Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


Comenzi Autocad

autocad

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Exercitiu in autocad - Balcon
COMENZI DE DESENARE
Tehnici de lucru in AutoCad
TEHNICIAN PROIECTANT CAD - Standardizarea Fisiere tip sablon
CREAREA OBIECTELOR ELEMENTARE - Notiunea de Zoom si cea de Pan
Prezentare Auto-CAD
Modificarea obiectelor: Comanda Change
Diferite sisteme de coordonate in AutoCAD
Modificarea obiectelor desenate
Circuit - Procedura de desenare in autocad

TERMENI importanti pentru acest document

tofl autocad :

Comenzi  Autocad 

OSNAP -  shift + butonul dreapta  mouse

BHATCH  --- hasurare

BPOLY ------- poligon

FILTER  ----- pozitie filtreaza multimile de selectie pe baza unor proprietati :culoare,

                        layer, sau pozitie ;

WPOLYGON   si  CPOLYGON ---- crearea unui poligon neregulat inchis pt. selectarea

                                                             unitatilor;

FRENCE ---- selectarea unitatilor trasate de o polilinie ;

Stabilirea suprafetelor alocate desenului

<R> = ENTER

Command : LIMITS    <R>

    ON/ OFF/ <Loweo  left corner >  <0,00> : <R> 

Uper  right corner < 12.0, 9.0 > : 297,210 [mm]----------A4

                                                                 400,297 [mm] ----------A3

                                                        210,297 [mm] ----------A4

                                                        594,420 [mm] ----------A2

ZOOM ---afisarea intregii suprafete de lucru 

Command : ZOOM   <R>

    All / Center/Dynamic / Extents / Left / Previous / Vmax / Window

<Scale >  : A  <R>   (spatii de lucru in meniu) .

 

Ajutoare grafice ---suprapunerea/retragerea unei retele de puncte distantate intre ele.

                                 (nu face parte din desen ) .

Command : GRID        <R>

     GRID  spacing (X)    0N/OFF /SNAP/ASPECT/<0.0,0.0> 1093

     10--------10mm intre puncte .

     GRID  activata/dezactivata  =  F7

SNAP = josul colimatorului  = dist.    GRID

Comand  :  SNAP<R>

SNAP  spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/ Style/<1.0,1.0>:

10<R>  ; sau alta valoare pt. asigurarea acuratetii desenului

SNAP  activ / dezactiv   F9

=02=

ORTHO = desenarea de linii paralele sau perpendiculare intre ele , daca in cazul

                  desenarii liniei strict orizontale sau verticale .

ORTO  (ON  sau OFF) = F8

Coordonatele  (x si y ) pot fi afisate /sterse cu F6  .

! GRID , SNAP ORTHO (fereastra ) Drawing Aids = se tasteaza  DDRMODES.

                   sau  din meniu  Settings

Sisteme de coordonate

WCS  -  World     Coordinte  System

UCS   -  USER      Coordinte  System (utilizator )

UCS =plasarea  originii sist. de coordonate , in punctul dorit  .

COMMAND : UCS <R>

ORIGIN/ZAXIS/3Point / Entity / View / X / Y / Z / Prev / Restore / Save / Del / ? /

<World> : 0  <R>

ORIGIN  POINT  <0,0>  se indica punctul care urmeaza a fi noua origine .

UCSION   = modificarea pozitiei pictogramei in noua origine  .

COMMAND  : UCSION  <R>

ON / OFF / All / No origin / Origin /  <ON>  : OR  <R>

Daca nu merge pictograma , va fi generata automat in stanga jos .

=03=

INTODUCEREA  DATELOR

Coordonate  absolute  < x , y , z >

WCS  ------( x , y , z )  independente fata de pictograma

UCS   ------( x , y , z )  dir. + din pictograma .

 

Coordonate  relative     @

       1.  Carteziene  : originea  = ultimul punct introdus   ; ( @ Dx , Dy )

       2.  Polare          : definite ca dist. si unghi fata de un punct specificat  ; ( @ R < a )

 Comenzi  de  desenare  

a).   Linia   = LINE

   COMMAND  : LINE  <R>

   From   point  : p1        <R>

   To        point  : p2        <R>

   To        point  :  c        (close)

b).  Cercul   : - prin 2 puncte

- prin 3 puncte

   b1).  Desenarea cercului prin 3 puncte :

            Command : CIRCLE     <R>

            3P / 2P / TTR / <Center point >   : 3p     <R>

            First  point       :  p1         <R>

            Second  point   :  p2         <R>

            Thirt  point      :  p3         <R>

  b2).  Desenarea cercului prin 2 puncte  :  CIRCLE  : 2p      <R>

  b3).  Desenarea cercului tg. la doua entitati  : CIRCLE  :  TTR

  b4).  Desenarea cercului cu centrul intr-un punct specificat  : CIRCLE   : Po

c). ARCUL ---- ARC                S – start  ;    E – end ;             L – lenght ;

                                                   A – angle ;    D – directia ;     C – centru ;

S C E  ;    S C A ;  S C L ;   S E R ;  S E A ;  S E D ;  C S E ;  C S A ;  C S L  .

=04=

Modul de fixare pe obiecte    OSNAP

OSNAP  - specificarea unui punct  ;

-         CENTER –centrul unui cerc sau arc , cunoscand  punctul  ;

-         END point – alege cel mai apropiat punct de sfarsit al liniei , arc  ;

-         INSERT – punctul de intersectie a doua sau mai multe entitati  ;

-         INTERSECTIA – punctul de intersectie a doua sau mai multe entitati  ;

-         MID point  - mijlocul unui arc sau a unei linii  ;

-         NEA  vest – pnctul cel mai apropiat de pe o linie , arc , cerc  ;

-         NODC – alege un nod  ;

-         QUA drant – alege punctul aflat pe cerc (arc) situat la 0, 30, 180, 270 grade;

-         TANGENT  - cel mai apropiat punct de tangenta pe un cerc sau arc  ;

-         PERPENDICULAR  - punctul de la piciorul de perpendicularitate pe o 

                                                            entitate  ;

-         NONE  - anuleaza modurile OSNAP  active 

-         QUICK – selectere rapida a primului punct care indepineste conditiile ;

 !!!! OSNAP  - Running   Object  Snap , Setting , Object  Snap .

 

        Selectarea entitatilor  AUTO CAD  

 

Windou  - selecteaza  obiectele in totalitate dintr-o fereastra  ;

Crossing – chiar si cele taiate de laturile dreptunghiulare     ;

Last    - alege ultimul obiect desenat si vizibil  pe ecran  ;

All  - selecteaza toate entitatile din desen  ;

W Polygon – entitatile cuprinse in totalitate intr-un poligon specificat  ;

C Polygon  - toate entitatile    taiate de dreptunghi  ;

Fence  - permite selectarea entitatilor tranverate de un gard  . Segmentele liniei frante

            se pot intersecta  ;

Remove – pentru a inlatura din multimea de selectie unele obiecte selectate accidental .                 La aceasta obtiune programul afiseaza : „ Remove  Objects „ , putandu-se

                 folosi ,in continuare , orice optiune de selectare  ;

Add – se utilizeaza dupa Remove , pt. a reduce pe ecran promptul  ;

Select  Object  - continuarea selectiei  ;

Previous – folosirea multimii de selectie precedenta  ;

Undo  - revenirea  ;

Enter  - incheie cererea de selectare a obiectelor si contine comanda de editor  ;

Stergerea entitatilor  : ERASE  - sterge in totalitate entitatile selectate  ;

Stergerea unor parti din entitati   : BREAK

Taierea entitatilor  : TRIM

=05=

   LINETYPE    - tipul de linie 

   Command  : LINETYPE    <R>

   ? / Create / Load / Set /   : L  <R>

   Linetype (s) to load  : dashdot  , hidden  <R>

LTS CALE – factorul de scara   ( 10 -----20 )

CHPROP  ---- modificarea  proprietatilor liniilor .

                        ( Coler / Layer / L Type / Thicness  )

CHANGE  -- alternativa la  CHPROP – modificarea desenului dintr-un set. in altul  ;

FILLET   ---- racordarea a doua entitati  ;

CHAMFER  --- tesirea muchiilor  ;

Desenarea pe mai multe straturi  (layer = strat de desenare )

culori 1—255                  1. Red  ;                             5. Blue (albastru ) ;

                                         2. Yellou  ;                         6. Magenta   ( mov ) ;

                                         3. Green  ;                         7. Wite   (alb ) ;

                                         4. Cyan  (blue ) ;               8. Black  ( negru )  .

linie  continua  ( continuous) :   ¾¾¾¾¾¾       

center                                       :   ¾   ¾  ¾  ¾  ¾  

dashdot                                    :   ¾ × ¾ ×  ¾ ×  ¾ ×   

divide                                       :   ¾ × × ¾ × × ¾ × × ¾  

dot                                            :   ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×    ×   

hidden                                      :  - - - -  - - - - - - 

  Nume de Layer-e  :

-CONTUR  ----conturul piesei  ;

- AXE         -----desenarea axelor ;

- NUV        ----- elemente invizibile  ;

- COTE     ------desenarea cotelor    ;

  Layerele noi pot fi create cu comanda  DDL MODES  .

Crearea noilor  layere , dar si asocirea directa , cu acestea , a tiparelor de linie si a culorilor se poate face prin comanda  LAYER  .

5.1.1. Command  : LAYER  <R>

  ? / Make / Set / New / On / Off / Color / Ltype / Freeze / Thow / Lock / Unlock /:

?      programul prezinta , in ecran text , o lista a layer. lor  crteate  ;

M    creaza un layer nou care devine curent  ;

S      alege un layer , din cele curente , pt. a deveni curent  ;

N    creaza un layer nou , poate crea mai multe layere    ;

=06=

ON – layerul nou creat este in stare ON , elementele sale sunt vizibile   ;

OFF –entitatile continute in lagarul respectiv nu sunt vizibile pe ecran  ;

C –se poate asocia o culoarea layerului respectiv  ;

F–sunt inghetate si nu sunt puse pe ecran    ;

L –se poate incarca un tipar de linie care poate fi asociat  layerului  ;

T –dezgheata un layer „F” ;

LO – layerul „inchiriat” are elemente vizibile pe ecran , dar ele nu pot fi editate   ;

U –deschide  un layer  LO  ;

In concluzie   :

? / Mo / S / N / OFF / C / L / F / T / LO / U    :   n  < R >

New  layer name  (s) : center , asce , inv , cote , hasur , text , contes    < R >

Vizualizarea unui desen

ZOOM  ---permite marirea sau micsorarea portiunii vizibile a desenului 

Command : ZOOM  <R>

All / Center / Dynamic / Extents / Left / Previous / Vmax / Window / <Scale(X/XP) :

A----tot spatiul ocupat  ;

C----permite stabilirea suprafetelor de afisare prin specificarea centrului ei si a inaltimii

        ferestrei  ;

D----permite stabilirea in mod interactiv a suprafetelor de afisare ;

E----stabileste suprafata de desenare a.i. sa incadreze intregul spatiu ocupat de desen ,

        permitand vizualizarea tuturor entitatilor din desen  ;

L----permite stabilirea suprafetelor de desenare prin precizarea coltului din stanga jos

        si a inaltimii ferestrei  ;
P---- restaureaza suprafata de afisare anterioara  ;

V----stabilirea suprafetelor de afisare la dimensiuni max., nu este necesara o regenerare

W--- fereastra ;

S---- permite specificarea unui factor de zoom  .

PAN –panaromarea  desenului prin schimbarea pozitiei supraf. de afisare , fara 

           modificarea factorului de  zoom    .

REDRAW  ----redeseneaza entitatile facand curatenie   .

REGEN     -----regenereaza desenul din fereastra de buru ®timp mare de regenerare  ;

=07=

UTILIZAREA COMENZILOR IN MOD TRANSPARENT

Utilizarea unor comenzi in timp ce alte comenzi sunt in executie :

se pune apostrof inaintea comenzii   ( ”) .

ZOOM  / DDEMODES / DDL MODES / DDRMODES / PAN  / REDRAW / SETVAR /

TEXTSCR /VIEW /

COPY  ----copie o entitate simpla sau multipla .

Copierea paralela a entitatilor :     OFFSET

         MOVE   -----deplasarea obiectelor  ;

         MIRROR ----- oglindirea obiectelor ;

         ARRAY -------copiere multipla  ;  

         STRTCH  ------deplasarea portiunii ale obiectelor fara a afecta legaturile acestora

                                  cu alte obiecte  ;

       EXTEND ------- extinderea entitatilor pana la intersectia cu alte elemente  ;

      ROTATE -------- rotirea obiectelor  ;

     SCALE    -------- marirea / micsorarea   obiectelor
   Filtre dimensionale . Realizarea desenelor tehnice in mai multe vedere
Command :      LINE     <R>
From  point :   y             <R>
of  :   QUA  sau  INT     <R>

of  : se indica  pct.  A

need  x  z    : x    <R>

of :       INT         <R>

of : se indica unul din punctul  C   sau  D  , care au acelasi  x 

need z  : 0           <R>

=08=

   In acest moment inceputul liniei este agatat intr-un punct de acelasi  y  cu cel al pct.  A

si acelasi  x cu cel al intersectiei  C  sau  D .  Linia se poate finaliza , cel mai simplu .

  to point  : PER    <R>

  to            : se indica segmentul  EF

             Cotarea   desenelor:

 

Folosirea cotarii asociative este controlata de variabila de cotare  DIMASO (off – cotele normale  , on – ACAD face toate corele asociative  )

DEFPOINTS.

Cotare prin comenzile  : - DIM  ---cotarea normala

                                          - DIM 1

DIM 1 --- permite apelarea unei singure subcomenzi de cotare , dupa care se

                 revine la   Command

 

1.)  Subcomenzi de cotare liniara :

-         Horizontal  ( orizontal ) ;       - Rotated  (rotit )  ;       

-         Vertical  ( vertical  ) ;             - Baseline (cotarea fata de o lini de referinta);

-         Aligned  ( aliniat ) ;                - Continue (cota trasata in continuarea alteia).

2.)  Subcomenzi de cotare  radiala :

-         Diameter  ( cotarea cercurilor ) ;

-         Radius     ( cotarea arcelor  de cerc ) ;

-         Center  Mark ( maecarea centrelor de arc sau cerc ) .

3.)  Subcomenzi de cotare unghiulara :

-         Angular  ( cotarea unghiurilor ) ;

4.)  Subcomenzi utilitare  :

-         Leader  9 linie de indicatie ) ;

     

5.)  Variabile de cotare  : Din Vers

=09=

6.)  Subcomenzi pt. editarea cotelor  :

-         Dimension Text : - Change Text (se poate modifica valoarea cotei )  ;

                                   - Home Position ( cota revine la pozitia implicita ) ;

                                                   - Move Text (cota poate fi mutata intr-o poz. convenabila)

                                              - Rotate Text ( cota poate fi rotita )   ;

-         Oblique Dimension ( trasarea liniilor ajutatoare de cota oblice fata de linia

                                          de cota )  ;

-         Update Dimension ( reactualizare cote )  ;

 

       Toate aceste subcomenzi pot fi apelate fie trasand primele 3 litere , fie din meniul DRAW  .

      Variabilele  de cotare  Dim  Voos :

     DIM ASZ  --- factorul de scalare pt. sageti  / Arrow  Size 

     DIM DLI  --- distanta intre 2 linii de cota paralele / Baseline  increment

     DIM EXE --- distanta cu care linia ajutatoare de cota depaseste linia de cota /  

                               / Extension  Above  Line

     DIM EXO --- distanta de la conturul cotat la inceputul liniei ajutatoare de cota /

                               / Feature  Offset 

     DIM TAD --- pozitia textului fata de linia de cota ON (pe) ,  OFF(in)  /

                              / TEXT  LOCATION  , VERTICAL , ABOVE  (pe)   

     DIM TIH  --- orientare text pt. cotarea verticala  OFF (pe)  , ON(in)  /

                            / ORIENTARE , ALIGNMENT , ALIGN WITH DIMENSION LINE 

     DIM TIX   --- OFF – cotarea in afara desenului

                        --- ON   - cotarea in interiorul desenului

                            / -------------,  HORIZONTAL , TEXT  ARROWS  INSIDE

      DIM TOFL    - ON  

                              - OFF

                          / DDIM , DIMENSION LINE , FORCE  INTERIOR LINES

     DIM TOH --- Controleaza orientarea textului  aflat in afara liniilor de cota 

                         

                            OFF                                             ON

  

                           / TEXT ------------, ALIGMENT , ALIGNED  WHEN OUTSIDE  ONLY

     DIM TXT   --- inaltimea textului cotei   ;  3.5    ,   5.7 

=10=

                                                      Tabel  de  coduri

COD

CARACTER

% %  o

Supraliniat

% %  u

Subliniat

% %  d(c )

% %   p

( ± )

% %   c

(f)

% % %     

(% )

Variabila  

Valoare  implicita  

Valoare S.R. --130

DIM ASZ 

0.18

3.5

DIM DLI 

0.38

10.

DIM EXE

0.18

1.5

DIM EXO

0.0625

0

DIM TAD

OFF

ON (1)

DIM TIH 

ON

OFF(0)

DIM TIX  

OFF

ON (1)  sau  OFF(0)

DIM TOFL   

OFF

ON (1)

DIM TOH

ON

OFF(0)

DIM TXT  

0.18

3.5

            Editarea   textelor

 

1.) Dimension  Text  :

            -Change Text – NEWTEXT—modificarea  textului cotei ulterioare

            - Home Position –HOME TEXT—readucerea textului , la pozitia originii dupa

                                                                       modificare

           - Move Text –TEDIT –modificarea pozitiei si a unghiului textului cotelor asociate

                                                  , pentru cate o cota data

          - Rotate  Text—TROTATE —rotirea textului cotei cu unghiul specific

         

2.) Oblique  Dimension :

          - OBLIQUE  -trasarea liniilor ajutatoare de cota oblice fata de linia de cota 

 

  

                                                           =11=

3.) Update  Dimension :

       --UPDATE—redeseneaza cotele asociative astfel incat sa reflecte setarile curente ale

                              variabilelor de cotare . Se pot reactualiza mai multe cote odata . 

     --PLINE—polilinie este un grup de linii si arce de cerc ® o entitate .

  

Arc/Cease/Halfwite/Lenght/ Undo/ Width / <Endpoint of line >

H—se specifica jumatae din grosimea pt. urmatorul segment al poliliniei

L—permite trasarea unui segment de dreapta , de aceeasi orientare ca si cel precedent

Undo ---

Width—specificarea grosimii initiala si finala

    Comanda PLINE permite se trasarea liniilor de grosimi diferite , la inceput si sfarsitul segmentului .

COMMAND  : PLINE  <R>

From point    : P1

Curent line width is 0.0000

A / ---- / W /---- / < End point of line > : W    <R>

Starting width  < 0.0 > :   < R >

Ending width    < 0.0 >  :  1.25   < R >

A / ---- / < End point of line > : P2

A / ---- / W /---- / < End point of line > : W    <R>

Starting width  < 1.5 >  : 0   < R >

Ending width    < 0 >    :      < R >

A / ---- / < End point of line > : P3

   

 


=12=

Introducerea  textului   TEXT
 
          TEXT         <R>

  Justufy / Style / < Start point > :

  op.  < Start point > trebuie specificat punctul de incepere a textului  ;

       Style-permite specificarea stilului si fontului folosit pt. text   ;

      Justify- permite specificarea unui optimum de aliniere din cele 14 existente 

Align / Fit / Center / Middle Right / TL / TC / TR / ML / MC /  MR / BL / BC /BR /

   Align – pune textul intre doua puncte  si  ajusteaza inaltimea textului

   Fix   - pune textul intre doua puncte si are inaltimea textului  ;

   Center – permite devierea centrala fata de linia de baza  a randului ;

   Mddle   - centrarea textului pe verticala si pe orizontal  fata de punctul de specificat

   Right - rierea textului in dreapta 

Introducerea textului in mod dinamic

 

DTEXT  --- asigura aceleasi facilitati ca si comanda  TEXT , deosebirea este ca sirul de

                    caractere este afisat cu o caseta mica alba , cu un punct de inserare a textu-

                     lui .

 <START  POINT  > o comanda DTEXT  ---inserarea unei linii de text  .

Ascunderea  textului

QTEXT   --- afisarea rapida a entitatilor de tip text

QTENT      ON / OFF

OFF  ---- textul este afisat normal       

 

 


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 476
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site