Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

Gradinita

PLANIFICARE CALENDARISTICA Clasa a V-a LIMBA SI LITERATURA ROMANǍ

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
TRAIESTE SANATOS, MANANCA INTELIGENT! - PROIECT EDUCATIV
JOCURI DE MISCARE (dinamice, recreative ) clasa I - a II-a
Strategii complementare de evaluare : initiala, sumativa, formativa
PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA CLASA: a VII-a
Evaluarea-premisa si conditie in cadrul actului educational terapeutic
Proiect didactic Clasa: a VI-a Comunicare de noi cunostinte
CINE SUNT / SUNTEM - Ma ingrijesc, sunt sanatos
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-INVATARE LA DISCIPLINELE DE SPECIALITATE PRIN APLICAREA METODOLOGIEI NOULUI CURRICULUM. APLICATII
Sprijinul tau ma va ajuta sa devin independent maine
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA - Teoria si metodologia curriculum-ului

Scoala cu clasele I – VIII Nr. 6 Rm. Sarat

Clasa a V-a  - manual editura ALL

An scolar 2009-2010

Aria curriculara:  LIMBǍ  SI  COMUNICARE

Obiectul : LIMBA SI LITERATURA ROMANǍ       

Profesor :

PLANIFICARE  CALENDARISTICA
                

Semestrul  I

NR.CRT.

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI ASOCIATE

NR. ORE

SAPT.

OBS.

1.

Recapitularea

cunostintelor

Recapitularea cunostintelor dobandite in clasele I-IV

Evaluare initiala

2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate

- sensul unor cuvinte in diferite contexte

-rezumarea orala a unor texte narative citite sau ascultate

-  parti de vorbire flexibile si neflexibile, functii sintactice

- scrierea reflexiva

5

1

2.

   Unitatea nr.1

 Universul cartii

-Cartea-obiect cultural

“Anii de ucenicie” de Mihail  Sadoveanu

-Cartea si biblioteca

-Comunicarea scrisa si orala  

-Compunerea.

Partile compunerii

-Propozitia.

Partile de propozitie

-Exercitii aplicative

Evaluare unitatea 1

1.1 identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

2.1. - inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.3. - alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere gramatical

2. 4. adaptarea vorbirii la parteneri si

la situatia de comunicare/ situatii

de comunicare diverse

- 3.5.. - folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere

gramatical, folosind corect

semnele ortografice si de

punctuatie

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

- mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei

de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context

- dificultati in desprinderea informatiei dintr-un mesaj oral

- propozitia simpla si propozitia dezvoltata;

- propozitii simple si dezvoltate;

- dezvoltarea unei propozitii simple;

- rolul de emitator si rolul de receptor in diverse situatii de comunicare;

- cartea- obiect cultural: titlul, autorul, tabla de materii, elementele componente ale paginii de carte, volumul

Biblioteca

-     citirea corecta si fluenta a unui text cunoscut in fata unui auditoriu divers;

 - propozitii simple si dezvoltate; dezvoltarea unei propozitii simple idei principale, idei secundare

parti de vorbire

parti de propozitie

semnele de ortografie si de punctuatie

scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari, scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte redactare.

2

1

2

2

1

3.

  Unitatea nr.2

Naratiunea.

Descrierea Dialogul

,,Descoperind raul de Fanus Neagu

-Cunoasterea textului

-Lectura aprofundata

-Opera literara.

Naratiunea.Descrierea Dialogul

Vocabularul

-Vocabularul limbii romane

-Cuvantul-forma si continut

-Arhaismele.Neologisme.

Regionalisme

Familia lexicala

-Cuvant de baza.Cuvant derivat.Radacina.Sufix.

Prefix

Recapitulare

,,Copilarie” de Victor Eftimiu

Analiza de text

Epitetul

Comparatia

Enumeratia

Repetitia

Notiuni de fonetica

-Corespondenta dintre litera si sunet

-Transcrierea fonetica

-Sunetele limbii romane

Grupuri de sunete

Diftong.Triftong.Hiat

Silaba

Reguli de despartire a cuvintelor in silabe

Accentul

Exercitii gramaticale

Recapitulare

,,Hotarul nestatornic” de Ionel Teodoreanu

-Campul lexical

-Sinonimele.Antonimele

-Neologisme         

(regionalisme, arhaisme)

-Exercitii aplicative

Evaluare unitatea 2

1.1 identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

1.2 identificarea secventelor de

dialog, de naratiune si de

descriere dintr-un mesaj oral, in

scopul intelegerii modului de

structurare a acestora

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, in

scopul clarificarii acestora

2.1. - inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

3.1. identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

3.5 Folosirea unor tehnici/ strategii

de lucru cu textul/ cartea

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

1.2 identificarea secventelor de

dialog, de naratiune si de

descriere dintr-un mesaj oral, in

scopul intelegerii modului de

structurare a acestora

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

3.1 identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.3 identificarea expresiilor si a

cuvintelor noi intr-un text literar

sau nonliterar3.4 sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

-idee principala, idee secundara

- structura secventelor descriptive, narative si dialogate;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina,

sufixe si prefixe; sinonime si antonime;

formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele ascultate/ textele studiate

- expunere orala – individual sau in grup – a unui plan simplu si/sau a unui plan dezvoltat de idei, pornind de la o tema data;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice

acestora: verbul (timp, persoana, numar, moduri

personale si nepersonale);

- idei principale, idei secundare;

moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog)

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: „ce“ se povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata),

- verbul (timp, persoana, numar, moduri personale sinepersonale), verbele auxiliare a fi, a avea a vrea;

note de lectura.

- elemente auxiliare (sublinieri, paranteze) care evidentiaza ideile

principale prin raportare la cele secundare;

- plan de idei pentru un text propriu;

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

autoevaluare a propriilor texte redactare.

structura secventelor descriptive, narative si dialogate

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema data (idee principala, idee secundara);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

adjectivul (adjective variabile si invariabile, acordul cu substantivul, topica adjectivului);

- idei principale, idei secundare;

moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);

figuri de stil (epitet);

adjectivul (adjective propriu-zise si adjective provenite din verbe la participiu, adjective variabile si invariabile, acordul cu substantivul, topica adjectivului);

aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau

la personaje;

compuneri dupa un suport vizual;

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea

finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

autoevaluare a propriilor texte redactare.

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

4.

     Unitatea nr.3

Opera lirica

,,Toamna” de Octavian Goga

-Cunoasterea textului

-Lectura aprofundata.

Epitetul

Personificarea.

Enumeratia

-Vers. Strofa.

Rima

Clasificarea rimei

,,Balada unui greier mic” de George Toparceanu

Procedee artistice

Elemente de versificatie

Lectura suplimentara ,,Greierele si furnica” de La Fontaine

Evaluare unitatea 3

1.1 identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

1.2 identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in

scopul intelegerii modului de

structurare a acestora

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammaticale

2.5 participarea la diferite situatii de comunicare

3.1 identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.3 identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar sau nonliterar

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.2 utilizarea, in redactare, a unor

sinonime, antonime si derivate

adecvate temei date

- mesaje orale diverse (inregistrari audio sau video cu  basme, schite; reclame transmise la radio si televiziune, monologuri, dialoguri etc.);

- mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context

in diverse situatii de comunicare

organizarea dialogului simplu; formule de mentinere a dialogului;

formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele

ascultate/ textele studiate

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina, sufixe si prefixe; sinonime si antonime; campuri lexico-semantice

- propozitii simple si dezvoltate; propozitie principala si prepozitie secundara; fraza formata din propozitii principale si propozitii secundare; propozitia afirmativa si propozitia negativa; propozitia enuntiativa si propozitia interogativa; fraze construite prin coordonare (copulativa

si prin juxtapunere) si prin subordonare;

dezvoltarea unei propozitii simple

atributul;

formele limbii literare;

- situatia de comunicare dialogata; organizarea dialogului simplu; formule elementare de mentinere a dialogului;

- opera literara; texte literare (populare si culte), texte nonliterare (articolul de dictionar, reclama);

- continutul si structurarea formala a textului poetic (in strofe si in versuri); rima in poeziile studiate

- raportul dintre realitate si literatura

- sinonime si antonime;

- figuri de stil (personificare, comparatie, enumeratie, repetitie, epitet);

- partile componente ale unei compuneri;

- asezarea corecta a textului in pagina

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la personaje;

- compuneri dupa un suport vizual;

- sinonime, antonime;

- campuri lexico-semantice

1

1

1

1

1

1

5.

Unitatea nr.4

Opera epica

Naratiunea

„Ciobanila” de Vasile Voiculescu

-Cunoasterea textului

-Lectura aprofundata

-Naratiunea. Opera epica

-Planul simplu de idei

-Planul dezvoltat de idei

Verbul
-Verbul(actualizare

-Modurile personale.Modurile nepersonale

Modul indicativ.

-Timpul prezent

-Imperfectul.

- Perfectul compus

-Perfectul simplu.

-Mai-mult-ca-

perfectul

-Viitorul

-Verbele auxiliare

-Predicatul verbal.

-Predicatul nominal

-Exercitii aplicative

Recapitulare

Evaluare unitatea 4

1.1 plicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ

adecvat

1.2 identificarea secventelor de  dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, inscopul clarificarii acestora

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere gramatical

2.4 adaptarea vorbirii la parteneri si

la situatia de comunicare/ situatii

de comunicare diverse

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere

gramatical, folosind corect

semnele ortografice si de

punctuatie

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

indici de initiere de catre partener a unui dialog

- structura secventelor descriptive, narative si dialogate;

- vocabularul limbii romane;

- cuvantul – unitate de baza a vocabularului; forma si continutul cuvintelor;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina, sufixe si prefixe; sinonime si antonime

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema data (idee principala, idee secundara);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi

- pronumele personal si pronumele

personal de politete (persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate); numeralul (cardinal si ordinal),

dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi;

 - moduri de expunere (naratiune, descriere,);

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: „ce“ se povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata),„cine” ia parte la actiune (personajele, trasaturi fizice si morale ale personajelor), „cine“ povesteste (naratorul)

specii literare: schita

- pronumele (pronumele personal:

persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate; pronumele personal de politete); numeralul (cardinal si ordinal),

transformarea textului dialogat in text narativ;

dificultati in scrierea unor categorii morfologice studiate;

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea

finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

- Autoevaluare a propriilor texte redactare.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

6.

Unitatea nr.5

Basmul

,, Praslea cel voinic si merele de aur

-Cunoasterea textului

-Observarea textului

-Rezumat

Trasaturi specifice basmului

 Evaluare unitatea 5

1.1 identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, in

scopul clarificarii acestora

1.5 aplicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ

adecvat

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

2.4 adaptarea vorbirii la parteneri si

la situatia de comunicare/ situatii

de comunicare diverse

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

- idee principala, idee secundara;

- mesaje orale diverse (inregistrari audio sau video cu basme,);

- mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context

in diverse situatii de comunicare;

dificultati in desprinderea informatiei dintr-un mesaj oral;

- vocabularul limbii romane;

- cuvantul – unitate de baza a vocabularului; forma si

continutul cuvintelor;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina, sufixe si prefixe; sinonime si antonime;

- indici de initiere de catre partener a unui dialog;

- formularea ideilor principale si a celor secundare dintr-un text citit/ascultat;

rezumarea orala a unor texte narative citite sau ascultate;

- povestire orala, pornind de la cuvinte-cheie;

parti de propozitie: predicatul (verbal si nominal)

- formele limbii literare;

- rolul de emitator si rolul de receptor;

- prezentarea succinta a unor texte literare sau nonliterare;

- exprimarea unor puncte de vedere si justificarea acestora in functie de context;

moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: „ce“ se

povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata),

„cine” ia parte la actiune (personajele, trasaturi fizice si

morale ale personajelor), „cine“ povesteste (naratorul);

specii literare: basmul;

- plan de idei pentru un text propriu;

- povestirea unor intamplari reale sau imaginare;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la personaje;

- compuneri dupa un suport vizual;

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte  redactare.

4

1

7.

Unitatea Nr. 6

Poezia populara

Poezia obiceiurilor de Craciun si Anul Nou

Colinde

folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea;

-identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar sau nonliterar;- selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare;

-identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

--alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gra­matical;

redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

- citirea corecta si fluenta a unui text cunoscut in fata unui auditoriu divers; valorificarea elementelor nonverbale in interpretarea unor texte studiate;

- sinonime si antonime;

-figuri de stil (personificare, comparatie, enumeratie, repetitie, epitet);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

continutul si structurarea formala a textului poetic (in strofe si in versuri); rima in poeziile studiate ;

raportul dintre realitate si literatura;

atributul;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la personaje

2

8.

9.

Unitatea nr. 7

Genul lyric

,,Dreptatea lui Tepes 

-Cunoasterea textului

-Lectura aprofundata

-Planul simplu de idei

-Planul dezvoltat de idei

Legenda.Trasaturi specifice

Unitatea Nr.8

Legenda

Recapitulare semestrul I

3.4 sesizarea corectitudinii utili­zarii categoriilor gra­maticale in­va­tate

4.3 alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortogra­fice si de punctuatie

identificarea informatiilor e­senti­ale din­tr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia

identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora

identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text

redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan

alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortogra­fice si de punctuatie

1.5 aplicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ

adecvat

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

verbul (timp, persoana, numar, moduri personale si nepersonale), verbele auxiliare a fi, a avea a vrea; substantivul (substantive comune si proprii, gen, numar, articolul hotarat si articolul nehotarat, cazurile substantivului); pronumele (pronumele personal: persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate; pronumele personal de politete); numeralul (cardinal si ordinal), adjectivul (adjective propriu-zise si adjective provenite din verbe la participiu, adjective variabile si invariabile, acordul cu substantivul, topica adjectivului); adverbul (de loc, de timp, de mod; adverbe provenite din adjective); interjectia; relatii si functii sintactice;

propozitii simple si dezvoltate; dezvoltarea unei propozitii simple; propozitia principala si propozitia secundara; fraza; elemente de relatie in fraza (conjunctiile simple si compuse); coordonarea (copulativa si prin juxtapunere) si subordonarea;

ortografierea grupurilor de litere; despartirea cuvintelor in silabe; semnele de punctuatie (punctul, virgula, doua puncte, ghilimele, linia de dialog, semnul intrebarii, semnul exclamarii, cratima);

dificultati in scrierea unor categorii morfologice studiate;

dificultati privitoare la categoriile morfologice, in special pentru clasele cu elevi apartinand minoritatilor entice

idee principala, idee secundara;

mesaje orale diverse (inregistrari audio sau video cu basme, schite; reclame transmise la radio si televiziune, monologuri, dialoguri etc.);

mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context in diverse situatii de comunicare;

dificultati in desprinderea informatiei dintr-un mesaj oral

structura secventelor descriptive, narative si dialogate;

organizarea dialogului simplu; formule de mentinere a dialogului;

partile componente ale unei compuneri;

asezarea corecta a textului in pagina;

structurarea notitelor la diferite discipline; elemente auxiliare (sublinieri, paranteze) care evidentiaza ideile principale prin raportare la cele secundare;

plan de idei pentru un text propriu;

povestirea unor intamplari reale sau imaginare;

transformarea textului dialogat in text narativ;

aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la personaje;

compuneri dupa un suport vizual;

- indici de initiere de catre partener a unui dialog;

- povestire orala, pornind de la cuvinte-cheie;

- formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele

ascultate/ textele studiate;

functii sintactice;

parti de propozitie: subiectul (exprimat si neexprimat); acordul predicatului cu subiectul in persoana si numar;

 formele limbii literare;

scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari, scrierea pe marginea textelor citite);

autoevaluare a propriilor texte redactare.

2

1

2

2

3

1

2

2

1

1

1

2

           loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1714
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site