Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Monografie contabila

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
BAZELE CONTABILITATII - TESTE
Planul de conturi general
Amortizarea imobilizarilor corporale
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR ACORDATE RECIPROC INTRE INSTITUTIILE DE CREDIT
DETERMINAREA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR CORPORALE
PROIECT - CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR LA SC ACI CLUJ SA
REGLEMENTARI LEGALE CONTABILITATE
CHELTUIELILE BANCARE
CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

TERMENI importanti pentru acest document

: monografie contabila patiserie : monografie contabila bazele contabilitatii : monografie contabila la o patiserie : monografie contabila transporturi :

Monografie contabila

            Prezentarea intreprinderii luata in studiu.

            .Introducere

                   S.C. “Marmara SA” s-a infiintat in anul 1995, avand codul fiscal R 4512786, iar numarul in Registrul Camertului J 52/589/1995 cu sediul social in Giurgiu.

        Structura actionariatului societatii

          Actionari:Mihai Stan detine 60%, Mihaela Stan detine 28%, Niculae Stan ,  detine 10%, alti 3 actionari 2%.

       Denumire, forma juridica, sediul, durata

          Denumirea societatii este “ Marmara SA”. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de Ia societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initiatete “SA”, de capitalul social, numarul de inmatriculare din registrul comertului si sediul social al societatii.

                            

Societatea comerciala “Marmara SA” este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romare si cu statutul societatii.

Sediul social al societatii este localizat in Giurgiu, B-dul CFR nr. 14.

Durata societatii este nelimitata cu incepere de Ia data inmatricularii in Registrul Comertului.

     Capitalul social, partile sociale

Capitalul social este de 1.000 RON si poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni.

Majorarea capitalului se poate face partial sau total, in natura pe baza evaluarii efectuate de experti desemnati de catre adunarea generala a actionarilor.

Reducerea capitatului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Fiecare actiune confera actionarului dreptul Ia un vot in adunarea generala a actionarilor si dreptul de a participa Ia distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care Ie-au subscris.

          Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura potitica ei economica si comerciala.

         Controlul societatii

                   Gestiunea societatii este controlata de asociati si de o societate de audit. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si societatii de audit Ii se vor prezenta Ia cerere, date cu privire Ia activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor. Activitatea cenzorilor se va desfasura in conformitate cu prevederile reglementarilor legale si profesionale.

          Situatia la data de 30.11.2007 este urmatoarea :

capital social : 2.010 RON

rezultatul reportat ( profit) : 8.400 RON

profit : 7.125 RON

constructii 212 : 98.000 RON

echipamente tehnologice 2131 : 31.000 RON

mijloace de transport : 20.000 RON

mobilier 214 : 8.800 RON

amortizare cheltuieli de constituire 2801 : 400 RON

amortizarea constructiilor 2812 : 25.000 RON

amortizarea echipamentelor, mijloacelor de transport 2813 : 15.000 RON

amortizarea mobilierului 2814 : 1.200 RON

materii prime 301 : 9.500 RON

produse finite 345 : 2.400 RON ( 2.000 buc x 1,20 RON )

salarii 421 : 2.100 RON

asigurari sociale 431 :

ajutor de somaj 437 :

venituri inregistrate in avans 472 : 200 RON

conturi la banci in lei 5121 : 83.000 RON

conturi la banci in EURO : 14.400 RON ( 4.000 EURO x 3,6 RON)

casa in lei 5311 : 3.200 RON

Operatiuni luna decembrie

          In cursul lunii decembrie 2007 au loc urmatoarele operatiuni in cadrul societatii:

- achizitionarea unui program informatic :

%                =           404          3.570 RON

208                                          3.000 RON

4426                                            570 RON

Programul va fi amortizat liniar, incepand cu luna ianuarie 2008 timp de doi ani, amortizarea urmand a fi inregistrata :

6811  =       2808            125 RON

     - achitarea programului informatic :

404    =       5121            3.570 RON

-  achizitionarea unei linii tehnologice din import :

cost echipament : 15000 EURO X 3.6 RON = 54.000 RON

transport extern : 1000 EURO X 3.6 RON = 3.600 RON

taxa vamala :       5.760 RON

comision vamal :     288 RON

          Pentru instalarea acestei linii tehnologice de patiserie s-au efectuat urmatoarele cheltuieli :

cheltuieli cu proiectul de amplasare :                           500 RON + TVA

cheltuieli cu montajul utilajului :                                  900 RON + TVA

cheltuieli cu paza utilajelor :                                       400 RON + TVA

cheltuieli cu reclama pentru lansarea noilor produse : 2.000 + TVA

          Inregistrarea contabila a mijlocului fix este :

2132  =       %                         63.648 RON

                             404              57.600 RON

                             446                6.048 RON

          Tot in costul mijlocului fix vor intra cheltuielile cu proiectul de amplasare si montajul :

%                =       404              595 RON

2132                                        500 RON

4426                                          95 RON

%                =       404              1.071 RON

2132                                           900 RON4426                                            171 RON

          Inregistrarea celorlalte cheltuieli care nu au fost capitalizate  este :

%                =       401              476 RON

628                                           400 RON

4426                                           76 RON

%                =       401              2.380 RON

623                                           2.000 RON

4426                                            380 RON

          Unitatile patrimoniale care desfasoara activitati cu caracter economic, amortizeaza mijloacele fixe utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare lunara : amortizarea liniara, amortizarea degresiva, amortizarea accelerata.

          Amortizarea liniara se refera la repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor, pe toata durata de functionare stabilita a acestora.

          Amortizarea liniei tehnologice se va face liniar, timp de 5 ani. Inregistrarea luna a amortizarii, incepand cu luna ianuarie 2008 va fi :

6811  =       2813            1.060.8 RON

   -  Achitarea taxelor vamale :

446    =       5311            5.760 RON

    - Achitarea furnizorului extern : la cursul de 1 EURO = 3,6200 RON

- licitatie valutara :

581    =          5121                   57.920 RON ( 16.000 EURO x 3,62 RON)

5124  =            581                  57.920 RON ( 16.000 EURO x 3,62 RON)

- plata :

%                =  5124                 57.920 RON ( 16.000 EURO x 3,62 RON)

404                                          57.600 RON ( 16.000 EURO x 3.60 RON)

665                                              320 RON ( diferenta curs valutar)

   -  Achitarea celorlalti furnizori de servicii :

404    =       5121            595 RON

404    =       5121             1.071 RON

401    =       5121                476 RON

401    =       5121            2.380 RON

-  Cumpararea de materii prime de la furnizori interni :

%                =       401              4.760 RON

301                                          4.000 RON

4426                                           760 RON

  - Achitarea partiala a furnizorilor :

401    =       5121            4.760 RON

  - Cumpararea de materii prime de la un furnizor extern :

- materii prime : 3.200 EURO X 3.65 RON = 11.680 RON

- transport extern : 200 EURO X 3.65 RON =    730 RON

- taxa vamala : 1.241 RON

- comision vamal : 62.05 RON

301    =       %                         13.713,05 RON

                             404              11.680 RON

                             404                  730 RON

                             446                1.303,05 RON

  - Achitarea taxelor vamale :

446    =       5311            1.303,05 RON

  - Achitarea furnizorului extern la cursul de 1 EURO = 3,60 RON

- licitatie valutara :

581    =       5121            12.240 RON ( 3.400 EURO x 3,60 RON)

5124  =       581              12.240 RON ( 3.400 EURO x 3,60 RON)

- plata :

404    =       %                          12.410 RON ( 3.400 EURO x 3,65 RON)

                             5124            12.240 RON ( 3.400 EURO x 3,60 RON)

                             765                   170 RON ( diferenta curs valutar)

-         Obtinerea de produse finite:

Retetarul de fabricatie pentru un sortiment .

Materia prima           u/m                     norma          pret unit       val.mater prima

FAINA                     kg                       0,200           0,60                      0,12

DROJDIE                  kg              0.020           3,00                      0,60

SARE                       kg                       0.010           0.20                      0,002

MARGARINA   kg                       0.040           8,00                      0,320

                                                                                                1,042

SALARII                                                                                    0,110

TAXE SI IMPOZITE                                                                     0,040

AMORTIZARI                                                                                      0,015

CHIRII                                                                                       0,020
ALTE CHELTUIELI                                                                      0,006

TOTAL PRET DE COST PRODUCTIE/ BUCATA                       1,233  RON

Productia realizata este de 10.000 buc.cu o valoare de productie de 12.330 RON.

Deci pentru obtinerea a 10.000 buc.prajituri s-au cheltuit  12.330 RON

                  

Se inregistreaza    produsele finite realizate :

345              =       711                      12.330 RON           

-  Vanzare produse finite :    

Produsul obtinut se poate livra prin :

-magazin propriu

-clienti

Livrarea la magazin propriu se face pe baza de aviz de expeditie, dupa care se intocmeste NIR.

Se livreaza la magazin propriu  o cantitate de 8.000 buc.covrigi

8.000 buc x 1.4 RON        = 11.200 RON

Se inregistreaza in contabilitate :

371    =       %              11.200 RON

                    345               9.864 RON

                    378                  253,84 RON

                   4428             1.082,16 RON

Pentru marfurile vandute in magazin propriu se va intocmi monetar , care se va inregistra in registrul de casa.

Se inregistreaza nota contabila  :

5311  =       %                         11.200 RON

                        707                  10.117,84 RON

                        4427                  1.082,16 RON

Descarcarea   gestiunii de marfa vanduta :

%      =       371              11.200 RON

607                                 10.117,84 RON

378                                      253,84 RON

4428                                  1.082,16 RON

Descarcarea de materii prime consumate

601    =       301              12.330 RON

Venituri   din productia  stocata

711    =       121              1.233 RON

- Vanzarea unor produse catre un client extern :

411    =       701              2.840 RON ( 2000 buc x 0.40 EURO x 3.55 EURO)

711    =       345              2.400 RON

- Incasarea facturii externe la curs 1 EURO = 3.65 RON

5124  =       %      2.920 RON ( 800 EURO X 3.65 RON)

                   411    2.840 RON ( 800 EURO X 3.55 RON)

                   765        80 RON ( diferenta curs valutar)

-  Evaluarea stocurilor .

Societatea a optat pentru utilizarea metodei FIFO deoarece , in conditiile cresterii preturilor, efectele vor fi :

- evaluarea iesirilor la costurile mai scazute;

- evaluarea stocurilor finale la preturile mai mari;

- majorarea profitului din exploatare si a impozitului aferent.

Situatia stocurilor va fi :

- sold initial produse finite : 2.000 buc x 1,20 RON =    2.400 RON

- obtinere produse finite : 10.000 buc x 1,233 RON = 12.330 RON

- iesire produse finite : 2.000 buc x 1,20 RON =          2.400 RON

- iesire produse finite : 8.000 buc x 1,233 RON =         9.864 RON

- sold final produse finite : 2.000 buc x 1, 233 RON =   2.466 RON

-  Inregistrarea facturilor de utilitati :

- energie electrica si apa : %       =       401              1.400 RON

                                     605                                   1.134 RON

                                     4426                                     266 RON

-  Inregistrarea facturii de chirie :

%      =       401              1.000 RON

6121                                   810 RON

4426                                   190 RON

- Inregistrarea cheltuielilor cu combustibilul :

%      =       401              500 RON

3022                                405 RON

4426                                  95 RON

6022  =       3022            405 RON

 - Inregistrarea cheltuielilor cu salariile :

641    =       421                660  RON

421    =          %                145  RON

                   4312                63  RON

                   4314                43  RON

                   4372                  7  RON                    444                 32  RON

6451   =      4311                129  RON

6452   =      4371                  13  RON

6453   =      4313                  40  RON

- Inregistrarea comisioanelor si dobanzilor bancare :

627    =       5121            103 RON

5121  =       766              2,73 RON

 - Inregistrarea veniturilor din chirii :

- pentru luna decembrie : 472     =       706              1.200 RON

- pentru luna ianuarie se factureaza : 411         =          %             1.428 RON

                                                                             472              1.200 RON

                                                                             4427               228 RON

- Inregistrarea cheltuielilor de amenajare :

In luna decembrie , societatea a renovat gardul, aceste cheltuieli hotarandu-se a se amortiza pe parcursul a 6 luni de functionare :

%      =       401              3.808 RON

471                                 3.200 RON

4426                                  608 RON

Ca urmare, in perioada ianuarie – iunie 2008, societatea va inregistra amortizarea acestor cheltuieli :

611    =       471              533,33 RON

- Constituirea de provizioane pentru produse :

6814  =       394              800 RON

-         depuneri in conturi de la bancii:

5121   =      581              4.000  RON

581     =      5311            4.000  RON

-         plata furnizorilor restanti:

 401   =      5121            2.156  RON

404    =      5121            1.700  RON

-         inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe:

 6811  =     2812                 20  RON

 6811  =     2813               786  RON

 6811   =    2814                 94  RON

-         inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

121            =       %         29.880,97  RON

                        6121            810  RON

                        641              660  RON

                        645              182  RON

                        627              103  RON

                        611              533,33  RON

                        607         10.117,84  RON

                        601          12.330  RON

                        605            1.134  RON

                        681            2.885,8  RON

                        628               400  RON

                        625                320  RON

                        6022               405  RON

 %            =      121                 23.107,57  RON

766                                                                                                                 2,73  RON

706                                                                                                  1.200  RON

701                                       2.840  RON 

    765                                         250  RON

    711                                       8.697 RON

    707                                     10.117,84  RON                  


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1579
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site