Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

Genul liric - Proiect de lectie secvential

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


                                            

                                      Proiect de lectie secvential

Profesor: 

Clasa :  a VIII-a B

Data:  24. 09.

Unitatea : Genul liric

Tipul lectiei: de evaluare

Obiective cadru

·         Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

·         Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

·         Sa dovedeasca intelegerea unui text literar pornind de la cerinte date

·         Sa identifice valori etice intr-un text , exprimandu-si impresiile

·         Sa redacteze diverse texte, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta

·         Sa utilizeze in redactarea unui text cunostintele de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie

Obiective de evaluare

·         sa incadreze un text literar in genul corespunzator

·         sa redea doua trasaturi ale genului liric

·         sa recunoasca aceste trasaturi pe baza textului dat

·         sa identifice diferite figuri de stil(metafora, epitetul cromatic, epitetul personificator, comparatia, inversiunea) si imagini artistice (imagini auditive / vizuale)

·         sa distinga marcile gramaticale specifice eului liric

·         sa identifice sentimentele transmise in poezie

·          sa interpreteze o metafora

·         sa foloseasca adecvat semnele de ortografie, de punctuatie si de morfosintaxa in exprimarea scrisa

·         sa exprime un punct de vedere personal referitor la mesajul textului

                                                    TEST GENUL LIRIC, cls a VIII-a

* Citeste cu atentie urmatoarele versuri:

 Te uita, frunza pica irosita,                                                         S-au dus privighetorile maiestre,

  Si vantul geme prohodind departe                                               Pustiu e cuibul blandei turturele…

  Putina vreme inca ne desparte                                                     Ah, unde-i suierul mierlitei sure!

  De iarna trista, prea curand sosita!…        

        Ca un palat pustiu cu geamuri sparte,                                    Pierdut din stolul mandrei lor orchestre,

Padurea noastra tace parasita:                                               Ce trist rasuna canturile mele

Eu singur cant cu vocea obosita                                             In linistea adanca din padure…”

Si trec prin incaperile-i desarte…                                                    (St. O. Iosif, Toamna)     

I.Citeste fiecare dintre urmatoarele afirmatii si incercuieste A, daca o consideri corecta, sau G, daca o consideri gresita (6p)

1. A G Acest text apartine genului liric

2. A G In versul „S-au dus privighetorile maiestre” este prezenta vocea eului liric

3. A G Poezia are un ritm trohaic

II. Incercuieste litera corespunzatoare fiecarui raspuns corect:  (7,5p)

4. Versul „Si vantul geme prohodind departe” contine urmatoarea figura de stil:

a)personificare                 b)enumeratie                   c)comparatie

5.Acelasi vers de mai sus cuprinde o imagine:

a)olfactiva                         b)vizuala                          c)auditiva

6.Versul in care se gaseste o marca a eului liric este:

a)” Te uita, frunza pica irosita”         b)” Padurea noastra tace parasita”    c)ambele versuri selectate mai sus

III.Scrie, in spatiul din dreptul fiecarei cifre, litera care corespunde figurii de stil ce se regaseste in structurile date (7,5p)

7” iarna trista”                                       A. epitet cromatic 

8.”  incaperile-i desarte”…                           B. comparatie

9.”  mierlitei sure”…                                     C. metafora

                                                                       D. personificare             

IV.Completeaza spatiile libere cu raspunsul adecvat enunturilor (10,5p)

10.Aceasta poezie este ca specie…………………………………….       

11.Rima versurilor este………………………………………..

12.Poezia are o masura de…………………………………………

V.Scrie raspunsuri adecvate pentru urmatoarele intrebari:   (13,5p)

13.Care sunt versurile ce contin o comparatie ?

14.Ce tip de imagine artistica predomina in aceasta poezie? Scrie un exemplu pentru aceasta.

15.Care este versul ce contine un epitet personificator?

VI.Redacteaza raspunsuri pentru cerintele de mai jos:      (15p)

16.Transcrie metafora din versurile „Eu singur cant cu vocea obosita/  Si trec prin incaperile-i desarte…”,apoi explic-o in 2-3 randuri

17.Selecteaza un vers ce contine o inversiune

18.Prezinta in 2-3 randuri sentimentele si trairile eului liric manifestate in fata tabloului de toamna

VII.(30p) Intr-un text de 12-15 randuri comenteaza primele doua strofe ale poeziei „Toamna” de St. O. Iosif. Vei avea in vedere urmatoarele:

-incadrarea textului intr-un gen literar, prin precizarea a cel putin doua trasaturi

-justificarea celor doua trasaturi pe baza textului

-evidentierea figurilor de stil din cele doua strofe si a rolului lor

-precizarea sentimentelor eului liric si a unor versuri reprezentative

-exprimarea unei opinii despre semnificatiile/mesajul textului dat

Nota! Vei primi 15 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta) si

15 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei si coerenta textului – 4p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului – 4p; ortografia – 3p; punctuatia – 2p; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea – 2p).

Punctajul pentru redactare se acorda doar daca este respectata limita minima de spatiu indicata.

                                                       TIMP DE LUCRU: 90 DE MINUTE         DIN OFICIU: 10 PUNCTE

                                      Barem de corectare si notare

I.  1. A             2. G                   3. G                                                         (2p+2p+2p)         6 puncte

II. 4. a              5. c                     6. c                                                  ( 2.5p+2.5p+2.5p)       7.5 puncte

III. 7.D             8. C                    9. A                                                 ( 2.5p+2.5p+2.5p)      7.5 puncte

IV.10. pastel        11.imbratisata        12. 11 silabe                             (3.5p+3.5p+3.5p)      10.5 puncte

V.13.Exemplu de raspuns : « Ca un palat pustiu cu geamuri sparte/ Padurea noastra tace parasita”

     14.Exemplu de raspuns : In aceasta poezie predomina ca imagini artistice cele auditive « Eu singur cant cu vocea obosita” sau cele vizuale „Te uita, frunza pica irosita”            

       15. Exemplu de raspuns : „obosita”, „blandei”, etc                             (4.5p+4.5p+4.5p)    13.5 puncteVI.16. Identificarea metaforei si precizarea sensului acesteia ( recunoasterea metaforei 2,5 puncte/ precizarea sensului acesteia 2,5puncte/precizarea partiala a sensului metaforei1,5puncte)

      17. Exemplu de raspuns : „Pustiu e cuibul blandei turturele”

      18. Precizarea sentimentelor eului liric (precizarea sentimentelor eului liric 3,5 puncte/ ilustrarea prin versuri sau nuantata 1,5 puncte)                                                                        (5p+5p+5p)    15 puncte

VII. Continut:

1.Incadrarea adecvata a textului in genul liric ( incadrarea corecta in gen si precizarea a doua tasaturi ale genului liric 3 puncte / incadrarea in gen si precizarea unei trasaturi  2 puncte/ incadrarea in gen fara a preciza trasaturile 1 punct)                                                                                                     3 puncte

2. Justificarea trasaturilor pe text adecvata 3 puncte/ justificarea partiala 2 partiala/ justificarea unei trasaturi 1 punct                                                                                                                     3 puncte

3. Recunoasterea unor figuri de stil din cele doua strofe si precizarea rolului lor 3 puncte/  precizarea doar a unei figuri de stil din fiecare strofa si rolul acesteia 2 puncte / doar precizarea figurilor de stil 1 punct)                                                                                                                                     3 puncte

 4. Precizarea sentimentelor eului liric(de tristete, melancolie,singuratate) si a unor versuri reprezentative 3 puncte / precizarea doar a sentimentelor eului liric 2 puncte/ ilustrarea sentimentelor doar prin versuri 1 punct                                                                                                                                   3 puncte

 5. Ilustrarea adecvata a mesajului textului sau a unei opinii privind tabloul descris in poezie 3 puncte/ ilustrarea partiala a mesajului textului sau a unei opinii privind tabloul descris in poezie 2 puncte/ ilustrarea foarte sumara a mesajului textului sau a unei opinii privind tabloul descris in poezie 1 punct    

                                                                                                                                                3 puncte

Redactare( pentru acordarea punctajului, eseul structurat trebuie sa se incadreze in limita de spatiu ceruta)                                                                                                                                                 

6. Unitatea compozitiei si coerenta textului (respectarea structurii unui eseu, claritatea enuntului, lexicul si sintaxa adecvata- in totalitate 3 puncte/partial 1 punct)                                                       3 puncte

7. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului (folosirea unui vocabular si a unui stil adecvate- in totalitate 3 puncte/ partial 1punct)                                                                  3 puncte

8. Ortografia (0-1 greseli: 3 puncte/ 2-3 greseli: 2 puncte / 4-5 greseli: 1 punct)                     3 puncte

9.Punctuatia (0-1 greseli: 2 puncte / 2-3 greseli: 1 punct)                                                        2 puncte

10.Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitate- in totalitate 2 puncte/ partial 1 punct    2 puncte

Nota! Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se obtine prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev.

                             Concluzii privind optimizarea aplicarii baremului

     Dupa aplicarea baremului de corectare si notare, am constietizat ca optimizarea acestuia s-ar putea realiza la partea cu itemii subiectivi si chiar la cei semisubiectivi. Daca  baremul ar fi mai detaliat corectarea lucrarilor s-ar face cu o mai mare  obiectivitate.

      Pentru itemii obiectivi nu s-au observat dificultati in notare.

      In ceea ce priveste itemii semisubiectivi si cei subiectivi, ar fi de evitat formularile ambigue de tipul: raspuns corect in totalitate sau partial. Daca baremul ar fi mai exact s-ar evita subiectivitatea specifica acestor tipuri de itemi.

                                   

        Interpretarea rezultatelor testului

                               clasa a VIII-a B

Numarul de elevi testati: 17

Notele obtinute

Note

1-3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

Nr. de elevi

  -

    2

   6

   2

   2

   3

   1

   1

Media pe clasa:  6,29

 

Rezultate pe itemi: 

I. Itemi obiectivi:      1. cu alegere duala (cerintele: 1,2,3)

6p

4p

3p

0p

2

15

-

-

                                   2. cu alegere multipla (cerintele: 4,5,6)

7,5p

5p

2,5p

0p

13

4

-

-

                                   3.de tip pereche (cerintele: 7,8,9)

7,5p

5p

2,5p

0p

11

2

4

-

II. Itemi semiobiectivi : 4.de completare (cerintele: 10,11,12)

10,5p
7p

3,5p

0p

4

5

6

2

   5. cu raspuns scurt (cerintele: 13, 14, 15)

13,5p

9p

4,5p

0p

4

9

3

1

   6.intrebari structurate (cerintele: 16,17, 18)

15p

10p

5p

0p

2

7

6

2

III. Itemi subiectivi:       7. eseu structurat (cerinta VII) 

cerinta/punctaj

   3 puncte

  2 puncte

  1 punct

  0 puncte

VII.1

6

1

4

6

VII.2

3

2

6

6

VII 3

1

3

5

8

VII.4

1

2

7

7

VII.5

1

2

6

8

VII.a(unit.coerenta)

1

6

3

6

VII.b(comunic,vocab)

1

5

4

6

VII.c(ortografie)

1

4

5

6

VII.d(punctuatie)

1

2

7

6

VIIe(asezare in pag)

1

2

7

6

Greseli frecvente:

in recunoasterea ritmului poeziei

in identificarea eului liric

in recunoasterea metaforei

in stabilirea speciei unui text

in ilustrarea sensului metaforei

in comentarea celor doua strofe ale poeziei

Recomandari de optimizare:

in cadrul orelor de romana dar si in perioada pregatitoare pentru teza se va pune accentul pe identificarea ritmului poeziilor, pe ilustrarea sentimentelor eului liric, pe emiterea unor opinii privind mesajul unor texte, pe analiza unor metafore, pe comentarea unor poezii/ texte la prima vedere

                                    


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3008
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site