Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


LUCRARE PRACTICA - CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


UNIVERSITATEA SPIRU-HARET

FACULTATEA: MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

FORMA DE INVATAMANT: DISTANTA

                                   

LUCRARE  PRACTICA

CUPRINS

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A   S.C “STEFY-VAS” S.R.L. BRAILA

1.1. Prezentarea unitatii, constituire capital social, obiect de activitate

1.2. Structura organizatorica a S.C. STEFY-VAS S.R.L.

1.3 Activitatea economico-financiara – Functia financiar contabila

CAPITOLUL II. REGISTRE CONTABILE, DOCUMENTE JUSTIFICATIVE UTILIZATE IN CADRUL S.C. STEFY-VAS SRL BRAILA

2.1. Registrele in contabilitate

2.2. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.

2.3. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor.

2.4. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijoacelor banesti.

2.5. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

2.6. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.

2.7. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.

2.8. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

2.9. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA LA S.C STEFY-VAS S.R.L. BRAILA

ANEXE

Anexa 1-  Registrul Jurnal

Anexa 2 – Balanta

Anexa 3 – Bilant contabil

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I.

PREZENTAREA GENERALA A   S.C “STEFY-VAS” S.R.L. BRAILA

1.1 Prezentarea unitatii, constituire capital social, obiect de activitate

S.C. NICOLA COMIMEX S.R.L. este persoana juridica romana, fiind inregistrata in Registrul Comertului  cu numarul J11/12345/2004, Cod unic de inregistrare RO 6631 si are unic administrator pe domnul Caranica Niculae domiciliat in Bucresti, avand cetatenie romana.

Sediul societatii se afla in Bucuresti, Str. Sighet, Nr 3,Sector 2

Societatea a fost infiintata in luna aprilie a anului 1991, avand profilul comert cu amanuntul si functioneaza din momentul inregistrarii in Registrul Comertului.

S.C.NICOLA COMIMEX S.R.L. are un capital subscris de  63000 lei divizat in 2000 parti sociale a 14 lei fiecare, cu mentiunea ca la data autentificarii actului constitutiv al firmei, capitalul social a fost integral varsat.

Activitatea de baza a societatii este comertul cu amanuntul a produselor alimentare si panificatie.

Societatea isi desfasoara activitatea la sediul social mai sus mentionat.

1.2. Structura organizatorica a S.C.NICOLA COMIMEX S.R.L.

S.C. NICOLA COMIMEX S.R.L. este o societate cu gestiune proprie si personalitate juridica. Aceasta unitate, pe langa mijloacele materiale si banesti cu care este dotata, cuprinde si un anumit numar de salariati care sunt grupati si fixati pe posturi, ceea ce se reflecta in structura organizatorica a societatii.

In cadrul unitatii distingem mai multe categorii de activitati comerciale, de aceea si personalul se grupeaza astfel:

Ø      Gestionari – 2

Ø      Contabil    – 1

Ø      Administrator – 1

Ø      Personal intretinere – 1

Ø      Securitate magazine  –2

1.3 Activitatea economico-financiara – Functia financiar contabila

La S.C. NICOLA COMIMEX S.R.L , fiind o firma cu autonomie economico – financiara, functia financiar - contabila detine un rol important in procesul managerial, datorita atat rolului sau in luarea si fundamentarea deciziilor directorului , cat si a faptului ca prezinta patrimonial, rezultatele si situatiile financiare la un moment dat.

Activitatea financiar-contabila este condusa de catre contabil si cuprinde biroul contabilitate, serviciul financiar, serviciul preturi si oficiul de calcul.

In cadrul politicii financiare se realizeaza activitatile de prevedere financiara si de urmarire a indeplinirii indicatorilor financiari, se intocmesc documentele financiare pentru obtinerea fondurilor necesare desfasurarii normale a activitatii, se executa controlul asupra disciplinei financiare si legalitatii acesteia, se efectueaza analize economico-financiare.

Biroul contabilitate realizeaza activitati de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, asigurand:

Ø      Inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute;

Ø      Controlul operatiilor patrimoniale;

Ø      Intocmirea balantelor de verificare si a bilantului contabil al societatii;

Principalele sarcini ale sectorului financiar-contabil sunt:

-         asigurarea organizarii contabile a valorilor materiale si banesti din patrimonial societatii;

-         asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor contabile privind:

- mijloacele fixe;

- activele circulante;

- fondurile proprii si alte fonduri;

- datoriile si creantele;

- cheltuielile de circulatie;

- calculatia costurilor;

- investitiile;

- rezultatele financiare;

-   asigurarea respectarii prevederilor legii privitoare la patrimonial societatii si gestionarea acestuia;

- organizarea periodica a inventarierii valorilor materiale si urmarirea definitivarii rezultatelor inventarierii;

-   intocmirea principalilor indicatori economico-financiari;

-   organizarea si perfectionarea sistemului informational;

Un rol important ii revine activitatii de analiza economica, deoarece acesta:

-         este un instrument al activitatii manageriale;

-         are solutie pentru prevenirea factorilor cu actiune distructiva si favorizeaza factorii cu actiune pozitiva;

-         are analiza postfaptica, curenta si previzionala a sistemului cibernetic al firmei si a mediului economic;

-         are analiza factoriala si in dinamica indicatorilor economico-financiari a elementelor de patrimoniu, stabilirea corelatiilor intre acestia;

-         duc la depistarea rezervelor de rentabilitate;

-         sprijina procesul decizional;

-         are metode adecvate de alegere a variantei optime in probleme aprovizionare, desfacere, productie, marketing, activitati de personal;

-         duce la promovarea metodelor statice de investigare si elaborare a strategiilor;

-         asigura datele necesare pentru studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investitii, intocmirea documentatiilor pentru credite;

-         asigura analiza starii interne a firmei si a pozitiei acesteia in cadrul concurential;

-         asigura gestionarea datelor referitoare la situatia economico-financiara a firmei;

CAPITOLUL  II.

REGISTRE CONTABILE, DOCUMENTE JUSTIFICATIVE UTILIZATE IN CADRUL S.C. STEFY-VAS SRL BRAILA

2.1.Registrele in contabilitate

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile.Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre ce se folosesc, in mod obilgatoriu ,in contabilitate sunt:Registrul- jurnal,Cartea -mare si Registrul -inventar.

a)      Registrul- jurnal –este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza , prin articole contabile, in mod cronologic operatiunile economice , dupa data producerii lor

b)      . Registrul “Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile effectuate in registrul jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respective sold initial, rulaj debitor/creditor, sold final.Formulele folosite drept registru “Cartea-mare” pot imbraca diverse forme , cum ar fi:

1)      fise cont pentru operatiuni diverse

2)      fise de cont sah (sau conturi corespondente) sub forma de Cartea- Mare centralizatoare.

c) Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe feicare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca .

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .

2.2 Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a)      Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabil , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.

b)      Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :

§         Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre gestionari ;

§         Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului .

§         Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe  in contabilitate.

c)      Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

d)      Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :

§         Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz .

§         Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.

§         Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate.

2.3. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor.

a)      N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatte la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor  privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b)      Bonul de consum

Serveste ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida dubla

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

Circula:

- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate – CENTRELE DE PROFIT (ambele exemplare);

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c)      Aviz de insotire a marfii :

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

 • Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 • Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;
 • Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului ;

Circula la :

o       furnizor ;

o       la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire   (ex. 1) ;

o       la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;

o       la cumparator ;

o       la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex.1) ;

o       la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;

d)      Dispozitie de livrare

Serveste ca :

 • Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;
 • Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;
 • Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .

Circula la :

  • Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .

Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)

e)      Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f)       Fise de magazie a formularelor cu regim special

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca :

 • Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;
 • Document de evidenta a formularelor anulate ;
 • Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.4. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijoacelor banesti.

a)      Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT  semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata)  sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

b)      Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

2.5. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

a)      stat de salarii lichidare . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani..

b)      lista de avans chenzinal.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

c)      Ordin de deplasare(delegatie)

Serveste ca :

·        Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,

·        Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate,

·        Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans,

·        Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic.

2.6. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.

a)      Jurnal de vanzari

Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

·        Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

·        Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,

·        Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, de la casele de marcat.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

b)      Jurnal de cumparari

Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

·        Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

·        Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,

·        Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii).

Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

c)      Factura(furnizor / client)

Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare , comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

 • Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;
 • Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 • Document de incarcare in gestiunea primitorului ;
 • Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

In cadrul S.C.NICOLA COMIMEX S.R.L.  facturile sunt intocmite de serviciul financiar-contabil, in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis). S.C. NICOLA COMIMEX S.R.L este firma platitoare de TVA si deci foloseste factura fiscala .

Se arhiveaza : la furnizor ; la departamentul vanzari(ex. 2) ; la compartimentul financiar-contabil(ex. 1) ; la cumparator ; la compartimentul financiar-contabil(ex. 3) .

Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite , pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii , factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii, fara a depasi finele lunii in care a  avut loc livrarea.

2.7. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.

Balanta de verificare

In cadrul S.C. NICOLA COMIMEX S.R.L. se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati , este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil..

Serveste la :

 • Verificarea exactitatii inregistrarilor
 • Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica
 • Intocmirea situatiilor financiare

Nu ,circula fiind document de sinteza.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.8. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt :

a)      Decizia de inventariere ;

Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil – Directorul Economic. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) , in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

b)       Declaratia de inventar ;

Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta.

c)       Lista de inventariere ;

Serveste ca :

·        document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,

·        document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,

·        document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatate,

·        document pentru intocmirea registrului jurnal,

·        document centralizator al operatiunilor de inventariere

. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.

d)      Decizia de imputare ;

Serveste ca :

 • Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca,
 • Titlu executoriu in momentul comunicarii,
 • Document de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) .se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului.

e)      Angajamentul de plata ;

Acest document serveste ca :

 • angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale,
 • titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,
 • titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea angajamentului.

Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii , care are sarcina de a respecta legile si al semna.

f)       Registrul-inventar :

Acest registru in cadrul firmei S.C. NICOLA COMIMEX S.R.L. se completeaza odata pe an avand la  baza liste de inventariere  intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

2.9. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

Evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o “Fise de magazie a formularelor cu regim special”. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef .

CAPITOLUL III.

STUDIU DE CAZ. ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA LA S.C STEFY-VAS S.R.L. BRAILA

La 30.06.2010 SC NICOLA COMIMEX S.R.L.  prezinta urmatoarea situatie:

simbol cont

TSD

TSC

simbol cont

TSD

TSC

1012

28000

4424

420

260

121

29452

32080

4426

3410

3410

201

750

4427

2980

2980

2131

3600

4428

245

1720

2133

13400

444

825

1460

214

8500

447

46

61

2801

240

5121

25200

16200

2813

2650

5311

6840

4200

2814

1670

602

2150

2150

302

12000

2150

605

690

690

371

17500

10000

607

4500

4500

378

820

3420

641

9500

9500

401

15400

21800

626

450

450

404

2000

8684

635

61

61

411

27400

21340

6451

4758

4758

421

18400

24400

6452

244

244

4311

3885

4758

6453

1342

1342

4312

1120

1460

6454

208

208

4313

950

1342

6455

98

98

4314

860

1270

6456

61

61

4315

157

208

6811

4260

4260

4316

74

98

691

1130

1130

4371

184

244

707

17240

17240

4372

82

120

766

280

280

4373

46

61

767

560

560

441

870

1130

In cursul lunii decembrie au loc urmatoarele operatii economico financiare:

1) Se vand conform monetar, marfuri in valoare de 4760 lei.

2) Se platesc datoriile fiscale conform ordin de plata si salariile conform extras de cont

3) Se achizitioneaza conform aviz de insotire, marfuri Ca= 3600 lei, TVA 19%, AC = 40%. Se primeste factura iar decontarea se face conform ordin de plata

4) Se incaseaza conform chitanta un avans in valoare de 800 lei. Se vand marfuri conform factura in valoare de 6000 lei, TVA 19%. Decontarea se face conform ordin de plata.

5) Se dau in consum materiale consumabile in valoare de 1800 lei conform bonului de consum.

6) Se acorda un avans in valoare de 700 lei, conform chitanta in scopul cumpararii de stocuri.  Se receptioneaza conform factura echipament de lucru in valoare de 1200 lei, TVA 19%.

7) Se inregistreaza amortizarea lunara pentru: echipamente tehnologice 30 lei, cheltuieli de constituire 12,5 lei. Aparatura birotica 70 lei

8) Se inregistreaza factura de energie electrica in valoare de 180 lei, TVA 19%. Decontarea se face conform chitanta

9) Se inregistreaza factura telefonica in valoare de 120 lei, TVA 19%, decontarea se face conform chitanta.

10) Se inregistreaza fondul de salarii de 3400 lei. Se inregistreaza contributiile salariale ale angajatilor si angajatorilor , impozitul pe salarii fiind de 540 lei, avansul acordat 1950 lei

11)  Se inregistreaza conform extras de cont dobanzi incasate pentru sumele aflate in cont 50 lei si comisioane bancare platite pentru operatiile efectuate de 25 lei.

12) Se primesc cu titlu gratuit aparate de masura ( 3 buc) 4800 lei si piese de mobilier ( 2buc) 2000 lei

13) Se descarca gestiunea de marfuri vandute

14) Regularizarea conturilor de TVA

15) Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

16) Se inregistreaza impozitul pe profit

Inregistrarea operatiilor economice se efectueaza conform Anexa 1

Analiza economico financiara pe baza de bilant

Pe baza bilantului contabil ( Anexa 3) se pot calcula urmatorii indicatori:

1) Fondul de rulment (FR) este cel mai important indicator al echilibrului financiar al intreprinderii. Fondul de rulment reprezinta partea din capitalul permanent destinata si utilizata pentru finantarea activitatii curente de exploatare.

Fondul de rulment( FR) = Capital permanent – Active imobilizate nete

Capital permanent = Capital propriu + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli + Datorii financiare pe termen lung = 33927,94 lei

FR = 33927,94 – 21577,5 = 12350,44 lei

2)  Nevoia de fond de rulment ( NFR) reprezinta activele circulante care trebuie sa fie finantate din fondul de rulment.

Necesarul de fond de rulment (NFR) = Active circulante – Datorii curente

Active circulante = Stocuri + Creante = 17115 + 80100 = 25125 lei

Datorii curente = 20035,56 lei

NFR = 25125 – 20035,56 = 5089,44 lei

3)  Trezoreria neta (TN) ( sau disponibilul banesc) este partea din fondul de rulment care depaseste nevoia de fond de rulment, constituie activele circulante lichide.

Trezoreria neta = FR – NFR = 12350,44 – 5089,44 = 7261 lei

4) Lichiditate globala sau generala (Lg)

Acest indicator reflecta posibilitatea activelor circulante curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plati exigibile. Se considera o lichiditate  favorabila cand indicele este supraunitar.

Lg = (Active circulante / Datorii curente)  = (32386 / 20035,56) =  1, 61

Cu cat aceasta rata este mai mare de 1, cu cat societatea este pusa la adapost de o insuficienta a trezoreriei si isi poate achita toate datoriile.

5) Lichiditatea redusa sau intermediara ( Lr)

Lichiditatea redusa trebuie sa tinda catre o marime unitara. Se apreciaza o lichiditate redusa buna daca indicele este intre 0,5 si 1.

L r = ( Active circulante – Stocuri) / Datorii curente = (32386 – 17115) / 20035,56 = 0, 76

6) Lichiditatea imediata ( Li)

Li =  Trezorerie / Datorii pe termen scurt = 7261 / 20035,56 = 0,36

7) Solvabilitatea patrimoniala ( Sp)

Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40 – 60 %. Limita minima este apreciata ca fiind 30%

Sp = (Capital propriu / Total pasiv) x 100 = (33927,94 / 53963.5) x 100 = 62,87 %

Anexanr.1

Unitatea SC NICOLA COMIMEX S.R.L.                                     

REGISTRUL – JURNAL

Nr. crt.

Data inreg.

Documentul

(fel, nr. Data)

Explicatii

Simbol conturi

Sume

D

C

D

C

1

2

3

4

5311

%

4760

1

2.06.2010

Chitanta

Vanzare marfuri

707

4000

4427

760

2

8.06.2010

Ordin de plata

Plata datorii fiscale

%

5121

3113

441

260

444

635

447

15

4311

873

4312

340

4313

392

4314

410

4315

514316

24

4371

60

4372

38

4373

15

8.06.2010

Extras de cont

Plata salarii

421

5121

6000

6000

3

15.06.2010

Aviz de insotire

Achizitie marfuri

%

408

4284

371

3600

4428

684

3

15.06.2010

Nota contabila

Formare pret

371

%

2397,6

378

1440

4428

957,6

16.06.2010

Factura fiscala

Sosirea facturii

408

401

4284

4284

4426

4428

684

684

18.06.2010

Ordin de plata

Plata furnizor

401

5121

4284

4284

4

19.06.2010

Chitanta

Incasare  avans

5311

419

800

800

20.06.2010

Factura fiscala

Vanzare marfuri

411

%

7140

707

6000

4427

1140

21.06.2010

Ordin de plata

Incasare creanta

%

411

7170

419

800

5121

6340

5

22.06.2010

Bon de consum

Consum materiale

602

302

1800

1800

6

23.06.2010

Chitanta

Acordare avans

409

5311

700

700

24.06.2010

Factura fiscala

Achizitie echipament de lucru

%

401

1428

303

1200

4426

228

24.06.2010

Factura fiscala

Decontarea avansului cu furnizorul

401

409

700

700

7

25.06 2010

Nota contabila

Inregistrare amortizare imobilizari

6811

%

112,5

2801

12,5

2813

30

2814

70

8

26.06.2010

Factura fiscala

Inregistrare factura energie

%

401

214,2

605

180

4426

34,2

27.06.2010

Ordin de plata

Plata energie

401

5311

214,2

214,2

9

27.06.2010

Factura fiscala

Inregistrare factura telefonica

%

401

142,8

626

120

4426

22,8

28.06.2010

Ordin de plata

Plata telefon

401

5311

142,8

142,8

10

29.06.2010

Stat de salarii

Inregistrare salarii

614

421

3400

3400

Nota contabila

Inregistrare contributii angajati

421

%

1101

4312

323

4214

221

4372

17

444

540

Nota contabila

Inregistrare CAS angajator

6451

4311

663

663

Nota contabila

Inregistrare CASS angajator

6453

4313

187

187

Nota contabila

Inregistrare CFS angajator

6452

4371

34

34

Nota contabila

Inregistrare concedii si indemnizatii  angajator

6454

4315

29

29

Nota contabila

Inregistrare fond accidente  angajator

6455

4316

14

14

Nota contabila

Inregistrare fond garantare  angajator

6456

4373

9

9

Nota contabila

Inregistrare ITM

635

447

9

9

Lista de avans

Acordare avans salariatilor

425

5311

1950

1950

11

30.06.2010

Extras de cont

Inregistrare dobanzi

5121

766

150

150

30.06.2010

Extras de cont

Inregistrare  comisioane bancare

627

5121

25

25

12

30.06.2010

Proces verbal

Primire donatie

303

7582

6800

6800

13

30.06.2010

Nota contabila

Descarcarea gestiunii

%

371

11900

378

3561

4428

1900

607

6439

14

30.06.2010

Nota contabila

Regularizare TVA

4427

%

1900

4426

969

4423

931

4423

4424

160

160
15

30.06.2010

Nota contabila

Inchidere conturi cheltuieli

121

%

13022

602

1800

6811

112,5

607

180

626

120

641

3400

6451

663

6453

187

6452

34

6454

29

6455

14

6456

9

635

9

607

6439

627

25

30.06.2010

Nota contabila

Inchidere conturi venituri

%

121

16950

707

10000

766

150

7582

6800

691

441

628,56

628,56

121

691

628,56

628,56

30.06.2010

Nota contabila

Reportare profit

129

117

5927,94

5927,9

115828,66

115828,66

Intocmit,                                                              Verificat,


Unitatea SC NICOLA COMIMEX S.R.L.                                                                                                                                       Anexa nr.2

Balanta de verificare luna IUNIE 2010

Simbol cont

Denumire cont

Sume  precedente

Sume  precedente

RD

RC

TSD

TSC

SfD

SfC

1012

Capital social

28000

28000

28000

117

Rezultat reportat

5927,94

5927,94

5927,94

121

Profit sau pierdere

29452

32080

13650,06

16950

43102,06

49030

5927,94

129

Repartizarea profitului

5927,94

5927,94

5927,94

201

Cheltuieli de constituire

750

750

750

2131

Echipamente tehnologice

3600

3600

3600

2133

Mijloc de transport

13400

13400

13400

214

Mobilier

8500

8500

8500

2801

Amortizarea cheltuielilor de constituire

240

12,5

252,5

252,5

2813

Amortizarea echp. Teh.

2650

30

2680

2680

2814

Amortizare mobilier

1670

70

1740

1740

302

Mat. Consumabile

12000

2150

1800

12000

3950

8050

303

Mat.de nat. obiect. De inv

8000

8000

8000

371

Marfuri

17500

10000

5997,6

11900

23497,6

21900

1597,6

378

Diferente de prêt la marfuri

820

3420

3561

1440

4381

4860

479

401

Furnizori

15400

21800

5341

6069

20741

27869

7128

404

Furnizori de imob.

2000

8684

2000

8684

6684

408

Furnizori fac. Nesosite

4284

4284

4284

4284

409

Furnizori debitori

700

700

700

700

411

Clienti

27400

21340

7140

7140

34540

28480

6060

419

Clienti creditori

800

800

800

800

421

Personal sal. Datorate

18400

24400

7101

3400

25501

27800

2299

425

Avansuri ac. Prers.

1950

1950

1950

4311

Contrib unitatii la asig soc

3885

4758

873

663

4758

5421

663

4312

Cont. angajati la asig soc.

1120

1460

340

323

1460

1783

323

4313

Cont. unit la asig soc sanat

950

1342

392

187

1342

1529

187

4314

Contrib sal.asig soc sanat

860

1270

410

221

1270

1491

221

4315

Concedii si indemnizatii

157

208

51

29

208

237

29

4316

Fond de accidente si risc

74

98

24

14

98

112

14

4371

Contrib unit.la fond somaj

184

244

60

34

244

278

34

4372

Contrib. salar la fond somaj

82

120

38

17

120

137

17

4373

Fond de garantare

46

61

15

9

61

70

9441

Impozit pe profit

870

1130

260

628,56

1130

1758,56

628,56

4423

TVA de plata

160

931

160

931

771

4424

TVA de recuperate

420

260

160

420

420

4426

TVA deductibila

3410

3410

969

969

4379

4379

4427

TVA colectata

2980

2980

1900

1900

4880

4880

4428

TVA neexigibila

245

1720

2584

1641,6

2829

3361,6

532,6

444

Impozit pe salarii

825

1460

635

540

1460

2000

540

447

Fonduri speciale

46

61

15

9

61

70

9

5121

Conturi la banci

25200

16200

6490

13422

31690

29622

2068

5311

Casa in lei

6840

4200

5560

3007

12400

7207

5193

602

Ch cu mat prime

2150

2150

1800

1800

3950

3950

605

Ch cu energia

690

690

180

180

870

870

607

Ch cu marfurile

4500

4500

6439

6439

10939

10939

626

Ch postale si taxe de telecomunicatii

450

450

120

120

570

570

627

Ch cu serviciile bancare si assimilate

25

25

25

25

635

Alte ch cu impozite si taxe

61

61

9

9

70

70

641

Ch cu salariile

9500

9500

3400

3400

12900

12900

6451

Contr unitatii la asig sociale

4758

4758

663

663

5421

5421

6452

Ch. unitatii pt ajutorul de somaj

244

244

34

34

278

278

6453

Ch. unitatii la asig soc de sanatate

1342

1342

187

187

1529

1529

6454

Ch.concedii si indemnizatii

208

208

29

29

237

237

6455

Ch cu fond acidente

98

98

14

14

112

112

6456

Ch cu fond de garantare

61

61

9

9

70

70

6811

Ch cu amortizarea

4260

4260

112,5

112,5

4372,5

4372,5

691

Ch cu impozitul pe profit

1130

1130

628,56

628,56

1758,56

1758,56

707

Venit din vanz.marfurilor

31240

31240

10000

10000

41240

41240

7582

Venit din donatii

6800

6800

6800

6800

766

Venit din dobanzi

280

280

150

150

430

430

767

Venit din sconturi obtinute

560

560

0

0

560

560

258948

258948

115828,66

115828,66

374776,66

374776,66

65096,54

65096,54

Intocmit                                                                                                                                                                     Verificat


                                                                                                                                                                                                                                                              Anexa nr.3

Persoana juridica: S.C NICOLA COMIMEL SRL

Adresa : Bucuresti, str. Sighet, nr. 3, Sector 2

Numar din registrul comertului: J40/12345/1991

Activitatea preponderenta ( denumire CAEN) -  Productia de produse de alimentare  si panificatie

Cod de identificare fiscala: RO 6631

BILANT

Incheiat la data de 30 IUNIE 2010

- lei  -

Nr. Rd.

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

30.06.2008

A

B

2

A.ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

01

( ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

497,5

II.IMOBILIZARI CORPORALE

02

21080

(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931 )

III.IMOBILIZARI FINANCIARE

03

(ct.261+263+265+267*-296* )

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 03 )

04

21577,5

B.ACTIVE CIRCULANTE

I.STOCURI

05

17115

( ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-

348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378

+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091

-4428 )

II. CREANTE [1]

06

8010

( sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat pentru fiecare element)

(ct. 267 *- 296 * + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 4282 + 431** + 437** +4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447**  + 4428 + 451** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 – 495 -496 +5187 )

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

07

(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598 )

IV.CASA SI CONTURI LA BANCI

08

7261

( ct.5112+512+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd.05 la 08)

09

3238,6

C. CHELTUIELI IN AVANS

( ct:471)

10

D.DATORII SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

11

20035,56

(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+

405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***

+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+

+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***

+457+4581+462+473***+509+5186+519

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

12

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd.04+12-17)

13

G. DATORII SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

14

(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+

405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***

+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+

+446***+447***+4481+451***+452***+455+456***

+457+4581+462+473***+509+5186+519)

H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

15

( ct.151)

I.VENITURI IN AVANS

16

Rd.(17+18),din care:

(ct.131+132+133+134+138)

17

(ct.472)

18

J. CAPITAL SI REZERVE

I.CAPITAL (rd.20 la 22)

19

28000

din care:

- capital subscris varsat(ct.1012)

20

28000

- capital subscris nevarsat ( ct.1011)

21

-patrimoniul regiei (ct.1015)

22

II.PRIME CAPITAL

23

(ct.104)

III.REZERVE DIN EVALUARE

( ct. 105)

24

IV.REZERVE

25

(ct.106)

Actiuni proprii

(ct 109)

26

V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT( A)

(ct.117)

Sold C

27

5927,94

Sold D

28

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXECITIULUI

FINANCIAR(ct.121)

Sold C

29

5927,94

Sold D

30

Repartizarea profitului

31

5927,94

(ct.129)

TOTAL CAPITALURI  PROPRII – TOTAL

32

33927,94

(rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)

Patrimoniul public

33

(ct.1016)

CAPITALURI – TOTAL (rd.32+33)

34

33927,94

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,                                                          INTOCMIT,

Numele si prenumele

                                                                                          Numele si prenumele

BIBLIOGRAFIE

1) Calin O.; Ristea M. – Bazele contabilitatii - Editura Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti,2004

2) Cristea h., Talpos I., Corduneani C., Labunet A., Pintea M- Gestiunea financiara a societatilor comerciale, Editura Mirton, Timisoara, 2001;

3) Mihai Ristea - “Contabilitatea societatilor comerciale” 1995, Bucuresti.

4) Mihai Ristea - “Bilantul in gestiunea patrimoniului”,  Editura Academiei Romane.

5) Ristea M., Dima M.- Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2003

6) . *** Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, modificata si completata prin O.G. 61 / 2001

7). *** OMF nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene

8) ***Lacramioara Rodica Haiduc, Carmen Mitea-Popia, Ramona Chivu (Ionita), “Managementul documentelor financiar-contabile”, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006

9) ***Lacramioara Rodica Haiduc, “ MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL”, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005

10) *** Ministerul Finantelor Publice, Reglementari contabile pentru agentii economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002.

11) *** Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si contabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti, 2004 .

12) *** Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile , publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI nr.23/07.01.2005[1]  Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate , scadente intro perioada mai mica de 12 luni.


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2111
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site