Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

Gradinita

Obiectivele fisei de cunoastere si evaluare a copilului

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Proiect de lectie Matematica Numarul si cifra 8
INDIVIDUALIZAREA COMUNICARII PE TIPURI DE DEFICIENTA
CLASA CA GRUP SOCIAL. RELATIILE INTERPERSONALE ALE ELEVILOR
PROIECT DE ACTIVITATE 'Cand se intampla?' ( iarna, primavara)
Copiii talentati si inzestrati
PROIECT DIDACTIC Clasa: a VI-a Verbul
PROIECT DE LECTIE CLASA: a II- a Cunoasterea mediului - Anotimpurile
PRINCIPII SI METODE DE CONSILIERE EDUCATIONALA SI A CARIEREI
PSIHOLOGIA INVATARII
Campania SPUNE NU DROGURILOR

OBIECTIVELE FISEI DE CUNOASTERE SI EVALUARE A  COPILULUI           Fisa este destinata studentilor in psihologie, psihopedagogie speciala si stiintele educatiei, specialistilor si cadrelor didactice care doresc sa cunoasca si sa evalueze potentialul si nivelul de dezvoltare a copilului. In acelasi timp, fisa ofera un bun prilej de aplicare a cunostintelor in domeniu practic si de exersare a aptitudinilor de evaluare a subiectului, prin mijloace de psihodiagnoza. Un asemenea demers este necesar si pentru copil, deoarece intregul proces instructiv-educativ poate fi mai bine adaptat la particularitatile sale psihoindividuale, ofera familiei si scolii posibilitatea unor interventii bazate pe cunoasterea specificului activitatii psihice si a ritmului propriu de evolutie a personalitatii acestora.

          Fisa poate fi aplicata, in vederea cunoasterii si evaluarii, incepand cu prescolarul si terminand cu adolescentul din liceu, indiferent de tipul de institutie in care acestia sunt incadrati: gradinite, scoli obisnuite( de masa), case de copii, scoli speciale, scoli profesionale, licee etc., deoarece este structurata sub o forma unitara si concisa pentru cunoasterea copiilor, evidentierea unor parametrii ce indica evolutia in timp si dezvoltarea actuala a subiectului analizat.

        Din punct de vedere practic, o astfel de fisa imprima unitate actiunii de psihodiagnoza si este menita sa evite erorile in reliefarea specificului psihocomportamental de catre specialistii din unitati de invatamant diferite. Utilitatea fisei rezulta si din aceea ca, pe parcursul procesului instructiv-educativ, unii copii parcurg forme de scolarizare si de educatie diferite de la un timp la altul sau, din motive diferite, sunt transferati la alte colectivitati, ceea ce impune cu si mai multa tarie adoptarea unor criterii unitare in cunoasterea si evaluarea subiectilor.

       Fisa este elaborata sub forma unui caiet, pentru a putea fi mai usor folosita si completata (in mod direct), astfel incat ea sa reprezinte o oglinda a vietii si evolutiei copilului, ce se finalizeaza cu recomandari, atat pentru conditii de mediu favorabile, cat si pentru conditii de mediu nefavorabil, critic in care se poate afla subiectul la un moment dat. Pentru a creste gradul de incredere si de precizie, fiecare secventa din fisa se completeaza pe baza observatiilor nemijlocite, prin aplicarea unor probe psihologice adecvate, dar si prin obtinerea unor date cu privire la comportamentul si activitatea copilului-in procesul instructiv-educativ-de la cadrele didactice care isi desfasoara activitatea cu acesta. Pentru secventele referitoare la caracteristicile organo-functionale si medicale, poate fi consultat medicul, fisa medicala si valorificate informatiile obtinute de la parinti sau rude cu privire la evolutia copilului, din perspectiva amintita. Cu cit sunt apicate mai multe probe si cu cit sunt desfasurate observatii variate asupra activitatii copilului, cu atat se pot obtine informatii mai complexe despre fiecare structura psihica in parte. Orice metodica psihologica folosita este menita sa largeasca aria cunoasterii si evaluarii copilului, avand, totodata, semnificatia unui demers complex. In acest context, este nevoie sa se aiba in vedere:

-        tipurile principale de activitate ale copilului, raportate la nivelurile de varsta cronologica si mentala;

-        tipurile de relatii  stabilite de copil in colectivitate(cu semenii de aceeasi varsta si cu adultii);

-        tipurile de cerinte formulate fata de copil si posibilitatile acestuia de a le face fata in mod adecvat, tipurile de atitudini si de implicare a copilului in rezolvarea unor sarcini practice sau teoretice;

-        modalitatile de actiune practica sau/si mentala prin care copilul reuseste sa depaseasca dificultatile ivite in rezolvarea unor probleme;

-        modalitatile de elaborare a unor comportamente adaptive in situatile conjuncturale si cele stabile;

-        semnificatia progresului realizat in timp si prin forme specifice de influentare psiho-educative;

-        nivelul atins in plan psihic, in raport cu varsta conologica si comparativ cu subiectii de varsta similara;

-        stadiul socializarii si implicarii subiectului in comunitatea din care face parte;

-        nivelul integrarii in comunitate si aportul subiectului in coeziunea grupului, in determinarea creativitatii acestuia s.a.m.d.

   Fisa este organizata pe 7(sapte) secvente mari, fiecare din acestea cuprinzand o serie de elemente definitorii pentru caracteristicile de baza ale activitatii psihice, incepand cu cele mai simple si terminand cu cele complexe, caracteristici care definesc personalitatea subiectului. Imaginea generala ce se obtine despre subiect pe baza completarii fisei, trebuie sa permita nu numai cunoasterea si evaluarea acestuia, ci si sa creeze posibilitatea unei prognoze si a unor recomandari pentru evolutia din stadiile de varsta viitoare.

SECTIUNEA I

DATE GENERALE CU PRIVIRE LA COPIL

 SI LA FAMILIA DIN CARE FACE PARTE

1. Numele si prenumele:_________________________________________

2. Data nasterii:anul______luna____________ziua____________________

locul_________________________________________________________

3. Sexul:______________________________________________________

4. Data inscrierii in gradinita:______________________________________

5. Numele tatalui:_______________________________________________

    Numele mamei:______________________________________________

6. Varsta tatalui:______________Varsta mamei:______________________

7. Profesia tatalui:______________________________________________

    Profesia mamei:______________________________________________

8. Locul de munca al tatalui:______________________________________

    Locul de munca al mamei:______________________________________

                 

 SITUATIA FAMILIARA

9. Frati:_______________________________________________________

10. Surori:_____________________________________________________

11. Alti membrii ai familiei care locuiesc cu copilul: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Conditii de locuit:____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________13. Relatiile dintre parinti________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Relatiile dintre parinti si copii__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

15. Atitudinea parintilor fata de problemele de educatie ale copilului______

__________________________________________________________________________________________________________________________

16. Relatiile dintre parinti si colectivul de cadre didactice_______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Cine se ocupa de educarea copilului si cat timp____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Atitudinea mamei fata de unele dificultati pe care le prezinta copilul___

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

19.Metode si procedee folosite de mama in educarea copilului___________

__________________________________________________________________________________________________________________________

20. Date speciale semnalate de mama cu privire la unele aspecte ale comportamentului copilului: somn, hranire, curatenie corporala, spiritul de orine, comportatrea in raport cu ceilalti membrii din familie ( frati, surori, unchi, matusi, bunici), dar si cu privire la comportamentul copilului, cand este temporar despartit de parinti, si in legatura cu comportamentul fata de evenimentele inedite ( persoane straine, evenimente neasteptate etc)_______

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a II-a

DATE CU PRIVIRE LA STAREA SANATATII SI LA DEZVOLTAREA FIZICA A COPILULUI

(Se va completa de catre medic sau de catre specialist dupa fisa medicala)

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a III-a

DATE CUPRIVIRE LA DEZVOLTAREA SI PARTICULARITATILE COMPORTAMENTULUI PREDOMINANT MOTOR SI ALE ACTIVITATII FIZICE

1.Volumul si varietatea miscarilor_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Tempoul si ritmul miscarilor, coordonare si finalitate:________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Combinatorica miscarilor, transferul miscarilor:_____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Lateralitatea in executia miscarilor_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Spontaneitatea si initiativa in executarea miscarilor:__________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Invatarea miscarilor, plasticitatea in insusirea de miscari noi___________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Sincinezii:__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Tipuri de miscari mai frecvente:_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Abilitati motorii:______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tipuri de jocuri motorii:_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a IV-a

DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI SI ACTIVITATII INTELECTUALE

A)   DE TIP SENZORIAL-MOTOR; B) DE TIP NOTIONAL-IMAGINATIV;C) DE TIP ACTIONAL-VERBAL.

IV A. a) De tip perceptiv-actional obiectual sau verbal

1. Detectare_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Identificare:    obiecte cunoscute_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Recunoastere:   obiecte inedite________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4.Perceperea relatiilor dintre insusiri-integritatea imaginii:____________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Raportul dintre imaginea perceptiva si denumirea ei:_______________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Raportul dintre imaginea perceptiva si actiunea cu obiectul-caracterul operant al perceptiei:__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Perceperea relatiilor inter-obiectuale:

-        spatiale____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        temporale___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        cantitative___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

     8. Tipuri de perceptii predominante:______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Spirit de observatie: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Cantitati perceptive speciale____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

IV. A. b) De tip reprezentativ simbolic

1. Volum, completitudine_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Corectitudine, claritate_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Intuitivitate:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Stabilitate___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Operante____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Generalizare, selectivitate, sistematizare___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Raportul reprezentare-actiune-cuvant_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Tipuri de reprezentari:

          a. dupa analizatori_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           b. statice_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           c. cinetice________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

         d. de transformare-anticipative________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Forme specifice de reprezentari:

          a. matematice_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           b. cu privire la fenomene naturale_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           c. cu privire la fenomene sociale_____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

         d. cu privire la actiuni, activitate_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Jocuri de tip simbolic( imitative pe baza de reprezentari)_______________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. B. a) Limbajul

1.Volum, varietate______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Semantica-intelesul cuvintelor folosite____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Fonatie; consoane, grupuri de consoane, diftongi,triftongi_____________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Structura gramaticala: alcatuirea de propozitii-fraze, acorduri gramaticale

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Legatura limbaj-activitate:

-        indicativ-verbale si performante_________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- stimulativ-verbale si performante__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- verbalizarea actiunii si performante________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Forme de limbaj:

            - solilocviu______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

             - dialog_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        monolog-colectiv_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        monolog____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Expresivitate verbala:__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Comunicare verbala, spontana, conditii, imprejurari:_________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Calitati speciale:_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Transmiterea si intelegerea semnificatiei:_________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

11. Tipuri de defecte de vorbire____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

IV. B. b) Gandirea

1.Volum de cunostinte:

       - intelegerea semnificatiei__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

    -operante_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        cauzalitate si relatii___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Tipuri de definitii:

              - enumerative __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        eliptice de gen proxim_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        cu gen proxim si diferenta specifica, cu caracter pragmatic____

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        cu gen proxim si diferenta specifica______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        generale____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                -   abstracte____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Procese cu functii operatorii de gradul I

                - analiza _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        sinteza _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        generalizarea _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        comparatia _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        sistematizarea _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        abstarctizarea _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        concretizarea ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Procese cu functii operatorii de gradul II:

             - reversabilitate__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

             - asociativitate___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

            - combinatorice __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

            - clasificari______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

            - serieri_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

            - grupari________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - incluziuni in clasa_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Tipuri de emotiuni____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Tipuri de judecati si rationamente________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Tipuri de intelegere:

            - concret-intuitiva_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        verbal generalizata____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Tipuri de rezolvari de probleme:

              - de solutii-decizii________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        de modalitati________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Tipuri de gandire:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Calitati speciale_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

IV. B. c) Imaginatia

1. Continutul reprezentarilor de tip imaginativ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Intuitivitatea- plasticitatea______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.Formele imaginatiei:

               - reproductiva__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

               - combinatorica_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

              - creatoare_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Formele de obiectivare:

              - joc___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        produse ale activitatii _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-         conduita ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Procedeele de construire a reprezentarilor imaginatiei:

             - substituire____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

              - aditionare_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

            - augumentare-diminuare___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - combinare _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

          - creare de imagini noi_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Raportul real- fictiune:________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Tipuri de imaginatie___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Jocuri de imaginatie___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Calitati speciale______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

IV. B. d) Memoria

1.Intiparirea, fixarea:____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Pastrarea, durata:  voluntara____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                               involuntara ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Reproducerea:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Recunoasterea:_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Raportul memorie-limbaj-actiune________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Raportul memorie-afectivitate:__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Memorie imediata-indepartata:__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Uitarea:_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Tipuri de memorie

           - senzorial-concreta________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        verbal-logica________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Calitati speciale ale memoriei__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

IV. B. e) Atentia

1.Orientarea _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Concentrarea ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Selectivitatea________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Raportul atentie-cuvant:________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Raportul atentie-activitate:______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Tipuri de atentie______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Relatia atentie-interes__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Instabilitatea atentiei__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Jocuri de atentie______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Atentia in invatare___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

11. Calitati speciale_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
SECTIUNEA a V-A

DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR PRAXICE

SI DE TIP ARTISTIC-CREATIV

A)   Deprinderi, obisnuinte uzuale si tehnici

1.Deprinderi de manuire de obiecte uzuale, dispozitive_________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Deprinderi de actiuni constructive din cuburi_______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Deprinderi de actiuni constructive din alte materiale, materiale tehnice___

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Deprinderi igienice-obisnuinte___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Deprinderi de ordine-obisnuinte_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Abilitati manuale-practice______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Abilitati tehnice______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Abilitati de invatare si rezolvare de probleme_______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

V. B) Inclinatii, aptitudini creative

         a) De tip artistic

1. Receptivitate perceptiv-imaginativa “ personala deosebite fata de:

          - armonia formelor________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

          - armonia volumelor________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

          - armonia proportiilor_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

            - armonia miscarii________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

            - armonia culorilor________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Redarea cu usurinta si fidelitate-usurinta in insusirea tehnicii corespunzatoare:

           - desen, practica__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - pictura, coloristica_______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

           - modelaj, plastica_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - lipitura, colaj____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

          - constructii cuburi_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

          - plastica miscarilor-dans____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

          - reproducerea unei melodii dupa si fara note____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

          - abilitati grafice__________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Combinarea, imaginarea si redarea intr-o forma noua originala:

           - desen-grafica____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - modelaj-plastica_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

          - lipitura-colaj_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

          - constructii-cuburi_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - fraza si melodie muzicala__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - constructia frazei si caligrafia_______________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Perceperea, inerpretarea, intelegerea cu usurinta a unui desen, picturi, text scris:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Raportul dintre interese si atitudini:_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Atitudini deosebite ca germeni ai talentului:________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

    b. de tip actoricesc

1. Receptivitatea crescuta si sensibilitatea fasa de : trairi sufletesti al personajelor din povesti, ale oamenilor:_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Redarea cu usurinta, prin imitatie si imaginatie, a unor stari sufletesti, situatii, etc:

         - gestica__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

        - conduita expresiva_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

        - mimica-pantomimica_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

               - conduita verbala_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Transpunerea cu usurinta intru-un personaj_________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Dominanta joculuzi de dramatizare_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Raportul dintre interese si aptitudini______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Aptitudini speciale, germeni ai talentului___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

    c. de tip literar

1. Receptivitatea si sensibilitatea fata de poezii si povesti, discuri cu povesti si poezii:_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Redarea cu fidelitate si usurinta a unor povesti si intamplari traite: ______

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Redarea originala, intr-o forma inedita, a unor povestiri cunoscute si intamplari traite:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Crearea de povestiri si poezii inedite:_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Usurinta si bogatia expresivitatii verbale in povestiri, poezii si lectii:____

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Raportul interese-aptitudini_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

     d. de tip tehnic-constructive

1. Receptivitatea si intelegerea, cu usurinta, a raporturilor spatiale de  marime, a proportilor, a dispozitiei spatiale in volum si plan:_______

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Receptivitatea si intelegerea, cu usurinta, a modului de functionare si a dispozitiei elementelor constructiei (verticala-orizontala) a unor dispozitive tehnice simple:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Usurinta de a-si reprezenta riguros imaginea, miscarea, transformarea unor elemente ale unei jucarii, constructii tehnice etc., a unui dispozitiv simplu, ca un tot:_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Usurinta si rigurozitatea executiei, articularea actiunilor de constructie:

              - plantul mental al actiunii_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        ordinea actiunilor_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        rapiditatea, rigurozitatea_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        folosirea corecta a materialului__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Raportul interese-aptitudini:_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Jocuri de constructie, dominante si aptitudini tehnice:________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

C. Aptitudini matematice

1. Perceperea, reprezentarea si intelegerea cu usurinta a relatilor cantitative, numerice, spatio-dimensionale (multimile, submutimile de “obiecte, fenomene”)___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Operarea facila cu raporturile de mai sus___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Abstractizarea cu usurinta a acestor raporturi_______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Operarea facila cu simboluri abstracte-numerice_____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Raportul interese –aptitudini____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Aptitudini speciale____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a VI-a

INTERGRAREA SOCIO-AFECTIVA A COPILULUI SI

INSUSIRI ALE PERSONALITATII

VI. A. Relatiile socio-afective si volitionale

  1. Receptivitatea si reactivitatea socio-afectiva fata de :

- normele de convietuire in colectivitate-regim zilnic______________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- activitati instructiv-educative________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 - evenimente stresante______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        rezultatele activitatii___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        anumite obiecte-jucarii________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        de parinti___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        de cadre didactice____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- de copii______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        de animale__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2.Reactivitatea emotionala:

               - cu afectiune___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-cu bucurie____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        cu placere___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- cu insufletire _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- cu neplacere__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        recalcitrant__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

               - plangaret-suparacios____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                - indiferent____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________-        refuz_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- izolat________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- fricos________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                - suspicios_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Reactivitatea afectiva complexa si de mai lunga durata:

              - sentimentul curiozitatii___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        sentimentul satisfactiei si admiratiei______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        sentimentul responsabilitatii____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        sentimentul datoriei___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        sentimentul “ de cooperare”_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Manifestarea si continutul expresiei afective:

              - adecvarea expresiei cu continutul trairii_____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

              - varietatea, nuantarea expresiei_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

             - capacitatea de control si stapanire___________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

            - expresia mimica-pantomimica______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        expresia verbala______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-         simularea __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                - expresivitate________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

VI. B. Particularitati ale vointei manifestate in procesul de integrare, in colectivitatea de copii si fata de activitate:

               - capacitatea de a actiona in conformitate cu scopul- dirijat spontan______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

              - capacitatea de a formula independent scopuri-in activitatile obligatorii- in activitatile de joc____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- capacitatea de a lua oportun decizii-selectia mijloacelor adecvate

__________________________________________________________________________________________________________________________

- capacitatea de a aprecia corect dificultatea obstacolelor________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- capacitatea de efort voluntar-gradat in functie de obstacol______

__________________________________________________________________________________________________________________________

               - capacitatea de a indeplini, traduce in viata decizia ( sarcina) ____
__________________________________________________________________________________________________________________________

     VI. C. Trasaturi de caracter

1. Aptitudini fata de actvitatea:

            - respectul si dragostea fasa de munca adultului_________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

             - grija fata de obiecte-ordine, protejarea obiectelor etc____________

__________________________________________________________________________________________________________________________

             - raspunderea fata de sarcina primita_________________________   __________________________________________________________________________________________________________________________

            - initiativa si independenta in indeplinirea sarcinilor______________

__________________________________________________________________________________________________________________________

             - perseverenta si continuitatea in indeplinirea sarcinii____________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        disciplina ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        obisnuita de a indeplini sarcinile_________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2.Atitudinea fata de adult si semeni:

         - respectul fata de adult __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        admiratia ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        sinceritatea__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        conformism_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        baraje psihologice ( necomunicativitatea, negativism,

 sugestibilitate) _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        introvertit-extravertit__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.Atitudinea fata de sine:

          - modestie____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        ingamfare___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        laudarosenie________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        neincredere in sine____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        tendinta de a se autoobserva si a se autoaprecia_____________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        timiditate___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        curaj_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

      VI. D. Trasaturi de temperament

1.Gradul de intensitate al reactivitatii:

        - emotionala, verbala, motrica_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Gradul de echilibru al reactivitatii

             - emotionala, motrica, verbala______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Gradul de mobilitate al reactivitatii:

            - emotionala, motrica, verbala_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

VI. E. Indici de dezvoltare ai sociabilitatii si al microrelatiilor de tip            socio-afectiv

1. Gradul de integrare in colectivul grupei sau al clasei:_________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Gradul de expansiune a copilului in colectivitate:

            - usurinta si rapiditatea in stabilirea relatiilor____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        numarul de copii cu care stabileste relatii__________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        spontaneitatea in stabilirea relatiilor ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Receptivitatea si disponibilitatea de a stabili relatii referentiale cu ceilalti copii:

             - de aceeasi varsta________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        cu copii mai mari_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

-        cu copii mai mici_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

cu adultii___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

-        numai cu anumiti copii________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Pozitia si rolul copilului in grup_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Tipuri de relatii:

             - de comunicare   afective__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                                          verbale__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

           - de cooperare       pasiv____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                                         activ_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

         - de dominare        dominat __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                                        domina___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Autonomie sociala____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Structurarea micro-grupurilor- spontaneitatea-durata-stabilitate_________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

     

SECTIUNEA a VII-a

DIAGNOZA SI PROGNOZA SUBIECTULUI

I. Concluzii cu privire la starea de sanatate fizica si psihica a copilului

1. Diagnoza organica____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Diagnoza de stare ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Diagnoza etiologica___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Diagnoza functionala__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

II. 1. Diagnoza psihica:

2. Prognoza         de scurta durata__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                            de lunga durata __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

III. Recomandari

a)     Pentru subiect_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

b)     Pentru familie_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

c)     Pentru scoala _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

d)     Pentru perspectiva dezvoltarii____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1203
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site