Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

EDUCATIE PLASTICA - PROGRAMA SCOLARA REVIZUITA

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


Programa scolara a fost aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale cu nr. 4740 / 25.08.2003.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

consiliul national pentru curriculum

PROGRAMA SCOLARA REVIZUITA

EDUCATIE PLASTICA

CLASELE A VII-A – A VIII-A

NOTA DE PREZENTARE

Evolutia societatii contemporane conduce catre o noua optica in didactica Educatiei plastice, orientata spre receptarea critica a culturii vizuale din actualitate (civilizatia contemporana) si spre producerea de compozitii plastice cu rol formativ. In acest context, educatia plastica este una dintre caile importante de receptare, apreciere si integrare a valorilor artistice in viata tinerei generatii.

Prin statutul sau, obiectul de studiu Educatie Plastica defineste conditiile necesare pentru insusirea elementelor de limbaj plastic, a culturii plastice, in scopul comunicarii cu opera de arta. De asemenea, se promoveaza cultivarea sensibilitatii, a disponibilitatilor creative artistice, formarea si dezvoltarea judecatilor de valoare fata de esteticul autentic din arta, viata si din ambient.

Educatia plastica favorizeaza dezvoltarea creativitatii in contextul obiectului de studiu si creeaza premisele transferului acesteia la celelalte discipline si in viata sociala.

Acest document reprezinta curriculum-ul revizuit de Educatie plastica pentru clasele a VII-a – a VIII-a, parte integranta a parcursurilor de invatare oferite elevilor in contextul scolaritatii obligatorii. Revizuirea prezentului curriculum a avut in vedere urmatoarele aspecte:

-           generalizarea invatamantului obligatoriu de 10 clase, incepand cu anul scolar 2003-2004;

-           mentinerea si in perioada urmatoare a structurii si a alocarilor orare din actualul plan cadru de invatamant, aprobat cu O.M. nr. 3638/11.04.2001;

-           centrarea obiectivelor pe formarea de capacitati si atitudini a caror evaluare sa fie orientata de standardele curriculare de performanta, la sfarsitul clasei a VIII-a.

Revizuirea a constat, in principal, in reformularea unor obiective de referinta, astfel incat evaluarea obiectiva a elevilor sa fie posibila intr-o mai mare masura, in detalierea unor continuturi, pentru a facilita activitatea cadrelor didactice, si in eliminarea unor standarde curriculare de performanta care faceau dificila evaluarea performantelor elevilor.

Acest curriculum prezinta urmatoarele caracteristici:

-            este centrat pe rationalizarea activitatilor de invatare, in functie de obiectivele cadru si de obiectivele de referinta;

-            continutul valoric al obiectivelor este predominant;

-            este adaptat la posibilitatile de asimilare ale elevilor;

-            este cu precadere intuitiv si formativ;

-            contine activitati didactice diversificate in functie de interesele si de posibilitatile elevilor.

Data fiind plaja orara prevazuta in planul cadru (1-2 ore pentru clasa a VII-a si 1/2-1 ora pentru clasa a VIII-a), curriculum-ul contine atat obiective de referinta si continuturi obligatorii, care apartin curriculum-ului nucleu, cat si altele, care vor fi valorificate in cadrul curriculum-ului la decizia scolii. Acestea din urma sunt marcate cu asterisc si nu fac obiectul evaluarilor nationale.


OBIECTIVE CADRU

1.           Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate

2.           Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artistice

3.           Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic

4.           Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual-artisticClasa a VII-a

1.   Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa reprezinte dupa natura aspectul exterior si structura interioara a formelor

-        exercitii de masurare, proportionare, paginare si de raportare la intreg a obiectelor;

-        exercitii de valoratie in creion sau in  carbune;

-        exercitii de observare si de reprezentare a deformarilor aparente, in functie de linia de orizont, de pozitia desenatorului si de punctul de fuga;

-        schite de redare a volumelor prin culoare, pentru obtinerea unei unitati cromatice a compozitiei.

2.   Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artisticeObiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

*2.1

sa utilizeze modalitati de proiectare si de reproiectare a produselor (design)

-        observarea designului produselor si al procesului de proiectare si de reproiectare a acestora;

2.2

sa identifice caracteristicile definitorii ale designului

-        discutii privind domenii de manifestare ale designului (grafic, de produs, ambiental);

-        elaborarea unor proiecte de design grafic pe o tema data (coperta de carte, disc, C.D. etc.).

3.   Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa organizeze elementele de limbaj plastic intr-un spatiu dat

-        discutii pe baza unor exemple, imagini-reproduceri de arta, pentru alegerea unei anumite organizari a elementelor de limbaj;

-        exercitii de stabilire a relatiilor dintre culoare si celelalte elemente de limbaj plastic;

-        compozitii aplicative, continand culoarea ca element principal de limbaj plastic;

3.2

sa evidentieze centrele de interes ale compozitiei prin mijloace plastice

-        exercitii de recunoastere, pe imagini-reproduceri de arta, a centrelor de interes ale compozitiei;

-        compozitii aplicative avand unul sau mai multe centre de interes (folosind linii de forta, marime, detalii, culoare).

-        discutii pe imagini-reproduceri de arta pentru identificarea contrastelor;

-        exercitii de obtinere a contrastelor cromatice;

-        compozitii aplicative, folosind efectele contrastelor (complementar, calitativ, cantitativ);

*3.3

sa realizeze compozitii statice si dinamice, unitare din punct de vedere cromatic

-        exercitii de recunoastere pe imagini-reproduceri de arta a trasaturilor caracteristice celor doua tipuri de compozitii;

-        exercitii de obtinere a unor acorduri cromatice prin ruperea tentei complementare cu alb, negru sau cu alta culoare;

-        compozitii aplicative cu organizarea statica sau dinamica a elementelor unitare cromatic;

3.4

sa exprime prin culoare apropierea si departarea, senzatia de greu-usor si de cald-rece

-        observatii pe imagini-reproduceri de arta a efectelor spatiale si termodinamice ale culorilor;

-        compozitii aplicative folosind efectul termodinamic al culorilor;

4.   Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual-artistic

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa recunoasca trasaturile dominante ale operelor unor reprezentanti de seama ai picturii si ai sculpturii

-        identificarea pe imagini-reproduceri de arta a modalitatilor de expresie specifice;

-        analizarea imaginilor pe baza datelor cunoscute, in dialog cu colegii si cu profesorul;

4.2

sa realizeze comentarii cuprinzand judecati de valoare asupra unor imagini-reproduceri de arta

-        stabilirea unui algoritm de intocmire a comentariului de arta;

-        comentarii ale unor opere reprezentative pentru perioada studiata.Continuturi

1.      Compozitia

-   Contraste cromatice in compozitie: complementar, calitativ, cantitativ, simultan, de clar-obscur;

-   *Acorduri cromatice

-   Efectul spatial al culorilor;

-   Compozitia plastica cu mai multe centre de interes; compozitia statica si compozitia dinamica

2.      Studii dupa natura (natura statica, *peisaj) realizate in tehnici diferite (valoratie creion-carbune, culoare)

3.      Redarea in perspectiva a liniei, a suprafetei si a volumului

4.      Notiuni generale despre design: design grafic, design ambiental, design de produs (reclame, afis, coperta, disc, C.D., obiecte electrocasnice, vestimentatie, designul ambiental interior, exterior).

5.      Cunostinte generale de istoria artelor:

-   artele plastice in secolele al XVII-lea si al XVIII-lea; reprezentanti;

-   curentele romantic si realist in arta plastica europeana; reprezentanti;

-   curentele impresionist, postimpresionist si neoimpresionist; reprezentanti.Clasa a VIII-a

Obiective de referinta si exemple de activitati de invatare

1.   Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

*1.1

sa execute constructii grafice pe baza racordarilor de drepte si cercuri, precum si prin impartirea cercului in parti egale

-        exercitii de reprezentare grafica (arce, rozete) realizate cu instrumente geometrice;

-        proiect de vitraliu cu ancadrament realizat in culoare;

-        schita fatadei unei constructii in care se regasesc arcul de bolta si rozeta cu vitraliu;

1.2

sa reprezinte punctul, dreapta si suprafata in spatiu si in epura, pe cele trei plane de proiectie

-        exercitii de intuire a spatiului tridimensional, reprezentat de triedrul de referinta;

-        executarea proiectiilor unor suprafete pe baza coordonatelor punctelor.

2.   Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artistice

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa organizeze un spatiu decorativ, cu efect cinetic, pe baza unei retele

-        exercitii de descifrare a unor tipuri de retele, pe baza imaginilor;

-        exercitii de compunere a retelelor, cu un algoritm de lucru;

-        compozitii decorative realizate in contrast inchis-deschis, organizat pe baza unei retele.

3.   Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

*3.1

sa realizeze un studiu dupa natura, valorificand o problema de culoare

-        exercitii de observare a formei obiectelor, a raporturilor dintre planuri, a paginatiei;

-        studii in culoare, pe baza contrastelor si a armoniilor de culoare studiate;3.2

sa integreze reprezentarea corpului omenesc in miscare, in compozitii plastice de toate tipurile

-        schite de miscare a corpului omenesc respectand proportiile acestuia;

-        exercitii de compunere a spatiului plastic, prin diferite scheme compozitionale;

-        compozitii aplicative cuprinzand corpul omenesc in miscare si o problema de culoare.

4.   Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual-artistic

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa utilizeze criterii valorice proprii in analiza operelor de arta

-        discutii pe imagini, in vederea recunoasterii caracteristicilor curentelor in arta;

-        exersarea activitatii de comentare pe baza unei reproduceri din epoca studiata.

Continuturi

1.      Studiul dupa natura, creion si culoare: natura statica, *portret, proportiile corpului omenesc

2.      Compozitia decorativa, pe baza modificarii succesive a spatiului in cadrul unei liniaturi initiale

3.      Constructia unor elemente grafice de arhitectura: arce de bolti, *rozete gotice

4.      Elemente de desen proiectiv:

-           reprezentarea punctului, a dreptei, a formelor si a corpurilor geometrice (cub, prisma, piramida), in proiectie ortogonala, pe cele trei plane de proiectie si in epura;

-           reprezentarea punctului, a dreptei, a formelor si corpurilor geometrice (cub, prisma, piramida), in perspectiva (sistemul frontal-dimetric).

5.      Principalele curente ale artelor plastice din prima parte a secolului al XX-lea: arta abstracta.

6.      Reprezentanti de seama ai artelor plastice romanesti din secolul al XIX-lea *si din prima jumatate a secolului XX.


STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANTA

OBIECTIVE CADRU

STANDARDE

1

Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate

S. 1.       Reprezentarea corecta in proiectie ortogonala a figurilor si a  corpurilor geometrice

2

Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artistice

S. 2.       Elaborarea de compozitii plastice si decorative, folosind tehnicile insusite

3

Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic

S. 3.       Identificarea valorilor expresive ale elementelor de limbaj plastic

4

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual artistic

S. 4.       Descrierea caracteristicilor operelor de arta studiate


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1260
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site