Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


INCHIDEREA CICLULUI CONTABIL

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PROIECT DE PRACTICA - Contabilitatea Marfurilor si a Stocurilor
Formele de inregistrare in contabilitate
Conceptul de contabilitate financiara
Contabilitatea activelor imobilizate
Problematica si specificul contabilitatii de gestiune
ARHITECTURA SISTEMULUI INFORMATIONAL FINANCIAR-CONTABIL
ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA MARFURILOR IN COMERTUL CU AMANUNTUL
Structura contului
CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE
Contabilitatea capitalurilor imprumutate

TERMENI importanti pentru acest document

: ciclul contabil : : contabilitate-INCHIDEREA CONTULUI 635 : INCHIDERE CONT 711 SFIRSIT AN PROD AGRICOLA :

INCHIDEREA CICLULUI CONTABIL

La inceputul exercitiului se deschid conturile, acestea preluand soldurile initiale din bilantul contabil si balanta de la 1 ianuarie.

In cursul fiecarei luni se inregistreaza cronologic (in registrul-jurnal) si sistematic (in conturi), pe baza documentelor justificative, toate operatiunile economico-financiare.

La sfarsitul fiecarei luni se efectueaza operatiunile de regularizare a taxei pe valoarea adaugata, se inchid conturile de cheltuieli si de venituri, acestea preluandu-se la rezultate. In urma compararii veniturilor cu cheltuielile se determina profitul brut sau pierderea.

Apoi se stabilesc rulajele, sumele totale si soldurile tuturor conturilor.

Ulterior se intocmesc, la sfarsitul fiecarei luni, balantele de verificare – balanta sintetica si balantele analitice.

Anual (cel putin anual) se inventariaza intregul patrimoniu si se inregistreaza eventualele diferente aparute.

La sfarsitul exercitiului se intocmesc si se depun situatiile financiare anuale.

1. Operatii de regularizare a taxei pe valoarea adaugata

La sfarsitul fiecarei luni se compara pentru luna in cauza rulajul debitor al contului 4426 TVA deductibila si rulajul creditor al contului 4427 TVA colectata, stabilindu-se obligatia sau creanta finala fata de bugetul de stat.

Aceasta se inregistreaza ca datorie, in contul 4423 TVA de plata sau ca creanta, in contul 4424 TVA de recuperat.

 Existenta unei datorii anterioare nelichidata este teoretic imposibila deoarece pentru luna anterioara  scadenta obligatiei la buget este deja trecuta – data de 25 a lunii care s-a incheiat. In situatia in care taxa nu este platita, dupa luna in curs obligatiile firmei fata de buget cresc.

Daca exista insa creante in sold, acestea vor fi luate in calcul si se vor cumula cu noile creante sau vor diminua noile datorii.

Exemple

1.      Din operatiile lunii mai rezulta:

-          TVA colectata = 57.000 RON (rulajul creditor al contului 4427 TVA colectata);

-          TVA deductibila = 38.000 RON (rulajul debitor al contului 4426 TVA deductibila).

Efectuati operatia de regularizare a taxei pe valoarea adaugata.

Modificari

-          scade TVA deductibila cu 38.000 RON;

-          scade TVA colectata cu 57.000 RON;

-          creste TVA datorata la buget cu 19.000 RON.

  4426 TVA deductibila          A         -           C         38.000

  4427 Tva colectata                P          -           D         57.000

  4423TVA de plata                P          +          C         19.000

4427 TVA colectata    =          %                                             57.000

                                                4426 TVA deductibila            38.000

                                                4423 TVA de plata                 19.000

2.      Consideram ca datele sunt:

-          TVA deductibila = 7000 RON;

-          TVA colectata = 6500 RON.

Se cere regularizarea taxei pe valoarea adaugata.

Modificari

-          scade TVA deductibila cu 7000 RON;

-          scade TVA colectata cu 6500 RON;

-          creste TVA datorata la buget cu 9.500 RON.

  4426 TVA deductibila          A         -           C         7000

  4427 Tva colectata                P          -           D         6500

  4424TVA de recuperat         A         +          D           9.500

            %         =          4426 TVA deductibila                        7000

4427 Tva colectata                                                      6500

4424 TVA de recuperat                                                9.500

Aplicatii

I. Rezolvati urmatoarele probleme:

1.      Se inregistreaza operatiunea de regularizare a taxei pe valoarea adaugata, cunoscand datele:

-          SiD al contului 4424 TVA de recuperat = 12.000 RON;

-          RD al contului 4426 TVA deductibila = 19.000 RON;

-          RC al contului 4427 TVA colectata = 28.500 RON.

2.      Se inregistreaza operatiunea de plata a taxei pe valoarea adaugata datorata si apoi regularizarea TVA la sfarsitul lunii, cunoscand datele:

-          SiC al contului 4423 TVA de plata = 4.800 RON;

-          RD al contului 4426 TVA deductibila = 19.700 RON;

-          RC al contului 4427 TVA colectata = 27.200 RON.

2. Inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri si determinarea impozitului pe profit

La sfarsitul fiecarei luni se determina soldurile conturilor de cheltuieli si venituri, apoi acestea se inchid prin contul 121 Profit si pierdere.

In acest fel contul 121 preia atat veniturile, cat si cheltuielile, pe care astfel le putem compara.

Daca rezultatul este profit, atunci, dupa aplicarea unor corectii[1] asupra profitului brut contabil se determina profitul fiscal. Profitul fiscal este baza de calcul pentru impozitul pe profit, cu cota uzuala de 16 %.

Impozitul pe profit, determinat extracontabil, se inregistreaza la randul sau ca o cheltuiala.

In cazul microintreprinderilor, impozitul pe profit a fost substituit cu un impozit de 3 % pe cifra de afaceri, in a carui determinare nu se tine cont de nivelul profitului, ci de nivelul veniturilor din vanzari. Si acest impozit este inregistrat ca o cheltuiala, in aceeasi maniera ca si impozitul pe profit.

Exemplu

Se dau soldurile la 30 mai[2], inaintea operatiunilor de inchidere:

Conturile de cheltuieli

-          contul 601 Chelt.cu materiile prime – sold debitor –          8.000 RON;

-          contul 602 Ch.cu materiale consumabile – sold debitor – 2.000 RON;

-          contul 605 Ch.priv. energia si apa  – sold debitor –           2.400 RON;

-          contul 607 Ch.priv. marfurile – sold debitor –                  10.000 RON;

-          contul 626 Ch.postale si de telecomunic.– sold debitor – 4.000 RON;

-          contul 627 Ch.cu serviciile bancare – sold debitor –         2.000 RON;

-          contul 641 Ch.cu personalul – sold debitor –                   35.000 RON;

-          contul 645 Ch.cu asigurarile sociale – sold debitor –      12.365,5 RON;

-          contul 666 Ch. cu dobanzile – sold debitor -                     13.400 RON;

-          contul 6811 Ch.de expl.cu amortiz.si proviz. – sold debit. – 2.000 RON;

Conturile de venituri

-          701 Venituri din vanzarea prod. finite – sold creditor – 200.000 RON,

-          707 Venituri din vanzarea marfurilor – sold creditor –   12.000 RON;

-          711 Variatia stocurilor                     - sold creditor –        15.000 RON;

-          766 Venituri din dobanzi – sold creditor -             2.700 RON.

a)      N.O. Inchiderea conturilor de cheltuieli

Modificari

-          scad cheltuielile cu materile prime cu 8.000 RON;

-          scad cheltuielile cu materialele consumabile cu 2.000 RON;

-          scad chelt. priv. energia si apa  cu 2.400 RON;

-          scad chelt.priv. marfurile cu 10.000 RON;

-          scad chelt.postale si de telecomunicatii cu 4.000 RON;

-          scad chelt.cu serviciile bancare cu 2.000 RON;

-          scad chelt. cu personalul cu 35.000 RON;

-          scad chelt.cu asigurarile sociale cu 12.365,5 RON;

-          scad chelt. cu dobanzile cu 13.400 RON;

-          scad chelt. de expl. cu amortiz. si proviz. cu 19.100 RON;

-          cresc pierderile cu 112.065 RON.


  601 Chelt.cu mat. prime                    A         -           C           8.000

  602 Ch.cu mater.consum.                  A         -           C           2.000

  605 Ch.priv. energ. si apa                 A         -           C           2.400

  607 Ch.priv. marfurile                       A         -           C         10.000

  626 Ch.post. si de telec.                    A         -           C           4.000

  627 Ch.cu serv. bancare                    A         -           C           2.000

  641 Ch.cu personalul                        A         -           C         35.000

 645 Ch.cu asigurarile sociale A         -           C         12.365,5

 666 Ch. cu dobanzile                         A         -           C         13.400

 6811 Ch.de expl.cu amort.si proviz.  A          -           C         19.100

 121 Profit si pierdere                          A         +          D       112.065

121 Profit si pierdere   =              %                                                 112.065

                                                  601 Chelt.cu mat. prime                    8.000

  602 Ch.cu mater.consum.                  2.000

  605 Ch.priv. energ. si apa                 2.400

  607 Ch.priv. marfurile                     10.000

  626 Ch.post. si de telec.                    4.000

  627 Ch.cu serv. bancare                    2.000

  641 Ch.cu personalul                      35.000

  645 Ch.cu asigurarile sociale          12.365,5

                                                  666 Ch. cu dobanzile                                  13.400                                                                 6811 Ch.de expl.cu amort.si prov.  19.100

2.N.O. Inchiderea conturilor de venituri

Modificari

-          scad veniturile din vanzarea prod. finite cu 200.000 RON,

-          scad veniturile din vanzarea marfurilor cu 12.000 RON;

-          scad veniturile din productia stocata cu 15.000 RON;

-          scad veniturile din dobanzi cu 2.700 RON.;

-          creste profitul cu 229.700 RON.


701 Venituri din vanz. prod. finite      P          -           D         200.000

707 Venituri din vanz. marfurilor        P          -           D           12.000

711 Variatia stocurilor             P          -           D           15.000

766 Venituri din dobanzi                     P          -           D             2.700

121 Profit si pierdere                           P          +          C         229.700

%                         =      121 Profit si pierdere           229.700

701 Venit. din vanz. prod. finite                                                      200.000

707 Venit. din vanz. marfurilor                                                         12.000

711 Variatia stocurilor                                                           15.000

766 Venituri din dobanzi                                                                     2.700

Merita mentionat faptul ca in cazul contului 711 Venituri din productia stocata, inchiderea poate fi facuta diferit, in functie de natura soldului:

-          daca la inchidere contul prezinta sold creditor, deci suntem in situatia de stocaj de produse finite (stocul de produse finite creste la sfarsitul lunii fata de inceputul lunii), atunci contul se inchide ca mai sus;

-          daca la inchidere contul prezinta sold debitor, deci avem destocaj de produse finite (stocul de produse finite scade la sfarsitul lunii fata de inceputul lunii), atunci contul se inchide ca un cont de cheltuieli, creditandu-se, cu formula contabila:

121 Profit si pierdere = 711 Variatia stocurilor

3.      Presupunem ca soldul creditor al contului 121 Profit si pierdere este la 1 mai 2005 de 462.470 RON, asa cum se vede in figura de mai jos:

D         Contul 121 Profit si pierdere               C

                                   

SiC       462.470

(1)        112.065           (2)        229.700

(3)                   29.409

SfC       550.696                                  

Se cere inregistrarea impozitului pe profit[3], de 16% din 117.635 RON = 18.821,6 RON.

N.O. Se inregistreaza impozitul pe profit

Modificari

-          cresc cheltuielile cu impozitul pe profit cu 18.821,6 RON;

-          cresc datoriile la buget cu 18.821,6 RON.


  691 Cheltuieli cu impoz. pe profit     A         +          D         18.821,6

  441 Impoz. pe profit                          A         +          D         18.821,6

691 Cheltuieli cu impoz. pe profit  =  441 Impoz. pe profit     18.821,6

4. Ulterior si contul 691 Cheltuieli privind impozitul pe profit se inchide prin contul 121 Profit si pierdere:

N.O. Inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit

Modificari

-          scad cheltuielile cu impozitul pe profit cu 18.821,6 RON;

-          scade profitul cu 18.821,6 RON.


  691 Cheltuieli cu impoz. pe profit       A       -           C         18.821,6

  121 Profit si pierdere                           P        -           D         18.821,6

121 Profit si pierdere =  691 Cheltuieli cu impoz. pe profit     18.821,6

Aplicatii

I. Rezolvati urmatoarele probleme:

1.      Stabiliti si inregistrati rezultatul brut si rezultatul net daca  se cunosc datele:

-          RD cont 605 Ch.priv. energ. si apa…………………9.400 RON;

-          RD cont 607 Ch.priv. marfurile…………………….3.800 RON;

-          RD cont  641 Ch.cu personalul………………..……7.800 RON;

-          RD cont  645 Ch.cu asig.sociale..……………..……2.700 RON;-          RD cont  658 Alte cheltuieli de exploatare…………5.300 RON;

-          RD cont 666 Ch. cu dobanzile…………………….13.900 RON;

-          RD cont 6811 Ch.de expl.cu amort.si proviz………200 RON;

-          RC cont  704 Venituri din prestari servicii………..18.000 RON;

-          RC cont 707 Venituri din vanz. marfurilor…………500 RON;

-          RC cont 758 Alte venituri din exploatare..………..120.000 RON;

-          RC cont 766 Venituri din dobanzi……….…………2.400 RON.

Cota de impozit pe profit este de 16%.

2.      Stabiliti si inregistrati rezultatul obtinut daca se cunosc datele:

-          RD cont 601 Ch.priv. materiile prime……………………….…9.400 RON;

-          RD cont 602 Ch.priv. materialele consumabile.…………….…3.700 RON;

-          RD cont 641 Ch.cu personalul………………..……………….17.800 RON;

-          RD cont 645 Ch.cu asig.sociale..……………..………………..5.700 RON;

-          RD cont 666 Ch. cu dobanzile………………………………..12.800 RON;

-          RD cont 6811 Ch.de expl.cu amort.si proviz……………….…200 RON;

-          RC cont 701 Venituri din vanzarea produselor finite………28.000 RON;

-          RC cont 704 Venituri din prestari servicii…………………13.000 RON;

-          RD cont 711 Variatia stocurilor………………………..……25.000 RON;

-          RC cont 711 Variatia stocurilor……………………………..17.000 RON;

-          RC cont 766 Venituri din dobanzi……….……………………2.400 RON.

3. Balanta de verificare

Procedeu specific metodei contabilitatii, balanta de verificare este instrumentul destinat sintetizarii informatiei contabile si verificarii corelatiilor inregistrarilor efectuate in conturi.

Balanta sintetica grupeaza pentru toate conturile sintetice, in ordinea simbolurilor, pentru fiecare cont pe cate un rand, informatii ca:

-          sold initial debitor sau creditor,

-          rulajele lunii curente debitoare si creditoare,

-          total sume debitoare si creditoare,

-          sold final debitor sau creditor;

sau

-          total sume precedente debitoare si creditoare;

-          rulaje curente debitoare si creditoare;

-          total sume debitoare si creditoare;

-          sold final debitor sau creditor;

Exemplificam un model de balanta sintetica:

BALANTA SINTETICA LA 31 DECEMBRIE 2005

Simbol si denumire

SiD

SiC

RD

RC

TSD

TSC

SfD

SfC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

101 Capital social

104 Prime de capital

105 Rezerve din reevaluare

106 Rezerve

117 Rezultat reportat

2XX

3XX

4XX

5XX

6XX

7XX

TOTAL

Dupa caz, se pot intocmi si balante cu mai putin de 4 serii de egalitati.

Balantele se completeaza pe baza evidentei sistematice.

Rulajele lunii debitoare (total coloana 3) si creditoare (total coloana 4) coincid cu totalul registrului-jurnal pentru acea luna.

            Eventualele necorelatii sunt consecinta unor erori de transcriere. Aparitia neconcordantelor conduce la verificarea transcrierilor si  inregistrarilor si corectarea erorilor descoperite.

            Erorile tipice in cazul evidentei manuale sunt:

-          trecerea sumelor in conturi in debit in loc e credit sau invers,

-          omiterea unor sume,

-          inversarea unor cifre in cadrul sumelor transcrise,

-          preluarea eronata a sumelor din registrul-jurnal in conturi.

Balanta nu serveste la depistarea sumelor trecute in alte conturi decat cele din articolul contabil.

            In cazul evidentei contabile pe computer balanta nu mai serveste la depistarea unor astfel de erori, care nu ar mai avea dealtfel cum sa apara.

            Balanta are insa si alta destinatie, si anume cea de sursa de date pentru calculul unor indicatori si pentru analiza.

            In plus balanta este utilizata pentru constructia situatiilor financiare principale: bilantul si contul de profit si pierdere. Pentru constructia bilantului se utilizeaza datele referitoare la soldurile finale ale conturilor din clasele 1 – 5. Pentru constructia contului de profit si pierdere se folosesc rulajele conturilor din clasa 6 si 7.
Balantele analitice sunt instrumentul utilizat pentru a verifica existenta corelatiilor intre soldurile si rulajele conturilor analitice cu contul sintetic pe care il detaliaza.

Se intocmesc balante analitice pentru conturile de terti: 401 Furnizori, 411 Clienti, 462 Creditori, pentru conturile de stocuri etc.

Exemplificam un model de balanta analitica:

BALANTA CONTULUI 411 CLIENTI LA 31 DECEMBRIE 2005

DENUMIRE

(COD) CLIENT

SOLD INITIAL

RULAJ

DEBITOR

RULAJ CREDITOR

SOLD

FINAL

SC ALFA

SC BETA

SC GAMA

……

TOTAL

Si D  Ct. 411

RD Ct. 411

RC Ct. 411

SfD Ct. 411

Aplicatii

I. Rezolvati urmatoarele probleme:

1.      Intocmiti balanta sintetica a soldurilor finale luand in calcul o situatie initiala construita de dumneavoastra si inregistrand operatiunile enuntate la paginile 30 si 31.

2.      Pentru aceeasi aplicatie, intocmiti o balanta cu patru serii de egalitati.

3.      Date fiind operatiunile de cumparare si vanzare de marfuri de la pagina 59, soldul initial al contului 371 Marfuri fiind de 320 RON, marfa B, intocmiti balanta analitica a contului 371 Marfuri.

4.      Va confruntati cu urmatoarea  situatie:

-          total registru-jurnal pentru luna in curs……………233.700 RON;

-          total rulaje debitoare in  balanta sintetica………..233.600 RON;

-          total rulaje creditoare in  balanta sintetica……….233.800 RON.

Care este prima eroare pe care o suspectati ?

5.      Va confruntati cu urmatoarea  situatie:

-          total registru-jurnal pentru luna in curs……………133.500 RON;

-          total rulaje debitoare in  balanta sintetica………….133.500 RON;

-          total rulaje creditoare in  balanta sintetica…………133.800 RON.

Care este prima eroare pe care o suspectati ?

4. Inventarierea

Inventarierea este procedeul contabil care consta in determinarea situatiei faptice a elementelor patrimoniale.

Aceasta se realizeaza pentru unele elemente cantitativ (prin numarare, cantarire, masurare etc.) si valoric, si anume pentru imobilizari corporale, stocuri, numerar etc.

Pentru alte elemente se realizeaza numai determinarea valorica: creante, datorii.

Inventarierea patrimoniului se efectueaza cel putin anual, pentru unele elemente fiind necesara inventariere la sfarsitul fiecarei luni.

Cu ocazia inventarierii se pot constata plusuri sau minusuri fata de datele scriptice. Ca urmare, diferentele constatate vor fi contabilizate.

Exemple

Se inregistreaza plusul constatat la inventarierea materiilor prime din magazie, in valoare de 870 RON.

Modificari

-          creste stocul de materii prime cu 870 RON,

-          scad cheltuielile cu 870 RON.

  301 Materii prime                  A         +          D         870

  601 Chelt. cu mat prime        A         -           C         870

301 Materii prime        =          601 Chelt. cu mat prime          870

Se inregistreaza minusul de numerar la casierie, de 230 RON, imputat casierului.

Modificari

-          scade numerarul cu 230 RON,

-          cresc creantele fata de casier cu 230 RON.

 

 531 Casa                                            A         -           C         230

  4282 Alte creante in leg.cu pers.       A         +          D         230

4282 Alte creante in leg.cu personalul            =          531 Casa         230

Se inregistreaza un aparat de masura in valoare de 11.000 RON, constatat in plus la inventariere.

Modificari

-          cresc imobilizarile corporale cu 11.000 RON,

-          cresc sursele neremunerate cu 11.000 RON.


  2132 Aparate,inst.de masura             A         +          D         11.000

  131 Subventii pentru investitii           P          +          C         11.000

2132 Aparate, inst.de masura  = 131 Subventii pentru investitii 11.000

Aplicatii

I. Rezolvati urmatoarele probleme:

1.      Se inregistreaza plusul la inventariere la casieria societatii, in suma de 113 RON.

2.      Se inregistreaza minusul constatat la inventarierea marfurilor, astfel:

-          13 kg de banane, cantitatea totala intrata fiind de 500 kg, iar perisabilitatile admise 2%;

-          17 l de alcool, cantitatea totala intrata fiind de 1.000 l, iar perisabilitatile admise 3%.

3.      Se inregistreaza minusul constatat la inventariere la magazia de piese auto, in valoare de 7.800 RON. In perioada in care s-a produs paguba, cei doi gestionari angajati au fost pontati acelasi numar de ore si au avut gestiune comuna.

TESTE GRILA

Se dau urmatoarele grupe de inregistrari. Precizati care varianta nu este corecta (explicatia din paranteza mu este in concordanta cu formula contabila) :

       1. a)       %        =      401

         371

        4426

        (cumparare marfuri de la furnizori)

b)      371      =      378

        (inregistrare adaos comercial)

c)       345      =      711

        (obtinere produse finite)

d)       511      =      411

        (cec depus la banca)

e)       605      =      301

        (consum materii prime)

     2.   a)         %        =      542

                      401

                     5311

                     (justificare avans numerar)

           b)       5121     =      411

                     (incasare de la clienti)

           c)         421     =     5311

                     (plata chenzina a II-a, in numerar)

           d)         421     =     4311

                     (contributia unitatii la asigurari sociale)

            e)      6811     =      281

                     (inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale)

      3.   a)       456      =      1011

                     (subscrierea capitalului social)

            b)         %       =       404

                       208

                      4426

                     (cumpararea unui program informatic)

            c)        461      =         %

                                             722

                                            4427

                     (vanzarea unui mijloc de transport)

            d)          %       =      5121

                      1682

                      1621

                     (plata dobanzii si a ratei scadente la un credit bancar pe termen lung)

            e)        5121     =      461

                     (incasare creante de la debitori diversi)

  1. a)       401      =      5121

         (plata furnizori)

b)       542      =      5311    

         (acordare avans numerar)

c)        425      =     5311

         (plata avans chenzinal, in numerar)

d)        641      =        %

                               4312

                               4314

                               4372

                                 444

                                 425

          (retineri din salarii)

 e)      5311      =      5121

         (ridicare numerar de la banca)

      5.    a)       129       =       457

         (repartizarea profitului net pentru dividende)

b)        461       =       161

         (emisiunea de obligatiuni)

c)      6812       =       151

         (constituirea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli)

d)      4423       =      5121

         (plata TVA)

e)       456        =      1011

         (trecerea  la  capitalul  subscris  varsat  ca  urmare  a  realizarii  aportului la

          constituirea capitalului social)

          a)      213        =        722

         (obtinerea unei instalatii tehnice cu forte proprii)

b)         %         =        401

           300

           4426

         (aprovizionarea cu materii prime de la furnizori)

c)          %         =        401

           371

           4426

         (aprovizionarea cu marfuri de la furnizori)

d)        411        =          %

                                    701

                                   4427

         (vanzare produse finite)

e)        345         =        711

                     (obtinere produse finite)

      7.   a)        106        =        101

         (incorporarea rezervelor in capitalul social)

b)        601        =        301

         (consum de materii prime)

c)        441        =       5121

         (plata impozitului pe profit)

d)       4118       =        411

         (evidentierea clientilor incerti)

e)        698        =        441

                     (inregistrarea impozitului pe profit)

      8.   a)        641        =        421

         (inregistrarea salariilor datorate personalului)

b)        525        =       5311

         (plata avansului chenzinal prin casa)

c)        421        =       5311

         (plata chenzinei a II-a)

d)        421        =        426

         (evidentierea salariilor neridicate)

e)        426        =       5311

                     (plata salariilor neridicate)

      9.   a)        446        =       5121

         (plata impozitului pe dividende)

b)      6811        =        281

         (inregistrarea amortizarii unui mijloc de transport)

c)      5311        =        411

         (incasare creante clienti in numerar)

d)      5121        =        462

         (incasare debitori diversi)

e)         %          =        401

           624

          4426

                     (inregistrare cheltuieli de transport)

    10.   a)          %         =       1011

           212

          5121

                     (inregistrarea aportului efectiv la constituirea capitalului social)

b)      1011        =        1012

         (varsarea capitalului)

c)          %         =        4426

          4427

          4424

                     (inregistrare TVA de recuperat)

d)          %         =         121

           601

           602

           626

           641         (inchidere conturi de cheltuieli)

e)        711        =        345       

                     (scaderea din gestiune a produselor finite vandute)

    11.   Incasarea de la un client cu ordin de plata a contravalorii unei facturi de 1.190 RON va fi inregistrata cu formula :

a)    411    =   5311      1.190            

b)   5121   =    411       1.190

c)   5121    =     %        1.190

                        411       1.000

                      4427          190

d)   5311    =    411       1.000

      5121    =   4427         190

e)     411    =  5121       1.190

                   

    12.   Alegeti formula contabila corecta, in situatia primirii unui avans de la clienti, in valoare de 1.428 RON :  

a)   5121    =      %         1.428

419              1.200

           4427          228

b)   5121    =    419        1.428

c)     419    =   5311        1.428

d)     419    =   5121        1.428

e)       %     =     419        1.428

      5121                         1.200

      4426                            228

                    

    13.  Alegeti formula contabila corecta, in situatia inregistrarii unui plus, in valoare de 75 RON, in casieria unei unitati cu capital privat : 

a)   5311    =   4481             75 ron

b)   5311    =    758             75 ron

c)   5311    =    721              75 ron

d)   5311    =    701              75 ron

e)   5311    =    601             75 ron

14.        Se predau cu titlu gratuit produse finite, in valoare de 150 RON. Care este formula contabila corecta pentru acest enunt ?

            a)    701     =    345             150 ron

b)   6582    =    345             150 ron

c)     607    =    345             150 ron

d)     348    =    345             150 ron

e)      711    =    345            150 ron

                   

15.        Ce semnifica urmatoarea formula contabila?

                             345  =   711

a)  inregistrarea vanzarii de produse finite ;

b)  predarea cu titlu gratuit de produse finite ;

c)      inregistrarea unui plus la inventarierea de produse finite ;

d)      inregistrarea obtinerii de produse finite ;

e)      inregistrarea scoaterii din evidenta a produselor finite.

  

     1   Ce semnifica urmatoarea formula contabila ?

                                    %         =          5121

                                 1621

                                 1682

a)      incarcarea cheltuielilor cu dobanzile datorate ;

b)      stingerea obligatiei de plata prin rambursarea creditului si plata dobanzilor ;

c)      incasarea creditului obtinut ;

d)      stingerea datoriei privind dobanda prin achitarea acesteia ;

e)      nici un raspuns nu este corect.

    17.   Precizati care raspuns permite inregistrarea realizarii aportului subscris la capitalul social prin depunerea de constructii :

a)    212    =   1012

      1011   =   1012

b)    212    =    456

       1011   =   1012

c)    212    =       %

                         456

                        4427

      1011    =   1012

d)    212    =     104

      1011    =   1012

       

e)    212    =      404

                  1011   =    1012

18.              Se solicita a se preciza suma ce reprezinta activele circulante, beneficiind de urmatoarele date :

– materii prime                                10 RON

– furnizori-debitori                          20 RON

– clienti                                            40 RON

– furnizori                                        25 RON

– cheltuieli inregistrate in avans       15 RON

– profit                                             16 RON

– clienti-creditori                               8 RON

– produse finite                                26 RON

a)      36 ron ;

b)      49 ron ;

c)      76 ron ;

d)      111 ron ;

e)      96 ron.

    19.   Se solicita a se stabili rezultatul net in cazul existentei urmatoarelor date :

            – venituri din exploatare                      40 RON

            – cheltuieli din exploatare                    10 RON

            – venituri financiare                             15 RON

            – cheltuieli financiare                          12 RON

            – venituri extraordinare                         5 RON

            – impozit pe profit                               11,44 RON

            – impozit pe dividende                        0,5 RON

a)      20,12 ron ;

b)      60 ron ;

c)      34 ron ;

d)      23,62 ron ;

e)      26,56 ron.

               

    20.   Precizati care este semnificatia postului de bilant „Produse finite”:

a)      produsele finite vandute clientilor la pret prestabilit ;

b)      stocul de produse finite la valoarea neta contabila ;

c)      produsele finite fabricate la pret prestabilit ;

d)      stocul de produse finite la pret de vanzare ;

e)      produsele finite fabricate la cost efectiv.

 

    21.   Cum se inregistreaza o subscriere de capital cu prime de emisiune ? Se beneficiaza   de urmatoarele date :

            – numar de actiuni subscrise                3.000 bucati

            – valoarea nominala a actiunilor          1,5 RON/ actiune

            – valoarea de emisiune a actiunilor      1,62 RON/actiune

a)         456      =          %         4.860

                                  1011      4.500         

                                  1041         360

b)         456      =        1012      4.860

c)         456      =          %        4.860

                                              1012      4.500

                      1041         360                          

                                   

   d)      461      =            %           4.860

                                    1011        4.500

1041           360

   e)        %       =          1011        4.860

            456                                  4.500

           1041                                    360

                   

    22.   Selectati afirmatia incorecta cu privire la inteligibilitatea informatiilor din situatiile financiare :

a)      prezentarea situatiilor presupune un nivel scazut de intelegere al utilizatorilor;

b)      prezentarea situatiilor presupune un nivel rezonabil de cunostinte in domeniu;

c)      inteligibilitatea se refera la usurinta cu care utilizatorii inteleg informatia contabila ;

d)      elementele contabile din situatiile financiare trebuie sa fie clarificate in modul cel mai adecvat ;

e)      pentru ca situatiile financiare sa fie inteligibile este important modul lor de prezentare.

    23.   Reprezinta caracteristice calitative ale informatiei contabile :  

a)      inteligibilitatea, relevanta, comparabilitatea ;

b)      relevanta, prudenta, oportunitatea ;

c)      comparabilitatea, oportunitatea, raportul cost – beneficiu ;

d)      comparabilitatea, prudenta, operativitatea ;

e)      fidelitatea, siguranta, integralitatea.

    24.   La sfarsitul lunii, avem urmatoarele date :

            ct. 601    RD    3469 RON

            ct 607     RD    2531 RON

            ct 711     RC    2000 RON

            Cum se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli ? 

a)  711  =  121         2.000 RON                       d)    %  =    121         8.000 RON

b)  121  =    %         000 RON                                601                      3.469

                  601        3.469                                       607                      2.531

                  607        2.531                                       711                      2.000

c)  121  =  711         2.000 RON                       e)     %  =   121          000 RON                                                                                                        3.469

                                                                                                            2.531

        

     

    25.   Alegeti formula contabila corecta, in situatia incasarii, in numerar, a unei creante in valuta, avand in vedere urmatoarele :

            – valoarea creantei                                           150 $

            – cursul la data inregistrarii creantei                3,38 RON/$

            – cursul la data incasarii creantei                     3,32 RON/$

a)         %      =      401             507                  d)  5314    =    %         507

         5314                               498                                        411        498

           664                                   9                                        765            9

        

b)   %      =      411                  507                  e)  5314    =    %          507

     5314                                   498                                        461        498

       665                                       9                                        665            9

c)    %      =      404                  507                 

     5314                                   498                                       

       664                                       9                                       

    2   Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila ?

%      =      401             3.570 RON                

                       601                               3.000

4426                                                                  570

a) inregistrarea unui minus de marfuri constatat la inventariere ;

            b) cumpararea de materii prime in cazul inventarului permanent ;

            c) cumpararea de materii prime in cazul inventarului intermitent ;

            d) materii prime primite ca donatie ;

            e) plus de materii prime constatat la inventariere

    27.   Alegeti varianta corecta de raspuns privind urmatoarea operatie economico-

            financiara :

                        401  =  5191

a)      contractarea unui credit bancar pe termen scurt ;

b)      achitarea datoriei fata de furnizori prin contractarea unui credit bancar pe termen scurt ;

c)      achizitionare marfuri de la furnizori ;

d)      dobanda aferenta unui credit bancar pe termen scurt ;

e)      rambursarea unui credit bancar pe termen scurt ;

        

    28.   Ce semnifica inregistrarea contabila :  6814  =  397  ?

a)      constituirea unui provizion pentru deprecierea marfurilor ;

b)      anularea unui provizion pentru deprecierea marfurilor ;

c)      marfuri constatate lipsa la inventar ;

d)      constituirea unui provizion pentru deprecierea materiilor prime ;

e)      anularea unui provizion pentru deprecierea materiilor prime.

    29.   Care dintre formulele contabile de mai jos este in concordanta cu urmatoarea  

            operatie economico-financiara  :

–        se inregistreaza demolarea unei cladiri complet amortizata :

a)        281 =   212 ;

b)        212 =   281 ;

c)      6811 =   281 ;

d)       281  = 6811 ;

e)    212  =   404.

    30.   Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila ?

                        4423 = 5121

a)      plata TVA la bugetul statului ;

b)      incasare TVA ;

c)      retragere numerar ;

d)      plata impozit pe profit ;

e)      inregistrare TVA de plata.[1] deducerile fiscale si cheltuielile nedeductibile, in baza legii

[2] soldurile alese nu sunt neaparat cele rezultate din operatiunile anterioare

[3] consideram ca profitul fiscal coincide cu profitul contabil


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1152
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site