanta asupra clientilor si debitorilor, prin mijloace economice livrate si aflate in stadiul decontarii, fie in obligatii fata de furnizori, pentru bunurile primite dar inca neplatite, fie relatii cu personalul privind salariile si obligatiile sociale, fie obligatii fata de bugetul de stat pentru sumele datorate sub forma de impozite, fie relatii in cadrul grupului sicu asociatii.

In conditiile dezvoltarii mecanismelor specifice economiei de piata capata extindere forme specifice, in care un loc central revine efectelor de comert( cambii, bilete de ordin, cecuri), a caror utilizare trebuie reflectata in contabilitate.

Tote acestea sunt raporturi patrimoniale, care reflecta schimbari in formele de existenta a patrimoniului, implica drepturi si obligatii si comporta raspunderi si, de aceea, ele fac parte din obiectul de studiu al contabilitatii.

Pentru evidenta acestor raporturi, contabilitatea foloseste conturile din clasa patru din planul de conturi general, intitulata „Conturi de terti”.   

Lucrarea este structurata pe trei capitole ce trateaza problematica decontarilor cu furnizorii a firmei astfel:

-         primul capitol reflecta istoricul firmei, evolutia cifrei de afaceri precum si principalii furnizori cu ponderea ocupata de acestia in graficul aprovizionarii;

-         cel de- al doilea capitol prezinta caracterizarea generala a decontarilor cu tertii precum si documentele utilizate in procesul aprovizionarii;

-         in cel de- al treilea capitol este prezentata contabilitatea decontarilor cu furnizorii si a operatiilor asimilate, precum si monografia contabila a societatii S.C. DEVENIRE S.R.L.

In acest context imi exprim increderea ca aceasta lucrare constituie un modest aport pentru o buna pregatire teoretica si practica si va constitui un material documentar util elevilor din invatamantul liceal economic precum si agentilor economici pentru asigurarea informatiilor necesare in procesul managerial, s.a.    

Cap. 1 ISTORIC

Denumire: S.C. Devenirea S.R.L.

Sediul firmei: str. I.C. Bratianu nr. 21, localitatea Drobeta Turnu- Sevarin, judetul Mehedinti.

Societatea a fost infiintata la data de 20.07.1995, cu un capitalul social  de 200 lei RON avand ca numar de inregistrare in Registrul Comertului J/25/505/20.07.1995.

De- a lungul timpului sediul firmei a suferit modificari atat de amenajare cat si de localizare, firma fiind mutata intr- o zona cu un vad comercial mai bun. Modificarile de amenajare au vizat in principal atragerea clientilor dar au dus si la cresterea securitatii firmei.

Obiectul de activitate al societatii il constituie comertul cu amanuntul atat a produselor alimentare cat si a produselor nealimentare si cosmetice. De- a lungul timpului firma a cautat sa multuneasca consumatorii prin calitatea produselor oferite dar si prin preturile accesibile. In privinta preturilor societatea a cautat intotdeauna cei mai buni furnizori de la care sa se poata aproviziona cu produse de calitate superioara, cat mai variate din punct de vedere al sortimentelor dar si cat mai ieftine. Oferind preturi avantajoase la costuri minime societatea a reusit sa isi mareasca profitul acesta fiind intr- o continua crestere. Observam totusi din grafic ca societatea nu a cunoscut intotdeauna un profit mare ea cunoscand si perioade de declin datorate unor cauze diverse. Odata cu schimbarea punctului de desfacere firma a reusit sa descopere o combinatie de factori care sa favorizeze dezvoltarea acesteia.

Cifra de

afaceri

   

                                                                                                       

                                                                                                      Perioada

Societatea a intrat in contact cu furnizori importanti pe piata severineana ca: S.C. 3X3 S.R.L., S.C. COMPROD S.R.L., S.C. ELITE S.R.L., cu care a negociat preturi accesibile pentru clienti.

Cap. 2 CARACTERIZAREA GENERALA A

DECONTARILOR CU TERTII

Pe parcursul desfasurarii activitatii lor, agentii economici intra in relatii cu terte persoane fizice si juridice.

Asemenea relatii genereaza drepturi (creante) si obigatii (datorii) fie cu persoane (fizice sau juridice) din afara unitatii, fie cu persoane (fizice) din interiorul unitatii.

Toate aceste creante si obligatii au termene de decontare scurte.

2.1: Delimitari si structuri privind datoriile    

         comerciale

Datoriile comerciale secreaza in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionari de bunuri economice si se concretizeaza in sume de platit. Aceste datorii apar in intervalul de timp de la contractarea datoriei( si care coincide cu momentul primirii bunurilor) pana la plata ei.

In raport de modalitatea de stabilire a obligatiei de plata, datoriile comerciale pot lua forma furnizorilor si efectelor de plata.

Furnizorii cuprind datoriile din aprovizionare, cu stocuri si imobilizari. Se inregistreaza datoriile unutatii fata de terti, de la care s- a aprovizionat printr- o relatie de credit comercial( plata facandu- se pe baza de instrumente de decontare obisnuite.

Efectele de plata evidentiaza datoriile pe credit cambial, a caror atingere se face pe baza de efecte comerciale( documente specifice cum ar fi cambia).

Mecanismul contabilizarii efectelor de plata este similar cu cel al furnizorilor, diferenta fiind tipul de documente pe baza carora se face decontarea datoriei si de asemenea reprezinta si intr- un caz si in altul tot o obligatie sau o datorie.

2.2 Evaluarea Datoriilor si Creantelor

Evaluarea creantelor si a datoriilor se face in momentul aparitiei lor la valoarea nominala, respectiv:

-         la data aparitiei datoriilor, cu sumele in lei, datorate;

-         la data aparitiei creantelor, cu sumele in lei, incasat ori decontat.

Valoarea nominala a datoriilor si creantelor este data de suma inscrisa in documentele care consemneaza aparitia lor.

Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiilor prin care acestea s-au constituit.

Pe masura lichidarii lor, deci a platii datoriilor, respectiv a incasarii creantelor in devize, diferentele de curs valutar intre data inregistrarii lor si data incasarii, respectiv a platii lor, se inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Daca la sfarsitul exercitiului financiar datoriile si creantele in valuta nu sunt lichidate, se face corectia lor (conversia) in functie de cursul valutar existent la finele anului fata de data aparitiei lor se inregistreaza in conturile de diferente de conversie de activ (nefavorabile) sau de pasiv (favorabile), dupa caz si se reiau la deschiderea exercitiului urmator. Pentru diferenta dintre conversiile nefavorabile si cele favorabile se constituie provizioane pentru deprecierea creantelot.

2.3 Documente Primare Utilizate

Marea varietate a datoriilor si creantelor genereaza o diversitate de documente primare care consemneaza nasterea si stingere lor. Astfel:

-         pentru datoriile si creantele legate d furnizori si clienti se utilizeaza: facturi, file de cec, ordin de plata, bilet la ordine, chitanta;

-         pentru datorii si creante ce privesc personalul unitatii se folosesc: state de plata, liste de avans chenzinal, liste de plata pentru concedii de odihna;

-         pentru datoriile si creantele fata de bugetul statului pot intervenii: situatii de calcul, centralizatoare, deconturi lunare, ordine de plata;

-         pentru datoriile si creantele privind asigurarile si protectia sociala se folosesc: centralizatoare, state de plata, dispozitii sau ordine de plata;

-         pentru datoriile si creantele privitoare la asociati sau actionari pot sa apara: declaratii de subscriere, situatii de calcul, state de plata, ordine de plata;

-         pentru debitori pot intervenii: titluri executorii, decizii de imputare, procese verbale etc.

Evidenta operativa a datoriilor si creantelor

Pentru datorii si creante evidenta operativa este mai putin utilizata. Totusi putem aminti in aceasta privinta:

-         Registru de comenzi si Fisa de urmarire a executiei comenzilor, utilizate pentru urmarirea realizarii contractelor incheiate cu furnizorii de bunuri si servicii;

-         Fisa de urmarire a contractelor, folosita pentru urmarirea livrarilor de bunuri si servicii catre clienti;

-         Evidenta prezentei la lucru, consta in sisteme diferite de pontaj pentru salariatii prezenti la lucru in cadrul unitatilor

 

Organizarea contabilitatii sintetice a datoriilor si creantelor

Contabilitatea sintetica a datoriilor si creantelor precum si a operatiilor asimilate acestora se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 4 „Conturi de terti” din care fac parte urmatoarele grupe:

Grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate”, care cuprinde conturile cu ajutorul carora se tine evidenta datoriilor si creantelor legate de procesul cumpararii de bunuri si servicii.

Grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”, cuprinde conturile de creante si datorii provenite din vanzari de bunuri si servicii.

Grupa 42 „Personal si conturi asimilate”, cuprinde conturile de datorii dar si creante legate de decontarile cu salariatii propri ai unitatii.

Grupa 43 „Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”, cuprinde conturile cu ajutorul carora se tine evidenta decontarilor cu institutiile de asigurari sociale si protectie sociala aferente propriilor salariatii.

Grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate”, care cuprinde conturile de decontari cu bugetul statului sau alte organisme pentru impozite, taxe si alte varsaminte asimilate acestora.

Grupa 45 „Grup si asociati”, cuprinde conturi cu ajutorul carora se tine evidenta datoriilor si creantelor din relatiile cu unitatile din cadrul grupului si cu asociatii sau actionarii.

Grupa 46 „Debitori si creditori diversi”, cuprinde conturi privind creantele, respectiv datoriile unitatii provenind din operatii diverse.

Grupa 47 „Conturi de regularizare si asimilate”, cuprinde conturile de delimitare in timp a cheltuielilor si veniturilor de diferente din conversie si operatii in curs de clarificare.

Grupa 48 „Decontari in cadrul unitatii”, cuprinde conturi cu ajutorul carora se tine evidenta decontarilor dintre unitate si subunitati, precum si a subunitatilor din cadrul aceleiasi unitati.

 Grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor”, cuprinde conturile pentru evidenta provizioanelor aferente creantelor depreciate.

Toate grupele de conturi mentionate cuprind conturi sintetice de gradul I, unele desfasurandu-se pe conturi sintetice de gradul II, care sunt operationale.

• Unitatile mici si mijlocii pot folosi numai conturi sintetice de gradul I si numai facultativ conturi sintetice de gradul II.

• Unitatile mari utilizeaza conturi sintetice de gradul II, iar in situatii in care ele nu exista se folosesc conturi sintetice de gradul I.

Cap. 3 CONTABILITATEA DATORIILOR LA

S.C. DEVENIREA S.R.L.

 3.1 Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii   

Cumpararile de bunuri si servicii genereaza datorii catre furnizori, a caror stingere urmeaza sa se faca in perioadele urmatoare.

• Dupa natura cumparaturilor efectuate distingem:

-         datorii din cumparari de bunuri si servicii destinate activitatii de exploatare;

-         datorii din cumparari de imobilizari.

• Dupa modalitatea  stingerii datoriilor distingem:

-         datorii din cumparari pe credit comercial, a caror stingere se face pe baza de instrumente de decontare obisnuite;

-         datorii din cumparari pe credit cambial, a caror stingere se face pe baza de efecte de comert de tip cambial.

• Dupa scadenta datoriilor distingem:

-         datorii exigibile, al caror termen de plata este indicat in documentele furnizorilor si respectiv ale celor de decontare cu acestia;

-         datorii neexigibile, pentru cumparari ce nu sunt insotite de facturile furnizorilor si al caror termen de plata se va preciza ulterior de catre furnizori.

Pentru decontarile cu furnizorii si pentru operatiile asimilate acestora se folosesc urmatoarele conturi:

401 „FURNIZORI”

403 „EFECTE DE PLATIT”

404 „FURNIZORI DE IMOBILIZARI”

405 „EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI”

408 „FACTURI NESOSITE”

409 „FURNIZORI-DEBITORI”

CONTUL: 401 „FURNIZORI”

          Este utilizat pentru decontarile cu furnizorii pentru bunuri si servicii destinate activitatii de exploatare. El poate fi caracterizat astfel:

*dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;*dupa functia contabila este un cont de pasiv;

*se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciilor primite pentru care s-au creat datorii fata de furnizori;

*se debiteaza la stingera datoriilor catre furnizori;

*soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor;

*se dezvolta in analitic pe furnizori si eventual pe facturi ale acestora.

In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile in facturile furnizorilor vom distinge:

-         datorii fata de furnizori interni, a caror exprimare valorica se face in lei;

-         datorii fata de furnizorii externi, a caror exprimare valorica se face in devize, dar in contabilitate, alaturi de consemnarea lor in valuta, ele se exprima in lei folosindu-se cursul valutar la data intocmirii facturii.

Operatiile privitoare la contul 401 „Furnizori” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:

 

Debit                                     401 „Furnizori”                                            Credit

Operatii cu care se  debiteaza

Contul corespondent creditor

Operatii cu care se crediteaza

Contul corespondent debitor

Plati efectuate catre furnizori pe seama unui credit pe termen lung si mijlociu

162

Valoarea la pret de cumparare a materiilor prime si materiale consumabile,obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi

300, 301, 321, 323, 361, 371, 381

Valoarea biletelor la ordin sau cambiilor subscrise, acceptate de furnizori

403

Valoarea la pret prestabilit a materiilor prime si materialelor consumabile, obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi, cu reflectarea diferentelor de pret

300-381, 308, 328, 368, 378, 388

Valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia

409

Valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite

408

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorilor

409

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate furnizorilor

409

Impozitul retinut din sumele datirate colaboratorilor

444

TVA inscrisa in facturile furnizorilor

4426

Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea exercitiului ( in negru)

477

TVA neexigibila pentru cumparari fara facturi

4428

Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la reluarea lor in exercitiul urmator (in rosu)

477

Valoarea lucrarilor executate sau serviciilor prestate de terti in avans

471

Plati efectuate catre furnizori din conturi bancare

5121, 5124

Diferente nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului ( in negru)

476

Plati efectuate catre furnizori din acreditive

5411, 5412

Diferente nefavorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea exercitiului (in negru)

476

Plati efectuate catre furnizori din avansuri de trezorerie

542

Valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie, si a altor valori achizitionate

5321-5328

Difernte favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii externi, la data platii lor

765

Lucrari executate si servicii prestate de terti

611-626, 628

Valoarea sconturilor obtinute de la furnizori

767

CONTUL 403 „EFECTE DE PLATIT”

Se utilizeaza atunci cand datoriile catre furnizori se achita prin efecte comerciale, cum suntcambiile si biletele la ordin.

Cel mai utilizat efect de comert este biletul la ordin.

Biletul la ordin, ca forma a cambiei, reprezinta un inscris financiar emis de cumparator prin care acesta se obliga sa achite neconditionat furnizorului, la o anumita data si printr-o anumita banca, o datorie provenita din cumparari.

 Caracterizarea contului 403 „Efecte de platit” poate fi facuta astfel:

*dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

* dupa functia contabila este un cont de pasiv;

*se crediteaza cu datoriile catre furnizori acceptate de acesta de a se plati prin efect de comert;

*se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale;

*soldul creditor reprezinta valoarea efectelor de platit;

*se dezvolta in analitice deschise pe furnizori si efecte de platit.

Operatiile privitoare la contul 403 „Efecte de platit” pot fi reflectate contabilitatea sintetica astfel:

Debit                                  403 „Efecte de platit                         Credit

Operatii cu care se  debiteaza

Contul corespondent creditor

Operatii cu care se crediteaza

Contul corespondent debitor

Diferente favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata in valuta, neachitate la inchiderea exercitiului (in negru)

477

Valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise

401

Diferente favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata in valuta, neachitate la inceputul exercitiului urmator (in rosu)

477

Diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului aferente datoriilor fata de furnizorii externi, exprimate tn devize, ce urmeaza a se deconta pe baza efectelor comerciale (in negru)

476

Platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale

5121, 5124

Reluarea lor la inceputul exercitiului financiar urmator (in rosu)

476

Diferente favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize

765

CONTUL 404  „FURNIZORI DE IMOBILIZARI”

Este utilizat pentru evidentaobligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale.

Se aseamana in ceea ce priveste continutul si functia sa , cu contul 401 „Furnizori”

Poate fi caracterizat astfel:

*dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

*dupa functia contabila este un cont de pasiv;

*se crediteaza cu datoriile fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale;

*se debiteaza la stingera datoriilor catre furnizorii de imobilizari;

*soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari;

*se dezvolta in analitic pe furnizori de imobilizari si eventual pe facturi ale acestora.

Operatiile privitoare la contul 404 „Furnizori de imobilizari” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:

Debit                      404 „Furnizori de imobilizari                         Credit

Operatii cu care se  debiteaza

Contul corespondent creditor

Operatii cu care se crediteaza

Contul corespondent debitor

Plati efectuate catre furnizorii de imobilizari pe seama unui credit pe termen lung si mijlociu

162

Valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizori, inclusiv a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea imobilizarilor necorporale

201, 203, 205, 207, 208

Valoarea biletelor la ordin sau cambiilor subscrise, acceptate de furnizorii de imobilizari

405

Valoarea imobilizarilor corporale facturate de furnizori, inclusiv a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea imobilizarilor corporale

2111, 2112,  2121-2122

Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea exercitiului ( in negru)

477

TVA inscrisa in facturile furnizorilor

4426
Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la reluarea lor in exercitiul urmator (in rosu)

477

TVA neexigibila pentru cumpararile fara facturi

4428

Plati efectuate catre furnizorii de imobilizari:

-din conturi bancare

-din casierie

-din acreditive

-din avansuri de trezorerie

5121, 5124, 5311, 5314, 5411, 5412, 542

Difereantele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii externi de imobilizari ( in negru)

476

Difernte favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii externi, la data platii lor

765

Reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, la inceputul exercitiului urmator ( in rosu)

476

Valoarea sconturilor obtinute de la furnizori

765

CONTUL 405 „EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI”

Se foloseste de cumparatorii de imobilizari atunci cand datoriile catre furnizorii de imobilizari se achita prin efecte comerciale de felul cambiei sau biletului la ordin.

Se aseamana, in ceea ce priveste continutul si functia sa, cu contul 403 „Efecte de platit”.

Caracterizarea contului 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” poate fi facuta astfel:

*dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

*dupa functia contabila este un cont de pasiv;

*se crediteaza cu datoriile fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale acceptate de acestia de a se plati prin efecte de comert;

*se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale;

*soldul creditor reprezinta valoarea efectelor de platit;

*se dezvolta in analitice deschise pe furnizori de imobilizari si efecte de platit.

Operatiile privitoare la contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:

Debit               405 „Efecte de platit pentru imobilizari                 Credit

Operatii cu care se  debiteaza

Contul corespondent creditor

Operatii cu care se crediteaza

Contul corespondent debitor

Diferente favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata in valuta, neachitate la inchiderea exercitiului (in negru)

477

Valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise

404

Platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale

5121, 5124

Reluarea lor la inceputul exercitiului financiar urmator ( in rosu)

476

Diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize

765

CONTUL 408 „FURNIZORI- FACTURI NESOSITE”

Este utilizat pentru evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii pentru care nu s-au primit facturi.

Este folosit mai putin in cursul exercitiului financiar, pentru ca se asteapta ca bunurile materiale primite ss se receptioneze doar la primirea facturilor.

La inchiderea exercitiului sau la data intocmirii bilantului este obligatoriu ca asemenea bunuri sau servicii primite fara facturi sa se inregistreze  in mod provizoriu de cumparator, pentru a nu denatura patrimoniul unitatii si rezultatele financiare.

In acest caz bunurile se receptioneaza, se evalueaza pe baza datelor din contract sau pe baza documentelor insotitoare, iar apoi se inregistreaza in contabilitate ca o datorie neexigibila. L sosirea facturi obligatia devine certa si exigibila.

Caracterizarea contului 408 „Furnizori- facturi nesosite” poate fi facuta astfel:

*dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

*dupa functia contabila este un cont de pasiv;

*se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciilor primite, fara facturi, pentru care s-au creat datorii catre furnizori;

*se debiteaza la sosirea facturi, cand datoriile fata de furnizori devin exigibile;

*soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor, pentru care nu s-au primit facturi;

* se dezvolta in analitic pe furnizori si pe loturi de bunuri si servicii cumparate;

Operatiile privitoare la contul 408 „Furnizori- facturi nesosite”  pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:

Debit               408 „Furnizori- facturi nesosite         Credit

Operatii cu care se  debiteaza

Contul corespondent creditor

Operatii cu care se crediteaza

Contul corespondent debitor

Valoare facturilor sosite,ce devin datorii exigibile

401

Valoare bunurilor aprovizionate de la furnizori fara factura

300, 301, 321, 323, 361, 371, 381

Diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii externi, pentru care nu s-au primit facturi (in negru)

477

TVA neexigibila aferente bunurilor aprovizionate, serviciilor prestate si lucrarilor executate de furnizori, fara facturi

4428

Diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii externi, pantru care nu s-au primit inca facturi ( in negru)

476

La reluarea lor la inceputul   exercitiului financiar urmator ( in rosu)

477

La reluarea lor la inceputul exercitiului urmator ( in rosu)

476

Valoare lucrarilor executate si serviciilor prestate de furnizori, fara factura

611-626, 628

CONTUL: 409 „FURNIZORI- DEBITORI”

Reflecta doua categorii de operatii economice:

- avansuri banesti acordate de clienti furnizorilor in vederea livrarii unor bunuri sau servicii, situatie in care furnizorul devine debitor, constituindu-se o creanta fata de acesta;

- ambalajele restituite primite odata cu bunurile cumparate cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, butoaiele etc.Asemenea ambalaje se factureaza de furnizori impreuna cu bunurile procurate, dar ele nu se inregistreaza in contabilitate ca bunuri stocabile, ci ca o creanta pe care clientul poate sa o recupereze prin restituirea lor. In momentul restituirii ambalajelor, creanta respectiva se diminueaza, dar si obligatia fata de furnizorul ambalajelor scade in egala masura.

Caracterizarea contului 409 „ Furnizori- debitori” poate fi facuta astfel:

*dupa continutul economic este un cont de creante;

*dupa functia contabila este un cont de activ;

* se debiteaza cu avansurile acordate furnizorilor si cu ambalajele restituite primite de la furnizori odata cu bunurile cumparate;

*se crediteaza la regularizarea avansurilor acordate furnizorilor dupa primirea bunurilor si serviciilor si la restituirea sau valorificarea ambalajelor primite anterior de la furnizori;

* soldul debitor reprezinta avansurile acordate furnizorilor nedecontate si ambalajelor primite de la furnizori, nerestituite;

* se dezvolta in analitic pe persoane juidice carora li s-au acordat avansuri si respectiv,de la care s-au primit ambalaje restituibile.

REMARCA: IN timp ce conturile 401, 403, 404, 405, 408 sunt conturi de datorii, cu functie de pasiv, 409 este un cont de creante cu functie de activ.A se vedea si semnificatia cifrei 9 din pozitia a  treia din simbolul contului.

Operatiile privitoare la contul 409 „ Furnizori- debitori” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:

Debit               408 „Furnizori- facturi nesosite          Credit

Operatii cu care se  debiteaza

Contul corespondent creditor

Operatii cu care se crediteaza

Contul corespondent debitor

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori

401

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor si retinute in stoc

381

Diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor in devize ( in negru)

477

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, inapoiate furnizorilor

401

Reluarea diferentelor favorabile de curs valutar la inceputul exercitiului urmator ( in rosu)

477

Valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor

401

Valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari, acordate prin cont bancar

5121, 5124

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la inchiderea exercitiului ( in negru)

476

Valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari  lucrari acordate in numerar

5311, 5314

Reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar la inceputul exercitiului urmator ( in rosu

476

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, degradate si incluse in cheltuieli

608

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii lor665

3.3 Monografie contabila

 In cursul lunii martie la S.C. Devenirea S.R.L, societate comerciala cu activitate de comert, se inregistreaza urmatoarele operatii economice si financiare:

1. In data de 03.03.06 se achizitioneaza  mijloace de transport in valoare de 1400 lei RON, T.V.A.  19 %.  Sa se inregistreze receptia mijloacelor de transport  si achitarea datoriei catre furnizori prin ordin de plata.

*Receptia mijloacelor de transport:

                                    %         =       404                                              1666   

                                   2133                „Furniozori de imobilizari”                 

              „Mijloace de transport”                                                             1400

                                  4426

                   „T.V.A. deductibila”                                                             266

 *Achitarea datoriei fata de furnizori:

  1666                404                           =                512              1666

                    „Furniozori”                      „Conturi curente la banci”  

2. In data de 05.03.06 se achizitioneaza marfuri in valoare de 1000 lei RON, T.V.A.  19 %. Sa se inregistreze receptia marfurilor la cost de achizitie si achitarea datoriei catre furnizori prin ordin de plata.

*Receptia marfurilor:

                                       %      =         401                         1190                                                  

                                      371         „Furniozori”        

                             „Marfuri”                                             1000                                                                                    

                                    4426

            „T.V.A. deductibila”                                              190

*Achitarea datoriei fata de furnizori:

1190                           401         =                 512                    1190

                       „Furniozori”         „Conturi curente la banci”  

3. In data de 10.03.06 se achizitioneaza materiale nestocate in valoare de 230 lei RON , T.V.A.  19 %. Sa se inregistreze receptia materialelor si achitarea datoriei catre furnizori  casierie.

*Receptia marfurilor:

                                          %            =     401                          273,7  

                                                   604               „Furniozori”    

 „Cheltuieli privind materialele nestocate”                                       230

                                                 4426

                                    „T.V.A. deductibila”                                       43,7

*Achitarea datoriei fata de furnizori:

       273,7          401          =           531            273,7  

                    „Furniozori”            „Casa”           

    

4. In data de 11.03.06 se efectueza plata catre furnizor a consumului de energie electrica in valoare de 95 lei RON, T.V.A.  19 %.

 *Achitarea datoriei fata de furnizori:

                        %                  =        401                          113,05

                               605                        „Furniozori”           

„Cheltuieli privind energia si apa”                                            95

                             4426

                     „T.V.A. deductibila”                                           18,05

            

5. In data de 15.03.06 se iregistreza efectuarea unei reparatii la conducta de apa rece. Valoarea reparatiei conform facturii este de 348 lei RON, T.V.A.  19 %.Plata furnizorului se face din casierie pe baza de chitanta.

*Efectuarea lucrarii:

                    %                                 =         401                   414,12

                             611                                   „Furniozori”              

 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”                                      348

                           4426

                               „T.V.A. deductibila”                                       66,12

*Achitarea datoriei fata de furnizori:

414,12          401            =        531             414,12    

               „Furniozori”           „Casa”       

6. In data de 16.03.06 se achizitioneaza timbre postale in valoare de 5 lei RON , T.V.A.  19 %. Plata se efectueaza din casieria unitatii.

*Achizitie timbre postale:

                   %                  =          401                         5,95

                             5321                       „Furniozori”            

           „Timbre fiscale si postale”                                           5

                           4426

                      „T.V.A. deductibila”                                        0,95

*Achitarea datoriei fata de furnizori:

5,95          401             =         531           5,95     

         „Furniozori”              „Casa”        

7. In data de 17.03.06 se  achizitioneaza ambalaje fara factura in valoare de 150 lei, T.V.A. 19%.

*Achizitie ambalaje:

                           %             =              408                                     178,5

                         381                „Furniozori-facturi nesosite”           

                   „Ambalaje”                                                                150

                         4428

         „T.V.A. neexigibila”                                                             28,5

*La sosirea facturii se inregistreaza:

178,5                  408                             =              401              178,5

                „Furniozori-facturi nesosite”          „Furnizori”    

Concomitent

    28,5                 4426                    =                  4428                   28,5

              „T.V.A. deductibila”                 „T.V.A. neexigibila”     

                                                                                                                 

8. In data de 20.03.06 se achizitioneaza marfuri in valoare de 1250 lei RON, T.V.A. 19%. Valoarea avansului acordat furnizorului este de 300 lei RON, efectuat din casieria unitatii pe baza de chitanta. Plata furnizorului se face pe baza de ordin de plata.

* Acordarea avansului:

300                 409                    =          5311                  300

        „Furnizori- debitori”             „Casa in lei”      

*Achizitie marfuri:

                        %            =         401                    1487,5

                                 371                 „Furnizori”           

                          „Marfuri”                                            1250

                               4426

          „T.V.A. deductibila”                                           237,5

  * Decontarea avansului:

                  401           =             %                                1487,5

          „Furniozori”                   409

                                          „Furnizori- debitori”           300

                                                 5121

                                            „Casa in lei”                    1187,5

                

9. In data de 21.03.06 se vand marfuri prin magazinul propriu, pe baza borderoului de vanzari,  in valoare de 1500 lei RON, T.V.A.  19 %. Valoarea incasata se depune in contul bancar.

* Vanzarea marfurilor:

             5311         =           %                                                 1785

      „Casa in lei”                707

                                  „Venituri din vanzarea marfurilor”     1500

                                          4427

                                   „T.V.A. colectata”                                285

*Depunerea numerarului la banca :

  1785             581               =                   5311                1785

          „Viramente interne”               „Casa in lei” 

1785                  512                  =            581                         1785

       „Conturi curente la banci”        „Viramente interne”

*Regularizarea T.V.A.- ului:

                            %               =     4426                             850.82

                         4427                 „T.V.A. deductibila”

             „T.V.A. colectata”                                               285     

                         4424

            „T.V.A de recuperat”                                           565.82

*Inchiderea conturilor de venituri:

     1500                  707                                    =                  121                     1500

                 „Venituri din vanzarea marfurilor”          „Profit si pierdere” 

*Inchiderea conturilor de cheltuieli:

             121                =        %                                                                        1923

  „Profit si pierdere”            611

                                       „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”                  348

                                             605

                                      „Cheltuieli privind energia si apa”                              95

                                             607

                                      „Cheltuieli privind marfurile”                                1250

                                             604

                                      „Cheltuieli privind materialele nestocate”               230

Bibliografia

*  Menegementul Contabilitatii Romanesti vol.I, Iacob Petru Pantea

* Analiza economico- financiara a intreprinderii- metode si tehnici- , Supliment la Revista „Tribuna Economica2, Bucuresti 1994, coordonator Prof. dr. Dumitru Margulescu

* Contabilitate- Noul sistem si expertiza contabila, editia a III-a, Editura Alcami, Bucuresti 1997, Prof. univ. dr. Gheorghe Cretoiu, Conf. univ. dr. Ion Bucur
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2171
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site