Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

Gradinita

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CURRICULUM Clasa a XI-a ANUL DE COMPLETARE DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA - OPERATOR IN PRELUCRAREA LEGUMELOR SI FRUCTELOR
Sistemul psihic uman
Metodica predarii citit - scrisului in scolile speciale pentru deficientii mintali
PERIOADA ABECEDARA - JOCURI
Proiect scolar transfrontalier - Romania-Serbia
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE BASCHET - Clasa a IX-a
Proiect Consiliere Scolara si Orientare in Cariera
PLANIFICARE CALENDARISTICA - Geografie, Clasa: a – X a
ASPECTE PSIHOLOGICE ALE EDUCATIEI ESTETICE
INTERACTIUNEA DINTRE TEMPERAMENT SI CARACTER

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE

INSTITUTORI / INVATATORI

(absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori)
Obiective de formare:

Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului

pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului;

Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor di-dactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activita-

tii instructiv educative;

Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii.

Competente in specialitate (definitivat):

de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii;

de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul;

de a valoriza valentele formative si educative ale continutului;

de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori;

de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva;

de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare.

Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat):

de a asimila continutul stiintelor educatiei ;

de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ;

de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate .

Competente in specialitate (gradul didactic II):

de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii;

de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul;

de a valoriza valentele formative si educative ale continutului;

de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ;

de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori;

de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta,fluenta si expresiva;

de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ;

de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare.

Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II):

de a asimila continutul stiintelor educatiei ;

de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ;

de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ;

de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii

educationale specifice ;

de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ;

de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv-educativ ;

de a inova practica didactica .

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Competente specifice

Candidatii trebuie sa aiba capacitatea:

de a comenta scene din opere,fragmente lirice date;

- de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice,epice,dramatice);

de a realiza un eseu despre un personaj literar,in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol;

- de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj,la o opera literara;

- de a aplica normele limbii literare in contexte variate;

- de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar;

- de a realiza compuneri cu caracter functional;

- de a corecta abaterile de la norma;

- de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie, antonimie, polisemie;

- de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului;

- de a explica apartenenta unui text la un stil functional

Literatura romana

I)Proza

Costache Negruzzi- Alexandru Lapusneanu

Ion Creanga  - Amintiri din copilarie

Mihail Sadoveanu - Baltagul

Liviu Rebreanu - Ion

Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi

Mircea Eliade - La tiganci

George Calinescu - Enigma Otiliei

Marin Preda - Morometii (vol. I)

II)Dramaturgia

I. L. Caragiale -O scrisoare pierduta

Barbu Stefanescu Delavrancea - Apus de soare

Marin Sorescu - Iona

III)Poezia

Vasile Alecsandri -Pasteluri

M. Eminescu - Sara pe deal, Revedere , Luceafarul

Al. Macedonski - Noaptea de decemvrie

G. Bacovia  - Plumb, Lacustra

Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

Tudor Arghezi - Testament

Nichita Stanescu - In dulcele stil clasic

IV) Teoria literaturii

Genuri si specii literare

Motiv, subiect, personaj(erou)

Prozodia; procedee retorice

Procedee narative

Limba romana

I) Limba si comunicare

Functiile limbajului

Stilurile functionale ale limbii

Comunicarea orala si scrisa

II) Fonetica si fonologie

Notiuni generale

Principiile ortografiei limbii romane

Aspecte functionale. Silaba. Despartirea cuvintelor in silabe. Accentul

Particularitati fonetice ale limbii romane

Abateri de la norma si corectarea lor

III) Lexicologie si semantica

Notiuni generale

Semantica:polisemia,omonimia;relatii semantice intre cuvinte;sinonimia,antonimia

Mijloace de imbogatire a vocabularului

IV) Morfologie

Notiuni generale

Substantivul (felul, numarul,genul, declinarea, functiile sintactice, locutiunile substantivale)

Articolul.Felurile articolului

Adjectivul. Flexiunea adjectivului. Gradele de comparatie. Functiile sintactice ale adjectivelor. Ortografierea adjectivelor

Pronumrle. Pronumele personal. Pronumele de politete. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat. Pronumele si adjectivul negativ. Functiile sintactice ale pronumelui. Ortografierea pronumelor

Numeralul.Clasificare. Functii sintactice.Ortografiere si ortoepie

Verbul. Verbe predicative. Verbe auxiliare.Verbe copulative.Verbe personale si impersonale.Locutiuni verbale. Diatezele. Modurile verbelor. Tipurile verbelor. Functii sintactice. Valori stilistice ale verbelor

Adverbul. Clasificare. Grade de comparatie.Locutiuni adverbiale. Functii sintactice. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale

Prepozitia. Clasificare. Regimul cazual al prepozitiilor

Conjunctia. Clasificarea conjunctiilor.Conjunctii corelative.Locutiuni conjunctionale

Interjectia. Clasificarea interjectiilor. Functii sintactice. Topica si punctuatia. Valori expresive ale interjectiilor

Sintaxa.Raporturile sintactice. Propozitia. Criterii de clasificare. Felul propozitiilor. Fraza. Felul propozitiilor in fraza. Rolul elementelor de relatie in fraza

Subiectul/ Propozitia subiectiva

Predicatul/ Propozitia predicativa

Atributul/ Propozitia atributiva

Complementul direct/Propozitia completiva directa

Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta

Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc

Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp

Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza

Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop

Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod

Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala

Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva

Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva

BIBLIOGRAFIE

Literatura

Calinescu G.- Istoria literaturii de la origini pana in prezent, Ed. Minerva, Bucuresti, 1982

Manolescu N.- Arca lui Noe, vol.I-II, Ed. Minerva, Bucuresti, 1980, 1981, 1983

Manolescu N.- Despre poezie, Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti,1987

Simion Eugen- Scriitori romani de azi, Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1974, 1989

Calinescu G.- Ion Creanga. Viata si opera E.P.L., Bucuresti, 1964

Calinescu G.- Opera lui Mihai Eminescu E.P.L., Bucuresti, 1969

Calinescu G.- Universul poeziei, Ed. Minerva, Bucuresti, 1974

Limba romana

***Gramatica limbii romane, vol. I,II, Ed. a II-a, Edit. Academiei, Bucurestii, 1966

***Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie, Bucuresti, Editura Academiei, 1983

***Sinteze de limba romana (coord. Theodor Hristea), E.D.P., Bucuresti,1984

Avram Mioara, Gramatica pentru toti, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1997

Coteanu Ion, Limba romana contemporana, E.D.P., Bucuresti, 1985

METODICA PREDARII LIMBII ROMANE

-DEFINITIVAT-

I.           Reforma curriculara in invatamantul primar

Conceptul de curriculum.

Finalitatile invatamantului primar .

Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .

II.        Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar

Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar

Receptarea mesajului oral :

strategii de formare a comportamentului de ascultator ;

strategii de formare a campului auditiv (propozitie , cuvant , silaba , sunet);

forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj

ascultat (I-II si III-IV);

modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie,

omonimie ,antonimie, polisemie);

Exprimarea orala :

strategii de formare a comportamentului de emitator ;

componentele comunicarii dialogate ; adaptarea la particularitatile interlocutorului ;

comunicarea prin imagini ;

metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale ;

Receptarea mesajului scris . Exprimarea scrisa .

* Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I :

metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I ;

specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I ;

* Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii :

*Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale

mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise :a)      Textul narativ :

elaborarea planului de idei

rezumatul

povestirea

personajul literar

dialogul

descrierea

b)      Textul liric :

specificul abordarii textului liric in invatamantul primar

c)      Textul nonliterar :

specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar

Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii :

*Planul initial al compunerii , partile unei compuneri etc.

*Contexte de realizare pentru clasele II-IV :

scrierea functionala – biletul , scrisoarea ;

scrierea imaginativa – tipurile de compuneri ;

scrierea despre textul literar – povestirea , rezumatul ;

Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV .

Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de

limba romana .

III.     Evaluarea – activitate de masurare , de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale .

Rolul standardelor curriculare de performanta . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a

elevilor in functie de standardele curriculare de performanta .

Programa de matematica

Definitivat

Multimi

1.1Notiunea de multime

-exemplificari;element;apartenenta;moduri de determinare

1.2Relatia de incluziune

-definitie;proprietati

1.3Egalitatea multimilor

Operatii cu multimi

-reuniune;intersectie;diferenta;complementara unei multimi;

produs cartezian: definitii; proprietati

2. Multimea numerelor naturale

2.1 Relatia de echipotenta

2.2 Cardinalul unei multimi

2.3 Axiomele lui Peano

2.4 Sisteme de numeratie

-sisteme pozitionale/ nepozitionale

2.5 Baze de numeratie

-transformari dintr- o baza in alta

2.6 Operatii in N

-definitii, proprietati

4. Divizibilitate in N

4.1 Definitii

4.2 Criterii

4.3 Multiplii si divizori ai unui numar nat.

4.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr. nat.

4.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. nat.

5. Multimile Z, Q, R

5.1 Definitii

5.2 Operatii in Z, Q, R

5.3 Transformarea fractiilor in fractii zecimale cu ajutorul virgulei

6. Ecuatii si inecuatii de gr. I, sisteme de ecuatii si inecuatii de gr. I.

7. Unitati de masura pentru lungime, volum, masa, timp

8. Elemente de geometrie

8.1 Punct, dreapta, semidreapta, segment, linie frantacurba, unghiuri

8.2 Poligoane: triumghiul; patrulatere: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, patratul, trapezul; cercul

8.3 Relatii metrice in triunghiul dreptunghic

8.4 Corpuri: prisma, paralelipided, cub, piramida, cilindru, con, sfera

Metodica predarii matematicii

1.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural, in clasa I

2.Metodologia predarii operatiilor in N

3.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii

4.Metodologia predarii unitatilor de masura

5Metodologia predarii elemntelor de geometrie

6.Algoritmi de calcul in clasele I - IV

adunare, scadere, inmultire, impartire, ordinea operatiilor

7. Metode de rezolvare a problemelor de matematica

figurativa, suma si diferenta, suma si raport, diferenta si raport, metoda comparatiei, metoda falsei ipoteze, metoda drumului invers, regula de 3 simpla, regula de 3 compusa, probleme de miscare (urmarire si intalnire), probleme nonstandard

8. Obiectivele predarii matematicii in ciclul primar

(specifice predarii-invatarii matematicii in ciclul de achizitii fundamentale si in ciclul de dezvoltare)

9. Modalitati de activizare a elevilor in lectia de matematica

forme de organizare; strategii de: diferentiere, individualizare, personalizare, invatarea prin cooperare

10. Jocul didactic in lectia de matematica

11. Caracterul practic-aplicativ al matematicii

contexte de aplicare (explorare, investigare, aproximare, comparare, masurare, experimentare)

12. Abordarea interdisciplinara a matematicii

PEDAGOGIE SI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE

Programa pentru definitivare in invatamant

institutori / invatatori

A.   PREZENTARE GENERALA. COMPETENTE CHEIE

Programa de pedagogie pentru definitivarea in invatamant reprezinta o componenta esentiala a curriculum-ului destinat formarii continue a invatatorilor, institutorilor cu pregatire medie si universitara (de scurta durata) care lucreaza in invatamantul primar.

Conceptia si principiile care stau la baza realizarii ei sunt:

a.      continuitate, reflectata in obiectivele si continuturile stabilite asigurandu-se atat integrarea pregatirii initiale din perioada studiilor liceale cat si formarea / dezvoltarea pentru cariera didactica (gradele didactice II si I);

b.     coerenta, conferita de organizarea si articularea modular-tematica a obiectivelor ariilor de continut si referintelor bibliografice orientate spre a elimina repetitiile, interferentele si contradictiile conceptual-metodologice ale diferitelor abordari respectand insa legitimitatea variatelor puncte de vedere;

c.      adecvarea, asigurata prin corelarea si armonizarea obiectivelor si a continuturilor dezvoltate cu directiile si programele de reforma educationala aflate in desfasurare in Romania;

d.     dezvoltarea si inovarea, satisfacute prin introducerea unor noi temne destinate sa initieze candidatii in ceea ce semnifica astazi achizitie moderna, pozitiva in domeniul de referinta psihopedagogic, sa sensibilizeze cadrele didactice, invatatatori, la problematica tendintelo r de inovarea a teoriei si a practicii educationale pe plan national si international;

Domeniile si unitatile de competenta cheie, precum si nivelurile de performanta vizate de examenul de definitivat la disciplina pedagogie - elemente de psihologie sunt, in principal urmatoarele:

stapanirea si utilizarea adecvata si argumentata a conceptelor, teoriilor, orientarilor si tendintelor stiintifice specifice fiecarei arii tematice stabilite in programa;

stapanirea optima a capacitatilor de proiectare, conducere si evaluare a proceselor de instruire si educatie scolara si extrascolara in invatamantul primar;

manifestarea unei conduite psihopedagogice optim creative in domeniul organizarii experientelor de instruire si invatare, al interpretarii fenomenelor si proceselor educationale, al solutionarii dificultatilor de transpunere in practica scolara a teoriilor si modelelor de referinta in disciplina predata

utilizarea eficienta a metodologiei stiintifice destinate cunoasterii si formarii elevilor / grupurilor scolare, comunicarii educationale eficiente, consilierii elevilor si parintilor;

manifestarea unor atitudini si motivatii pozitive fata de evolutia  personalitatii elevului, asigurand astfel sanse de acces, de reusita si integrare scolara si sociala pentru toti copiii .

Comparativ cu vechea programa de definitivare, prezentul corp de teme aduce unele ameliorari. Acestea constau in :

a)     restructurarea unor elemente in continutul temelor, inclusiv introducerea unor concepte noi;

b)     introducerea de noi teme (de exemplu, temele vizind sistemul institutional, managementul clasei de elevi);

c)     prezentarea unei bibliografii generale si tematice nerestrictive, continand documente legislative si cu rol reglator in invatamant, cursuri si monografii, precum si dictionare, de natura sa dezvolte bibliografia atasata fiecarei teme; ea va fi consultata corespunzator solicitarilor din subtematica prezentata.

B. TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII SI APLICATII

I.        Problematica educatiei si a invatamantului in societatea contemporana. Inovatie si reforma in scoala romaneasca .

II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane.

III. Structura si dinamica personalitatii.

IV. Problematica sistemului institutional si a procesului de invatamant.

V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective.

VI. Invatarea scolara.Orientari contemporane in teoria si practica invatarii.

VII.Probleme teoretice si practice ale curriculumului. Reforma curriculumului in

invatamantul romanesc.

VIII.Predarea.Orientari contemporane in teoria si practica predarii.

IX. Metodologia si tehnologia instruirii.Moduri si forme de organizare a activitatilor

didactice.

X. Evaluarea in procesul de invatamant si educatie.

XI. Proiectarea pedagogica a educatiei si instruirii.Moduri si forme de organizare a

activitatilor didactice.

XII.Consilierea. Managementul clasei de elevi.

BIBLIOGRAFIE GENERALA

Legea invatamantului nr.84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr.606,10 decembrie 1999.

Legea privind Statutul personalului didactic nr.128/1997.Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.158.

MEN, Curriculum National. Planuri - cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar (coord.D.Georgescu, M. Cerchez, M. Singer, L. Preoteasa), Bucuresti, Editura Corint,1999.

CERGHIT, I..,VLASCEANU,L.Curs de pedagogie,Bucuresti, 1988.

COSMOVICI,A., IACOB,L.(coord.), Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom,1998.

CUCOS,C.(coord), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si grade didactice, Iasi, Polirom,1998.

IUCU,B.,R, Managementul si gestiunea clasei de elevi – fundamente teoretico-metodologice, Iasi, Polirom, 2000.

IONESCU,M., RADU,I.(coord), Didactica moderna, Cluj-Napoca, Dacia, 1995.

JINGA,I. ,ISTRATE,E.(coord), Manual de pedagogie, Bucuresti, Editura All,1998.

NEACSU,I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP,1999.

NECULAU.A.,COZMA,T.,(coord),Psihopedagodie pentru examenul de definitivat si gradul II,Iasi,Editura S.Haret,1999.

CRISTEA,S.,Dictionar de termeni pedagogici,Bucuresti,EDP,1998.

SCHIOPU,U.(coord),Dictionar de psihologie,Bucuresti,Editura Babel,1997.

IV.     ANALITICA TEMELOR

I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. Inovatie si reforma in scoala romaneasca

1). Educatia si provocarile lumii contemporane:criza mondiala a educatiei,procese de

tranzitie,solutii generale si specifice.

2). Educatia si dezvoltarea durabila a sociatatii intre exigentele prezentului si cele ale

viitorului.Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/autoeducatie.

3). Inovatie si reforma in invatamantul primar romanesc-finalitati,tendinte,politici si

practici educationale (implicarea parintilor si a comunitatii in viata scolii).

Managementul schimbarilor in invatamant.

4). Alternative la invatamantul primar din Romania: Waldorf, Step by Step.

BIBLIOGRAFIE

Agentia Nationala Socrates,Combaterea esecului scolar:o provocare pentru constructia europeana, Bucuresti, Editura Alternative,1996.

BARZEA,C., Arta si stiinta educatiei, Bucuresti, EDP,1995

BARZEA,C.,(coord), Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective, Bucuresti, Institutul de Stiinte ale Educatiei, 1993.

BOTKIN,J.,W., ELMANDJRA,M., MALITA,M., Orizontul fara limite al invatarii, Bucuresti Editura Politica, 1981.

DAVE,R.H.(subred), Fundamentele educatiei permanente Bucuresti, EDP,1991.

CRISTEA,S., Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului, EDP,1994.

FAURE,E.,(si colab), A invata sa fii. Un raport UNESCO, Bucuresti, EDP,1982

MARGA,A., Educatia in tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1999.

MIROIU,A.,(coord), Invatamantul romanesc azi. Studii de diagnoza, Iasi, Editura Polirom1998

NEACSU,I.,(coord.), Scoala romaneasca in pragul mileniului III, Bucuresti, Editura Paideia,1997.

PAUN, E., Educatia si dezvoltarea sociala in domenii ale pedagogiei(coord, S.,STANCIU) Bucuresti EDP,1983.

Xxx Problematica reformei, Revista de pedagogie,nr.1-2/1993.

STANCIU,I.,GH. Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX, Bucuresti EDP, 1995.

TOMAS,J., Marile probleme ala educatiei in lume, Bucuresti, EDP,1977.

VAIDEANU,G.,Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti Editura Politica,1988.
VAIDEANU,G., UNESCO-50-EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996.

VLASCEANU,L., Decizie si inovatie in invatamant, Bucuresti, EDP,1979.

xxx  Curriculum National. Cadru de referinta, MEN - CNC, Bucuresti, Editura

Corint, 1998.

xxx  Programe scolare pentru invatamantul primar, MEN-CNC, Corint, 1998.

xxx  Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar, MEN,

Editura Corint, Bucuresti,1999.

II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane

1). Conceptul de educabilitate.

2). Teorii privind educabilitatea:teorie ereditarista,teoria ambientalista,teoria dublei

determinari-esenta (mecanisme),limite.

3). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale.

4). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale

5). Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale.

6). Specificul influentelor educative si ale mediului la scolarul mic si mijlociu.

BIBLIOGRAFIE

Antonesei,L.,Paideia. Fundamentele culturale ale educatiei, Iasi, Editura Polirom,1996.

Birch,A.,Hayward,Sh., Diferente interindividuale, Bucuresti, Editura Tehnica,1999.

Golu,P., Invatare si dezvoltare, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica,1985.

Larmat,J.,Genetica inteligentei, Bucuresti, Editura, Stiintifica si Enciclopedica,1977.

Macovei,E., Educabilitatea (in Pedagogie) Bucuresti, EDP,R.A., 1997.

Monteil,J-M., Educatie si formare, Iasi Editura Polirom,1997.

Negret,I., Educabilitatea (in Manual de pedagogie)(coord.,I.Jinga,;E.,Istrate), Bucuresti Editura All, 1998.

Oancea Ursu,Gh., Ereditatea si mediul in formarea personalitatii, Timisoara, Editura Facla,1985.

Paun,E., Educabilitatea (in Curs de pedagogie), (coord I.,Cerghit.;L.,Vlasceanu), Bucuresti Universitatea Bucuresti ,1988.

Piaget,J., Biologie si educatie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.

Todoran,D., Individualitate si educatie, Bucuresti, EDP, 1974

III . Structura si dinamica personalitatii

1). Conceptul de personalitate:

- Modele de abordare a personalitatii - modelul trasaturilor, modelul factorial,

modelul umanist s.a;

- Structura personalitatii - temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor.

Perspective noi in abordarea structurii personalitatii.

2). Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a scolarului mic si mijlociu.

3). Dimensiunea creativa a personalitatii.Formare, dezvoltare, exprimare, afirmare in plen

individual si social.

4). Metode si tehnici de cunoastere a personalitatii scolarului mic si mijlociu.

BIBLIOGRAFIE

Allport,G.,Structura si dezvoltarea personalitatii, Bucuresti, EDP, 1981.

Cosmovici,A.; Iacob,L., Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom, 1998.

Cretu,C., Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom,1997.

Davitz,G.;Ball,S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP, 1978.

Nicola,Gr.(coord.), Psihologia sociala, Aspecte contemporane, Iasi, Editura Polirom,1996.

Oprescu,V., Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice, Craiova, Editura Universitaria,1996.

Pavelcu,V., Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii, Bucuresti,EDP,1982.

Popescu-Neveanu, P.;Zlate,M.,Cretu,T.,(sub redactie) Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti, 1987.

Stoica,A.Creativitatea elevilor - posibilitati de cunoastere si educare, Bucuresti, EDP, 1983.

Schiopu,U., Verza,E.,Psihologia varstelor. Ciclurile vietii,Bucuresti,EDP,1995.

Zlate,M., Fundamentele psihologiei, Bucuresti Editura XXI,1994.

Zlate,M., Eul si personalitatea ,Bucuresti,Editura”Trei”,1997.

IV. Problematica sistemului institutional de invatamant si a procesului de invatamant

1). Sistemul de invatamant-concept, functii, structura, tendinte de evolutie.

2). Procesul de invatamant-concept, functii, structura. Dimensiuni generale (functionala,

structurala, operationala). Caracteristici generale (interactiunea invatator - elev,

interdependenta informativ – formativ, reglarea - autoreglarea). Specificul abordarii

sistemice si comunicationale in invatamantul primar.

3). Analiza procesului de invatamant la nivelul interactiunii, evaluarea initiala-predare-

invatare-evaluare.

4). Interdependenta formal-nonformal-informal la nivelul sistemului si al procesului de

invatamant.

5). Normativitate in procesul de invatamant. Sistemul principiilor didactice. Fundamente

relevanta pentru invatamantul primar, practica, aplicatii.

BIBLIOGRAFIE

Agentia Nationala Socrates, Fise descriptive ale sistemelor educative ale statelor membre in Comunitatea Europeana (in Combaterea esecului scolar o provocare pentru constructia europeana) Bucuresti, Editura Alternative,1996

Calin,M., Procesul instructiv – educativ - subsistem pedagogic. Perspectiva sistematic structurala si functionala (in Procesul instructiv-educativ. Instruirea scolara. Analiza multireferentiala), Bucuresti,EDP,1995

Calin,M., Normativitatea educatiei (in Teoria educatiei,fundamentarea epistemica si metodologica a actiunii educative) Bucuresti Editura All,1996

Cerghit,I., Procesul de invatamant-cadrul principal de instruire si educare a elevilor.

Abordarea sistemica a procesului de invatamant (in Sinteze pe teme de didactica moderna), Culegere editata de revista”Tribuna scolii”, Bucuresti, 1986,(coord.Radu,I.T.)

Cristea,S., Formele educatiei. Sistemul de educatie, in pedagogie, volumul I Pitesti, Editura Hardiscom,1997

Cucos,C., Normativitatea activitatii didactice(in Pedagogie),Iasi,Editura Polirom,1996.

Ministerul Invatamantului, Invatamantul din alte tari,Bucuresti,1990.

Nicola,I., Procesul de invatamant(in Pedagogie),Bucuresti,EDP,1994.

Paun,E., Scoala-abordare socio pedagogica, Iasi Editura Polirom, 1999.

Vaideanu,G., Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti Editura Politica,1988

V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective

1). Definirea si analiza conceptelor:finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina, profilul

educational al elevului.

2).Taxonomia finalitatilor.Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro-

micro(finalitati de sistem-finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale-

specifice /intermediare;obiective-cadru, obiective de referinta; concrete/ operationale);

continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si

specifice; temporalitate; masurabilitate s.a.

3).Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica, limite,

Aplicatii.

BIBLIOGRAFIE

Calin.M., Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Instruire scolara. Analiza multireferentiala, Bucuresti, EDP, 1995

Cerghit.I.,(coordonator), Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP, 1983

Cristea, S., Finalitatile educatiei ( in Pedagogie), vol.I, Pitesti, Editura Hrdiscom,1996

Cristea.S., Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie), vol.2. Pitesti, Editura Hardiscom,1997.

Cucos.C., Finalitatile educatiei (in Pedagogie), Iasi, Editura Polirom, 1996

De Landsheere, V.,De Landsheere, G., Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti, EDP, 1979

Dimitriu. E., Finalitatile educatiei (in Probleme fundamentale ale educatiei, coord.D.Todoran), Bucuresti, EDP, 1982.

Gagne.R.,Briggs,L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP,1977.

Neacsu,I. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. I,Cerghit, L.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti,1988.

Nicola. I., Finalitatile actiunii educationale. Proiectarea educationala, in Pedagogie, Bucuresti, EDP.1994

Potolea.D., Scopuri si obiective ale procesului didactic in Sinteze pe teme de didactica

Moderna (coord.I.T.Radu). Culegere metodica editata de “Tribuna Scolii”, Bucuresti, 1996.

Potolea.D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale (in Curs de pedagogie coord.I.Cerghit, L.Vlasceanu), Universitatea Bucuresti, 1988.

Curriculum National -Cadru de referinta , M.E.N.- C.N.C, Corint, Bucuresti,1998.

VI. Invatarea scolara. Orientari contemporane in teoria si practica invatarii

1). Conceptul de invatare scolara.Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si niveluri de

invatare.Teorii ale invatarii (B.F.Skinner, J,Piaget, L.S.Vagotski, J.Bruner,

D.P.Ausubel,Gagne s.a.).

2). Conditii interne ale invatarii scolare: procesele congnitive, afective, volitive :

motivatia-geneza,dinamica,forme,structuri motivational-atitudinale.Legea optimului

motivational.

3). Conditii externe ale invatarii scolare: statutul profesorului,mediul scolii si al clasei de

elevi, mediul socio-familial, factori ergonomici si de igiena ai invatarii s.a.

4). Interdependenta dintre conditiile interne si externe ale invatarii. Valorificare si

optimizare.

5). Specificul invatarii la scolarul mic si mijlociu.

BIBLIOGRAFIE

Ausubel,D.,Robinson,R. Invatarea in scoala. O introducere in psihologia pedagogica,

Bucuresti,EDP,1981.

Cosmivici.A.(coord.A.Neculau,T,Cozma), Invatarea scolara (in Psihopedagogia pentru examenul de definitivare si gradul I), Iasi Editura Spiru Haret,1994.

Gagne,R.,”Conditiile invatarii”, EDP,Bucuresti,1975.

Golu,P.,Verza,E.Zlate,M.”Psihologia copilului”, Manual pentru scoli normale, EDP,

Bucuresti,1993.

Golu,P., Invatare si dezvoltare, Bucuresti,ESE,1985.

Kulcsar,T., Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP,1978.

Jinga,I.,Negret,I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin,1999.

Miclea,M.,Psihologia cognitiva, Cluj-Napoca,Editura Gloria,1994.

Miclea,M., Invatarea scolara si psihologia cognitiva, in Educatia si dinamica ei, (coord.M.Ionescu),Bucuresti,Editura Tribuna Invatamantului,1998.

Neacsu,I., Metode si tehnici moderne de invatare eficienta, Bucuresti, Editura Militara,1990.

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti,EDP,1999.

Verza, E., Schiopu, U.,Psihologia varstelor, Bucuresti, EDP, 1995.VII. Probleme teoretice si practice ale curriculumului

Reforma curriculumului in invatamantul primar romanesc

1). Analiza conceptelor: curriculum, arie curriculara,ciclu curricular ,continut al

invatamantului, situatie de invatare.

2). Relatia obiective-continuturi,metode de predare-invatare-evaluare.

3). Factori determinanti si surse generatoare in elaborarea curriculumului.

4).Tipuri de curriculum:core curriculum(de baza, trunchi comun)-curriculum la dispozitia

scolii; analiza raporturilor obligatoriu-optional; formal-nonformal; national-local.

5). Orientari si practici noi in organizarea curriculumului: interdisciplinaritate,organizare

modulara,organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat.

6). Documentele curriculare: planul-cadru, programe scolare, manualele, materialele-

suport (ghiduri,portofolii,culegeri,manualul profesorului etc.). Metodologia aplicarii

lor in scoala.

BIBLIOGRAFIE

Cretu,C.,Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi , Editura Polirom,1998.

Cretu,C., Conceptul de curriculum (etimologie, evolutii semantice ale conceptului de curriculum, definitii, componentele curriculumului, tipuri de curriculum), (in Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, coord. C, Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.

Cristea,S., Proiectarea curriculara (in Pedagogia), vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom,1997.

Crisan,Al.(coord.), Curriculum scolar. Ghid metodologic, Bucuresti, M.E.I.-I.S.E., 1996.

Cucos,C., Delimitari conceptuale: continut al invatamantului si curriculum (in Pedagogie), Iasi, Editura Polirom,1996.

Curriculum si dezvoltare curriculara, Revista de pedagogie, nr.3-4/1994.

D’Hainaut,L.,(coord.), Programe de invatamant si educatia permanenta, Bucuresti, EDP,1981

Jinga,I., Negret,I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin,1999.

Potolea,D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale, (in Curs de pedagogie-coord: I.Cerghit,L.Vlasceanu), Bucuresti, Universitatea Bucuresti,1988.

Stanciu,M., Reforma continuturilor invatamantului.Cadru metodologic, Iasi, Editura Polirom, 1999.

Vaideanu,G.,Orientari si tendinte in educatia contemporana, (in Educatia la frontiera dintre milenii ), Bucuresti, Editura Politica,1988.

Ungureanu,D., Teoria curriculumului, Timisoara Editura Mirton,1999.

VIII. Predarea. Orientari contemporane in teoria si practica predarii

1). Conceptul de predare. Relatia predare – invatare - evaluare.

2). Predarea - act de comunicare pedagogica eficienta.

3). Strategii si stiluri de predare.

4). Specificul predarii in invatamantul primar.

5). Modele de determinare a eficacitatii si eficientei predarii si a comportamentului

didactic al invatatorului.

BIBLIOGRAFIE

Davitz,J.,Ball,S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP,1978.

Dragu,A., Structura personalitatii profesorului, Bucuresti, EDP.1996.

Ionescu,M.,Chis,V., Strategii de predare-invatare in concordanta cu scopurile didactice, (in Sinteze pe teme de didactica moderna ), Bucuresti, Tribuna Invatamantului,1986.

Iucu,R., Managementul clasei de elevi, Iasi, Polirom, 2000.

Marcu,S.(coord.),Competenta didactica-perspectiva psihologiei,Bucuresti,Editura All,

Mitrofan,N.,Aptitudinea pedagogica, Bucuresti,Editura Academiei ,1982.

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP,1999.

Potolea,D., Profesorul si strategiile conducerii invatarii, (in vol.Structuri,strategii si performante in invatamant coord.I.Jinga,L.Vlasceanu), Bucuresti, Editura Academiei, 1989.

Soitu,L., Pedagogia comunicarii,Bucuresti,EDP,1997.

IX. Metodologia si tehnologia instruirii

1). Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, strategie, metoda, procedeu, mijloc.

Analiza interdependentelor.Rolul integrator al strategiilor didactice.

2). Sistemul metodelor de instruire.Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de

metode. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul primar.

3). Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta,

activizatoare, creativa.

4). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative.

5). Instruirea asistata de calculator- directie strategica in perfectionarea metodologiei si

tehnologiei instruirii.

BIBLIOGRAFIE

Cerghit,I., Metode de invatamant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980.

Cerghit,I., Neacsu,I., Metodologia activitatii didactice,(in Didactica-coord.D.Salade ),

Bucuresti, EDP,1982.

Chis,V., Demersuri de instruire sub asistenta calculatorului, (in Educatia si dinamica ei), Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului,1998.

Cretu,C., Instruirea asistata de calculator. Experiente si perspective, (in Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II coord. A.Neculau, T.Cozma), Iasi, Editura Spiru Haret,1994.

Ionescu,M.,Chis,V.,Metodologia activitatii didactice, (in Didactica moderna coord.M.Ionescu,I.Radu),Cluj-Napoca,Editura Dacia ,1995.

Mucica,T.(coord.),Indrumar metodic pentru folosirea mijloacelor de invatamant, Bucuresti,EDP,1982.

Moise,C., Metode de invatamant, (in Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si grade didactice -coord.C.Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.

X. Evaluarea in procesul de invatamant si educatie

1). Definirea si analiza conceptului de evaluare .Masurarea-aprecierea-decizia.Integrarea

evaluarii in procesul de invatamant.

2). Functiile evaluarii: de informare, motivationala, de control, diagnoza, selectie si

certificare, prognoza, reglare-autoreglare.

3). Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare: initiala,

continua / formativa, finala / sumativa.

4). Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare (verificari orale,

lucrari scrise, lucrari practice, teste de evaluare, proiecte, potofolii, chestionare,

observatiile s.a).

5). Factori perturbatori si erori in evaluarea scolara. Modalitati de corectare.

6). Metodologia proiectarii, elaborarii , aplicarii si interpretarii probelor evaluative.

7). Formarea capacitatii de autoevaluare la elevi.

8). Perfectionarea metodologiei de evaluare si perspectiva reformei invatamantului in

Romania.

BIBLIOGRAFIE

Cucos, S., Probleme de docimologie didactica, in Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si gradele didactice (coord.C.Cucos),Iasi,Editura Polirom,1998.

De Lansheere,G., Evaluarea continua a elevilor si examenele, Bucuresti, EDP,1975.

Jinga.I.,Petrescu,A., Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Delfin,1996.

Neacsu,I., Stoica,A.,(coord.), Ghid general de evaluare si examinare, MEN, Bucuresti,

Editura Aramis, 1996.

MEN, Reforma sistemului de evaluare si examinare, Bucuresti, Editura Scoala Romaneasca, 1998.

Radu,I.T., Evaluarea rezultatelor scolare , in Sinteze pe teme de didactica moderna,

Bucuresti,Tribuna Invatamantului,1981.

XI. Proiectarea pedagogica a activitatilor de instruire si educare . Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice

1). Conceptul de proiectare pedagogica. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare,

orientare, organizare,dirijare,reglare-autoreglare,decizie, inovare.

2). Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta

spatiotemporal, determinarea continuturilor; stabilirea strategiei optime de actiune;

stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare.

3). Niveluri ale proiectarii pedagogice.Finalizarea proiectarii pedagogice :

3.1.Proiecte elaborate pe: ciclul,an,semestru de invatamant;saptamana,ora;

3.2.Proiecte elaborate pe: arii curriculare, disciplina scolara, tema,subiect.

4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de instruire si educatie.Modele

de proiectare a lectiei , a altor activitati scolare si extrascolare.

5). Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare.

6). Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice:concept,tipologie(frontal,pe

grupe,individual etc.): Lectia - activitate didactica de baza.Alte forme de organizare.

7). Aplicatii : proiectarea unui sistem de lectii, de alte activitatii scolare si extrascolare.

BIBLIOGRAFIE

Buzas,,L., Activitatea didactica pe grupe, Bucuresti, EDP, 1976.

Cerght,I.,(coord.). Perfectionarea lectiei in scoala moderna Bucuresti, Edp, 1983.

Gagne’,R.M.., Briggs,L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP,1977.

Ionescu,M., Clasic si modern in organizarea lectiei , Cluj-Napoca Editura Dacia,1982.

Ionescu,M.,Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia,1982.

Jinga ,I..,Negret,I., Invatarea eficienta Bucuresti, Editura Aldiri,1999.

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti,EDP,1999.

XII. Consilierea . Managementul clasei de elevi

1). Delimitearea conceptelor : managementul organizatiei scolare , managementul clasei,

microgrup scolar, consiliere, orientare scolara si profesionala.

2).Clasa de elevi ca grup educational. Sintalitatea clasei de elevi.

3).Consilierea psihopedagogica. Orientare scolara si profesionala: fundamente , obiective,

continuturi, metodologie, cadru institutional (centre si cabinete de asistenta

psihopedagogica a elevilor , cadrelor didactice si parintilor).

4). Documente utilizate in managementul clasei de elevi : planul activitatii educative(pe

ciclu, an, semestru), fisa de caracterizare psiho-socio-pedagogica a clasei de elevi ; fisa

de caracterizare psihopedagogica a elevului.

5). Parteneriat si cooperare in domeniul consilierii.

BIBLIOGRAFIE

Badea. E., Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 17 - 18 ani, Bucuresti, Editura Tehnica ,1997.

Cretu,C., Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi, Editura Polirom,1998.

Dirigintele. Ora de dirigentie,volum editat de Tribuna Invatamantului, Bucuresti,

1995.

Dragan,I.,Ozunu, D., Tomsa,Gh.,(coord.),Dictionar de orientare scolara si profesionala, Bucuresti, Editura Afeliu,1996.

Geissler,E., Mijloace de educatie , Bucuresti, EDP,1977.

Holban,I., (coord.), Cunoasterea elevului. O sinteza a metodelor, Bucuresti, EDP.,1978.

Iucu,R., Managementul clasei de elevi,Bucuresti,Editura D.Bolintineanu, 1999.

Iucu,R.,Managementul si gestiunea clasei ,Iasi, Editura Polirom, 2000.

Nicola,I., Dirigintele si sintalitatea colectivului de elevi,Bucuresti,EDP,1978.

Paun,E., Clasa de elevi ca grup educational, in Sociopedagogie scolara , Bucuresti,EDP,1982.

Paun,E., Scoala - abordare sociopedagogica, Iasi,Editura Polirom,1999.

Salade,D., Dimensiunile educatiei , Bucuresti, EDP,1997.

Toma,S., Profesorul ,factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnica,1994.

Tomsa,Gh., Consilierea si orientarea in scoala, Bucuresti, Casa de Editura si Presa, Viata Romaneasca,1999.

Tomsa,Gh.,Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi, Bucuresti Casa de Editura si Presa, Viata Romaneasca,1999.

Zlate,M.,Zlate,C., Cunoasterea si activarea grupurilor scolare,Bucuresti,Editura Politica, 1982.

INAPOIloading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2144
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site