Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Principiile contabile- obiective ale contabilitatii financiare

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CECCAR
STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL LA S.C.ADESGO S.A.
DOCUMENTELE CONTABILE
ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR DE IMOBILIZARI
CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE
Studiu de caz - Sa se intocmeasca bilantul societatii Alfa
CONSOLIDAREA CONTURILOR
CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE
ORGANIZAREA CONTABILITATII CAPITALURILOR
Notiunea de COST si CHELTUIALA

Principiile contabile- obiective ale contabilitatii financiare

Principalul element care se aseaza la baza organizarii contabilitatii este format dintr-un ansamblu de principii sau conventii care au in vedere regulile (normele) de intocmire a situatiilor financiare (conturi anuale).

Aceste principii, rod al cercetarii stiintifice americane, dupa marea criza economica din 1929-1933, au fost preluate de sistemele contabile din Europa continentala, prin Planul Contabil General si Directive ale Comunitatii Europene. In anul 1973 a fost creat Comitetul International de Standarde Contabile (International Accounting Standars Committee – I.A.S.C.), care grupeaza in total 143 de organizatii profesionale contabile din 104 tari, avand ca obiectiv  formularea si publicarea, in interesul public, a normelor contabile ce se cer respectate pentru prezentarea situatiilor financiare (bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant etc.) si asigurarea acceptarii si aplicarii lor pe plan mondial.Obiectivul fundamental al contabilitatii il reprezinta furnizarea de informatii care sa ofere o imagine fidela, clara si completa asupra situatiei patrimoniului si rezultatelor obtinute. Realizarea imaginii fidele necesita ca informatiile contabile sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- datele contabile sa fie inregistrate in contabilitate in timp util pentru a fi prelucrate si utilizate;

- informatiile contabile oferite utilizatorilor sa fie corecte si complete;

- contabilizarea faptelor sa fie in acord cu baza lor juridica si economica;

- informatiile de sinteza sa serveasca utilizatorilor pentru luarea deciziilor economice;

- informatiile furnizate de contabilitate sa rezulte din aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedeelor contabile.

           Procesul de elaborare a unui IAS dureaza aproximativ de trei ani. Un bilant cantitativ al realizarilor IASC privind Standardele Internationale de Contabilitate, in vigoare la finele anului 2001, este prezentat  in continuare:

         IAS 1  Prezentarea situatiilor financiare

         IAS 2  Stocuri

         IAS 7  Situatia fluxurilor de numerar

         IAS 8 Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erorile fundamentale si modificari 

                    ale politicilor contabile               

         IAS 10  Evenimente ulterioare datei bilantului

         IAS 11  Contracte de constructii

         IAS 12  Impozitul pe profit

         IAS 14 Raportarea pe segmente

         IAS 15  Informatii care reflecta efectele variatiei preturilor

         IAS 16  Imobilizari corporale

         IAS 17  Leasing

         IAS 18 Venituri din activitati diverse

         IAS 19  Beneficiile angajatilor

         IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate    

        de asistenta guvernamentala                                                                             

         IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

         IAS 22 Combinari de intreprinderi

         IAS 23 Costurile indatorarii

         IAS  24 Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate

         IAS 26  Contabilitatea si raportarea planurilor de pensii

         IAS 27  Situatiile financiare consolidate si contabilitatea investitiilor in filiale

         IAS 28  Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate

         IAS 29  Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste

         IAS 30  Informatii prezentate in situaiiile financiare ale bancilor si institutii financiare

                       Similare

         IAS 31 Raportarea financiara a intereselor in asocierile de participatie

         IAS 32  Instrumente financiare: prezentare si descriere

         IAS 33  Rezultatul pe actiune

         IAS 34  Raportarea financiara interimara

         IAS 35  Activitati in curs de intrerupere

         IAS 36  Deprecierea activelor

         IAS 37  Provizioane, datorii si active contingente

         IAS 38  Active necorporale

         IAS 39  Instrumente financiare: recunoastere si evaluare

         IAS 40  Investitii imobiliare

         IAS 41  Agricultura (in vigoare de la 1 ianuarie 2003).
              Principiile contabile au in vedere continutul si calitatea informatiei contabile  furnizate si publicate prin situatiile financiare anuale. In legislatia romaneasca ele vizeaza1: 1) prudenta; 2) permanenta metodelor; 3) continuitatea activitatii; 4) independenta exercitiului; 5) intangibilitatea bilantului de deschidere; 6) necompensarea; 7) evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv; 8) prevalenta economicului asupra juridicului; 9) importanta relativa sau pragul de semnificatie.

1) Principiul prudentei impune aprecierea justa a faptelor pentru a evita riscul in viitor, adica incertitudinile prezente care ar putea afecta situatia financiara de viitor. Desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior poate determina deprecieri, riscuri si pierderi posibile, generate de supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, si de subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor.

2) Principiul permanentei metodelor (fixismului) presupune ca metodele de lucru raman aceleasi contabile trebuie sa ramana de la un exercitiu la altul, ceea ce asigura comparabilitatea datelor nu numai in timp, ci si in spatiu.

3) Principiul continuitatii activitatii conform caruia unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii. La finele anului calendaristic, considerat un exercitiu financiar, se intocmesc documentele de sinteza contabila prevazute de lege.

4) Principiul independentei exercitiului este cunoscut si ca principiul autonomiei exercitiului. El presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unui agent economic pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera.

5) Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere. Bilantul de deschidere a unui nou exercitiu financiar trebuie sa corespunda bilantului de incheiere a exercitiului precedent. Se interzice modificarea patrimoniului de la sfarsitul anului ce trebuie raportat la inceputul anului viitor. Orice schimbare de metoda sau corectarea unor erori trebuie sa fie transparente. Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea bilantului contabil, trebuie corectate in anul in care acestea se constata, prin inregistrari contabile adecvate (O.G. 22/1996).

6) Principiul necompensarii presupune interdictia compensarilor intre avere si datorii, intre drepturi si angajamente, intre elemente de activ si de pasiv.

7) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv vizeaza faptul ca „in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv”.1Acest principiu este explicitat in contextul armonizarii normelor contabile romanesti cu Directiva a IV-a a CEE in care este recomandat alaturi de: continuitatea activitatii, prudenta, permanenta metodelor; continuitatea activitatii, independenta exercitiului si intangibilitatea bilantului de deschidere.

8) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului mentioneaza faptul ca „informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzitiilor, nu numai forma lor juridica”.2

9) Principiul pragului de semnificatie – „orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare vor fi insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata:”3

Modalitatile tinerii contabilitatii agentiilor economice sunt prevazute prin lege si ele pot fi urmatoarele:

a) Prin compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa posede studii economice superioare. Compartimentele financiar-contabile se intalnesc la intreprinderile mijlocii si mari.

b) Prin persoane juridice autorizate, reprezentate de societati comerciale infiintate in baza legislatiei romanesti, care au ca obiect tinerea contabilitatii pentru terti si care sunt autorizate in acest scop de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). Aceste unitati sunt inscrise in Tabloul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Raspunderea pentru tinerea corecta si la zi a contabilitatii revine persoanei juridice autorizate.

c) Prin persoane fizice, dupa cum urmeaza:

- persoane fizice autorizate, adica cele care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. O asemenea calitate se atribuie de catre comisiile stabilite prin ordin comun al ministerului finantelor pe baza examenelor organizate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).

            -persoane fizice calificate, adica cele cu pregatire economica superioara sau medie, dar care n-au dobandit calitatea de expert contabil sau contabil autorizat. In aceasta categorie intra economistii, indiferent de specialitatea dobandita in facultate, contabilii sau alte calificari asimilate, care au urmat scoli medii economice sau scoli postliceale economice recunoscute de Ministerul Invatamantului in care au avut ca disciplina de studiu contabilitatea.1 E.Horomnea, Tratat de contabilitate. Teorii, concepte, principii, standarde, aplicatii, Vol.I. Ed.Sedcom Libris, Iasi, 2001. p.117.

1 *** Reglementarile aprobate prin OMF nr. 94/2001, cap.I, pct5.6.(MO nr. 85/20.02.2001)

2 Ibidem. Cap. 1,pct. 5.9.

3 Ibidem Cap 1, pct. 5.10.

 
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1911
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site