Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


ARMATURI

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
UTILAJE PENTRU RECUPERAREA SI RECICLAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII - PROIECT- FOARFECA PENTRU DEMOLARI
FISA TEHNICA SAVANA Coloranti seria 500
CERINTE PENTRU LUCRARI DE BETON ARMAT
RIDiCari topografice speciale - PROIECT
Fereastra basculanta, oscilobatanta, oscilanta basculanta - Tipuri de ferestre
Proiectarea unui dig de pamant
CONSTRUCTII PENTRU REALIZAREA PRODUCTIEI VEGETALE
ACTIUNEA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA CAII - DRUMURI
CALCULUL PANEI INTERMEDIARE
Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

TERMENI importanti pentru acest document

: : : : mod de legare sarma la armaturi film de prezentare :

ARMATURI

GENERALITATI

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea, fasonarea si montarea armaturilor utilizate la structurile de beton armat si beton precomprimat pentru poduri, precum si conditiile tehnice ce trebuie indeplinite de armaturile existente care urmeaza sa fie inglobate in lucrare.

            Pentru conditiile specifice privind fundatiile, suprastructurile din beton armat si din beton precomprimat se vor respecta si prevederile din capitolele 3, 4, 5, 6, 11 si 13.

OTELURI PENTRU ARMATURI

Otelul beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in:  STAS 438/1-89; STAS 438/2-91; STAS 438/3-89; STAS 6482/1-73 si  STAS 6482/2, 3, 4-80.

            Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat si beton precomprimat si domeniile lor de aplicare sunt indicate in tabelul urmator si corespund prevederilor din “Codul de practica” indicativ  NE 012-99.

Tipul de otel

Simbol

Domeniul de utilizare

Otel beton rotund neted

STAS 438/1-89

OB 37

Armaturi de rezistenta sau armaturi constructive.

Sarma trasa neteda pentru beton armat STAS 438/2-91

STNB

Armaturi de rezistenta sau armaturi constructive; armaturile de rezistenta

Plase sudate pentru beton armat

SR 438/3-98

STNB

numai sub forma de plase sau carcase sudate.

Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton cu profil periodic STAS 438/1-89

PC 52

Armaturi de rezistenta pentru betoane de clasa cel putin  C 12/15 (Bc 15).

PC 60

Armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel putin C 16/20

(Bc 20)

Armaturi pretensionate

. sarme netede STAS 6482/2-80

. sarme amprentate

STAS 6482/3-80

. toroane

SBP I si

SBP II

SBPA I si SBPA II

TBP

Armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel putin

 C 25/30

(Bc 30)

            Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a importat otelul si trebuie sa fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.

            In certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzator de otel din STAS 438/1, 2, 3 - 89, 91, 98, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de calitate.            In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator, cu acordul scris al unui institut de specialitate si dupa aprobarea beneficiarului.

LIVRAREA SI MARCAREA  OTELULUI BETON

            Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insotita de un document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si dupa certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupa certificatul de conformitate.

            Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina urmatoarele informatii:

denumirea si tipul de otel; standardul utilizat;

toate informatiile pentru identificarea loturilor;

greutatea neta;

valorile determinate privind criteriile de performanta.

            Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata, care va contine:

marca produsului;

tipul armaturii;

numarul lotului si al colacului sau legaturii;

greutatea neta;

semnul CTC.

            Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor, care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton.

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA

            Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura, vor fi transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot afecta armatura si/sau betonul, sau aderenta beton – armatura.

            Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure:

evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;

evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

CONTROLUL CALITATII

Controlul calitatii otelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul 17 din “Codul de practica” NE 012 – 99 si anexa 7.1 din Codul de practica NE 013-2002.

FASONAREA, MONTAREA SI LEGAREA ARMATURILOR

            Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura, se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

            Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar, va face propuneri de modificare, ce vor fi supuse aprobarii proiectantului.

            Armatura trebuie taiata, indoita si manipulata astfel incat sa se evite:

- deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);

- ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

- contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese de coroziune.

            Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. {n acest scop se vor indeparta:

- eventuale impuritati de pe suprafata barelor;

- rugina, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura.

            Dupa indepartarea ruginii, reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile prevazute in standardele de produs.

            Otelul - beton livrat in colaci, sau barele indoite, trebuie sa fie indreptate inainte de a se proceda la taiere si fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m).

            Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor, pana in momentul montarii.

            Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10ºC. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

            Recomandari privind fasonarea, montarea si legarea armaturilor sunt prezentate in Anexa II.1. din “Codul de practica” indicativ - NE 012-99 si cap. 10 din Codul de practica NE 013-2002.

           

Prevederi generale, privind confectionarea armaturii pretensionate

            La pregatirea tuturor tipurilor de armaturi pretensionate, se vor respecta urmatoarele:

            - se va verifica existenta certificatului de calitate, al lotului de otel din care urmeaza a se executa armatura; in lipsa acestui certificat sau daca exista indoieli asupra respectarii conditiilor de transport si depozitare (in special in zona cu agresivitate), se vor efectua incercari de verificare a calitatii in conformitate cu prevederile din STAS 1799/88, pentru a avea confirmarea ca nu au fost influentate defavorabil caracteristicile fizico - mecanice ale armaturilor (rezistenta la tractiune, indoire alternanta, etc.);

            - suprafata otelurilor se va curata de impuritati (stratul de rugina superficiala neaderenta) si se va degresa (unde este cazul), pentru a se asigura o buna ancorare in blocaje, beton sau mortarul de injectare;

            - otelurile care prezinta un inceput slab de coroziune nu vor putea fi utilizate decat pe baza unor probe care sa confirme ca nu le-au fost influentate defavorabil caracteristicile fizico – mecanice;

            - armaturile care urmeaza sa fie tensionate simultan vor proveni pe cat posibil din acelasi lot;

            - zonele de armatura care au suferit o indoire locala ramanand deformate, nu se vor utiliza, fiind interzisa operatia de indreptare. Daca totusi, in timpul transportului, sau al depozitarii, barele de otel superior au suferit o usoara deformare, se vor indrepta mecanic la temperaturi de cel putin +10°C;
            - pentru armaturi pretensionate individual, diagrama se va stabili pe probe scurte de catre un laborator de specialitate, in conformitate cu STAS 6605 - 78 'Incercarea la tractiune a otelului, a sarmei si a produselor din sarma pentru beton precomprimat';

            - in cazul fasciculelor postintinse, valoarea reala a modulului de elasticitate se va determina pe santier, odata cu determinarea pierderilor de tensiune prin frecare pe traseu.

            La calculul armaturilor pretensionate, confectionarea, montarea si depozitarea armaturilor, tensionarea, blocarea si injectarea lor, se va tine seama de prevederile constructive cuprinse in STAS 10111/2-87, cap. 7.9, si in cap. 3, 4, 8 si 9 din “Codul de practica” indicativ - NE 012-99 si cap. 10 din Codul de pratica NE 013-2002.

TOLERANTE DE EXECUTIE

            In Anexa II.2. a ”Codului de practica“ - NE 012-99 sunt indicate abaterile limita la fasonarea si montarea armaturilor.

            Daca prin proiect se indica abateri mai mici, se respecta acestea.

PARTICULARITATI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE

Plasele sudate din sarma trasa neteda STNB sau profilata STPB, se utilizeaza ori de cate ori este posibil la armarea elementelor de suprafata, in conditiile prevederilor STAS 10107/0-90.

            Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

            Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite, fara contact direct cu pamantul sau cu substante care ar putea afecta armatura sau betonul, pe loturi de aceleasi tipuri si notate corespunzator.

            Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentie, evitandu-se izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii.

            Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitatii sudarii nodurilor, se vor efectua conform STAS 438/3-1998.

            In cazurile in care plasele sunt acoperite cu rugina, se va proceda la inlaturarea acesteia prin periere.

            Dupa indepartarea ruginii, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile prevazute in standardele de produs.

REGULI CONSTRUCTIVE

            Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile din beton armat monolit, sau preturnat, in functie de diferitele tipuri de elemente, se vor considera conform STAS 10111/2-87 si NE 012-99.

INNADIREA ARMATURILOR

            Alegerea sistemului de innadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor STAS 10111/2-87 si NE 012-99. De regula, innadirea armaturilor se realizeaza prin suprapunere fara sudura, sau prin sudura functie de diametrul/tipul barelor, felul solicitarii, zonele elementului (de ex. zone plastice potentiale ale elementelor participante la structuri antiseismice).

            Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

suprapunere;

sudura;

mansoane metalo - termice;

mansoane prin presare.

            Innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile STAS 10111/2-87.

            Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obisnuita (sudare electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap, prin topire intermediara, sudare manuala cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuala cap la cap cu arc electric - sudare in cochilie, sudare in semimanson de cupru - sudare in mediu de bioxid de carbon), conform reglementarilor tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din otel - beton (C 28 - 1983 si C 150 - 1999), in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si conditiile de executie.

            Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial.

            La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale, trebuie sa se tina seama de spatiile suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., functie de sistemul de innadire  utilizat.

            Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo - termice prin presare sau alte procedee) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau agrementelor tehnice.

STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON

            Pentru asigurarea durabilitatii elementelor/structurilor din protectia armaturii contra coroziunii si o conlucrare corespunzatoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat de  acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului se determina functie de tipul elementului (categoria elementului, conditiile de expunere, diametrul armaturilor, clasa betonului, gradul de rezistenta la foc, etc). Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilita din proiect.

            Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica, se va stabili conform prevederilor STAS 10111/2-87. Grosimea stratului de acoperire cu beton in mediile cu agresivitate chimica, este precizata in reglementari tehnice speciale. In Anexa II.3. a “Codului de practica” NE 012-99, se prezinta grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor pentru elemente/structuri situate in zona litoralului.

            Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizata o dispunere corespunzatoare a distantierilor din materiale plastice, sau mortar. Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn.

INLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE IN PROIECT

            In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.

            Distantele minime, respectiv maxime, rezultate intre bare, precum si diametrele minime adoptate, trebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 10107/2-90, STAS 10111/2-87 si NE 012-99.

            Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la Cartea Constructiei.

PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR

            In cazurile in care, prin graficul de executie sau datorita unor sistari, de la data montarii armaturii si pana la data incorporarii ei complete intr-un element de beton, vor trece mai mult de 3 luni, atunci armaturile sau zonele respective de armatura vor fi protejate anticoroziv. Costurile respective vor fi suportate de catre antreprenor.

            Armaturile aparente existente in elementele din beton armat sau beton precomprimat, care urmeaza sa fie inglobate in beton pentru continuarea lucrarilor si care nu au fost protejate, iar de la montarea lor au trecut mai mult de trei luni, se vor proteja anticoroziv. Protectia anticoroziva va fi prima operatie care se va executa la inceperea activitatii.

            Protectia anticoroziva se va executa numai daca, dupa curatire, sectiunea barelor aceluiasi element este redusa cu cel mult 5 %. In caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru a stabili solutia ce se impune, eventual suplimentarea barelor.

            Protectia anticoroziva a armaturilor consta in curatirea barelor (rugina, grasimi, impuritati) si aplicarea materialelor specifice de protectie. Modul de curatire si de aplicare a materialelor de protectie vor fi conforme cu instructiunile de utilizare a produsului, emise de producator.

            Materialele de protectie vor fi insotite de instructiuni de utilizare si de agrementul tehnic si vor fi aprobate de Beneficiar cu avizul Proiectantului.loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1090
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site