Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

MATEMATICA Clasa a III – a

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


 

ARIA CURRICULARA

MATEMATICA  SI  STIINTE

MATEMATICA

Clasa a III – a

Manual utilizat: Editura Euristica

OBIECTIVE  CADRU:

 

 1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
 2. Dezvoltarea capacitatii de explorare / investigare si rezolvare de probleme
 3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic
 4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate

OBIECTIVE DE REFERINTA:

 

1.1.          sa inteleaga si sa utilizeze sistemul pozitional de formare a numerelor naturale mai mici decat 1 000 000

1.2.          sa scrie, sa citeasca, sa compare, sa ordoneze, sa faca estimari folosind numere naturale mai mici decat 1 000 000

1.3.   sa efectueze operatii de adunare si de scadere cu numere mai mici decat  10 000:

                    -   fara trecere peste ordin

                        - cu trecere peste ordin

1.4.    sa efectueze operatii de inmultire si impartire cu numere naturale    mai mici decat 100

..

2.1.   sa recunoasca si sa descrie forme plane si spatiale, sa clasifice obiecte si desene dupa criterii variate

2.2.     sa exploreze modalitati de efectuare a inmultirii sau impartirii in 0‑1000 folosind diferite tipuri de grupari si reprezentari

2.3.     sa descopere, sa recunoasca si sa utilizeze corespondente simple si succesiuni de obiecte sau numere asociate dupa  reguli date

2.4.    sa estimeze ordinul de marime al rezultatului unui exercitiu cu cel mult doua operatii prin rotunjirea numerelor pentru a limita erorile de calcul

2.5.    sa exploreze modalitati variate de a compune si descompune numere naturale mai mici decat 1000

2.6.    sa rezolve si sa compuna probleme de tipul:  a=b sau ?±a<b,  a si b  numere mai mici ca 1 000, sau de tipul ?´c=d; ?:c=d unde c ¹ 0, d este multiplu al lui c, in intervalul de numere naturale de la  0 la 100

2.7.    sa foloseasca simboluri pentru a pune in evidenta numere necunoscute in rezolvarea de probleme

2.8.    sa utilizeze instrumente si unitatile de masura standard si nonstandard pentru lungime, capacitate, masa, timp si unitatile monetare in situatii variate

2.9.    sa colecteze date, sa le sorteze si sa le clasifice pe baza unor criterii date, sa le organizeze in tabele

.

 

3.1.    sa exprime clar si concis semnificatia calculelor facute in rezolvarea unei probleme

.

4.1.    sa manifeste initiativa in a transpune diferite situatii in context matematic, propunand modalitati diverse de abordare a unei probleme

4.2.      sa depaseasca blocaje in rezolvarea de probleme, sa caute prin incercare-eroare noi cai de rezolvare

4.3.      sa manifeste un comportament adecvat in relatiile cu colegii dintr-un grup de lucru in cadrul activitatilor practice de rezolvare de probleme

                            PLANIFICARE

               CALENDARISTICA

Nr.

crt.

Unitatea  de invatare /

Continuturi

Ob. de

ref.

Nr.

ore

Perioada

Obs.

 

   SEMESTRUL I

 

1.

 

Numerele naturale de la 0 la          1 000

 • Prezentarea manualului
 • Recapitularea cunostintelor insusite in clasa a II a
 • Evaluare initiala
 • Numirea, citirea si scrierea numerelor
 • Compunerea si descompunerea numerelor naturale de la 0 la 1000
 • Compararea, ordonarea si rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000
 • Ne pregatim pentru test
 • Evaluare
 • Recuperare

1.1

1.2

4.1

4.3

12 ore

15.09 –

3.10

 

2.

Numerele naturale de la 0 la          1 000 000

 • Ordine si clase
 • Compararea, ordonarea si rotunjirea numerelor naturale mai mici decat

      1 000 000

 • Ne pregatim pentru test
 • Evaluare
 • Recuperare

1.1, 1.2,

2.4;  2.5;

3.1; 4.1, 4.3

7 ore

6.10 –

16.10

 

3.

Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 10 000

 • Adunarea  si scaderea numerelor naturale pana la 1000
 • Adunarea fara trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000
 • Scaderea  fara trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000
 • Adunarea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000
 • Scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000
 • Verificarea rezultatelor adunarii si scaderii cu numere mai mici decat 10 000
 • Aflarea termenului necunoscut
 • Efectuarea unor exercitii folosind proprietatile operatiilor cu numere naturale
 • Probleme de adunare si scadere
 • Ne pregatim pentru test
 • Evaluare
 • Recuperare

1.3;

1.6;

2.1;

2.3;

2.4;

2.5;

3.1;

4.1;

4.2;

20

ore

17.10 –

27.11

 

4.

Inmultirea numerelor naturale mai mici decat 100

 • Adunarea repetata de termeni egali
 • Intelesul operatiei de inmultire
 • Inmultirea cand unul dintre factori este 2
 • Inmultirea cand unul dintre factori este 3
 • Inmultirea cand unul dintre factori este 4
 • Inmultirea cand unul dintre factori este 5
 • Inmultirea unui numar cu o suma
 • Inmultirea cand unul dintre factori este 6 sau 7
 • Inmultirea cand unul dintre factori este 8 sau 9
 • Inmultirea cand unul dintre factori este 10, 1 sau 0
 • Exercitii cu adunari, scaderi ti inmultiri Ordinea efectuarii operatiilor (1)
 • Ne pregatim pentru test
 • Evaluare
 • Recuperare
 • Recapitulare
 • Evaluare finala I

1.4;

1.6;

2.1;

2.3;

2.4;

2.5;

3.1;

4.1;

4.2;

28 ore

28.11 –

30.01

 

SEMESTRUL II

 

5.

Impartirea numerelor naturale

 • Scaderea repetata de termeni egali
 • Efectuarea impartirii numerelor naturale cu ajutorul inmultirii
 • Legatura dintre inmultire si impartire
 • Impartiri la 2, la 3 si la 4 deduse din tabla inmultirii
 • Impartiri la 5, la 6 si la 7 deduse din tabla inmultirii
 • Impartiri la 8, la 9 si la 10 deduse din tabla inmultirii
 • Impartirea la 0 si la 1
 • Aflarea numarului necunoscut la inmultire si la impartire
 • Ordinea efectuarii operatiilor (2)
 • Ne pregatim pentru test
 • Evaluare
 • Recuperare

1.4

2.2

2.3

2.6

2.7

3.1

4.1

4.2

4.3

16 ore

9.02 –

6.03

 

6.

Inmultirea si impartirea numerelor naturale de la 0 la 1000

 • Inmultirea unui numar cu o suma sau cu o diferenta
 • Inmultirea cu 10 sau cu 100
 • Inmultirea unui numar natural de doua cifre cu un numar de o cifra
 • *Inmultirea unui numar natural de trei cifre cu un numar de o cifra (extindere)
 • Impartirea unei sume sau a unei diferente la un numar de o cifra
 • Impartirea la 10sau la 100
 • Impartirea unui numar natural scris cu doua cifre la un numar de o cifra
 • *Impartiri cu restul diferit de 0
 • *Impartirea unui numar natural mai mic decat 1 000 la un numar de o cifra
 • Ne pregatim pentru test
 • Evaluare
 • Recuperare

2.2; 2.3;

2.5; 3.1;

4.2; 4.3

11 ore

9.03 –

26.03

 

7.

Rezolvarea de probleme

 • Probleme de aflare a unui total (a unei sume). Relatiile cu/de… ori mai mare/mic
 • Probleme de separare din total a unei parti
 • Modificarea enuntului problemelor
 • Informatii inutile in enuntul problemelor
 • Informatii insuficiente in textul problemelor
 • Formularea intrebarilor (cerintelor)
 • Ordonare de enunturi ale problemelor
 • Interpretarea datelor din tabele si desene
 • Evenimente sigure, posibile, imposibile
 • Probleme care se rezolva prin mai* mult de doua operatii
 • Evaluare
 • Recuperare

1.3, 1.4,

2.6;  2.7;

3.1; 4.1,

4.2,

 4.3

12 ore

27.03 –

23.04

 

8.

Elemente intuitive de geometrie

 • Patratul, triunghiul, cercul, dreptunghiul
 • Punctul, segmentul de dreapta, dreapta, linia franta, poligonul, linia curba.
 • Interiorul si exteriorul unei figuri geometrice
 • Exercitii deobservare: cubul, sfera, cuboidul, cilindrul, conul
 • Ne pregatim pentru evaluare
 • Evaluare
 • Recuperare

2.1; 2.2 ; 2.9; 4.2; 4.3

9

 ore

24.04 –

8.05

 

9.

Masurari

 • Masurarea lungimilor folosind unitati neconventionale
 • Unitati de masurat lungimea. Metrul. Multiplii si submultiplii metrului
 • Masurarea capacitatii vaselor folosind unitati neconventionale
 • Unitati de masurat capacitatea. Litrul. Multiplii si submultiplii litrului
 • Masurarea masei corpurilor folosind unitati neconventionale
 • Unitati de masurat masa corpurilor. Kilogramul, multiplii si submultiplii acestuia
 • Unitati de masura pentru timp
 • Monede si bancnote
 • Ne pregatim pentru test
 • Evaluare
 • Recuperare

1.3

1.4

2.8

2.9

14 ore

11.05 –

2.06

10.

Recapitulare finala

 • Numere naturale de la 0 la 1 000 000
 • Adunarea si scaderea numerelor naturale
 •  Inmultirea si impartirea numerelor naturale
 • Notiuni de geometrie
 • Unitati de masura
 • Evaluare finala II

Toate

5

ore

4.06 –

12.06

 


Text Box: Semestrul  I

Text Box: PROIECTAREA  UNITATILOR  DE  INVATARE

Text Box: Numerele naturale de la 0 la 1 0001.  UNITATEA DE INVATARE:      

Nr de ore:   12                                                                                                             Perioada: 15.09 – 3.10

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

67

8

9

·        Prezentarea manualului

·        Recapitularea cunostintelor  din clasa a II a

·        Evaluare initiala

·        Numirea, citirea si scrierea numerelor

·        Compunerea si descompunerea numerelor naturale de la 0 la 1 000

·        Compararea, ordonarea si rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

·        Ne pregatim pentru test

·        Evaluare

·        Recuperare

1.1

1.2

4.1

4.3

·        Recunoasterea sistemului zecimal si pozitional de formare a numerelor naturale;

·        Intelegerea si aplicarea regulii de baza a sistemului zecimal al numerelor naturale;

·        Identificarea si scrierea unor numere reprezentate prin simboluri sau obiecte;

·        Reprezentarea unor numere formate din sute, zeci si unitati;

·        Exercitii de scriere si citire a numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000, folosind litere si cifre

·        Exercitii de identificare a ordinelor si claselor unui numar dat;

·        Exercitii de precizare a valorii fiecarei cifre in scrierea numarului;

·        Exercitii de scriere a numerelor cu litere si cifre;

·        Exercitii de completare a unor siruri de numere

·        Compararea numerelor formate din sute, zeci si unitati, utilizand semnele de relatie <, =, >;

·        Ordonarea unor numere naturale date, crescator / descrescator

·        Exercitii de rotunjire a unor numere naturale prin lipsa sau prin adaos;

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

- „Jocul cifrelor”

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

1 ora

2 ore

1 ora

2 ore

1 ora

1 ora

2 ore

1 ora

1 ora

Text Box: Numerele de la 0 la 1 000 0002.  UNITATEA DE INVATARE:      

Nr de ore:     7                                                                                                       Perioada: 6.10 – 16.10

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

·        Ordine si clase

·        Compararea, ordonarea si rotunjirea numerelor naturale mai mici decat

      1 000 000

·        Ne pregatim pentru test

·        Evaluare

·        Recuperare

1.1, 1.2,

2.4;  2.5;

3.1; 4.1, 4.3

·        Exercitii de scriere si citire a numerelor de la 0 la 1 000 000;

·        Exercitii – joc de reprezentare prin obiecte sau desen a unui numar din concentrul 0 – 1 000 000

·        Exercitii de numarare cu pas dat «inainte si inapoi», din 1 in 1, din 2 in 2, din 5 in 5 in concentrul

      0 – 1 000 000;

·        Compararea si ordonarea numerelor utilizand modele semnificative si punerea in corespondenta a unor astfel de reprezentari;

·        Exercitii de indicare a numarului si a numelui ordinelor reprezentate de cifrele date;

·        Exercitii de comparare si ordonare a numerelor de la 0 la 1 000 000

·        Exercitii de aproximare la mii, zeci de mii si apoi la sute de mii a numerelor naturale de la 0 la

      1 000 000;

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

- „Jocul cifrelor”

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

Text Box: Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 1 0003.  UNITATEA DE INVATARE: 

Nr de ore:  20                                                                                                                Perioada: 17.10 – 27.11

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

·        Adunarea  si scaderea numerelor naturale pana la 1000

·        Adunarea fara trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000

·        Scaderea  fara trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000

·        Adunarea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000

·        Scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000

·        Verificarea rezultatelor adunarii si scaderii cu numere mai mici decat 10 000

·        Aflarea termenului necunoscut

·        Efectuarea unor exercitii folosind proprietatile operatiilor cu numere naturale

·        Probleme de adunare si scadere

·        Ne pregatim pentru test

·        Evaluare

·        Recuperare

1.3;

1.6;

2.1;

2.3;

2.4;

2.5;

3.1;

4.1;

4.2;

·        Stabilirea si utilizarea algoritmului de calcul

·        Exercitii de adunare a numerelor naturale cu trecere peste ordin

·        Operarea cu terminologia specifica

·        Exercitii de scadere a numerelor naturale cu trecere peste ordin

·        Recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor care presupun efectuarea operatiilor de adunare sau scadere

·        Analiza partilor componente ale unor probleme

·        Rezolvarea de probleme care presupun efectuarea operatiilor de adunare / scadere

·        Rezolvarea de exercitii care presupun aflarea unui numar necunoscut

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

-probleme animate / calculator

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

    

 a x b = c
F1 x F2 = P


Text Box: Inmultirea numerelor naturale mai mici decat 100

4. UNITATEA DE INVATARE:  

Nr de ore:    28                                                                                                                                  Perioada: 28.11 – 30.01

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

·        Adunarea repetata de termeni egali

·        Intelesul operatiei de inmultire

·        Inmultirea cand unul din factori este 2

·        Inmultirea cand unul din factori este 3

·        Inmultirea cand unul din factori este 4

·        Inmultirea cand unul din factori este 5

·        Inmultirea unui numar cu o suma

·        Inmultirea cand unul din factori este 6 sau 7

·        Inmultirea cand unul din factori este 8 sau 9

·        Inmultirea cand unul din factori este 10, 1 sau 0

·        Exercitii cu adunari, scaderi si inmultiri Ordinea efectuarii operatiilor (1)

·        Ne pregatim pentru test

·        Evaluare

·        Recuperare

·        Recapitulare

·        Evaluare finala I

1.4;

1.6;

2.1;

2.3;

2.4;

2.5;

3.1;

4.1;

4.2;

·        Exercitii de scriere a adunarii repetate de termeni egali cu suport vizual

·        Exercitii de scriere a adunarii repetate de termeni egali cand se indica termenul care se repeta

·        Exercitii de transformare a adunarii repetate in termeni egali in inmultire

·        Exercitii de insusire a terminologiei specifice inmultirii

·        Recunoasterea situatiilor concrete sau a situatiilor care presupun efectuarea unor comparari corelate cu operatii de adunare si inmultire    ( „cu atat mai mult”, „de atatea ori mai mult” )
·        Intuirea operatiei de inmultire, prin exercitii de adunare repetata

·        Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie

·        Recunoasterea contextelor care presupun efectuarea unor inmultiri

·        Rezolvarea de probleme cu date numerice

·        Rezolvarea unor exercitii care contin operatii de acelasi ordin, fara si cu paranteze rotunde

·        Exercitii care contin adunari, scaderi si inmultiri fara si cu paranteze rotunde

·        Completarea unor exercitii cu semnele operatiilor corespunzatoare pentru a obtine rezultatele date

·        Exercitii in care sa se foloseasca semnele de relatie: „<”, „>”, „=”

·        Exercitii de scriere a unui enunt sub forma de exercitiu

·        Compunerea unor probleme dupa exercitii date

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

-prezentari Power Point „Invatam inmultirea impreuna cu personajele noastre preferate!”

-probleme animate / calculator

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

- pe grupe.

1 ora

 

2 ore

2 ore

2  ore

2 ore

2 ore

1 ora

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

4 ore

1 ora

               

x : y = z
D : I = CText Box: Semestrul al II-lea 

Text Box: Impartirea numerelor naturale mai mici decat 100

5. UNITATEA DE INVATARE:                                      

   

Nr de ore:   16                                                                                                                                   Perioada: 9.02 – 6.03

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

·        Scaderea repetata de termeni egali

·        Efectuarea impartirii numerelor naturale cu ajutorul inmultirii

·        Legatura dintre inmultire si impartire

·        Impartiri la 2, la 3 si la 4 deduse din tabla inmultirii

·        Impartirea la 5, la 6 si la 7 deduse din tabla inmultirii

·        Impartirea la 8, la 9 si la 10 deduse din tabla inmultirii

 

·        Impartirea la 0 si la 1

·        Aflarea numarului necunoscut la inmultire si la impartire

·        Ordinea efectuarii operatiilor (2)

·        Ne pregatim pentru test

·        Evaluare

·        Recuperare

1.4

2.2

2.3

2.6

2.7

3.1

4.1

4.2

4.3

·        Intuirea operatiei de impartire a numerelor naturale prin scadere repetata de termeni egali

·        Exercitii – joc de verificare cu ajutorul obiectelor, a operatiilor mintale de scadere repetata de termeni egali

·        Recunoasterea contextelor care presupun efectuarea unor impartiri

·        Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie;

·        Exercitii de verificare a rezultatelor inmultirii prin impartire si invers;

·        Exercitii – joc de verificare cu ajutorul obiectelor, a operatiilor mintale de inmultire, de impartire;

·        Rezolvare de probleme cu date numerice;

·        Exercitii de verificare a rezultatelor inmultirii prin impartire si invers;

·        Rezolvare de probleme cu date numerice;

·        Crearea de probleme utilizand tehnici variate: cu sprijin concret in obiecte, pornind de le numere date;

·        Exercitii de completare a unor tabele de valori;

·        Descoperirea si enuntarea regulii de corespondenta dupa care se face asocierea elementelor a doua multimi;

·        Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmei «sunt n obiecte», «cate p pe un rand»;

·        Recunoasterea situatiilor concrete  sau a expresiilor care presupun efectuarea unor comparari corelate cu operatii de impartire  («de atatea ori mai putin»);

·        Exercitii de aflare a numarului necunoscut la inmultire si impartire;

·        Rezolvarea unor exercitii respectand ordinea efectuarii operatiilor;

·        Rezolvari de probleme;

·        Exercitii de compunere a unor probleme dupa expresii numerice;

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

-prezentari Power Point „Invatam impartirea impreuna cu personajele noastre preferate din desene animate!”

-probleme animate / calculator

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

- pe grupe.

1 ora

1 ora

1 ora

2 ore

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

                       

 

Text Box: Inmultirea si impartirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

6. UNITATEA DE INVATARE:      

Nr de ore:     11 ore                                                                                                       Perioada: 9.03 – 26.03

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

·        Inmultirea unui numar cu o suma sau cu o diferenta

·        Inmultirea cu 10 sau 100

·        Inmultirea unui numar natural de doua cifre cu un numar de o cifra

·        *Inmultirea unui numar natural de trei cifre la un numar de o cifra

·        Impartirea unei sume sau a unei diferente la un numar de o cifra

·        Impartirea la 10 sau 100 Impartirea unui numar natural scris cu doua cifre la un numar de o cifra

·        Ne pregatim pentru test

·        Evaluare

·        Recuperare

2.2; 2.3;

2.5; 3.1;

4.2; 4.3

·        Exercitii de inmultire a unui numar cu o suma;

·        Exercitii de rezolvare de inmultiri de doi factori prin descompunarea unui factor intr-o suma;

·        Exercitii de imultire a unui numar cu o diferenta;

·        Exercitii de inmultire a unui nr. natural de o cifra cu 10 / 100;

·        Exercitii de aplicare a algoritmilor de calcul ( calcul oral prin descompunerea unui factor intr-o suma de doi termeni);

·        Exercitii de utilizare a terminologiei specifice inmultirii;

·        Exercitii cu mai multe operatii;

·        Transformarea unor enunturi simple in exercitii si rezolvarea lor corecta; descompunerea unui numar format din sute, zeci si unitati intr-o suma de produse in care unul din factori este 10 sau 100;

·        Compararea a doua expresii numerice;

·        Aflarea unui numar necunoscut la adunare sau scadere cand unul din factori este un produs neefectuat;

·        Efectuarea de impartiri prin aplicarea algoritmului de calcul al impartirii in scris pentru fiecare caz;

·        Rezolvare de probleme cu cazurile de impartire invatate;

·        Rezolvarea de exercitii  de impartire si a unor probleme specifice operatiei de impartire;

·        Scrierea pe scurt a datelor problemei;

·        Analiza partilor componente ale unei probleme;

·        Completarea textului  unei probleme alegand intrebarea potrivita dintr-o lista data si rezolvarea problemei obtinute;

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

-probleme animate / calculator

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

- pe grupe.

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

Text Box: Rezolvarea de probleme7. UNITATEA DE INVATARE:    

Nr de ore:     12 ore                                                                                                       Perioada: 27.03 – 23.04

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

·        Probleme de aflare a unui total (a unei sume). Relatiile cu/de… ori mai mare/mic

·        Probleme de separare din total a unei parti

·        Modificarea enuntului problemelor. Informatii inutile in enuntul problemelor

·        Informatii insuficiente in textul problemelor

·        Formularea intrebarilor (cerintelor). Ordonare de enunturi ale problemelor

·        Interpretarea datelor din tabele si desene·        Evenimente sigure, posibile, imposibile

·        Probleme care se rezolva prin mai* mult de doua operatii

·        Evaluare

·        Recuperare

1.3, 1.4,

2.6;  2.7;

3.1; 4.1,

4.2,

 4.3

1.3, 1.4,

2.6;  2.7;

3.1; 4.1,

4.2,

 4.3

·        Exercitii de citire a problemelor si descoperire a datelor, conditiilor si cerintelor acestora;

·        Analiza problemelor;

·        Intocmirea planului de rezolvare;

·        Determinarea exercitiului corespunzator problemei;

·        Transformarea problemelor in exercitii;

·         Compunere de probleme dupa exercitii;

·        Analiza unor tabele  date si completarea enunturilor cerute;

·        Analiza unor desene si prelucrarea datelor culese;

·        Discutii si alcatuirea unui program de petrecere a timpului liber pentru a fi mai odihnit si mai sanatos;

·        Analiza orala a problemei si stabilirea tipului de problema

·        Reprezentarea grafica a marimilor;

·        Identificarea etapelor de rezolvare a problemelor;

·        Rezolvarea problemelor si verificarea solutiilor gasite;

·        Compunere de probleme dupa reprezentari figurative si formule numerice date;

·        Rezolvare de probleme cu cel mult 2 operatii folosind metode si procedee diferite.

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

-probleme animate / calculator

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

- demonstratia

-  investigatia,

- problematizarea

- analiza si sinteza

v    

- frontala

- individuala

- pe grupe.

1 ora

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

2 ore

1 ora

1 ora

Text Box: Elemente de geometrie8. UNITATEA DE INVATARE:      

Nr de ore:    9                                                                                                        Perioada: 24.04 – 08.05

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

6

7

·        Patratul, triunghiul, cercul, dreptunghiul

·        Punctul, segmentul de dreapta, dreapta, linia franta, poligonul, linia curba.

·        Interiorul si exteriorul unei figuri geometrice

·        Exercitii deobservare: cubul, sfera, cuboidul, cilindrul, conul

·        Ne pregatim pentru evaluare

·        Evaluare

·        Recuperare

2.1; 2.2 ; 2.9; 4.2; 4.3

·        Clasificarea obiectelor dupa forma lo

·        Exercitii de decupare/construire a unor triunghiuri , dreptunghiuri, patrate sau cercuri          

·        Exercitii de continuare a unor desene

·        Exercitii de identificare a formelor unor obiecte din mediul inconjurator si de pe jetoane

·        Exercitii de recunoastere si descriere a diferitelor puncte si linii

·        Exercitii de construire a unor linii curbe si frante in conditii date

·        Exercitii de identificare a interiorului si exteriorului unor figuri geometrice

·        Desenarea unor simboluri in interiorul, respectiv exteriorul unor figuri geometrice

·        Exercitii de recunoastere a corpurilor geometrice cu care se aseamana obiectele din mediul inconjurator

·        Exercitii – joc de pozitionare a obiectelor in spatiu

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-prezentari interactive: „Elemente de geometrie”

-trusa geometrica

- corpuri geometrice

- figuri geometrice

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

- pe grupe.

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

Text Box: Masurari9. UNITATEA DE INVATARE:      

Nr de ore:     14                                                                                                       Perioada: 11.05 – 2.06

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

·        Masurarea lungimilor folosind unitati neconventionale

·        Unitati de masurat lungimea. Metrul. Multiplii si submultiplii metrului

·        Masurarea capacitatii vaselor folosind unitati neconventionale

·        Unitati de masurat capacitatea. Litrul. Multiplii si submultiplii litrului

·        Masurarea masei corpurilor folosind unitati neconventionale

·        Unitati de masurat masa corpurilor. Kilogramul, multiplii si submultiplii acestuia

·        Unitati de masura pentru timp

·        Monede si bancnote

·        Ne pregatim pentru test

·        Evaluare

·        Recuperare

1.3

1.4

2.8

2.9

·        exercitii-joc de masurare cu palma, creionul, etc. a lungimii unor obiecte;

·        comparari de lungimi de obiecte avand aceeasi lungime sau lungimi diferite;

·        efectuarea unor masurari folosind etaloane neconventionale date;

·        exercitii-joc de masurare cu paharul, bile, cuburi a masei sau capacitatii unor obiecte;

·        identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite (linia gradata, metrul) pentru efectuarea unor masuratorilor ;

·        identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite pentru efectuarea unor masuratori (litrul, recipientul care are capacitatea de un litru);

·        identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite (kilogramul) pentru efectuarea unor masuratori;

·        identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite  pentru efectuarea unor masuratori (ora);

·        exercitii de stabilire a multiplilor si submultiplilor fiecarei unitati de masura ;

·        exercitii de ordonare cronologica a unor imagini;

·        compararea duratelor unor activitati;

·        citirea ceasului, reprezentarea pe un ceas  a diverselor ore;

·        inregistrarea activitatilor desfasurate intr-o saptamana;

·        identificarea monedelor si bancnotelor din sistemul monetar romanesc actual;

·        identificarea monedelor si bancnotelor necesare pentru cumpararea unui obiect;

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-planse

-scheme

- instrumente de masura

- prezentari PowerPoint, calculator

-fise de lucru

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-conversatia

-explicatia

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

- grupe

1 ora

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

3 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

Text Box: Recapitulare finala

10. UNITATEA DE INVATARE:      

Nr de ore:   5                                                                                                        Perioada: 4.06 – 12.06

Nr

crt

Detalii   de

continut

O.

R.

Activitati   de

invatare

Resurse/  Forme de organizare

Nr.ore

Data

Obs

1

2

3

4

5

·        Numere naturale de la 0 la

      1 000 000. Adunarea si

       scaderea numerelor naturale

·        Inmultirea si impartirea numerelor naturale

·        Notiuni de geometrie

·        Unitati de masura

·        Evaluare finala

Toate

·        Exercitii de scriere a numerelor naturale de la 0 la 1000000;

·        Exercitii de citire a numerelor naturale de la 0 la 1000000;

·        Exercitii de comparare, ordonare si aproximare a numerelor naturale de la 0 la 1000000;

·        Exercitii de adunare, scadere, inmultire si impartire a numerelor naturale;

·        Exercitii de recunoastere a formelor geometrice;

·        Exercitii de numire a multiplilor si submultiplilor unitatilor de masura studiate;

·        Exercitii de compunere a unor probleme dupa expresii date;

·        Rezolvari de probleme;

·        Concursuri.

v    

-manual

-culegere de exercitii si probleme

-fise de evaluare

v    

-exercitiul

-problematizarea

v    

- frontala

- individuala

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4113
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site