Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


SISTEME DE REGLARE SI AUTOMATIZARE A PROCESELOR DIN INDUSTRIA CHIMICA

Chimie

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Proces izobar
Entropia gazului perfect in procese termodinamice
Cerinte ale unui sistem sustenabil de reciclare a metalelor neferoase
Proprietatile farmacologice ale substantei active
PREGATIREA PIESELOR INAINTE DE ZINCARE
COLOIZI. GENERALITATI
Produse petroliere albe - Determinarea cifrei de brom
Legea lui Kirchhoff
Caracteristici starea solida
TEHNICIAN IN CHIMIE INDUSTRIALA - LUCRARE DE SPECIALITATE - PROCEDEE DE OBTINERE A OXIDULUI DE ETENA

TERMENI importanti pentru acest document

: automatizarea proceselor chimice : manualul aparate de masura si control in industria chimica : Prezentare Power Point Caracteristici Metrologice Ale Aparatelor : auxiliar curricular reglarea automata a parametrilor proceselor tehnologice :

SISTEME DE REGLARE SI AUTOMATIZARE A PROCESELOR  DIN     INDUSTRIA CHIMICA

Total ore pe an

1.  Nota de prezentare

Modulul 6 : SISTEME DE REGLARE SI AUTOMATIZARE A PROCESELOR  DIN  INDUSTRIA CHIMICA, face parte din curriculum-ul pentru nivelul 3 de calificare si ofera elevilor oportunitatea de a-si forma deprinderi tehnice in legatura cu selectarea si utilizarea aparatelor si metodelor de masurare, dar si a abilitatilor de analizare  a rezultatelor masurarii. Prin specificul calificarii, rezultatul invatarii de reglare a parametrilor de proces in industria chimica sunt foarte importante.

2. Locul modulului in cadrul planului de invatamant si lista cu rezultatele invatarii care apartin modulului

Curriculum-ul scolar pentru Modulul 6 SISTEME DE REGLARE SI AUTOMATIZARE A PROCESELOR  DIN  INDUSTRIA CHIMICA, se studiaza la liceu  in conformitate cu planul de invatamant clasa a XIII-a, cate  ore de teorie si   ore de pregatire in laborator. 

Lista cu rezultatele invatarii:

  • Executa masurari de parametri tehnologici
  • Descrie sistemele de reglare automata din industria chimica
  • Prezinta modalitati de conducere automatizata a unor procese tehnologice
3. Tabelul de corelare intre rezultatele invatarii si continuturi

Competente

Continuturi tematice

1.  Executa masurari de parametri tehnologici

Parametri tehnologici:   presiune, temperatura,

debit, nivel, umiditate, concentratia reactantilor

 Aparate de  masurare:

higrometre, analizoare de gaze, cromatografe de proces

Caracteristici metrologice: clasa de precizie,

sensibilitatea

Exprimarea si interpretarea rezultatelor:

valori, unitati de masura, domeniul de 

variatie, in functie de erorile de metoda si  

cele introduse de aparatele de masurare

Dispozitive de afisare : indicatoare si inregistratoare electronice si pneumatice

2.   Descrie sistemele de reglare automata din industria chmica

Marimi: de intrare, de iesire, de comanda,

perturbatoare

Metode de reglare:  manuala, automata

Legi de reglare: P, PI, PD, PID, realizarea

legilor de reglare tipizate prin intermediul

regulatoarelor electronice

Elemente ale SRA:

-  traductoare (de temperatura, de presiune, de

debit, de nivel, de  umiditate, de concentratie)

- amplificatoare/convertoare

- regulatoare: electronice, pneumatice

- elemente de executie

Tipuri de SRA:

- in functie de variatia in timp: cu stabilizare

automata, cu program variabil, de urmarire

- in functie de viteza de raspuns: pentru

procese lente

- dupa numarul marimilor reglate: simple,

multiple

- dupa tipul actiunii si numarul de bucle:

continua, discontinua, singulara, multipla

3.  Prezinta modalitati de conducere automatizata a unor procese tehnologice

Scheme bloc pentru:     reglarea automata a

presiunii, debitului, nivelului, temperaturii

Metode: conducerea procesului  tehnologic cu

calculator de proces

4 Sugestii metodologice

Continutul tematic  care urmeaza a fi parcurs in  ordine cronologica al acestui modul este urmatorul:

1. Notiuni metrologice

Caracteristici metrologice: clasa de precizie, sensibilitatea

Exprimarea si interpretarea rezultatelor: valori, unitati de masura, domeniul de 

variatie, in functie de erorile de metoda si   cele introduse de mijloacele  de masurare

Dispozitive de afisare : indicatoare si inregistratoare electronice si pneumatice

2. Masurarea parametrilor tehnologici

Parametri tehnologici:   presiune, temperatura, debit, nivel, umiditate, concentratia

reactantilor

Aparate de  masurare a parametrilor tehnologici:  

- higrometre, analizoare de gaze

- cromatografe de proces

3. Elemente de   indicare si   inregistrare

-rolul si clasificarea elementelor de indicare si inregistrare

- compensatoare manuale si automate

- indicatoare pneumatice

- inregistratoare si integratoare

4. Sisteme de reglare automata a parametrilor tehnologici

Marimi: de intrare, de iesire, de comanda, perturbatoare

Metode de reglare:manuala, automata

Legi de reglare: P, PI, PD, PID, realizarea legilor de reglare tipizate prin intermediul

regulatoarelor electronice

Elemente ale SRA:

-  traductoare (de temperatura, de presiune, de debit, de nivel, de  umiditate, de

concentratie)

- amplificatoare/convertoare

- regulatoare: electronice, pneumatice

- elemente de executie

Tipuri de SRA:

- in functie de variatia in timp: cu stabilizare automata, cu program variabil, de urmarire

- in functie de viteza de raspuns: pentru procese lente

- dupa numarul marimilor reglate: simple, multiple

- dupa tipul actiunii si numarul de bucle: continua, discontinua, singulara, multipla

Scheme bloc pentru: reglarea automata a presiunii, debitului, nivelului, temperaturii

 5. Conducerea procesului  tehnologic cu calculator de proces

Profesorul are libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de :

-dificultatea temei ;

-volumul si nivelul de cunostinte dobandite anterior ;

-dotarea cu material didactic,

-ritmul de intelegere si asimilare a cunostintelor.

Pentru  implementarea programei sunt necesare anumite dotari si materiale de lucru:

·        documentatie tehnica (diagrame, nomograme, tabele);

·        tipuri de aparate de masura si control;

·        sisteme de reglare automata;

·        instalatii tehnologice didactice in cadrul laboratorului tehnologic

    5. Sugestii cu privire la evaluare

Ca metode de evaluare recomandam

  • Observarea sistematica a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea conceptelor, capacitatilor, atitudinilor lor fata de o sarcina data.
  • Investigatia.

·        Autoevaluarea, prin care elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele si standardele educationale si isi poate impune/modifica programul propriu de invatare.

  • Metoda exercitiilor practice
  • Lucrul cu modele

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

·        Fise de observatie si fise de lucru

·        Chestionarul

·        Fise de autoevaluare                                

·        Miniproiectul -  prin care se evalueaza metodele de lucru, utilizarea corespunzatoare a bibliografiei, a materialelor si a instrumentelor, acuratetea reprezentarilor tehnice, modul de organizare a ideilor si a materialelor intr-un proiect.

·        Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de inregistrare a performantelor scolare ale elevilor.

Exemple – evaluare

Test de evaluare recapitulativ

1.Enumerarea parametrilor proceselor tehnologice

Enumera principalii trei parametri ce intervin in procesele tehnologice din industria chimica:

Nr. act.

Parametri

EvaluatorData

1.            

2.            

3.            

2.Enumerarea unitatilor de masura

Completati tabelul de mai jos precizand unitatile de masura pentru urmatorii parametri:

Nr. act.

Parametrul

Unitate de masura

Evaluator

Data

4.            

Debit

5.            

Umiditate

6.            

Concentratie

3.  Alegerea aparatelor  de masurare in functie de caracteristicile metrologice

Completati spatiile punctate cu termenii corespunzatori.

Nr. act.

Notiunea

Evaluator

Data

7.            

Aparatele de masurare sunt  dupa precizia lor de 3 tipuri: .., .. si

8.             2

Domeniul de masurare al unui termometru industrial trebuie sa fie .. pentru a masura temperaturi cuprinse in intervalul 1000-1500 oC.

9.             3

Clasa de precizie a unui aparat de masurare este ..

4. Descrierea principiului de functionare a aparatelor  de masurare

Indicati principalele elemente componente ale unui cromatograf, precizand rolul lor in functionarea acestuia:

Nr. act.

Element component

Rolul elementului component

Evaluator

Data

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

5.  Exprimarea si interpretarea rezultatelor masurarii

Clasificati erorile de masurare:

Nr. act.

Criteriul de clasificare

Erori de masurare

Evaluator

Data
15.        

Caracterul erorii

16.        

17.        

Valoarea erorii

18.        

19.        

6. Alegerea dispozitivelor de afisare si inregistrare date

  a. Parametri de performanta pentru alegerea celui mai potrivit tip de inregistrator sunt:

Nr. act.

Parametru

Evaluator

Data

20.

21.

   22.

23.

  b.Stabiliti cu ajutorul unor sageti corespondentele:

Nr. act.

Tip inregistrator

Categorie inregistrator

Evaluator

Data

24.

Galvanometric

Analogic

Digital

25.

Discuri fixe

26.

Servo-inregistrator

27.

Memorii electronice

28.

Banda magnetica

7. Utilizarea aplicatiilor de tip CAD la afisarea graficelor specifice domeniului de activitate

Indicati trei meniuri derulante ale aplicatiilor de tip CAD:

Nr. act.

Meniuri derulante CAD

Evaluator

Data

29.

30.

31.

            6.Bibliografia

1.    M. Tertisco, C. Soare, A. Glatz , A. Stamata - Aparate de masurat si automatizari in industria       chimica, manual pentru licee cu profil de chimie industriala, clasele a XI-a, a XII-a, scoli profesionale si scoli de maistri, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti

2.    M. Tertisco, M. Antonescu, C. Soare, A. Stamata, A. Neagu, Al. Glatz - Aparate de masurat si automatizari in industria chimica, Editura Didactica si Pedagogica – Bucuresti  1985

3.    M. Tertisco, A. Stamata - Aparate de masurat si automatizari in industria chimica, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1980.

4.  Balasoiu, T., s.a.      - Elemente de comanda si control pentru actionari si SRA, manual pentru

      clasele a XI-a si a XII-a, liceu tehnologic, specializarea electrotehnica, Editura Econimica

      Preuniversitaria, Bucuresti, 2002

5.  Bichir, N. si colectiv – Masini, aparate, actionari si automatizari, manual pentru clasa a XI–a si

     a XII–a licee industriale si scoli profesionale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993;

6.  Mares, Fl., Balasoiu, T., Fetecau, Gr., Enache, S., Federenciuc, D. – Elemente de comanda si

     control pentru actionari si sisteme de reglare automata, manual pentru clasele a XI-a si a XII-a,

      Editura Economica, Bucuresti, 2002;

 7.  Mares, Fl., s.a.       - Solicitari si masurari tehnice. Laborator tehnologic. Auxiliar curricular

       pentru clasa a X-a, liceu tehnologic – profil tehnic, Editura Econimica Preuniversitaria,

      Bucuresti, 2001

8.  Mihoc, D., Simulescu, D., Popa, A., – Aparate electrice si automatizari, Editura Didactica si

      Pedagogica, 1982;

9.  Mirescu, S.C., s.a. – Laborator tehnologic. Lucrari de laborator si fise de lucru, Vol. I si II.

      Editura Economica Preuniversitaria, Bucuresti, 2004


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1488
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site