Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Evaluarea potentialului de nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul Nedelea Vest, jud. Prahova

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CALCULUL LA STARI LIMITA CU METODA COEFICIENTILOR PARTIALI
Tigle din mortar de ciment
FISA TEHNICA SAVANA Coloranti seria 500
CIMENTURI CARPATCEMENT CU APLICABILITATE IN DOMENIUL RUTIER
ALTIMETRIE TOPOGRAFICA - Instrumente de nivelment
PRINCIPII DE PROGRAMARE
ELEMENTE SI DETALII ALE CONEXIUNII INTRE SISTEMUL CLADIRE SI INSTALATII SI ECHIPAMENTE
PROIECT TOPOGRAFIE - TRIANGULATIA TOPOGRAFICA LOCALA
COFRAJE SI SUSTINERI
APLICATIE PODURI

Cuprins

1. Introducere2. Date generale ASUPRA PERIMETRULUI

2.1. Localizarea topografica si administrativ-teritoriala   

2.2. Conditii de acces   

2.3. Date morfologice si orografice

3. Geologia zonei   

4. Lucrari de prospectiune executate

4.1. Lucrari de cartare geologica

4.2. Foraje   

4.3. Analize si determinari de laborator

4.3.1. Compozitia mineralogica

4.3.2. Compozitia granulometrica

4.3.3. Continutul in impuritati

4.3.4. Caracteristici geometrice

4.3.5. Densitatea in gramada

4.3.6. Domenii de utilizare

4.4. Ridicari topografice   

5. Volumul si valoarea lucrarilor realizate

6. EVALUAREA REZERVELOR DE NISIP SI PIETRIS

7. PROTECTIA MEDIULUI   

8. CONCLUZII

ANEXE TEXT:

Anexa nr. 1 – Fisa perimetrului de prospectiune Nedelea Vest, jud. Prahova;

Anexa nr. 2 – Fisa perimetrului de exploatare Nedelea (actual), jud. Prahova;

Anexa nr. 3 – Fisa perimetrului de exploatare Nedelea (extins), jud. Prahova;

Anexa nr. 4 – Schita cu localizarea geografica a perimetrului de prospectiune    Nedelea Vest, judetul Prahova;

Anexa nr. 5 – Harta geologica a regiunii care include perimetrul de    prospectiune Nedelea Vest, judetul Prahova;

Coloane litologice foraje – F1, F2, F3, F4, F5, F6

PLANSE:

Plansa nr. 1 – Planul de situatie cu blocurile de calcul ale rezervelor geologice perimetrul Nedelea (extins), judetul Prahova;

Plansa nr.2 – Sectiuni geologice pentru calculul rezervelor de balast din perimetrul Nedelea (extins), judetul Prahova;

RAPORT FINAL DE PROSPECTIUNE

PRIVIND EVALUAREA POTENTIALULUI DE NISIPURI SI PIETRISURI DIN

PERIMETRUL NEDELEA VEST,

JUDETUL PRAHOVA

Introducere

SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA este titularul permisului de prospectiune nr. 8228 pentru evaluarea potentialului acumularilor de nisipuri si pietrisuri din perimetrul Nedelea Vest, judetul Prahova.

SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA are sediul in Bucuresti, Str. Modrogan nr. 20, sector 1. Societatea este inregistrata la Camera de Comert si Industrie Bucuresti cu nr. J40/256/1991, are CIF RO361269 si contul bancar RO85CITI0000000725014007 deschis la Citi Bank.

SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA are ca obiect de activitate principal – “extractia pietrisului si nisipului”    ( cod 1421).

Scopul lucrarilor de prospectiune a fost verificarea extinderii spre nord si vest a zacamantului de nisipuri si pietrisuri Nedelea (anexa nr. 2), care a fost omologat si     este subiectul licentei de exploatare nr. 3312/2002, al carei titular este SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA.

Permisul a fost obtinut pentru o perioada de 1 an, dar datorita faptului ca rezervele omologate in perimetrul Nedelea sunt practic epuizate, pentru continuitatea activitatilor de exploatare, lucrarile de prospectiune preconizate au fost realizate intr-o perioada foarte scurta.

In baza permisului de prospectiune s-au realizat urmatoarele lucrari de cercetare: cartare geologica, foraje, analize si determinari de laborator si ridicari topografice.

Date generale ASUPRA PERIMETRULUI

Localizarea topografica si administrativ-teritoriala

Perimetrul Nedelea Vest apartine, din punct de vedere administrativ, de comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova pe un teren comunal ce urmeaza a fi concesionat, fiind situat in versantul stang al raului Prahova. Perimetrul are o suprafata de 0,283 kmp si este delimitat de urmatoarele coordate topogeodezice in sistem STEREO 70.

Nr punct

X

Y

Fisa perimetrului de prospectiune este anexata (anexa nr.1).

Conditii de acces

Accesul in perimetrul de prospectiune Nedelea Vest se realizeaza din DN 72 Ploiesti – Targoviste, pana in localitatea Stoenesti, de unde se parcurg cca 10 km pe un drum judetean, prin comuna Aricestii Rahtivani, spre localitatea Nedelea.

Terenurile pe care a fost amplasat perimetrul de prospectiune sunt ocupate de pasuni comunale si terenuri neproductive, avand ca proprietar Consiliul Popular Aricesti.

Localizarea geografica este prezentata in anexa nr. 4.

Date morfologice si orografice

Din punct de vedere morfologic, perimetrul este situat in nordul Campiei Romane, respectiv campia Ploiesti – Targoviste, fiind format din terasa joasa si albia majora a raului Prahova. Regiunea se caracterizeaza printr-un relief de campie, cu cote ce rareori depasesc +300m, strabatut de raul Prahova.

Reteaua hidrografica a regiunii, in care este amplasat perimetrul, este dominata de raul Prahova, care in acest sector curge de la nord-vest spre sud-est si are o albie usor meandrata.

Clima regiunii este temperat – continentala, cu influente subcarpatice, temperatura medie anuala fiind cuprinsa intre +9 si +10°C.

Geologia zonei

Geologic, zona de amplasare a perimetrului de prospectiune Nedelea Vest (anexa nr. 5), apartine cuaternarului din nordul Campiei Romane.

Cuaternarul este reprezentat prin formatiuni sedimentare de virsta pleistocena si holocena.

Pleistocenul este format din trei nivele stratigrafice, ce pot fi identificate in regiune:

Pleistocen inferior (qp1) reprezentat printr-un complex de nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, cu intercalatii de argila, cunoscut sub denumirea de “Strate de Candesti“, cu dezvoltare continuua in regiune si o grosime cuprinsa intre 100 si 500 m;

Pleistocenul mediu – superior qp2 - qp3) care are in baza un nivel de argile rosii, nisipoase, loessoide, cunoscute sub denumirea de “luturi rosii”, care spre partea superioara trec la depozite loessoide, prafoase galbui. Grosimea acestui nivel este cuprinsa intre 5 si 20 m;

Pleistocenul superior, reprezentat prin depozite aluvionare ale: terasei inalte (qp13), depozite aluvionare ale terasei superioare (qp23) si depozite aluvionare ale terasei inferioare (qp33), alcatuite din pietrisuri provenite din roci apartinand flisului carpatic in alternanta cu nivele loessoide care fac, de regula, trecerea spre nivelele superioare.

Holocenul este reprezentat prin doua doua nivele stratigrafice:

Holocen inferior (qh1) alcatuit din depozite aluvionare ale terasei joase, formate din nisipuri, pietrisuri si depozite loessoide, care ating grosimi de cca 20 m;

Holocen superior (qh2) alcatuit din nisipuri, pietrisuri si argile care apartin sesului aluvial al raului Prahova. In aceasta formatiune este cantonata si acumularea de nisipuri si pietrisuri de la Nedelea, care face obiectul prezentului Permis de prospectiune.

Grosimea medie a nivelului exploatabil de nisipuri si pietrisuri din perimetrul solicitat se estimeaza a fi de 3 m, asemanatoare cu cea intalnita in perimetrul cu Licenta de exploatare situat in imediata vecinatate.

Structural zona apartine partii interne a Avanfosei Pericarpatice, in apropierea zonei de maxima afundare.

Lucrari de prospectiune executate

In perimetrul de prospectiune Nedelea Vest au fost realizate urmatoarele lucrari: cartare geologica de mare detaliu, foraje semimecanice, analize si determinari de laborator, ridicari topografice.

Lucrari de cartare geologica

Cartarea geologica s-a efectuat pe intreg perimetrul de prospectiune pe profile orientate relativ perpendicular pe cursul raului Prahova, in deschiderile naturale/artificiale care apar. Observatiile efectuate au contribuit la descifrarea geologiei de ansamblu a perimetrului, cu privire speciala asupra litologiei depozitelor intalnite si a cadrului structural in care se gasesc. S-au facut observatii directe cu privire speciala asupra pozitiei, grosimii si continuitatii nivelului de nisipuri si pietrisuri.    Cartarea geologica a urmarit si o componenta hidrogeologica, pentru punerea in evidenta a nivelului hidrastatic.

Foraje

Pentru cunoasterea in adancime a substantei minerale utile si pentru     determinarea caracteristicilor calitative ale acesteia, s-au realizat 6 foraje de prospectiune.

Forajele au fost sapate semimecanic pana la adancimea de 4,50 m fiecare si    au urmatoarele coordonate (STEREO 70) si:

Nr.foraj

X

Y

Elevatie foraj

Adancime foraj

F1

F2

F3

F4

F5F6

Adancimea mica a forajelor se explica prin faptul ca exploatarea se realizeaza exclusiv deasupra nivelului hidrostatic, conditie impusa, de altfel si in cadrul licencentei de exploatare de AN „Apele Romane” Directia Apelor Buzau-Ialomita.

Materialul extras a fost cartat si s-au extras probe pentru analize si determinari de laborator. Coloanele de foraj, la scara 1 : 50, sunt anexate.

Forajele au relevat o dezvoltare uniforma, spre nord si vest, a zacamantului de nisipuri si pietrisuri Nedelea (omologat).

Valorile medii rezultate din foraje sunt urmatoarele:

Coperta: 0,25 m (sol);

Util: 2,75 m (nisip si pietris);

Culcus: >1,5 m (argila).

Analize si determinari de laborator

Conform buletinelor de analiza (ale caror copii sunt anexate), s-au constatat urmatoarele caracteristici calitative (conform STAS 4606-80 si STAS 1667/76):

Compozitia mineralogica

Constituentii mineralogici principali ai nisipurilor sunt cuartul, feldspatii, micele, oxizii si hidroxizii de fier, minerale accesorii si forme si/sau resturi de fosile si microfosile.

Pietrisurile sunt formate, in general, din elemente de: cuart, calcare, gresii, sisturi, gnaise, cuartite, etc.

Compozitia granulometrica

Din analizele granulometrice efectuate asupra probelor, s-au    stabilit urmatoarele compozitii:

Sorturi

Treceri prin site

(mm)

(%)

> 70

Continutul in impuritati

In tabelul urmator sunt redate continuturile in impuritati a 5 din sorturile analizate:

Impuritati

Continutul in impuritati(%)

Balast

0-3 mm

3-7 mm

7-16 mm

16-31 mm

Corpuri straine

Parti levigabile

Humus

Argila in bucati

Caracteristici geometrice

Forma granulelor de pietris:

b/a = 0,7

c/a = 0,4

Densitatea in gramada

Densitatea in gramada (in kg/mc) in stare de umiditate naturala a sorturilor analizate este prezentata in tabelul de mai jos:

0-3 mm

3-7 mm

7-16 mm

16-31 mm

31–40 mm

> 40 mm

Calitativ sorturile obtinute prin prelucrare in statia de sortare-spalare se incadreaza in conditiile de calitate impuse de STAS 1667/1984 si de STAS 662/1989, cu exceptia continutului mai ridicat in parti levigabile care se corecteaza prin spalare cu debit si presiune mai mare, pana ce se ajunge la procentul prevazut de STAS.

Domenii de utilizare

Balastul amestec se incadreaza in prescriptiile Codului de practica NE 012/99 (care inlocuieste C 140/86) si poate fi utilizat la fabricarea betoanelor de clasa inferioara C 2,8/3,5 ÷ C 6/7,5 (B50 ÷ B100) fara o imbunatatire cu sorturi.

De asemenea, acesta mai poate fi utilizat la straturile de fundatie. Pentru incadrarea in continutul de fractiune de 0-7,1 mm, de max. 70% admis de STAS 662/89, se procedeaza la imbunatatirea balastului cu sorturi.

Balastul mai poate fi utilizat cu succes la imbunatatirea terenurilor de fundare prin metoda pernelor de balast si ploturi.

Caracteristicile agregatelor minerale naturale de rau (nisip si pietris) le recomanda ca:

material pentru imbunatatirea terenului de fundare;

material pentru straturi rutiere – balasturi stabilizate;

material pentru straturi de fundatie la lucrari de drumuri;

material de umplutura;

agregat pentru betoane, pana la clasa C6/7,5 (B100);

obtinerea sorturilor pentru betoane si mortare pe o statie de spalare – sortare.

In ceea ce priveste sorturile, acestea pot fi folosite ca:

straturi de agregate naturale stabilizate cu ciment;

straturi de fundatie pentru sisteme rutiere nerigide si rigide;

strat de baza de mixturi bituminoase cilindrice executate la cald;

strat de rezistenta in imbracaminti de beton si ciment;

la betoane pana la clasa C28/35 cu ciment de clasa 32,5; C35/45 cu ciment clasa 42,5 si chiar C50/60 cu ciment clasa 52,5 si cribluri

In concluzie, agregatele minerale naturale de rau din perimetrul Nedelea Vest corespund STAS 1667/1984, putand fi utilizate la prepararea betoanelor si mortarelor in conformitate cu Codul de practica NE0112/1999 si C17/85.

Ridicari topografice

In perimetrul Nedelea Vest au fost executate masuratori topografice acoperind o suprafata de cca 20 ha, in vederea intocmirii planului de situatie si a sectiunilor geologice care s-au utilizat la calculul rezervelor geologice din perimetrul Nedelea extins.   

Volumul si valoarea lucrarilor realizate

Volumul si valoarea lucrarilor realizate in perioada de desfasurare a permisului de prospectiune sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr.

TIPURI SI CATEGORII DE LUCRARI

UM

Volum lucrari

Pret unitar

Valoare*

EUR

EUR

RON

Cartare geologica si documentatii

ore

80

15

1 200

4 080

Foraje semimecanice, treapta 0 - 5 m

ml

30

20
600

2 040

Analize si determinari laborator

buc

20

10

200

680

Ridicari topo in coordonate STEREO 1970

ha

15

100

1 500

TOTAL

* Curs de schimb valutar 1 EUR = 3,4 RON

EVALUAREA REZERVELOR DE NISIP SI PIETRIS

Evaluarea rezervelor exploatabile de nisip si pietris existente in perimetrul Nedelea Vest, s-a realizat pe baza lucrarilor de exploatare realizate anterior in perimetrul licentei, cartarii fronturilor existente (lucrari de exploatare) si cercetarilor realizate limitrof perimetrului de exploatare (forajele executate in baza permisului de prospectiune Nedelea Vest).

Calculul rezervelor geologice exploatabile s-a facut in contur proiectat respectand elementele de siguranta ale treptelor.

Realizarea acestui calcul s-a impus deoarece mai mult de 90% din suprafata perimetrului Nedelea a fost exploatata, iar singura zona unde se mai poate dezvolta balastiera este in nordul si estul perimetrului, respectiv in zona unde s-a obtinut permisul de prospectiune.

La determinarea    volumului de rezerve geologice s-a tinut seama de:

m Coordonatele X,Y,Z ale punctelor care definesc conturul de rezerve;

m Grosimea substantei utile - determinata din lucrarile de explorare si exploatare;

m Conturul rezervelor geologice: determinat pe sectiunile geologice, dupa datele de cunoastere;

m Parametrii geometrici ai treptei de exploatare:

Inaltimea treaptei de exploatare:

treapta: max 3 m;

Latimea bermei de siguranta: 3 m;

Unghiul final al treptei de exploatare: 30o.

Calculul volumelor de rezerve geologice de nisip si pietris s-a realizat prin metoda blocurilor geologice delimitate de sectiuni geologice verticale paralele, ce trec prin lucrarile de prospectiune si prin lucrarile de exploatare (fronturile actuale).

Pentru calculul volumului rezervelor geologice de nisip si pietris, prin metoda blocurilor delimitate de sectiuni verticale, au fost realizate 9 sectiuni geologice ce delimiteaza blocurile de calcul (1 - 1 ,…, 9 – 9). Toate aceste sectiuni trec prin lucrarile de prospectiune si exploatare.

Sectiunile au fost trasate cvasiparalel pe directia aproximativa VSV – ENS. Pozitia sectiunilor a fost aleasa tinandu-se cont de directia de dezvoltare a balastierei, distributia lucrarilor de cercetare si situatia fronturilor actuale de exploatare. Fiecare suprafata verticala de util si coperta a fost planimetrata (utilizand programul AUTOCAD), dupa care cu ajutorul formulelor prezentate mai jos au fost calculate suprafetele medii, iar apoi volumele, pentru fiecare bloc in parte.

Sectiunile geologice sunt prezentate pe plansa nr. 2.

Distanta dintre sectiunile pe care s-a realizat calculul este cuprinsa intre 140,0    m si 215,0 m, distanta considerata suficienta pentru acest tip de zacamant. Distanta dintre sectiuni a fost aleasa functie de amplasarea forajelor de cercetare si geometria conturului proiectat.

Au rezultat 8 blocuri de calcul, fiecare bloc fiind delimitat de doua sectiuni succesive.

Calculul volumelor pentru fiecare bloc in parte s-a realizat utilizand formula:

V = Sm x Dm, unde:

V = volumul de util al unui bloc (delimitat de doua sectiuni verticale vecine);

Sm = suprafata medie dintre doua sectiuni vecine, calculata cu formula:

Sm = (S1 + S2)/2, cand diferenta dintre suprafetele verticale a doua sectiuni este mai mica de 40 %, sau,

Sm = (S1 + S2 + )/3, cand diferenta dintre dintre suprafetele verticale a doua sectiuni consecutive este mai mare de 40 %;

Dm = distanta medie dintre doua sectiuni vecine.

Totodata s-a calculat separat si volumul de coperta.

Calculul s-a realizat pe intreaga suprafata a perimetrului de prospectiune.

Rezultatul calculului volumetric a rezervelor geologice in bilant varianta in contur proiectat cu elemente de siguranta, precum si volumul copertei, este prezentat in tabele urmatoare:

REZERVE GEOLOGICE IDENTIFICATE CATEGORIA B

Sectiuni

Bloc calcul

D1

D2

D_Med

S_Coperta     (mc)

S_Util (mc)

Volum Coperta    (mc)

Volum Util (mc)

S1

S2

S2

S3

S3

S4

S4S5

S5

S6

S6

S7

S7

S8

S8

S9

T O T A L

Astfel in perimetrul Nedelea extins, REZERVE GEOLOGICE IDENTIFICATE, CATEGORIA B sunt de mii mc, raportate la o coperta de 70 mii mc.

PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile de prospectiune executate in cadrul perimetrului Nedelea Vest au constat in cartare geologica de mare detaliu, foraje semimecanice si ridicari topografice, acestea avand un impact nesemnificativ asupra componentelor cadrului natural.

Cartarea geologica a constat in observatie directa, dublata de colectarea de probe din deschideri naturale.

Ridicarile topografice executate au constat in deplasarea unui muncitor cu prisma in timp ce topograful a realizat masuratoarea cu ajutorul statiei totale.

Forajelor semimecanice au fost executate cu ajutorul unei borsape manuale nefiind astfel necesar amenajari pentru platforme sau bataluri care sa conduca la ocuparea suprafetelor de teren sau afectarea componentelor de mediu.

Astfel, din cele anterior prezentate se poate constata ca lucrarile de prospectiune executate in perimetrul Nedelea Vest, judetul Prahova, nu au generat un impact asupra componentelor cadrului natural.

CONCLUZII

Prin executarea programului de cercetare geologica s-a     evidentiat continunuitatea catre nord si est a zacamantului de nisipuri si pietrisuri, exploatat de catre SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA in cadrul Licentei Nr.3312/2002.

In conditiile in care rezerva exploatabila era la data 01.01.2007 practic epuizata, titularul licentei considera ca dezvoltarea balastierei, in limitele actualului perimetru, este practic imposibila in conditiile stipulate in licenta de exploatare.

Astfel in conformitate cu prevederile Normelor de aplicare a Legii Minelor 85/2003 (art 32), tinand cont de continuitatea zacamantului spre nord si est, SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA solicita extinderea perimetrului pe acesta directie si reinstituirea acestuia tot sub denumirea de Nedelea.

Se solicita exinderea perimetrului actual (0,195 kmp) cu 0,283 kmp, urmand ca noul perimetru sa acopere o suprafata de 0,478 kmp. Mentionam ca in cadrul noului perimetru s-au mentinut totalitatea taluzelor pentru a se putea derula programul de refacere a mediului in sectoarele unde rezervele au fost epuizate si activitatea miniera nu se mai poate desfasura.

Coordonatele punctelor ce delimiteaza perimetrul Nedelea extins sunt prezentate in tabelul urmator si in fisa de perimetru (anexa nr. 3).

Punct

X

Y

Fisa perimetrului de prospectiune, fisa perimetrului actual de exploatare si fisa perimetrului solicitat sunt anexate prezentului raport de prospectiune.

Redactat in 2 exemplare :

1 ANRM,

1 SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SAloading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 693
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site