Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

PROIECT DIDACTIC CLASA I - Limba si literatura romana – Citire

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


                                                                                                                                                      

Data : 28.03.2006                                                                             CLASA  I 

Scoala cu Clasele I – IV , Mesteacan,

Comuna Icusesti / Neamt                                                  Invatatoare

                                           

                                              PROIECT   DIDACTIC

Aria curriculara : Limba si comunicare

Disciplina : Limba si literatura romana – Citire

Unitatea de invatare : Literele alfabetului . Propozitia . Cuvantul . Silaba . Grupuri din

                                       trei litere

Subiectul :  ,,Stefan cel Mare’’ .  Sunetul [ f ] si litera ,, f ’’mic , de tipar

Obiectiv fundamental : Familiarizarea  cu sunetul [ f ]  si litera ,,f’’mic ,de tipar

Obiective operationale :

A.     Cognitive . La sfarsitul activitatii , elevii vor fi in masura :

OC1 – sa identifice sunetul [f] ,aflat in diferite pozitii ale cuvintelor(obiectiv de actualizare ):

                  MINIMAL: – identificarea cuvintelor care contin sunetul [f];

NIVEL {   MEDIU     : - stabilirea silabei care contine sunetul [f];

                  MAXIMAL:- marcarea sunetului [f] in cadrul silabei si al cuvantului cu ajutorul

                                        simbolului ( ovalul plin – pentru consoane).

OC2 – sa identifice trasaturile relevante ale literei,,f’’ de tipar(obiectiv de initiere):

                  MINIMAL : - recunoasterea globala a literei ,,f’’;

NIVEL {   MEDIU      : - identificarea elementelor componente  ;

                  MAXIMAL: - identificarea trasaturilor comune cu alte litere invatate .

OC3 – sa intuiasca integral imaginea compozitie (obiectiv de exersare) :

                  MINIMAL : - observarea imaginii;

NIVEL {   MEDIU      : - semnalarea vorbitorului ;

                  MAXIMAL: - receptarea mesajului ,prin lectura enuntului –pretext .

OC4 – sa exerseze in cuvinte izolate (coloane ) litera nou invatata(obiectiv de exersare si  dezvoltare ) :

                   MINIMAL: - identificarea cuvintelor care contin litera nou invatata ;

NIVEL {    MEDIU    : -  lectura cuvintelor din coloane :

                   MAXIMAL: - includerea in enunturi (orale) a cuvintelor din coloane .

OC5 – sa recepteze prin lectura textul (obiectiv de dezvoltare ) :

                   MINIMAL : - citirea in ritm propriu al textului ;

NIVEL {    MEDIU      : - parcurgerea integrala a textului ;

                   MAXIMAL: - receptarea textului prin evidentierea elementelor de continut .

OC6 – sa aplice la nivel de performanta , cunostintele nou insusite (obiectiv de extindere si 

           de evaluare )

                   MINIMAL : intelegerea continutului cerintelor ;

NIVEL  {   MAXIMAL: rezolvarea cerintelor .

B.     Motrice . La sfarsitul activitatii , elevii vor fi in masura :

OM1 – sa manevreze eficient literele mobile ale alfabetarului  ;

OM2 – sa-si coordoneze miscarile pentru a foileta in conditii de igiena si eficienta manualul si

pentru a manevra corect instrumentele de lucru .

C.     Afective . Elevii :

OA 1 – vor manifesta interes pentru insusirea literei de tipar ,cu ajutorul careia se deruleaza

actul citirii ;

OA 2 – vor exprima interes pentru continutul textului din manual .

Tipul de activitate : insusirea de noi cunostinteResurse { a) Pedagogice :- conversatia euristica , explicatia , lectura , metoda analitico-  

                                            sintetica , exercitiul ;

                 b) Materiale : - plansa cu litera ,, f ’’; Abecedar-ed.Aramis , alfabetare, fise de lucru, portretul lui Stefan cel Mare ;

                 c) Bibliografice {  - lingvistice :  LR IX- X, LRAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                - metodice  : LRDG , MLRIS , MLRIA , DLPIS .

                 d) Temporale : 45’ – 50 ‘

                                                                   

Forme de activitate : frontala dirijata ,frontala interactiva , independenta , pe grupe mici(cate

                                     doi elevi )   ;

                          

                                                            SCENARIU   DIDACTIC

Moment organizatoric

-         pregatirea materialelor pentru desfasurarea lectiei ;

-         pregatirea elevilor cu cele necesare .

I . Verificarea cunostintelor anterioare ( reactualizare )     

 OM 2 * - exercitiul  /  evaluare reciproca

-         DIFERENTIATA :

       a)  -  fisa de lucru (independenta)( 3-4 elevi ) - sa identifice prin incercuire grupul de litere corespunzator sunetului ,, che’’;

       b) -   Independenta ( 2-3 elevi ): - sa compuna la alfabetar anumite propozitii , cuvinte care sa contina grupul de litere corespunzator sunetului ,, che ‘’;

       c) -   directa (2-3 elevi ) : - sa citeasca anumite cuvinte din coloane , propozitii (in lant ,pe silabe , cursive)  din textul ,, La concert ‘’ - ,, che , Che ‘’.

 -      Voi face aprecieri asupra modului cum s-a citit .

II . Captarea atentiei                                                            

      *  - conversatia euristica / observare

 a )  componenta fonetica :

    * voi pura cu elevii un scurt dialog despre tara , incursiune in trecut referitoare la conducerea tarii (prezent- presedinte  /  trecut – domnitor , domn ) exemplu de domnitor : Stefan cel Mare ( se fac precizari istorice mai importante din timpul domniei ) ;

    * voi prezenta elevilor portretul lui Stefan cel Mare si se cere elevilor sa identifice personajul din relatarile facute .
III . Anuntarea scopului si a obiectivelor                                 

OA 1  *  - explicatia  / observatia

    - astazi vom invata un  sunet nou , il vom identifica  in silabe  , vom citi cuvinte care contin acest sunet ,vom alcatui propozitii ,dupa care vom citi textul ,, Stefan cel Mare ‘’;

 IV . Prezentarea continutului  noii invatari  

           OC 1, OC 3  / *  - metoda analitico-sintetica-fonetica / exercitiul.evaluare reciproca

b )  componenta comunicationala  

     * Deschiderea abecedarelor

     * Intuirea imaginii – compozitie : 

         - observarea detaliilor ;

         - identificarea personajelor ;

      * Enuntul – pretext ( metoda analitico-sintetica )

                                ,, Stefan era curajos .‘’

          __________________________________________________   .

          _______________           ____________            ____________   .

          ______    _______           _____    _____            ___   ___   ___   .

             III              III                     I           II                  II       II     III

           

               III     -   III  .                        >>>  c c v  - c v c        

               Ste_  -      fan

              

   

      

    - se analizeaza propozitia :  Cate cuvinte are ?( trei )

         - Care sunt acestea ?(primul ,,Stefan’’, al doilea ,,era’’,si al treilea ,,curajos’’ .

         -  Care este primul cuvant ? ( Stefan)

         - voi cere elevilor sa desparta acest cuvant in silabe : ,, Ste – fan’’;( acest cuvant are doua silabe ) ;

         - Ce sunete auzim in prima silaba ? ([ s , t , e ].)

         - Ce sunet   se aude la inceputul silabei a doua ? ( sunetul[ f ])

         -   repeta toti sunetul nou descoperit [ f ] de mai multe ori si se discuta felul in care se rosteste .  V.       

   V . Dirijarea invatarii    

   OC 1, OC 2, OC 4 , OC 5  / * -  exercitiul, observatia, conversatia ,explicatia ,analiza fonetica /

                                                                                   citirea , exercitiul,evaluare reciproca

 c )  componenta grafica

      

      * Prezentarea literei ,, f’’ mic de tipar ( plansa )                 

      * Intuirea literei –titlul din abecedar ( de culoare rosie )

      * Intuirea elementelor  componente  

      * Asocierea literei cu sunetul corespunzator

      * Identificarea (recunoasterea ) literei ,, f ‘’ la alfabetar  , pe fise individuale (diferentiata –pe grupe ).

 

d )   componenta preparatorie  

 DIFERENTIATA (pe grupe de elevi )

-         constituirea cuvintelor din coloane cu ajutorul alfabetarului in banci :

                 fap-te     / frun-te    / su-flet     / fri-ca       /    Ste-fan

-         lectura coloanelor de cuvinte { pe unitati (silabe );

                                                      {  cursiva  (globala )  ;

-  sa  include in enunturi cuvintele din coloane .

e )   componenta performanta

DIFERENTIAT :  propun elevilor {– sa observe pe rand sirul literelor din abecedar si sa le citeasca  observand pronuntia acestor consoane  : [ r , f , g , b , s , v ]-trasaturi comune cu [f];

                                                        {-  solicit sa  lectureze imaginile (frunza , nufar , coif ) pe unitati si cursiv specificand locul sunetului [ f ] / numar silabe / repetarea in final a sunetului  nou ;  VI . Obtinerea performantei     

   OC 4  / * - exercitiul 

DIFERENTIAT : se cere elevilor { -sa dea exemple de cuvinte care sa contina sunetul [ f ] ;

                                                         - sa dea exemple de cate o propozitie in care fiecare

                                                           cuvant incepe cu sunetul [ f ] .                                                       

  VII .  Feedback- ul                             

             OC 5 , OC 6 / * - lectura , conversatia  / - autoevaluare

-         lecturarea  textului  in gand de catre elevi ;

-         analiza primara a continutului textului , prin intrebari de control de tipul :   ,, Care este titlul ?’’ , ,, Despre cine se vorbeste  ?’’, ,, Cine era Stefan cel mare ? ‘’ , ,, Cum era el ?’’ , etc.

-         exersarea lecturii { - integrala / - selectiva .

-         lectura model a textului .

 VIII . Evaluarea cunostintelor  ( achizitiilor )

         OC 6 / * exercitiul  / evaluare reciproca, autoevaluare

 A . Extindere si evaluare ( pentru elevii care si-au asumat continutul invatarii ) :

       - sa ordoneze cuvintele din proverbul aflat in abecedar :

         se     fapte       .       dupa        Omul       cunoaste

         Omul se cunoaste dupa fapte .

 B .   Recuperare ( pentru cei care au intampinat dificultati in asimilarea cunostintelor ) :

 

-         joc ,, Eu spun una, tu spui multe ’’

-           Ex. :  fata-fete     fruct-fructe      frate-frati            film- filme

                 frizer- frizeri        floare- flori         furnica- furnici

                  foc- focuri            far-faruri             familie –familii

                  fabrica – fabrici     semafor – semafoare       cofetar-cofetari   , etc.

 IX . Retentia  si transferul

OA 2, OC 6 , OC 2 /  - problematizarea , conversatia ,explicatia  / * - eprecieri , evaluare reciproca

 - Cer elevilor sa numeasca litera nou invatata si sa arate caracteristicile grafice ale acesteia .

 - Solicit identificarea literei ,,f ‘’ pe plansa prezentata la inceputul orei .

 - Litera este redata in mai multe chipuri . gasiti in jurul vostru (firme , anunturi , reclame etc ) variante ale literei ,, f’’.

 - Se poarta o scurta convorbire pentru valorificarea valentelor educative ale textului  .

    X. Evaluarea elevilor

 Se fac aprecieri  si se acorda calificative .

    XI . Tema  pentru acasa

Sa caute alte cuvinte care sa contina sunetul [f ] , sa citesca textul  .

                                                                                     


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2029
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site