Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


STUDIU DE FEZABILITATE - TEHNOLOGII AGREMENTATE PENTRU STRAZI IN COMUNA COPACENI JUDETUL ILFOV

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CAIET DE SARCINI Instalatii interioare de incalzire
Conditii de aplicare in teren pentru intersectia inainte
Distantieri pentru armaturi
CAIET DE SARCINI – PLACARI CU PIATRA, MOZAIC PREFABRICAT SI PLACARI CERAMICE
CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE PLACARE CU ALUMINIU
Modele conceptuale in proiectarea constructiilor
INSTRUCTIUNE PROPRIE de SECURITATE si SANATATE in MUNCA pentru constructii
Dfinitii si clasificari, comparatii cu alte sisteme structurale domenii de utilizare ,normative internationale, istoric
Structuri Metalice
Materiale si SDV-uri utilizate la lucrari si vopsitorii


MODERNIZARE PRIN NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE PENTRU STRAZI IN COMUNA COPACENI

JUDETUL ILFOV

FAZA:

STUDIU DE FEZABILITATE

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COPACENI

JUDETUL ILFOV

BORDEROU

PIESE SCRISE

Ø      FOAIE DE CAPAT

Ø      DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Ø      DEVIZ GENERAL COMPARATIV

Ø      ANALIZA TEHNICO – ECONOMICA A INVESTITIEI

Ø      STANDARDE SI NORMATIVE AVUTE IN VEDERE LA REALIZAREA PROIECTULUI

PIESE DESENATE

Ø      PLAN DE INCADRARE IN ZONA    SC. 1:10000

Ø      SCHEMA LOC DE INCRUCISARE

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

MODERNIZARE PRIN NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE PENTRU STRAZI IN COMUNA COPACENI, JUDETUL ILFOV

1.2 Elaboratorul proiectului:

SC STDO Servicii SRL Bucuresti

1.3 Ordonatorul principal de credite:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COPACENI

1.4 Autoritatea contractanta

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COPACENI

1.5 Amplasamentul lucrarii

Obiectivul de investitii se afla amplasat in cadrul comunei COPACENI, situata de o parte si de alta a drumului judetean DJ 401 D a jud. ILFOV la circa 3 km de Comuna 1 Decembrie.

1.6 Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de fezabilitate

Prin tema de proiectare s-a solicitat intocmirea unei documentatii in vederea modernizarii de strazi prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE in comuna Copaceni dimensionate pentru un trafic foarte usor conform Hotararii Consiliului Local Copaceni Nr. 12 din 23.04.2007.

Localitatea Copaceni este situata de o parte si de alta a drumului judetean DJ 401 D a jud. ILFOV la circa 3 km de Orasul 1 Decembrie.

1.7 Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice pe specialitati

Avand in vedere ca reteaua de strazi nemodernizate deserveste un numar mare de locuitori, si ca nu pot fi folosite in cea mai mare parte a anului, ele fiind din pamant cu numeroase gropi, fagase si sleauri se impune modernizarea prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE a 11,250 Km asigurandu-se in felul acesta accesul locuitorilor in orice moment catre locurile de munca, utilitati, servicii.

Situatia existenta

Starea actuala a strazilor nemodernizate se prezinta astfel:

Ø      platforma strazilor este din pamant avand latimea variabila cuprinsa intre 5 si 9 m;

Ø      nu sunt amenajate pante transversale si longitudinale;

Ø      strazile prezinta denivelari (gropi, fagase, sleauri etc.) fapt pentru care in anumite perioade circulatia nu se poate desfasura;

Ø      strazile nu sunt amenajate in plan conform reglementarilor tehnice;

Ø      nu este asigurata colectarea, scurgerea si dirijarea apelor meteorice din zona.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRARII

2.1 Suprafata si situatia juridica a terenurilor

Obiectivul de investitii modernizarea prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE a 11,250 km strazi in comuna COPACENI ce face obiectul prezentei documentatii tehnice este situat pe traseele actuale a le strazilor, iar rectificarile pentru incadrarea in normele tehnice nu necesita ocuparea de terenuri noi.

Terenul ocupat de strazile comunale apartin in totalitate Consiliului local al comunei Copaceni conform HG 1349/2001 privind inventarierea bunurilor ce apartin domeniului public.

In prezenta documentatie s-au luat in studiu la solicitarea beneficiarului 11,250 km de strazi reprezentand o suprafata de 28125 mp conform planurilor de situatie.

Pentru aceasta suprafata de teren Consiliul local al comunei COPACENI a emis Certificat de Urbanism anexat in conformitate cu prevederile legii nr. 501/1991.

2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere geomorfologic zona in care sunt amplasate strazile apartine formatiunii morfologice a marii unitati denumita Campia Vlasiei.

Clima din zona este temperat - continentala cu urmatoarele caracteristici:

Ø      Temperatura medie anuala: + 100 - 110 C;

Ø      Temperatura minima absoluta: - 30,00 C;

Ø      Temperatura maxima absoluta: +41,10 C;

Ø      Prima zi de inghet: 01.11 – 11.11;

Ø      Ultima zi de inghet: 11.04 – 21.04;

Ø      Numarul de zile cu ninsoare: 20 – 25/an;

Ø      Numarul maxim de zile cu zapada: 40 – 60/an;

Ø      Adancimea de inghet este de 0,90-1,0 m conform STAS 6054-77.

Precipitatiile sunt mult mai slabe decat in restul tarii ajungand la 500-600 mm anual.

Apa subterana nu se intalneste pana la adancimea de 11 m.

Conform STAS 11100/1-77 zona studiata apartine macrozonei seismice 8 cu perioada de revenire de 50 de ani, pe scara MSK (indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de pana la 50 cm).

In conformitate cu Normativul P100-92, comuna COPACENI este cuprinsa in intregime in zona „B” cu coeficientul k s = 0,25 si perioada de colt Tc = 1.5 sec.

Natura terenului de fundare in conformitate cu prevederile Normativului PD 177/­2001 pentru dimensionarea sistemelor rigide si nerigide se incadreaza la tipul P4 (praf, praf argilos, argila prafoasa, argila) cu valoarea de calcul al modulului de deformatie (E daN/cm2) pentru tipul de pamant de fundatie pentru tipul climatic I si regim hidrologic 2b modulul de deformatie este de 80daN/cm2.

2.3 Caracteristicile principale ale constructiilor

Obiectivul de investitii „Modernizarea prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE pentru strazi”, comuna Copaceni cuprinde o lungime de 11,250 km avand partea carosabila cuprinsa intre 5 si 7 m.

Pentru realizarea obiectivului de investitii se vor utiliza numai materiale si tehnologii agrementate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

2.4 Structura constructiva

Prin tema de proiectare s-a solicitat intocmirea unei documentatii in vederea modernizarii prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE a 11,250 km de strazi in comuna Copaceni, dimensionate pentru un trafic foarte usor conform HG 577/1997 completata prin HG 279/2007.

Strazile se incadreaza in clasa V de trafic foarte redus, avand o intensitate medie zilnica anuala exprimata in vehicule etalon (autoturisme) sub 100 si un numar de vehicule efective (fizice) sub 75, conform cu Ordinul nr. 46 / 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice categoria de importanta a drumurilor este „D” (constructii de importanta redusa, conform HGR 261/94).

In consecinta, aceste drumuri cu functie de strada, tinandu-se cont de latimea intre proprietati si de prevederile PUG - lui vor avea un profil transversal cu 5-7 m partea carosabila, acostamente de 0.75 m si santuri de 1.50 m.

Alegerea tipului de structura rutiera s-a facut pe baza unor calcule tehnico­-economice si de rentabilitate tinand cont si de lucrarile de intretinere necesare fiecarui tip de structura.

Sistemul rutier este adaptat pentru clasa de trafic foarte usor sub 0.03 m.os. Sistemul rutier este in conformitate cu noile tehnologii agrementate existente in constructia drumurilor care confera acestora o calitate deosebita, un pret de executie scazut, o viteza de executie foarte mare si o intretinere usoara dupa darea in folosinta.

Sistemul prevede un strat de 20 cm de pamant stabilizat cu o enzima care creeaza un stat dur, impermeabil si o suprafata de rulare neteda si rezistenta de o calitate apropiata drumurilor cu imbracaminte asfaltica.

Drumului va fi realizat din pamant scarificat, profilat, umectat enzimatic si compactat normal cu pante transversale de 4%.

Pentru preluarea si indepartarea apelor din zona drumului se propune realizarea santuri cu pereu inierbat, de podete tubulare ø 500, 6000, 10000 dupa cum urmeaza a se specifica in proiectul tehnic.

In profil longitudinal strazile vor avea pante si rampe astfel incat sa se asigure o circulatie normala, scurgerea si dirijarea apelor din zona.

In plan, strazile vor fi realizate pe vechiul amplasament prin realizarea unor aliniamente si curbe, evitandu-se scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25 m, cu acelasi sistem ca si cel al drumurilor aferente lor cu raze de racordare de minimum 6 m. Pentru asigurarea fluentei traficului rutier si pietonal se vor amenaja intersectiile din zestrea drumului, respectandu-se categoria functionala a acestuia.

Obiectivul de investitii „Modernizarea prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE de strazi” in comuna Copaceni cuprinde o lungime de 11,250 km repartizati astfel:

COMUNA COPACENI

Strada Balti L= 800 m

PC =6 m

Aleea Balti L= 300 m

PC =6 m

Strada Morii L= 700 m

PC =7 m

Strada Girlei L= 700 m

PC =6 m

Aleea Barajului L= 150 m

PC =5 m

Intrarea Crinului L= 150 m

PC =5 m

Strada Argesului L= 150 m

PC =6 m

Strada Ecluzei L= 800 m

PC =6 m

Strada Cantonului L= 600 m

PC=5 m

Intrarea Plopilor L = 500 m

PC =6 m

Strada Liliacului L= 400 m

PC =5 m

Strada Constantin Duma L= 1000 m

PC =5 m

Strada 1 Martie L= 600 m

PC =5 m

Strada Cimpului L= 100 m

PC =5 m

Strada Troitei L= 800 m

PC =5 m

Strada Stejarului L= 600 m

PC =5 m

Strada Nucului L= 100 m

PC =5 m

Strada Rozelor L= 300 m

PC =5 m

Linia nr.19 L= 600 m

PC =6 m

Strada Padurii L = 1000 m

PC =6 m

TOTAL

11250m

Suprafata totala a drumului fara acostamente este de 64800 mp

2.5. Semnalizarea

Va fi compusa din panouri indicatoare pentru :

Curbe;

Curbe periculoase;

Limitare de viteza;

Prioritate de circulatie pe zonele de drum fara vizibilitate;

Limitare de gabarit;

Limitare de tonaj.

Se vor monta borne kilometrice si hectometrice noi in locul celor deteriorate sau lipsa.

Pe durata executiei semnalizarea se va organiza in conformitate cu „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” functie de situatia concreta si se va supune avizarii serviciului competent din cadrul consiliului judetean, respectiv aprobarii inspectoratului judetean al politiei rutiere.

2.6 Amenajarea circulatiei

Amenajarea circulatiei a fost analizata conform standardelor si normativelor in vigoare, tinandu-se cont de fluidizarea traficului printr-o presemnalizare corespunzatoare. Se va acorda o atentie deosebita sigurantei circulatiei atat pietonale cat si auto in fazele urmatoare de proiectare urmand a se aplica solutii tehnice pentru toate aspectele prevazute a face parte integranta din acest studiu.

2.7. Protectia muncii si masuri pentru paza si stingerea incendiilor

Societatea executanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru instruirea personalului privind prevenirea accidentelor de munca conform normelor generale de protectia muncii si a normelor departamentale specifice activitatii in cauza.

La elaborarea proiectelor de drumuri trebuie sa se tina seama de normele de tehnica securitatii si igiena muncii din constructii in vigoare, precum si de normele apartinand altor departamente care privesc executia tuturor categoriilor de drumuri si folosirea utilajelor de constructie .

Pentru executarea sapaturilor la terasamente se va face recunoasterea prealabila a traseului pentru determinarea locurilor periculoase in vederea semnalizarii corespunzatoare a acestora.

Sapaturile de pamant si rambleele terasamentelor se vor executa cu taluzuri inclinate in orice conditii de teren pentru evitarea prabusirii sau surparii. Inclinarea taluzurilor va fi stabilita in functie de natura terenului si de conditiile hidrologice concrete. Daca adancimea sapaturilor este mai mare de 1m, ele vor fi imprejmuite si prevazute cu scari care sa permita evacuarea rapida in cazul aparitiei unui pericol.

In timpul executarii sapaturilor in zone expuse surparii sau alunecarii pamantului se va supraveghea zilnic starea terenului in vederea aplicarii masurilor de consolidare acolo unde se impune.

Executantul va lua toate masurile prevazute in normele legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

La executia acestei investitii se vor aplica urmatoarele acte normative :

Ø      Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

Ø      Norme de protectia muncii privind activitatea de constructii montaj pentru transporturi rutiere – 1982 -, Parte I Cap. 1,3,4,7,8; Partea II Cap 13, Partea III Cap 16, Partea VI Cap 32, Partea VIII cap 43-52, Partea IX Cap 55;

Ø      Norme de protectia muncii pentru lucrari de intretinere si reparatii drumuri –1982- Cap I-VI, XVIII-XXII, XXVII, XXVIII;

Ø      Norme specifice de securitatea muncii pentru transporturi rutier –1996- Cap 1-6, Anexa 1.2

Ø      Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile MTTC - 1981;

Ø      Decretul 400/1981;

Ø      Norme de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor 1998

Ø      Decretul 290/1977;

Ø      Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului – P 118/1983-;

Ø      Norme generale comune MI si MLPTL de prevenire si stingere a incendiilor –1994;

Ø      Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatii MT nr.12 din 08.12.1980.

2.8. Managementul reducerii impactului negativ asupra mediului si asupra sanatatii publice si stabilirea programului de monitorizare.

Se stabilesc conditiile minime privind protectia si prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executarii lucrarilor sau datorate realizarii investitiei astfel incat sa se aplice si respecte prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MAPPM nr. 462/1993 si OUG nr.78/2000.

Pentru aplicarea actelor normative enuntate planul trebuie sa stabileasca actiuni de monitorizare recomandate pe parcursul executarii investitiei si a exploatarii dupa darea in folosinta in vederea evitarii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului natural si social ca urmare a realizarii investitiei.

In acest sens sunt tratate pe scurt masurile ce trebuiesc luate pentru:

2.8.1. Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Poluantii care pot afecta ecosistemele acvatice sunt cei rezultati in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona de modernizare a drumurilor se prevad prin proiect rigole, podete, inclusiv camere de cadere si aripi, pentru a proteja drumurile si terenurile adiacente, toate dimensionate corespunzator reglementarilor de mediu.

2.8.2. Protectia atmosferei

Pe toata perioada executiei si intretinerii se recomanda ca factorii locali sa urmareasca:

Ø      Reducerea emisiilor diverselor noxe;

Ø      Urmarirea manipularii materialelor in cadrul proceselor tehnologice generatoare de pulberi si suspensii;

Ø      La amenajarea si compactarea sistemului rutier pot rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului astfel ca acestea sa fie cu caracter temporar;

Ø      Utilizarea de tehnologii si utilaje care sa nu implice masuri speciale pentru protectie fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

Ø      Respectarea masurilor de protectie a atmosferei inclusiv masuri de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici.

Prin aplicarea acestei tehnologii nu se evidentiaza surse de poluare majora in zonele de depozitare a materialelor si in zonele de lucru, intreaga tehnologie fiind complet ecologica si prietenoasa mediului.

2.8.3. Protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre

Lucrarile de constructie, exploatare si intretinere aferente modernizarii prin noi tehnologii omologate nu pot afecta calitatea solului si nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor intrucat se realizeaza pe amplasamente deja existente.

Totusi, posibilele surse care ar putea influenta negativ indicatorii de calitate ai solului sant legate de depozitarea necorespunzatoare a solului vegetal rezultat din operatiile de decopertare a gropii de imprumut pentru umpluturi la terasamente sau neamenajarea corespunzatoare a gropii de imprumut dupa finalizarea lucrarilor sau scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti.

2.8.4.Depozitarea deseurilor

Principalele produse generate de aplicarea noilor tehnologii agrementate care se pot incadra ca deseuri sunt cele rezultate doar de decaparea stratului vegetal.

Ca obligatie ce rezulta din aplicarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului mentionam colectarea, transportul , depozitarea si reciclarea altor deseuri si anume:

Ø      Reciclarea deseurilor refolosibile prin integrarea lor, in limita posibilitatilor, in lucrarile de drumuri numai daca incercarile de laborator demonstreaza acest lucru;

Ø      Respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu;

Ø      Intretinerea utilajelor, echipamentelor si vehiculelor se va efectua doar in locuri special amenajate pentru a evita contaminarea mediului.

2.8.5. Protectia asezarilor umane si a oamenilor

Modernizarea drumurilor prin noi tehnologii agrementate nu numai ca nu afecteaza asezarile umane in mijlocul careia se implementeaza ci duce la cresterea confortului zonei, reducerea poluarii cu praf si noxe, duce la eliminarea factorilor ce conduc la deteriorarea locuintelor si a gradinilor si prin calitatea superioara a suprafetei de rulare si prin inlaturarea conditiilor precare de scurgere a apelor.

Noua tehnologie agrementata nu include utilizarea sau manipularea de substante toxice sau periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a drumurilor.

2.9. Beneficii ce se vor realiza in urma aplicarii de noi tehnologii agrementate in modernizarea drumurilor in investitia de baza.

Prin aplicarea noilor tehnologii agrementate vor aparea urmatoarele influente favorabile:

asupra mediului;

reducerea poluarii;

reducerea zgomotului.

din punct de vedere economic:

reducerea consumului de carburant;

reducerea uzurii anvelopelor auto si a pieselor articulate;

reducerea timpilor de parcurs social.

din punct de vedere social:

cresterea mobilitatii populatiei;

noi posibilitati de dezvoltare a zonei.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezulta in urma imbunatatirii conditiilor de trafic ce apar prin modernizarea drumurilor prin noi tehnologii agrementate.3. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI

3.1. Total personal, din care - personal de executie

Avand in vedere ca prin realizarea acestui proiect reteaua de strazi din comuna este modernizata se impune crearea unui post in cadrul primariei care sa coordoneze activitatea de administrare si intretinere. Aceasta activitate va fi realizata de muncitori de intretinere drumuri.

3.2 Locuri de munca nou create

Prin realizarea prezentului proiect se vor crea noi locuri de munca.

4. DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI

Pentru a evidentia oportunitatea adoptarii tehnologiilor neconventionale in costructia si modernizarea drumurilor, devizul general face o comparatie intre costul pietruirii strazilor cu toate elementele incluse in HG 1179/2002 si costul modernizarii acestora prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE asa cum au fost ele agrementate de institutiile abilitate ale statului.

Plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achizitii de patente si licente, costuri ce privesc pregatirea si/sau implementarea unui proiect, nu trebuie sa depaseasca din costul total eligibil al proiectului, din care se scade procentul aferent organizarii de santier, conform capitol

In conformitate cu prevederile art.11 alin (5) din Hotararea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala asa dupa cum a fost modificata si completata, la data de 31.01.2007 s-a emis de catre acesta ORDINUL 155 publicat in Monitorul Oficial nr.94 din 06.02.2007 care prevede „MASURI DE SIMPLIFICARE PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII MONTAJ”

In consecinta incepand cu 01.01.2007 pentru lucrarile de constructii montaj existente in deviz nu se aplica cota TVA de 19% aferenta.

Asa cum urmeaza a se demonstra devizul general pentru modernizarea prin tehnologii neconventionale este simtitor mai redus decat devizul general al pietruirii, fapt pentru care la analiza tehnico-economica se va avea in vedere doar cel cu valoarea mai mica.

Se face specificatia ca in plus pentru adoptarea modernizarii prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE devizul general nu evidentiaza avantajele de ordin calitativ ale drumului precum:

viteza mare de executie de minim1Km / zi;

calitatea suprafetei de rulare apropiata de calitatea drumurilor asfaltate;

lipsa prafului in sezoane secetoase;

garantia drumului;

utilizarea fortei de munca din zona

intretinerea foarte facila in primii trei ani de la darea in exploatare in conditiile existentei fortei de munca planificata in acest studiu;

utilizarea fondurilor guvernamentale si a celor europene pentru realizarea investitiei.

Devizul comparativ este evidentiat in EURO/LEI in asa fel incat sa poata fii avizat si de catre institutiile europene in masura sa asigure finantarea si din alte surse decat cele locale.

4.1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI PIETRUIRE STRAZI 11,250 Km,

COMUNA COPACENI, JUD. ILFOV

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR PE

CHELTUIELI

VALOARE (INCLUSIV TVA)

TOTAL

Din care supusa procedurii de achizitie publica

lei

Euro

Mii lei

Euro

CAP. 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1.

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajarea pentru protectia mediului

Total 1

CAP.2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Total 2

I

CAP. 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE I ASISTEN A TEHNICA

Studii de teren, geo, topo

Obtinere de avize, acorduri si autorizatii

Proiectare si enginerering

Organizarea procedurii de achizitie publica

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

Total 3

CAP. 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTI II DE BAZA

CONSTRUCTII SI INSTALATII

Infrastructura

Suprastructura

MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC

UTILAJE FARA MONTAJE SI ECHIP. DE

TRANSPORT

DOTARI

I

Total 4

CAP. 5. CHELTUIELI PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER, COMISIOANE, TAXE LEGALE

Organizare santier

Lucrari de constructii

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, taxe si cote legale
Comision, taxe si cote legale (I.SC,

Casa sociala a Constructorilor)

Comisionul bancii finantatoare

Cheltuieli diverse si neprevazute 5%

Total 5

CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice, incercari, expertize la receptie 5% din C+M)

Total 6

TOTAL GENERAL

din care C+M

4.2. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI „MODERNIZARE PRIN NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE PENTRU 11,250 Km STRAZI” COMUNA COPACENI, JUD. ILFOV

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR PE

CHELTUIELI

VALOARE (INCLUSIV TVA)

TOTAL

Din care supusa procedurii de achizitie publica

lei

Euro

Mii lei

Euro

CAP. 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1.

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajarea pentru protectia mediului

Total 1

CAP.2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Total 2

I

CAP. 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Studii de teren, geo, topo

Obtinere de avize, acorduri si autorizatii

Proiectare si enginerering

Studiu de fezabilitate

Proiect Tehnic + Detalii de Executie

Organizarea procedurii de achizitie publica

Consultanta (know-how)

3.6

Asistenta tehnica

Total 3

CAP. 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII DE BAZA

CONSTRUCTII SI INSTALATII

Infrastructura

Suprastructura

MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGICUTILAJE FARA MONTAJE SI ECHIP. DE

TRANSPORT

DOTARI

I

Total 4

CAP. 5. CHELTUIELI PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER, COMISIOANE, TAXE LEGALE

Organizare santier

Lucrari de constructii

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, taxe si cote legale

Comision, taxe si cote legale (I.SC,

Casa sociala a Constr.)

Comisionul bancii finantatoare

Cheltuieli diverse si neprevazute 5%

Total 5

CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice, incercari, expertize la receptie 5% din C+M)

Total 6

TOTAL GENERAL

din care C+M

Pentru lucrarile pregatitoare precum si pentru punerea in opera s-a stabilit de catre ministerul de resort valoarea de 50000 EURO /KM la o suprafata de 6000 mp.

Valoarea totala a executiei drumului in tehnologie neconventionala este :

11,250 KM X 50000 EURO X 0,96= 540000 EURO

4.3. PODURI , PODETE, SANTURI , RIGOLE

Pentru ambele tehnologii aceste lucrari sunt identice si se executa din santuri cu pereu inierbat si podete tubulare

11,250 Km    = 93000 Euro

CONCLUZIE

Comparand cele doua devize se constata ca fata de o valoare totala incluzand toate taxele legale, de 1.296.541 EURO in tehnologie „PIETRUIRE” drumul construit in noi tehnologii agrementate valoreaza 749.545 EURO ceea ce conduce la o economie de 546.996 EURO.

In concluzie indicatorii de eficienta vor fi analizati pentru varianta „MODERNIZARE DRUMURILOR IN NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE”

Tehnologia pentru investitia de baza IN NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE prevede:

1. Lucrari pregatitoare:

determinarea tipului de pamant astfel incat sa se poata trata pamanturile coezive cu un continut de argila de 15 – 25 %

determinarea in laborator a umiditatii optime de compactare

determinarea volumului de pamant ce urmeaza a fi stabilizat ;

2. Punerea in opera :

scarificarea si afanarea zestrei drumului la o adancime de 20 cm;

concasarea stratului afinat ;

realizarea profilului drumului ;

umectarea enzimatica a stratului astfel pregatit ;

compactarea prin cilindrare in treceri succesive pentru obtinerea gradului de compactare dorit.

In plus pentru adoptarea modernizarii prin NOI TEHNOLOGII AGREMENTATE se mai evidentiaza avantajele de ordin calitativ ale drumului precum:

viteza mare de executie de minim 1Km/zi;

calitatea suprafetei de rulare apropiata de calitatea drumurilor asfaltate;

lipsa prafului in sezoane secetoase;

garantia drumului;

utilizarea fortei de munca din zona

intretinerea foarte facila in primii trei ani de la darea in exploatare in conditiile existentei fortei de munca planificata in acest studiu;

utilizarea fondurilor guvernamentale si a celor europene pentru realizarea investitiei.

Devizul comparativ este evidentiat in EURO/LEI in asa fel incat sa poata fii avizat si de catre institutiile europene in masura sa asigure finantarea si din alte surse decat cele locale sau bugetare.

5.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI

5.1 Valoarea totala a investitiei:

749.545 EURO / 2.548.493LEI

din care

C+M 648.000 EURO / 2.203.200 LEI

Conform estimarilor COMISIEI NATIONALE DE STATISTICA pentru anul 2007 s-a luat in calcul o rata de schimb de 3,4 Lei / Euro

5.2 Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul 2007    

5.3 Durata de realizare a investitiei

Obiectivul de investitii va fi realizat in 3 luni.

6. FINANTAREA INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei de 749.545 EURO/ 2.548.493 LEI va fi finantata de la bugetul de stat

7. AVIZE SI ACORDURI

Pentru aceste lucrari de investitii in faza de studiu de fezabilitate Consiliul Local al Comunei COPACENI va obtine urmatoarele avize:

Ø      Aviz CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

Ø      Aviz AGENTIA PROTECTIE A MEDIULUI ILFOV

STANDARDE SI NORMATIVE AVUTE IN VEDERE LA REALIZAREA PROIECTULUI

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din mai 2001;

Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.1013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de Servicii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.340 din 27 iunie 2001;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr.273/1 994;

Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne ind.CD 155-2001;

Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice ind. PD 189-2000;

Normativ privind administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea drumurilor publice, ind. AND 554;

Ordinul MT. nr.49/1998 “Norme privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”;

STAS 1243-88. “Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor”;

STAS 1709/1-90 si STAS 1709/1-90. “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul”;

STAS 1913/1-16. “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice”;

Legea Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006 reeditata, precum si Norma Metodologica de aplicare din 11/10/2006;

Normativ privind evaluarea starii de degradare a betonului, md. NP 185-2004; Ordinul Directorului General AND nr. 93/300-1992 pentru podete;

Ordinul comun al MI/MLPTL nr. 1112/411/2000, normativ pentru zonelor in lucru;

Ordinul Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

STAS 1848/1 -6 Semnalizari si marcaje;

STAS 1948/1 -2005 Stalpi de dirijare si parapete;loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 916
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site