Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate Bugetara – test grila

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Contabilitatea societatilor de asigurari optional – teste grila
Formele de inregistrare in contabilitate
Procedee folosite in calculatia costurilor
Contabilitatea creditelor si a imprumuturilor privind clientela financiara
Contabilitatea cheltuielilor cu personalul
Analiza si functionarea conturilor de terti
Norme privind bilantul contabil in sistemul international
CONTABILITATEA DECONTARILOR INTRABANCARE SI INTERBANCARE
CONTABILITATE DE GESTIUNE
Evaluarea stocurilor

TERMENI importanti pentru acest document

: teste grila contabilitate bugetara : contabilitate bugetara : teste contabilitate bugetara : teste contabilitate :

Contabilitate Bugetara – test grila

 1. Principiile in baza carora se elaboreaza si se executa bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele fondurilor speciale sunt:
  1. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului  bugetar, realitatii, anualitatii, publicitatii, economicitatii
  2. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului  bugetar, realitatii, anualitatii, publicitatii, specializarii bugetare
  3. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului  bugetar, realitatii, anualitatii, publicitatii, eficacitatii

            

 1. In categoria autoritatilor publice centrale se includ:

a.       Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, Consiliul judetean, Guvernul, ministerele, si celelalte organe de specialitate ale administratiei centrale

b.      Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, prefectul, Guvernul, ministerele, si celelalte organe de specialitate ale administratiei centrale

c.       Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, Guvernul, ministerele, si celelalte organe de specialitate ale administratiei centrale, autoritatile judecatoresti

 1. Bugetul public este format din:

a.       bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale ,bugetul trezoreriei statului

b.      bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale ,bugetul trezoreriei statului

c.       bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale,  bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

 1. Conductele de aductiune si distributie a apei, pana la limita proprietatii consumatorilor fac parte din :

a.  domeniul public al statului;

b.  domeniul public al judetelor

c.  domeniul privat al statului

 1. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor :

a.       elementelor de activ si de pasiv

b.      elementelor de activ

c.        elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric

                             

 1. Situatiile financiare ale institutiilor publice sunt compuse din urmatoarele documente:

a.       bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor / capitalurilor, anexe la situatiile financiare (care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie bugetara.

b.      bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie,  anexe la situatiile financiare (care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie bugetara.

c.       bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor / capitalurilor, contul de executie bugetara.

 1. Achizitionarea de la terti de active fixe necorporale

                

a.                      %

=

404

203

205

208

b.                  404

=

%

203

205

208

c.                      %

=

401

203

205

208

                       

 1. Primirea prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati

                        

a.                        %

=

779

203

205

208

b.                        %

=

719

203

205

208

c.                        %

=

481

203

205

208

 1. Realizarea din productie proprie a unei plantatii

                      

a.                      213

=

722

b.                      213

=

709

c.                      213

=

719

                        

 1. Achizitionarea unui autoturism in regim de leasing financiar

                    

a.                     213

=

167

b.                     213

=

404

c.                      213

=

401

                        

 1. Se efectueaza cheltuieli cu activele corporale neamortizabile

                     

a.                    682

=

404

b.                    682

=

401

c.                     611

=

404

                        

 1. Sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala, primite de la buget 

a.                 551

=

774

b.                  550

=

773

c.                  551

=

773

           

 1. Sume primite de la alte institutii publice si agenti economici ( garantii depuse pentru participarea la licitatii, inclusiv taxa de participare, contravaloarea caietelor de sarcini) in vederea efectuarii unor operatiuni speciale

a.                 552

=

462

b.                  550

=

462

c.                  552

=

448

           

 1. Sume incasate de la clienti, in contul de disponibil, reprezentand contravaloarea bunurilor vandute, lucrarilor executate si serviciilor prestate

a.                   550

=

411

b.                  560

=

411

c.                  552

=

411

                       

 1. Sume incasate de la clienti, in contul de disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, reprezentand contravaloarea bunurilor vandute, lucrarilor executate si serviciilor prestate

a.                   560

=

411

b.                  561

=

411

c.                  550

=

411

                       

 1. Valoarea ratelor scadente achitate din contul de trezorerie pentru rambursarea  imprumuturilor interne si externe contractate de stat

a.                   164

=

770

b.                   770

=

164

c.                   163

=

770

                       

 1. Prin ordonatori de credite se intelege:

a.       conducatorii institutiilor publice mandatati sa contribuie la proiectia bugetului si executia lui

b.      persoanele desemnate sa urmareasca proiectarea bugetelor

c.       conducatorii institutiilor publice mandatati prin lege sa urmareasca buna gestionare a fondurilor alocate de la bugetul de stat

 1. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale sunt :

a.       conducatorii autoritatilor publice, ministrii, prefectii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

b.      conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte institutii publice autonome

c.       conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

 1. Lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile:

a.       nu se supun amortizarii

b.      se supun amortizarii

c.       se supun amortizarii liniare

 1. Bunurile din patrimoniul cultural national:

a,  se supun amortizarii

                  b.  se supun amortizarii liniare

                  c.   nu se supun amortizarii

 1. Bugetul de stat reprezinta un…………… de stabilizare al economiei:

a.       instrument

b.      mod

c.       o cale

 1. . Fondurile speciale se aproba prin:

a.       legea bugetului de stat

b.      legea bugetului asigurarilor sociale de stat

c.       legi speciale

 1. Impozitul pe profit este un venit:

a.       nefiscal

b.      fiscal

c.       contributie fiscala

     24. Obligatiunile cu dobanda sau cu discount se evalueaza la intrarea in patriminiu :

a.       la costul de achizitie

b.      la costul de achizitie, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor

c.       la valoarea stabilita potrivit contractelor.

     25. Muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national fac parte din :

a.       domeniul public al statului;

b.      domeniul public al judetelor

c.       domeniul privat al statului

     26. Ansamblurile si schiturile istorice si arheologice fac parte din :

a.  domeniul public al statului;

b.  domeniul public al judetelor

c.  domeniul privat al statului

     

        27.   Scoaterea din evidenta a activului fix necorporal in curs de executie

                   

a.                    682

=

233

b.                    691

=

233

c.                    691

=

232

         28.  Pierderi de active fixe necorporale in curs de executie ca urmare a calamitatilor naturale

                    

a.                  658                  

=

233

b.                     691

=

233

c.                  690

=

233

                        

        29. Cedarea activelor fixe necorporale in curs de executie

a.                    682

=

233

b.                    233

=

658

c.                      658

=

233

                        

       30. Receptia finala a investitiei – pentru activele corporale neamortizabile

a.                    658

=

231

b.                   682

=

231

c.                      691

=

231

                        

      31. Active fixe corporale in curs scazute din evidenta

a.                    658

=

231

b.                   682

=

231

c.                      691

=

231

      32. Plata furnizorilor de active fixe din acreditive deschise pe seama acestora

a.                 404

=

541

b.                 401

=

5121

c.                  541

=

404

                        

      33. La sfarsitul perioadei se  inregistreaza diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta

a.                 541

=

765

b.                 5121

=

765

c.                  541

=

665

                        

       34. La sfarsitul perioadei se  inregistreaza diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta

a.                 666

=

541

b.                 654

=

541

c.                  665

=

541

       35. Justificarea avansului de trezorerie acordat prin materialele consumabile achiozitionate

a.                 302

=

4282

b.                  302

=

542

c.                  531

=

542

                       

      36. Sume in  numerar acordate ca avansuri de trezorerie

                           

a.                 4282

=

531

b.                  542

=

531

c.                  4281

=

531

                       

.     

37.Ordonatorii principali ai bugetelor locale sunt:   sunt la fel

a.       presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale

b.      presedintii consiliilor judetene, secretarii general ai prefecturilor, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale

c.       presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale

            38. Controlul financiar preventiv propriu consta in:

a.        verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii, eficientei si eficacitatii

b.        verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii si incadrarea in angajamentele bugetare aprobate

c.        verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii, eficientei si eficacitatii si incadrarea in angajamentele bugetare aprobate

             39.  Clasificatia bugetara cuprinde veniturile grupate in:

a.       capitole, subcapitole, titluri

b.      capitole , subcapitole, titluri, articole

c.       capitole, subcapitole

    

             40. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de :

a.       actiunile si obligatiunile detinute de stat

b.      obligatiunile detinute de stat

c.       actiunile  detinute de stat

  

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR.3

      41.Impozitul pe veniturile persoanelor fizice este un venit:

a.  nefiscal

b   fiscal

c.   contributie fiscala

      42. Valoarea justa a activelor fixe se determina de :

a.       un salariat al compartimentului contabilitate

b.      un salariat al compartimentului achizitii investitii

c.       un evaluator autorizat

    43. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea, finalizarea acestuia, sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali, stabiliti initial :

a.       se inregistreaza in conturile de cheltuieli

b.      nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli

c.       pot fi inregistrate in conturile de cheltuieli

44. Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate:

a.       in lei si valuta

b.      numai in lei

c.       nu se inregistreaza

45. Impozitul pe venituri din salarii  trebuie recunoscut ca o datorie:

a.       in limita sumei platite

b.      in limita sumei datorate (neplatite)

c.       in limita sumei estimative datorate

46. Evidenta creantelor bugetare se realizeaza pe baza:

a.       declaratiilor fiscale, decizii emise de organul fiscal

b.      decizii emise de organul fiscal, procese-verbale de impunere

c.       declaratiilor fiscale

47. Active corporale in curs de executie distruse datorita calamitatilor naturale

a.                      690

=

231

b.                     682

=

231

c.                      691

=

231

48. Diferente din reevaluare ale programelor informatice

a.                      105

=

208

b.                     208

=

105

c.                      201

=

105

                        

49. Diferente din reevaluare ale unei cladiri

a.                      105

=

212

b.                     212

=

105

c.                      213

=

105

                        

50. Se caseaza un activ fix corporal  integral amortizat;a.                      681

=

21

b.                     281

=

21

c.                      21

=

281

                        

51. Se caseaza un activ fix corporal care nu a fost integral amortizat.

a.                       %

691

281

=

21

b.                     %

682

281

=

21

c.                      21 

=

%

681

281

                        

52.  Justificarea avansurilor acordate pentru achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar

a.                  303

=

461

b.                  303

542

c.                  303

=

4282

                            

53.   Platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat pentru achitarea furnizorilor

a.                  5121

=

164

b.                  164

5121

c.                  401

=

164

                            

54.   Constatarea unui activ fix corporal, plus de inventar,  nesupus amortizarii, ce apartine domeniului public al statului

a.                  21

=

101

b.                  21

404

c.                  21

=

401

                        

55.   Se efectueaza cheltuieli cu activele corporale neamortizabile

a.                  628

=

404

b.                  629

462

c.                  682

=

404

56.  Activele necorporale in curs de executie realizate din productie proprie

                        

a.                  233

=

709

b.                  20

709

c.                  233

=

721

           

57. Principiile contabile care stau la baza elaborarii si prezentarii elementelor patrimoniale in situatiile financiare ale institutiilor publice sunt urmatoarele:

a.              continuitatii activitatii, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii, prevalentei economicului asupra juridicului

b.              continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii

c.              continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii, prevalentei economicului asupra juridicului

   58.  Activele fixe detinute in administrare de institutiile publice sunt formate din:

a.     active fixe necorporale, corporale,  si financiare

b.        active fixe necorporale, corporale

c.  active fixe necorporale, necorporale in curs de executie, corporale,    corporale in curs de executie si financiare

     59. Activele fixe necorporale se evalueaza la  intrare:

                  a.     costul de achizitie, costul de productie, valoarea realizabila neta

                  b.     costul de achizitie, valoarea realizabila neta

                  c.     costul de achizitie, costul de productie, valoarea justa

           

     60. Scoaterea  din functiune a activelor fixe necorporale si corporale si in curs, la care conducatorii sunt ordonatori principali sau secundari de credite, se face cu aprobarea :

b.      ordonatorului principal

c.       ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz

d.      ordonatorul secundar

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 4

  

61. Cheltuielile ulterioare care au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial :

a.       vor majora valoarea activului fix

b.      nu vor majora valoarea activului fix

c.       pot majora activului fix

            62. Evaluarea activului fix necorporal la intocmirea bilantului se face la :

a.       valoarea de intrarea, mai putin ajustarile cumulate de valoare

b.      valoarea de intrare

c.       valoarea de inventar

            63. Activele fixe corporale cuprind :

a.       terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii,  mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale ,avansuri si active fixe corporale in curs de executie

b.      terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii,  mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale ,avansuri si active fixe corporale in curs de executie

c.       terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii,  mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale alte active corporale

64. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea urmatoarelor metode:

a.       FIFO, LIFO, CMP

b.      FIFO; LIFO

c.       FIFO, CMP

65. Inregistrarile contabile privind stocurile se realizeaza utilizand metoda:

a.       inventarului permanent

b.      inventarului intermitent

c.       inventarului permanent sau intermitent

66. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina:

a.       la data efectuarii tranzactiei

b.      la data intocmirii bilantului annual

c.       la data intocmirii situatiilor semestriale.

            67. Scoaterea din evidenta a unui activ fixe necorporal vandut

a.                       %

691

280

=

20

b.                     %

681

281

=

20

c.                      20 

=

%

681

280

                        

            68.Iesirea din patrimoniu a unui activ fix  corporal ce apartine domeniului privat al statului nesupus amortizarii

a.                     101

=

20

b.                     101

=

21

c.                     102

=

21

                        

            69. Acordarea de credite ipotecare din buget pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea de locuinte (prin ANL) 

a.                    267

=

%

551

560

b.                   265

=

%

551

560

c.                     267

=

770

                        

           70. Inregistrarea titlurilor de participare detinute de stat la societatile comerciale, rezultate din conversia in actiuni a creantelor bugetare

a.                  265

=

463

b.                  267

463

c.                  260

=

463

                                               

            71. Conversia altor titluri imobilizate in actiuni

a.                    260

=

265

b.                   260

267

c.                    265

260

           72. Incasarea veniturilor bugetului de stat

a.                  520

=

463

b.                  5121

=

763

c.                   520

=

763

           73. Depunerea numerarului reprezentand venituri ale  bugetului local

a.                  521

=

531

b.                  520

=

463

c.                   520

=

531

                                   

             74. Dobanzile aferente imprumutului obligatar

a.                  505

=

1681

b.                  666

=

161

c.                  666

=

1681

                                   

             75.  Primirea in gestiune a timbrelor fiscale si postale, tichetelor si biletelor de calatorie, a bonurilor valorile pentru carburanti auto si a altor valori (bilete de intrare in muzee, expozitii si spectacole, cartele de masa pentru cantine, etc.)

a.                  602

=

401

b.                  532

=

401

c.                  4482

=

401

                                   

            76. La sfarsitul perioadei inregistrarea diferentelor de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta

a.                  541

=

765

b.                  665

=

541

c.                  401

=

765

           

          77.     Activele financiare cuprind :

      a.       tiluri de participare, obligatiuni, alte titluri imobilizate

      b       obligatiuni, actiuni, alte titluri imobilizate, creante imobilizate

      c.      titluri de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate

           

           78. Investitiile executate la active fixe, in scopul imbunatatirii perametrilor tehnici initiali sunt considerate:

a. nu sunt active fixe

b. active fixe corporale

c.  active fixe necorporale

                       

             79. Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la :

a.       valoarea de inventar

b.      valoarea justa inclusiv ajustarile cumulate de valoare.

c.       valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare

            80. Transmiterea fara plata, de la o institutia publica la alta, se va face pe baza de :

a.   proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul de credite care il are in administrare

b.      proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv

c.       proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care il are in administrare

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR.5

81. Terenurile se :

a.       pot amortiza

b.      nu se amortizeaza

c.       amortizeaza

      82. Avansurile acordate furnizorilor de active fixe :

a.       se evidentiaza distinct

b.      se inregistreaza pe cheltuieli

c.       se inregistreaza ca un activ fix

      83. Reevaluarea activelor fixe se face la :

a.       costul istoric

b.      valoarea justa

c.       noua valoare contabila

       84. Inregistrarile reprezentatiilor teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrarile muzicale, evenimentele sportive, lucrarile literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi 

a.       nu se amortizeaza.

b.      se amortizeaza

c.       se supun amortizarii liniare

        85. In cadrul stocurilor se cuprind:

a.       materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita pentru economia nationala.

b.      materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice

c.       materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita pentru economia nationala.

      86. La intrarea in gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la .

a.       costul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa. 

b.      costul de achizitie si costul de productie

c.       costul de achizitie, costul de productie , valoarea justa sau valoarea de inventar

        87. Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale

a.                   290

=

681

b.                   681

290

c.                   682

290

                        

         88. Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale

a.                   291

=

781

b.                   291

790

c.                   781

291

                        

         89,  Activele circulante (curente) cuprind:

a. stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura,creante,investitii pe termen scurt,casa si conturi la banci.

b.   stocuri, creante,investitii pe termen scurt

c. stocuri, creante,investitii pe termen scurt,casa si conturi la banci

        90.   Achizitionarea materiilor prime in cazul in care nu s-au intocmit facturi, dupa metoda inventarului permanent

a.                  %

=

401

                     301

                    4426

b.                   %

=

408

301

4426

c.                    %

=

408

301

4428

        91. Materiale consumabile primite cu titlu gratuit, dupa metoda inventarului permanent

a.                   302

=

779

b.                   302

=

791

c.                    302

=

719

                        

        92. Sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de stat

a.                  513

=

164

b.                  5121

=

164

c.                  550

=

164

                        

           93. Sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de stat

a.                  514

=

165

b.                  5121

=

164

c.                  550

=

164

                        

           94. Sumele primite de la Agentii/Autoritati de implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile

a.                  515

=

458

b.                  514

=

165

c.                  550

=

164

                        

           95. Sumele intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau la banci, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea de investitii publice

a.                  514

=

165

b.                  516

=

162

c.                  550

=

164

                        

            96. Sumele intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau la banci, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea de investitii publice

a.                  514

=

165

b.                  516

=

162

c.                   517

=

163

                       

97.Costumele si decorurile destinate spectacolelor sunt:

a.       active fixe necorporale

b.      materiale de natura obiectelor de inventarc.       active fixe corporale

98.Investitiile efectuate la activele fixe luate cu chirie si pentru amenajarea terenurilor, lacurilor si baltilor sunt:

a.active fixe necorporale

b.nu sunt active fixe

c.active fixe corporale

99.Capacitatile de productie puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca active fixe sunt :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

100.Investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte care se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru executarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor sunt considerate :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 6

     101.    In categoria autoritatilor administratiei publice locale se includ: 

a.       consiliul local, primarul, consiliul judetean , prefectul

b.      consiliul judetean, institutii de stat de subordonare locala, prefectul , consiliul judetean

c.       consiliul judetean, institutii de stat de subordonare locala, prefectul , consiliul judetean, consiliul local, primarul

     102.    Prin ordonatori de credite se intelege:

a.       persoanele desemnate sa urmareasca proiectarea bugetelor

b.      conducatorii institutiilor publice mandatati prin lege sa urmareasca buna gestionare a fondurilor alocate de la bugetul de stat

c.       conducatorii institutiilor publice mandatati sa contribuie la proiectia bugetului si executia lui

     103.   Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale sunt :

a.       conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

b.      conducatorii autoritatilor publice, ministrii, prefectii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

c.       conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte institutii publice autonome

    104. Lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile:

a.       se supun amortizarii

b.      nu se supun amortizarii

c.       se supun amortizarii liniare

    105. Bunurile din patrimoniul cultural national:

a,  se supun amortizarii

b.  nu se supun amortizarii

c.  se supun amortizarii liniare

   106. Bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere :

a,  se supun amortizarii

b.  nu se supun amortizarii

c.  se supun amortizarii liniare

     107. Plusuri de materiale de natura obiectelor de inventar,

a.                   303

=

701

b.                   303

=

603

c.                   303

=

719

                        

       108.  Imputarea  materialelor constatate lipsa, persoanelor vinovate, cand sumele se cuvin bugetului

a.                   428

=

448

b.                   602

=

302

c.                    461

=

448

       109.   Obtinerea de produse finite la pretul standard, dupa metoda inventarului permanent

a.                     345

=

709

b.                       %

=

709

345

348

c.                       %

=

701

345

348

                        

       110.        Plusuri de animale si pasari achizitionate

a.                   361

=

719

b.                   361

=

701

c.                    361

=

708

                        

       111. Plusuri de animale si pasari obtinute din productie proprie

a.                   361

=

719

b.                   361

=

606

c.                    361

=

708

                        

        112. Constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate

a.                  681

=

595

b.                  686

=

595

c.                  505

=

461

                        

       113. Sume intrate in cont din imprumuturi  din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului

a.                  550

=

519

b.                  519

=

510

c.                  510

=

519

                        

       114. Sume achitate furnizorilor de active fixe din  imprumuturi  de la trezoreria statului

a.                  404

=

770

b.                  401

=

510

c.                  404

=

510

                        

       115. Cecuri primite de la clienti

a.                  413

=

411

b.                  511

=

411

c.                  403

=

401

                        

        116. Sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de stat

a.                  513

=

164

b.                  5121

=

164

c.                  550

=

164

           

.        117. Bugetul public este format din:

a.       bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale ,bugetul trezoreriei statului

b.      bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale,  bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

c.       bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale ,bugetul trezoreriei statului

           118. Conductele de aductiune si distributie a apei, pana la limita proprietatii consumatorilor fac parte din :

a.  domeniul public al judetelor

b.  domeniul privat al statului

c.   domeniul public al statului

             119. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor :

a.       elementelor de activ si de pasiv

b.      elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric

c.       elementelor de activ

.      120. Situatiile financiare ale institutiilor publice sunt compuse din urmatoarele documente:

  1. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie,  anexe la situatiile financiare (care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie bugetara.
  2. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor / capitalurilor, contul de executie bugetara.
  3. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor / capitalurilor, anexe la situatiile financiare (care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie bugetara.

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 7

      121.    Ordonatorii principali ai bugetelor locale sunt:   sunt la fel

a.    presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale

b.   presedintii consiliilor judetene, primarul general al Municpiului Bucuresti,   primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale

c.   presedintii consiliilor judetene, secretarii general ai prefecturilor, primarul general al Municpiului Bucuresti, primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale

     122.   Controlul financiar preventiv propriu consta in:

a. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii, eficientei si eficacitatii

b. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii,    regularitatii, eficientei si eficacitatii si incadrarea in angajamentele bugetare aprobate

c. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii, regularitatii si incadrarea in angajamentele bugetare aprobate

      123.   Clasificatia bugetara cuprinde veniturile grupate in:

d.      capitole, subcapitole

e.       capitole, subcapitole, titluri

f.        capitole , subcapitole, titluri, articole

       124. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de :

a.       obligatiunile detinute de stat

b.      actiunile detinute de stat

c.       actiunile si obligatiunile detinute de stat

  

       125.Creantele imobilizate sunt formate din :

a.       imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate

b.      imprumuturi acordate pe termen lung si scurt

c.       imprumuturi acordate pe termen scurt si alte creante imobilizate

       126. Bunurile care apartin domeniului public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale:

a.       nu se supun amortizarii

b.      se supun amortizarii

c.       se supun amortizarii liniare

       127. Consum de materiale pentru rezerva de stat si de mobilizare

a.                   304

=

689

b.                   689

=

305

c.                   689

=

304

         128. Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate cand sumele raman la dispozitia institutiei

a.                   428

=

719

b.                   428

=

448

c.                   719

=

428

                        

    

         129. Achizitionarea de materii prime in cazul in care s-au intocmit facturi utilizand metoda inventarului intermitent

a.                   301

=

401

b.                   601

=

401

c.                   601

=

404

                        

         130. La sfarsitul lunii se stabilesc stocurile de materiale consumabile, pe baza inventarului, utilizand metoda inventarului intermitent

a.                   302

=

709

b.                   302

=

602

c.                   602

=

302

         131. Trimiterea spre prelucrare a stocurilor de materiale consumabile

a.                   351

=

302

b.                   602

=

302

c.                   351

=

602

        

                        

132.  Inregistrarea veniturilor aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans reprezentand abonamente

a.                  472

=

719

b.                  411

=

472

c.                  411

=

719

          133.   .  Inregistrarea veniturilor aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans reprezentand abonamente   gresit enuntul

a.                  4481

=

4112

b.                  4112

=

4111

c.                  473

=

4111

                        

           134.  Transferarea unei institutii subordonate aceluiasi ordonator de credite de active fixe corporale, la valoarea neamortizata

a.                  461

=

21

b.                  481

=

21

c.                  482

=

21

         135.   Primirea de la institutiile subordonate de materii prime la pret de inregistrare

                         

a.                  301

=

462

b.                  301

=

481

c.                  301

=

482

 

         136.   Evidentierea obligatiunilor emise si rascumparate

a.                  161

=

509

b.                  505

=

509

c.                  505

=

461

                       

         137. Obligatiunile cu dobanda sau cu discount se evalueaza la intrarea in patrimoniu :

d.      la costul de achizitie, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor

e.       la valoarea stabilita potrivit contractelor.

f.        la costul de achizitie

             138. Muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national fac parte din :

d.      domeniul public al judetelor

e.       domeniul privat al statului

f.        domeniul public al statului

            139. Ansamblurile si schiturile istorice si arheologice fac parte din :

a.  domeniul public al judetelor

b.  domeniul public al statului

c.  domeniul privat al statului

            140. Fondurile speciale se aproba prin:

d.      legi speciale

e.       legea bugetului de stat

f.        legea bugetului asigurarilor sociale de stat

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 8

     141.   Principiile contabile care stau la baza elaborarii si prezentarii elementelor patrimoniale in situatiile financiare ale institutiilor publice sunt urmatoarele:

d.              continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii, prevalentei economicului asupra juridicului

e.              continuitatii activitatii, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii, prevalentei economicului asupra juridicului

f.                continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii

    142.    Activele fixe detinute in administrare de institutiile publice sunt formate din:

a.    active fixe necorporale, necorporale in curs de executie, corporale, corporale in curs de executie si financiare

b.    active fixe necorporale, corporale,  si financiare

c.    active fixe necorporale, corporale

     143.    La intrare activele fixe necorporale se evalueaza la:

                  a.     costul de achizitie, costul de productie, valoarea realizabila neta

                  b.     costul de achizitie, valoarea realizabila neta

                  c.     costul de achizitie, costul de productie, valoarea justa

                       

      144. Scoaterea  din functiune a activelor fixe necorporale si corporale si in curs, la care conducatorii sunt ordonatori principali sau secundari de credite, se face cu aprobarea :

b.      ordonatorul secundar

c.       ordonatorului principal

d.      ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz.

      145. Activele fixe corporale si necorporale primite ca donatii, sponsorizari sau cu titlu gratuit se inregistreaza in contabilitate la :

a.       valoarea justa

b.      valoarea din factura furnizorului

c.       valoarea de piata

     146. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de :

a.       obligatiuni

b.      actiuni

c.       actiuni si obligatiuni

    147. Primirea de la terti a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din prelucrarea materialelor consumabile

a.                   303

=

719

b.                   303

=

603

c.                   303

=

351

                        

   148. Materiale consumabile rezultate din casare

a.                   302

=

719

b.                   302

=

709

c.                   302

=

602

                        

   149. Vanzarea catre terti a stocurilor de produse

a.                   411

=

%

701

4428

b.                   411

=

%

345

4427

c.                    411

=

%

701

4427

                        

  150.   Acordarea avansurilor catre furnizorii de bunuri, lucrari executate, servicii prestate, de catre o institutie finantata de la bugetul de stat

 

a.                   409

=

770

b.                   409

=

512c.                    409

=

550

                        

  151    Decontarea avansurilor catre un furnizor de active corporale, de catre o institutie finantata de la bugetul de stat

a.                   232

=

770

b.                   232

=

512

c.                    409

=

770

 

                            

152. La sfarsitul lunii, inregistrarea TVA deductibila retinuta din TVA colectata

                        

a.                  4428

=

4426

b.                  4426

=

4427

c.                   4427

=

4426

                        

    153. Impozitul pe cladiri, taxe asupra mijloacelor de transport si alte taxe datorate bugetului de stat sau local

a.                  635

=

448

b.                  629

=

448

c.                   635

=

446

    154.  Inregistrarea imprumutului din emisiunea de obligatiuni

a.                  411

=

161

b.                  461

=

161

c.                  4482

=

161

                        

    155.  Cedarea de active fixe corporale

a.                  461

=

20

b.                  461

=

791

c.                  4482

=

20

                        

    156.  Se inregistreaza factura reprezentand chirii efectuate anticipat

a.                  612

=

471

b.                  471

=

401

c.                  612

=

401

      157. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea, finalizarea acestuia, sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali, stabiliti initial :

d.      nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli

e.       pot fi inregistrate in conturile de cheltuieli

f.        se inregistreaza in conturile de cheltuieli

       158.  Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate:

d.      numai in lei

e.       in lei si valuta

f.        nu se inregistreaza

         159. Impozitul pe venituri din salarii  trebuie recunoscut ca o datorie:

d.      in limita sumei platite

e.       in limita sumei estimative datorate

f.        in limita sumei datorate (neplatite)

160. Evidenta creantelor bugetare se realizeaza pe baza:

d.      decizii emise de organul fiscal, procese-verbale de impunere

e.       declaratiilor fiscale

f.        declaratiilor fiscale, decizii emise de organul fiscal

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR.9

    161.   Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant :

                 a.      la valoarea de intrare .

                 b.      la valoarea de intrare mai putin provizioanele

                 c       la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare

                       

      162. Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se face cu :

                  a.       aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz

                  b.       aprobarea conducatorului compartimentului financiar contabil

                  c.       fara aprobarea conducatorului institutiei

                       

      163.  Activele financiare cuprind :

      a.       tiluri de participare, obligatiuni, alte titluri imobilizate

      b.       titluri de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate

      c.       obligatiuni, actiuni, alte titluri imobilizate, creante imobilizate

      164.Investitiile executate la active fixe, in scopul imbunatatirii perametrilor tehnici initiali sunt considerate:

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

    165. Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la :

d.      valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare

e.       valoarea de inventar

f.        valoarea justa inclusiv ajustarile cumulate de valoare.

  166. Transmiterea fara plata, de la o institutia publica la alta, se va face pe baza de :

d.      proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv

e.       proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa-i fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care il are in administrare

f.        proces-verbal de predare primire aprobat de ordonatorul de credite care il are in administrare

   167.   Decontarea avansului acordat de active fixe corporale

a.                   404

=

770

b.                   401

=

512

c.                   404

=

232

    168.  Plata efectelor comerciale din contul de disponibil la banca

a.                   403

=

770

b.                   403

=

5121

c.                    413

=

5121

                        

    169.  Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizorii de active fixe

a.                   401

=

403

b.                   404

=

405

c.                    401

=

405

                       

    170. Diferente favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta pentru achizitionarea de bunuri din import

a.                   %

=

5121

401

665

b.                    %

=

770

401

665

c.                   401

=

765

   171. Scaderea din evidenta a clientilor incerti

a.                   658

=

4112

b.                   658

=

4118

c.                    654

=

4118

                         

   172. Inregistrarea  impozitului aferent drepturilor salariale

a.                   421

=

444

b.                   641

=

444

c.                   635

=

444

                        

   173.  Inregistrarea salariilor neridicare

a.                   421

=

4281

b.                   641

=

426

c.                   421

=

426

                            

  174. Inregistrarea unei pagube, in gestiunea de materiale, din vina unui salariat

a.                   4282

=

%

302

719

b.                   4282

=

%

448

719

c.                    4282

=

%

303

448

                            

    175. Drepturi de personal prescrise datorate bugetului

a.                   426

=

448

b.                   421

=

448

c.                   428

=

448

                            

    176. Inregistrarea unei pagube din vina tertilor

a.                   461

=

448

b.                   428

=

%

448

719

c.                   461

=

%

448

719

           

                       

   177. Activele fixe corporale cuprind :

a.       terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii,  mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale ,avansuri si active fixe corporale in curs de executie

b.      terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii,  mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale alte active corporale

c.       terenuri si amenajari de terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii,  mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale ,avansuri si active fixe corporale in curs de executie

178. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea urmatoarelor metode:

d.      FIFO; LIFO

e.       FIFO, CMP

f.        FIFO, LIFO, CMP

179. Inregistrarile contabile privind stocurile se realizeaza utilizand metoda:

d.      inventarului intermitent

e.       inventarului permanent sau intermittent

f.        inventarului permanent

180. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina:

d.      la data intocmirii situatiilor semestriale.

e.       la data efectuarii tranzactiei

f.        la data intocmirii bilantului annual

Disciplina „Contabilitate Bugetara” an III ID CIG

TEST NR. 10

181.  Institutiile publice din Romamia utilizeaza metoda:

                  a.      amortizarii liniare si degresive

                  b.      amortizarii liniare

                  c.      amortizarii liniare si accelerate

           

182. Valorile de muzeu, obiectele de arta si de expozitie cu valoare artistica, istorica sau documentara, care constituie fond muzeistic sunt :

a.       active fixe corporale

b.      active fixe necorporale

c.       materiale de natura obiectelor de inventar

183.Costumele si decorurile destinate spectacolelor sunt:

d.      active fixe necorporale

e.       materiale de natura obiectelor de inventar

f.        active fixe corporale

184.Investitiile efectuate la activele fixe luate cu chirie si pentru amenajarea terenurilor, lacurilor si baltilor sunt:

a.active fixe necorporale

b.nu sunt active fixe

c.active fixe corporale

185.Capacitatile de productie puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca active fixe sunt :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

186.Investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte care se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru executarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor sunt considerate :

a. active fixe necorporale

b. nu sunt active fixe

c. active fixe corporale

            187. Reactivarea clientilor scazuti din evidenta

                        

a.                   4112

=

654

b.                   4118

=

714

c.                    4118

=

654

                  188.Vanzari de produse finite catre clienti in cazul, in care nu s-au intocmit facturi

a.                   418

=

%

701

4428

b.                    411

=

%

701

4427

c.                     411

=

709

                        

                 189.Primirea avansurilor de la clienti in contul de disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii

a.                   560

=

419

b.                   560

=

462

c.                    561

=

419

                  190. Acceptarea efectelor comerciale de incasat

a.                   403

=

401

b.                  413

=

411

c.                    413

=

401

                        

                 191. Trecerea pe clienti incerti sau in litigiu a clientilor cu termen peste 1 an

a.                   4112

=

4118

b.                  4118

=

4111

c.                   4118

=

4112

                 192. Scaderea din evidenta a clientilor incerti

a.                   658

=

4118

b.                  690

=

4118

c.                   654

=

4118

                193. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurarile sociale

a.                   641

=

4311

b.                   641

=

4312

c.                   6451

=

4311

                194. Inregistrarea contributiilor angajatilor la fondul de somaj

 

a.                   6452

=

4371

b.                   641

=

4372

c.                   421

=

4372

                        

                 195.Diferente favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta pentru achizitionarea de bunuri din import

a.                   %

=

5121

401

665

b.                    %

=

770

401

665

c.                   401

=

765

                       

               196. Scaderea din evidenta a clientilor incerti

a.                   658

=

4112

b.                   658

=

4118

c.                    654

=

4118

               197. Reevaluarea activelor fixe se face la :

a.       costul istoric

b.      noua valoare contabila

c.       valoarea justa

              198. Inregistrarile reprezentatiilor teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrarile muzicale, evenimentele sportive, lucrarile literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi 

d.      se amortizeaza

e.       nu se amortizeaza

f.        se supun amortizarii liniare

              199. In cadrul stocurilor se cuprind:

d.      materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice

e.       materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita pentru economia nationala.

f.        materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime strategice, alte stocuri de importanta deosebita pentru economia nationala.

 

                200. La intrarea in gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la .

d.      costul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa. 

e.       costul de achizitie si costul de productie

f.        costul de achizitie, costul de productie , valoarea justa sau valoarea de inventar


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8866
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site