Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


LUCRARE DE SINTEZA FINANCIAR-CONTABILA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti
CONTABILITATEA SI FISCALITATEA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL
Contributia personalului pentru asigurarile sociale de sanatate CASS
Conturi
Delimitari si structuri privind stocurile - Definitii si structuri de stocuri
Statul si economia de piata
Contul de rezultate
Contul
Dreptul contabil autonom - Principii contabile- norma nationala si internationala
CONTABILITATE BANCARA

TERMENI importanti pentru acest document

: : : : primarie proiect contabilitate :

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT

FINANCIAR-CONTABIL

LUCRARE DE SINTEZA

FINANCIAR-CONTABILA LA

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

I. Prezentarea institutiei.

1. Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea.

              Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, str. Bucuresti nr. 49-51, cod fiscal 4852455, este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu  de specialitate.

              Primarul, Viceprimarii, Secretarul municipiului Giurgiu, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Giurgiu care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu si dispozitiile Primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

              Primarul este seful administratiei publice locale a municipiului  Giurgiu si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

              Primarul reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.

              De asemenea, primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice a municipiului Giurgiu, in conditiile legii.

              Totodata, primarul reprezinta municipiul Giurgiu in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si an justitie.

              Consiliul Local al Municipiului Giurgiu reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

              In relatiile dintre Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, ca autoritate deliberativa si primar, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

              Intre prefectul Municipiului Giurgiu, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu si primar nu exista raporturi de subordonare.

2. Structura organizatorica si functionala in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

              Structura organizatorica a Primariei Municipiului Giurgiu cuprinde urmatoarele compartimente:

·        Directia Administratiei Locale

·        Directia Economica

·        Directia Tehnica

·        Directia Relatii Comunitare

·        Directia Administativa

·        Directia pentru Protectia Mediului

·        Serviciul de Urgente Voluntar

·        Compartimentul Consilieri

·        Compartimentul Audit

              Documentele de formalizare folosite in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu sunt ROF-ul, organigrama si fisele de post.

              Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Giurgiu este structurat in trei parti:

Ø      Partea I: Dispozitii generale;

Ø      Partea a II-a: Structura organizatorica a compartimentelor din Primaria Municipiului Giurgiu, atributii specifice, relatii functionale;

Ø      Partea a III-a: Dispozitii finale.

              Organigrama reprezinta grafic structura organizatorica prin simboluri si pe baza unor reguli precise.

              Organigrama Primariei Municipiului Giurgiu se prezinta astfel:


CONSILIUL

LOCAL

 

SECRETAR

 

Directia

Administratie

Locala

 

Director executiv

 
Text Box: Serv. Administratie locala

7

 

1

 

8

 

Functii publice: 149

 

PRIMAR

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

26

4

22

Director executiv

Director executiv

Director

Director executiv

Director executiv

Directia

Economica

456

4

41

Serv. Contec.-Jurid. Si Aut. Tutelara

Biroul Agricol

Comp. Inform. De Interes Public

1

NUMAR PERSONAL

-

1

De conducere

Total: 201, din care:

21

17

180

De executie

132

1

9

6

1

5

10

Serviciul Bugete

Biroul Resurse Umane

Comp. Administr. patrimoniu

Serviciul Taxe Ecologice

Serviciul Urbanism

Serviciul Investitii

Biroul Cadastru

Comp. Licitatii-Contracte

Serv. Tehn. Inf. si Rel.cu public

Serv. Protocol-Secretariat

Comp. Contr. si Coord. As.propr.

Comp. Mass-Media

Comp. Control Comercial

Biroul Logistica,. PM-PSI

Serv. Administrativ

Compartiment Arhiva

Comp. Avize, Acorduri, Autoriz.

Comp. Implem.Progr.si Pr. mediu

Serv. Plan, Pr. si Programe

Serv. de Urgente voluntar

Compartimentul Consilieri

Compartimentul Audit

Compartimentul  Financiar

Compartimentul Contabilitate

Directia

Tehnica

Directia

Relatii Comunitare

Directia

Administrativa

Directia

pentru Protectia Mediului

286

326

366

166

4

3

3

2

24

29

33

14

2

-

2

2

8

6

4

22

-

1

1

-

1

2

7

5

4

21

8

1

7

10

6

3

8

8

5

5

5

8

23

4

2

4

9

9

5

3

1

1

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

-

-

9

5

3

7

7

5

5

5

7

22

4

2

4

8

9

5

3

Text Box: Serv. Contec.-Jurid. Si Aut. Tutelara


Text Box: Biroul Agricol


Text Box: Comp. Inform. De Interes Public


Text Box: Serviciul Bugete


Text Box: Biroul Resurse Umane


Text Box: Comp. Administr. patrimoniu

Text Box: Serviciul Taxe Ecologice


Text Box: Serviciul Urbanism


Text Box: Serviciul Investitii


Text Box: Biroul Cadastru


Text Box: Comp. Licitatii-Contracte


Text Box: Serv. Tehn. Inf. si Rel.cu public


Text Box: Serv. Protocol-Secretariat


Text Box: Comp. Contr. si Coord. As.propr.


Text Box: Comp. Mass-Media


Text Box: Comp. Control Comercial


Text Box: Biroul Logistica,. PM-PSI

Text Box: Serv. Administrativ


Text Box: Compartiment Arhiva


Text Box: Comp. Avize, Acorduri, Autoriz.


Text Box: Comp. Implem.Progr.si Pr. mediu


Text Box: Serv. Plan, Pr. si Programe


Text Box: Serv. de Urgente voluntar


Text Box: Compartimentul Consilieri


Text Box: Compartimentul Audit

Text Box: Compartimentul  FinanciarText Box: Compartimentul Contabilitate


              Principalele modalitati de perfectionare a structurii organizatorice din cadrul Primariei Municipiului Giurgiu sunt :

Ø      Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare, functie de volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor, a componentelor procesuale implicate nemijlocit in realizarea acestora (sarcini, atributii, activitati, functiuni)

Ø      Determinarea necesarului de posturi si functii (si, in acest context, infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi)

Ø      Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale

Ø      Determinarea necesarului de personal, per total si structura socio-profesionala, functie de natura si caracteristicile posturilor de management si executie

Ø      Echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe acelasi nivel ierarhic

Ø      Aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea, pe cat posibil, a numarului de niveluri ierarhice.

II. Principalele surse de finantare a activitatii Primariei Municipiului Giurgiu

              Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii nr. 215/2001 (Legea administratiei publice locale). Potrivit acesteia, finantele oraselor se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale. Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber.

              Consiliul Local al Municipiului Giurgiu asigura veniturile municipiului Giurgiu prin stabilirea de impozite si taxe locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii.

              Prin regulamentul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu sunt determinate conditiile in care se pot percepe taxele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati, precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor. Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare:

Ø      rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent. Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net.

Ø      Subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite.

Ø      imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.

              In majoritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare. Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale:

-pentru a limita cresterea cheltuielilor publice

-pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale

           III. Particularitati ale strategiei in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

              Strategia are in vedere :

·        Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite angajate de institutie

·        Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort

·        Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de specialitate

·        Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei

·        Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de prioritatile de investitii, dotari si achizitii

·        Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care influenteaza procesele de management si de executie din institutia analizata

              Primaria Municipiului Giurgiu, ca autoritate publica de interes local are an vedere ca intreaga activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului, cat si al activitatii propriu-zise, sa fie permanent corelata cu factorul social, cu evolutia societatii la nivel local.

              Se au in vedere permanent ca factori de influenta:

·        situatia economica pe plan local

·        situatia socio-profesionala si problemele cu care se confrunta cetateanul din acest punct de vedere

·        resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile existente

·        aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor administratiei publice

              In functie de factorii mentionati si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile cetatenilor, in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a intregii societati, institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca activitatile desfasurate:

·        se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce trebuie rezolvata

·        se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei

·        eficientizarea activitatii compartimentelor existente

IV.  Studiu de caz: Gestionarea resurselor financiar-contabile din cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

          Directia Economica, conform regulamentului de organizare si functionare are o serie de atributii legate de intocmirea si verificarea documentatiilor pentru:

-         imobilizari (achizitionare, inventariere, casare, dezmembrare, valorificare mijloace fixe si obiecte de inventar)

-         stocuri (achizitionare, inventariere, casare, valorificare materiale)

-         mijloace banesti si decontari

-         drepturi salariale

-         gestionarea, folosirea si evidenta formularelor tipizate cu regim special

-         lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila (registrul jurnal, registrul inventar si registrul cartea mare, balanta de verificare si bilant).

            Forma de inregistrare contabila constituie unul din principalele instrumente, mijloace ale contabiliatii agentilor economici. Ea asigura inregistrarea documentelor primare centralizatoare in ordine cronologica sistematica, privitoare la toate operatiile economice ale unitatii.

            O forma de inregistrare contabila presupune imbinarea urmatoarelor elemente: formularele de lucru, modul de completare al formularelor, tehnica de calcul folosita.

              In decursul timpului, formele de inregistrare au evoluat, s-au perfectionat continuu, astfel ca in prezent formele de inregistrare contabila cu cea mai mare raspandire  sunt :

Forma de inregistrare contabila „Maestru-sah”

Forma de inregistrare contabila „Pe jurnale”

Forma de inregistrare contabila adaptata la echipamentele moderne de prelucrare a datelor.

Forma de inregistrare contabila  „pe jurnale” asigura inregistrarea operatiilor economice in mod cronologic si sistematic, direct din documentele primare si centralizatoare in jurnal, care constituie instrumentul de  baza in cadrul acestei forme de   inregistrare contabila.

Prezinta avantajul ca inregistrarea operatiilor economice se face unilateral, adica o singura data in creditul conturilor, in corespondenta cu conturile debitoare.

Formularistica de lucru utilizata este formata din : jurnale, registru-jurnal, situatii auxiliare, fise de cont analitice, balanta de verificare, bilantul contabil, registru -  inventar.

Conform art. 19  din Legea contabilitatii registrele de contabilitate obligatorii sunt : Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Carte Mare. Acestea se utilizeaza  in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completat incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

            In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii, art. 21, pentru verificarea   inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor patrimoniale se intocmeste lunar „Balanta de verificare”, care este un document contabil folosit la intocmirea „Bilantului contabil”.

Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice.

Sub aspect juridic, activul reprezinta elementele concretizate in bunuri reale si creante (drepturi asupra persoanelor) iar pasivul se refera la capitalul propriu si datorii.

Din punct de vedere economic, activul se imparte in active de investitii si active de exploatare (stocuri, creante, lichiditati), iar pasivul in capitaluri si datorii.

Situatia financiara este reflectata in activul bilantului prin lichiditati, iar in pasiv, prin exicibilitatea acestora (termenul de plata).

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata in 2000, bilantul contabil este compus din bilant, cont de profit si pierderi, anexe si raport de gestiune, iar in cazul institutiilor publice contul de profit si pierderi este inlocuit de contul de executie.

Schema realizarii contabilitatii in forma de inregistrare contabila „pe jurnale“

LISTE DE

INVENTARIERE

 

CARTEA

MARE

 


Balanta de verificare

analitica

 

Situatii auxiliare

pt. Contab. analitica

 

Registru

jurnal

 

Fise de

cont

cont

Documente

primare

Documente

centralizatoare

Evidenta

operativa

Jurnale pt.

creditul

conturilor

REGISTRU

INVENTAR

Balanta de

verificare

sintetica

BILANTUL

CONTABIL

     

         La inceputul exercitiului bugetar pe anul 2008, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (cont 8060 - credite bugetare aprobate) se deschid credite de repartizat defalcate pe trimestre (cont 8061-credite deschise de repartizate) pentru unitatile subordonate precum si credite deschise pentru cheltuieli proprii (cont 8062-credite deschise pentru cheltuieli proprii).

               Operatiunile specifice angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorului de credite si se efectueaza pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.

            1. Angajarea cheltuielilor se efectueaza in tot cursul exercitiului bugetar astfel incat sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate/prestate si se vor plati in exercitiul bugetar respectiv.

            Angajamentele bugetare se clasifica:

a)      angajament bugetar individual – specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze;

b)      angajamente bugetare globale – specific cheltuielilor curente de natura administrativa cum ar fi: cheltuieli de deplasare, de protocol, de intretinere si gospodarie, cu chiriile, cu abonamente, etc.

Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document prin care se certifica existenta unor credite bugetare disponibile. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie insotite de toate documentele justificative aferente.

2. Lichidarea cheltuielilor – este faza in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective (factura, NIR, proces-verbal de receptie).

3. Ordonantarea cheltuielilor este faza in care se confirma ca livrarile de bunuri au fost efectuate, sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata.

Ordonantarea la plata este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispozitie compartimentului financiar-contabil sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor.

Ordonantarea de plata va fi insotita de documente justificative, in original si va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care sa confirme corectitudinea sumelor de plata, livrarea si receptionarea bunurilor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, etc., dupa care se face plata.

4. Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare prin care institutia publica este liberata de obligatiile sale fata de tertii creditori.

Instrumentele de plata utilizate sunt cecul de numerar si ordinul de plata pentru trezoreria statului.

Avand in vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare, angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evidentiaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, utilizandu-se metoda de inregistrare in partida simpla – inregistrarea se face in debitul si in creditul unui singur cont, fara utilizarea de conturi corespondente.

Conturile de ordine si evidenta sunt: 8060 „Credite Bugetare aprobate” care tine evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor.

Contabilitatea analitica a creditelor bugetare aprobate se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

Contul 8066 „Angajamente bugetare” – se tine evidenta sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica a angajamentelor se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui capitol al bugetului aprobat.

Contul 8067 „Angajamente legale” – se tine evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului.

             In baza creditelor bugetare aprobate si a creditelor deschise de repartizat s-au efectuat urmatoarele operatiuni financiar-contabile:   

1.Se inregistreaza deschideri de credite pe luna mai 2008 in suma de 50000 lei.

 8062 „Credite deschise pentru cheltuieli proprii”

=

50000

2. Se achizitioneaza un teren  cu pretul de 4.000 lei  si un mijloc de transport cu pretul de 4330 lei ,  cf. Factura nr. 31751/05.05.2008.

%

2111 „ Terenuri”

2133 „Mijloace de transport”

=

404

„Furnizori de imobilizari”

8330

4 000

4330

3. Achitare factura cu ordin de plata nr. 14/07.05.2008

404„ Furnizori de imobilizari”

=

7702„Finantare de la bug. locale ”

         8330

            4. Se ridica din trezorerie un avans spre decontare in suma de 172 lei reprezentand diurna +cazare conform referat nr. 1792/10.05.2008.

         581”Viramente interne”   

=

7702 „„ Finantare de la bug. locale ”        

     172

5311”Casa in lei”

=

581”Viramente interne”

172

542 „Avansuri de trezorerie  

=

5311”Casa in lei”  

172

Concomitent se inregistreaza  justificarea avansului conform decont nr. 9113/14.05.2008

%

=

542 „Avansuri de trezorerie    

172

614 „Chelt. Cu deplasarile”

=

150

646”Chelt. Cu indemniz.”        

=

22

5. Se emite factura nr. 1525/16.05.2008 in suma de 27500 lei reprezentand contravaloare  rata spatiu alta destinatie.

411 „Clienti”

=

706 „Venituri din chirii” 

27500

6.Se incaseaza in numerar cf. Chitanta nr. 9852/16.05.2008 suma de 27500 lei reprezentand contravaloare factura nr. 1525/16.05.2008

5311”Casa in lei”

=

411 „Clienti”

27500

            7. Se depune in contul de trezorerie cf. FV nr. 112356/17.05.2008 suma de 27500 lei incasata prin casa.

581”Viramente interne”

=

5311”Casa in lei”

27500

5211 „Disponibil al bug. Local”

=

581”Viramente interne”   

27500

            8. Se inregistreaza factura nr. 6260/17.05.2008 reprezentand energie electrica pe luna aprilie in suma de 200 lei.

610”Cheltuieli privind energia si apa ”

=

401”Furnizori”

200

                9. Se inregistreaza factura nr. 1125/17.05.2008 reprezentand apa-canal pe luna aprilie in suma de 170 lei.

610”Cheltuieli privind energia si apa”

=

401”Furnizori”

170

            10. Se achita prin banca cf. OP 15 si OP16 /19.05.2008 factura de energie si apa.

401”Furnizori”   

=

7702 „„ Finantare de la bug. locale ”        

370

            11. Se inregistreaza factura nr. 3345/19.05.2008 reprezentand carburant auto in suma de 500 lei.

3022”Combustibili”

=

401”Furnizori”   

500

            12. Se da in consum cf. Bon consum nr. 56/19.05.2008 carburant auto in suma de 500lei.

6022”Chelt. Privind comb.”

=

3022”Combustibili”   

500

13. Se achita prin banca cf. OP17/20.05.2008 factura de carburant auto in suma de 500 lei.

401”Furnizori”    

=

7702 „„ Finantare de la bug. locale ”        

500

14. Se inregistreaza salariile cf. Stat de plata aferent lunii aprilie 2008 in suma de 18.000 lei

641”Chelt. cu salariile pers.”

=

421”Personal-salarii datorate”     

18000

15. Se inregistreaza contributia angajatorului pentru asigurarile sociale in suma de 3000 lei.

6451”Chelt. Privind contrib.

Angajator pt. Asig.soc”

=

4311”Contrb. Angajator pt. Asig. Soc”    

3000

16. Se inregistreaza contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate in suma de 1300 lei.

      6453”Chelt. Privind contrib.

Angajator pt. Asig.soc de sanat.”                

=

4313”Contrb. Angajator  

pt. Asig. Soc de sanatate”   

1300

17. Se inregistreaza contributia angajatorului pentru asigurarile de somaj in suma de 400 lei

6454”Chelt. Privind contrib.

Angajator pt. Asig.somaj”

=

4371”Contrb. Angajator pt. Asig. somaj” 

400

18. Se inregistreaza retinerile din salarii cf. State de plata pe luna aprilie 2008 in suma de 5100 lei.

421”Personal-salarii datorate” 

=

%        

51004312”Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc”                

1500

4314”Contrib. Asigurati pt. Asig.soc. de sanatate”

1000

4372”Contrib. Asigurati pt. Asig. Somaj”              

100

444 „Impozitul pe venitul din salarii”                    

1500

427”Retineri din sal. dat. Tertilor”                   

1000

            19. Se inregistreaza viramentele privind salariile astfel:

            - OP nr.18/21.05.2008 reprezentand impozit   -1500 lei

444 „Impozitul pe venitul din salarii”   

=

7702 „„ Finantare de la bug. locale ”   

1500

            -OP nr. 19/21.05.2008 reprezentand contrib. Angajatorului pentru asig. Soc. -3000 lei

4311”Contrb. Angajator pt. Asig. Soc”    

=

7702 „„ Finantare de la bug. locale ”     

3000

            -OP nr. 20/21.05.2008 reprezentand contrb. Asiguratilor pentru asig. Sociale-1500lei

4312”Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc” 

=

7702 „„ Finantare de la bug. locale ”

1500

            -OP nr. 21/21.05.2008 reprez. contrb. Angajatorului pentru asig. Soc. De sanatate –1300 lei

4313”Contrb. Angajator  

pt. Asig. Soc de sanatate” 

=

7702„ Finantare de la bug. locale ” 

1300

            -OP nr. 22/21.05.2008 reprez. contrb. asiguratilor pentru asig. Soc. De sanatate -1000 lei

4314”Contrib. Asigurati pt. Asig.soc. de sanatate”

=

7702„ Finant. de la bug. locale ” 

1000

            -OP nr. 23/21.05.2008 reprezentand contrb. Angajatorului pentru asig. somaj – 400 lei

4371”Contrb. Angajator pt. Asig. somaj” 

=

7702„ Finantare de la bug. locale ” 

400

            -OP nr. 24/21.05.2008 reprezentand contrb. asiguratilor pentru asig. somaj –100 lei

4372”Contrib. Asigurati pt. Asig. Somaj”      

=

7702„ Finantare de la bug. locale ” 

100

            -OP nr. 25/21.05.2008 reprezentand retineri din salarii datorate tertilor – 1000 lei

427”Retineri din salarii dat. Tertilor” 

=

   7702„ Finantare de la bug. locale ”

1000

20. Se ridica de la trezorerie salarii nete cf. CEC numerar nr. 197935/22.05.08 pe luna aprilie 2008 in suma de 12900 lei si se achita personalului.

581”Viramente interne”

=

7702„ Finantare de la bug. locale ” 

12900

5311”Casa in lei”

=

”Viramente interne”        

12900

Concomitent achitatea salariilor nete aferent stat plata in suma de 12900 lei.

421”Personal-salarii datorate”

=

5311”Casa in lei”

12900

21. Se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe in suma de 758 lei.

681 „Cheltuieli cu amortiz. Mijl. fixe”

=

281„Amortiz. Mijl. fixe”

758

22. Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

%

770”Finantarea de la buget”

706 „Venituri din chirii” 

=

121.02”Rezultatul patrimonial”   

59572

32072

27500

121.02”Rezultatul patrimonial”    

=

%

614 „Chelt. Cu deplasarile”

646”Chelt. Cu indemniz”

610”Cheltuieli priv. energia si apa ”                                 610”Cheltuieli priv. energia si apa”

6022”Chelt. Privind combustib.”

641”Chelt. cu salariile pers.”

6451”Chelt. Priv. contrib. Angajator pt. Asig.soc”

6453”Chelt.Priv.contr.Angajator pt. Asig.soc de sanat.”

6454”Chelt. Privind contrib.  Angajator pt. Asig.somaj”

681 „Cheltuieli cu amortiz. mijloacelor fixe”

24500

150

22

200

170

500

18000

3000

1300

400

758

          In urma inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli rezulta un excedent in suma de 35072 lei. Contul 117 „Rezultatul reportat” este un cont bifunctional care preia la inceputul exercitiului din contul 121 „Rezultatul  patrimonial” al exercitiului anterior. Soldul creditor al contului 117 „Rezultatul reportat” exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor si exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.

In baza inregistrarilor de mai sus au fost intocmite urmatoarele documente financiar-contabile: nota de intrare-receptie, bon de consum, fisa mijlocului fix, fise de operatiuni diverse si cantitativ valorice, dispozitie de plata, decont de cheltuieli, ordine de plata, file CEC, chitante, facturi, registru de casa, propunere, angajament, ordonantare de plata cf. OMFP 1792/2002, balante analitice si sintetice, Registrul Jurnal, Registrul Cartea mare, Registrul Inventar si Bilantul contabil.


PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

REGISTRU JURNAL

Nr. Crt.

Data

Document

Explicatii

Simbol conturi

Sume

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

0

1

2

3

4

5

6

7

1

02.05.08

Desch. Cred.

Deschideri de credite luna mai venituri proprii

8062 Credite deschise pentru chelt. proprii

50000

2

05.05.08

Fact. nr.31751

Achiz. Teren si mijl transport

%

2111 Terenuri

2133 Mijl. Transport

404 Furnizori de imobilizari

%

4000

4330

8330

3

07.05.08

OP 14

Achitare factura furniz. Imob.

404 Furnizori de imobilizari

7702 Finantare de la bug. local

8330

8330

4

10.05.08

Referat1792

Ridicare numerar pt. Avans spre decontare

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

542 Avansuri de trez.

7702 Finantare de la bug. Local

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

172

172

172

172

172

172

Concomitent justificarea avansului

%

614 Chelt. Cu deplas.

646 Chelt. Cu indemn.

542 Avansuri de trez.

%

150

22

172

5

16.05.08

Factura 1525

Venit. din chirii rate spatii

411 Clienti

706 Venituri din chirii

27500

27500

6

16.05.08

Chit. 9852

Incasare prin casierie

5311 Casa in lei

411 Clienti

27500

27500

7

17.05.08

FV112356

Depunerea sumei la trezorerie

581 Viramente interne

5211 Disp. Buget local

5311 Casa in lei

581 Viramente interne

27500

27500

27500

27500

8

17.05.08

Factura 6260

C/val. Energ.electr. aprilie

610 Chelt. Priv. Energia si apa

401 Furnizori

200

200

9

17.05.08

Factura 1125

C/val. Apa–canal aprilie 06

610 Chelt. Priv. Energia si apa

401 Furnizori

170

170

10

19.05.08

OP15 +16

Achitare fact. Energie si apa

401 Furnizori

7702 Finantare de la bug. local

370

370

11

19.05.08

Factura 3345

C/val. Carburant auto

3022 Combustibili

401 Furnizori

500

500

12

19.05.08

Bon cons. 56

Consum carburant auto

6022 Chelt. Priv. combustibilii

3022 Combustibili

500

500

13

20.05.08

OP 17

Achitarea fact. carburant

401 Furnizori

7702 Finantare de la bug. local

500

500

14

20.05.08

Stat plata

Se evid. Salarii aprilie 2008

641 Chet. Cu salariile personalului

421 Personal-salarii datorate

18000

18000

15

20.05.08

Stat plata

Se inreg. Contrib. Angajatorului pt. Asig. Soc.

6451Chelt. Priv. Contrb. Angajator pt. Asig.soc

4311Contrb. Angajator pt. Asig. Soc.

3000

3000

16

20.05.08

Stat plata

Se inreg.Contrib. Angajator. pt. Asig. Soc. de sanatate

6453Chelt. Priv. Contrb. Angajator pt. Asig.soc de sanatate

4313Contrb. Angajator pt. Asig. Soc. de sanatate

1300

1300

17

20.05.08

Stat plata

Se inreg. Contrib. Angajator. pt. Asig. somaj

6454 Chelt. Priv. Contrb. Angajator pt. Asig.somaj

4371Contrb. Angajator pt. Asig. somaj

400

400

18

20.05.08

Stat plata

Retineri din salarii

421 Personal-salarii datorate

%

4312 Contrib.asigurati pt. Asig. Soc

4314 Contrb. Asigurati pt. Asig. Soc. de san.

4372Contrb. Asigurati pt. Asig. Somaj

444 Impozit pe venit din salarii

427 Ret. din salarii dat. tertilor

5100

%

1500

1000

100

1500

1000

19

21.05.08

OP 18

Virare impozit

444 Impozit pe venit din salarii

7702 Finantare de la bug. local

1500

1500

OP 19

Virare contrb. Angajator la asig. Soc.

4311Contrb. Angajator pt. Asig. Soc.

7702 Finantare de la bug. local

3000

3000

OP 20

Virare contrb. Asigurat la asig. Soc.

4312 Contrib.asigurati pt. Asig. Soc

7702 Finantare de la bug. local

1500

1500

OP 21

Virare contrb. Angajator la asig. Soc. de sanatate

4313Contrb. Angajator pt. Asig. Soc. de sanatate

7702 Finantare de la bug. local

1300

1300

OP 22

Virare contrb. Asigurat la asig. Soc. de sanatate

4314 Contrb. Asigurati pt. Asig. Soc. de sanatate

7702 Finantare de la bug. local

1000

1000

OP 23

Virare contrb. Angajator la asig. somaj

4371Contrb. Angajator pt. Asig. somaj

7702 Finantare de la bug. local

400

400

OP 24

Virare contrb. Asigurat la asig. somaj

4372Contrb. Asigurati pt. Asig. Somaj

7702 Finantare de la bug. local

100

100

OP 25

Virare CAR

427 Retineri din salarii dat. tertilor

7702 Finantare de la bug. local

1000

1000

20

22.05.08

CEC 197935

Ridicare numerar salarii

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

7702 Finantare de la bug. Local

581 Viramente interne

12900

12900

12900

12900

Concom. achit.salar. nete

421 Personal-salarii datorate

5311 Casa in lei

12900

12900

21

31.05.08

Amortizarea activelor fixe

681Chelt. cu amortiz. MF

281Amortizarea activelor fixe

758

758

22

31.05.08

Fise op.div.

-Inchiderea conturilor de venituri

%

7702 Finantare de la buget

706 Venituri din chirii

121.02 Rezultatul patrimonial

32072

27500

59572

-Inchiderea conturilor de cheltuieli

121.02 Rezultatul patrimonial

%

614 Chelt. Cu deplas.

646 Chelt. Cu indemn

610 Chelt. Priv. Energia si apa

6022 Chelt. Priv. Combustibilii

641 Chet. Cu salariile personalului

6451Chelt. Priv. Contrb.

Angajator pt. Asig.soc

6453 Chelt. Priv. Contrb. Angajator

pt. Asig.soc de sanatate

6454 Chelt. Priv. Contrb. Angajator

pt. Asig.somaj

681 Chelt. Cu amortiz. MF

24500

%

150

22

370

500

18000

3000

1300

400

758


REGISTRUL CARTEA MARE

D

8062 Credite deschise pt. Chelt. proprii

C

D

281 Amortizarea activelor corporale

C

 

1.

Tsd

50000

50000

Sfd

50000

Sfc

3206

21.

Tsc

Si 2448

758

3206

 

 

D

2111 Terenuri

C

D

212 Constructii

C

 

2.

Tsd

Si 16344

4000

20344

Sfd

20344

Tsd

Si 181690

181690

Sfd

181690

 

 

D

303 Obiecte de inventar

C

D

2133 Mijloace de transport

C

 

Tsd

Si 43032

43032

Sfd

43032

1.

Tsd

Si     7094  

4330

11424

Sfd

11424

 

 

D

4282 Creante

C

D

464 Debitori impozite si taxe

C

 

Tsd

Si     14005

14005

Sfd

14005

Tsd

Si   621800

621800

Sfd

621800

 

 

D

552 Disponibil pt. sume de mandat si depozit

C

D

5211 Disp. Al bug. local

C

 

Tsd

Si    37600

37600

Sfd

37600

7.

Tsd

Si   30000

27500 

57500

Sfd

57500

 

 

D

401 Furnizori

C

D

404 Furnizori pentru investitii

C

 

10.

13.

Tsd

Sfc

370

500

870

24000

8.

9.

11.

Tsc 

Si 24000

200

170

500

24870

3.

Tsd

Sfc

8330

8330

130000

2.

Tsc  

Si   130000

8330

138330

 

 

D

462 Creditori diversi

C

D

103 Fondul bunurilor dom. public

C

 

Sfc61600

Tsc

Si      61600

61600

Sfc

300000

Tsc

Si 300000

300000

 

 

D

104 Fondul bunurilor dom. privat

C

D

117 Rezultatul reportat

C

Sfc

19300

Tsc

Si 19300

19300

Tsd

Si   644837

644837

Sfd

644837

 

 

D

4111 Clienti

C

D

3022 Combustibili

C

 

5.

Tsd

Si   75932

27500

103432

6.

Sfd

27500

75932

11.

Tsd

500

500

12.

Tsc

500

500

 

 

D

427 Retineri din salarii

C

D

581 Viramente interne

C

 

19.

Tsd

1000

1000

18.

Tsc

1000

1000

4.

7.

20.

Tsd

172

27500

12900

40572

4.

7.

20.

Tsc

172

27500

12900

40572

 

D

5311 Casa in lei

C

D

7702 Finant. De la bug. local

C

4.

6.

20.

Tsd

172

27500

12900

40572

4.

5.

20.

Tsc

172

27500

12900

40572

22.

Tsd

32072

32072

3.

4.

10.

13.

19.

20.

Tsc

8330

172

370

500

9800

12900

32072

D

542 Avansuri de trezorerie

C

D

613 Chelt. Cu deplasarile

C

4.

Tsd

172

172

4.

Tsc

172

172

4.

Tsd

150

150

22.

Tsc

150

150

D

646 Chelt. Cu indemniz. delegare

C

D

706 Venituri din chirii

C

4.

Tsd

22

22

22

Tsc

22

22

22

Tsd

27500

27500

5.

Tsc

27500

27500

D

681 Chelt. Cu amortiz. Mijl. fixe

C

D

121.02 Rezultatul patrimonial

C

21.

Tsd

758

758

22.

Tsc

                   758

                   758

22.

Tsd

Sfc

24500

24500

1170058

22.

Tsc

Si 1134986

59572

1194558

D

610 Chelt. Cu energia si apa

C

D

6022 Chelt. Priv. combustibilii

C

8.

9.

Tsd

200

170

370

22.

Tsc

370

370

12.

Tsd

500

500

22.

Tsc

500

500

D

421 Personal-salarii datorate

C

D

641 Chelt. Cu salariile pers.

C

18.

20.

Tsd

5100

12900

18000

14.

Tsc

18000

18000

14.

Tsd

18000

18000

22.

Tsc

18000

18000

D

4311 Contrib. Angajator pt. Asig. Soc.

C

D

4313 Contrib. Angajator pt. Asig. Soc. sanatate

C

19.

Tsd

3000

3000

15.

Tsc

3000

3000

19.

Tsd

1300

1300

16.

Tsc

1300

1300

D

4371 Contrib. Asigurator pentru somaj

C

D

6451 Chelt. Priv. Contrib. Angajator pt. Asig. sociale

C

19.

Tsd

400

400

17.

Tsc

400

400

15.

Tsd

3000

3000

22.

Tsc

3000

3000

D

6453 Chelt. Priv. Contrib. Angajator pt. Asig.soc. de sanatate

C

D

6454 Chelt. Priv. Contrib. Angajator pentru somaj

C

16.

Tsd

1300

1300

22.

Tsc

1300

1300

17.

Tsd

400

400

22.

Tsc

400

400

D

4312 Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc.

C

D

4314 Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc. sanatate

C

19.

Tsd

1500

1500

18.

Tsc

1500

1500

19.

Tsd

1000

1000

18.

Tsc

1000

1000

D

4372 Contrib. Asigurati pt. Asig. somaj

C

D

444 Impozit pe venit din salarii

C

19.

Tsd

100

100

18.

Tsc

100

100

19.

Tsd

1500

1500

18.

Tsc

1500

1500


BALANTA DE VERIFICARE

LA 31.05.2008

- lei -

Simbol cont

Denumirea conturilor

Solduri initiale

Rulaje

Total sume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

103

Fondul bunurilor dom. Public

 

300000

 

 

0

300000

 

300000

104

Fondul bunurilor dom. Privat

 

19300

 

 

0

19300

 

19300

117

Rezultatul reportat

644837

 

 

 

644837

0

644837

 

121.02

Rezultatul patrimonial

 

1134986

24500

59572

24500

1194558

 

1170058

2111

Terenuri

16344

 

4000

 

20344

0

20344

 

212

Constructii

181690

 

 

 

181690

0

181690

 

2133

Mijloace de transport

7094

 

4330

 

11424

0

11424

 

281

Amortizarea activelor corporale

 

2448

 

758

0

3206

 

3206

303

Obiecte de inventar

43032

 

 

 

43032

0

43032

 

3022

Combustibili

 

 

500

500

500

500

0

 

401

Furnizori

 

24000

870

870

870

24870

 

24000

404

Furnizori de imobilizari

 

130000

8330

8330

8330

138330

 

130000

4111

Clienti

75932

 

27500

27500

103432

27500

75932

 

421

Personal remuneratii datorate

 

 

18000

18000

18000

18000

0

 

427

Retineri din salarii

 

 

1000

1000

1000

1000

0

 

4282

Creante

14005

 

 

 

14005

0

14005

 

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

 

 

3000

3000

3000

3000

0

 

4312

Contrib. asigurati pt. asig. Soc.

 

 

1500

1500

1500

1500

0

 

4313

Contributia angajatorului la fond sanatate

 

 

1300

1300

1300

1300

0

 

4314

Contrib. asigurati la fd. asig. Soc. Sanatate

 

 

10001000

1000

1000

0

 

4371

Contributia unitatii la fond somaj

 

 

400

400

400

400

0

 

4372

Contrib. asigurati pt. Ajut. Somaj

 

 

100

100

100

100

0

 

444

Impozitul pe salarii

 

 

1500

1500

1500

1500

0

 

462

Creditori diversi

 

61600

 

 

0

61600

 

61600

464

Debitori imp. si taxe

621800

 

 

 

621800

0

621800

 

5211

Disp. al bugetului local

30000

 

27500

 

57500

0

57500

 

552

Disp. pentru sume de mandat

37600

 

 

 

37600

0

37600

 

5311

Casa in lei

 

 

40572

40572

40572

40572

0

 

542

Avansuri de trezorerie

 

 

172

172

172

172

0

 

581

Viramente interne

 

 

40572

40572

40572

40572

0

 

6022

Chelt. priv. combustibilii

 

 

500

500

500

500

0

 

610

Chelt. cu energia si apa

 

 

370

370

370

370

0

 

614

Chelt. cu deplasarile

 

 

150

150

150

150

0

 

641

Chelt. cu salariile personalului

 

 

18000

18000

18000

18000

0

 

6451

Chelt. Priv. Contrib. Unit. Pt. Asig. Soc.

 

 

3000

3000

3000

3000

0

 

6453

Chelt. Pv. Contrib. Unit. Pt asig. Soc. San.

 

 

1300

1300

1300

1300

0

 

6454

Chelt. Priv. Contrib. Unit. Pt. Somaj

 

 

400

400

400

400

0

 

646

Chelt. cu indemnizatia de delegare

 

 

22

22

22

22

0

 

681

Cheltuieli cu amortiz. Mijl. Fixe

 

 

758

758

758

758

0

 

7702

Finantare de la bugetul local

 

 

32072

32072

32072

32072

0

 

706

Venituri din chirii

 

 

27500

27500

27500

27500

0

 

 

TOTAL

1672334

1672334

290718

290718

1963052

1963052

1708164

1708164


BILANT

Incheiat la data de 31.05.2008

- lei -

Nr. Crt.

Denumirea indicatorilor

Cod rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

1

2

A.

ACTIVE

I

ACTIVE NECURENTE

1

Active fixe corporale

01

2

Instal. Tehn., mijl. Transp., animale, plant., mobilier, aparatura birotica si alte act.corp.(213+214-281)

02

5.578

11.218

3

Terenuri si cladiri (211+212-281)

03

198.034

199.034

4

Alte active financiare

04

5

Active financiare necurente(invest. Pe termen lung)

05

6

Creante necurente-sume ce urmeaza a in incasate dupa o perioada mai mare de 1 an

06

7

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.1+2+3+4+5+6)

07

203.612

210.252

ACTIVE CURENTE

1

Stocuri (302+303-392)

08

43.032

43.032

2

Creante curente-sume ce urmeaza a fi incasate intr-o per. mai mica de 1 an, din care:

09

Creante din operatiuni com. si avansuri (4111+4282)

10

89.005

89.937

Creante bugetare (464)

11

621.800

621.800

Creante din operatiuni cu Comunit. Europeana

12

3

Investitii financiare pe termen scurt

13

4

Conturi la trezorerie si banci (rd. 15+17)

14

67.600

95.100

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trez. (552+5211)

15

67.600

95.100

Din care: depozite

16

Conturi la banci comerciale (5121)

17

5

Cheltuieli in avans

19

TOTAL ACTIVE CURENTE(rd8+10+11+12+13+15+17+19)

20

821.437

849.869

TOTAL ACTIVE (rd. 7+20)

21

1.025.049

1.080.121

B

DATORII

22

DATORII NECURENTE –sume ce treb. platite intr-o per.> de 1 an

23

1

Sume necurente de plata

24

2

Imprumuturi pe termen lung

25

3

Provizioane

26

TOTAL DATORII NECURENTE

27

DATORII CURENTE sume ce treb.platite intr-o per.de pana la 1 an

28

1

Datorii comerciale si avansuri (401+4041+4621)

29

215.600

215.600

2

Datorii catre bugete (444)

30

3

Datorii catre Comunitatea Europeana

31

4

Imprumuturi pe termen scurt

32

5

Imprumuturi pe termen lung

33

6

Salariile angajatilor si contributiile aferente (421+431+437+4381)

34

7

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, ind. Som.)

35

8

Venituri in avans

36

9

Provizioane

37

TOTAL DATORII CURENTE (rd. 29+30+31+32+33+34+35+36+37)

38

215.600

215.600

TOTAL DATORII (rd27+38)

39

215.600

215.600

ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII= CAPITALURI (rd21-39=rd41)

40

809.449

844.521

C

CAPITALURI

41

809.449

844.521

1

Rezerve, fonduri (103+104)

42

319.300

319.300

2

Rezultatul acumulat (reportat)(ct.117-sold creditor)

43

3

Rezultatul acumulat (reportat)(ct.117-sold debitor)

44

644.837

644.837

4

Rezultatul patrimonial al exercitiului (121-sold creditor)

45

1.134.986

1.170.058

5

Rezultatul patrimonial al exercitiului (121-sold debitor)

46

TOTAL CAPITALURI (rd.42+43-44+45-46)

47

809.449

844.521

BIBLIOGRAFIE

*** Ordinul nr. 1850/2004 prvind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 23/07.01.2005.

*** LEGEA contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 48/14.01.2005.

*** O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul oficial nr. 1080 din 30.11.2005, ordin care se aplica incepand cu data de 01.01.2008.

*** LEGEA nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 927/23.12.2003,  cu modificarile si completarile ulterioare:

Ø      Ordonanta nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nr. 27.08.2004

Ø      Legea nr. 494/2004 privind apriobarea O.G. nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1092/24.11.2004.

Ø      O.G. nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1154/07.12.2004.

Ø      Legea nr. 96/2005 privind aprobarea O.G. nr. 123/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 prvind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 325/18.04.2005.

Ø      O.G. nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1281/30.12.2004.

Ø      Legea nr. 163/2005 privind aprobarea O.G. nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 466/01.08.2005.

*** Alte acte normative cercetate, specifice domeniului de analiza abordat:

Ø      O.M.F.P. nr. 1792/2002 privind ALOP.

Ø      O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern si CFP

Ø      Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea  O.G. nr. 119/1999.

Ø      O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea CFP

Ø      O.M.F.P. nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii CFP.

Ø      Ordonanta nr. 912/2004 privind modificarile si completarile Normelor Metodologice generale aprobate prin 522/2003 privind CFP.

Ø      Legea 500/2002 privind Finantele publice locale

Ø      O.U.G. nr. 45/2003 privind Finantele publice locale

Ø      Ordin nr. 1082/28.07.2005 privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar contabila, precum si intocmirea si utilizarea acestora.

Ø      Ordin nr. 1917/12.12.2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 841
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site