Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

Poezii si cantece

EVALUAREA ACTIVITATII PRESCOLARILOR IN GRADINITA

Gradinita

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
FISA PSIHOPEDAGOGICA
CAPRA CU TREI IEZI
PROIECT DIDACTIC - Grupa: mare - Activitate matematica - Cea mai buna echipa
COMISIA METODICA
CARNAVALUL FLORILOR
Proiect didactic Grupa: mare Educatie psihomotrica
Coloreaza urmatoarea imagine dupa modelul din partea dreapta-sus
PROIECT TEMATIC CU CE CALATORIM (mijloace de locomotie si transport)
O ZI LA GRADINITA - Scenariul unei zile de gradinita
PROIECT DIDACTIC - Grupa: pregatitoare, Numeratia in limitele 1 - 8

TERMENI importanti pentru acest document

: evaluarea in gradinita : evaluareadidactica in gradinita : evaluarea prescolarilor : :

EVALUAREA ACTIVITATII

PRESCOLARILOR IN GRADINITA

Ultimele decenii au inregistrat preocupari de amploare fara precedent pentru sporirea eficientei invatamantului, pentru valorificarea mai buna a potentialului educativ al copilului.

Procesului de invatamant i se asigura prin planificare , o perspectiva sociala,  economica, politica ampla, in timp si in spatiu , obiective care se precizeaza in trepte , pe masura ce programarea se apropie de conditiile concrete in care va fi realizat.

In amplul proces de rationalizare a invatarii , evaluarea a devenit una din componentele principale ale reformei. Inserarile acesteia privesc largirea functiilor sale diversificarea formelor importanta ei in functionarea procesului de invatamant, resterea coerentei manifestarilor sale. Insa respinse evaluarea traditionala, inteleasa ca eveniment sporadic ocazionat in principal de cerintele externe, intr-un proces de invatare cu obiective insuficient precizate si justificate si insuficient de flexibile in desfasurarea sa precum si atribuirea de indiferenta a educatoarei la particularitatile copilului, conditiile de desfasurare a procesului de invatare , validitatea probei si conditiile de evaluare.

Evaluarea nivelului de pregatire a copilului are un rol esential, intrucat constituie o modalitate obiectiva de punere in evidenta a randamentului obtinut si reprezinta un mijloc important de invatare , cat si al celei de instruire , furnizand totodata informatia necesara pentru adaptarea pe baze stiintifice a unor masuri de ameliorare a acestei activitati.

Aprecierea rezultatelor , in comparatie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al evaluarii, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizica a copilului , precum si date despre nivelul de cunostinte si deprinderi ale acestuia.

Se urmareste prin aceasta, sa se realizeze insusirea tematicii, sistematizarea si consolidarea celor invatate anterior. In urma rezultatelor obtinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune si programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai putin bune.

Buna cunoastere psihologica a copilului e importanta in prescolaritate cu atat mai mult cu cat la aceasta varsta, evolutia e foarte rapida si diversificata, iar educarea trebuie sa-si adapteze activitatea la particularitatile copiilor.

In activitatea din gradinita , actul de evaluare are drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor dobandite de copii in cadrul actului educational. In acelasi timp , evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata in modalitatile de abordare a schimbarii , in atitudinile si comportamentele dobandite de copilul prescolar prin procesul de invatamant.

Pentru activitatea concreta de evaluare desfasurata de un cadru didactic, premisele esentiale sunt: cunoasterea teoretica si concreta a particularitatilor copiilor , competenta scopurilor definite , operationalizate a inventarului de performante posibile pe care le ofera curriculum-ul oficial.

Evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de invatamant , daca va fi integrata in acest proces si nu se va constitui printr-o activitate anterioara lui. Trebuie integrata in actele de predare - invatare conducand la ameliorarea lor continua , deci la imbunatatirea lor continua deci la imbunatatirea performantelor cu conditia insa sa se respecte anumite cerinte psihopedagogice:

·         Compararea pregatirii prescolarilor cu obiectivele specifice fiecarei discipline de studiu si cu cele operationale ale fiecarei activitati. Nu este permis sa predai una si sa ceri la evaluare alta.

·   Formularea unui numar de intrebari care sa permita verificarea cunostintelor si deprinderilor esentiale din materia predata. Evaluarea nu este relevanta cand constata ca un copil stie bine sau foarte bine doar 1-2 subiecte din materialul supus evaluarii.

·         Evaluarea nu trebuie sa-i inhibe pe copii, sa-i demotiveze ci, dimpotriva sa-i stimuleze sa invete mai bine.Ca sa indeplineasca aceasta cerinta , evaluarea trebuie conceputa si prezentata copiilor ca o sarcina comuna fireasca si nu ca o sanctiune , ca o sperietoare. 

In conformitate cu anumite criterii psihopedagogice , sociologice si docimologie care vizeaza efectele evaluarii in plan individual si social , functii ale evaluarii sunt :

·               Functia diagnostica-stabileste nivelul , punctele tari si slabe ale copiilor examinati. Se stabileste unde se situeaza aceste rezultate in raport cu obiectivele proiectate , incercand sa depisteze factorii care influenteaza in sens pozitiv sau negativ.

      - se realizeaza prin teste diagnostice : - de cunostinte

                                                                  - de randament

                                                                  - psihologice

              *  Functia prognostica – stabileste zonele performantei viitoare a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             copiilor, sunt preconizate rezultatele.

-          se realizeaza prin : - teste de aptitudini                                    - teste de capacitate

                                    - teste de abilitati

       * Functia de selectie – realizeaza clarificarea copiilor intr-o stare de concurs sau de examen. In urma acesteia se ierarhizeaza prescolarii si grupele de prescolari in cadrul grupelor.

                             - se realizeaza prin teste standardizate de tip normativ.

                 * Functia motivationala – stimuleaza autocunoasterea , autoaprecierea, autoevaluarea  in raport cu obiectivele formarii educationale. Aceasta constientizeaza , motiveaza si stimuleaza interesul pentru pregatire, pentru perfectionare si pentru obtinerea unor performante  cat mai inalte

                               - se realizeaza – sub forma de feed-back oral

                                                       - sub forma de raport scris – de unde rezulta o    

                                functie sociala a evaluarii – informeaza familia asupra rezul-

                                tatelor obtinute de prescolari.

               Dupa functiile pe care evaluarea le indeplineste in cadrul procesului mai larg al stimularii potentialului biopsihic al copilului si al optimizarii parametrilor generali ai dezvoltarii acestuia, formele de evaluare utilizate in gradinita sunt :

                 *  Evaluarea initiala – consta in aprecierea nivelului general al dezvoltarii copilului la intrarea in gradinita sau in momentul integrarii lui in diferite categorii de varsta ale prescolaritatii . Constituie o premisa determinanta in proiectarea demersului didactic si o conditie a reusitei acesteia.

           Obiectivele evaluarii initiale  sunt orientate spre cunoasterea capacitatilor generale de invatare ale copiilor, a nivelului de cunostinte, deprinderi, abilitati necesare desfasurarii programului de instruire care urmeaza. Evaluarea se desfasoara oral sau scris si stabileste un diagnostic real si obiectiv, care poate indeplini functia predicativa, deci va indica traseul demersului didactic ce urmeaza a fi desfasurat in trei planuri :

-          modul adecvat de predare – invatare a noului continut;

-          continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii;

-          masuri de sprijinire si recuperare pentru o parte din copii;

            Evaluarea continua – (formativa sau de progresa) o gasim in derularea tuturor activitatilor curente din cadrul gradinitei si care opereaza in diferite forme: 

-          a observarii continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reactiilor pe acre ei le au la solicitari diverse, a semnalarii progreselor pe care le obtin  prim trecerea de la o sarcina la alta;

-          a recompensarii succeselor pe care copii le obtin in invatare prin formule de genul: „bravo!”, „foarte bine!”

-          a atitudinilor de sprijin , de incurajare pentru depasirea anumitor obstacole si dificultatii de invatare prin formulele: „se poate si mai bine!”, „mai incearca o data!”

           Trebuie sa se retina faptul ca, din moment ce obiectivele ii vizeaza pe toti copiii, sarcina didactica din proba sau fisa de evaluare este aceeasi pentru toti copiii, pentru ca diferentierea si individualizarea sunt strategii ale invatarii si nu ale evaluarii.

                Evaluarea sumativa –intervine de obicei, la capatul unei componente tematice care se desfasoara pe o durata mai marte de timp sau la sfarsit de semestru –cand sunt revizuite cunostintele, deprinderile,abilitatile dobandite in acest interval – cu scopul explicit al intaririi si stabilizarii noilor comportamente achizitionate.

             La aceasta forma de evaluare se recurge la sfarsitul anului pregatitor, cand se verifica parametrii generali ai dezvoltarii si cand se sintetizeaza cele mai inalte niveluri de performanta in baza carora copilul este declarat apt pentru a fi scolarizat.

            Evaluarea sumativa  reprezinta un sondaj ce releva informatii atat despre copii, cat si despre activitate. De aceea  , aceasta evaluare nu ofera informatii complete despre gradul de insusire a cunostintelor , de formare a deprinderilor la toti copiii , deoarece acest tip de evaluare nu insoteste demersul didactic secventa cu secventa , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs , ori de cate ori ar fi necesar.

            In functie de specificul varstei prescolare metodele de culegere a datelor in vederea evaluarii activitatilor din gradinita vor fi : observatia , conversatia , studiul produselor activitatii , analiza procesului de integrare sociala , testul , ancheta.
           *  Metoda observatiei – consta in surprinderea si consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului.

               Rezultatele observatiei se materializeaza in aprecieri deschise ,directe, cu valoare evaluativa iar apoi pot fi consemnate intr-un protocol de observatie – o fise personala a copilului . Notarile in fisa vor fi datate , pentru a se putea pune mai usor in evidenta aspectele evolutive sau unele involutii , stagnari , regrese , care prin acumulare atrag atentia asupra urgentei de a se intervenii ameliorativ si optimizator.

               *   Metoda consemnarii grafice a preferintelor – permite prelevarea si interpretarea datelor obtinute despre fiecare copil prin evidentierea zonelor de interes , a preferintelor copilului , dar si a domeniilor in aport cu care el intampina dificultati.

             *   Metoda portofoliului – consta in selectarea , indosarierea si pastrarea diferitelor lucrari ale copiilor ( desene , picturi , colaje ) pentru ca mai tarziu , pe baza probelor materiale , sa se poata face o evaluare de tip cumulativ , care va marca progresele pe care ei le-au realizat intr-o unitate mai mare de timp.

               *   Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performantelor care vizeaza modificarile produse prin invatare , in principal in domeniul cognitiv, deci cunostinte acumulate, capacitati intelectuale formate.

                  Ceea ce este esential la aceste probe, este faptul  ca ele permit o evaluare mai obiectiva a performantelor in invatare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente si explicite.

                  Ele au cateva caracteristici:

·         sunt formate dintr-un grupaj de intrebari,sarcini (itemi) care acopera o parte a programei,

·         in structura lor vor fi evitate formularile generale

·         sunt mijloace care se utilizeaza pentru verificari periodice

·         asigura conditii asemanatoare de verificare pentru toti copiii

·         presupune un barem de verificare.                                                                                                

                 Modul in care se structureaza primele obisnuinte de invatare ale copilului este definitorie pentru seriozitatea, angajarea si succesele lui viitoare in domeniul acestor activitati.

                 In concluzie, evaluarea nivelului de pregatire a copilului, este impusa de trei aspecte esentiale:

  • respectarea particularitatilor de varsta si individuale;
  • gasirea unor metode si mijloace adecvate pentru ca evaluarea sa contribuie la dezvoltarea personalitatii copilului prescolar;
  • sa raspunda sarcinii gradinitei de a pregati  copii pentru integrare cu succes in activitatea scolara.

                Orice cunostinta oricat de abstracta ar fi, o putem utiliza la orice varsta cu conditia de a o traduce in limbajul gandirii copilului.” J.S . BRUNER

                                                 BIBLIOGRAFIE:

                           Laboratorul prescolar

                           Reviste „Invatamantul prescolar 3-4/2001”

                           Revista „Invatamantul prescolar 3-4/1997”


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 10510
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site