Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Monografie contabila privind determinare profitului contabil si modul de calcul a impozitului pe profit datorat

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
EVALUAREA TRANZACTIILOR S1 ELEMENTELOR PATRIMONIALE
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor - Decontari interne
Definitia si structura veniturilor
Principii contabile fundamentale
Ajustari pentru deprecierea stocurilor
DEFINIREA BILANTULUI. BILANT CONTABIL, BILANT FINANCIAR, BILANT FUNCTIONAL
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR CU CLIENTELA
CONCEPTUL DE BILANT FUNCTIONAL
Conturi privind datoriile pe termen lung
Studiu de caz: Ambalaje. artonul ondulat

TERMENI importanti pentru acest document

: monografie impozit pe profit : monografie contabila privind impozitul pe profit : monografie contabila privind calculul impozitului pe profit : monografie impozit profit :

Monografie contabila privind determinare profitului contabil

si modul de calcul a impozitului pe profit datorat

Exemplu:

 

Firma Mussi Trade S.R.L. are prevazut in statut ca obiect de activitate principal

productia de confectii textile destinate comercializarii pe piata interna si externa. Ca activitate secundara, firma desfasoara si operatiuni de comercializarea de tesaturi in sistem en-detaille. Pentru realizarea obiectului sau de activitate firma Mussi Trade S.R.L. se aprovizioneaza cu materiale si marfuri de la diversi furnizori interni si externi.

Desfasurarea activitatii are loc prin doua puncte de lucru, din care o hala de productie construita in regie proprie si un magazin specializat obtinut in baza unui contract de inchiriere. Firma are 5 salariati angajati pe baza de contract de munca pe perioada nedeterminata si 2 colaboratori angajati pe baza de conventii civile de prestari servicii.

Utilajele necesare desfasurarii productiei sunt exploatate in baza contractului extern de leasing operational nr. 1028/2001 incheiat cu firma Machine Text din Germania.

In cursul lunii decembrie 2001, firma Mussi Trade S.R.L. a incheiat cu firma Autocar Ltd din Italia un contract de leasing financiar pentru un autoturism in valoare totala de 15.000 euro plus o dobanda de 1.200 euro. Plata ratelor si dobanzii se face conform graficului stabilit prin contractul extern cu termen 2 ani, pe baza facturii externe transmisa lunar de partenerul extern. Autoturismul este primit in luna ianuarie 2002 conform declaratiei vamale de import temporar la un curs valutar de 32.640 lei/euro.

Firma Mussi Trade este platitoare de taxa pe valoarea adaugata. Deoarece firma Mussi Trade S.R.L. avea t.v.a. de rambursat la luna noiembrie 2001, a depus la Administratia Finatelor Publice teritoriala cerere de rambursare t.v.a. inregistrata cu nr. 250427/22.12.2001. Pentru a beneficia efectiv de dreptul de rambursare t.v.a. , in luna ianuarie 2002, firma este verificata din punct de vedere fiscal de D.G.F.P. M.B., Serviciul de Control Fiscal pe o perioada cuprinsa intre 01.09. 30.11.2001.

In baza activitatii desfasurate, in luna ianuarie 2002, firma Mussi Trade S.R.L. realizeaza urmatoarele operatiuni pe care le inregistreaza in evidenta contabila pe baza Regulamentului nr. 704 /1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 rep.:

1. import in nume propriu de materiale necesare desfasurarii activitatii de productie:

Conditia de livrare stipulata in contractul incheiat cu firma Cottontex Ltd. este ,,ex works,,, deci pentru efectuarea importului, Mussi Trade S.R.L. suporta urmatoarele cheltuieli suplimentare costului materialelor care nu au fost cuprinse in pretul de vanzare al furnizorului extern:

Nr.

Crt.

Natura cheltuieli

Valoare

euro

1.

cost materiale conform factura externa

4.500

2.

incarcare si manipulare marfa (cheltuieli conexe transportului marfurilor pe parcurs extern)

300

3.

transport materiale pana la frontiera romana

600

4.

asigurare materiale pe parcurs extern

120

Total valoare in vama

5.520

Firma Mussi Trade S.R.L. are obligatia sa determine si sa declare la biroul vamal valoarea in vama in suma de 5.520 euro, anexand la declaratie factura externa emisa de furnizor din care rezulta valoarea marfii de 4.500 euro si facturile aferente cheltuielilor pe parcurs extern in suma de 1.020 euro.

Valoarea in vama astfel determinata reprezinta baza de calcul a taxelor vamale stabilite prin Tariful vamal de import al Romaniei. Pe baza declaratiei date de Mussi Trade S.R.L in calitate de importator, Vama Oradea realizeaza procedura de vamuire si de incasare a datoriei vamale aferente drepturilor de import, respectiv taxele vamale si taxa pe valoarea adaugata, astfel:

a) taxele vamale:

      valoarea in vama declarata de 5.520 euro se transforma in lei la cursul de schimb stabilit si comunicat de B.N.R. de 32.650 lei/euro, rezultand suma de 180.228.000 lei

(5.520 euro x 32.650 lei/euro = 180.228.000 lei)

      valoarea in vama exprimata in lei se inmulteste cu taxa vamala de 4%, rezultand suma de 7.209.120 lei;

(180.228.000 lei x 4% = 7.209.120 lei)

b) taxa pe valoarea adaugata:

      baza de impozitare T.V.A. pentru bunurile importate de firma Mussi Trade S.R.L este constituita din valoarea in vama de 180.228.000 lei la care se adauga taxele vamale in suma de 7.209.120 lei, cuantum la care se aplica cota standard de 19%:

(180.228.000 + 7.209.120 lei) x 19% = 35.613.053 lei

Formule contabile utilizate au la baza urmatoarele documente justificative: declaratia vamala de import, facturile furnizorilor de bunuri si prestari servicii, chitante, extrase de cont :

         receptia materialelor: 4.500 euro x 32.650 lei/euro = 146.925.000 lei

300 ,, Materii prime, materiale,, = 40101 ,, Furnizori,, 146.925.000

(analitic distinct)

         cheltuieli conexe transportului: 300 euro x 32.650 lei/euro = 9.795.000 lei

300 ,, Materii prime, materiale,, = 40102 ,, Furnizori,, 9.795.000

(analitic distinct)

 

Nota: operatiunile de manipulare si incarcare a materialelor sunt efectuate de un prestator extern, deci la plata acestuia in valuta firma nu datoreaza impozit pe venituri persoane juridice nerezidente si t.v.a. deoarece operatiunile nu se desfasoara pe teritoriul Romaniei;

         cheltuieli transport pe parcurs extern: 600 euro x 32.650 lei/euro = 19.590.000 lei

300 ,, Materii prime, materiale,, = 40103 ,, Furnizori,, 19.590.000

(analitic distinct)

Nota: transportul materialelor se efectueaza de catre firma Romtrans iar plata se efectueaza in lei. Factura Romtrans este emisa in regim de scutire t.v.a. deoarece contravaloarea transportului este inclusa in valoarea in vama a materialelor.

         asigurarea materialelor pe parcurs extern:

300 ,, Materii prime, materiale,, = 40104 ,, Furnizori,, 3.918.000

(analitic distinct)

Nota: asigurarea materialelor se efectueaza de catre Asirom iar plata se efectueaza in lei. Factura Asirom este emisa in regim de scutire t.v.a. deoarece contravaloarea asigurarii este inclusa in valoarea in vama a materialelor.

         taxe vamale datorate:

300 ,, Materii prime, materiale,, = 4461 ,,Alte impozite si taxe,, 7.209.120

(analitic distinct)

         taxa pe valoarea adaugata datorata in vama:

4428 ,, t.v.a. deductibila,, = 4462 ,,Alte impozite si taxe,, 35.613.053

(analitic distinct)

         plata obligatiilor vamale:

        plata taxelor vamale:

4461,,Alte impozite si taxe,, = 5311 ,, Casa in lei,, 7.209.120

        taxa pe valoarea adaugata:

4462,,Alte impozite si taxe,, = 5121 ,,Conturi la banci 35.613.053

in lei,,

si concomitent,

4426 ,, t.v.a. deductibila,, = 4428 ,, t.v.a. neexigibila,, 35.613.053

         plata furnizorilor de bunuri si prestari servicii:

a.       plata furnizorului extern de materiale:

La primirea materialelor, s-a constatat de catre comisia de receptie ca un lot

100 ml prezenta defecte de calitate, motiv pentru care s-a transmis un fax partenerului extern prin care i s-au comunicat constatarile faptice. In vederea solutionarii reclamantiei, furnizorul extern intocmeste si transmite firmei Mussi Trade S.R.L. nota de credit nr. 24/28.01.2002 (CREDIT NOTE) prin care acorda o reducere de pret de 3% din valoarea totala a facturii de livrare. Valoarea notei de credit este de 135 euro (4.500 euro x 3% = 135 euro).

Inregistarea in evidenta contabila a reducerii de pret (discount)se face la cursul din data intrarii marfii, deoarece s-a acordat pentru defecte de calitate.

      reducere de pret: 135 euro x 32.650 lei/euro = 4.407.750 lei

40101 ,, Furnizori,, = 767 ,,Venituri din sconturi 4.407.750

(analitic distinct) obtinute,,

In aceasta situatie, suma de plata datorata de firma Mussi Trade S.R.L. furnizorului extern este de 4.365 euro, respectiv suma de 142.517.250 lei.

[ (4.500 euro - 135 euro ) x 32.650 lei/euro] = 142.517.250 lei

      plata efectiva conform extras de cont:

40101 ,, Furnizori,, = 5124 ,,Conturi la banci 142.517.250

(analitic distinct) in devize,,

Nota: plata furnizorului extern se face in termen de 10 zile de la data vamuirii la un curs valutar de 32.800 lei/euro, deci firma Mussi Trade S.R.L. inregistreaza diferente nefavorabile de curs valutar in suma de 654.750 lei (32.800 lei/euro x 32.650 lei/euro= 150 lei/euro x 4.365 euro) ;

665 ,, Cheltuieli din diferente = 5124 ,, Conturi la banci 654.750

de curs valutar,, in devize,,

b.      plata furnizorului extern de prestari servicii:

40102 ,, Furnizori,, = 5124 ,,Conturi la banci 9.795.000

(analitic distinct) in devize,,

Nota: plata furnizorului extern se face in termen de 15 zile de la data vamuirii la un curs valutar de 32.820 lei/euro, deci firma Mussi Trade S.R.L. inregistreaza diferente nefavorabile de curs valutar in suma de 51.000 lei (32.820 lei/euro x 32.650 lei/euro= 170 lei/euro x 300 euro) ;

665 ,, Cheltuieli din diferente = 5124 ,, Conturi la banci 51.000

de curs valutar,, in devize,,

c.       plata Romtrans:

40103 ,, Furnizori,, = 5121 ,,Conturi la banci 19.590.000

d.      plata Asirom:

40104 ,, Furnizori,, = 5121 ,,Conturi la banci 3.918.000

2. aprovizionarea cu marfuri de la furnizori interni si plata acestora:

Inregistrare in evidenta contabila se face pe baza notei de intrare receptie intocmita conform facturilor fiscale ale furnizorilor in valoare totala de 120.000.000 lei, din care t.v.a. 19.159.664 lei si a extrasului de cont:

         receptia marfurilor:

= 40105 ,, Furnizori,, 120.000.000

371 ,, Marfuri,, 100.840.336

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 19.159.664

si concomitent,

      cota de adaos comercial de 25% :

371 ,, Marfuri,, = 378 ,, Adaos comercial,, 25.210.084

      t.v.a. neexigibila aferenta marfurilor la pret cu amanuntul:

371 ,, Marfuri,, = 4428 ,, t.v.a. neexigibila,, 23.949.580

         plata furnizorului:

40105 ,, Furnizori,, = 5121 ,, Conturi la banci 120.000.000

in lei,,

3. evidentierea ratei de leasing operational si plata furnizorului extern: Inregistrarea in evidenta contabila se face pe baza contractului incheiat si a

extrasului de cont. Redeventa lunara este de 500 euro cu termen de plata in data de 20 a fiecarei luni. Cursul din data platii este de 32.620 lei/euro:

         redeventa lunara:

6121 ,, Cheltuieli cu redevente, = 40106 ,, Furnizori,, 16.310.000

chirii,, (analitic distinct)

(analitic distinct)

Concomitent cu plata furnizorului extern, firma Mussi Trade S.R.L. datoreaza bugetului de stat impozit pe venituri persoane juridice nerezidente si t.v.a.,

evidentiate astfel:

a)      impozit pe venituri persoane juridice nerezidente: in lipsa certificatului de rezidenta fiscala prezentat de partenerul extern, firma Caro are obligatia de a vira un impozit de 15% calculat asupra redeventei platite conform O.G. nr. 83/1998, astfel: 16.310.000 lei x 15% = 2.446.500 lei;

         retinerea la sursa a impozitului pe venit:

40106 ,, Furnizori,, = 4463 ,, Alte impozite si taxe ,,2.446.500

         virarea la bugetul statului a impozitului retinut la sursa:

4463 ,, Alte impozite si taxe = 5121 ,, Conturi la banci 2.446.500

in lei ,,

         plata redeventei lunare datorate locatorului:

40106 ,,Furnizori,, = 5124 ,, Conturi la banci 13.863.500

(analitic distinct) in valuta,,

b)      taxa pe valoarea adaugata (16.310.000 lei x 19% = 3.098.900 lei):

         evidentierea obligatiei de plata t.v.a. la bugetul statului:

4428 ,, t.v.a. neexigibila,, = 4462 ,, Alte impozite si taxe,, 3.098.900

         virarea t.v.a. la bugetul statului:

4462 ,, Alte impozite si taxe = 5121 ,, Conturi la banci 3.098.900

in lei,,

si concomitent,

4426 ,, t.v.a. deductibila,, = 4428 ,, t.v.a. neexigibila,, 3.098.900

4. evidentierea contractului de leasing financiar extern :

Inregistrarea in contabilitate autoturismului primit se face in baza prevederilor contractului incheiat si consta in evidentierea datoriei si a dobanzilor aferente:

 • valoarea autoturismului primit in regim de leasing financiar:

(15.000 euro x 32.640 lei/euro = 489.600.000 lei)

2124 'Mijloace fixe auto' = 167 'Alte imprumuturi 489.600.000

si datorii asimilate'

 • dobanzi de platit (1.200 euro x 32.640 lei/euro = 39.168.000 lei)

471 'Cheltuieli inregistrate = 1687 'Dobanzi aferente 39.168.000

in avans' altor imprumuturi si

datorii asimilate'

si concomitent:

 • debit cont 8036 'Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate' cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobanda : 528.768.000 (489.600.000 lei + 39.168.000 lei)
 • determinarea ratei de amortizare lunara a autoturismului se face conform duratei normale de functionare, respectiv 5 ani (60 luni):

(489.600.000 lei : 60 luni = 8.160.000 lei/lunar). Cheltuielile cu amortizarea se inregistreaza in evidenta contabila in luna imediat urmatoare celei de achizitie, respectiv luna februarie 2002 conform formulei contabile:

681 'Cheltuieli de = 281 'Amortizari privind

exploatare privind imobilizarile corporale'

amortizarea

imobilizarilor'

         obligatia de plata a ratelor pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor(locator) si a dobanzii datorate conform contractului :

Factura primita pentru luna ianuarie este in valoare de 625 euro iar dobanda datorata in baza contractului este de 50 euro.

Document justificativ

Detalii

Valoare valuta euro

Curs valutar

lei/euro

Valoare lei

      factura externa

rata leasing

625

32.640

20.400.000

      contract extern

dobanda

50

32.640

1.632.000

Total de plata

-

675

32.640

22.032.000

% = 404 'Furnizori de imobilizari' 22.032.000

167 'Alte imprumuturi si 20.400.000

datorii asimilate'

1687 'Dobanzi aferente altor 1.632.000

imprumuturi si datorii

asimilate'

si concomitent,

666 'Cheltuieli privind = 471 'Cheltuieli inregistrate 1.632.000

dobanzile' in avans'

         credit cont 8036 'Redevente locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate' : 22.032.000 lei

Concomitent cu plata locatorului, firma Mussi Trade S.R.L. datoreaza

bugetului de stat impozit pe venituri persoane juridice nerezidente pentru suma reprezentand dobanda achitata in cadrul contractului de leasing si t.v.a. aferenta ratei de leasing achitata conform facturii externe:

a)      impozit pe venituri persoane juridice nerezidente: 15% calculat asupra dobanzii platite: 1.632.000 lei x 15% = 244.800 lei;

         retinerea la sursa a impozitului pe venit:

404 ,, Furnizori de = 4463 ,, Alte impozite si taxe ,, 244.800

imobilizari,,

         virarea la bugetul statului a impozitului retinut la sursa:

4463 ,, Alte impozite si taxe = 5121 ,, Conturi la banci 244.800

in lei ,,

         plata dobanzii datorate locatorului:

404 ,,Furnizori,, = 5124 ,, Conturi la banci 1.387.200

de imobilizari,, in valuta,,

b)      taxa pe valoarea adaugata (20.400.000 lei x 19% = 3.876.000 lei):

         evidentierea obligatiei de plata la bugetul statului:

4428 ,, t.v.a. neexigibila,, = 4462 ,, Alte impozite si taxe,, 3.876.000

         virarea t.v.a. la bugetul statului:

4462 ,, Alte impozite si taxe = 5121 ,, Conturi la banci 3.876.000

in lei,,

si concomitent,

4426 ,, t.v.a. deductibila,, = 4428 ,, t.v.a. neexigibila,, 3.876.000

 • plata ratei de leasing cuvenita locatorului:

404 ,, Furnizori de = 5124 ,, Conturi la banci 20.400.000

imobilizari,, in valuta,,

5. evidentierea achizitiilor de combustibili auto, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu diverse materiale nestocate, obiecte de inventar, cheltuieli de deplasare:

Plata furnizorilor se face de catre firma Mussi Trade S.R.L. in numerar, prin diverse modalitati de plata:

      prin cont bancar;

      prin avans spre decontare;

      prin card;

a)      prin cont bancar - plata unor lucrari de reparatii curente aferente halei de productie:

         inregistrarea facturii primite de la furnizor:

% = 40102 ,, Furnizori,, 12.000.000

611 ,, Cheltuieli de (analitic distinct) 10.084.034

reparatii,,

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 1.915.966

         operarea extrasului de cont curent din care rezulta plata prestatorului de servicii:

40101 ,, Furnizori,, = 5121 ,, Conturi la banci 12.000.000

in lei,,

b)      prin avans spre decontare - plata combustibilului auto si a cheltuielilor pentru protocol (cafea ):

         acordarea avansului catre soferul firmei:

542 ,, Avansuri de trezorerie = 5311 ,, Casa in lei,, 1.000.000

         alimentarea autoturismului cu combustibil:

% = 40107 ,, Furnizori,, 805.000

3012 ,, Combustibili,, (analitic distinct) 620.000

3012 (taxa de drum) 67.200

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 117.800

si concomitent,

      cheltuieli privind combustibilul auto:

6012 ,, Cheltuieli cu = 3012 ,, Combustibili,, 787.200

combustibilii,,

         cumparare cafea:

% = 40107 ,, Furnizori,, 85.000

623 ,, Cheltuieli de protocol,, 71.429

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 13.571

         justificarea avansului consumat conform decontului intocmit:

40107 ,, Furnizori,, = 542 ,, Avansuri de 890.000

trezorerie,,

         restituirea avansului neconsumat:

5311 ,, Casa in lei,, = 542 ,, Avansuri de 110.000

trezorerie,,

         prin card - plata unor formulare tipizate comune pe economie, plata abonamentului la Connex, achizitia unui calculator de birou , decontarea cheltuielilor de deplasare in alta localitate:

De retinut!

Baza legala pentru platile pe baza de card este reprezentata de Regulamentul nr. 6 B.N.R. din 14 noiembrie 1995.Cartela de plata (card) este un suport de informatie standardizat, securizat si individualizat ce semnaleaza ca detinatorul sau are acces la dreptul de a-l folosi pentru diverse plati. Detinatorul poate fi persoana fizica sau juridica. Cardurile reprezinta de fapt instrumente de plata care nu afecteaza deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate . Platile efectuate prin card trebuie justificate serviciului de contabilitate pe baza de decont intocmit de catre utilizator.

 • alimentarea cardului din contul de disponibil in lei:

5315 ,, Disponibil card lei,, = 5121 ,, Conturi la banci 8.000.000

in lei ,,

Nota: contul 5315 ,, disponibil card lei,, este doar o sugestie a autorului deoarece pana in prezent M.F.P. nu a elaborat monografia contabila pentru carduri, desi acestea se utilizeaza in practica

 • prezentarea decontului de plati si cheltuieli efectuate de utilizator insotit de facturile fiscale emise de furnizori ca documente justificative :

Nr.

crt.

Numar factura fiscala/data

Valoare totala

Specificatie

1.

250458/12.01.2002

320.000

formulare tipizate

2.

350421/15.01.2002

1.850.000

abonament telefon mobil

3.

251327/18.01.2002

400.000

calculator birou

4.

180236/25.01.2002

2.200.000

cazare hotel

Total

4.770.000

-

         inregistrarea cheltuielilor cu materialele nestocate:

% = 40107 ,, Furnizori,, 320.000

604 ,, Cheltuieli materiale

nestocate ,, 268.908

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 51.092

si concomitent,

      plata furnizorului de formulare tipizate:

40107 ,, Furnizori,, = 5315 ,, Disponibil card lei,, 320.000

         inregistrarea cheltuielilor cu abonamentul de telefon:

% = 40107 ,, Furnizori,, 1.850.000

626 ,, Cheltuieli telefon,, 1.554.622

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 295.378

si concomitent,

      plata furnizorului Connex:

40102 ,, Furnizori,, = 5315 ,, Disponibil card lei,, 1.850.000

         achizitia calculatorului de birou:

% = 40107 ,, Furnizori,, 400.000

321 ,, Obiecte de inventar,, 336.134

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 63.866

si concomitent,

      inregistrarea cheltuielilor privind uzura obiectelor de inventar:

602,, Cheltuieli privind = 322 ,, Uzura obiectelor 336.134

obiectele de inventar de inventar,,

      plata furnizorului:

40107 ,, Furnizori,, = 5315 ,, Disponibil card lei,, 400.000

         inregistrarea cheltuielilor de cazare hotel:

% = 40107 ,, Furnizori,, 2.200.000

625 ,, Cheltuieli deplasare,, 1.848.739

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 351.261

si concomitent,

      plata furnizorului:

40107 ,, Furnizori,, = 5315 ,, Disponibil card lei,, 2.200.000

Din acelasi card, utilizatorul retrage in numerar si suma de 300.000 lei reprezentand diurna cuvenita pentru 2 zile de deplasare conform decontului de deplasare intocmit pentru justificarea acestor cheltuieli:

 • 625 ,,Cheltuieli deplasare,, = 5315 ,, Disponibil card lei,, 300.000

6. evidentierea cheltuielilor cu salariile si protectia sociala a salariatilor angajati pe baza de contracte de munca pe perioada nederminata:

Inregistrarile in evidenta contabila se fac pe baza statului de salarii care are calitate de document jusficativ.

         cheltuieli cu salariile:

641 ,, Cheltuieli cu = 421 ,, Personal, remuneratii 17.500.000

remuneratiile datorate,,

personalului

         retineri operate prin statul de salarii:

421 ,, Personal, remuneratii = % 3.962.250

datorate,, 4372 ,, Contributie 1% 175.000

fond somaj,,

4313 ,, Contributie 7% 1.225.000

F.A.S.S.

4312 ,, Contributie 11,67% 2.042.250

C.A.S. ,,

4441 ,, Impozit pe venituri 520.000

din salarii,,

         cheltuieli privind contributia de 23,33% C.A.S. :

6451 ,, Cheltuieli C.A.S.,, = 4311 ,, Contributie 23,33% 4.082.750

C.A.S. ,,

         cheltuieli privind contributia de 5% fond somaj:

6452 ,, Cheltuieli C.A.S.,, = 4371 ,, Contributie 5% 875.000

fond somaj

         cheltuieli privind contributia de 7% F.A.S.S. :

6453 ,, Cheltuieli F.A.S.S.,, = 4313 ,, Contributie 7% 1.225.000

F.A.S.S.

         cheltuieli privind contributia de 2% la constituirea fondului pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap

6351 ,, Cheltuieli cu alte = 4471 ,, Contributie 350.000

impozite si taxe,, 2% fond ,,

         cheltuieli privind comisionul de 0,75% pentru Camera de Munca:

6282 ,, Cheltuieli servicii = 40108 ,, Furnizori,, 131.250

terti ,,

 

Nota: termenul de plata a drepturilor banesti aferente lunii ianuarie 2002 este data de 5 februarie 2002 , data ce reprezinta si termenul de virare a obligatiilor de plata datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si Camerei de Munca;

7. evidentierea cheltuielilor cu salariile si protectia sociala a salariatilor angajati pe baza de conventii civile de prestari servicii:

Inregistrarile in evidenta contabila se fac pe baza statului de salarii care are calitate de document jusficativ.         cheltuieli cu salariile colaboratorilor:

621 ,, Cheltuieli cu = 40109 ,,Furnizori,, 6.000.000

colaboratorii,, (analitic distinct)

         retineri operate prin statul de salarii:

40109,, Furnizori,, = % 1.425.000

4313 ,, Contributie 7% 420.000

F.A.S.S.

4442 ,, Impozit pe venituri 1.005.000

din salarii,,

         cheltuieli privind contributia de 7% F.A.S.S. :

6453 ,, Cheltuieli F.A.S.S.,, = 4313 ,, Contributie 7% 420.000

F.A.S.S.

         cheltuieli privind contributia de 2% la constituirea fondului pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap

6351 ,, Cheltuieli cu alte = 4471 ,, Contributie 120.000

impozite si taxe,, 2% fond ,,

 

Nota: termenul de plata a drepturilor banesti aferente lunii ianuarie 2002 este data de 5 februarie 2002, data ce reprezinta si termenul de virare a obligatiilor de plata datorate bugetului de stat, si bugetului asigurarilor sociale;

8. evidentierea facturilor fiscale emise de furnizorii de utilitati (energie electrica, telefon si chirie punct de lucru magazin) si plata acestora din disponibil cont curent in lei:

         energie electrica:

% = 40110 ,, Furnizori,, 1.600.000

605 ,, Cheltuieli privind energia,, 1.344.538

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 255.462

si concomitent

plata furnizorului:

40110 ,, Furnizori,, = 5121 ,, Conturi la banci 1.600.000

in lei ,,

         telefon Romtelecom:

% = 40110 ,, Furnizori,, 3.200.000

626 ,, Cheltuieli telefon,, 2.689.076

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 510.924

si concomitent

plata furnizorului:

40110 ,, Furnizori,, = 5121 ,, Conturi la banci 3.200.000

in lei ,,

         chirie magazin:

% = 40110 ,, Furnizori,, 4.500.000

6122 ,, Cheltuieli cu chiriile,, 3.781.513

4426 ,, t.v.a. deductibila,, 718.487

si concomitent

plata furnizorului:

40110 ,, Furnizori,, = 5121 ,, Conturi la banci 4.500.000

in lei ,,

9. evidentierea operatiunilor efectuate prin extrasele de cont bancar:

         incasare dobanda aferenta disponibilului in cont (lei):

5121 ,, Conturi la banci = 766 ,, Venituri din dobanzi,, 720.000

in lei,,

         incasare dobanda aferenta disponibilului in cont (valuta):

5124 ,, Conturi la banci = 766 ,, Venituri din dobanzi,, 380.000

in valuta,,

         plata speze bancare aferente operatiunilor derulate prin cont bancar (lei) :

627,, Cheltuieli cu = 5121 ,,Conturi la banci 1.350.000

servicii bancare,, in lei,,

         plata speze bancare aferente operatiunilor derulate prin cont bancar (valuta) :

627,, Cheltuieli cu = 5124 ,,Conturi la banci 850.000

servicii bancare,, in valuta,,

10. evidentierea productiei realizate si vandute in cursul lunii pe baza raportului de productie si a facturilor emise:

Inregistrari efectuate in contabilitate pentru reflectarea productiei se refera la:

      consumuri de materii prime si materiale;

      obtinerea de produse finite;

      vanzarea de produse finite obtinute;

      productia neterminata sau in curs de executie;

De retinut!

Productia neterminata sau in curs de executie este productia care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare din procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse receptiei calitativetehnice:

Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei de gestiune prin metode tehnice de constatare a stadiului de efectuare a operatiunilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie. Inventarierea productiei neterminate la finele perioadei de gestiune se face prin:

q       inventarierea faptica a stocurilor de produse finite in curs de executie;

q       evaluarea productiei;

q       calculul costului de productie pe baza datelor din contabilitatea de gestiune prin formula:

Pe = Pn + Cp Cpt, in care:

Pe productia in curs de executie;

Pn productia neterminata la inceputul lunii;

Cp cheltuielile efectuate in cursul perioadei pentru realizarea productiei;

Cpt cheltuieli aferente productiei terminate in cursul perioadei de gestiune;

Inregistrarile contabile efectuate sunt:

         consumul de materii prime si materiale:

600 ,, Cheltuieli cu = 300 ,, Materii prime, materiale,, 128.000.000

materiile prime ,,

         produse finite obtinute:

345 ,, Produse finite,, = 711 ,,Venituri din productia 180.000.000

stocata,,

         produse finite vandute la export:

Factura externa emisa este in valoare de 5.340 euro la un curs valutar din data vamuirii de 32.772 lei/euro , respectiv 175.002.480 lei (conform factura fiscala)

(5.340 euro x 32.772 lei/euro = 175.002.480 lei)

411 ,, Clienti,, = 701 ,, Venituri din vanzarea 175.002.480

produselor finite,,

si concomitent,

descarcarea gestiunii de produse finite:

711,, Venituri din productia = 345 ,, Produse finite,, 175.002.480

stocata,,

         incasarea contravalorii exportului de bunuri din activitate proprie printr-un cont bancar deschis in Romania:

5124 ,, Conturi la banci = 411 ,, Clienti,, 175.002.480

in valuta,,

         diferente favorabile de curs valutar:

Valoare export - euro

Curs valutar

conform declaratie vamala de export (lei/euro)

Valoare in lei

bunuri livrate

conform declaratie vamala de export

Curs valutar

din data incasarii exportului conform extras de cont (lei/euro)

Valoare in lei

bunuri livrate

conform extras de cont

Diferente favorabile de curs valutar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= 5 3

5.340

32.772

175.002.480

32.850

175.419.000

416.520

5124 ,, Conturi la banci = 765 ,, Venituri din 416.520

in valuta,, diferente de curs valutar,,

Nota: pentru justificarea operatiunilor de export bunuri cu cota zero t.v.a si aplicarea facilitatii la impozit pe profit (cota redusa de 6%) firma Mussi Trade S.R.L. prezinta toate documentele prevazute de OMF 565/2000, art.3 pct. 3.8 :

      factura externa INVOICE in valuta;

      factura fiscala in lei ;

      declaratia vamala de export vizata de organele vamale ;

      declaratia de incasare valutara ;

      extrasele de cont prin care se face dovada incasarii in valuta a contravalorii bunurilor exportate din activitatea proprie printr-un cont bancar deschis in Romania ;

      documentele care atesta efectuarea transportului.

         productie neterminata:

      la sfarsitul lunii se stabileste ca stocul de produse in curs de executie evaluat la cost de productie este de 42.200.000 lei

331,,Produse in curs = 711 ,,Venituri din productia 42.200.000

de executie,, stocata,,

Nota: la inceputul lunii urmatoare, soldul final al contului 331 devine soldul initial al contului din luna curenta, procedandu-se la destocarea sau anularea stocului de produse in curs de executie, caz in care contul 711 nu are influiente asupra contului 121 :

711 = 331 42.200.000

11. evidentierea vanzarilor de marfuri la pret cu amanuntul si descarcarea de gestiune:

 • vanzarea marfurilor in numerar catre clienti persoane fizice:

5311 ,, Casa in lei,, = % 90.000.000

707,, Venituri din 75.630.252

vanzarea marfurilor,,

4427,, t.v.a. colectata,, 14.369.748

 • depunere numerar cont:

581 ,, Viramente interne,, = 5311 ,, Casa in lei,, 90.000.000

si concomitent,

5121 ,, Conturi la banci = 581 ,, Viramente interne,, 90.000.000

in lei,,

 • descarcare de gestiune si inregistrarea cheltuielilor privind marfurile vandute:

Determinarea adaosului comercial si a costurilor marfurilor vandute se face conform formulei:

Pmac = Rc 378 x 100

Rd 371 Rc 378 Rc 4428

in care:

Pmac = procent mediu adaos comercial

Rc 378 = rulaj creditor cont 378 ,, Adaos comercial,,

Rd 371 = rulaj debitor cont 371 ..marfuri,,

Pmac = 25.210.084 x 100 = 25.210.084 x 100 = 25%

150.000.000 25.210.084 23.949.580 100.840.336

      mod de determinare adaos comercial incasat:

Rc 707 x Pmac = 75.630.252 x 25 = 15.126.050 lei (Rulaj debitor cont 378)

100 + Pmac 125

      mod de determinare cheltuieli marfuri vandute:

Rc 707 Rd 378 = 75.630.252 15.126.050 = 60.504.202 lei

Inregistrari contabile efectuate:

% = 371 ,, Marfuri,, 90.000.000

607 ,, Cheltuieli privind marfurile 60.504.202

378 ,, Adaos comercial,, 15.126.050

4428,, t.v.a. neexigibila,, 14.369.748

11. evidentierea acordarii sponsorizarii in bani catre un camin de batrani pe baza de contract:

         sponsorizare:

6713 ,, Cheltuieli = 5121 ,, Conturi la 5.000.000

exceptionale,, banci in lei,,

(analitic distinct)

12. evidentierea obligatilor de plata datorate bugetului de stat conform concluziilor cuprinse in procesul verbal de verificare intocmit de organul de control in luna ianuarie 2002, prin care s-au stabilit suplimentar urmatoarele sume de plata:

Nr. crt..

Natura debit

Diferente de plata

Majorari de intarziere la diferente de plata (0,1%/zi)

Penalitati de intarziere

(0,5%)

Penalitati

(10%)

Amenda

1.

Impozit pe profit 2001

2.058.590

774.143

10.540

-

-

2.

Amenda L.82/1991

-

-

-

-

10.000.000

3.

Impozit venituri platite persoane juridice nerezidente 2001

1.200.380

145.200

18.557

120.038

-

TOTAL

Total

3.258.970

919.343

29.097

120.038

10.000.000

Pentru virarea sau virarea cu intarziere a debitelor ,organul de control a procedat la :

T     calcularea majorarilor de intarziere in conformitate cu prevederile O.G. 11/1996 art. 13;

T     calcularea unei penalitati de 10% din suma retinuta si nevirata intr-un termen mai mare de 30 de zile in conformitate cu prevederile O.G. 11/1996 modificata si completata O.G. nr. 53/1997 si O.G. 26/2001 art. 13^1 alin. 1 cu norme de aplicare aprobate prin O.M.F.P. nr. 2103/2001: ,, Nevirarea sumelor calculate si retinute la sursa potrivit legii de catre platitorii obligatiilor bugetare se sanctioneaza cu o penalitate de 10% din suma retinuta si nevirata intr-un termen mai mare de 30 de zile,,

T     caclularea unei penalitati de intarziere de 0,5% conform prevederilor O.G. 11/1996 modificata prin O.G. 26/2001 art. 13^1 alin. 2 si 3 cu norme de aplicare aprobate prin O.M.F.P. nr. 2103/2001: ,, Plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere, a penalitatilor si a amenzilor, se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termene de plata. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor,, coroborate cu norme de aplicare aprobate prin O.M.F.P. nr. 2103/2001:pct. 3.2. ,, Penalitatile de intarziere prevazute la pct. 3.1 se aplica si obligatiilor bugetare neachitate din anii precedenti, aflate in sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate la data de 31 septembrie 2001, precum si obligatiilor bugetare datorate si neachitate in perioada 1 ianuarie 2001 - 30 septembrie 2001.

         diferente de plata:

6714 ,,Cheltuieli = 448 ,,Alte datorii si 2.058.590

exceptionale,, creante cu bugetul statului,,

(analitic distinct)

Dupa cum se poate observa, in contabilitate diferentele de plata stabilite de organul de control fiscal nu se inregistreaza in contul de cheltuieli privind impozitul pe profit (cont 691) sau in contul de impozit pe venituri persoane juridice nerezidente (cont 446). Acestea reprezinta cheltuieli exceptionale de gestiune (cont 671) si sunt considerate cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil.

         majorari de intarziere aferente diferentelor plata:

6711 ,,Cheltuieli = 448 ,,Alte datorii si 919.343

exceptionale,, creante cu bugetul statului,,

(analitic distinct)

         penalitati de intarziere 0,5%:

6711 ,,Cheltuieli = 448 ,,Alte datorii si 29.097

exceptionale,, creante cu bugetul statului,,

(analitic distinct)

         penalitati 10%:

6711 ,,Cheltuieli = 448 ,,Alte datorii si 120.038

exceptionale,, creante cu bugetul statului,,

(analitic distinct)

         amenda:

6712 ,,Cheltuieli = 448 ,,Alte datorii si 10.000.000

exceptionale,, creante cu bugetul statului,,

(analitic distinct)

Virarea debitelor stabilite prin actul de control s-a efectuat in data de 31.01.2002.

         impozit venituri persoane juridice nerezidente:

4463 ,,Alte impozite = 5121 ,, Conturi la banci 1.200.830

si taxe,, in lei,,

         diferente de plata impozit pe profit:

448 ,, Alte datorii si = 5121 ,, Conturi la banci 2.058.590

creante cu bugetul statului,, in lei,,

         majorari si penalitati:

448 ,, Alte datorii si = 5121 ,, Conturi la banci 948.440

creante cu bugetul statului,, in lei,,

         amenda:

448 ,, Alte datorii si = 5121 ,, Conturi la banci 10.000.000

creante cu bugetul statului,, in lei,,

14. inchiderea conturilor de t.v.a. la data de 31.01.2002:

         inchidere cont t.v.a. deductibila: 
% = 4426 ,, t.v.a. deductibila,, 66.041.424
4427 ,, t.v.a. colectata,, 14.369.748
4424 ,, t.v.a. de recuperat,, 51.671.676

15. inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la data de 31.01.2002 prin contul de profit si pierdere 121 pentru determinarea profitului contabil:

In creditul contului 121 'Profit si pierderi' se inregistreaza:

      la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 787);

 • inchiderea conturilor de venituri:

% = 121 303.754.522

701                                                                                                                   175.002.480

707                                                                                                                       75.630.252

711                                                                                                                       47.197.520

765                                                                                                                                   416.520

766 1.100.000

 767 4.407.750 

In debitul contului 121 'Profit si pierderi' se inregistreaza:

      la sfarsitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6 (600 la 691);

 121 = % 281.029.175
 600 128.000.000 
602 336.134 
604 268.908
 605 1.344.538
 607 60.504.202 
611     10.084.034
621     6.000.000
623 71.429 
625 2.148.739 
626 4.243.698 
627 2.200.000 
641 17.500.000
 6451 4.082.750 
6452 8.750.000
 6453 1.645.000
 665 705.750 
666 1.632.000 
6012 687.200 
6121 16.310.000
 6122 3.781.513
 6282 131.250
 6351 470.000
 6711 948.440
 6712 10.000.000
 6713 5.000.000 
6714 2.058.590 
Dupa inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli prin preluarea acestora asupra contului de rezultate, se constata faptul ca S.C. Mussi Trade S.R.L. a realizat un profit contabil de 22.725.347 lei, conform soldului creditor al contului 121 prezentat alaturat.
 * aliniere corecta pe pagina listata
 EXTRAS DE CONT NR. : 121 PERIOADA: 01.01 31.01
 ###############################################################################
 SOLD VECHI = -202957987.00
 .
 Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD
 ###############################################################################
 2 101 129 LICHIDARE CONT PROFIT NC 00 202957987.00 .00
 123 3101 600 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 128000000.00 128000000.00
 124 3101 602 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 336134.00 128336134.00
 125 3101 604 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 268908.00 128605042.00
 126 3101 605 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 1344538.00 129949580.00
 127 3101 607 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 60504202.00 190453782.00
 128 3101 611 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 10084034.00 200537816.00
 129 3101 621 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 6000000.00 206537816.00
 130 3101 623 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 71429.00 206609245.00
 131 3101 625 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2148739.00 208757984.00
 132 3101 626 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 4243698.00 213001682.00
 133 3101 627 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2200000.00 215201682.00
 134 3101 641 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 17500000.00 232701682.00
 135 3101 6451 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 4082750.00 236784432.00
 136 3101 6452 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 875000.00 237659432.00
 137 3101 6453 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 1645000.00 239304432.00
 138 3101 665 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 705750.00 240010182.00
 139 3101 666 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 1632000.00 241642182.00
 140 3101 701 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 175002480.00 66639702.00
 141 3101 707 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 75630252.00 -8990550.00
 142 3101 711 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 47197520.00 -56188070.00
 143 3101 765 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 416520.00 -56604590.00
 144 3101 766 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 1100000.00 -57704590.00
 145 3101 767 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 4407750.00 -62112340.00
 146 3101 6012 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 687200.00 -61425140.00
 147 3101 6121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 16310000.00 -45115140.00
 148 3101 6122 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 3781513.00 -41333627.00
 149 3101 6282 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 131250.00 -41202377.00
 150 3101 6351 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 470000.00 -40732377.00
 151 3101 6711 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 948440.00 -39783937.00
 152 3101 6712 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 10000000.00 -29783937.00
 153 3101 6713 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 5000000.00 -24783937.00
 154 3101 6714 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2058590.00 -22725347.00
 .
 SOLD NOU = -22725347.00 RULAJ : 483987162.00 303754522.00
 ###############################################################################
 129 202957987.00 
600 128000000.00 
601 687200.00 
602 336134.00 
604 268908.00 
605 1344538.00 
607 60504202.00 
611 10084034.00 
612 20091513.00 
621 6000000.00 
623 71429.00 
625 2148739.00 
626 4243698.00 
627 2200000.00 
628 131250.00 
635 470000.00 
641 17500000.00 
6451 4082750.00 
6452 875000.00 
6453 1645000.00 
665 705750.00 
666 1632000.00 
671 18007030.00 
701 175002480.00
 707 75630252.00
 711 47197520.00
 765 416520.00
 766 1100000.00
 767 4407750.00
16. determinarea profitului impozabil:
Pentru determinarea profitului impozabil trebuie verificata prin calcule incadrarea in limita deductibilitatii fiscale a cheltuielilor de protocol si sponsorizare:
        protocol : 
[V o ( C e R d 623) ] x 2% = 
= [303.754.322 (281.029.175 71.429)] x 2%=
 = (303.754.322 280.957.746) = 22.796.576 x 2% = 455.931 lei
Dupa cum se poate observa, cheltuiala de protocol de 71.429 lei este deductibila integral la determinarea profitului impozabil.
 
        sponsorizare : 
[V o ( C e R d 6713) ] x 5% = 
= [303.754.322 (281.029.175 5.000.000)] x 5% =
 = (303.754.322 276.029.175) = 27.725.147 x 5% = 1.386.257 lei
Dupa cum se poate observa, cheltuielile cu sponsorizarea in suma de 5.000.000 sunt deductibile pentru suma de 1.386.257 lei si nedeductibile la determinarea profitului impozabil pentru suma de 3.613.743 lei.
Totalul cheltuielilor nedeductibile fiscal determinate de firma S.C. Mussi Trade S.R.L. sunt in suma de 16.620.773 lei , din care:

  • cont 6711 : 948.440 lei;
  • cont 6712 : 10.000.000 lei;
  • cont 6713 : 3.613.743 lei;
  • cont 6714 : 2.058.590 lei;
  • Total : 16.620.773 lei

In aceasta situatie, profitul impozabil se determina in doua variante, ambele conducand la acelasi rezultat ,astfel:

a)Pi =Profit contabil + cheltuieli nedeductibile =

= 22.725.347 + 16.620.773 = 39.346.120 lei

b ) Pi = [ ( Vo Ce) (Vn + Sdf) ] + Cnf =

= [ ( 303.754.322 281.029.175) (0 + 0) ] + 16.620.773 =

= 22.725.347 + 16.620.773 = 39.346.120 lei

17. modul de calcul al impozitului pe profit:

Firma Mussi Trade S.R.L. trebuie sa determine ponderea veniturilor incasate din export in total venituri:

Val.totala a exporturilor incasate x 100 = 175.002.480 x 100 =175.002.480 = 68,22 %

Venituri totale Rulaj cont 711 303.754.522 47.197.520 256.557.002

Profit impozabil aferent exportului : 39.346.120 x 68,22 % = 26.841.923 lei

Profit impozabil alte activitati : 39.346.120 26.841.923 = 12.504.197 lei

Impozitul pe profit se calculeaza pe doua cote :

q       cota redusa 6% : 26.841.923 x 6% = 1.610.515 lei ;

q       cota standard 25% : 12.504.197 x 25% = 3.126.049 lei ;

 total = 4.736.564 lei
Nota : din aplicarea cotei reduse firma Mussi Trade S.R.L. beneficiaza de reducerea impozitului pe profit cu suma de 5.099.965 lei (26.841.923 x 19% = 5.099.965) pe care o va repartiza la inchiderea exercitiului financiar in contul 1068 ,, Alte rezerve ,,. 
Impozitul pe profit datorat se inregistreaza in evidenta contabila conform formulei contabile :
         691,, Cheltuieli impozit = 441 ,, Impozit pe profit,, 4.736.564 
pe profit,, 
 si concomitent,
 121 ,, Profit si pierdere = 691 ,, Cheltuieli impozit 4.736.564
 pe profit,, 
Rezultatul contabil dupa inregistrarea impozitului pe profit datorat este in suma de
conform fisei contului 121 :
 ** aliniere corecta pe disketa
 EXTRAS DE CONT NR. : 121 PERIOADA: 01.01 31.01
 ###############################################################################
 SOLD VECHI = -202957987.00
 .
 Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD
 ###############################################################################
 2 101 129 LICHIDARE CONT PROFIT NC 00 202957987.00 .00
 123 3101 600 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 128000000.00 128000000.00
 124 3101 602 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 336134.00 128336134.00
 125 3101 604 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 268908.00 128605042.00
 126 3101 605 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 1344538.00 129949580.00
 127 3101 607 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 60504202.00 190453782.00
 128 3101 611 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 10084034.00 200537816.00
 129 3101 621 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 6000000.00 206537816.00
 130 3101 623 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 71429.00 206609245.00
 131 3101 625 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2148739.00 208757984.00
 132 3101 626 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 4243698.00 213001682.00
 133 3101 627 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2200000.00 215201682.00
 134 3101 641 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 17500000.00 232701682.00
 135 3101 6451 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 4082750.00 236784432.00
 136 3101 6452 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 875000.00 237659432.00
 137 3101 6453 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 1645000.00 239304432.00
 138 3101 665 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 705750.00 240010182.00
 139 3101 666 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 1632000.00 241642182.00
 140 3101 701 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 175002480.00 66639702.00
 141 3101 707 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 75630252.00 -8990550.00
 142 3101 711 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 47197520.00 -56188070.00
 143 3101 765 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 416520.00 -56604590.00
 144 3101 766 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 1100000.00 -57704590.00
 145 3101 767 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 4407750.00 -62112340.00
 146 3101 6012 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 687200.00 -61425140.00
 147 3101 6121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 16310000.00 -45115140.00
 148 3101 6122 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 3781513.00 -41333627.00
 149 3101 6282 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 131250.00 -41202377.00
 150 3101 6351 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 470000.00 -40732377.00
 151 3101 6711 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 948440.00 -39783937.00
 152 3101 6712 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 10000000.00 -29783937.00
 153 3101 6713 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 5000000.00 -24783937.00
 154 3101 6714 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2058590.00 -22725347.00
 156 3101 691 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 4736564.00 -17988783.00
 .
 SOLD NOU = -17988783.00 RULAJ : 488723726.00 303754522.00
 ###############################################################################
 129 202957987.00 
600 128000000.00 
601 687200.00 
602 336134.00 
604 268908.00 
605 1344538.00 
607 60504202.00 
611 10084034.00 
612 20091513.00 
621 6000000.00 
623 71429.00 
625 2148739.00 
626 4243698.00 
627 2200000.00 
628 131250.00 
635 470000.00 
641 17500000.00 
6451 4082750.00 
6452 875000.00 
6453 1645000.00 
665 705750.00 
666 1632000.00 
671 18007030.00 
691 4736564.00 
701 175002480.00
 707 75630252.00
 711 47197520.00
 765 416520.00
 766 1100000.00
 767 4407750.00
 

Sinteza operatiunilor contabile din exemplul prezentat este cuprinsa in registrul jurnal care face dovada ca toate operatiunile patrimoniale sunt inregistrate in contabilitate cronologic si sistematic, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi, denumite conturi corespondente.
 S. C. MUSSI TRADE S.R.L. AN FISCAL 2002 
COD FISCAL: R 7865456 
 REGISTRUL - JURNAL PENTRU PERIOADA 01.01 31.01
 ##################################################
 ##############################################################################
 NR CR DATA VALOAREA DEBIT CRED. NR ACT DOC DENUMIREA OPERATIEI 
##############################################################################
 2 101 202957987.00 121 129 NC 00 LICHIDARE CONT PROFIT 2001 
3 3101 146925000.00 300 40101 NC 01 COST ACHIZITIE MAT.PRIME 
4 3101 9795000.00 300 40102 NC 01 CHELT.CONEXE TRANSP.MAT.PRIME
 5 3101 19590000.00 300 40103 NC 01 CHELT.TRANSP.EXT.MAT.PRIME 
6 3101 3918000.00 300 40104 NC 01 CHELT.ASIG.EXT.MAT.PRIME 
7 3101 7209120.00 300 4461 NC 01 CHELT.TAXE VAMALE MAT.PRIME 
8 3101 35613053.00 4428 4462 NC 01 T.V.A. DATORATA IN VAMA 
9 3101 7209120.00 4461 5121 NC 01 PLATA TAXE VAMALE IMPORT 
10 3101 35613053.00 4462 5121 NC 01 PLATA T.V.A. IMPORT 
11 3101 35613053.00 4426 4428 NC 01 T.V.A. DEDUCTIBILA IMPORT 
12 3101 4407750.00 40101 767 NC 01 VENIT RED.PRET * CREDIT NOTE 
13 3101 142517250.00 40101 5124 NC 01 PLATA FURNIZOR EXTERN MAT.PR.
 14 3101 654750.00 665 5124 NC 01 CHELT.DIF.NEFAVORABILE C/V 
15 3101 9795000.00 40102 5124 NC 01 PLATA FURNIZOR EXTERN SERV. 
16 3101 51000.00 665 5124 NC 01 CHELT.DIF.NEFAVORABILE C/V 
17 3101 19590000.00 40103 5121 NC 01 PLATA FURNIZOR ROMTRANS 
18 3101 3918000.00 40104 5121 NC 01 PLATA FURNIZOR ASIROM 
19 3101 100840336.00 371 40105 NC 02 APROVIZIONARE MARFURI 
20 3101 19159664.00 4426 40105 NC 02 T.V.A. DEDUCTIBILA 
21 3101 19159664.00 371 378 NC 02 ADAOS COM.MF.APROVIZIONATE 
22 3101 25210084.00 371 4428 NC 02 T.V.A. NEEX.MF.STOC 
23 3101 120000000.00 40105 5121 NC 02 PLATA FURNIZOR MARFURI 
24 3101 16310000.00 6121 40106 NC 03 CHELT. RATA LEAS.OP. 
25 3101 2446500.00 40106 4463 NC 03 IMPOZIT REDEVENTE 
26 3101 2446500.00 4463 5121 NC 03 VIRARE IMPOZIT REDEVENTE 
27 3101 13863500.00 40106 5124 NC 03 PLATA LOCATOR 
28 3101 3098900.00 4428 4462 NC 03 T.V.A. RATA LEAS.OP. 
29 3101 3098900.00 4462 5121 NC 03 PLATA T.V.A.RATA LEAS.OP. 
30 3101 3098900.00 4426 4428 NC 03 T.V.A. DEDUCTIBILA 
31 3101 489600000.00 2124 167 NC 04 AUTO LEASING FINANCIAR 
32 3101 39168000.00 471 1687 NC 04 DOBANZI CONTRACT LEAS.FIN. 
33 3101 20400000.00 167 404 NC 04 RATA DATORATA CF.CONTRACT 
34 3101 1632000.00 1687 404 NC 04 DOBANDA DATORATA CF.CONTR. 
35 3101 1632000.00 666 471 NC 04 CHELT. DOBANDA LEAS.FIN. 
36 3101 244800.00 404 4463 NC 04 IMPOZIT DOBANDA LEAS.FIN. 
37 3101 244800.00 4463 5121 NC 04 VIRARE IMPOZIT DOBANDA 
38 3101 1387200.00 404 5124 NC 04 PLATA DOBANDA LEAS.FIN. 
39 3101 3876000.00 4428 4462 NC 04 T.V.A. RATA LEAS.FIN. 
40 3101 3876000.00 4462 5121 NC 04 PLATA T.V.A.RATA LEAS.FIN. 
41 3101 3876000.00 4426 4428 NC 04 T.V.A. DEDUCTIBILA 
42 3101 20400000.00 404 5124 NC 04 PLATA RATA LEASING FIN. 
43 3101 10084034.00 611 40107 NC 05 CHELT. REP. CURENTE 
44 3101 1915966.00 4426 40107 NC 05 T.V.A. DEDUCTIBILA 
45 3101 12000000.00 40107 5121 NC 05 PLATA FZ.REPARATII 
46 3101 1000000.00 542 5311 NC 05 ACORDARE AVANS DEC. 
47 3101 620000.00 3012 40107 NC 05 APROVIZ.COMB.AUTO 
48 3101 67200.00 3012 40107 NC 05 TX.DRUM COMB.AUTO 
49 3101 117800.00 4426 40107 NC 05 T.V.A. DED.COMB.AUTO 
50 3101 687200.00 6012 3012 NC 05 CHELT.COMB.AUTO 
51 3101 71429.00 623 40107 NC 05 CHELT. PROTOCOL/CAFEA 

 52 3101 13571.00 4426 40107 NC 05 T.V.A. DEDUCTIBILA 
53 3101 890000.00 40107 542 NC 05 JUSTIFICARE AVANS DEC. 
54 3101 110000.00 5311 542 NC 05 RESTITUIRE AVANS.NECONS. 
55 3101 8000000.00 5315 5121 NC 05 ALIMENTARE CARD 
56 3101 268908.00 604 40107 NC 05 CHELT. MAT.NESTOC. 
57 3101 51092.00 4426 40107 NC 05 T.V.A. DEDUCTIBILA 
58 3101 320000.00 40107 5315 NC 05 PLATA FURNIZOR 
59 3101 1554622.00 626 40107 NC 05 CHELT. ABON.TEL.CONNEX 
60 3101 295378.00 4426 40107 NC 05 T.V.A. DEDUCTIBILA 
61 3101 1850000.00 40107 5315 NC 05 PLATA FURNIZOR 
62 3101 336134.00 321 40107 NC 05 ACHIZ.CALCULATOR BIROU 
63 3101 63866.00 4426 40107 NC 05 T.V.A. DEDUCTIBILA 
64 3101 336134.00 602 322 NC 05 CHELT. UZURA OB.INV. 
65 3101 400000.00 40107 5315 NC 05 PLATA FURNIZOR 
66 3101 1848739.00 625 40107 NC 05 CHELT. CAZARE 
67 3101 351261.00 4426 40107 NC 05 T.V.A. DEDUCTIBILA 
68 3101 2200000.00 40107 5315 NC 05 PLATA FURNIZOR 
69 3101 300000.00 625 5315 NC 05 CHELT. DIURNA 
70 3101 17500000.00 641 421 NC 06 CHELT. SALARII 
71 3101 175000.00 421 4372 NC 06 RETINERE 1% FD.SOMAJ 
72 3101 1225000.00 421 4313 NC 06 RETINERE 7% F.A.S.S. 
73 3101 2042250.00 421 4312 NC 06 RETINERE 11,67% C.A.S 
74 3101 520000.00 421 4441 NC 06 RETINERE IMP.VENIT 
75 3101 4082750.00 6451 4311 NC 06 CHELT. 23,33% C.A.S. 
76 3101 875000.00 6452 4371 NC 06 CHELT. 5% FD.SOMAJ 
77 3101 1225000.00 6453 4313 NC 06 CHELT. 7% F.A.S.S. 
78 3101 350000.00 6351 4471 NC 06 CHELT. 2% FD.HANDICAP 
79 3101 131250.00 6282 40108 NC 06 CHELT. O,75% COMIS.C.M. 
80 3101 6000000.00 621 40109 NC 07 CHELT. SALARII COLAB. 
81 3101 420000.00 40109 4313 NC 07 RETINERE 7% F.A.S.S. 
82 3101 1005000.00 40109 4442 NC 07 RETINERE IMP.VENIT 
83 3101 420000.00 6453 4313 NC 07 CHELT. 7% F.A.S.S. 
84 3101 120000.00 6351 4471 NC 07 CHELT. 2% FD.HANDICAP 
85 3101 1344538.00 605 40110 NC 08 CHELT. EN.ELECTRICA 
86 3101 255462.00 4426 40110 NC 08 T.V.A. DEDUCTIBILA 
87 3101 1600000.00 40110 5121 NC 08 PLATA ELECTRICA S.A. 
88 3101 2689076.00 626 40110 NC 08 CHELT. TELEFON 
89 3101 510924.00 4426 40110 NC 08 T.V.A. DEDUCTIBILA 
90 3101 3200000.00 40110 5121 NC 08 PLATA ROMTELECOM S.A. 
91 3101 3781513.00 6122 40110 NC 08 CHELT. CHIRIE MAGAZIN 
92 3101 718487.00 4426 40110 NC 08 T.V.A. DEDUCTIBILA 
93 3101 4500000.00 40110 5121 NC 08 PLATA COMALIMENT 
94 3101 720000.00 5121 766 NC 09 VENIT FIN.DOBANZI LEI 
95 3101 380000.00 5124 766 NC 09 VENIT FIN.DOBANZI EURO 
96 3101 1350000.00 627 5121 NC 09 CHELT.SPEZE BANCARE 
97 3101 850000.00 627 5124 NC 09 CHELT.SPEZE BANCARE 
98 3101 128000000.00 600 300 NC 10 CHELT. MATERIALE PROD. 
99 3101 180000000.00 345 711 NC 10 PRODUSE FIN.OBTINUTE 
100 3101 175002480.00 411 701 NC 10 VENITURI PRODUCTIE 
101 3101 175002480.00 711 345 NC 10 DESCARCARE GEST.PROD.FIN. 

 102 3101 175002480.00 5124 411 NC 10 INCAS.CLIENT EXTERN 
103 3101 416520.00 5124 765 NC 10 VENIT DIF.FAV.C/V 
104 3101 42200000.00 331 711 NC 10 PRODUCTIE NETERMINATA 
105 3101 75630252.00 5311 707 NC 11 INCAS. VENIT VANZ.MARFURI 
106 3101 14369748.00 5311 4427 NC 11 INCAS. T.V.A.COLECTATA 
107 3101 90000000.00 581 5311 NC 11 DEPUNERE NUMERAR CONT 
108 3101 90000000.00 5121 581 NC 11 INCASARE NUMERAR CASA 
109 3101 60504202.00 607 371 NC 11 CHELT. COST MF.VANDUTE 
110 3101 15126050.00 378 371 NC 11 ADAOS COM. INCASAT 
111 3101 14369748.00 4428 371 NC 11 T.V.A.NEEX.MF.VANDUTE 
112 3101 5000000.00 6713 5121 NC 11 CHELT. SPONZORIZARE 
113 3101 2058590.00 6714 448 NC 12 CHELT. DIF.PLATA CF.P.V. 
114 3101 919343.00 6711 448 NC 12 CHELT. MAJ.INT. CF.P.V. 
115 3101 29097.00 6711 448 NC 12 CHELT. PENALIT. CF.P.V. 
116 3101 10000000.00 6712 448 NC 12 CHELT. AMENDA CF.P.V. 
117 3101 1200380.00 4463 5121 NC 12 VIRARE DEBITE CF.P.V. 
118 3101 6058590.00 448 5121 NC 12 VIRARE DIF.PLATA CF.P.V. 
119 3101 948440.00 448 5121 NC 12 VIRARE MAJ.INT. CF.P.V. 
120 3101 10000000.00 448 5121 NC 12 VIRARE AMENDA CF.P.V. 
121 3101 14369748.00 4427 4426 INCHID IT TRANSFER TVA DEDUCTIBIL 
122 3101 51671676.00 4424 4426 INCHID IT TRANSFER TVA DE RECUPERAT 
123 3101 128000000.00 121 600 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
124 3101 336134.00 121 602 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
125 3101 268908.00 121 604 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
126 3101 1344538.00 121 605 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
127 3101 60504202.00 121 607 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
128 3101 10084034.00 121 611 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
129 3101 6000000.00 121 621 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
130 3101 71429.00 121 623 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
131 3101 2148739.00 121 625 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
132 3101 4243698.00 121 626 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
133 3101 2200000.00 121 627 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
134 3101 17500000.00 121 641 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
135 3101 4082750.00 121 6451 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
136 3101 875000.00 121 6452 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
137 3101 1645000.00 121 6453 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
138 3101 705750.00 121 665 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
139 3101 1632000.00 121 666 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
140 3101 175002480.00 701 121 INCHID IL INCHIDERE VENITURI LUNARE 
141 3101 75630252.00 707 121 INCHID IL INCHIDERE VENITURI LUNARE 
142 3101 47197520.00 711 121 INCHID IL INCHIDERE VENITURI LUNARE 
143 3101 416520.00 765 121 INCHID IL INCHIDERE VENITURI LUNARE 
144 3101 1100000.00 766 121 INCHID IL INCHIDERE VENITURI LUNARE 
145 3101 4407750.00 767 121 INCHID IL INCHIDERE VENITURI LUNARE 
146 3101 687200.00 121 6012 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
147 3101 16310000.00 121 6121 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
148 3101 3781513.00 121 6122 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
149 3101 131250.00 121 6282 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
150 3101 470000.00 121 6351 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
151 3101 948440.00 121 6711 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 

 152 3101 10000000.00 121 6712 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
153 3101 5000000.00 121 6713 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
154 3101 2058590.00 121 6714 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
155 3101 4736564.00 691 441 NC 14 CHELTUIELI IMPOZIT PE PROFIT 
156 3101 4736564.00 121 691 INCHID IL INCHIDERE CHELTUIELI LUNARE 
##############################################################################
 3636328117.00 - RULAJ TOTAL
 #####################################
 

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 rep., pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale trebuie intocmita lunar balanta de verificare care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor utilizate.

 S. C. MUSSI TRADE S.R.L. AN FISCAL 2002 
COD FISCAL: R 7865456 
BALANTA CONTURILOR SINTETICE IN PERIOADA: 01.01 31.01 
========================================================= 
##################################################################################################################################################################
 SOLDURI INITIALE R U L A J E T O T A L U R I SOLDURI FINALE 
NR CONT DENUMIREA CONTULUI 
 CRT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
 ##################################################################################################################################################################
 1 101 CAPITAL SOCIAL .00 280000000.00 .00 .00 .00 280000000.00 .00 280000000.00
 2 106 REZERVE .00 5000000.00 .00 .00 .00 5000000.00 .00 5000000.00
 3 121 PROFIT SI PIERDERE .00 202957987.00 488723726.00 303754522.00 488723726.00 506712509.00 .00 17988783.00
 4 129 REPARTIZARE PROFIT 202957987.00 .00 .00 202957987.00 202957987.00 202957987.00 .00 .00
 5 167 CONTRACT LEASING FINANCIAR .00 .00 20400000.00 489600000.00 20400000.00 489600000.00 .00 469200000.00
 6 1687 DOBANDA DATORATA LEASING FIN. .00 .00 1632000.00 39168000.00 1632000.00 39168000.00 .00 37536000.00
 7 201 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE 1000000.00 .00 .00 .00 1000000.00 .00 1000000.00 .00
 8 2124 MIJLOC FIX AUTO .00 .00 489600000.00 .00 489600000.00 .00 489600000.00 .00
 9 280 AMORTIZARI IMOBILIZ NECORP. .00 1000000.00 .00 .00 .00 1000000.00 .00 1000000.00
 10 300 MATERII PRIME 3416100.00 .00 187437120.00 128000000.00 190853220.00 128000000.00 62853220.00 .00
 11 301 MATERIALE CONSUMABILE .00 .00 687200.00 687200.00 687200.00 687200.00 .00 .00
 *** 3012 COMBUSTIBIL AUTO .00 .00 687200.00 687200.00 687200.00 687200.00 .00 .00
 12 321 OBIECTE DE INVENTAR 2079555.00 .00 336134.00 .00 2415689.00 .00 2415689.00 .00
 13 322 UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR .00 2079555.00 .00 336134.00 .00 2415689.00 .00 2415689.00
 14 331 PRODUCTIE NETERMINATA .00 .00 42200000.00 .00 42200000.00 .00 42200000.00 .00
 15 345 PRODUSE FINITE .00 .00 180000000.00 175002480.00 180000000.00 175002480.00 4997520.00 .00
 16 371 MARFURI .00 .00 145210084.00 90000000.00 145210084.00 90000000.00 55210084.00 .00
 17 378 DIFERENTA DE PRET LA MARFURI .00 .00 15126050.00 19159664.00 15126050.00 19159664.00 .00 4033614.00
 18 401 FURNIZORI .00 .00 344923000.00 349629250.00 344923000.00 349629250.00 .00 4706250.00
 *** 40101 FURNIZOR MATERIALE .00 .00 146925000.00 146925000.00 146925000.00 146925000.00 .00 .00
 *** 40102 FURNIZOR UTILITATI .00 .00 9795000.00 9795000.00 9795000.00 9795000.00 .00 .00
 *** 40103 FURNIZOR ROMTRANS .00 .00 19590000.00 19590000.00 19590000.00 19590000.00 .00 .00
 *** 40104 FURNIZOR ASIROM .00 .00 3918000.00 3918000.00 3918000.00 3918000.00 .00 .00
 *** 40105 FURNIZOR MARFA .00 .00 120000000.00 120000000.00 120000000.00 120000000.00 .00 .00
 *** 40106 FURNIZOR LEASING OPERATIONAL .00 .00 16310000.00 16310000.00 16310000.00 16310000.00 .00 .00
 *** 40107 FURNIZOR DIVERSE .00 .00 17660000.00 17660000.00 17660000.00 17660000.00 .00 .00
 *** 40108 FURNIZOR CAMERA DE MUNCA .00 .00 .00 131250.00 .00 131250.00 .00 131250.00
 *** 40109 FURNIZOR COLABORATOR .00 .00 1425000.00 6000000.00 1425000.00 6000000.00 .00 4575000.00
 *** 40110 FURNIZORI UTILITATI CONSUM .00 .00 9300000.00 9300000.00 9300000.00 9300000.00 .00 .00
 19 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI .00 .00 22032000.00 22032000.00 22032000.00 22032000.00 .00 .00
 20 411 CLIENTI .00 .00 175002480.00 175002480.00 175002480.00 175002480.00 .00 .00
 21 421 PERSONAL - REMUNER. DATORATE .00 .00 3962250.00 17500000.00 3962250.00 17500000.00 .00 13537750.00
 22 431 CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE .00 .00 .00 9415000.00 .00 9415000.00 .00 9415000.00
 *** 4311 CONTRIBUTIE 23,33% C.A.S. .00 .00 .00 4082750.00 .00 4082750.00 .00 4082750.00
 *** 4312 CONTRIBUTIE 11,67% C.A.S. .00 .00 .00 2042250.00 .00 2042250.00 .00 2042250.00
 *** 4313 CONTRIBUTIE 7% F.A.S.S. .00 .00 .00 3290000.00 .00 3290000.00 .00 3290000.00
 23 437 AJUTOR DE SOMAJ .00 .00 .00 1050000.00 .00 1050000.00 .00 1050000.00
 *** 4371 CONTRIB UNIT LA AJUT DE SOMAJ .00 .00 .00 875000.00 .00 875000.00 .00 875000.00
 *** 4372 CONTRIB PERS LA AJUT DE SOMAJ .00 .00 .00 175000.00 .00 175000.00 .00 175000.00
 24 441 IMPOZITUL PE PROFIT .00 .00 .00 4736564.00 .00 4736564.00 .00 4736564.00
 25 4424 TVA DE RECUPERAT 38500000.00 .00 51671676.00 .00 90171676.00 .00 90171676.00 .00
 26 4426 TVA DEDUCTIBILA .00 .00 66041424.00 66041424.00 66041424.00 66041424.00 .00 .00
 27 4427 TVA COLECTATA .00 .00 14369748.00 14369748.00 14369748.00 14369748.00 .00 .00
 28 4428 TVA NEEXIGIBILA .00 .00 56957701.00 67798037.00 56957701.00 67798037.00 .00 10840336.00
 29 444 IMPOZITUL PE SALARII .00 .00 .00 1525000.00 .00 1525000.00 .00 1525000.00
 *** 4441 IMPOZIT SALARII CARTI DE MUNC .00 .00 .00 520000.00 .00 520000.00 .00 520000.00
 *** 4442 IMPOZIT SALARII COLAB. .00 .00 .00 1005000.00 .00 1005000.00 .00 1005000.00
 30 446 ALTE IMPOZITE SI VARSAMINTE .00 1200380.00 53688753.00 52488373.00 53688753.00 53688753.00 .00 .00
 *** 4461 TAXA VAMALA .00 .00 7209120.00 7209120.00 7209120.00 7209120.00 .00 .00
 *** 4462 T.V.A. VAMA + LEASING .00 .00 42587953.00 42587953.00 42587953.00 42587953.00 .00 .00
 ##################################################################################################################################################################
 
S. C. MUSSI TRADE S.R.L. AN FISCAL 2002
COD FISCAL: R 7865456 
BALANTA CONTURILOR SINTETICE IN PERIOADA: 01.01 31.01 
========================================================= 
##################################################################################################################################################################
 SOLDURI INITIALE R U L A J E T O T A L U R I SOLDURI FINALE 
NR CONT DENUMIREA CONTULUI 
 CRT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
 ##################################################################################################################################################################
 *** 4463 IMPOZIT PERS.JUR.NEREZIDENTE .00 1200380.00 3891680.00 2691300.00 3891680.00 3891680.00 .00 .00
 31 447 CONTRIB.DIVERSE FONDURI .00 .00 .00 470000.00 .00 470000.00 .00 470000.00
 *** 4471 CONTRIBUTIE 2% FOND HANDICAP. .00 .00 .00 470000.00 .00 470000.00 .00 470000.00
 32 462 CREDITORI DIVERSI .00 145505720.00 .00 .00 .00 145505720.00 .00 145505720.00
 33 471 CHELT. INTREGISTRATE IN AVANS .00 .00 39168000.00 1632000.00 39168000.00 1632000.00 37536000.00 .00
 34 5121 CONTURI LA BANCI IN LEI 260590000.00 .00 90720000.00 249853783.00 351310000.00 249853783.00 101456217.00 .00
 35 5124 CONTURI LA BANCI IN DEVIZE 111000000.00 .00 175799000.00 189518700.00 286799000.00 189518700.00 97280300.00 .00
 36 5311 CASA IN LEI 18200000.00 .00 90110000.00 91000000.00 108310000.00 91000000.00 17310000.00 .00
 37 5315 DISPONIBIL CONT CARD .00 .00 8000000.00 5070000.00 8000000.00 5070000.00 2930000.00 .00
 38 542 AVANSURI DE TREZORERIE .00 .00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 .00 .00
 39 581 VIRAMENTE INTERNE .00 .00 90000000.00 90000000.00 90000000.00 90000000.00 .00 .00
 40 600 CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME .00 .00 128000000.00 128000000.00 128000000.00 128000000.00 .00 .00
 41 601 CHELTUIELI MATERIALE .00 .00 687200.00 687200.00 687200.00 687200.00 .00 .00
 *** 6012 CHELTUIELI COMBUSTIBIL AUTO .00 .00 687200.00 687200.00 687200.00 687200.00 .00 .00
 42 602 CHELTUIELI CU OB. DE INVENTAR .00 .00 336134.00 336134.00 336134.00 336134.00 .00 .00
 43 604 CHELTUIELI MAT NESTOCATE .00 .00 268908.00 268908.00 268908.00 268908.00 .00 .00
 44 605 CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA .00 .00 1344538.00 1344538.00 1344538.00 1344538.00 .00 .00
 45 607 CHELTUIELI COST MARFURI VAND. .00 .00 60504202.00 60504202.00 60504202.00 60504202.00 .00 .00
 46 611 CHELTUIELI CU INTRET. SI REP. .00 .00 10084034.00 10084034.00 10084034.00 10084034.00 .00 .00
 47 612 CHELTUIELI REDEVENTE SI CHIRI .00 .00 20091513.00 20091513.00 20091513.00 20091513.00 .00 .00
 *** 6121 CHELTUIELI RATA LEASING OPER. .00 .00 16310000.00 16310000.00 16310000.00 16310000.00 .00 .00
 *** 6122 CHELTUIELI CHIRIE MAGAZIN .00 .00 3781513.00 3781513.00 3781513.00 3781513.00 .00 .00
 48 621 CHELTUIELI CU COLABORATORII .00 .00 6000000.00 6000000.00 6000000.00 6000000.00 .00 .00
 49 623 CHELTUIELI DE PROTOCOL .00 .00 71429.00 71429.00 71429.00 71429.00 .00 .00
 50 625 CHELTUIELI DEPLASARE .00 .00 2148739.00 2148739.00 2148739.00 2148739.00 .00 .00
 51 626 CHELTUIELI POSTALE, TELECOM. .00 .00 4243698.00 4243698.00 4243698.00 4243698.00 .00 .00
 52 627 CHELTUIELI CU SERV. BANCARE .00 .00 2200000.00 2200000.00 2200000.00 2200000.00 .00 .00
 53 628 CHELTUIELI SERVICII TERTI .00 .00 131250.00 131250.00 131250.00 131250.00 .00 .00
 *** 6282 CHELT.SERVICII TERTI UTILITAT .00 .00 131250.00 131250.00 131250.00 131250.00 .00 .00
 54 635 CHELTUIELI CU ALTE IMP./TAXA .00 .00 470000.00 470000.00 470000.00 470000.00 .00 .00
 *** 6351 CHELT.TAXA VAMALA .00 .00 470000.00 470000.00 470000.00 470000.00 .00 .00
 55 641 CHELTUIELI CU SALARIILE PERS .00 .00 17500000.00 17500000.00 17500000.00 17500000.00 .00 .00
 56 6451 CHELTUIELI 25% C.A.S. .00 .00 4082750.00 4082750.00 4082750.00 4082750.00 .00 .00
 57 6452 CHELTUIELI 5% FOND SOMAJ .00 .00 875000.00 875000.00 875000.00 875000.00 .00 .00
 58 6453 CHELTUIELI 7% C.A.S.S. .00 .00 1645000.00 1645000.00 1645000.00 1645000.00 .00 .00
 59 665 CHELT.DIF.NEFAV.C/V .00 .00 705750.00 705750.00 705750.00 705750.00 .00 .00
 60 666 CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE .00 .00 1632000.00 1632000.00 1632000.00 1632000.00 .00 .00
 61 671 CHELT.EXCEPTIONALE GESTIUNE .00 .00 18007030.00 18007030.00 18007030.00 18007030.00 .00 .00
 *** 6711 CHELT.MAJ.INT. .00 .00 948440.00 948440.00 948440.00 948440.00 .00 .00
 *** 6712 CHELT.AMENZI .00 .00 10000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00 .00 .00
 *** 6713 CHELTUIELI SPONSORIZARE .00 .00 5000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00 .00 .00
 *** 6714 CHELT. DIFERENTE DE PLATA .00 .00 2058590.00 2058590.00 2058590.00 2058590.00 .00 .00
 62 691 CHELTUIELI CU IMP. PE PROFIT .00 .00 4736564.00 4736564.00 4736564.00 4736564.00 .00 .00
 63 701 VENITURI DIN VANZ. PROD FINIT .00 .00 175002480.00 175002480.00 175002480.00 175002480.00 .00 .00
 64 707 VENITURI VANZARI MARFURI .00 .00 75630252.00 75630252.00 75630252.00 75630252.00 .00 .00
 65 711 VENITURI DIN PRODUCTIA STOCAT .00 .00 222200000.00 222200000.00 222200000.00 222200000.00 .00 .00
 66 765 VENITURI DIF.FAV.C/VAL .00 .00 416520.00 416520.00 416520.00 416520.00 .00 .00
 67 766 VENITURI DIN DOBANZI .00 .00 1100000.00 1100000.00 1100000.00 1100000.00 .00 .00
 68 767 VENIT FIN.SCONTURI .00 .00 4407750.00 4407750.00 4407750.00 4407750.00 .00 .00
 ##################################################################################################################################################################
 T O T A L 637743642.00 637743642.00 3619321087.00 3623321087.00 4257064729.00 4261064729.00 1004960706.00 1008960706.00
 ##################################################################################################################################################################
 
DIRECTOR, ECONOMIST, 
Pentru reflectarea operatiunilor patrimoniale, va prezentam de asemenea fise de cont venituri si cheltuieli :
 
EXTRAS DE CONT NR. : 600 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
98 3101 300 CHELT. MATERIALE PROD NC 10 128000000.00 128000000.00 
123 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 128000000.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 128000000.00 128000000.00 
############################################################################### 
121 128000000.00 
300 128000000.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 601 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
50 3101 3012 CHELT.COMB.AUTO NC 05 687200.00 687200.00 
146 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 687200.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 687200.00 687200.00 
############################################################################### 
121 687200.00 
301 687200.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 607 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
109 3101 371 CHELT. COST MF.VANDUT NC 11 60504202.00 60504202.00 
127 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 60504202.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 60504202.00 60504202.00 
############################################################################### 
121 60504202.00 
371 60504202.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 612 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
24 3101 40106 CHELT. RATA LEAS.OP. NC 03 16310000.00 16310000.00 
91 3101 40110 CHELT. CHIRIE MAGAZIN NC 08 3781513.00 20091513.00 
147 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 16310000.00 3781513.00 
148 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 3781513.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 20091513.00 20091513.00 
############################################################################### 
121 20091513.00 
401 20091513.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 625 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
66 3101 40107 CHELT. CAZARE NC 05 1848739.00 1848739.00 
69 3101 5315 CHELT. DIURNA NC 05 300000.00 2148739.00 
131 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2148739.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 2148739.00 2148739.00 
############################################################################### 
121 2148739.00 
401 1848739.00 
5315 300000.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 626 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
59 3101 40107 CHELT. ABON.TEL.CONNE NC 05 1554622.00 1554622.00 
88 3101 40110 CHELT. TELEFON NC 08 2689076.00 4243698.00 
132 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 4243698.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 4243698.00 4243698.00 
############################################################################### 
121 4243698.00 
401 4243698.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 6451 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
75 3101 4311 CHELT. 23,33% C.A.S. NC 06 4082750.00 4082750.00 
135 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 4082750.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 4082750.00 4082750.00 
############################################################################### 
121 4082750.00 
431 4082750.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 6452 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
76 3101 4371 CHELT. 5% FD.SOMAJ NC 06 875000.00 875000.00 
136 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 875000.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 875000.00 875000.00 
############################################################################### 
121 875000.00 
437 875000.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 6453 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
77 3101 4313 CHELT. 7% F.A.S.S. NC 06 1225000.00 1225000.00 
83 3101 4313 CHELT. 7% F.A.S.S. NC 07 420000.00 1645000.00 
137 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 1645000.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 1645000.00 1645000.00 
############################################################################### 
121 1645000.00 
431 1645000.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 665 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
14 3101 5124 CHELT.DIF.NEFAVORABIL NC 01 654750.00 654750.00 
16 3101 5124 CHELT.DIF.NEFAVORABIL NC 01 51000.00 705750.00 
138 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 705750.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 705750.00 705750.00 
############################################################################### 
121 705750.00 
5124 705750.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 671 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
112 3101 5121 CHELT. SPONZORIZARE NC 11 5000000.00 5000000.00 
113 3101 448 CHELT. DIF.PLATA CF.P NC 12 2058590.00 7058590.00 
114 3101 448 CHELT. MAJ.INT. CF.P. NC 12 919343.00 7977933.00 
115 3101 448 CHELT. PENALIT. CF.P. NC 12 29097.00 8007030.00 
116 3101 448 CHELT. AMENDA CF.P.V. NC 12 10000000.00 18007030.00 
151 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 948440.00 17058590.00 
152 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 10000000.00 7058590.00 
153 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 5000000.00 2058590.00 
154 3101 121 INCHIDERE CHELTUIELI L INCHID 2058590.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 18007030.00 18007030.00 
############################################################################### 
121 18007030.00 
5121 5000000.00 
448 13007030.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 701 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
100 3101 411 VENITURI PRODUCTIE NC 10 175002480.00 -175002480.00 
140 3101 121 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 175002480.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 175002480.00 175002480.00 
############################################################################### 
121 175002480.00 
411 175002480.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 711 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
99 3101 345 PRODUSE FIN.OBTINUTE NC 10 180000000.00 -180000000.00 
101 3101 345 DESCARCARE GEST.PROD. NC 10 175002480.00 -4997520.00 
104 3101 331 PRODUCTIE NETERMINATA NC 10 42200000.00 -47197520.00 
142 3101 121 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 47197520.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 222200000.00 222200000.00 
############################################################################### 
121 47197520.00 
331 42200000.00 
345 175002480.00 180000000.00 
EXTRAS DE CONT NR. : 765 PERIOADA: 01.01 31.01 
############################################################################### 
SOLD VECHI = .00 
. 
Nrc. Data Cont cor Denumirea operatiei Nr. doc DEBIT CREDIT SOLD 
############################################################################### 
103 3101 5124 VENIT DIF.FAV.C/V NC 10 416520.00 -416520.00 
143 3101 121 INCHIDERE VENITURI LUN INCHID 416520.00 .00 
. 
SOLD NOU = .00 RULAJ : 416520.00 416520.00 
############################################################################### 
121 416520.00 
5124 416520.00 
loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3311
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site