Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

Gradinita

Poezii si cantece

COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE

Gradinita

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA - POVESTEA FULGULUI DE ZAPADA
Proiect didactic Grupa:”Voiniceii”(gr. Mixta) Program distractiv
ACTIVITATI CREATIVE DESFASURATE LA GRUPELE: MIJLOCIE, MARE, PREGATITOARE
TRASEAZA IN ETICHETE TOT ATATEA LINIUTE CATE ELEMENTE SUNT IN MULTIMI UNESTE FIECARE MULTIME CU CIFRA CORESPUNZATOARE NUMARULUI DE ELEMENTE
PROIECT DE ACTIVITATE GRUPA: mare pregatitoare - Joc de masa- ,,La ZOO” ,,Domino numere”
ANOTIMPURILE
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA - CAI DE IMPLICARE A COPIILOR IN PROPRIUL PROCES DE DEZVOLTARE
PLANSE DE COLORAT - TOAMNA - FRUNZE, DOVLEAC, GHINDA
PROIECT DIDACTIC - Jocuri distractive si de miscare - Batistuta, Ursul doarme
PROIECT DIDACTIC Grupa: Mica „ Istetii” - metoda cubului-metoda interactiva

TERMENI importanti pentru acest document

                    COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOAREI.COMPETENTE TRANSVERSALE

1. Competente de organizare  institutionala si de management al resurselor umane

ü      de a participa la lucrul in grup;

ü      de a organiza activitati cu grupe de prescolari sau adulti;

ü      de a organiza timpul, spatiul  si resursele  de care dispune institutia;

ü      de a identifica persoanele cheie intr-un anumit context;

2. Competente de relationare

ü      de a-si asuma responsabilitati;

ü      de a-i forma pe  prescolari pentru a-si asuma responsabilitati;

ü      de a  asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ;

ü      de a stimula  interesele de cunoastere si curiozitatea prescolarilor;

ü      de a stimula  stabilirea unor relatii cu caracter interpersonal in general si  intre prescolari, in special;

ü      de a dezvolta un climat placut, stimulativ in sala de grupa;

ü      capacitate  de empatie ;

3. Competente de comunicare

ü      de a asculta activ;

ü      de a formula intrebari relevante ;

ü      de a reformula anumite enunturi pentru a le face inteligibile pentru prescolari;

ü      de a sustine discutii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ;

ü      de a selecta secvente informative si actionale prin raportare la specificul varstei;

ü      de a crea oportunitati de feed back prescolarilor;

II. COMPETENTE SPECIFICE

4. Competente de organizare a grupei de prescolari

ü      de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma intr-un mediu placut de invatare;

ü      de a gestiona spatiul, timpul, resursele  de care dispune pentru a le pune in slujba scopurilor educationale vizate;

ü      de a corela diferite tipuri de activitati si de a le  orienta in directia realizarea scopurilor educative vizate;

ü      de a pune diferite tipuri de activitati in slujba rezolvarii  nevoilor  reale ale prescolarilor;

5.Competente de planificare

ü      de a identifica nevoile elevilor;

ü      “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official

ü      de a identifica nevoile prescolarilor  si de a le lua in calcul in proiectarea didactica;

ü      de  proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite;

ü      de corelare a metodologiei de predare si evaluare, a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse;

ü      de autoreglare permanenta a demersurilor proiective;

ü      de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri;

6.Competente psihopedagogice si didactico-metodologice

ü      de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica ;

ü      de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari ;

ü      de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina;

ü      de a manageria timpul in functie de ritmul de activitate a prescolarilor ;

7. Competente privind integrarea europeana

ü      detinerea unui set de cunostinte functionale legate de :

v     dimensiunea europeana a procesului de invatare si predare ;

v      tarile participante la programele de mobilitati ;

v     programele europene in domeniul eduactiei;

v     organizarea sistemelor scolare din alte tari europene;

v     specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem, continuturi, metodologie etc.)

v     specificitatea educatiei interculturale ;

ü      capacitatea de a :

v     selecta si utiliza instrumente de reglementare si eficientizare oferite de Comisia Europeana cu referire la domeniul prescolar ;

v     de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene ;

v     de a  gestiona experientele mobilitatilor;

v     capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale ;

v     capacitatea de a realiza legatura dintre contextul european si cel local in activitatea profesionala ;

DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT

Aspecte generale

I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana.  Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar

Definitivat si Grad II

1. Educatia si provocarile lumii contemporane. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie

2. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf, Step by Step,

      Montessori,  Planul Jena.

3. Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar.

Fundamente psihologice

II. Educabilitatea. Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea, mediul, educatia, sinele)

Definitivat

1). Conceptul de educabilitate.

2). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita.

3). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale

4). Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale.

5). Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar.

III .  Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar

1). Conceptul de personalitate:

            -  Modele de abordare a personalitatii - modelul trasaturilor, modelul factorial,

                modelul umanist s.a;-  Structura personalitatii - temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor.

          Perspective noi in abordarea structurii personalitatii.

2).  Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar.

Sistem de invatamant

IV. Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant.

1). Sistemul de invatamant - concept, functii, structura, tendinte de evolutie.

2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului ; actualitate si perspective

Elemente de teoria curriculum-ului

V. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum  in Teoria curriculum-ului       

1. Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina, profilul

     educational al copilului prescolar, arie curriculara, ciclu curricular

2. Tipuri de curriculum

VI. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective, continuturi, metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare- cu referire la ciclul prescolar.

1. Taxonomia finalitatilor. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro - micro

     (finalitati de sistem - finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale

     specifice / intermediare; obiective - cadru, obiective de referinta; concrete /

     operationale); continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii)

     competente generale si specifice; temporalitate; masurabilitate s.a.

2.  Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica,

     limite.  Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar.

VII. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, modular, integrat din perspectiva transdisciplinara)

  1. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern.
  2. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, modular, pluridisciplinar, cu aplicatii la invatamantul prescolar
  3. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente

VIII Produsele proiectarii curriculare: plan, programa, proiectul didactic si curriculum suport oficial

  1. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar.

 Proiectarea activitatii  educationale

IX. Concepte, functii niveluri ale proiectarii educationale, alternative metodologice. Aplicatii

1). Conceptul de proiectare pedagogica. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare,

     orientare, organizare, dirijare,reglare-autoreglare, decizie, inovare.

2). Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta

     spatio temporal, determinarea continuturilor; stabilirea strategiei optime de actiune;

     stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare.

3). Niveluri ale proiectarii pedagogice. Finalizarea proiectarii pedagogice :

     3.1. Proiecte elaborate pe: ciclul, an, semestru de invatamant; saptamana, activitate;

     3.2. Proiecte elaborate pe: arii curriculare, activitate, tema, subiect.

4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Modele

     de proiectare a activitatilor formativ- educative.

5). Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare ale activitatilor.

Elemente de proces didactic

X Procesul educativ din gradinita - concept, functii,   structura.  Analiza sistemica a procesului de invatamant

1. Componentele procesului de invatamant: structurale, operationale si functionale; relatii intre componente

2. Procesul educativ din gradinita - concept, functii,  structura. Dimensiuni generale

     (functionala, structurala, operationala). Caracteristici generale (interactiunea

     educatoare - copii, interdependenta informativ - formativ, reglarea - autoreglarea).

     Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar.

3). Interdependenta formal – nonformal - informal la nivelul procesului educativ din

     gradinita

4). Normativitate in procesul educativ din gradinita. Sistemul principiilor didactice.

     Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar, practica, aplicatii.

XI. Invatarea scolara- procese si mecanisme specifice la prescolari. Fundamente teoretice si aspecte practice

1. Conceptul de invatare scolara. Mecanisme si procesualitate

2.  Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii

3. Forme si tipuri de invatare

XII. Predarea – concept, modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. Eficacitate si eficienta in predare

1.      Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar

2. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari

XIII Strategii, metode( clasificari si categorii, abordari alternative moderne, aplicatii); moduri de organizare a invatarii ( frontal, grupal si individual)

1. Delimitari conceptuale: strategie, metodologie, metoda, procedeu, mijloc.

     Analiza interdependentelor. Rolul integrator al strategiilor didactice.

2). Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de  

     metode. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar.

3). Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta, 

     activizatoare, creativa.

4). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative.

5). Instruirea asistata de calculator - directie strategica in perfectionarea metodologiei si

     tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar).

XIV. Evaluarea- componenta a procesului didactic:  concepte fundamentale, activitati, conduite; tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente; disfunctii ale evaluarii: cauze si consecinte.

1.  Definirea  si analiza conceptului de evaluare. Masurarea- aprecierea- decizia. Integrarea    evaluarii  in activitatile formativ-educative din gradinita.

2. Functiile evaluarii : de informare, motivationala, de control, diagnoza, selectie si

      certificare, prognoza, reglare-autoreglare, cu specific la prescolari

3).  Forme / tipuri de evaluare  a rezultatelor  si a progreselor copilului prescolar.

4).  Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar

5).  Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. Cauze si consecinte. Modalitati de corectare

6).  Metodologia proiectarii, elaborarii , aplicarii si  interpretarii probelor evaluative la prescolari

XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari

1.       Concepte fundamentale: management, leadership, managementul procesului educational, managementul grupei de prescolai, managementul institutiei prescolare, ciclu managerial, conflict, comportament asertiv

2.       Relatii si interactiuni educationale in gradinita

Comunicarea didactica

XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. Structura, mecanisme, forme, stiluri, eficacitate. Aplicatii

1.      Comunicare- concept, structura, functii  si conditii de eficienta

2.      Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar

3.       Caracteristicile demersului de 'influenta educationala' in invatamantul pre-primar

4.       Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa

5.       Comunicarea interpersonala

6.       Climat educational in gradinita

XVII.  Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita

1. Jocul – dominanta a varstei prescolare, metoda si mijloc de formare si dezvoltare a

     personalitatii copilului prescolar

2.  Jocul – tipologie, structura, functionalitate, specificitate, relevanta pentru

      invatamantul prescolar

3. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a

     activitatilor in gradinita (activitatile comune, activitatile la alegere)

4.  Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor

     la alegere
Statutul profesional al cadrului didactic

XVIII Status- rol- profil de competenta; formare continua, evaluare si autoevaluare

1.      Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza, campul

2.      psihopedagogic, reprezentarile psihopedagogice, credintele - convingerile

3.      psihopedagogice, personalitatea cristalizata, stil educational;

4.      Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare, organizare, control,

5.      indrumare, evaluare, monitorizare, consiliere, decizie

6.      Recrutarea, selectia si formarea cadrelor didactice- educatoare;

7.      Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala

8.      Deontologia pedagogica

XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA

1). Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv

      (reperul axiologic – normativ)

2). Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni

3). Limbajul moral: specificitate psihopedagogica; implicatii in activitatea instructiv-

      educativa din gradinita

4). Comportamentul moral: definitie, forme de exprimare, caracteristici.

5). Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii, forme surse

      si componente structural functionale

6). Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase

      in gradinita

XX Creativitate, inovatie si educatie in contextul proiectelor europene

1.      Creativitate- concept, modele explicative

2.      Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari

BIBLIOGRAFIE

·        ALBU G. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii, Iasi, Polirom,

·        ALBU G., (2002) In cautarea educatiei autentice,Polirom Iasi

·        Allport,G., (1981) .Structura si dezvoltarea personalitatii, Bucuresti, EDP

·        Agentia Nationala Socrates, Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana, (1996) .Bucuresti, Editura Alternative

·        Badea, E., (1993).Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani, cu aplicatii la fisa scolara, Bucuresti, EDP,

·        BARZEA,C. (1995) Arta si stiinta educatiei, Bucuresti, EDP

·        BARZEA,C.,(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective, Bucuresti, Institutul de Stiinte ale Educatiei

·        Bocos M. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca, editura Casa Cartii de Stiinta

·        BOTKIN,J.,W., ELMANDJRA,M., MALITA,M., ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii, Bucuresti Editura Politica,.

·        Calin. M., (1995). Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Instruire scolara. Analiza multireferentiala, Bucuresti, EDP,

·        Cerghit.I., (coordonator), (1983). Perfectionarea  lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP

·        Cristea, S., (1996). Finalitatile educatiei (in Pedagogie), vol.I, Pitesti, Editura  Hrdiscom,

·        Cristea.S., (1997). Obiectivele pedagogice  ale procesului  de invatamant (in Pedagogie), vol.2. Pitesti, Editura Hardiscom,

·        Cucos.C., (2006). Pedagogie, Iasi, Editura  Polirom

·        CRISTEA,S. (1994).Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului, EDP

·        Cosmovici, A.; Iacob,L.( 1998). Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom,

·        Cretu, C. ( 1997).Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom

·        Davitz, G.; Ball, S., (1978).Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP

·        Dellors J. (coord). (2000) Comoara launtrica. Raportul catre UNESCO al Comisiei  Internationale pentru Educatie, Iasi, Polirom

·        De Landsheere, V.,De Landsheere, G., (1979). Definirea obiectivelor  educatiei, Bucuresti, EDP,

·        De Lansheere,G., (1975). Evaluarea continua a elevilor si examenele, Bucuresti, EDP.

·        D’Hainaut (coord.) (1981). Programe de invatamant si educatia permanenta, Bucuresti EDP

·        Ezechil L., (2002) Comunicare educationala in context scolar, Bucuresti, EDP

·        Golu,P., (1985) Invatare si dezvoltare, Bucuresti, ESE

·        Fumarel, S., Sovar, R., Vrasmas, E.,( 1995). Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani, Bucuresti, UNICEF, Editua Alternative

·        Ionescu,M., Radu.,I, ( 1995). Didactica moderna, Cluj-Napoca Editura Dacia

·        Ionescu, M., (1982).Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia

·        Iucu R., Managementul  clasei de elevi (2006), Polirom, Iasi

·        Jinga ,I..,Negret,I., (1999). .Invatarea eficienta Bucuresti, Editura Aldiri

·        Jinga.I., Petrescu,A., (1996) .Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Delfin

·        Joita, E., (1999) Eficienta instruirii, Bucuresti, EDP

·        Kulcsar, T., (1978). Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP,

·        Marcu,S.(coord.), (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei, Bucuresti, Editura All

·        Manolescu M., (2004), Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar. Teorie si practica, Universitatea din Bucuresti, Ed. CREDIS

·        Miclea,M., (1994) .Psihologia cognitiva, Cluj-Napoca, Editura Gloria·        Miclea, M., (1998). Invatarea scolara si psihologia cognitiva, in Educatia si dinamica ei, (coord.M.Ionescu), Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului

·        MIROIU,A.,(coord) (1998), Invatamantul romanesc azi. Studii de diagnoza, Iasi, Editura Polirom

·        Mitrofan, N. (1997) Testarea psihologica a copilului mic, Bucuresti, editura Press Mihaela SRL

·        Moscovici S., Buschini F., (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane, Polirom, Iasi

·        Neacsu,I., (1999). Instruire si invatare, Bucuresti, EDP

·        NEACSU,I.,(coord.) (1997), Scoala romaneasca  in pragul  mileniului III, Bucuresti, Editura Paideia

·        Neacsu,I. (1988). Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. I, Cerghit, L.Vlasceanu) Universitatea  Bucuresti

·        Neacsu, I., Stoica,A., (coord.), (1996) .Ghid general de evaluare si examinare, MEN, Bucuresti, Editura Aramis,

·        Nicola. I., (1996) Tratat de pedagogie scolara, Bucuresti

·        Niculescu R.,  (2003). Teoria si managementul curriculum-ului, Editura Universitatii Transilvania din Brasov.

·        NICULESCU, R., M., (1999) Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate, Bucuresti

·        Niculescu, R. M., (2007) Managementul relatiilor umane in educatie, Editura Aeternitas, Alba Iulia

·        Niculescu R., (2000) Management educational, Editura Ex Libris Brasov

·        Oprescu,V. (1996).Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice, Craiova, Editura Universitaria

·        Paisi M., Lazarescu M., (2005). Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic, Editura paralela 45 Pitesti

·        Pavelcu,V., (1982). Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii, Bucuresti,EDP

·        Panisoara I.O., (2006), Comunicare eficienta, editia IIIa Iasi, Polirom

·        PERETTI  A de, (1996), Educatia in schimbare, Iasi, Editura Spiru Haret

·        Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, (1995) Bucuresti, EDP

·        Popescu-Neveanu, P.; Zlate, M.,Cretu,T.,(sub redactie) (1987). Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti

·        Popescu, E., si colab, (1995). Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP

Potolea.D., (2002), Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensionala,  in Paun E, Potolea D., Pedagogie. Fundamente teoretice si aplicative, Iasi, Polirom

·        Potolea,D., (1989). Profesorul si strategiile conducerii invatarii, (in vol.Structuri,strategii si performante in invatamant coord.I.Jinga,L.Vlasceanu), Bucuresti, Editura Academiei,

·        Radu,I.T., Evaluarea rezultatelor scolare , in Sinteze pe teme de didactica moderna,

      Bucuresti,Tribuna Invatamantului,1981

·        Raducu, A., Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau, Editura Tudor

·        Raducu, A., Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar, MEN, 1999

·        Roco, M. Stimularea creativitatii tehnico-. stiintifice,Editura Stiintifica si. Enciclopedica,Bucuresti,1985

·        Roco, M., Creativitatea si inteligenta emotionala, Ed. Polirom, Bucuresti, 2001

·        Roco M., Creativitate si inteligenta emotionala, ed. Polirom, Iasi, 2004.

·        STAN E., Pedagogie postmoderna, Institutul European, Iasi, 2005

·        Stan E. (2006) Managementul clasei,  Editura Aramis, Bucuresti

·        Stan E. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie, Iasi, Intitutul European

·        STANCIU,I.,GH. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX, Bucuresti EDP,  Intitutul European Iasi.

·        Schiopu, U., Verza,E.,Psihologia varstelor. Ciclurile vietii (1995).Bucuresti, EDP

·        Silverman D., (2004) Interpretarea datelor calitative. Metode de analiza a comunicarii, textului si interactiunii, Polirom Iasi

·        Soitu L., (1997), Pedagogia comunicarii, Iasi Intirurul European

·        Sternberg R.J. (2005) Manual de creativitate, Polirom, Iasi

·        Stefan M., Teoria situatiilor educative, ed. Aramis, Bucuresti, 2003

·        TOMSA GH. (coord.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara, Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar, Bucuresti

·        TOMSA GH., OPRESCU N.(2007). Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare, Bucuresti, V& I Integral

·        Ungureanu D., (1999) Teoria Curriculum-ului, Editura Mirton ,Timisoara

·        VAIDEANU,G.( 1996).UNESCO-50-EDUCATIE, Bucuresti, EDP,

·        Verza, E., Schiopu, U., (1995).Psihologia varstelor, Bucuresti, EDP

·        Voiculescu E., Pedagogie prescolara, Bucuresti, Aramis, 2004

   Vrasmas E.(1999) Educatia copilului prescolar, Bucurest, Editura PROHUMANITATE

·        Zlate, M., Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI

·        Zlate, M., Eul si personalitatea  (1997) Bucuresti,Editura”Trei”

·        Programa  pentru invatamantul prescolar aflata in uz.

·  xxx    Programe scolare pentru invatamantul primar, aflate in uz

·  xxx    Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz.

·  Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar.. , Bucurest, EDP

                                                                                                                                                              
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1878
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site