Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

INTREBARI - Pentru obtinerea atestatului de conducator auto pentru transport rutier de marfa

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai mic


INTREBARI - Pentru obtinerea atestatului de conducator auto pentru transport rutier de marfa

1.  Marfurile transportate sub prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR) sunt supuse controlului vamal:

a) da, daca organele vamale considera necesar;

b) nu

c) da, cu avizul asociatiilor garante:

d) intotdeauana;

2. Transporturile rutiere se executa numai cu vehicule:

a) avand stare tehnicà satisfacatoare;

b) avand stare tehnica buna;

c) avand stare tehnica corespunzatoare normelor si standardelor nationale de siguranta rutiera si protectie a mediului. cu inspectia tehnica periodicä si copia comforma a licentei de transport sau a cretificatului de transport valabila, iar certificarea tehnica corespunde clasei si tipului de màrfuri;

d) avand stare tehnica acceptabila pentru cursa ce urmeazä a fi efectuata

3. Care din urmatoarele date trebuie mentionate de cätre conducätorul auto pe foaia de inregistrare (diagrama tahograf)?

a) numele si adresa patronului;

b) numarul permisului de conducere;

c) perioada de conducere din ziua anterioara;

d) specificatia afisata de aparatul de control (tahograf) la inceputul zilei de munca.

4.Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia CMR constituie:

a)      Proba contractului de transport;

b)      Dovada efectuarii formatiunilor vamale;

c)      Dovada calitatii de operator de transport rutier public;

d)      Documentul care permite accesul la profesia de transportator;

5. La incarcarea marfurilor conducätorul auto va lua masuri pentru:

a) asigurarea securitatii marfurilor;

b) asigurarea unor spatii suficient de mari intre pachete, colete, containere, etc;

c) ca marfurile sa fie amplasate cat mai in spate;

d) ca marfurile sa fie amplasate cat mai in fata.

6. Dupa patru ore si jumatate de conducere, conducätorul trebuie sa faca o pauza de cel putin:

a) 30 minute;

b) 45 minute;

c) 60 minute;

d) 75 minute.

7. Conducàtorul auto poate sa se abata de la prevederile in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna:

a) nu;

b) da;

c) da, daca este necesar pentru a asigura securitatea pasagerilor, vehiculului sau incärcaturii acestuia;

d) da, la orice solicitare a persoanelor transportate.

8. Ce conditii trebuie indeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de märfuri generale;

a) vehiculele destinate acestui tip de transport trebuie sa fie in proprietatea operatorului de transport;

b) vehiculele destinate acestui tip de transport trebuie sa fie inmatriculate definitiv in Romania;

c) vehiculele trebuie sa se incadreze in normele legale de siguranta si securitate ce se regasesc in reglementarile privind transporturilor rutiere;

d) vehiculele trebuie sa fie prevazute cu sistem de franare ABS.

9. Ce conditii sunt impuse privind conducatorii auto utilizati la transportul de animale vii:

a) sa posede permis de conducere corespunzator categoriei de vehicul pe care-l conduce;

b)sa aiba varsta minimä de 23 ani;

            c) sa posede permis de conducere de cel putin 3 ani;

d) sa aiba experienta de minim 1 an in efectuarea acestui tip de transport.

10. Documentul care face posibil ca märfurile sa treacä frontierele fàra control vamal, este denumit:

a) certificat ADR;

b) scrisoare de träsura;

c) carnet TIR;

d) factura fiscalä.

1-a; 2-c; 3-d; 4- a ;  5-a; 6-b; 7-c; 8-c; 9-a; 10-c;

11. Carnetul TIR poate fi folosit :

a)       Pentru mai multe calatorii, in functie de numarul de  voleti ;

b)      Pentru  o singura calatorie ;

c)       Pana la data stabilita de Ministerul Transporturilor ;

d)      Pentru mai multe autovehicule, in functie de numarul de voleti ;

12. Pentru a conduce un vehicul articulat (ansamblu format dintr-un autovehicul tragator si o remorca/semiremorca) avand o greutate maxima autorizatä mai mare de 7,5 tone, un conducator auto are nevoie de:

a) permis de conducere categoria C;

b) permis de conducere categoria C+E;

c) permis de conducere categoria B;

d) permis de conducere categoria A.

13.Conducatorul auto poate sa intervina asupra aparatului tahograf?

a)      Da, daca constata ca acesta nu inregistreaza corect;

b)      Da, daca acesta nu inregistreaza corect dar numai daca se afla in cursa si un poate reveni in 24 de ore la locul unde autovehiculul este parcat in mod curent;

c)      Da, daca interventia se realizeaza cu acordul persoanei desemnate;

d)      nu;

14. Pentru utilizarea retelei de drumuri nationale din Romania, se va plati:

a) o taxä de salubrizare;

b) un tarif functie de marca vehiculului;

c) un tarif de utilizare a drumurior nationale, denumit rovinieta;

d) o taxa speciala functie de numärul de vehicule detinute de fiecare operator de transport.

15. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducätorilor auto, timpul maxim de conducere zilnica de 9 ore poate fi extins la 10 ore:

a) odata pe saptamana;

b) de doua ori pe saptämana;

c) de trei ori pe saptamana;

d) niciodata.

16.  0 saptamana de lucru conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto este definita astfel:

a) orice perioada de timp avand 7 zile consecutive in care conducatorul auto isi desfasoara activitatea;

b) o saptamana care incepe duminica ora 0.00 si tine panà luni la ora 0.00.

c) orice perioada de timp avand 7 zile consecutive, fàra a se tine seama de perioadele de odihnä;

d) perioada cuprinsa intre ora 0.00 a zilei de luni si ora 24.00 a zilei de duminicä.

17. In cazul efectuarii transportului de marfuri in cont propriu in trafic national prin document de transport se intelege;

a)   scrisoarea de transport CMR

b)  avizul de insotire al marfurilor

c)  copia conforma a licentei de transport

d)  copia conforma a certificatului de transport in cont propriu

18. Care din urmatoarele variante satisfac cerintele Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului(CE) nr : 561/2006 privind inlocuirea pauzei de 45 de minute a conducatorului auto prin pauze separate:

a)  20 min + 25 min.

b)  30 min + 15 min.

c)  15 min + 30 min.

d) 15 min  + 15 min +15 min.

19. In cazul efectuarii transportului rutier public de marfuri, operatorul de transport are obligatia sa detina la la bordul autovehiculului in original:

a) cartea de identitate a autovehiculului;

b) copia conforma a licentei de transport;

c) copia conforma a certificatului de transport in cont propriu;

d) licenta de transport.

20. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consililui(CE) nr: 561/2006, in cazul conducerii autovehiculului in echipaj de 2 conducatori auto, timpul zilnic de odihna este de:

a)  minim 8 ore in 24 de ore;

b)  minim 8 ore in 30 de ore;

c)  minim 9 ore in 24 de ore;

d)  minim 9 ore in 30 de ore.

  11- b;   12-b;  13- d;  14-c; 15-b; 16-d; 17-b; 18-c; 19-b; 20-d;

21.Prin distanta de oprire intelegem:

a)suma dintre distanta de reactie si distanta de franare;

b)distanta de franare pana la oprire;

c)distanta parcursa din momentul actionarii pedalei de frana pana la oprire;

d)distanta parcursa intre momentul sesizarii obstacolului si actionarea pedalei de frana.

22.Scrisoare de transport C.M.R. se intocmeste in minim:

a)un exemplar;

b)doua exemplare;

c)trei exemplare;

d)patru exemplare.

23.Prin masa totala maxima autorizata se intelege:

a)      masa maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta;

b)      masa proprie a vehiculului;

c)      masa sarcinii utile autorizate pentru transport;

d)      masa maxima admisa pentru drumurile de categoria E;

24.Timpul de odihna zilnic normal poate fi luat in perioade separate.Care dintre urmatoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului European si al Consiliului (CE) nr.561/2006:

a)      9 ore+2 ore+2 ore;

b)      8 ore+3 ore+1 ora;

c)      8 ore+4 ore;

d)      3 ore+9 ore;

25.Viteza maxima reglata la limitatoarele de viteza care echipeaza autovehiculele concepute si construite pentru transporturile de marfuri, nu trebuie sa depaseasca:

a)      -85 km/h;

b)       -90 km/h;

c)       -95 km/h;

d)       -100 km/h;

26Consumul de carburant creste:

a)la ridicarea piciorului de pe acceleratie;

b)la rularea cu prelata nefixata;

c)la o turatie joasa;

d)la coborarea pantelor lungi;

27.In ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinatie:

a)      doar daca toate birourile de politie a frontierei au acceptat carnetul TIR;

b)      doar daca toate birourile CNADNR din frontiera au acceptat carnetul TIR;

c)      doar daca toate birourile vamale de plecare au acceptat carnetul TIR;

d)      doar daca este completata prima pagina a carnetului TIR;

28.In cazul unui echipaj dublu, in timp ce vehiculul se afla in mers, cel de-al doilea conducator auto  care nu este la volan poate sa-si efectueze odihna zilnica?

a)      da, daca autovehiculul este echipat cu pat de dormit;

b)      nu,autovehiculul trebuie sa fie oprit;

c)      nu, se considera timp de conducere;

d)      da, daca odihna este de minim 9 ore consecutive;

29.Arimarea marfurilor este obligatia:

a)      conducatorului auto;

b)      expeditorului;

c)      persoanei desemnate sa conduca activitatea de transport rutier;

d)      consiliului de siguranta;

30.Pentru transportul rutier public de marfuri in trafic national, prin document de transport se intelege:

a)licenta de transport valabila pentru transportul rutier de marfuri;

b)scrisoare ade transport C.M.R;

c)copia conforma a licentei de transport;

d)autorizatia de transport marfa prin servicii regulate;

21-a; 22-c; 23-a; 24-d; 25-b; 26-b; 27-c; 28-b;29-a; 30-b;

31.Transportatorul este raspunzator, conform conventiei CMR, pentru:

a)avarierea ambalajelor din cauza conditiilor meteorologice;

b)incarcarea vehiculului sub sarcina utila a acestuia;

c)avarierea marfii din cauza unui viciu propriu al acestuia;

d)pierderea totala sau partiala a marfii;

32.Cine are obligatia sa verifice exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport CMR?

a)expeditorul;

b)destinatarul;

c)conducatorul auto;

d)incarcatorul;

33.Repartizarea corecta a greutatii pe osii este obligatia:

a)      incarcatorului;

b)      expeditorului;

c)      conducatorului auto;

d)      destinatarului;

34.Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006,  timpul de odihna saptamanal normal este de:

a)      24 de ore;

b)       36 de ore

c)      40 de ore;

d)      45 de ore;

35.In timpul unei zile de lucru un conducator auto schimba vehiculul. Ce obligatii are privind utilizare diagramelor tahograf?

a)      introduce o noua diagrama in aparatul tahograf al celui de-al doilea autovehicul:

b)       foloseste aceeeasi diagrama tahograf, notand numarul de inmatriculare langa cel al primului autovehicul;

c)      foloseste aceeasi diagrama dar consemneaza manual pe verso timpii de conducere si de odihna;

d)      foloseste aceeasi diagrama tahograf, notand in prealabil pe verso numarul de inmatriculare al celui de-al doilea autovehicul si ora la care a facut schimbarea;

36.Transportul rutier international de marfuri poate fi executat cu capul de tractor inmatriculat in Romania iar semiremorca in strainatate:

a)      -da;

b)      –nu,intrucat cabotajul e interzis in Romania;

c)      –da, daca vehiculul intra in grupa de clasificare Euro 3;

d)      –da, daca vehiculul intra in grupa de clasificare Eura 4;

 37. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule inchiriate este necesar:

a) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehicului - in copie;

b) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehicului in original sau in copie legalizata;

c) contractul de inchiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se mentioneaza

valabilitatea contractului in foaia de parcurs de catre administratorul firmei;

d) ca autovehiculul sa detina licenta de executie,

 38. Sunt exceptate de la dobandirea copiei conforme a licentei de transport:

a) vehiculele care transporta marfuri penculoase;

b) vehiculele destinate serviciilor medicale;

c) vehiculele cu masa totala maxima autorizata de 4,5 tone;

d) vehiculele care transporta produse perisabile refrigerate.

39. Pentru care vehicule rutiere este necesar certificatul de agreare ADR eliberat de catre

Registrul Auto Roman:

a) vehicule care transporta persoane;

b) vehicule care transporta deseuri periculoase

c) vehicule care transporta marfuri agabaritice;

d) vehicule care transporta colete postale.

40. Verificarea tahografelor trebuie sa lie facuta la fiecare:

a) cinci ani;

b) patru ani;

c) trei ani;

d) doi ani;

31-d; 32-c; 33-c; 34-d; 35-d; 36-a; 37-b; 38-b; 39-b; 40-d;

41.Conducatorul auto trebuie sa prezinte in caz de control urmatoarele documente:

a) licenta de transport - in original;

b) cartea de identitate a vehicululul;

c) scrisoarea de transport;

d) licenta de executie pentru vehicul sau copia conforma a licentei de transport-in copie.

42. In fiecare perioada de 24 ore, soferul beneficiaza de un timp de odihna zilnic de  cel putin:

a) 9 ore consecutive

b) 10 ore consecutive;

c) 11 ore consecutive;

d) 12 ore consecutive;

43. Conventia CMR se aplica:

a) transporturilor funerare

b) transporturilor intenationale a efectelor de stramutare;

c) transporturilor efectuate pe baza conventiilor postale internationale,

d) transporturilor de marfuri perisabile internationale:

44. Operatorul de transport este obligat, la primirea marfii, sa verifice:

a) exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport;

b) continutul fiecarui colet;

c) starea tehnica a vehiculului,

d) daca marfa acopera 70% din sarcina utila a vehiculului.

45. Prin care din metodele enumerate se poate reduce timpul de stationare la

incarcare-descarcare?

a) mecanizarea operatiunilor de incarcare-descarcare a marfurilor;

b) sporirea vitezei de circulatie;

c) supra incarcarea autovehiculelor;

d) eliminarea timpilor de mers in go!;

.

46. Operatorul de transport are obligatia sa asigure existenta la bordul vehiculelor:

a) licenta de transport, in original;

b) copia conforma a licentei de transport, in original;

c)  cartea de identitate a vehiculului;

d)  documentele doveditoare pentru locul de parcare al vehiculului.

47. Cui trebuie sa acordati prioritate de trecere intr-o intersectie cu sens giratoriu:

a) vehiculelor care circula in interiorul intersectiei;

b) vehiculelor care vin din partea dreapta;

c) tuturor vehiculelor care patrund in intersectia respectiva;

d) circuland pe drumul cu prioritate aveti prioritate.

48. La ce organism se poate adresa conduc auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorarii marfurilor pe parcurs

a) autoritatilor vamale sau in lipsa acestora, altor autoritati competente din tara in care se gaseste;

b) autoritatilor vamale din tara de destinatie;

c) autoritatilor vamale sau altor autoritati competente din tara de plecare;

d) autoritatilor locale din regiunea unde se afla in momentul respectiv.

49. Cand conducand un autocamion de 16 tone tractati o remorca de 9 tone puteti rula in afara localitátii cu 0 viteza maxima de:

a) - 120 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres au nationale europene(E) si 70km/h pe celelalte categorii de drumuri;

b) - 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres au nationale europene(E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri;

c) - 100 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres au nationale europene(E) si 70 km/h pe celelalte categorii de drumuri;

d) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres au europene(E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

50. Cine räspunde in cadrul societätii (operatorului de transport) de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere:

a) administratorul societatii impreunä cu persoana desemnata sä conduca permanent si efectiv activitatea de transport;

b) administratorul societatii;

c) toti actionarii societatii;

d) persoana desemnatä sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier.

41-c; 42-c; 43-d; 44-a; 45-a; 46-b; 47-a; 48-a; 49-c; 50-d;

51.  Oricare operator de transport poate utiliza copia conformä a licentei de transport a altui operator de transport?

a) da;

b) da, dacä respectivii operatori de transport ajung la o intelegere

c) da, pentru o perioada de maxim 2 saptamani;

d) nu

52.  Care din urmätoárele institutii efectueazä omologarea de tip si omologarea individualä a vehiculelor rutiere pentru circulatia pe drumurile publice:

a) Autoritatea Rutierä Rornanà;

b) Administratia Nationalà a Drumurilor;

c) Ministerul de Interne;

d) Registrul Auto Roman.

53. Panä cand este valabil carnetul TIR:

a) pana in ultima zi de valabilitate stabilita de asociatia garanta;

b) pana la terminarea operatiunii TIR la biroul de destinatie;

c) pana in ultima zi de valabilitate stabilita de Ministerul Transporturilor;

d) pana in ultima zi de valabilitate stabilita de societatea de asigurari care a eliberat carnetul.

54. Pentru o perioada de doua saptamani consecutive, durata totala de conducere nu trebuie sa depaseasca:

a) 80 ore;

b) 85 ore;

c) 90 ore.

d) 100 ore:

55. Pauza zilnica se poate lua intr un vehicul:

a) nu ,decat in alta locatie;

b) da, daca situatia o impune;

c) da, daca acesta este stationat;

d) da, daca acesta a fost descarcat.

56. Un conducàtor auto poate efectua transporturi de marfuri periculoase daca:

a) are varsta peste 18 ani;

b) detine atestat profesional pentru transport de marfuri generale:

c) detine atestat profesional pentru transport de marfuri periculoase;

d) autovehiculul are inspectia tehnic periodica in termen de valabilitate.

57. Principala cauzä generatoare de accidente este:

a) viteza peste limitele admise;

b) defectiunile tehnice ale sistemului de iluminat;

c) starea necorespunzatoare a drumului public

d) oboseala in timpul conducerii

58. Factorii care influenteazà distanta de franare sunt:

a) numai viteza de deplasare

b) dimensiunea si profilul anvelopei

c) viteza, masa vehiculului, aderenta

d) aderenta partii carosabile si viteza

59. Vehiculele utilizate la transportul de màrfuri generate in trafic national care au greutatea totala maxima autorizatà mai mare de 3,5 tone au obligatia de a efectua inspectia tehnica  periodica la cel mult:

a) 6 luni;

b) 12 luni;

c) 18 luni;

d) 24 luni.

60. Un carnet TIR se intocmeste pentru:

a) fiecare vehicul rutier sau container;

b) un parc de vehicule care tranziteazà aceleasi tari;

c) mai multe containere incarcate in vehicul;

d) un vagon de cale ferata care transporta mai multe vehicule rutiere.

51-d; 52-d; 53-b; 54-c; 55-c; 56-c; 57-d; 58-c; 59-b; 60-c

61. Scrisoarea de transport trebuie sa continá urmàtoarele date:

a) seria si numarul copiei conforme a licentei de transport;

b) valoarea marfii transportate;

c) seria si numärul licentei de transport a operatorului de transport;

d) locul si data intocmirii sale.

63. Distanta de oprire in siguranta reprezintä:

a) distanta parcursa numai in timpul de reactie

b) distanta parcursà numai pe timpul franarii

c) distanta parcursa atat in timpul de reactie, cat si pe timpul franarii

d) distanta fatä de autovehiculul din fata

64. lnspectiile tehnice periodice se efectueaza de catre Registru Auto Roman

a) in cadrul statiilor autorizate detinute de persone juridice;

b) in orice statie de inspectie tehnica autorizata de UNIMAR;

c) in orice statie de inspectie tehnica autorizata de Ministerul Transporturilor;

d) in orice statie service pentru reparatii.

68. Ce se intelege prin inspectie tehnica periodica:

a) verificarea tehnica a vehiculelor rutiere inmatriculate, efectuate la termene stabilite;

b) verificarea tehnica a vehiculelor rutiere inmatriculate, efectuate de organele de control in trafic;

c) verificarea tehnica a vehiculelor rutiere inmatriculate, efectuate de conducatorul auto inainte de plecarea in fiecare cursa;

d) verificarea tehnica efectuata de patronul sau administratorul societatii proprietate;

69. Operatorul de transport este raspunzator, conform conventiei CMR, pentru:

a) pierderea totala sau partiala a marfii, produse intre momentul primirii si cel al eliberarii acesteia;

b) transportul marfurilor periculoase a caror natura si caracteristici au fost tinute ascunse cu intentie de catre expeditor;

c) avarierea marfii din cauza viciu propriu al acesteia;

d) provenienta marfurilor.

70. In ce termen este obligat de transport sa asigure continuitatea transportului in cazul imobilizarii din cauze tehnice, in tara, a vehiculelor incarcate cu produse periculoase sau materiale radioactive daca nu se impun termene:

a)  8 ore;

b) 10 ore;

c) 12 ore;

d) nu exista aceasta obligatie, autovehiculul putand fi reparat chiar incarcat;

61-d; 63-d; 64-a;  67-a; 68-a; 69-a; 70-c

71.La un motor, cilindreea reprezinta:

a) volumul maxim al cilindrului;

b) combustibilul ars intr-un ciclu motor;

c) volumul generat de deplasarea pistonului unui cilindru intr-o cursa;

d) litrajul motorului.

72. Controlul starii tehnice a vehiculelor in trafic, precum si legalitatea transporturilor se face de ARR in comun cu:

a) Agentia Nationala a Drumurilor;

b) birourile vamale de frontiera;

c) birourile vamale de interior;

d) Politia Rutiera si RAR si AND.

 73. Autocamioanele cu GTMA > 3,5 tone vor efectua inspectia tehnica la o perioada de:

a) 2 ani de la ultima inspectie;

b) 1 an de la ultima inspectie;

c) 6 luni de la ultima inspectie;

d) 3 ani de la ultima inspectie.

.74. Autospecialele cu GTMA > 7,5 tone au perioada de efectuare a inspectiei tehnice la:

a) 6 luni de la ultima inspectie;

b) 1 an de la ultima inspectie;

c) 2 ani de la ultima inspectie;

d) 3 ani de la ultima inspectie.

75. Marfurile transportate sub regim TIR sunt supuse controlului vamal:

a) da;

b) nu;

c) nu, cu unele exceptii;

d) da, cele cu Su> 10 tone.

76. In cazul transporturilor de marfuri periculoase, operatorul de transport trebuie sa aiba pe langa persoana desemnata sa conduca activitatea de transport si un:

a)-economist specialist in activitatea de transport;

b)-consilier de siguranta;

c)-jurist;

d)-impegat de miscare..

77. Un ansamblu cu o masä mai mica de 3500 kg, format dintr-un autovehicul categoria B si o remorcà a càrei masä maxima autorizatä este de 200 kg, poate fi condus cu permis:

a) categoria B  

b) categoria BE

c) categoria CE

d) subcategoria B 1

78. Màsura de mobilizare a unui vehicu! in trafic se va aplica de catre inspectorii de trafic in urmátoarele cazuri:

a) utilizarea do catre intreprindere sau operatorul de transport rutier a unor conducatori auto fàrà drept de muncà in Romania

b) nerespectarea prevederi!or legale in vigoare privind perioadele de conducere si perioadele de - odihnà de catre conducatorul auto

c) utilizarea de catre intreprindere sau operatorul de transport rutier a unor conducatori auto fara drept de muncá in Romania

d) lipsa tahografului de aa bordul vehiculului.

 79. Transportul rutier public de marfuri se poate efectua:

a)   cu vehicule a bordul carora se afla, o copie conforma a licentei de transport

b)   numai conform prevederilor Acordului european A.D.R.

c)   numai conform prevederilor Conventiei C.M.R..

d)   numai conform prevederilor Conventiei T.I.R,

80. Pentru  transportul rutier public de marfuri in trafic international prin document de transport se intelege:

a) licenta de transport valabila pentru transportul rutier de marfuri;

b) scrisoarea de transport C.M.R

c) copia conforma a licentei de transport;

d) autorizatia de transport marfa prin servicii regulate.

71-c; 72-d; 73-b; 74-b; 75-c; 76-b; 77-a; 78-b; 79-a; 80-b;

81.  Perioada saptamanala de odihna a unui conducator auto poate fi redusa la mai putin de 45 de ore,cu conditia sa fie compensata ulterior. Aceasta nu poate insa sa fie redusa la mai putin de:

a)    36 ore

b)   24-ore

c)   30 ore

d)  12 ore

82.   Conduce o autoutilitara de 12 t, pe un drum in panta acoperit cu polei. Cum veti actiona pentru a efectua menevra de oprire a autovehiculului.

a)  se actioneaza ferm pedala de frana tinandu-se cont de dotarea cu ABS;

b)  se actioneaza pedala de frana simultan cu pozitionarea manetei schimbatorului de viteze la punctul mort;

c)  nu se actioneaza niciun sistem de conducere, autovehiculul fiind in urcare se va opri de la sine;

d)  se trece intr-o treapta inforioara a schimbatorului de viteze, folosind cu precautie frana de serviciu pentru ca autovehiculul se afla in coborare.

83. Un conducätor auto poate intrerupe perioada zilnica de odihna?

a) da, cu conditia ca un repaus echivalent intreruperii sa fie luat pana la inceperea primei perioade de conducere.

b) nu,

c) dar in anumite conditii, daca intreruperea are ca scop imbarcarea sau debarcarea pe sau de pe feribot sau tren.

d) da.

84.   Precizati cum actioneaza efectiv sistemul de franare al unui autovehicul care este echipat cu dispozitiv ABS:

a) blocheaza rotile fata ale autovehicululul la actionari energice ale pedalei de frana

b) blocheaza toate rotile autovehiculului a actonari energice ale pedalei de frana

c) previne blocarea rotilor fata ale autovehicului la actionari energice ale pedalei de frana;

d) previne blocarea rotilor autovehiculului la actionari energice ale pedalei de frana;

85.  Conform acordului AETR fiecare sofer din echipajul unui vehicul trebuie sa se odihneasca minim:

a) 8 ore consecutive la fiecare 27 de ore;

b) 8 ore consecutive la fiecare 30 de ore;

c) 9 ore consecutive la fiecare 30 de ore;

d) 11 ore consecutive la fiecare 30 do ore.

86.  Repausul zilnic al conducatorilor auto se poate lua in doua sau trei perioade separate atunci cand este redus la 9 ore?

a) da,

b) nu,

c) da, cu conditia ca una dintre ore ele fiind de cel putin 8 ore consecutive,

d) repausul zilnic nu poate fi redus la 9 ore.

87. In conformitate cu reglementarile in domeniu, intervalul maxim intre doua inspectii tehnice periodice pentru remorcile si semiremorcile avand o masa totala maxima autorizata ce depaseste de 3,5 t este de:

a) 2 ani;

b) nu este specificat concret;

c) 6 luni;

d) 1 an

88.   Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportulul rutier public de marfuri in trafic national, la bordul vehiculului trebuie sa se mai afle:

a) certificatul do competenta profesionala al conducatorului auto valabil

b) certificatul privind incadrarea vehiculului in normele de poluare si siguranta rutiera;

c) autorizatiile de transport marfa;

d) certificatul de inspectie tehnica.

89.   Conform reglementarilor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, operatorii de transport rutier public romani pot desfasura transport international de marfuri in Statele Membre UE in baza:

a) autorizatiei de transport international avand Romania ca tara de tranzit sau destinatie,

b) copiei conforme a licentei pentru transportul rutier public de marfuri in trafic international,

c) copia conforma a certificatului de transport in cont propriu in trafic international insotita de scrisoare de transport tip CMR,

d) autorizatia multipla CEMT.

90.  Echiparea cu lanturi a rotilor autovehiculelor, atunci cànd acestea circulà pe drumuri acoperite cu zapadá are ca scop:

a) cresterea eficientei manevrei de franare

b) limitarea fenomenelor de ruliu si tangaj ale autovehiculului datorate vantului lateral;

c) cresterea aderentei longitudinale si transversale roatá-cale de rulare

d) imbunätatirea performantelor autovehiculului la manevra de virare

81-b; 82-d;83-c; 84-d; 85-c; 86-b; 87-d; 88-b; 89-b; 90-c;

91.  Care din urmatoarele sisteme este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor lungi?a) Sistemul ASR,

b) Sistemul ABS,

c) Sistemul de frána de incetinire

d) Sistemul de blocare a diferentialului,

92.   Operatiunea de transport rutier efectuata de cátre un operator de transport rutier strain intre douà puncte de incarcare/descarcare aflate pe teritoriul Romàniei, se numeste:

a) sabotaj:

b) cabotaj;

c) transport national:

d) transport international.

93.   Care din urmatoarele documente nu trebuie sá se afle la bordul autovehiculelor care fac transport international de màrfuri?

a) certificatul privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera.

b) certificatul de competena profesionalá al conducátorului auto, valabil

c) copie legalizata dupa licenta de transport

d) autorizatii de transport rutier international de màrfuri.

94. Autocamioanele cu GTMA > 7,5 tone vor efectua inspectia tehnica la prima inmatriculare dupa:

a) 2 ani de la ultima inspectie;

b) 1 an de la ultima inspectie;

c) 6 luni de la ultima inspectie;

d) 3 ani de la ultima inspectie.

 95. Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele date:

a) seria si numarul licentei vehiculului care transporta marfa;

b) valoarea marfii transportate;

c) seria si numarul licentei de transport a firmei transportatoare;

d) locul si data intocmirii sale.

96. Conventia CMR nu se aplica pentru transportul:

a) de marfuri generale;

b) funerare;

c) de marfuri perisabile;

d) de marfuri periculoase.

97. Transportul rutier international de marfa poate fi executat cu capul de tractor inmatriculat in Romania iar semiremorca in strainatate:

a) da;

b) nu, intrucat cabotajul este interzis in Romania;

c) da, daca este protocolat in acest sens;

d) da, daca vehiculul intra in grupa de clasificare Euro 3.

98. Varsta minima a soferilor care efectueaza transporturi de marfuri cu vehicule a caror greutate maxima admisa este mai mica sau egala cu 7,5 tone este:

a) -  18 ani;

b )-  21 ani;

c )-  23 ani;

d )-  25 ani.

99. In ce termen este obligat operatorul de transport sa asigure continuitatea transportului in cazul imobilizarii din cauze tehnice, in strainatate, a vehiculelor incarcate cu produse periculoase sau materiale radioactive daca nu se impun termene:

a) - 18 ore;

b )- 20 ore;

c )- 22 ore;

d )- 24 ore.

100. Elementele conducerii preventive sunt:          

a)  vigilenta, prevederea, judecata

b)  vigilenta si indemanarea

c)  numai prevederea si judecata

d)  numai vigi1enta si prevederea

91-c; 92-b; 93-c; 94-b; 95-d; 96-b; 97-c; 98-a; 99-d; 100-a;

101. Ordinea de interventie pentru acordarea primului ajutor unei persoane ce a suferit mai multe leziuni este:

a) degajarea cailor respiratorii, oprirea hemoragiilor, imobilizarea fracturilor

b) imobilizarea fracturilor, degajarea cäilor respiratorii si oprirea hemoragiilor

c) oprirea hemoragiilor, degajarea cäilor respiratorii si imobilizarea fracturilor

d) nu are importanta

102. Un operator de transport poate utiliza copia conformä a licentei de transport a altui operator de transport?

a) da;

b) da, daca respectivii operatori de transport ajung la o intelegere

c) da, pentru o perioada de maxim 2 säptamani;

d) nu

103.  La verificarea unor inregistrari de vitezà pe o foaie de inregistrare (diagrama tahograf) se constata ca sunt multe varfuri ascutite in sus si in jos, foarte apropiate intre ele. Acest lucru indica:

a) o conducere neeconomica;

b) o conducere buna;

c) o conducere economica;

d) o conducere normalà, de un standard acceptabil.

104.  Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnä ale conducatorilor auto, perioada minima de odihnà zilnica de 11 ore consecutive pentru conducatorul auto, poate fi redusa la 9 ore consecutive nu mai mult de:

a) o data pe saptàmana;

b) doua ori pe saptamana;

c) de trei ori pe saptàmani;

d) niciodata.

105. Acordul european referitor la transportul rutier in trafic international al marfurilor periculoase (A.D.R.), stabileste reglementari privind:

a) efectuarea unui transport rutier in trafic international de märfuri perisabile;

b) efectuarea unui transport rutier in trafic international de màrfuri agabaritice;

c) efectuarea unui transport rutier in trafic international de märfuri si deseuri periculoase;

d) efectuarea unui transport rutier in trafic international de marfuri generale

106. Cu ce vor fi echipate vehiculele utilizate in transporturile rutiere carora li se aplica reglementarile privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducätorilor auto:

a) dispozitive de franare speciale;

b) aparate pentru limitarea vitezei (limitatoare de vitezä);

c) aparate de control (tahograf), omologate, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice specifice;

d) sisteme de pozitionare globala (GPS).

107.  Ce conditii sunt impuse vehiculelor utilizate la transportul rutier de animale vii:

a) vehiculele destinate acestui tip de transport sa fie amenajate special in acest scop;

b) vehiculele destinate acestui tip de transport sa fie in proprietatea operatorului de transport;

c) operatorii de transport sa fie specializati numai in efectuarea acestui tip de transport;

d) vehicule destinate acestui tip de transport sä aiba masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.

108. Documentul care permite reducerea si simplificarea formalitatilor si controalelor vamale este denumit:

a) –certificat ADR:

b)-scrisoare de transport;

c) –factura fiscala;

d)-carnet TIR;

110.Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteza:

            a) destinate transportului de marfuri, indiferent de capacitate daca viteza maxima constructiva este mai mare de 100 km/h;

            b) destinate transportului de marfuri in trafic international a carui viteza maxima constructiva este mai mare de 100 km/h;

            c) destinate transportului de marfuri si care au o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone daca viteza maxima constructiva este mai mare de 90 km/h;

           d)destinate transportului de marfuri si care au o masa autorizata mai mare de 3,5 tone indiferent de viteza maxima constructiva.

101-a; 102-d; 103-a; 104-c; 105-c; 106-c; 107-a; 108-c; 110-c;

111.Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) ne 561/2006, durata de conducere saptamanala nu trebuie sa depaseasca:

           a) 45 de ore;

           b) 54 de ore;

           c) 56 de ore;

           d) 60 de ore;

112. Care dintre urmatoarele date trebuie sa fie mentionate de catre conducatorul auto pe foaia de inregistrare(diagrama tahograf) la inceputul folosirii acesteia:

            a) ora introducerii foii de inregistrare in aparatul tahograf;

            b) viteza maxima care poate fi inregistrata pe foaia de inregistrare;

            c)perioada de conducere din ziua anterioara;

            d) kilometrajul afisat pe aparatul tahograf la inceputul zilei de munca;

113. Pentru care vehicule rutiere este necesar certificatul de agregare eliberat de catre Registrul Auto Roman:

         a) vehicule care transporta animale vii;

         b)vehicule care transporta marfuri periculoase;

         c)vehicule care transporta marfuri agabaritice;

         d)vehicule care transporta valori;

114. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorului auto, timpul zilnic de odihna normal se poate efectua in perioade separate a caror durata insemnata trebuie sa fie de minim:

            a) 13 ore;

            b) 12,5 ore;

            c) 12 ore;

            d)11 ore;

115. Operatorul de transport are obligatia sa asigure existenta la bordul vehiculelor in cazul transportului rutier de marfuri in trafic international in Croatia:

           a) copia conforma a licentei de transport-in copie;

           b) licenta de transport- in original;

           c) carnetul TIR;

           d) avizul medical si psiholoogic al conducatorului auto.

111-c; 112-d; 113-b; 114-c; 115-c

116. Operatorul de transport are obligatia sa asigure existenta la bordul vehiculelor a urmatorului document :

             a)licenta de transport –in copie ;

             b)copia conforma a licentei de transport, in original ;

             c)cartea de identitate a vehiculului ;

             d)documentul doveditor pentru locul de parcare al vehiculului ;

117.La efectuarea unui transport rutier public la bordul unui vehicul trebuie sa se afle :

             a)licenta de transport rutier public ;

             b)certificatul de transport rutier in folosul propriu ;

             c)copia conforma a licentei de transport rutier ;

             d) copia conforma a certificatului de transport rutier in cont propriu ;

118.Suplimentar fata de documentul de transport, in  cazul transportului public de marfuri  generale in trafic national, la bordul vehiculului trebuie sa se afle :

            a) fisa de siguranta ;

            b)certificatul de formare profesionala ADR ;

            c)certificatul de agregare ADR ;

            d)legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto ;

119.Cine este responsabil de pierderea totala sau partiala a marfurilor sau deteriorarea marfurilor sau intarzierea la transport ?

             a)expeditorul ;

             b)destinatarul ;

            c)intermediarul ;

            d)transportatorul ;

120.Conform Regulamentului (CE) nr.561/2006 un conducator auto trebuie sa prezinte cu ocazia unui control in trafic foile de inregistrare(diagramele tahograf) pentru :

            a)saptamana in curs ;

            b)saptamana in curs si ultima zi lucrata din saptamana precedenta ;

            c)saptamana in curs si ultimele 15 zile anterioare acestei saptamani ;

            d)ultimele 28 de zile ;

121.Timpul de odihna zilnic se poate lua intr-un autovehicul :

            a)nu ;

            b)da, daca este condus de celalalt membru al echipajului si cabina este dotata cu pat de dormit ;

           c)da, daca acesta este stationat si echipat cu pat de dormit ;

           d)da, daca acesta a fost descarcat ;

122.Conform Regulamentului (CE) nr 561/2006, timpul de odihna zilnic redus pentru conducatorii auto este de :

            a) minim 8 ore dar mai mic de 10 ore ;

            b) minim 8 ore dar mai mic de 11 ore ;

            c) minim 9 ore dar mai mic de 11 ore ;

           d) minim 9  ore dar mai mic de 12 ore ;

123.Care din urmatoarele date trebuie mentionate de catre conducatorul auto pe o diagrama tahograf  la inceputul utilizarii acesteia :

           a) ora introducerii diagramei in aparat ;

            b)timpul de condus din ziua anterioara ;

           c) perioada de odihna zilnica ;

           d) numele si prenumele conducatorului auto ;

124.Viteza de deplasare trebuie aleasa astfel incat :

            a) sa permita oprirea autovehiculului in limita campului vizual ;

            b)sa permita oprirea cat mai rapida a autovehiculului ;

            c)sa nu depaseasca viteza reglata a limitatorului de viteza ;

            d)sa fie cel putin egala cu cea  a autovehiculului care circula in fata dumneavoastra pe aceeasi banda ;

125 . Pentru a controla un derapaj, va trebui sa :

            a)nu accelerati, nu franati, contrabracati rotile ;

            b)franati progresiv autovehiculul ;

            c)nu accelerati, franati progresiv si contrabracati rotile ;

            d) rotiti volanul pana cand rotile directoare devin paralele cu axa longitudinala a autovehiculului ;

126.Conducatorul de vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat :

           a)sa nu modifice pozitia vehiculului pana la sosirea unui echipaj de politie, care va face constatarea la fata locului ;

           b)sa anunte primul post de politie si sa nu modifice pozitia vehiculului pentru a se putea face o constatare la locul accidentului ;

         c)sa semnalizeze locul accidentului cu triunghiurile reflectorizante din dotare ;

         d)sa-l scoata imediat in afara partii carosabile ori, daca starea acestuia nu permite acest lucru sa-l deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-l corespunzator ;

127.A fi prevazator in conducere inseamna :

        a)sa conduci cu viteza constanta ;

        b)sa atentionezi ceilalti participanti la trafic privind greselile facute ;

        c)sa respecti regulile de circulatie pe drumurile publice ;

        d)sa anticipezi situatiile ce pot deveni periculoase.

 

116-b ;117-c ;118-d ;119-d ;120-d ;121-c ;122-c ;123-d ;124-a ;125-a ;126-d ;127-d

128.Perioada saptamanala de odihna a conducatorului auto:

a)incepe de fiecare data in aceeasi zi a saptamanii;

b)urmeaza dupa 6 perioade zilnice de conducere consecutive

c)nu este necesara daca nu a fost atins numarul maxim saptamanal de ore de conducere nu a fost depasit;

d)are doua zile

129.Inainte de prima cursa, un conducator auto trebuie sa completeze pe diagrama tahograf urmatoarele:

a)      locul de la care incepe sa foloseasca diagrama;

b)      denumirea si adresa societatii;

c)      durata serviciului din ziua respectiva

d)      timpul de odihna de dinaintea inceperii serviciului.

130. Cartela conducatorului auto reprezinta:

a)cartela care contine date privind soferul auto;

b)o cartela magnetica;

c)cartela tahografica care identifica conducatorul auto si permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;

d)o cartela ce contine date privind autovehiculul.

131. Acordul AETR  nu se aplica pentru:

a) vehicule a caror viteza maxima admisa nu depaseste 30 km/h;

b) vehicule a caror viteza maxima admisa depaseste 30 km/h;

c) vehicule a caror viteza maxima admisa depaseste 40 kmlh;

d) vehicule a caror viteza maxima admisa depaseste 50 km/h.

132. Perioada de conducere zilnica poate depasi  9 ore:

a) nu poate depasi 9 ore;

b) da, pana la 10 ore o data pe saptamana;

c) da, pana la 10 ore de doua ori pe saptamana;

d) da, pana la 10 ore de trei ori pe saptamana.

137. Factorii care diminueazä capacitatea de conducere sunt:

a) alcoolul si medicamentele

b) oboseala si alcoolul

c) numai stupefiantele

d) oboseala, alcoolul, stupefiantele

138. Conducerea pe drum urile pubtice a unui autovehicul de càtre o persoanà care are o imbibatie alcoolica de 0,85 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu:

a) amenda penala si retinerea permisului de conducere

b) amendä penala si anularea permisului de conducere

c) Inchisoare si anularea permisului de conducere

d) numai amendä penala

139. Este permisa circulatia cu un autovehicul avariat in urma unei coliziuni usoare

a) da, daca detine autorizatie eliberata de politie

b) da, panä cand posesorul are posibilitatea sà-i repare

c) da, dar nu mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei

d) da, dar numai panä la primul service auto

140. Perioada de conducere zilnica nu trebuie sa depaseasca:

a) 8ore;

b) 9 ore;

c) 12 ore;

d) 10 ore

128-b ;129-a ;130-c ;131-a ;132-c ;137-d ;138-c ; 139-c ;140-b

141. Verificarea tahografelor trebuie sa fie facuta la fiecare:

a) cinci ani;

b) patru ani;

c) trei ani;

d) doi ani.

142. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule inchiriate este necesar:

a) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului in copie;

b) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului in original sau copie legalizata;

c) contractul de inchiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehicu!ului;

d) ca vehiculul sa detina licenta de executie.

143. De ce este necesar sá se pästreze dupä o ploaie torentialá o distanta mult mai mare fatà de autovehiculele care circulä din fata:

a) deoarece distanta de oprire este mult mai mare

b) in asemenea conditii nu apare nici un pericol

c) distanta de oprire in siguranta nu se modifica fata de carosabilul uscat

d) pentru cä vizibilitatea este diminuatä

144. Cum influenteaza viteza de deplasare distanta de oprire in siguranta

a) la dublarea vitezei, distanta de oprire se mareste de patru ori;

b) la dublarea vitezei, distanta de oprire se dubleazä

c) nu isi modificä valorile prin dublarea vitezei

d) la dublarea vitezei, distanta de oparire se märeste de trei ori.

146.Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului(CE) nr 561/2006 duarata de conducere zilnica de 9 ore poate fi extinsa la 10 ore:

                      a)O data pe saptamana;

                      b)De doua ori pe saptamana;

                      c)De trei ori pe saptamana;

                      d)Niciodata;

147. In care din urmatoarele situatii se suspenda exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice?

a) - depasirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

b) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care se circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

c) conducerea autovehiculului fara diagrama tahograf;

d) lasarea libera a volanului in timpul mersului.

148.  Inainte de prima cursä a zilei, un sofer trebuie sä mentioneze in centrul diagramei tahograf date privind urmatoarele informatii:

a) localitatea de la care incepe sa utilizeze diagrama;

b) numele si adresa patronulul;

c) durata serviciulul din ziua respective;

d) timpul de odihna de pe diagrama anterioara.

149. Din ce elemente este compusa instalatia electrica a unui autovehicul:

a) din surse de curent si instalatia de aprindere

b) din acumulator si anexe

c) din surse de curent, instalatia de aprindere si instalatia de semnalizare

d) din surse de curent, consumatori si legaturi electrice

150. Dupa patru ore de conducere, soferul trebuie sa faca pauza:

a) da;

b) nu, poate sa mai conduca;

c) 45 minute;

d) 30 minute.

151.  Repausul zilnic al conducàtorilor auto se poate lua in doua sau trei perioade separate atunci cand este redus la 9 ore?

                        a) da,

                        b) nu,

                        c) da, cu conditia ca una dintre ele fiind de cel putin 8 ore consecutive,

                        d) repausul zilnic nu poate fi redus la 9 ore.

152.Diagramele tahograf trebuie sa poata inregistra activitatea conducatorului auto cel putin:

                    a)12 ore;

                    b)18 ore;

                    c)24 ore;

                    d)48 ore;

153.Cum se semnalizeaza trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere:

                    a)numai cu unul din indicatoarele,,Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau ,,Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere”

                    b)numai cu indicatorul ,,Oprire”

                    c)cu indicatoarele de avertizare ,,Trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere”

                   d) cu unul din indicatoarele ,, Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau ,, Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere” insotite de indicatorul,,Oprire”

154.Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia:

                  a)de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii;

                  b)sa circule cu o viteza care sa-i permita oprirea in deplina siguranta numai daca opreste in mod justificat;

                 c)sa-l atentioneze cu semnale luminoase pe cel din fata sa sa nu opreasca  brusc nejustificat;

                 d)sa-l atentioneze cu semnale optice pe cel din fata pentru a elibera culoarul daca acesta circula cu o viteza mai mica;

141-d ;142-b ;143-a ;144-a ;146-b ;147-b ;148-a ;149-d ;150-b ;151-b ;152-c ;153-d ;154-a

155. Cu ce vor fi echipate vehiculele utilizate in transporturile rutiere carora li se aplica reglementarile privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto:

a) dispozitive de franare speciale;

b) aparate de control(tahografe),omologate, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice specifice;

c) aparate pentru limitarea vitezei(limitatoare de viteza);

d) sisteme de pozitionare globala;

156.Ce obligatii va revin cand sunteti semnalizat cu mijloace optice si acustice specifice, de un autovehicul apartinand pompierilor?

a)      Sa reduceti viteza autovehiculului, dupa care va continuati drumul;

b)      Sa opriti de indata in afara partii carosabile sau, cand nu este posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permiteti trecerea acestuia;

c)      Sa opriti autovehiculul in pozitia in care ati fost surpruins;

d)      Nu va revine nici o obligatie;

157.Ce se intelege prin masa maxima totala autorizata:

a)      Masa autovehiculului plus incarcatura;

b)      Masa totala maxima a vehiculului descarcat(dar cu plinurile facute);

c)      Masa totala maxima a vehiculului incarcat conform omologarii;

d)      Masa care revine puntilor motoare ale autovehiculului;

158.Ce se intelege prin “marfuri grele sau voluminoase” in sensul prevederilor Conventiei TIR:

a)      Marfurile care, datorita greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sunt in general transportatenici intr-un vehicul  rutier inchis, nici intr-un container inchis;

b)      Marfurile care, din cauza greutatii sau volumului  nu popt fi transportate international;

c)      Marfurile care, din cauza greutatii sau volumului, nu pot fi transportate rutier;

d)      Marfurile al caror transport trebuie autorizat de Autoritatea Rutiera Romana;

159.Ce obligatii va revin cand sunteti semnalizat cu mijloace optice si acustice specifice, de un autovehicul apartinand Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta?

a)      Sa reduceti viteza autovehiculului, dupa care va continuati drumul;

b)      Sa opriti de indata in afara partii carosabile sau, cand nu este posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permiteti trecerea acestuia;

c)      Sa opriti autovehiculul in pozitia in care ati fost surprins;

d)      Nu va revine nici o obligatie;

161. Reglementarile in vigoare stabilesc urmatoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor si dimensiunilor maxime admise:

                  a) europene,nationale,judetene,comunale;

                  b)europene,nationale,modernizate;

                  c)europene,reabilitate,nationale,modernizate;

                  d) europene reabilitate, europene,modernizate,pietruite;

162.Influenteaza masa incarcaturii distanta de franare?

                  a)nu,in cazul conducatorilor auto care conduc cu o viteza care permite evitarea coliziunilor;

                  b) cu cat masa este mai mare, cu atat distanta de franare este mai mica deoarece creste aderenta si forta de franare;

                  c) cu cat masa este mai mare, cu atat distanta de franare este mai mare;

                  d) depinde de experienta conducatorului auto;

163.Distanta parcursa intr-o secunda la viteza de 36 km/h este de:

                   a) 9 m;

                   b) 10 m;

                   c) 18 m;

                   d) 36 m;

164.Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasa astfel incat:

                    a) sa permita oprirea autovehiculului in limita campului vizual;

                    b)sa permita oprirea cat mai rapida a autovehiculului;

                    c)sa permita oprirea vehiculului in maxim 10 m;

                     d)luminile de intalnire sa nu deranjeze pe cei care circula din sens opus;

165.Ce obligatii are conducatorul auto in cazul defectarii aparatului tahograf ?

                    a)indicatiile referitoare la diferitele perioade de activitate trebuie sa fie scrise de mana pe spatele diagramei, utilizand simbolurile corespunzatoare;

                    b)sa opreasca imediat si sa nu mai conduca pana la repararea aparatului tahograf;

                     c) pana la terminarea cursei nu are nici o obligatie;

                      d)sa anunte imediat persoana desemnata;

                                                                  

155-b;156-b;157-a;158-a;159-b; 161-d;162-c;163-b;164-a;165-a;

 INTREBARI

pentru obtinerea atestatului de conducator auto pentru transport rutier de persoane

1.In conformitate cu OMTCT nr. 2133/2005 - RNTR 1, intervalul maxim intre doua inspectii tehnice periodice pentru autovehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de 8+1 locuri pe scaune este de:

a)6 luni

b)1 an

c)2 ani

d)nu este specificat concret

2.Serviciul regulat special de transport de persoane include:

a)transportul militarilor la locurile de aplicatii militare;

b)transportul militarilor si familiilor acestora intre domiciliu si unitatea militara;

c)transportul materialelor necesare aplicatiilor militare;

d)transportul alimentelor necesare unitatilor militare.

3*.Perioada saptamanala de odihna a conducatorului auto:

a)incepe de fiecare data in aceeasi zi a saptamanii;

b)urmeaza dupa 6 perioade zilnice de conducere consecutive

c)nu este necesara daca nu a fost atins numarul maxim saptamanal de ore de conducere nu a fost depasit;

d)are doua zile

4*.Inainte de prima cursa, un conducator auto trebuie sa completeze pe diagrama tahograf urmatoarele:

e)      locul de la care incepe sa foloseasca diagrama;

f)        denumirea si adresa societatii;

g)      durata serviciului din ziua respectiva

h)      timpul de odihna de dinaintea inceperii serviciului.

6.Licenta de traseu este documentul de transport pentru transportul rutier public de persoane prin servicii:

a)      regulate in trafic international;

b)      regulate speciale in trafic national;

c)      ocazionale in trafic international

d)      ocazionale in trafic national

 7. In cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale in trafic international neliberalizate, care din urmatoarele documente trebuie sa fie la bordul autovehiculului?

a)      licenta de traseu, insotita de graficul de circulatie;

b)      documentul de control Interbus

c)      legitimatiile de serviciu ale persoanelor transportate

d)      autorizatiile de transport international eliberate in baza acordului Interbus

8*. Cartela conducatorului auto reprezinta:

a)cartela care contine date privind soferul auto;

b)o cartela magnetica;

c)cartela tahografica care identifica conducatorul auto si permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;

d)o cartela ce contine date privind autovehiculul.

9.Ce tip de transport desfasoara o intreprindere care-si transporta zilnic cu autobuzul, muncitorii la si dela punctele de lucru?

a)transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale,

b)transportul rutier in cont propriu;

c)transportul rutier de persoane prin curse speciale

d)transportul rutier ocazional de pasageri

10.In cazul efectuarii carui tip de transport rutier de persoane, dintre cele

enumerate mai  jos, este  prevazuta de lege obligativitatea asigurarii afisarii tarifului de transport pe baza de legitimatie de calatorie in interiorul vehiculului?

a)      servicii regulate in trafic national

b)      servicii regulate in trafic international

c)      servicii regulate special in trafic national

d)      servicii regulate speciale in trafic international.

1-a; 2-b; 3-b; 4-a; 6-b; 7-d; 8-c; 9-b; 10-a;

11.Care sunt termenele maxime admise, raportate la locatie, in care operatorul de transport trebuie sa asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, pe teritoriul Romaniei?

a)2 ore in judet, respectiv 5 ore in afara judetului;

b)1 ora in judet, respectiv 5 ore in afara judetului

c)3 ore in judet, respectiv 5 ore in afara judetului

d)depinde de tipul serviciului de transport persoane

13. Conform O.M.T – MT nr. 254/85/1996, in functie de gradul de confort si siguranta, autovehiculele destinate transportului public de persoane cu mai mult de 8 + 1 locuri pe scaune, se clasifica pe stele. Precizati care sunt clasele de confort si care dintre ele defineste confortul maxim:

a)      *, **, *** - clasa de confort maxim este ***;

b)      *, **, ***, **** - clasa de confort maxim este *;

c)      *, **, *** ,****- clasa de confort maxim este ****;

d)      *, **, *** ,****, *****- clasa de confort maxim este *;

14.Pentru transportul rutier public de persoane prin servcii regulate in trafic national, prin documentul de transport care trebuie sa se gaseasca la bordul  vehiculului se intelege:

            a) graficul de circulatie;

            b) copia conforma a licentei de transport

            c) licenta de traseu insotita de graficul de circulatie aferent;            licenta de traseu.

15.  Conduceti un autocar cu 40 de locuri pe un drum in panta acoperit cu polei. Cum veti actiona pentru a efectua manevra de oprire a autovehiculului:

a)se actioneaza ferm pedala de frana, tinandu-se cont de dotarea cu ABS;

b)se actioneaza pedala de frana, simultan cu pozitionarea manetei schimbatorului de viteze la punctul mort;

c)nu se actioneaza niciun sistem de conducere, autovehiculul fiind in urcare se va opri de la sine;

d)se trece intr-o treapta inferioara a schimbatorului de viteze, folosind cu precautie frana de serviciu pentru ca autovehiculul se afla in coborare.

16. Inspectiile tehnice periodice se efectueaza:

a)in orice statie de inspectie tehnica autorizata de MTCT – RAR

b)in orice statie de inspectie tehnica autorizata de UNIMAR

c)in orice statie de inspectie tehnica autorizata de MTCT – ARR

d)in statiile service.

17. Care din conditiiie de mai jos trebuie sa le indeplineasca autovehiculele de transport persoane:

            a) autovehiculul trebuie sa aiba viza de inspectie tehnica valabila;

            b) autovehiculele trebuie obligatoriu sa fie supraetajate;

            c) autovehiculele trebuie sa tie dotate cu sistem ABS (la sistemul de franare);

            d) fiecare loc trebuie sa aiba centura de siguranta.

 18. Care din conditiile de mai jos trebuie sa indeplineasca autovehiculele care executa curse regulate de calatori:

           a) afisarea in interiorul salonului a numelui societatii detinatoare a autovehiculului;

          b) sa aiba placuta de clasificare aplicata lateral dreapta si spate;

          c) locuri prevazute cu scaune ergonomice pentru invalizi, batrani;

          d) sa fie dotate cu aparat radio si aer conditionat.

. 19. Care din conditiile comerciale de mai jos se impun la transportul de persoane prin servicii regulate:

          a) transportul gratuit al copiilor sub 5 ani pentru care nu se solicita loc separat;

          b) transportul gratuit al copiilor sub 6 ani pentru care nu se solicita loc separat;

          c) transportul gratuit a copiilor sub 7 ani pentru care nu se solicita loc separat;

         d) transportul gratuit al tuturor copiilor pentru care nu se solicita loc separat.

20. Statiile utilizate la transportul de persoane prin servicii regulate pot fi:

        a) capete de traseu, in incinta societatii;

        b) autogari autorizate de Agentiile ARR;

        c) statii detinute de persoane juridice;

        d) oprirea se poate face in statiile autorizate de ARR.

11-c;; 13-c; 14-c; 15-d; 16-a; 17-a; 18-b; 19-a; 20-b;

21. Autocarele sunt autovehicule destinate transportului de persoane avand minim:

       a) 10 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto;

       b) 22 locuri pe scaune exclusiv cel al conducatorului auto;

       c) minim 40 locuri, inclusiv cel al conducatorului auto;

       d) maxim 18 locuri, inclusiv cel al conducatorului auto.

22.  Autocarele de medie distanta sunt autocarele destinate transportului public de persoane international pe o distanta maxima de:

       a) 1000km;

       b)2000km;

       c) 1500km;

      d) 2500 km.

23. Inspectia tehnica la autobuzele destinate transportului de persoane in regim interurban se efectueaza periodic la:

a)  un an;

b) 3 luni;

c) 6 luni;

d) 2 ani.

24. Conditii privind microbuzele pentru transportul de persoane:

a) microbuzele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate;

b) microbuzele vor fi dotate cu aparat tahograf in functiune;

c) microbuzele vor fi dotate cu pneuri speciale;

d) microbuzele vor fi inscriptionate specific pentru transportul de persoane.

 25*. Acordul AETR  nu se aplica pentru:

a) vehicule a caror viteza maxima admisa nu depaseste 30 km/h;

b) vehicule a caror viteza maxima admisa depaseste 30 km/h;

c) vehicule a caror viteza maxima admisa depaseste 40 kmlh;

d) vehicule a caror viteza maxima admisa depaseste 50 km/h.

26*. Perioada de conducere zilnica poate depasi  9 ore:

a) nu poate depasi 9 ore;

b) da, pana la 10 ore o data pe saptamana;

c) da, pana la 10 ore de doua ori pe saptamana;

d) da, pana la 10 ore de trei ori pe saptamana.

27*.Odihna zilnica se poate lua intr-un vehicul:

a) nu decat in alta locatie;

b) da daca situatia o impune;

c) da, daca acesta este stationat;

d) da, daca acesta a fost descarcat.

28*. Un sofer trebuie sa returneze diagrama tahograf patronului:

a) in 14 zile de la completarea sa;

b) in 12 zile de la completare;

c) in 21 de zile de la completare;

d) cand este ceruta de catre patron.

29*. Conform acordului AETR un sofer poate sa-si reduca odihna la:

a) 8 ore intr-o perioada de 30 ore;

b) 9 ore intr-o perioada de 30 ore;

c) 8 ore intr-o perioada de 24 ore;

d) 9 ore intr-o perioada de 24 ore.

30*. Discurile utilizate la un tahograf trebuie sa poata inregistra continuu cel putin:

            a) 12 ore;

            b) 18 ore;

            c) 24 ore;

            d) 48 ore.

21-a; 22-c; 23-c; 24-b; 25-a; 26-c; 27-c; 28-c; 29-d; 30-c;

32*. Factorii care diminueazä capacitatea de conducere sunt:

a) alcoolul si medicamentele

b) oboseala si alcoolul

c) numai stupefiantele

d) oboseala, alcoolul, stupefiantele

33*. Conducerea pe drum urile pubtice a unui autovehicul de càtre o persoanà care are o imbibatie alcoolica de 0,85 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu:

a) amenda penala si retinerea permisului de conducere

b) amendä penala si anularea permisului de conducere

c) Inchisoare si anularea permisului de conducere

d) numai amendä penala

34*. Este permisa circulatia cu un autovehicul avariat in urma unei coliziuni usoare

a) da, daca detine autorizatie eliberata de politie

b) da, panä cand posesorul are posibilitatea sà-i repare

c) da, dar nu mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei

d) da, dar numai panä la primul service auto

36.Care din conditiile de mai jos trebuie sa le indeplineasca autovehiculele de transport persoane (autobuze):

a) sa detina prin dotare instalatie de incalzire a salonului autovehiculului functionala;

b) sa aiba roata de rezerva anexata intr un suport in interiorul salonului;

c) autovehiculele vor fi dotate cu sistem ABS de franare;

d) sa aiba minim 10 locuri pe scaune, inclusiv al conducatorului auto.

37. Care din conditiile de mai jos se impun pentru executarea transporturilor de persoane in trafic international ocazional:

a) sa se utilizeze pe timpul executarii transportului autocare clasificate pe stele;

b) sa se acorde timp suficient pentru imbarcarea si debarcarea calatorilor (minim 30 de minute);

c) sa se supravegheze de catre sofer urcarea si coborarea pasagerilor;

d) in caz de defectare a autocarului, se va asigura ajungerea calatorilor la destinatie cu autoturisme;

38. Care din conditiile de mai jos se impun pentru executarea transporturilor de persoane:

a) sa nu circule cu usile deschise sau cu pasageri pe scara autohuzului;

b) sa se asigure urcarea si coborarea bagajelor, inclusiv in salonul autovehiculelor;

c) sa se opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor, la cererea expresa a acestora;

d) sistem de franare ABS si centuri de siguranta pentru fiecare pasager.

39. Care din conditiile de mai jos se impun la transportul de persoane in curse ocazionale sau turistice

a) utilizarea documentului de control Interbus sau lista de pasageri;

b) sa nu imbarce suplimentar persoane fata de cei prevazuti in documentul de control;

c) sa detina lista de pasageri la bordul autobuzului, si bilete de calatorie;

d) utilizarea de bilete de calatorie pentru fiecare relatie.

 40. In salonul autobuzului pot fi transportate:

a) bagaje de mana;

b) bagaje asezate pe culoarul de acces;

c) bagaje asezate pe scaunele libere din salonul autobuzului;

d) . Bagaje a caror greutate este <de 30 kg

32-d; 33-c; 34-c; 36-d; 37-a; 38-a; 39-b; 40-a

41. Autocarele de scurta distanta, care efectueaza transport international, sunt autocare destinate transportului public de persoane pe o distanta maxima de:

             a) 500 km;

             b) 1000 km;

             c) 1500 krn;

             d) 2500 km.

42. Acordul AETR se aplica pentru:

a) vehicule destinate transporturilor de persoane, construite sa transporte minim 9 persoane, inclusiv soferul;

b) vehiculele destinate transp. de persoane prin servicii regulate al caror parcurs al liniei nu depaseste 50 km;

c) vehiculele destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al caror parcurs al liniei depaseste 50 km;

d) transportul de persoane cu autovehicule indiferent de capacitate.

43*. Perioada de conducere zilnica nu trebuie sa depaseasca:

a) 8ore;

b) 9 ore;

c) 12 ore;

d) 10 ore.

45*. Verificarea tahografelor trebuie sa fie facuta la fiecare:

a) cinci ani;

b) patru ani;

c) trei ani;

d) doi ani.

47*. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule inchiriate este necesar:

a) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului in copie;

b) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului in original sau copie legalizata;

c) contractul de inchiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehicu!ului;

d) ca vehiculul sa detina licenta de executie.

48*. De ce este necesar sá se pästreze dupä o ploaie torentialá o distanta mult mai mare fatà de autovehiculele care circulä din fata:

a) deoarece distanta de oprire este mult mai mare

b) in asemenea conditii nu apare nici un pericol

c) distanta de oprire in siguranta nu se modifica fata de carosabilul uscat

d) pentru cä vizibilitatea este diminuatä

49*. Cum influenteaza viteza de deplasare distanta de oprire in siguranta

a) la dublarea vitezei, distanta de oprire se mareste de patru ori;

b) la dublarea vitezei, distanta de oprire se dubleazä

c) nu isi modificä valorile prin dublarea vitezei

d) la dublarea vitezei, distanta de oparire se märeste de trei ori.

50.  Inspectia tehnicä a autovehiculelor destinate transportului de persoane cu   minibuze (autoturisme cu capacitate < 8+1 loc.) se efectueazä:

a) anual, la o statie de inspectie tehnica autonizatä de MTCT

b) la cel mult sase luni intr-o statie de inspectie tehnicä autorizatà de RAR

c) la cel mult sase luni, intr-o statie de inspectie tehnicä a MI

d) atunci cand starea tehnicä a vehiculului o impune

41-b; 42-c; 43-b; 45-d; 47-b; 48-a; 49-a; 50-b

51. Soferul poate sa se abata de la prevederile acordului A.E.T.R.:

a)- nu;

b)- da;

c)- da, daca este necesar pentru a asigura securitatea pasagerilor, vehiculului sau incarcaturii acestuia;

d )- da, la solicitarea calatorilor in diverse scopuri.

52*. Conform acordului AETR un sofer isi poate imparti perioada zilnica de odihna cu conditia ca aceasta sa se reduca la:

a) -  nu mai mult de trei perioade diferite;

b )-  nu mai mult de doua perioade diferite;

c )- orice numar de perioade a mai mult de o ora;

d )- orice numar de perioade daca una din ele depaseste 8 ore.

53. Insemnele privind clasificarea autocarului se expun:

a) la loc vizibil in exterior dreapta;

b) la loc vizibil in exterior stanga;

c) oriunde nu stanjeneste vizibilitatea conducatorului auto;

d) insemnele trebuie sa fie amplasate la bordul autocarului.

54. Ce conditii sunt impuse pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate:

a) sä se efectueze transportul in conformitate graficul de circulatie;

b) sä nu se permita transportul persoanelor cu bagaje,

c) sä se opreascä in fiecare statie cel putin 5 minute;

d) conducatorul auto sä efectueze cel putin 2 ore de odihnà dupa fiecare cursa.

55. Ce produse sau obiecte nu se admit la transportul rutier de persoane in salonul autovehiculului:

a) genii confectionate din fibrä de Carbon;

b) produse inflamabile;

c) telefoane mobile sau aparate electronice;

d) produse alimentare.

56. Statiile utilizate la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pot fi:

a) capete de traseu,

b) puncte care nu sunt preväzute in graficul de circulatie;

c) locuri in care se solicitä oprirea de cätre persoanele aflate in autovehicul;

d) locuri in care se solicitä oprirea de cätre persoanele aflate la marginea drumului, in vederea imbarcarii.

;

57. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate se poate executa cu:

a) autoturisme avand o capacitate de 5 locuri;

b) autoturisme avand o capacitate de 8+1 locuri,

c) autobuze si microbuze;

d) orice tip de vehicule destinate transportului de persoane.

58. In cazul efectuärii transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, la bordul autovehiculului trebuie sä existe:

a) licenta de executie pentru vehicul - in copie;

b) licenta de executie pentru traseu - in original;

c) licenta de transport - in original;

d) exemplarul de serviciu al licentei de transport - in original.

59. In cazul efectuärii transportului ocazional de persoane in trafic international, la bordul autovehiculului trebuie sä existe:

a) documentul de control prevazut in acordul interbus;

b) avizul medical si psihologic a! conducàtorului auto;

c) licenta de executie pentru traseu - in copie;

d) documentul doveditor pentru existenta locului de parcare al vehiculului.

60. Ce conditii se impun in cazul efectuärii transportului rutier public de persoane prin servicii regulate:

a) autovehiculele utilizate sä aibà afisat in interiorul salonului tariful de transport pe bazà de bilet de calätorie;

b) autovehiculele utilizate sa fie dotate cu aparat de taxare;

c) autovehiculele utilizate sa fie dotate cu sisteme electronice de supraveghere prin satelit;

d) autovehiculele utilizate sä aibà asupra lor, pe toatä durata transportului, eventuale piese de schimb necesare.

51-c; 52-b; 53-a; 54-a; 55-b; 56-a; 57-c; 58-b; 59-a; 60-a

61. Ce conditii trebuie sa indeplineasca autovehiculele utilizate la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international:

a) sa fie dotate in mod obligatoriu cu instalatie de aer conditionat;

b) sa fie dotate cu instalatie de climatizare;

c) sá fie dotate cu aparat de control (tahograf) aflat in functiune pe toata durata efectuàrii transportului;

d) sà fie dotate cu aparaturä de diagnosticare a eventualelor defectiuni.

62.  Ce materiale sau obiecte nu se admit la transportul rutier public de persoane in salonul autovehiculului:

a) materiale explozibile,

b) materiale metalice;

c) obiecte cu dimensiuni relativ mari;

d) obiecte fragile.

63. Ce conditii se impun la efectuarea transportului rutier de persoane:

a) sä nu se circule cu usile deschise sau cu pasageri aflati pe scara autovehiculului;

b) sà se opreascä autovehiculul pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate, la orice solicitare de acest fel;

c) sä se opreascä pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate, la solicitare, chiar daca locurile respective nu sunt preväzute ca statii in graficul de circulatie;

d) autovehiculele utilizate sa aibä o vechime de maxim 5 ani de la data fabricatiei.

64. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate poate fi:

a) ocazional sau turistic;

b) in regim de taxi;

c) efectuat conform graficului de circulatie;

d) in regim rent a car.

65. Unde sunt amplasate capetele de traseu si statiile de oprire in tranzit in cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international:

a) in locurile avizate de Prefecturii;

b) in locurile avizate de Administratia Nationalä a Drumurilor;

c) in autogäri autorizate;

d) acolo unde este posibil astfel incat traficul rutier sá nu fie perturbat.

66. Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele ramase imobilizate pe un traseu judetean:

a) 3 ore;

b) 4 ore;

c) 5 ore;

d) 6 ore.

67. Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rämase imobilizate pe un traseu in sträinätate:

a) 10 ore;

b) 12 ore;

c) 14 ore;

d) 16 ore.

68. Conducätorii auto care efectueazä transport rutier public de persoane prin servicii regulate au obligatia:

a) sà emitä abonamente de calätorie:

b) sä asigure oprirea in toate statiile preväzute in grafic pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate si a bagajelor acestora;

c) sà accepte transportul gratuit al copiilor sub 14 ani pentru care nu se solicità loc separat, in cazul transportului efectuat in trafic national;

d) sa opreasca autovehiculul la orice fel de solicitare.

69.In cazul efectuarii unui transport ocazional de persoane pe ruta Bucuresti-Intanbul, la bordul autovehiculului trebuie sa existe:

a)documentul de control prevazur de Acordul INTERBUS;

b)avizul medical si psihologic al conducatorului auto;

c)licenta de traseu-in original;

d)graficul de circulatie;

70.Timpul de odihna normal poate fi luat in perioade separate.Care dintre urmatoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului European si al Consiliului(CE) nr.561/2006:

a)      9 ore+3 ore;

b)      9 ore+2 ore+1 ora;

c)      4 ore+8 ore:

d)      3ore+9 ore;

61-c; 62-a; 63-a; 64-c;65-c; 66-a; 67-d; 68-b; 69-a; 70-d;

71.Transportul public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international poate fi efectuat cu autobuze clasificate categoria a III-a pe distante de cel mult:

                       a)500 km pe sens;

                       b)1000 km pe sens;

                       c)1500 km pe sens;

                       d)2500 km pe sens;

72.Foaia de parcurs INTERBUS se utilizeaza pentru:

                       a)Transport rutier de persoane in trafic international;

                       b)Transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic      international;

                       c)Transport rutier public local de persoane;

                       d)Transport rutier public de persoane in trafic international, cu conditia tranzitarii teritoriului a cel putin 3 state;

75.Viteza maxima reglata la limitatoarele de viteza care echipeaza autovehiculele concepute si construite pentru transportul de persoane, nu trebuie sa depaseasca:

                       a)85 km/h

                       b)90 km/h

                       c)100 km/h

                       d)110 km/h;

76.Conducatorii auto  din grupa de varsta 18-45 de ani, care efectueaza transport public de persoane trebuie sa efectueze examinarea medicala si psihologica la urmatoarele intervale:

                     a)1 an examinare medicala si 1 an examinare psihologica;

                     b)1 an examinare medicala si 2 ani examinare psihologica;

                     c)1 an examinare medicala si 3 ani examinare psihologica;

                     d)2 ani examinare medicala si 5 ani examinare psihologica;

78*.Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului(CE) nr 561/2006 duarata de conducere zilnica de 9 ore poate fi extinsa la 10 ore:

                      a)O data pe saptamana;

                      b)De doua ori pe saptamana;

                      c)De trei ori pe saptamana;

                      d)Niciodata;

71-b; 72-a; 75-c; 76-c; 78-b;

82.Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 nu se aplica:

            a)Autovehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate la care parcursul liniei nu depaseste 50 km;

                b)Autovehiculelor de transport persoane cu o capacitate mai mica de 10 locuri, inclusiv conducatorul auto;

                c)Transporturilor de persoane prin servicii ocazionale;

                d) Transporturilor de persoane prin servicii regulate speciale;

83. Ce conditii se impun la efectuarea transportului rutier de persoane:

a) sa opreascä in toate statiile prevàzute in caietul de sarcini al licentei de traseu;

b) sà se opreascà autovehiculul pentru urcarea si coborärea persoanelor transportate, la orice solicitare de acest fel;

c) sà se opreascä pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate, la solicitare, chiar dacà locurile respective nu sunt prevàzute ca statii in graficul de circulatie;

d) autovehiculele utilizate sà aibà o vechime de maxim 5 ani de la data fabricatiei.

84. Ce conditii se impun in cazul efectuàrii transportului rutier public de persoane prin servicii regulate:

a) sà utilizeze pe timpul executàrii transportului placa de traseu;

b) autovehiculele utilizate sà fie dotate cu aparat de taxare;

c) autovehiculele utilizate sä fie dotate cu sisteme electronice de supraveghere prin satelit;

d) autovehiculete utilizate sà aiba asupra lor, pe toata durata transportului, eventuale piese de schimb necesare.

85*. In care din urmatoarele situatii se suspenda exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice?

a) - depasirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

b) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care se circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

c) conducerea autovehiculului fara diagrama tahograf;

d) lasarea libera a volanului in timpul mersului.

86. Ce conditii se impun cu privire la autovehiculele utilizate pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetene

a) autovehiculele vor fi dotate cu pneuri speciale;

b) autovehiculele vor fi dotate cu aparate de aer conditionat;

c) autovehiculele vor fi dotate cu aparat tahograf;

d) autovehiculele vor fi vopsite intr-o singura culoare.

88*.  Inainte de prima cursä a zilei, un sofer trebuie sä mentioneze in centrul diagramei tahograf date privind urmatoarele informatii:

a) localitatea de la care incepe sa utilizeze diagrama;

b) numele si adresa patronulul;

c) durata serviciulul din ziua respective;

d) timpul de odihna de pe diagrama anterioara.

89. Operatorul de transport are obligatia sa asigure, in cazul transportului de persoane prin servicii regulate, existenta la bordul autovehiculului a unuia dintre urmatoarele documente:

a) licenta de traseu — in copie;

b) caietul de sarcini al licentei de traseu — in copie

c) certificatul de clasificare al vehiculului;

d) licenta de transport — in original

90. Conducatorul auto poate sa se abata de la prevederile in vigoare in cazul transportulul de persoane privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna?

a) nu;

b) da;

c) da, daca este necesar pentru a asigura securitatea pasagerilor;

d) da, la orice solicitare a persoanelor transportate.

82-a; 83-a; 84-a; 85-b; 86-c; 88-a; 89-c; 90-c;

91.  In cazul efectuarii transportulul ocazional de persoane in trafic national, la bordul autovehiculului trebuie sa existe:

a) documentul de control;

b) licenta de executie pentru traseu;

c) lista persoanelor transportate intocmita, parafata si barata dupa ultima persoana inscrisa de catre beneficiar;

d) licenta de transport — in original.

92. Constituie contraventie transportul public de persoane in trafic national cu:

a) autocare neomologate pentru circulatie;

b) autocare cu 17 locuri pe scaune;

c) autocare cu 48 locuri pe scaune;

d) autocare fara roata de rezerva;

93. Care din conditiile de mai jos trebuie sa le indeplineasca autovehiculele de transport persoane in trafic international:

a) sa fie dotate cu sistem de franare ABS;

b) sa detina roata de rezerva;

c) sa fi dotate cu aparat radio si televizor;

d) sa fie inscriptionata cu denumirea firmei.

94*. Din ce elemente este compusa instalatia electrica a unui autovehicul:

a) din surse de curent si instalatia de aprindere

b) din acumulator si anexe

c) din surse de curent, instalatia de aprindere si instalatia de semnalizare

d) din surse de curent, consumatori si legaturi electrice

95.  In cazul efectuarii transportului ocazional de persoane in trafic national, la bordul autovehiculului trebuie sa existe:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) licenta de executie pentru traseu;

c) documentul de control;

d) licenta de transport - in original.

96.  Foaia de parcurs Interbus se utilizeazà pentru:

a) transportul rutier de persoane ocazional in trafic international;

b) transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international:

c) transportul rutier public local de persoane;

d) transportul rutier public de persoane in trafic international, cu conditia tranzitarii teritoriului a cel putin 3 state.

97. In cazul efectuarii transportului ocazional de persoane in trafic international, la bordul autovehiculului trebuie sa existe:

a) documentul de control prevazut in acordul Interbus:

b) avizul medical si psihologic al conducatorului auto;

c) licenta de traseu - in original;

d) documentului doveditor pentru existenta locului de parcare al vehiculului.

98*. Dupa patru ore de conducere, soferul trebuie sa faca pauza:

a) da;

b) nu, poate sa mai conduca;

c) 45 minute;

d) 30 minute.

99. Ce conditii sunt impuse la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate:

a) posibilitatea emiterii legitimatiilor de calatorie peste capacitatea autovehiculului;

b) sa se asigure calatorii pentru riscurile care cad in sarcina operatorului de transport, fara a se asigura si bagajele acestora;

c) transportul gratuit al copiilor sub 5 ani pentru care nu se solicita loc separat, in cazul transportului in trafic national;

d) in functie de numarul de persoane transportate, sa se permita calatoria si fara legitimatii de calatorie.

100.  In cazul efectuärii transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, la bordul autovehiculului trebuie sa existe:

a) licenta de executie pentru vehicul - in copie;

b) licenta de transport - in original;

c) licenta de traseu - in original;

d) copia conforma a licentei de transport — in copie.

 101. Pentru a putea efectua transport public de persoane prin servicii regulate in trafic national,microbuzele si autobuzele trebuie clasificate pe categorii de confort. Precizati care sunt aceste categorii si care dintre ele defineste confortul maxim:

                a)  I , II, Ill —   categoria a Ill a este de contort maxim

                b) I,II,III, IV— categoria  I a este de confort maxim;

                c) I,II,III, IV— categoria a  lV a este de confort maxim;

                d) I,II,III, IV, V — categoria a V a este de confort maxim.

 102*.  Repausul zilnic al conducàtorilor auto se poate lua in doua sau trei perioade separate atunci cand este redus la 9 ore?

                        a) da,

                        b) nu,

                        c) da, cu conditia ca una dintre ele fiind de cel putin 8 ore consecutive,

                        d) repausul zilnic nu poate fi redus la 9 ore.

91-a; 92-a; 93-a; 94-d; 95-c; 96-a; 97-a; 98-b; 99-c; 100-c; 101-b; 102-b;

104.Graficul de circulatie anexa al licentei de traseu cuprinde:

                       a)viteza de deplasare a autovehiculului intre spatiile publice;

                       b)orele de plecare si de sosire;

                       c)numai zilele in care se efctueaza transporturile;

                       d)numai statiile publice si distantele dintre acestea;

105.Pasagerii sunt obligati sa aiba legitimatii de serviciu la:

                     a)trasportul prin servicii regulate nationale;

                     b)transportul prin servicii regulate speciale;

                     c)transportul prin servicii ocazionale;

                     d)transportul public de persoane;

106*.Diagramele tahograf trebuie sa poata inregistra activitatea conducatorului auto cel putin:

                    a)12 ore;

                    b)18 ore;

                    c)24 ore;

                    d)48 ore;

107*.Cum se semnalizeaza trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere:

                    a)numai cu unul din indicatoarele,,Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau ,,Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere”

                    b)numai cu indicatorul ,,Oprire”

                    c)cu indicatoarele de avertizare ,,Trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere”

                   d) cu unul din indicatoarele ,, Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau ,, Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere” insotite de indicatorul,,Oprire”

108*.Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia:

                  a)de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii;

                  b)sa circule cu o viteza care sa-i permita oprirea in deplina siguranta numai daca opreste in mod justificat;

                 c)sa-l atentioneze cu semnale luminoase pe cel din fata sa sa nu opreasca  brusc nejustificat;

                 d)sa-l atentioneze cu semnale optice pe cel din fata pentru a elibera culoarul daca acesta circula cu o viteza mai mica;

109. Conducatorii auto care au peste 45 de ani si efectueaza transport public de persoane trebuie sa efctueze examinarea medicala si psihologica la urmatoarele intervale:

              a) 1 an examinare medicala si 1 an examinare psihologica;

              b) 1 an examinare medicala si 2 ani examinare psihologica;

              c)1 an examinare medicala si 3 ani examinare psihologica;

              d) 2 ani examinare medicala si 5 ani examinare psihologica;

110.Ce conditii sunt impuse la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate:

             a)sa transporte persoane doar in limita numarului de locuri pe scaune si in picioare inscris in certificatul de inmatriculare;

             b) sa se asigure preluarea persoanelor din vehiculele imobilizate pe traseu in termen de maxim 6 ore;

             c) sa se transporte persoane doar in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare;

             d)autovehiculele utilizate sa fie clasificate  minim EURO 3;

104-b;105-b;106-c;107-d;108-a;109-c;110-c

                    

             INTREBARI

pentru conducatori auto care efectueaza transport rutier agabaritic

1.Pentru utilizarea drumurilor nationale se vor plati tarife suplimentare, atunci cand:

a) se efectueaza transporturi rutiere cu vehicule specializate;

b) se efectueaza transporturi rutiere care se incadreaza in prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR(Conventia TIR);

c) se efectueaza transporturi rutiere care depasesc dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatia pe drumurile nationale;

d)cand se efectueaza transporturi de marfuri periculoase insotite de efective apartinand Jandarmeriei Romane;

2. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor,stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa(in metri) pentru o remorca, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)       9 m;

b)       10 m;

c)       11 m;

d)      12 m;

4. Masa totala maxima admisa a vehiculului (in tone)  la transporturile rutiere stabilita prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene), pentru un tren rutier-autovehicul cu trei osii cu remorca avand doua sau trei osii,este:

a)      39 t;

b)      40 t;

c)      42 t;

d)      43 t;

5*. Cu ce vor fi echipate vehiculele utilizate in transporturile rutiere carora li se aplica reglementarile privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto:

a) dispozitive de franare speciale;

b) aparate de control(tahografe),omologate, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice specifice;

c) aparate pentru limitarea vitezei(limitatoare de viteza);

d) sisteme de pozitionare globala;

6. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoare lungime maxima admisa(in metri) pentru un autovehicul(cu exceptia autobuzelor),in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)10m;

b)11m;

c)12m;

d)13m;

7. Masa totala maxima admisa a vehiculului(in tone) la transporturile rutiere stabilita prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene), pentru o remorca cu doua osii, este:

a)15t;

b)16t;

c)17t;

d)18t;

8.Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor nationale se vor aplica pentru:

a) transporturile rutiere efectuate cu vehicule care depasesc masa totala maxima admisa;

b) transporturile rutiere efectuate pe anumite drumuri nationale;

c) transporturile rutiere de materiale pentru constructii;

d) transporturile care se incadreaza in prevederile Acordului cu privire la transporturile in trafic international de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi(A.T.P)

9.Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor,stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa(in metri) pentru un autobuz cu remorca, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)18 m;

b)18,25 m;

c)18,50 m;

d)18,75 m;

10. In care din urmatoarele situatii,utilizarea drumurilor nationale este conditionata de plata tarifelor suplimentare?

a)   In cazul efectuarii transporturilor rutiere care se incadreaza in prevederile Acordului european referitor la transportul rutier in trafic international al marfurilor periculoase (A.D.R);

b)      In cazul efectuarii transporturilor rutiere de produse radioactive;

c)      In cazul efectuarii transporturilor rutiere de animale vii;

d)      In cazul efectuarii transporturilor rutiere  care depasesc masa maxima admisa pe osie;

1-c; 2-d; 4-b; 5-b; 6-c; 7-c; 8-a; 9-d; 10-d;

13. Masa totala maxima admisa a vehiculului( in tone) la transporturile  rutiere stabilita prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene), pentru un tren rutier-autovehiculul cu doua osii cu remorca avand trei osii, este:

               a)35 t;

               b)37 t;

               c)38 t;

               d)40 t;

14.Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa(in metri) pentru un autobuz cu mai mult de doua osii, in aczul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)      15m;

b)      16m;

c)      17m;

d)      18m;

15*.Ce obligatii va revin cand sunteti semnalizat cu mijloace optice si acustice specifice, de un autovehicul apartinand pompierilor?

e)      Sa reduceti viteza autovehiculului, dupa care va continuati drumul;

f)        Sa opriti de indata in afara partii carosabile sau, cand nu este posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permiteti trecerea acestuia;

g)      Sa opriti autovehiculul in pozitia in care ati fost surpruins;

h)      Nu va revine nici o obligatie;

16. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor,stabilesc urmatoarea latime maxima admisa(in metri) pentru un vehicul frigorific avand caroseria izoterma, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)      2,20m;

b)      2,40 m;

c)      2,60 m;

d)      2,80 m;

17.Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa(in metri) pentru un vehicul articulat,in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)      12,50 m;

b)      14 m;

c)      15 m;

d)      16,50 m;

18. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea latime maxima admisa(in metri) pentru orice vehicul, cu exceptia celor frigorifice avand caroseria izoterma, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)      2 m;

b)      2,15 m;

c)      2,25 m;

d)      2,55 m;

19.Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa( in metri) pentru un autobuz cu doua osii, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)      12 m;

b)      12,50 m;

c)      13,50 m;

d)      14 m;

20. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa(in metri) pentru un autobuz articulat, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)      18,50 m;

b)      18,75 m;

c)      19 m;

d)      19,25 m;

13-d; 14-a; 15-b; 16-c; 17-d; 18-d; 19-c; 20-b

21.Pentru utilizarea drumurilor nationale se vor plati tarife suplimentare, atunci cand:

a)      Se efectueaza transporturi rutiere cu vehicule specializate;

b)      Se efectueaza transporturi rutiere care se incadreaza in prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIP(Convenria TIR);

c)      Se efectueaza transporturi rutiere care depasesc dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatia pe drumurile nationale;

d)      Se efectueaza transporturi rutiere cu autotrenuri formate din autovehicul si doua remorci;

22*.Ce se intelege prin masa maxima totala autorizata:

e)      Masa autovehiculului plus incarcatura;

f)        Masa totala maxima a vehiculului descarcat(dar cu plinurile facute);

g)      Masa totala maxima a vehiculului incarcat conform omologarii;

h)      Masa care revine puntilor motoare ale autovehiculului;

23.Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor,stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa(in metri) pentru o remorca, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene):

a)      10 m;

b)      11 m;

c)      12 m;

d)      13 m;

26.Care din conditiile de mai jos trebuie sa le indeplineasca conducatorii auto ce transporta produse cu greutati si/sau gabarite depasite:

a)      Sa fie apti medical si psihologic conform examinarilor periodice;

b)      Sa aibe experienta si practica corespunzatoare in conducerea autovehiculelor din categoria E cu o vechime minima de 1 an;

c)      Sa aibe experienta si practica corespunzatoare in conducerea autovehiculelor din categoria D cu o vechime minima de 2 ani;

d)      Sa nu aiba antecedente pentru abateri grave de la Codul Rutier in ultimele 24 de luni;

27. Inspectia tehnica periodica la autoremorchere expira la:

a)      6 luni de la ultima inspectie;

b)      1 an de la ultima inspectie;

c)      2 ani de la ultima inspectie;

d)      3 ani de la ultima inspectie;

28.Masa totala maxima admisa a autovehiculului( in tone) la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E, pentru o remorca cu trei osii este:

a)      20 t;

b)      22 t;

c)      24 t;

d)      26 t;

29.Pentru utilizarea drumurilor nationale se vor plati tarife suplimentare, atunci cand:

a)      Se efectueaza transporturi rutiere cu vehicule specializate;

b)      Se efectueaza transporturi rutiere care se incadreaza in prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR(Conventia TIR);

c)      Se efectueaza transporturi rutiere care depasesc dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatia pe drumurile nationale;

d)      Nu se mai platesc tarife suplimentare;

30*.Ce se intelege prin “marfuri grele sau voluminoase” in sensul prevederilor Conventiei TIR:

e)      Marfurile care, datorita greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sunt in general transportatenici intr-un vehicul  rutier inchis, nici intr-un container inchis;

f)        Marfurile care, din cauza greutatii sau volumului  nu popt fi transportate international;

g)      Marfurile care, din cauza greutatii sau volumului, nu pot fi transportate rutier;

h)      Marfurile al caror transport trebuie autorizat de Autoritatea Rutiera Romana;

21-c; 22-a; 23-c; 26-a; 27-b; 28-b; 29-c; 30-a

31.Pentru utilizarea drumurilor nationale se vor plati tarife suplimentare, atunci cand:

a)      Se efectueaza transporturi rutiere cu vehicule specializate;

b)      Se efectueaza transporturi rutiere pentru care nu s-a eliberat certificat de agregare vamala conform(Conventia TIR);

c)      Se efectueaza transporturi rutiere care depasesc sarcina totala maxima admise in circulatia pe drumurile nationale;

d)      Se efectueaza transporturi de marfuri contra cost cu vehicule pentru care s-a eliberat copie conforma a certificatului de transport in cont propriu;

32.Cu ce trebuie echipate vehiculele utilizate in transporturile rutiere agabaritice:

a)   Dispozitive de franare speciale;

a)      Dispozitive si sisteme de arimare;

b)      Instalatii de ridicare cu sarcina utila cel putin cat masa marfurilor;

c)      Sisteme de pozitionare globala;

33.In care dintre urmatoarele situatii, utilizarea drumurilor nationale este conditionata de plata tarifelor suplimentare?

a)      In cazul transporturilor rutiere de pasageri;

b)      In cazul efectuarii transporturilor rutiere de produse radioactive;

c)      In cazul efectuarii transporturilor rutiere de animale vii;

d)      In cazul efectuarii transporturilor rutiere care depasesc masa maxima admisa pe osie;

34.La transporturile rutiere de marfuri, latimea maxima a unui vehicul cu caroseria izoterma este:

a)      1,80 m;

b)      2,00 m;

c)      2,55 m;

d)      2,60 m;

35. La transporturile rutiere de marfuri, lungimea maxima a unui vehicul articulat este:

a)      16,50 m;

b)      18,00 m;

c)      22,00 m;

d)      24,50 m;

36*.Ce obligatii va revin cand sunteti semnalizat cu mijloace optice si acustice specifice, de un autovehicul apartinand Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta?

e)      Sa reduceti viteza autovehiculului, dupa care va continuati drumul;

f)        Sa opriti de indata in afara partii carosabile sau, cand nu este posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permiteti trecerea acestuia;

g)      Sa opriti autovehiculul in pozitia in care ati fost surprins;

h)      Nu va revine nici o obligatie;

37.La transporturile rutiere de marfuri, lungimea maxima a unui tren rutier este:

a)      16,50 m;

b)      18,75 m;

c)      22,25 m;

d)      26,00 m;

 

38.La transporturile rutiere de marfuri, inaltimea maxima a unui vehicul este:

a)      3,50 m;

b)      4,00 m;

c)      4,50 m;

d)      Nu este reglementata;

39.Transporturile rutiere internationale de marfuri grele sau voluminoase, conform Conventiei TIR:

a)      Se pot efectua numai pe timpul zilei;

b)      Se pot efectua numai cu insotire asigurata de Jandarmerie;

c)      Se pot efectua cu vehicule sau containere nesigilate;

d)      Se pot efectua doar prin modul de transport feroviar;

40.Conform reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice, autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate:

a)      O placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, avand fondul alb si chenar rosu,montata la partea din stanga fata;

b)      Dispozitive de franare suplimentare;

c)      O lampa cu lumina intermitenta rosie plasata in fata;

d)      Oglinzi speciale pentru facilitatea vederii laterale si in spate in cazul efectuarii manevrei de mers inapoi;

31-c; 32-a; 33-d; 34-d; 35-a; 36-b; 37-b; 38-b; 39-c; 40-a

41.Portile de gabarit instalate inaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror incarcatura depaseste in inaltime limita de siguranta admisa:

a)      Sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra;

b)      Sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si rosie;

c)      Sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba;

d)      Sunt semnalizate cu lumina intermitenta;

42.Vehiculele cu mase sau gabarite depasite:

a)      Trebuie sa  detina un certificat de agregare eliberat de Registrul Auto Roman;

b)      Trebuie conduse numai pe banda de langa acostament sau bordura, daca in sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora;

c)      Trebuie sa contine copie  a licentei de executie transport agabaritic;

d)      Pot fi conduse doar de de conducatori auto cu atestat de consilier de siguranta;

43.Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care depaseste masa totala de 80 tone si/sau lungimea de 40 m:

a)      Nu poate circula pe drumul public;

b)      Poate circula pe drumul public doar tractat si insotit de echipaje de politie;

c)      Poate circula pe drumul public numai in baza autoriatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu avizul politiei rutiere;

d)      Poate fi transportat doar in sistemul RO-LA;

44.La deplasarea pe drumul public, vehiculele a caror latime depaseste limita de gabarit trebuie insotite de vehicule de insotire.Incepand cu ce dimensiuni ale latimii,insotirea trebuie realizata cu 2 autovehicule, unul in fata si celalalt in spatele vehiculului agabaritic?

a)      2,55 m

b)      2,60 m;

c)      3,50 m;

d)      4,50 m;

45. Masa totala maxima admisa a vehiculului la transporturile rutiere de marfuri, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E(europene), pentru un tren rutier-autovehicul cu trei osii cu remorca avand doua sau trei osii, care transporta un container ISO de 40 de picioare intr-o operatiune de transport combinat, este:

a)      40 t;

b)      42 t;

c)      44 t;

d)      46 t;

46*.In fiecare perioada de 24 de ore de la sfarsitul ultimului timp de odihna zilnic sau saptamanal, conducatorul auto beneficiaza de un timp de odihna zilnic normal de cel putin:

a)      9 ore consecutive;

b)      10 ore consecutive;

c)      11 ore consecutive;

d)      12 ore consecutive;

47.Inaltimea maxima admisa pentru un vehicul este de:

a)      3,5 m;

b)      4,1 m;

c)      3,8 m;

d)      4,0 m;

48.Masa maxima admisa pe osia dubla(tandem) a unei semiremorci la care distanta dintre osiile componente este mai mare sau egala cu 1,3 m dar mai mica de 1,8 m pentru un drum din categoria E(europene) este de:

a)      16 t;

b)      18 t;

c)      17 t;

d)      21 t;

49.Masa maxima admisa pe osia simpla nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E(europene) este de :

a)      8 t;

b)      10 t;

c)      9 t;

d)      7,5 t;

50*.Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.561/2006, timpul de odihna zilnic redus pentru conducatorii auto este de:

a)      Minim 8 ore dar mai mic de 9 ore;

b)      Minim 8 ore dar mai mic de 10 ore;

c)      Minim 9 ore dar mai mic de 10 ore;

d)      Minim 9 ore dar mai mic de 11 ore;

41-a; 42-b; 43-c; 44-d; 45-b; 47-d; 48-c; 49-b; 50-d;

52.Transporturile efectuate cu vehicule a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axa si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele maxime admise se efectueaza:

a) pe baza certificatului de agregare;

b) pe baza autorizatiei eliberate de ARR;

c) pe baza copiei conforme a autorizatiei pentru transporturi agabaritice;

d) pe baza autorizatiei speciale de transport eliberate de C.N.A.D.N.R.

53*. Reglementarile in vigoare stabilesc urmatoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor si dimensiunilor maxime admise:

                  a) europene,nationale,judetene,comunale;

                  b)europene,nationale,modernizate;

                  c)europene,reabilitate,nationale,modernizate;

                  d) europene reabilitate, europene,modernizate,pietruite;

54.Conducatorii de autovehicule cu gabarite depasite trebuie sa aiba varsta minima de:

                  a)19 ani;

                  b)20 ani;

                  c)21 ani;

                  d)23 ani;

55.Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de:

                  a) 30 km/h in localitati si 60 km/h in afara localitatilor;

                  b) 30 km/h in localitati si 70 km/h in afara localitatilor;

                  c)40 km/h in localitati si 70 km/h in afara localitatilor;

                  d) 50 km/h in localitati si 80 km/h in afara localitatilor;

56. Masa maxima admisa pe osia simpla motoare a unui autotractor cu 2 osii pentru un drum din categoria E este de:

                  a)8 t;

                  b)9 t;

                  c)10 t;

                  d)11 t;

57. Masa maxima admisa pe osia simpla nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E este de:

                  a) 8 t;

                  b)10 t;

                  c)9 t;

                  d)7,5 t;

58*.Influenteaza masa incarcaturii distanta de franare?

                  a)nu,in cazul conducatorilor auto care conduc cu o viteza care permite evitarea coliziunilor;

                  b) cu cat masa este mai mare, cu atat distanta de franare este mai mica deoarece creste aderenta si forta de franare;

                  c) cu cat masa este mai mare, cu atat distanta de franare este mai mare;

                  d) depinde de experienta conducatorului auto;

59*.Distanta parcursa intr-o secunda la viteza de 36 km/h este de:

                   a) 9 m;

                   b) 10 m;

                   c) 18 m;

                   d) 36 m;

60.Conducatorii auto care efectueaza transporturi agabaritice trebuie sa efectueze examinarea medicala si psihologica la urmatoarele intervale:

                    a)1 an examinare medicala si 1 an examinare psihologica;

                    b)1 an examinare medicala si 2 ani examinare psihologica;

                    c)1 an examinare medicala si 3 ani examinare psihologica;

                    d)2 ani examinare medicala si 5 ani examinare psihologica;

61*.Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasa astfel incat:

                    a) sa permita oprirea autovehiculului in limita campului vizual;

                    b)sa permita oprirea cat mai rapida a autovehiculului;

                    c)sa permita oprirea vehiculului in maxim 10 m;

                     d)luminile de intalnire sa nu deranjeze pe cei care circula din sens opus;

52-d;53-d;54-c;55-c;56-c;57-b;58-c;59-b;60-c;61-a


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5554
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site