Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA OPERATIUNILOR IN AFARA BILANTULUI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTUL SI DUBLA INREGISTRARE
Delimitari. Tipuri de imobilizari
CONTUL SI SISTEMUL DE CONTURI
Imobilizarile corporale
ANALIZA INDICATORILOR STABILITI PE BAZA BILANTULUI CONTABIL
Contabilitatea intreprinderii
Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli
Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea creantelor
BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL
Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor

TERMENI importanti pentru acest document

: inregistrari conturi in afara bilantului : note contabile in afara bilantului : scis corect in arafa bilantului : beneficiarul scrisorii executa banca emitenta sau banca contragaranta :

CONTABILITATEA OPERATIUNILOR IN AFARA BILANTULUI

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

              Operatiunile in afara bilantului reprezinta angajamente date si primite in relatiile cu tertii, precum si unele bunuri si operatiuni ce nu pot fi incluse in activul sau pasivul bilantier bancar. Angajamentele sunt de fapt drepturi si obligatii ale caror efecte asupra marimii si structurii patrimoniului bancii sunt conditionate de realizarea unor operatiuni ulterioare. De exemplu, banca se angajeaza printr-o scrisoare de garantie sa plateasca la scadenta, in locul unui client, daca acesta nu o face. Pana la scadenta, angajamentul bancii nu creaza fluxuri financiare, nu aduce modificari in patrimoniu. Acestea sunt conditionate de o alta operatiune si anume de neexecutarea obligatiei de plata. In acest moment, angajamentul inregistrat in conturi

extrabilantiere se transforma intr-o operatiune bilantiera.

              Pentru contabilizarea operatiunilor extrabilantiere exista clasa 9 – Operatiuni in afara bilantului. Specific acestor inregistrari contabile este faptul ca pentru majoritatea conturilor (exceptie fac conturile utilizate la operatiunile in devize) se foloseste drept cont corespondent in operatiune contul 999 Contrapartida.                     

              Operatiunile in afara bilantului sunt grupate in functie de natura lor astfel:

   · angajamente de finantare;                             

   · angajamente de garantie;                              

   · angajamente privind titlurile;                        

   · angajamente privind operatiunile in devize;           

   · angajamente diverse;                                  

   · angajamente inoielnice;                               

   · conturi de evidenta.                                  

              Aceasta grupare a operatiunilor in afara bilantului se regaseste si in planul contabil al societatilor bancare. Conturile clasei 9 sunt conturi de activ sau de pasiv care se debiteaza sau crediteaza la aparitia angajamentului si la data realizarii sau la scadenta operatiunii bilantiere care conditionaza angajamentul, in functie de sensul acesteia. 

            In conturile de angajamente date si primite se inregistreaza numai angajmentele irevocabile cu titlu oneros.

            Contabilitatea opertiunilor in afara bilantului se tine, de asemenea in partida dubla, prin utilizarea conturilor corespondente prevazute pentru operatiunile in devize sau, dupa caz, a unui cont denumit „Contrapartida” pentru celelalte operatiuni in afara bilantului.

            Conturile in afara bilantului sunt conturi de activ sau pasiv, care se debiteaza si se crediteaza in functie de sensul inregistrarii in conturile de bilant a operatiunii, la scadenta sau la data realizarii acesteia.                                                          

                                                           

9.1.      OPERATIUNILE DE ANGAJAMENTE

9.1.1.      Angajamente de finantare                         

                                                         

              Angajamentele de finantare reprezinta promisiuni irevocabile de a pune la dispozitie fonduri in favoarea unui beneficiar. In raport cu banca, ele pot avea dublu sens. Ele se inregistreaza la nivelul finantarii prevazute in contract si se diminueaza pe masura ce fondurile sunt puse la dispozitie.

            Acestea se inregistreaz in afara bilantului, la nivelul prevazut in contract si se diminueaza pe masura punerii la dispozitie a fondurilor.

             Angajamentele de finantare se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 90 din care fac parte conturile:

-         contul  901 „Angajamente in favoarea altor banci” inregistreaza angajamentele irevocabile date de banca prin care aceasta se obliga sa puna la dispozitia altor banci, fondurile pe care acestea la solicita conform unui acord sau contract scris

-         contul 902 „Angajamente primite de la alte banci” tine evidenta angajamentelor irevocabile primite de la alte banci prin care acestea se obliga sa puna la dispozitia bancii fondurile solicitate, conform unui acord sau contract scris

-         contul 903 „Angajamente in favoarea clientelei” inregistreaza:

-         deschideri decredite confirmate in materie imobiliara pentru garantarea finalizarii lucrarilor, finantarii si pentru nedepasirea pretului stabilit prin contract;

-         deschideri de credite documentare (acreditive si alte credite documentare) de catre banca emitenta;

-         angajamente irevocabile in favoarea clientelei prin care banca se obliga sa acorde credite permanente, linii de scont, angajamente de leasing si alte credite confirmate;

-         acceptari consimtite de banca, dar nescontate de aceasta, sau angajamente de plata;

-         alte angajamente irevocabile in favoarea clientilor.

-         contul 904 „Angajamente primite de la clientela financiara si institutiile administratiei publice” inregistreaza angajamentele irevocabile primite de la clientela financiara si institutiile administratiei publice prin care acestea se obliga sa puna la dispozitia bancii, fondurile solicitate conform acordurilor sau contractelor incheiate.

Contul 901 „Angajamente in favoarea altor banci” si 903 „Angajamente in favoarea clientelei” sunt conturi de activ.

            Se debiteaza cu angajamentele de finantare acordate de catre banca in favoarea altor banci, sunt in favoarea clientelei.

            Se crediteaza cu utilizarea sau stingerea angajamentelor de finantare.

            Soldul conturilor reprezinta angajamentele de finantare existente, acordate de catre banca in favoarea altor banci, sau in favoarea clientelei.

            Conturile 902 „Angajamente primite de la alte banci” si 904 „Angajamente primite de la clientela financiara si institutiile administratiei publice” sunt conturi de pasiv.

            Se crediteaza cu angajamentele de finantare primite de catre banca in favoarea altor banci sau in favoarea clientelei financiare si institutiilor administratiei publice.

            Se debiteaza cu utilizarea sau stingerea angajamentelor de finantare.

            Soldul conturilor reprezinta angajamentele de finantare existente, primite de catre banca de la alte banci, de la clientela financiara si de la institutiile administratiei publice.

                                   

              Evidentierea contabila se face in baza urmatoarelor conturi din grupa 90 –  Angajamente de finantare:                                                                                   

                                                                                                           

Grupa 90 – Angajamente de finantare                                                                         

     901 – Angajamente in favoarea altor banci                                                             

     902 – Angajamente primite de la alte banci                                                            

     903 – Angajamente in favoarea clientelei                                                              

          9031 – Deschideri de credite confirmate                                                          

               90311 – Garantii imobiliare                                                                  

               90312 – Deschideri de credite documentare                                                   

               90319 – Alte deschideri de credite confirmate                                                

          9032 – Acceptari sau angajamente de plata                                                        

          9039 – Alte angajamente in favoarea clientelei                                                   

     904 – Angajamente primite de la clientela financiara si institutiile administratiei publice           

                                                                                                           

              Conturile de angajamentele date de banca in favoarea altor banci sau in favoarea             

clientilor (901, 903) sunt conturi de activ, ce se debiteaza la semnarea contractilui de finantare         

(de exemplu, contractul de creditare), in corespondenta cu contul 999 – Contrapartida si se                 

crediteaza la punerea la dispozitie a fondurilor, in corespondenta cu acelasi cont.                        

                                                                                                           

Exemple de contabilizare:                                                                                   

                                                                                                           

1. Semnarea contractului de creditare catre o alta banca:                                                   

                            901                         =                      999                         

            Angajamente in favoarea altor                                Contrapartida                     

                            banci                                                                          

                                                                                                           

2. Acordarea creditului interbancar:                                                                        

                            999                         =                      901                         

                      Contrapartida                            Angajamente in favoarea altor               

                                                                              banci                        

                                                                                                           

3. Semnarea contractului de creditare a bancii de catre o alta banca:                                      

                            999                         =                      902                         

                      Contrapartida                            Angajamente primite de la alte              

                                                                              banci                        

                                                                                                            

4. Primirea imprumutului de la alta banca:                                                                 

                                                                                                           

                            902                         =                      999                         

            Angajamente primite de la alte                               Contrapartida                     

                            banci                                                                           

                                                                                                           

5. Semnarea contractului de creditare a unui client:                                                        

                                                                                                           

                            903                         =                      999                         

                Angajamente in favoarea                                  Contrapartida                     

                         clientelei                                                                        

                                                                                                            

6. Acordarea creditului catre client:                                                                      

                                                                                                            

                            999                         =                      903                         

                      Contrapartida                               Angajamente in favoarea                  

                                                                            clientelei                     

                                                                                                           

                                                                                                            

9.1.2.    ANGAJAMENTELE   DE   GARANTIE                                                                         

                                                                                                            

            Angajamentele  de garantie sunt operatiunile prin care o banca (garantul) se angajeaza in favoarea unui terti (beneficiarul) sa asigure, la ordinul si in contil ordonatorului, plata unei obligatii subscrisa de acesta, in situatia in care ordonatorul nu opoate efectua el insusi.

            Anagajamentele de garantie sunt contabilizate in functie de calitatea ordonatorului, banca sau client. Inregistrarile contabile sunt efectuate in functie de calitatea de banca sau de client a:

-         beneficiarului, daca este vorba de o promisiune de finantare a trezoreriei

-         ordonatorului, daca este vorba de un angajament de garantie

In cazul in care banca recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligatii asumate de unul dintre clientii proprii, va inregistra riscul asumat in contul „Garantii date pentru clientela”

      Banca corepondenta va inregistra riscul asumat pentru banca garantata in contul „Alte garantii date altor banci”

Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din grupa 91 „Angajamente de garantie” cu urmatorul continut:

- contul 911 „Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci” inregistreaza:

-         confirmari de credite documentare deschise bancilor corespondente

-         acceptari la plata date la ordinul bancilor corespondente, in special pentru credite documentare

-         cautiuni si avaluri; andosari si avaluri privind efectele de comert sau biletele de mobilizare; angajamente in contul clientelei bancii; precum si alte garantii irevocabile si neconditionate la ordinul altor banci. In acest cont se inregistreaza in special angajamente in lant, respectiv cautiuni si alte garantii date in contul clientelei si al bancilor, dar la cererea si pentru riscurile bancilor

- contul 912 „Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte banci” evidentiaza:       

-         cautiuni si avaluri; andosari si avaluri privind efectele de comert sau biletele de mobilizare; contragarantii prinite pentru credite, imprumuturi sau angajamente prin semnatura; precum si alte garantii irevocabile si neconditionate primite d catre banca pentru contragarantarea:

a. creditelor pe care le-a acordat; sunt cuprinse in aceasta rubrica:

o       acceptarile sau avalurile neconditionate si garantiile de buna finalizare date catre alte banci, cand aceste banci nu sunt contragarantate de catre banca insasi

o       angajamentul bancii emitente de a efectua acoperirea la scadenta a unei trate acceptata si scontata de catre banca confirmatoare in cazurile creditelor documentare

      b. creditele consimtite a fi acordate de banca altor banci, in alb sau pe baza de efecte

      c. angajamentelor prin semnatura primite de banca (in particular garantiile de bune finalizare a deschiderilor de credite confirmate deschise de catre banca)

-   contul  913 „Garantii date pentru clientela” cuprinde:

-         cautiuni imobiliare date pentru garantarea finalizarii, rambursarii, finantarii sau nedepasirii preturilor, constructiilor

-         cautiuni fiscale (in afara obligatiunilor cautionate) date in favoarea organismelor fiscale, cautiuni date la ordinul titularilor de piete publice

-         garantii date de banca, la solicitarea clientelei, pentru actiunile neplasate in cazul maririi capitalului social prin oferta publica sau pentru obligatiuni neplasate in cazul imprumuturilor obligatare

-         cautiuni, avaluri si alte angajamente date la ordinul clientelei, pentru garantarea creditelor acordate de alte banci

-         alte garantii (cautiuni, avluri diverse) date de banca la solicitarea clientelei

- contul  914 „Garantii primite de la clientela” reflecta:

-         garantii primite de la institutiile publice si asimilate, de la societatile de asigurare si capitalizare si de la clientela financiara, pentru acoperirea diferitelor categorii de riscuri

-         bunurile imobiliare, ipotecate, luate in garantie de catre banca-         bunuril mobilare corporale sau necoporale  luate in garantie de catre banca, cu sau fara deposedare

-         alte garantii (garantii personale, gajul general etc.) primite de la clientela pentru creditele acordate

Conturile 911 „Cautiuni avaluri si alte garantii date altor banci” si 913 „Garantii adte pentru clientela” sunt conturi de activ

Se debiteaza cu angajamentele de garantii date altor banci si clientelei

Se crediteaza cu utilizarea sau stingerea angajamentelor de garantie

Soldul conturilor reprezinta angajamnete de garantie existente, date altor banci sau clientelei

Conturile 912 „Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la late banci” si 914 „Garantii primite de la clientela” sunt conturi de pasiv

     Se crediteaza cu angajamnetele de garantie primite de la alte banci sau de la clientela

     Se debiteaza cu utilizarea sau stingerea angajamentelor de garantie            

     Soldul conturilor reprezinta angajamnete de garantie existente, primite de la alte banci sau de la clientela.

                                                                                                        

Exemple de contabilizare:                                                                                   

                                                                                                           

1. Avalizarea unui efect comercial de catre o alta banca in favoarea bancii:                               

                                                                                                            

                            999                         =                      912                         

                      Contrapartida                                Cautiuni, avaluri si alte               

                                                              garantii primite de la alte banci            

                                                                                                            

2. Stingerea angajamentului la scadenta, in urma incasarii titlului:                                       

                                                                                                           

                            912                         =                      999                         

            Cautiuni, avaluri si alte garantii                           Contrapartida                     

                 primite de la alte banci                                                                   

                                                                                                           

3. Garantie financiara data de banca pentru un client:                                                      

                                                                                                           

                            913                         =                      999                         

             Garantii date pentru clientela                              Contrapartida                     

                                                                                                           

4. Stingerea angajamentului de garantie, prin efectuarea platii de catre banca, in conditiile in           

    care clientul nu si-a onorat obligatia asumata:                                                        

                                                                                                            

                            999                         =                      913                         

                      Contrapartida                             Garantii date pentru clientela             

                                                                                                            

9.1.3.    ANGAJAMENTELE   PRIVIND   TITLURILE                                                                   

            Angajamentele privind titlurile cuprind operatiunile efectuate de catre banca aferente titlurilor cumparate sau vandute cu poibilitatea de rascumparare si altor titluri de primit sau de livrat

            Pentru inregistrarea in contbilitate se utilizeaza conturile din grupa 92 „Angajamente privind titlurile” care cuprinde urmatoarele conturi:

Contul 921 „Titluri de primit” inregistreaza titlurile cu posibilitate de rascumparare vandute si angajamentele de cumparare de titluri care fac obiectul unei livrari ulterioare; este cont de activ

      Se debiteaza cu vanzarile de titluri cu posibilitatea de rascumparare si cu alte titluri cumparate si neprimite, intre data negocierii si data livrarii.

     Se crediteaza cu ocazia exercitarii posibilitatii de rascumparare prin restituirea titlurilor sau cu ocazia neexercitarii posibilitatii de rascumparare in caz de faliment si cu titlurile primite

   Soldul contului reprezinta titlurile vandute cu posibilitate de rascumparare si titlurile cumparate si neprimite

            Contul 922 „Titluri de livrat” tine evidenta titlurilor cu posibilitate de rascumparare cumparate si a angjamentelor de vanzare de titluri, care fac obiectul unei livrari ulterioare datei operatiunii de vanzare (data negocierii); este un cont de pasiv

            Se crediteaza cu cumpararile de titluri cu posibilitate de rascumparare si cu titlurile vandute si nelivrate, intre data negocierii si data livrarii

            Se debiteaza cu ocazia exercitarii posibilitatii de rascumparare prin restituirea titlurilor sau cu ocazi neexercitarii posibilitatii de rascumparare, in caz de falument si cu titlurile livrate

             Soldul contului reprezinta titlurile cumparate cu posibilitate de rascumparare si titlurile vandute si nelivrate

                                                                                                       

Exemple de contabilizare:                                                                                   

                                                                                                           

1. Semnarea contractului de cumparare de titluri sau a unui ordin de cumparare pe piata:                   

                                                                                                           

                            921                         =                      999                          

                     Titluri de primit                                   Contrapartida                     

                                                                                                           

2. Livrarea titlurilor de catre vanzator catre banca:                                                      

                                                                                                           

                            999                         =                      921                         

                      Contrapartida                                     Titluri de primit                  

                                                                                                           

3. Vanzarea de titluri de catre banca:                                                                     

                                                                                                           

                            999                         =                      922                         

                      Contrapartida                                     Titluri de livrat                  

4. Livrarea titlurilor vandute:                                                                             

                                                                                                           

                            922                         =                      999                         

                      Titluri de livrat                                  Contrapartida                     

                                                                                                           

9.1.4.      CONTURILE DE ANGAJAMENTE DIVERSE

La angajamente diverse se inregistreaza alte angajamente date sau primite, care nu se regasesc in categoriile angajamentelor prezentate anterior, cun sunt: redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, titluri primite si date in garantie si alte angajamente diverse.

Angajamentele diverse se evidentiaza cu ajutorul grupei 95 care cuprinde conturile:

Contul 951 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” este un cont de pasiv

Se crediteaza cu sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

Se debiteaza cu sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate platite

Soldul contului reprezinta cu sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate pe care banca le are de platit la un moment dat

Contul 952 „Titluri primite in garantie” este un cont de pasiv

Se crediteaza cu valoarea titlurilor primite in garantie pentru creditele acordate

Se debiteaza cu valoarea titlurilor primite in garantie restituite

            Soldul contului reprezinta  valoarea titlurilor primite in garantie pentru creditele acordate

            Contul 953 „Titluri date in garantie” este un cont de activ

            Se debiteaza cu valoarea titlurilor date in garantie pentru imprumuturile primite

            Se crediteaza cu valoarea titlurilor date in garantie, primite

            Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor date in garantie pentru imprumuturile primite

9.1.5.      AGAJAMENTE INDOIELNICE

In aceasta categorie sunt cuprinse angajamentele de orice natura, a caror realizare devine probabila.

Angajamentele de finantare devin indoielnice atunci cand creditul respectiv se inregistreaza la creante indoielnice.

Angajamentele de garantie sunt considerate indoielnice in situatia cand banca garanta va fi obligata se intervina pentru plata obligatiilor subscrise

Valorile date in garantie devin indoielnice atunci cand exeista probabilitatea nerambursarii contrapartidei

Pentru angajamente indoielnice se constituie, de regula, provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Evidenta se tine cu ajutorul contului 981 „Angajamente indoielnice”, cont de activ care inregistreaza angajamentele de orice natura date de banca (pentru garantii, avaluri, acceptari etc.) devenite indoielnice

Se debiteaza cu angajamentele date in favoarea altor banci sau pentru clientela, devenite angajamnete indoielnice

Se crediteaza cu stingerea angajamentelor indoielnice

Soldul contului reprezinta angajamente date altor banci sau pentru clientela, devenite indoielnice.

                                                                                                           

9.2.          CONTURILE DE EVIDENTA IN AFARA BILANTULUI

Conturile de evidenta, de regula, asigura tinerea evidentei tehnico-operative privind: mijloacele fixe luate cu chirie, valori primite in pastrare sau custodie, creante scoase din activ urmarite in continuare, debitori in penalitati pretinse si alte operatiuni.

In aceasta categorie de conturi se include si contul „Contrapartida” care se utilizeaza pentru debitarea sau creditarea unor conturi in afara bilantului.

Din grupa 99 „Conturi de evidenta” vom prezenta functiunea celor mai utilizate conturi

Contul 991 „Mijloace fixe luate cu chirie” este un cont de pasiv

Se crediteaza cu valoarea de inventar a mijloacelor fixe luate cu chirie

Se debiteaza cu valoarea mijloacelor fixe restutuite titularilor

Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat

Contul 992 „Valori primite in pastrare sau custodie” este un cont de pasiv

Se crediteaza cu valorile primite in pastrare temporara sau custodie

Se debiteaza cu valorile iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile bancii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurilor de inventar etc.

Soldul contului reprezinta valorile primite in pastrare temporara sau custodie, existente la un moment dat.

Contul 993 „Creante scoase din activ, urmarite in continuare” este un cont de activ.

Se debiteaza cu creantele scoase din activ, ca insolvabile sau disparute, care in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmarite in continuare, pana la reactivare sau pana la implinirea termenului de prescriptie.

Se crediteaza cu creantele reactivate ca urmare a revenirii la starea de solvabilitate, precum si cu creantele ale caror termene de urmarire s-au prescris.

Soldul contului reprezinta creante scoase din activ, ca insolvabile sau disparute, nereactivate.

Contul 994 „Debitori din penalitati pretinse” este un cont de activ.

Se debiteaza cu sumele calculate drept penalitati pretinse de la furnizori sau alti contractanti pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

 Se crediteaza cu sumele incasate de la furnizori si alti contractanti, care se vor inregistra in conturile de bilant, precum si cu sumele respinse de organele de judecata sau arbitraj.

Soldul contului reprezinta sumele ramase de incasat de la furnizori si alti contractanti.

Contul 999 „Contrapartida” este un cont bifunctional

Se debiteaza pri creditul conturilor din grupele: 90, 91, 92, 93 (conturile 9321 si 9322), 95, 98, 99

(991 – 995 si 998).

Se crediteaza prin debitul conturilor din grupele: 90, 91, 92, 93 (conturile 9321 si 9322), 95, 98, 99

(991 – 995 si 998).

 

9.3.   ANGAJAMENTE   PRIVIND   OPERATIUNILE   IN   DEVIZE                                                   

                                                                                                           

            Sunt considerate operatiuni in devize, operatiunile efectuate intr-o alta deviza decat moneda nationala (leu).

            Contabilitatea operatiunilor in devize, asigura evidenta:

a)      operatiunilor de schimb la vedere sau la termen;
b)      operatiunilor cu titluri in devize;

c)      operatiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele si imprumuturile in devize;

d)      alte operatiuni in devize.

Contabilitatea operatiunilor de schimb la vedere sau la termen, precum si a celorlalte operatiuni in devize se face pe feluri de devize, cu ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi.

Operatiunile de schimb in devize se clasifica in:

-         operatiuni care nu generaza risc de schimb, respectiv operatiuni care nu antreneaza o intrare sau o iesire de devize in si din patrimoniul bancii;

-         operatiuni care genereaza risc de schimb, respectiv operatiuni care antreneaza o intrare sau o iesire de devizie in si din patrimoniul bancii.

Contabilizarea operatiunilor care genereaza risc de schimb, impune utilizarea conturilor „Pozitie de schimb” si „Contravaloarea pozitiei de schimb”, deschise in cadrul bilantului si in afara bilantului, pe feluri de devize.

In continuare se vor prezenta operatiunile in devize pentru care se utilizeaza conturile din afara bilantului, din grupa 93 „Operatiuni in devize”.

9.3.1. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

            Operatiunile de schimb la vedere sunt operatiunile de cumparare si de vanzare a devizelor cu decontarea, de regula, in cadrul unui termen maxim de doua zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei, cacursul de schimb stabilit intre parti (curs SPOT).

            Operatiunile de schimb la vedere se inregistreaza in conturi in afara bilantului, la cursul de al data incheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului „Operatiuni de schimb la vedere”.

            Periodic, evaluarea angajamentului se inregistreaza in afara bilantului prin utilizarea conturilor de ajustare devize si „Contravaloarea pozitiei de schimb”. Concomitent, aceeasi diferenta de curs, se inregistreaza in bilant in conturile de venituri sau cheltuieli din operatiuni de schimb, dupa caz, cu ajutorul conturilor „Contravaloarea pozitiei de schimb” si „Conturi de ajustare devize”.

            Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 931 „Operatiuni de schimb la vedere” dezvoltat pe urmatoarele conturi:

            Contul 9311 „Lei cumparati si inca neprimiti” este un cont de activ.

            Se debiteaza prin creditule contului 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a devizelor vandute si inca nelivrate.

            Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei, la data livrarii, a devizelor vandute;

-         9363 „Conturi de ajustare devize” cu diferentele favorabile aferente devizelor vandute si livrate.

Soldul contului reprezinta contravaloarea in lei a devizelor vandute si inca nelivrate.

            Contul 9312 „Devize cumparate si inca neprimite” este un cont de activ.

            Se debiteaza prin creditul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele cumparate si inca neprimite.

            Se crediteaza prin debitul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele cumparate si primite.

            Soldul contului reprezinta devizele cumparate si inca neprimite.

            Contul 9313 „Lei vanduti si inca nelivrati” este un cont de pasiv.

            Se crediteaza prin debitul contului 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a devizelor cumparate si inca neprimite.

            Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei, la data primirii, a devizelor cumparate;

-         9363 „Conturi de ajustare devize” cu diferentele nefavorabile aferente devizelor cumparate si primite.

Soldul contului reprezinta contravaloarea in lei a devizelor cumparate si inca neprimite.

Contul 9314 „Devize vandute si inca nelivrate” este un cont de activ.

Se crediteaza prin debitul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele vandute si inca nelivrate.

Se debiteaza prin creditul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele vandute si livrate.

Soldul contului reprezinta devizele vandute si inca nelivrate.

9.3.2. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE SCHIMB LA TERMEN

            Operatiunile de schimb la termen sunt considerate operatiunile de cumparare si de vanzare a devizelor cu decontare dupa mai mult de doua zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs FORWARD).

            Cursul la termen este cursul la vedere majorat cu reportul sau micsorat cu deportul existent pe deviza respectiva.

            Pentru operatiunile de schimb la termen, diferenta dintre cursul a vedere si cursul la termen reprezinta „report” (atunci cand cursul la termen este mai mare decat cursul la vedere) sau „deport” (daca cursul la vedere este mai mare decat cursul la termen).

            Operatiunile de schimb la termen pot fi „speculative” (termen sec) si „de acoperire”.

A.                Operatiunile de schimb „speculative” reprezinta operatiunile efectuate in cadrul unei serii succesive de cumparari sau vanzari de devize in scopul realizarii unui profit prin revanzarea sau rascumpararea lor in conditii conjuncturale favorite.

Operatiunile de schimb la termen sec (speculative) se inregistreaza in conturi in afara bilantului, la cursul de la data incheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului „Operatiuni de schimb la termen”.

Periodic, evaluarea angajamentului, la cursul la termen ramas de scurs se inregistreaza in conturile in afara bilantului „Conturi de ajustare devize” si „Contravaloarea pozitiei de schimb”. Concomitent, aceeasi diferenta de curs, constatata, se inregistreaza in bilant, in conturile de venituri sau cheltuieli din operatiuni de schimb, dupa caz, prin contul „Contravaloarea pozitiei de schimb”.

            Contul 9331 „Lei de primit contra devize de livrat” este un cont de activ.

            Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a devizelor vandute si inca nelivrate;

-         9341 „Report/deport de primit” cu reportul de primit pentru devizele vandute ca nelivrate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         9363 „Conturi de ajustare devize” cu diferentele favorabile aferente devizelor vandute si livrate;

-         9341 „Report/deport de primit” cu reportul de primit pentru devizele vandute si livrate.

Soldul contului reprezinta lei de primit pentru devizele vandute si inca nelivrate.

           

            Contul 9332 „Devize de livrat contra lei de primit” este un cont de pasiv.

            Se crediteaza prin debitul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele vandute si inca nelivrate.

            Se debiteaza prin creditul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele vandute si livrate.

            Soldul contului reprezinta devizele vandute si inca nelivrate.

           

            Contul 9333 „Devize de primit contra lei de livrat” este un cont de activ.

            Se debiteaza prin creditul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele cumparate si inca neprimite.

            Se crediteaza prin debitul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu devizele cumparate si primite.

            Soldul contului reprezinta devizele cumparate si inca neprimite.

            Contul 9334 „Lei de livrat contra devize de primit” este un cont de pasiv.

            Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         9362 „Contavaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a devizelor cumparate si inca neprimite;

-         9342 „Report/deport de platit” cu reportul de platit pentru devize cumparate si inca neprimite.

-         9363 „Conturi de ajustare devize” cu diferentele nefavorabile aferente devizelor cumparate si primite

Soldul contului reprezinta lei de livrat pentru devizele cumparate si inca neprimite.                                                                                                            

B.                Operatiunile de schimb „de acoperire” reprezinta opertiunile efectuate cu scopul de a compensa sau reduce riscul provenit din variatia cursului de schimb care poate afecta un ansamblu omogen de elemente de activ, pasiv sau in afara bilantului, exprimate in devize.

Operatiunile de schimb la termen, de acoperire, se inregistreaza in conturi in afara bilantului, la cursul de la data incheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului „Operatiuni de schimb la termen”. Concomitente, se inregistreaza valoarea raportului sau deportului de primit sau de platit in conturile „Report/Deport de primit” sau „Report/Deport de platit”.

Periodic, se efectueaza esalonarea reportului sau deportului prin intermediul conturilor „Cheltuieli de platit” sau „Venituri de primit”, in contrapartida cu conturile de venituri sau cheltuieli corespunzatoare.

Contul 9341 „Report/deport de primit” este un cont de pasiv

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         9331 „Lei de primit contra devize de livrat” cu leii de primit contra devize de livrat, in ziua incheierii contractului, reprezentand report de primit pe deviza vanduta

-         9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea pozitiei de schimb, la scadenta contractului, reprezentand deport de primit pe deviza cumparata

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         9331 „Lei de primit contra devize de livrat” cu leii de primit contra devize de livrat la scadenta contractului, reprezentand deport de primit pe deviza vanduta

-         9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea pozitiei de schimb, la scadenta contractului, reprezentand deport de primit pe deviza cumparata

Soldul contului reprezinta report/deport de primit, in lei, pentru deviza vanduta si inca nelivrata si pentru deviza cumparata si inca neprimita

Contul 9342 „Report/deport de platit” este un cont de activ

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         9334 „Lei de livrat contra devize de primit” cu leii de livrat contra devize de primit, in ziua incheierii contractului, reprezentand report de platit pe deviza cumparata

-         9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea pozitiei de schimb, in ziua incheierii contractului, reprezentand deport de platit pe deviza vanduta

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         9334 „Lei de livrat contra devize de primit” cu leii de livrat contra devize de primit la scadenta contractului, reprezentand report de platit pe deviza cumparata

-         9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea pozitiei de schimb, la scadenta contractului, reprezentand deport de platit pe deviza vanduta

Soldul contului reprezinta report/deport de platit, in lei, pentru deviza cumparata si inca neprimita si pentru deviza vanduta si inca nelivrata.

Contul 9351 „Dobanzi in devize acoperite la termen, de incasat” este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu dobanzile in devize acoperite la termen, de incasat, aferente perioadei de timp nescurse pana la scadenta

Se crediteaza prin debitul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu dobanzile in devize acoperite la termen,  aferente perioadei de timp scurse

            Soldul contului reprezinta dobanzile in devize acoperite la termen, de incasat, pentru creditele acordate, ferente perioadei de timp nescurse pana la scadenta.

            Contul 9352 „Contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite le termen de incasat” este un cont de pasiv

            Se crediteaza prin debitul contului 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la termen de incasat, aferente perioadei de timp nescurse pana la scadenta

            Se debiteaza prin creditul contului 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la termen aferente perioadei de timp scurse

            Soldul contului reprezinta contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la termen de incasat aferente perioadei de timp nescurse pana la scadenta

            Contul 9353 „Dobanzi in devize acoperite la termen de platit” este un cont de pasiv

            Se crediteaza prin debitul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu dobanzile in devize acoperite la termen,  aferente perioadei de timp nescurse pana la scadenta

            Se debiteaza prin creditul contului 9361 „Pozitie de schimb” cu dobanzile in devize acoperite la termen aferente perioadei de timp scurse

            Soldul contului reprezinta dobanzile in devize acoperite la termen, de platit pentru imprumuturile primite aferente perioadei de timp nescurse pana la scadenta.

            Contul 9354 „Contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite le termen de platit” este un cont de activ            Se debiteaza prin creditul contului 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la termen de platit, aferenta perioadei de timp nescurse pana la scadenta.

            Se crediteaza prin debitul contului 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la termen aferenta perioadei de timp scurse

            Soldul contului reprezinta contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la termen de platit aferente perioadei de timp nescurse pana la scadenta.

           

Exemple de contabilizare:                                                                                   

                                                                                                           

1. Emiterea unui ordin de cumparare de devize la vedere:                                                   

                                                                                                            

                            9312                        =                     9361                         

                Devize cumparate si inca                               Pozitia de schimb                   

                         neprimite                                                                         

                                                                                                           

                            9362                        =                     9313                         

               Contravaloarea pozitiei de                        Lei vanduti si inca nelivrati             

                          schimb                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                            

2. Stingerea angajamentelor in urma livrarii devizelor:                                                    

                                                                                                           

                            9361                        =                     9312                         

                    Pozitia de schimb                             Devize cumparate si inca                 

                                                                            neprimite                      

                                                                                                          

                            9313                        =                     9362                          

              Lei vanduti si inca nelivrati                      Contravaloarea pozitiei de                

                                                                             schimb                        

                                                                                                            

3. Angajament de cumparare devize la termen contra lei, in conditiile in care apare un report de           

    primit:                                                                                                 

                                                                                                           

                            9333                        =                     9361                          

             Devize de primit contra lei de                            Pozitia de schimb                   

                            livrat                                                                         

                                                                                                            

                              %                         =                     9334                         

                            9362                                Lei de livrat contra devize de             

               Contravaloarea pozitiei de                                     primit                       

                          schimb                                                                            

                            9342                                                                           

                Report / deport de platit                                                                  

                                                                                                            

4. Stingerea angajamentului la livrarea devizelor:                                                         

                                                                                                            

                            9361                        =                     9333                         

                    Pozitia de schimb                          Devize de primit contra lei de               

                                                                              livrat                       

                                                                                                           

                            9334                        =                       %                          

             Lei de livrat contra devize de                                   9362                         

                           primit                                Contravaloarea pozitiei de                

                                                                             schimb                        

                                                                              9342                          

                                                                   Report / deport de platit               

                                                                                                           

5. Reevaluarea devizelor tranzactionate la vedere sau la termen, in urma modificarii cursului de           

    schimb:                                                                                                

                            9363                        =                     9362                         

                 Cont de ajustare devize                         Contravaloarea pozitiei de                

                                                                             schimb                        

sau                                                                                                        

                            9362                        =                     9363                         

               Contravaloarea pozitiei de                          Cont de ajustare devize                 

                          schimb                                                                           

                                                                                                            

                                                                                                                         

9.5.   ALTE   OPERATIUNI   IN   AFARA   BILANTULUI                                                                        

                                                                                                                         

              In cadrul acestor operatiuni intalnim angajamentele diverse, angajamentele                                  

indoielnice si conturile de evidenta. In aceasta ordine ele dispun pentru inregistrare contabila de                      

grupele de conturi 95, 98 si 99.                                                                                          

              Angajamentele diverse reprezinta angajamente date sau primite, care nu se regasesc                         

printre cele prezentate anterior. Ele se refera la operatiuni de locatii in gestiune, redevente, chirii                  

si titluri primite sau date in garantie.                                                                                 

              Angajamentele indoielnice sunt angajamente de orice natura, care prezinta un risc                          

probabil sau cert de neindeplinire totala sau partiala. Pentru aceste angajamente banca poate                            

constituii provizioane pentru riscuri si cheltuieli.                                                                     

              Conturile de evidenta inregistreaza creante sau bunuri care nu se afla evidentiate in                      

bilant. Aici apar inregistrate bunuri luate cu chirie sau pastrate in custodie, creante scoase din                       

activ, dar urmarite in continuare, debitori din penalitati pretinse.                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                                          

5.6.  EXEMPLE  DE  INTREBARI                                                                                             

                                                                                                                          

1.        Angajamentele de finantare: prezentare si contabilizare.                                                       

                                                                                                                          

2.        Angajamentele de garantie: prezentare si contabilizare.                                                        

                                                                                                                          

3.        Angajamentele privind titlurile: prezentare si contabilizare.                                                  

                                                                                                                          

4.        Angajamentele privind devizele: prezentare si contabilizare.                                                   

                                                                                                                          

5.        Care este explicatia contabila a urmatoarei inregistrari: 999 = 901 ?                                          

      a. angajament de primire de finantare                                                                               

      b. angajament de primire de garantie                                                                               

      c. angajament de acordare de garantie                                                                               

      d. angajament de acordare de finantare                                                                             

      e. angajament de schimb de devize                                                                                  

       Raspuns corect  (d).                                                                                                                  

6.        Care dintre urmatoarele operatiuni se intalneste la vanzarea unor titluri de catre banca ?                      

      a. 999 = 922                                                                                                       

      b. 921 = 999                                                                                                       

      c. 921 = 922                                                                                                       

      d. 922 = 999                                                                                                       

      e. 999 = 921                                                                                                                  

     Raspuns corect (a).

7.        La emiterea unui ordin de cumparare de devize are loc urmatoarea operatiune:                                   

      a. se debiteaza contul 9361                                                                                        

      b. se crediteaza contul 9362                                                                                       

      c. se crediteaza contul 9313                                                                                       

      d. se debiteaza contul 999                                                                                         

      e. se crediteaza contul 999                                                                                        

       Raspuns corect  ( b).                                                                                                                 

8.        Livrarea titlurilor vandute de banca se inregistreaza prin urmatoarea operatiune contabila:                    

      a. 999 = 922                                                                                                       

      b. 922 = 111                                                                                                        

      c. 111 = 922                                                                                                       

      d. 922 = 999                                                                                                        

      e. 111 = 999                                                                                                       

       Raspuns corect  (a).                                                                                                                   

9. Operatiunile in afara bilantului cuprind:

 1. angajamente primite
 2. angajamente date
 3. bunuri care sunt integrate in activul si pasivul bilantului
 4. bunuri care nu pot fi  integrate in activul si pasivul bilantului                                                                                                                         
 5. nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (a,b,d).

10.Contabilitatea operatiunilor in afara bilantului se tine:

a.       in partida simpla

b.      in partida dubla

c.       in partizi multiple

d.      a+b

e.       nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (b).

11.Angajamentele de finantare :

 1. reflecta promisiunea irevocabila de a pune la dispozitie fonduri in favoarea unui beneficiar
 2. se inregistreaza in afara bilantului
 3. se diminueaza pe masura punerii la dispozitie a fondurilor
 4. se majoreaza prin aport la capitalul social
 5. nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (a,b,c).

12. Angajamente de garantie:

 1. operatie prin care banca se angajeaza in favoarea unui beneficiar sa asigure plata unei obligatii subscrise de acesta
 2. se inregistreaza in afara bilantului
 3. se inregistreaza in conturile bilantiere
 4. se inregistreaza la sfarsitul exercitiului financiar
 5. nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (a,b).

13. Care din urmatoarele inregistrari este corecta:

 1. inregistrarea ordinului de cumparare a unor titluri de pe piata bursiera: 921=999
 2. primirea unor titluri pentru care s-a emis anterior ordin de cumparare: 921=999
 3. inregistrarea ordinului de vanzare a titlurilor pe bursa  999=922
 4. livrarea titlurilor vandute pe bursa 922=999
 5. nici o varianta nu este corecta 

Raspuns corect (a,c,d).


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 724
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site