Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Statistica

CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE IN CADRUL BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic


CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE IN CADRUL  BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

I. Notiuni generale privind activitatea de creditare a  BRD-Groupe Société Générale

1. Riscuri si garantii

Riscuri

In general, riscurile se regasesc in urmatoarele categorii:

-               Riscuri de piata: acestea afecteaza buna desfasurare a activitatii comerciale a contrapartidei creditate. Includ riscul de schimb, riscul de variatie a dobanzilor, riscuri sectoriale si de tara, riscuri de concurenta, de marketing etc.

-                 Riscuri de creditare: reprezinta pierderea pe care Banca ar putea-o suferi in urma nerambursarii creditelor acordate. Acestea includ riscurile individuale (de lichiditate, de solvabilitate, lipsa de lichiditate a garantilor aferente creditelor – in caz de executare silita).

-                 Riscul legal: reprezinta imposibilitatea sustinerii in instanta a drepturilor bancii ca urmare a unor posibile interpretari ale legilor sau ale jurisprudentei.

-                 Riscul operational: reprezinta potentialul de pierderi ca urmare a unor neajunsuri organizatorice, erori ale personalului de executie sau de conducere, care conduc la nerealizarea obiectivelor contrapartidei creditate.

-                 Riscul de reputatie: reprezinta angajarea Bancii in relatii cu contrapartide insuficient cunoscute si care i-ar putea afecta buna reputatie.

Mijloace de apreciere a riscului

Decizia de creditare se ia numai dupa analiza atenta a riscurilor implicate. Sursele de informare pentru evaluarea acestor riscuri sunt:

a)   Date furnizate de client:

-         informatii despre afacere – acestea trebuie sa fie analizate intr-o maniera critica de catre Banca intrucat provin de la o sursa subiectiva;

-         informatii juridice – dosarul juridic al clientului;

-         informatii financiare – documentele contabile;

-         informatii privind garantiile propuse – titluri de proprietate, sarcini.

b)   Informatii exterioare:

-        Centrala Riscurilor Bancare si Centrala de Plata – obligatoriu de consultant, cu exceptiile/limitarile prevazute de instructiunile specifice pe produs. In cazul unei societati care apartine unui grup de firme se va consulta CRB si CIP pentru firma care solicita facilitatea de finantare , cat si pentru firmele care au angajamente in sold la BRD;

-        Servicii de informare comerciala;

-        Servicii globale Societe Generale Franta ( responsabilii de mari clienti ai Societe Generale);

Orice alte surse: referinte din partea furnizorilor, clientilor, mijloacelor mass media, Oficiul Registrului Comertului.

Mijloace de protectie impotriva riscurilor – garantii

Identificarea riscurilor aferente unui credit implica si identificarea unor solutii de neutralizare sau atenuare a acestor riscuri. Pe langa perfecta cunoastere a clientului si analiza financiara, alte mijloace de protectie impotriva riscurilor sunt si garantiile.

Garantii reale: ipoteca, privilegiul imprumutatorului, garantii reale mobiliare

In aceasta categorie intra ipotecile si gajurile pe orice activ corporal sau necorporal, individual sau generic, prezent sau viitor, apartinand imprumutatului sau unui garant tert.

Puncte cheie:

-       valoarea estimata a activelor corporale imobilizate care fac subiectul ipotecilor sau  privilegiului imprumutatorului;

-       valabilitatea si publicitatea contractului de garantie – se vor urmari modelele si precizarile din instructiunile specifice de garantare a creditelor;

-       bunurile ipotecate sau gajate trebuie asigurate ( atunci cand tipul activului o permite ), iar polita de asigurare cesionata in favoarea Bancii.

Garantiile personale: fidejusiunea, garantii bancare, garantii guvernamentale, garantii financiare emise de fonduri de garantare, avaluri

La acceptarea acestor tipuri de garantii se va verifica intotdeauna acceptabilitatea lor, din punctul de vedere al riscului sau al textului, fie prin obtinerea unui text conform cu instructiunile specifice, fie prin obtinerea avizului din partea departamentelor de specialitate din Centrala.

Scrisorile de angajament ( oferite de societatile din grup pentru afiliatele lor ) pot lua forma unor scrisori de confort sau de garantie. Acestea pot fi luate in considerare in cazul marilor grupuri locale sau internationale, avandu-se in vedere onorabilitatea si soliditatea financiara a intregului grup, certificata de un auditor, de preferinta international, acceptat de catre Banca. De asemenea, in cazul marilor grupuri urmarite centralizat de catre responsabilii de mari clienti din cadrul Societe General Franta, scrisorile de angajament pot imbraca forma unor protocoale globale semnate de Societe General cu acesti clienti.

Alte garantii

In aceasta categorie intra orice alte tipuri de garantii acceptate de catre Banca, cum ar fi:

-           asigurarea riscului de neplata a ratelor si/sau a dobanzilor loa o societate de asigurare agreata de Banca;

-           garantii emise de fonduri de garantare acceptate de Banca;

-           garantiile autoritatilor locale;

-           cesiunea drepturilor de incasare din acreditive irevocabile deschise la Banca in favoarea beneficiarului de credit sau a intermediarului exportului, daca acesta din urma este client al Bancii.

2. Clasificarea creditelor. Provizioane

Creditele Bancii se clasifica in conformitate cu instructiunile specifice, in functie de calitatea contrapartidei si de serviciul datoriei, astfel :

-       Credite sanatoase – credite catre contrapartide cu o situatie financiara buna si cu serviciul datoriei corect;

-       Credite sensibile – credite catre clienti cu o situatie financiara dezechilibrata, dar cu un serviciu al datoriei corespunzator ;

-       Credite neperformante – in cazul creditelor pentru persoane fizice (cele analizate prin intermediul aplicatiei credit scoring, cele acordate pe card bancar ca si cele analizate manual) se predau in gestiunea creditelor neperformante si vor fi urmarite conform instructiunilor specifice.

Creditele neperformante se provizioneaza conform instructiunilor specifice.

Masura deprecierii calitatii activului Bancii ca urmare a unei calitati necorespunzatoare a contrapartidei creditate si a unor intarzieri in rambursare este data de provizioane. Acestea se calculeaza si se inregistreaza in conformitate cu instructiunile specifice si legislatia in vigoare.

3. Credite neperformante

Instituirea supravegherii: criterii, obiective, actiuni

In cazul creditelor pentru persoanele fizice (cele analizate prin intermediul aplicatiei credit scoring, cele acordate pe card bancar ca si cele analizate manual) se predau in gestiunea creditelor neperformante si vor fi urmarite conform instructiunilor specifice.

Recuperarea creditelor neperformante

Recuperarea creditelor neperformante se poate face:

-       pe cale amiabila – prin restructurare financiara;

-       pe cale judiciara, prin executarea silita a garantiilor pe cale de drept comun sau lichidare judiciara si/sau a altor bunuri din patrimoniul persoanei fizice;

-       prin executarea politei de asigurare a riscului de neplata in cazul creditelor asigurate.

Se va urmari incadrarea in termenele de prescriptie.

Un credit neperformant va fi scos in afara bilantului in conformitate cu instructiunile specifice.

Suportarea pe provizioane si inregistrarea in afara bilantului a unui credit neperformant nu va avea ca efect incetarea demersurilor in scopul recuperarii creantelor detinute de Banca.

Creantele inregistrate in afara bilantului vor putea fi sterse in conditiile in care au fost epuizate toate posibilitatile legale sau termenele de urmarire au fost prescrise.

4. Dosarele de credit

Dosarul de credit va contine, intr-o forma concisa, toate elementele necesare luarii unei decizii corecte si rapide, si din acest punct de vedere:

·      comentariile vor fi la obiect si vor acoperi toata problematica creditului respectiv;

·      analizele financiare si de risc vor releva si explica elementele financiare cheie, precum si riscurile si modalitptile de acoperire/evitare a acestora;

·      se vor evita redundantele (repetarea acelorasi informatii in mai multe documente de analiza);

·      se vor evita abrevierile neuzuale.

Continutul dosarului de credit va fi adaptat in functie de tipul de credit solicitat. Dosarele de credit care depasesc limita de competenta a Grupurilor vor contine toate informatiile necesare pentru decizia esaloanelor superioare. Pentru accelerarea procesului de decizie, componenta dosarelor din limita de competenta a Grupurilor va putea fi adaptata, pastrandu-se insa principiile enuntate mai sus.

Circuitul dosarului de credit

In functie de angajamentul propus prin dosarul de credit (expunere pe grup de clienti), decizia de creditare se ia la urmatoarele niveluri (limite de competenta):

·        Competente individuale;

·        Comitete de Credite;

·        Comitetul de Directie;

·        Consiliul de Administratie.

Analiza de risc

Analiza de risc este complementara analizelor comerciale si financiare, si independenta de acestea. Ea se efectueaza la primul nivel de catre controlorul de risc la nivelul Grupurilor, in conformitate cu instructiunile specifice de risc.

Analiza de risc va trebui sa identifice, intr-o maniera obiectiva, toate riscurile propunerii de credit si sa propuna solutii pentru atenuarea acestora. Controlorul de risc poate solicita completari, precizari si/sau explicatii suplimentare din partea consilierului de clientela care a prezentat propunerea de credit. Pentru mentinerea obiectivitatii analizei sale, controlorul de risc nu se va intalni cu clientul.

Rezultatul analizei de risc este un aviz favorabil sau nefavorabil propunerii prezentate. In cazul unui aviz nefavorabil, dosarul de credit va fi prezentat pentru arbitraj nivelului de decizie imediat superior sau in conformitate cu mandatele individuale, dupa caz.


                                                                                                                                                                       

CONSILIERI  DE CLIENTELA/ANALISTI DE RISC

 
CIRCUITUL DOSARELOR DE CREDIT ALE PERSOANELOR FIZICE


           


                                                                                                                                                                                          


GRUP

 
                                

Consiliul de Administratie (pentru persoane in relatii speciale cu banca)

 

Competenta Individuala  Directia Analiza Credite

(DCR/DACR)

conform mandat

 

Competenta Individuala Departamentul Comercial al Retelei (pentru expuneri mai mici sau egal cu 500 K EUR, cu avizul Celulei de Risc)

 

Competenta individuala Director General Adjunct Retea

(pentru expuneri de pana la echivalentul a 1.000 K EUR, cu avizul Celulei de Risc)

 

Directia Analiza Credite

(DCR/DACR)

 

Dosare de credit care tin de competenta de arobare a Centralei + dosarele persoanelor aflate in relatii speciale cu Banca

 


* OBS:

·        Pentru expunerile intre 1.000 si 1.500 K EUR, cu notificarea RISC. Pentru expunerile intre 1.501 si 3.000 K EUR cu avizul RISC.

·        Creditele ipotecare cu valori mai mari de 500 K EUR vor fi avizate de Comitetul de Administrare a Riscului.


II. Activitatea de creditare propriu-zisa a persoanelor fizice de catre BRD-Groupe Société Générale

1. Tipuri de credite destinate persoanelor fizice

In activitatea de retail, BRD - Groupe Société Générale profita de experienta dobandita in Franta si in lume de Société Générale, care la ora actuala actioneaza in 34 de tari de pe glob.

BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare banca privata de retail din Romania, cu peste 2 milioane de clienti detinand pozitii de lider in creditare si monetica, gratie unei politici de dezvoltare bazata in principal pe inovare. BRD pune la dispozitia clientilor sai persoane fizice o gama variata de credite, cele mai importante dintre acestea fiind:

1.      Credite de consum :                       

1.1.   Descoperitul Autorizat de Cont (DAC) ;

1.2.   Expresso Non-stop ;

1.3.   Expresso;

1.4.   Credite Auto Dacia/Renault/Nissan ;

1.5.   Credite alte autovehicule.

2.      Credite imobiliare :

2.1.   Habitat ;

2.2.   Habitat Plus ;

2.3.   Habitat Extra.

2.4.   Habitat Ipotecar ;

3.      Credite pentru tineri:

3.1.   Creditul 10 ;

3.2.   Creditul StudentPlus;

3.3.   Creditul Work&Travel

In vederea evidentierii metodologiei prin care BRD-Groupe Société Générale realizeaza activitatea propriu-zisa de creditare a persoanelor fizice, vom lua ca punct de reper creditele de consum:

a) Descoperitul Autorizat de Cont (DAC)

Destinatia creditului

·    O linie de credit acordata pe contul curent al clientului, la care are acces prin intermediul unui card ;

·    O  perioada de creditare de 2 ani, cu posibilitate de prelungire automata atat a cardului cat si a liniei de credit ;

·    O dobanda variabila, corelata cu nivelul dobanzii de pe piata ;

·    O finantare fara garantii, in RON, USD sau EUR, care poate ajunge pana la maxim 10.000 EUR ;

·    O gama larga de venituri luate in calcul, pentru client si inca 3 membri ai familiei sale.

b) Expresso Non-Stop

Destinatia creditului

·    Permite finantarea oricarui tip de proiect de valoare mare, pe o durata lunga de timp, garantata cu ipoteca asupra unei proprietati imobiliare;

·    Unul sau mai multe credite, suplimentar imprumutului initial, in baza aceleiasi garantii;

·    In plus, ofera posibilitatea reincarcarii, pe masura rambursarii creditului initial;

·    In cazul reincarcarilor nu se percepe comision la acordare si nu mai este necesara constituirea unui nou dosar de credit;

·    Atat creditul initial, cat si creditele reincarcate, nu au o destinatie declarata si nu trebuie justificate;·    Permite refinantarea creditelor de consum in sold detinute la alte banci;

·    O gama variata de venituri acceptate - de la venituri din salarii, dividende, drepturi de autor, chirii pana la venituri din activitati independente. Poate fi obtinuta o suma mai mare aducand in completare veniturile a inca 3 membri ai familiei.

c) Expresso

Destinatia creditului

·    Permite finantarea oricarui tip de proiect de valoare mare, pe o durata lunga de timp, garantata cu ipoteca asupra unei proprietati imobiliare; 

·    Astfel, finantarea poate viza orice tip de proiect, de la amenajarea sau schimbarea locuintei si achizitii de orice fel;

·    Nu au o destinatie declarata si nu trebuie justificate;

·    Permite refinantarea creditelor de consum in sold detinute la alte banci;

·    O dobanda fixa care permite planificarea de la inceput a sumei de rambursat pentru intreaga perioada a creditului;

·    O gama variata de venituri acceptate - de la venituri din salarii, dividende, drepturi de autor, chirii pana la venituri din activitati independente. Poate fi obtinuta o suma mai mare aducand in completare veniturile a inca 3 membri ai familiei.

d) Credite Auto Dacia/Renault/Nissan

Destinatia creditului

·    Achizitionarea in exclusivitate a autovehiculelor Dacia, Renault sau Nissan, noi sau de ocazie, prin reteaua de concesionari autorizati;

·    O dobanda la alegere, variabila, corelata cu nivelul dobanzii de pe piata sau fixa, care permite planificarea de la inceput a sumei de rambursat pentru intreaga perioada a creditului;

·    O gama variata de venituri acceptate - de la venituri din salarii, dividende, drepturi de autor, chirii pana la venituri din activitati independente. Poate fi obtinuta o suma mai mare aducand in completare veniturile a inca 3 membri ai familiei.

e) Credite alte autovehicule

Destinatia creditului

·    Achizitionarea autovehiculelor noi sau de ocazie, din productia interna sau din import (cu exceptia Dacia/Renault/Nissan si a altor autovehicule de ocazie comercializate prin reteaua de concesionari Dacia/Renault/Nissan);

·    O dobanda la alegere, variabila, corelata cu nivelul dobanzii de pe piata sau fixa, care permite planificarea de la inceput a sumei de rambursat pentru intreaga perioada a creditului;

2. Procesul de creditare a persoanelor fizice prin intermediul aplicatiei TRANSACT

Prezentare generala

In categoria creditelor analizate cu ajutorul aplicatiei de scoring TRANSACT se incadreaza :

·      Creditele Expresso pentru nevoi personale nenominalizate, inclusiv pentru finantarea calatoriilor in tara si in strainatate, in cadrul conventiei cu agentia de turism Paralela 45 : Creditul 45 ;

·      Creditele nominalizate pentru plata unor tratamente medicale/interventii chirurgicale in tara si in strainatate ;

·      Descoperitul autorizat de cont (DAC) – alocare initiala sau majorare limita existenta ;

·      Creditele pentru cumparare bunuri folosinta indelungata ;

·      Creditele auto (cu exceptia Dacia/Renault/Nissan si a altor autovehicule de ocazie comercializate prin reteaua SC Automobile Dacia/Renault/Nissan) ;

·      Credit revolving cu perioada de gratie pe card – cardul de credit Mastercard Vivere – alocare initiala sau majorare limita existenta.

Beneficiarii creditelor 

Beneficiari ai creditelor de mai sus pot fi persoanele fizice rezidente din punct de vedere al Regulamentului valutar.

Co-imprumutati 

Se pot prezenta maxim 3 co-imprumutati, sot/sotie, rude sau afini (pana la gradul IV), locuind la aceeasi adresa (domiciliu stabil sau domiciliu flotant) cu solicitantul creditului. Veniturile sotului/sotiei imprumutatului vor fi luate in considerare chiar daca nu au acelasi domiciliu.

Veniturile co-imprumutatilor (exceptand sotul/sotia imprumutatului) luate in calcul nu vor depasi 50% din veniturile totale ale familiei.

In cazul in care sotul/sotia nu participa cu venituri la dosarul de credit :

·      Nu vor fi introduse in Transact date despre acesta/aceasta ;

·      Sotul/sotia va completa toate rubricile din cererea de credit ;

·      Va semna cererea de credit

Exceptie : situatia in care sotul/sotia este in imposibilitate de a semna (este plecat(a) din tara, se afla in incapacitate fizica de a semna etc.). In acest caz, imprumutatul va da o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.

Daca sotul/sotia inregistreaza credite in sold (la BRD sau la lte banci), suma lunara de plata corespunzatoare acestora va fi adaugata in campurile Transact de cheltuieli aferente imprumutatului.

In cazul in care sotul/sotia, care nu participa cu venituri, inregistreaza si « angajamente de plata de alta natura decat credite », acestea vor fi scazute din veniturile titularului (similar solicitantului creditului).

Parametrii produselor de creditare

Parametrii creditelor ce fac obiectul analizei cu ajutorul aplicatiei Transact se regasesc in tabelul de mai jos :

Procesarea cererilor de credit – in valuta creditului

Procesarea cererilor de credit se realizeaza:

-       La unitatile BRD/Grupuri/Centrala;

-       La platforma Tele-Marketing, urmand a fi finalizate la unitatile BRD;

In cazul DAC/MasterCard VIVERE, solicitarile de majorare limita se trateaza ca o noua cerere in care se solicita intreaga valoare (limita existenta + majorarea solicitata). Se vor putea efectua majorari de limita numai:

-       6 luni de la emiterea cardului pentru MasterCard VIVERE;

-       dupa 3 luni pentru DAC.

Optiunea de refinantare: exista posibilitatea refinantarii creditelor de consum care nu inregistreaza restante curente, in sold, la BRD sau la alte banci, respectiv:

-       soldul crditului/creditelor de consum la BRD sau la alte banci;

-       dobanzile calculate la zi;

-       comisionul de rambursare anticipata.

Sistemul permite analiza unui credit de refinantare fie pentru credite de la alte banci, fie pentru credite BRD. Poate fi refinantat orice tip de credit de consum printr-un credit de nevoi personale. Valoarea creditului de nevoi personale solicitata poate fi egala sau mai mare decat soldul creditului refinantat + dobanzi + comisioane, dupa caz, daca sunt indeplinite conditiile de acceptare.

Plata din creditul de refinantare se va face:

-       obligatoriu prin virament pentru partea de credit refinantat: sold, dobanzi si comisioane. Viramentul se va efectua in contul curent mentionat in extrasul de cont de la alta banca sau in contul curent de la BRD, concomitent cu efectuarea rambursarii anticipate;

-       in numerar sau virament, conform optiunii clientului pentru partea care depaseste valoarea refinantata.

Optiunea de reincarcare (numai in cazul creditului Expresso NonStop): clientul poate solicita una sau mai multe reincarcari daca urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulativ:

-       nu a inregistrat rate restante pe parcursul derularii contractului;

-       a rambursat minim 2000 EUR (sau echivalentul in RON) din: capital credit initial + capital credite reincarcate anterior;

-       a rambursat minim 1 an calendaristic de la data punerii la dispozitie a creditului initial/de la data ultimei reincarcari;

-       valoarea garantiei la data analizei solicitarii de reincarcare asigura respectarea raportului garantie/credit total (sold + reincarcare) prevazut de documentele normative in vigoare pentru produsul Expresso NonStop.

Reincarcarea se poate acorda numai in urma efectuarii unei noi analize de bonitate a clientului in aplicatia Transact. Noua analiza presupune prezentarea unei documentatii simplificate (cererea de credit completa editata din Transact, iar in cazul salariatilor: adeverinta de venit).

Creditul reincarcat se acorda in moneda creditului initial. Valoarea acestuia nu poate depasi capitalul rambursat pana la data efectuarii solicitarii de reincarcare. Creditele reincarcate vor fi esalonate cel mai tarziu pana la ultima scadenta a creditului initial. Reincarcarea se face numai la odata scadenta din graficul de rambursare aferent creditului initial.

Documente necesare intocmirii dosarului de credit

§         Cererea de credit generata de Transact (O);

§         Declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii a girantului/girantilor  – daca este cazul (O);

§         Rezultatul consultarii bazei de date CRB daca este cazul conform precizarilor din « Parametrii produselor de creditare » (solicitant, sot/sotie (chiar daca nu participa cu venituri), co-imprumutati, girant/giranti)  (O);

§         Raportul de credit interogare Birou de Credit (solicitant, sot/sotie (chiar daca nu participa cu venituri), co-imprumutati) (O);

§         Acte de identitate pentru solicitantul creditului, inclusiv pentru sot/sotie, co-imprumutati si girant/giranti– daca este cazul: BI, CI, CPI (O, C), exclus pasaport. Exceptie: in cazul nerezidentilor, se vor solicita: pasaportul si permisul de sedere (O, C);

§         Certificat de casatorie (C) – daca este cazul;

§         Documente care sa ateste veniturile inscrise in cererea de credit : solicitantul creditului, inclusiv pentru sot/sotie, co-imprumutati si girant/giranti – daca este cazul  (O);

§         Extras de cont din care sa rezulte soldul creditului/creditelor contractat(e) la alte banci (O) – in cazul refinantarii creditelor de consum contractate la alte banci ;

§         Graficul/graficele de rambursare aferent(e) creditului/creditelor contractat(e) la alte banci (O) – in cazul refinantarii creditelor de consum contractate la alte banci ;

Componenta dosarului de credit

§        Cererea de credit generata de Transact (O);

§        Declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii pentru girant/giranti – daca este cazul (O);

§        Rezultatul consultarii bazei de date CRB daca este cazul conform precizarilor din „Parametrii produselor de creditare” (solicitant, sot/sotie, chiar daca nu participa cu venituri, co-imprumutati si giranti) (O);

§        Raportul de credit interogare Birou de Credit (solicitant, sot/sotie, chiar daca nu participa cu venituri si co-imprumutati) (O);

§        Acte de identitate pntru solicitantul creditului, inclusiv pentru sot/sotie, co-imprumutati si girant/giranti – daca este cazul: BI, CI, CPI (O, C), exclus pasaport;

§        Certificat de casatorie (C) – daca este cazul;

§        Documente care sa ateste veniturile inscrise in cererea de credit: solicitantul creditului, inclusiv sot/sotie, co-imprumutati si girant/giranti – daca este cazul (O);

§        Extras de cont din care sa rezulte soldul creditului/creditelor contractat(e) la alte banci (O) – in cazul refinantarii creditelor de consum contractate la alte banci;

§        Graficul/graficele de rambursare aferent(e) creditului/creditelor contractat(e) la alte banci (O) – in cazul refinantarii creditelor de consum contractate la alte banci;

§        Factura proforma, in cazul Creditului 45 (acordat in cadrul conventiei cu agentia de turism Paralela 45);

§        Fisa de verificare Transact (O);

§        Hotararea de aprobare/respingere – dupa caz (O), pentru creditele:

- cu decizie „Nefinalizat” (RON/EUR);

- cu decizie „Refuzat” (RON/EUR), dar acceptate prin procedura de „Fortare decizie”;

§        Polita CASCO/copie cerere de asigurare pentru asigurarea de viata grup ASICREDIT Grup/Optimist;

§        Contractul de credit si graficul de rambursare;

§        Contractul de garanttie reala mobiliara – pentru creditele Autos

§        Contract de garantie reala mobiliara pe sume de bani viitoare – in cazul veniturilor obtinute din chirii sau dividendes

§        Dovada inscrierii Contractului de Garantie Reala Mobiliara la Arhiva Electronica.

VN = vehicul nou;

VO = vehicul de ocazie;

A = documente necesare la analiza creditului;

B = documente de justificare a creditului.

Conditii de incheiere a contractelor de credit

·        Contractul de credit se intocmeste in 3 exemplare, a caror destinatie este urmatoarea:

-         un exemplar impreuna cu originalul politelor de asigurare, se pastreaza intr-un fiset special cu aceasta destinatie la director;

-         un exemplar se pastreaza in dosarul clientului;

-         un exemplar se preda imprumutatului care va semna de primire pe exemplarul bancii.

Nota : pentru creditele de nevoi personale si auto, contractul de credit este format din Conditii Generale si Conditii Particulare. 

·        Contractul de credit se semneaza de catre reprezentantii autorizati ai bancii;

·        Fiecare fila din contractul de credit va fi stampilata / semnata de Imprumutat / sot, sotie (chiar daca nu participa cu venituri) / co-imprumutati / giranti, respectiv banca;

In situatia in care sotul/sotia este in imposibilitate de a semna contractul de credit (plecat(a) din tara, se afla in incapacitate fizica de a se prezenta pentru semnare etc.), imprumutatul va prezenta o procura neautentificata, iar contractul va fi semnat de imprumutat in baza acesteia.

Precizari :

-         la creditele auto, in situatia in care sotul/sotia nu participa cu venituri, nu are obligatia semnarii contractului;

-         in cazul creditelor garantate cu ipoteca si MasterCard VIVERE, contractul nu este semnat de co-imprumutati (exceptie: co-imprumutatul care are si calitatea de sot/sotie a solicitantului va semna contractul de credit la creditele garantate cu ipoteca).

·        In contractele de credit nu se admit modificari, stersaturi, clauze contractuale care nu fac obiectul contractului respectiv, care pot conduce la interpretari eronate sau la pierderea drepturilor bancii ce decurg din contract;

·        Orice modificare ulterioara a clauzelor unui contract de credit se va putea face numai in baza unui act aditional – exceptie DAC, caz in care se incheie un nou contract care inlocuieste vechiul contract. Actul aditional se incheie in 3 exemplare utilizand aceleasi proceduri cu privire la modul de intocmire, semnare si pastrare ca si in cazul contractului de credit.

·        In cazul creditului revolving MasterCard VIVERE si DAC, contractul de emitere card de credit MasterCard Vivere, respectiv contractul pentru acordare DAC se listeaza direct din aplicatia Transact.

·        Pentru creditele Expresso NonStop:

-         In cazul creditelor solicitate de catre cetatenii straini cunoscatori ai limbii romane, clientul va specifica in scris pe contractul de credit “Declar ca inteleg limba romana si ca am inteles toate aspectele mentionate in contractul de credit precum si in documentele aferente dosarului de credit”.

-         In cazul creditelor solicitate de catre cetatenii straini necunoscatori ai limbii romane, banca va face demersurile necesare pentru a pune la dispozitie un traducator autorizat pentru traduceri in limbi de circulatie internationala. Pentru celelalte cazuri, sarcina de a gasi un traducator autorizat revine clientului. Costurile aferente vor fi suportate de client.

Tipuri de venit si documente de atestare a veniturilor

Documentele care atesta veniturile inscrise in cererea de credit pentru solicitantul creditului, sotul / sotia acestuia, co-imprumutati si giranti – daca este cazul:

1. Salarii                          

Ø        Adeverinta de venit emisa de angajator pe formularul pus la dispozitie de Banca (O)

Ø        Unul din urmatoarele documente :

·            cartea de munca (primele 2 pagini cu date semnificative si ultimele 2 pagini) (C) sau

·            contractul individual de munca, inclusiv Actele aditionale ale acestuia, daca este cazul, (C) sau

·            ultimul fluturas de salariu, semnat si stampilat de persoanele competente (O) sau

·            ultimul stat de plata (C) sau

·            viza Inspectoratului Teritorial al Muncii pe adeverinta de venit sau adresa emisa de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – Oficiul Muncii/Inspectoratul Teritorial al Muncii prin care sa se certifice locul de munca, functia, durata contractului si salariul net.

·           

NOTA:

1.      Pentru clientii care primesc salariile in cont curent la BRD in baza unor conventii de plata a salariilor, fluturasul poate fi inlocuit de extras de cont curent (fisa cont) la zi in care se vor identifica  tranzactiile de alimentari salarii

2.      Pentru analiza cererilor de reincarcare aferente creditelor Expresso NonStop, se va solicita numai adeverinta de venit.

 

Precizari referitoare la adeverinta de venit:
a.       Modul de completare a adeverintei de venit :

- Salariul net aferent salariului brut, in care sunt incluse toate categoriile de sporuri legale, in afara celor ocazionale, pentru care exista dovada acordarii prin documente oficiale semnate de angajator.

- Alte venituri lunare cu caracter permanent (suplimentare salariului de baza lunar): stimulente, comisioane din vanzari, prime cu caracter permanent, ore suplimentare aferente contractelor individuale/prestari servicii, alte sporuri.etc.

Adeverintele de venit eliberate de angajator trebuie sa fie semnate si stampilate de catre reprezentantii legali ai angajatorului sau de catre persoana abilitata din cadrul Compartimentului Personal/Salarizare/Contabilitate al Angajatorului.

Toate documentele care certifica veniturile din adeverintele de venit, acceptate de catre Banca in scopul acordarii creditului trebuie sa fie avizate “conform cu originalul“, cu semnatura si stampila de catre angajator (sau persoana abilitata din cadrul compartimentului Personal/Salarizare/Contabilitate al angajatorului) sau cu semnatura de catre consilierul de clientela sau reprezentantul vanzatorului cu care banca are incheiat un protocol de colaborare. Exceptie: extrasul de cont curent la BRD care inlocuieste fluturasul in cazul clientilor care incaseaza salariul prin cont curent la BRD.

Se accepta si formulare de adeverinte de venit in care Angajatorul nu accepta obligatia de retinere si virare a datoriilor catre banca, precum si de comunicare a debitelor in cazul schimbarii locului de munca a salariatului prin bararea sau negarea alineatului cuprins in adeverinta de venit a Imprumutatului / girantului “Am luat cunostinta de angajamentul de plata de mai jos si suntem de acord ca, in caz de neplata, sa efectuam retinerile solicitate si sa le viram in contul indicat de banca.“

Ca exceptie, pentru  angajatii unor societati comerciale importante pentru banca, cu acordul directorului de grup, se pot accepta:

- modele de adeverinta de venit proprii ale firmelor respective, cu conditia ca acestea sa contina informatiile minime din modelul cadru BRD;

- fluturasul de salariu, semnat si stampilat de persoanele competente,  pentru firmele la care fluturasul de salariu tine loc de adeverinta, continand informatiile minime din  adeverinta, insotit de copia cartii de munca sau a contractului individual de munca. Si in aceste cazuri se  pastreaza principiul prezentarii salariilor pe ultimele 3 luni si ca urmare se vor prezenta ultimii 3 fluturasi ;

- adeverinta BRD cu mentiunea 'salariul conform datelor din fluturas anexat', fluturasii pentru ultimele 3 luni, si copie carte de munca sau contract de munca.

b.      Modul de luare in calcul a veniturilor obtinute din salarii:

Adeverintele de venit vor avea inscrise salariile nete, respectiv alte venituri cu caracter permanent, realizate in ultimele 3 luni.

In analiza cererilor de credit, veniturile vor fi calculate astfel: media celor 3 venituri

            La validarea finala a documentelor se vor analiza variatiile de venituri si, daca se constata cresteri substantiale, se vor solicita clientului documente suplimentare.

Informatiile din adeverintele de venit se verifica, la data analizei, daca se considera necesar, la emitentii acestora si se confirma pentru autenticitate de catre consilierul de clientela care a primit documentatia de credit, acesta completand spatiul special destinat bancii pe formular.

Precizari referitoare la contractul de munca:

Contractele de munca pot fi:

·        pe perioada nedeterminata

·        pe perioada determinata

Modul de luare in calcul a veniturilor :

 1. contract de munca pe perioada nedeterminata: 100%
 2. contract de munca pe perioada determinata :

·        durata contract mai mare decat durata creditului : 100%;

·        durata contract mai mica decat durata creditului : 80%.

La data solicitarii creditului, vechimea la ultimul loc de munca trebuie sa fie de cel putin 3 luni.

Nota: Se va considera cumulat vechimea la locul actual de munca cu locul anterior in situatia in care solicitantul / codebitorul si-a schimbat locul de munca de la o firma la alta si acestea formeaza Grup de Firme. In aceeasi situatie intra si cazurile de transfer de activitate care au la baza acte normative (decret, legi, Hotarari, O.G., etc.). Toate aceste situatii se vor demonstra cu documente legale atasate la dosarul de credit.

 

Cazuri particulare:

1.      Prin exceptie, se admite ca pentru persoanele fizice solicitanti ai creditului sau giranti ai acestora, angajate in Politie, Procuratura, Ministerul Justitiei (inclusiv Directia Generala a Penitenciarelor) sau alte unitati speciale cu statut similar pentru care nu se elibereaza copii de pe cartea de munca sau alte documente care sa certifice informatiile cuprinse in adeverinta de venit, adeverinta de venit va fi confirmata dupa caz de:

- copia legitimatiei de serviciu vizata la zi, avizata ”conform cu originalul” de catre consilierul de clientela sau reprezentatii vanzatorului cu care banca are incheiat un protocol de colaborare sau

- prin verificarea  existentei legitimatiei de serviciu vizata la zi. Consilierul de clientela sau reprezentantul vanzatorului cu care banca are incheiat un protocol de colaborare care face aceasta verificare va inscrie pe adeverinta de venit mentiunea: ”Verificat legitimatia de serviciu”, isi va inscrie numele in clar, va semna si va trece data la care s-a facut verificarea.

2.      In cazul militarilor, cu contract de munca pe perioada determinata (cu durata mai mica decat durata de creditare) :

a.       in cazul in care solicitantul prezinta o adeverinta prin care angajatorul certifica existenta clauzei de reinnoire a contractului de munca, se vor lua in calcul 100% din veniturile obtinute. In aplicatia Transact, pentru acest caz particular, in campul ‘Tip de contract’ se va introduce ‘Contract durata nedeterminata’.

b.      in cazul in care solicitantul nu prezinta adeverinta prin care angajatorul certifica existenta clauzei de reinnoire a contractului de munca, proportia veniturilor luate in calcul va fi de 80%. In acest caz se va verifica o conditie suplimentara, respectiv de minim 2 ani vechime in Armata.

In calculul veniturilor se va lua in considerare si norma de hrana.

3.      In cazul salariatilor Bancii Nationale a Romaniei, ai S.C. TRANSFOND S.A., sau ai altor banci comerciale, la constituirea dosarului de credit se pot accepta adeverinte de venit pentru imprumutat/girant in care se va mentiona ca salariul net este de peste 5000 lei/USD/EURO. Pentru persoanele respective, se accepta copii dupa cartile de munca sau dupa contractele individuale de munca sau dupa fluturasul de salariu sau dupa statul de plata care nu cuprind valoarea salariului.

4.      Pentru salariatii unitatilor SRI si unitatilor cu caracter special se pot accepta adeverinte proprii de salarii.

5.      In cazul salariatilor cu functii publice (parlamentari, primari, consilieri, membri ai Guvernului, etc) cu contract de munca pe perioada determinata si contract de munca de baza suspendat temporar se vor lua in calcul veniturile obtinute in prezent in proportie de 100%. Dupa caz, la dosarul de credit se vor anexa copii ale documentelor care atesta: veniturile la actualul loc de munca, veniturile la locul de munca anterior, alte venituri.

6.      Pentru personalul navigant din voiaje internationale se accepta si veniturile obtinute din diurna in completarea veniturilor salariale.

Documente solicitate:

 • Contracte de navigare incheiate (O si C)
 • Carnet de marinar (O si C)
 • Brevet de navigator / certificat de competenta (O si C)
 • Foaia matricola emisa de  Autoritatea Navala Romana (O)
 • Contract de fidelizare (O si C) sau Confirmarea  emisa de angajator prin care se atesta faptul ca solicitantul se afla in baza de date a firmei in vederea unor voiaje viitoare (O)

Modul de luare in calcul: diurna incasata in ultimele 12 luni calendaristice, conform contractelor anexate la Foaia matricola se imparte la 12, obtinand o medie lunara. Aceasta este ponderata cu 80%.

7.      Pentru angajatii Agentiilor Natiunilor Unite (UNDP, UNESCO-CEPES, UNFPA, UNHCR, UNIC), care nu pot prezenta adeverinta de venit, vor face dovada veniturilor obtinute prin prezentarea documentelor:

-         „Notice of personnel action” – pentru dovedirea functiei ocupate si a vechimii in agentie

-         „Pay slip” – pentru justificarea veniturilor nete lunare

-         Scrisoare de recomandare din partea Agentiei, care va contine informatii privind vechimea angajatului, aprecierea acestuia, intentia de continuare a colaborarii, precum si un angajament de anuntare din timp a incetarii colaborarii angajatului cu agentia

Nota: vechime minima 6 luni.

8.      Pentru angajatii care efectueaza regulat deplasari interne sau internationale (soferi, etc) se accepta veniturile obtinute din diurna in proportie de 80% din media diurnelor din ultimele 3 luni.

9.      Caracterul de permanenta a veniturilor din: stimulente, comisioane din vanzari, prime cu caracter permanent, ore suplimentare aferente contractelor individuale/prestari servicii, alte sporuri.etc., evidentiate in Adeverinta de venit, va fi dovedit si prin prezentarea ultimilor 3 fluturasi de salariu.

10.  Pentru justificarea veniturilor obtinute in perioada de crestere a copilului, pentru a avea toate informatiile referitoare la locul de munca si la tipul de contract, se poate accepta adeverinta de venit, emisa de angajator, avand rubricile de suma necompletate. In cazul in care angajatorul refuza sa elibereze adeverinta de venit, se poate solicita contractul de munca sau cartea de munca, din care sa reiasa si datele referitoare la ultimul loc de munca.

In plus, se solicita:

-         ultimul cupon in baza caruia se incaseaza alocatia sau

-         in cazul in care clienta primeste indemnizatia de crestere a copilului pe card / in cont: adresa din partea Directiei de Munca si Solidaritate Sociala si Familie, prin care se confirma incasarea acestei indemnizatii, precum si un extras de cont.

Pentru acordarea creditului se va lua in calcul venitul minim dintre: alocatia obtinuta in perioada de crestere a copilului si venitul obtinut la locul de munca pana la momentul suspendarii contractului de munca.

2. Pensii

Ø        Veniturile din pensie pentru limita de varsta sau anticipate - talonul de pensie sau extrasul de cont.

Ø        Veniturile din pensii de invaliditate nerevizuibile medical :

·            talonul de pensie sau extrasul de cont (O) si

·            decizia de pensionare din care rezulta ca beneficiarul pensiei nu necesita revizuiri medicale (O)

Ø        Veniturile din pensie alimentara:

·            hotarare judecatoreasca (O si C)

·            certificat de nastere al beneficiarului pensiei alimentare (O si C)

·            dovada incasarii pensiei (talon, extras de cont, etc) in luna curenta sau luna anterioara acordarii creditului (O si C)

Ø        Veniturile din alte tipuri de pensii :

·            talonul de pensie/extrasul de cont de card sau alte acte care dovedesc incasarea acestora (in functie de specificul fiecarui venit) (O) si

·            act de identitate al beneficiarului veniturilor respective (O si C)

Talonul de pensie acceptat la acordarea creditului trebuie sa fie din luna in care se acorda creditul sau din luna anterioara acordarii creditului. In cazuri exceptionale, se pot accepta si copii dupa aceste documente.

In cazul pensiei alimentare, durata creditului nu poate depasi durata pentru care o persoana beneficiaza de acest tip de pensie.

3. Din desfasurarea activitatii profesiilor liberale (avocati, medici, farmacisti, medici veterinari, notari, experti contabili, contabili autorizati, arhitecti, executori judecatoresti, etc)

Ø        Actul legal in baza caruia practica o profesie liberala in cadrul unor cabinete/sedii/birouri autorizate (C), respectiv:

·            Decizia Baroului de Avocati de inscriere in Tabloul de avocati cu drept de exercitare a profesiei de avocat (pentru avocati);

·            Ordinul Ministerului de Justitie si certificatul care atesta inregistrarea la Curtea de apel in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul notarial (in cazul notarilor publici);

·            Autorizatie de libera practica eliberata de Ministerul Sanatatii (pentru medici si farmacisti);

·            Atestat de libera practica medicala veterinara eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari judetean sau a Municipiului Bucuresti si, daca este cazul, Avizul special pentru desfasurarea activitatii de libera practica medicala veterinara eliberat de Directia Sanitar–Veterinara judeteana sau a Municipiului Bucuresti (pentru medici veterinari);

·            Dovada de inscriere in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (pentru expertii contabili si contabilii autorizati);

·            Certificat eliberat de Ordinul Arhitectilor din Romania privind inregistrarea in Tabloul Arhitectilor (pentru arhitecti).

Ø        Actele de identificare, inregistrare, de autorizare a desfasurarii activitatii respective (O, C)

Ø        Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judeteana sau a municipiului Bucuresti sau de Administratia Financiara locala (O, C);

Ø        Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior solicitarii creditului sau Declaratia speciala privind venitul realizat sau Decizia de impunere finala eliberata de Administratia Financiara aferenta venitului net obtinut in anul anterior solicitarii creditului (O, C)

4. Din  desfasurarea profesiilor liberale (altele decat cele prevazute la pct 3)

Ø        Adeverinta de la Administratia Financiara privind veniturile nete realizate in anul anterior solicitarii creditului, cu precizarea debitelor cu care sunt inregistrati la zi (O) sau Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior solicitarii creditului (O)

Ø        Declaratia privind venitul estimat (C), daca este cazul

Ø        Declaratia speciala privind venitul realizat, inregistrata la Administratia Financiara, daca este cazul (C)

Ø        Actele de identificare, inregistrare, de autorizare a desfasurarii activitatii respective (O, C)

5. Venituri comerciale: transport de bunuri si de persoane

Ø        Adeverinta de la Administratia Financiara privind veniturile nete realizate in anul anterior solicitarii creditului, cu precizarea debitelor cu care sunt inregistrati la zi (O)

Ø        Declaratia privind venitul estimat pentru anul in curs, daca este cazul (C)

Ø        Declaratia speciala privind venitul realizat, inregistrata la Administratia Financiara (C) sau Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior solicitarii creditului (O) sau Registrul de Incasari si Plati (C)

Ø        Actele de identificare, inregistrare, de autorizare a desfasurarii activitatii respective (C)

Pentru a putea lua in calcul veniturile din taximetrie inregistrate efectiv in ultimele 6 luni, se vor solicita urmatoarele documente justificative:

§         raport casa de marcat

§         chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii

§         decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit  - pe anul in curs

Modul de luare in calcul: 80%

Persoanele care obtin venituri din desfasurarea activitatii profesiilor liberale – pct. 3, 4 si 5 trebuie sa desfasoare profesia respectiva de cel putin 6 luni (exceptie: in cazul descoperitului autorizat de cont, solicitantul/co-imprumutatii trebuie sa desfasoare profesia de cel putin 3 luni).

6. Alocatii pentru copii minori in intretinere

Ø        Talonul de alocatie (O) /  Carnetul de cecuri vizat de unitatea scolara (O, C) / extrasul de cont (O, C) si

Ø        Certificatul de nastere al copilului (O, C)

Se pot lua in considerare venituri din alocatii numai suplimentar veniturilor din salarii, pensii sau desfasurarea unei profesii liberale sau a unei activitati independente.

Alocatiile trebuie sa fie obtinute pe intreaga perioada de derulare a creditului.

7. Rente viagere (conform art.64, Legea 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului)

Ø        Adeverinta eliberata de institutia autorizata potrivit legii (O)

Ø        Ultimul talon de incasare prin care a intrat in posesia acestui venit (O)

In cazul in care clientul incaseaza venitul in cont, se vor solicita urmatoarelor documente:

§         adresa din partea institutiei, prin care se confirma virarea pe card / in cont;

§         ordinul de plata stampilat;

§         un extras de cont.Modul de luare in calcul: venitul inscris in ultimul talon de incasare din luna anterioara analizei.

8. Dividende de la persoane juridice

Ø        Ultima balanta de verificare (O, C), insotita de declaratia lunara privind obligatiile de plata la Bugetul general consolidat  (O, C)

Ø        Ultimele situatii depuse la Administratia Financiara: „Rezultate financiare” si „Situatia Patrimoniului” (O,C)

Ø        Ultimele doua bilanturi contabile intocmite la sfarsitul anului (31 Decembrie) formularul de bilant integral si la 30 iunie pentru anul in curs (daca este cazul), depuse la Administratia financiara, insotite de balantele de verificare (O,C)

Ø        Hotararea AGA privind repartizarea profitului pe dividende pentru ultimii doi ani  fiscali incheiati

Ø        Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului pentru societate (O)

Vor fi luate in considerare veniturile obtinute din dividende de la societati comerciale care desfasoara activitate de minim 2 ani consecutivi si care in acest timp au realizat profit.

Se intocmeste Finmex pentru ultimii 2 ani incheiati de activitate a societatii, luandu-se in calcul valoarea din dividendele nete pe care o recomanda analistul Back Office CliCom.   

Se incheie un Contract de Garantie Reala Mobiliara pe sume de bani viitoare, contract ce se inscrie la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 

9. Chirii

Ø        Contract de inchiriere inregistrat la Administratia Finantelor Publice (O)

Ø        Actul de proprietate al imobilului care constituie sursa de venit din chirii

Ø         Declaratia speciala privind venitul realizat, inregistrata la Administratia Financiara (C) sau, in mod exceptional, adeverinta de la Administratia Financiara privind veniturile nete realizate in ultimul an, cu precizarea debitelor  cu care sunt inregistrati la zi (O)

Ø        Decizia de impunere pentru contractele incheiate in anul curent (C)

Veniturile obtinute de solicitant/co-imprumutat in baza contractelor de inchiriere trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii minime:

ü      sunt incheiate pe o perioada de minim 1 an, in vigoare la data analizei si mai au cel putin 6 luni pana la expirarea termenului, avand clauza de prelungire ;

ü      sunt inregistrate la organul fiscal competent;

ü      produc efecte sau sunt incheiate cu cel putin 2 luni inaintea datei cererii de credit.

ü      contin clauza de prelungire

Imobilele inchiriate ce reprezinta sursa de rambursare se vor asigura pentru toate riscurile si cesiona in favoarea bancii.

Modul de luare in calcul: 80% din venitul lunar net, dupa impozitare, conform documentelor de inregistrare (obtinute/estimate)

Se pot lua in considerare venituri din chirii numai suplimentar veniturilor din salarii, pensii sau desfasurarea unei profesii liberale sau a unei activitati independente.

Se incheie un Contract de Garantie Reala Mobiliara pe sume de bani viitoare, contract ce se inscrie la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 

10. Drepturi de autor si drepturi conexe acestora

Ø        Contractul in baza caruia se realizeaza aceste venituri (C)

Ø        Declaratia speciala privind venitul realizat, pentru ultimul an fiscal incheiat, inregistrata la organul fiscal competent (C), dupa caz

Ø        Carte de munca/ contracte individuale de munca prin care sa dovedeasca vechimea in munca de minim 1 an

Veniturile lunare nete obtinute din drepturile de autor si drepturi conexe acestora, aferente contractului, vor fi luate in considerare:

- 100%, in cazul in care contractele sunt pe durata nedeterminata sau determinata si acopera durata de creditare;

- 80%,  in cazul in care durata contractului este mai mica decat durata creditului   

Conditii contract de munca:

- vechime: minim 3 luni- contractul sa contina clauza de reinnoire automata

- contractul sa nu expire in urmatoarele 6 luni de la data acordarii creditului

 

11. Venituri din dobanzi la depozite

Ø        Contract de constituire depozit  (C)

 

Pentru a fi luate in calcul, contul de depozit trebuie sa fie deschis la BRD, cu plata dobanzii lunar.

Depozitul va fi blocat pe intreaga perioda de creditare si se va incheia un contract de garantie reala mobiliara.

Modul de luare in calcul: 70%

Se pot lua in considerare venituri din dobanzi la depozite numai suplimentar veniturilor din salarii, pensii sau desfasurarea unei profesii liberale sau a unei activitati independente.

 

 

12. Venituri sub forma de salarii din strainatate

Ø        Adeverinta de venit/document emis de angajator privind veniturile realizate (O). Acest document trebuie sa ateste veniturile realizate pe o perioada de trei luni calendaristice consecutive recente si sa fie emis cu cel mult 45 de zile calendaristice inaintea datei analizei

Ø        Contractul individual de munca inregistrat la organul competent al administratiei din statul unde solicitantul de credit este angajat (C)

Ø        Declaratie speciala privind veniturile sub forma de salarii din strainatate sau Dovada de plata a impozitelor sau Dovada de luare in evidenta de catre autoritatea fiscala a tarii respective sau Fisa fiscala sau Certificat fiscal sau Extras de cont pentru evidentierea incasarii veniturilor si a platii impozitelor, sau alt document prevazut de legislatia statului respectiv care sa evidentieze plata impozitelor, dupa caz (O)

Ø        Raport privind activitatea desfasurata, daca este cazul (C)

 

Precizari suplimenatre :

§         Contractele de munca incheiate pentru o perioada determinata pot constitui baza pentru acordarea acestor credite numai daca este stipulata clauza de reinnoire automata.

§         Atat imprumutatul, cat si co-imprumutatul pot desemna mandatari pentru a-i reprezenta in relatia cu banca, prin intermediul unei procuri speciale autentificate de un notar public. Procura trebuie sa fie in forma autentica (semnata in fata unui notar), sa fie speciala, adica, pe langa datele complete de identificare ale mandantului si mandatarului, procura trebuie sa mentioneze toate operatiunile pentru care este acordata. Atat imprumutatul, cat si co-imprumutatul pot desemna acelasi mandatar.

§         Toate documentele intocmite de catre o autoritate straina/autentificate de un notar strain vor fi prezentate bancii supralegalizate spre a li se garanta astfel autenticitatea semnaturilor si sigiliul. Supralegalizarea este supusa procedurii stabilite de statul de origine a actului. In situatia in care documentul este emis de catre o autoritate dintr-o tara semnatara a Conventiei de la Haga din 1961 sau autentificat intr-o astfel de tara, nu mai este solicitata supralegalizarea, conform precizarilor de mai sus, fiind necesara aplicarea unei apostile pe aceste documente.

§         De asemenea, este necesar ca toate aceste documente emise de catre o autoritate straina/autentificate de un notar strain dupa ce sunt supralegalizate/apostilate (dupa caz), sa fie traduse in Romania (traducere legalizata).

 

Vechimea la ultimul loc de munca:

§         minim 1 an sau

§         6 luni, concomitent cu vechime totala in munca de 2 ani

Modul de luare in calcul:

-         100% din venitul lunar net, daca contractele sunt incheiate pe o perioada nedeterminata sau determinata si acopera perioada de creditare;

-         80% din venitul lunar net, daca perioada contractului este mai mica decat perioada creditului.

 

NOTA:

Ø        In cazul in care solicitantul creditului, sotul/sotia si/sau  co-imprumutatii  obtin mai multe categorii de venituri, pentru a fi luate in considerare la aprobarea creditului, acestea trebuie sa indeplineasca fiecare in parte toate conditiile cerute fiecarei categorii de venit in parte.

Ø        Veniturile nete lunare cumulate ale girantilor trebuie sa fie dublul sumei lunare de plata la creditul acordat.

Aprobarea creditelor

Creditele se aproba potrivit competentelor in vigoare.

Ca particularitate, pentru creditele cu decizie „Nefinalizat”, pentru care sistemul de scoring nu ia o decizie categorica (acceptare sau refuz), se va realiya o analiya manuala a dosarului de credit, avandu-se in vedere urmatoarele elemente:

-         credibilitatea clientului;

-          istoria relatiilor sale cu banca (daca exista);

-         nivelul si perspectiva stabilitatii veniturilor realizate;

-         efectul eventualelor litighii cu terti.

Pentru toate tipurile de credite se va completa/intocmi:

-         fisa de verificare a dosarului de credit TRANSACT;

-         hotararea de aprobare/respingere - se va intocmi si semna potrivit competentelor in vigoare, dar obligatoriu pentru creditele:

 - cu decizie „Nefinalizat” (RON/EUR);

- cu decizie „Refuzat” (RON/EUR), dar acceptate prin procedura de „Fortare decizie”.

Creditele avand decizia Transact „Refuzat” nu vor fi acordate. Exceptie pot face creditele supuse procedurii de „Fortare decizie” .

Punerea la dispozitie a creditelor

Creditele se acorda in moneda acestora. Comisioanele aferente creditului, dobanzile si ratele de credit se calculeaza si se incaseaza in moneda creditului aprobat.

Punerea la dispozitie a creditelor se realizeaza in contul titularului deschis la BRD, in moneda creditului aprobat.

Particularitati:

·        in cazul creditelor auto, acordate in euro, viramentul in contul furnizorului se va realiza in lei. Se va avea in vedere ca suma virata sa fie egala cu valoarea facturii;

·        in cazul creditelor garantate cu ipoteca (Expresso NonStop/Expresso), creditul se va pune la dispozitia clientului in momentul semnarii contractului de credit si a contractului de ipoteca, toate documentele aflandu-se in depozit notarial. Notarul are obligatia legala de a prezenta dovada intabularii ipotecii in favoarea BRD in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ipoteca.

Urmarirea creditelor

Urmarirea creditului se realizeaza pe toata perioada de derulare, pentru a se preintampina nerambursarea acestuia.

Este obligatorie urmarirea:

·        respectarii destinatiei creditului avuta in vedere la aprobarea creditului. Clientul trebuie sa prezinte bancii factura finala – in cazul creditelor auto, bunuri de folosinta indelungata, nevoi personale nominalizate;

·        prelungirii la termen a politelor de asigurare si plata latermen a acestora.

In cazul creditelor Expresso NonStop si Expresso:

·        personalul bancii cu atributii in acest sens va urmari ca incheierea de intabulare a ipotecii si extrasul de CF privind intabularea ipotecii sa fie prezentate bancii in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ipoteca. In cazul in care aceste documente nu sunt transmise bancii in termenul prevazut, personalul bancii va solicita notarului public transmiterea de urgenta a documentelor respective;

·         personalul bancii cu atributii in acest sens va verifica, dupa caz, pe teren si va intocmi note de constatare care sa cuprinda precizari cu privire la:

- mentinerea in conditii bune a garantiilor;

- compararea nivelului soldului creditului cu nivelul valorii garantiilor (cu mentinerea cel putin a proportiei de acoperire cu garantii a creditului avute in vedere la aprobare).

·        pentru creditele cu o durata mai mare de 15 ani, se va asigura reinnoirea inscriptiei ipotecare inainte de implinirea termenului de 15 ani de la data inscrierii ipotecii in Cartea Funciara.

In cazul creditelor auto pe o durata mai mare de 5 ani, se va asigura reinnoirea inscrierii Garantiei Reale Mobiliare inainte de implinirea termenului de 5 ani de la data inscrierii Contractului de Garantie Reala Mobiliara in Arhiva Electronica a Garantiilor Reale.

Rambursarea in devans a creditului

Aprobarea rambursarii in devans se realizeaza in baza cererii scrise de rambursare in devans cu respectarea clauzelor din contractul de credit.

Atributii si responsabilitati specifice ale personalului implicat in analiza/acordarea creditului

Atributii :

 • informarea clientului asupra conditiilor de acordare a creditului;
 • primirea si verificarea documentelor din dosarul de credit;
 • verificarea girantilor in baza de risc;
 • verificarea solicitantului de credit, a sotului/sotiei acestuia, a co-imprumutatilor la Biroul de Credit si, dupa caz, la CRB;
 • verficarea existentei Declaratiilor privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii, completate de girant/giranti ;
 • verificarea existentei creditelor in sold la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA ale clientului, sotului/sotiei acestuia, a co-imprumutatilor si girantilor, in sistemele proprii de gestiune;
 • verificarea incadrarii in termenul de valabilitate al documentelor in baza carora  se solicita creditul (ex: adeverinte de venit, factura proforma/aviz de plata, decizie preacceptare, etc.);
 • obtinerea  datelor de la client si introducerea in aplicatia TRANSACT a informatiilor furnizate verbal si din documentele prezentate de catre solicitantul de credit, astfel incat toate campurile obligatorii ale aplicatiilor sa fie completate corect; se va introduce in aplicatie o singura cerere de credit/client/luna/tip de credit 
 • corelarea volumului angajamentelor la alte banci (CRB) ale clientului / co-imprumutatilor cu cele din Declaratie;
 • editarea formularelor din aplicatia TRANSACT si verificarea concordantei acestora cu documentele prezentate;
 • intocmirea Finmex pentru ultimii doi ani incheiati de activitate a societatii la care solicitantul creditului detine actiuni (in cazul luarii in calcul a veniturilor obtinute din dividende);
 • efectuarea analizei suplimentare pentru creditele cu decizie NEFINALIZAT;
 • intocmirea fisei de verificare / analiza a dosarului de credit si supunerea spre aprobare/respingere a creditului solicitat;
 • informarea clientului privind aprobarea/respingerea creditului, prin inmanarea scrisorilor de raspuns specifice;
 • urmarirea intocmirii politei de asigurare, si instructiunilor privind reguli de creditare a persoanelor fizice, cu cesionarea in favoarea unitatii bancii a drepturilor din despagubire si incasarea primei de asigurare aferente;
 • intocmirea si semnarea, potrivit competentelor de aprobare si semnare, a documentelor necesare acordarii creditului;
 • setarea creditului si a garantiilor.
 • verificarea contractului de credit editat de sistem
 • punerea la dispozitie a creditului in contul curent al solicitantului, cu respectarea incadrarii in regula aport/giranti;
 • urmarirea intocmirii corecte a OPH-ului pentru suma din contul curent al solicitantului reprezentand contravaloarea bunului/creditului in contul furnizorului;
 • asigurarea transmiterii Avizului de garantie reala mobiliara la Arhiva Electronica;
 • verificarea constituirii garantiilor in evidentele bancii.

 Responsabilitati :

 • Cunoasterea si aplicarea corecta a instructiunilor privind regulile de creditare a persoanelor fizice in corelatie cu toate instructiunile in vigoare;
 • Solicitarea si existenta documentatiei necesare analizei/acordarii creditului;
 • Urmarirea prezentarii de catre client a documentelor justificative pentru verificarea documentatiei creditului
 • Urmarirea conditiilor din contractul de credit
 • Urmarirea rambursarii creditului
 • Incadrarea corecta in competentele de aprobare si supunerea spre aprobare a creditului, potrivit competentelor, numai dupa efectuarea completa a analizei prevazute de instructiunile privind reguli de creditare a persoanelor fizice;
 • Constituirea si asigurarea garantiilor potrivit conditiilor de aprobare;
 • Respectarea prevederilor instructiunilor in vigoare in ceea ce priveste procentul de dobanda si comisioanele;
 • Verificarea corectitudinii si concordantei datelor inscrise in contractul de credit cu cele mentionate in documentele de aprobare;
 • Respectarea conditiilor de acordare a creditului potrivit aprobarii;
 • Pastrarea confidentialitatii datelor privind clientul solicitant de credit;
 • Promovarea unor relatii de buna colaborare cu clientii potentiali si existenti, bazate pe profesionalism si respect;
 • Aducerea la cunostinta superiorilor a tuturor problemelor pe care le cunoaste, privind inrautatirea situatiei economico-financiare a clientului, care ar crea dificultati in rambursarea creditului sau plata dobanzilor la termen;    
 • Introducerea cu exactitate a datelor furnizate de client in aplicatie;
 • Parcurgerea etapelor pentru inregistrarea in TRANSACT a statutului final al dosarului, conform instructiunilor specifice;
 • Persoana desemnata sa supervizeze activitatea CliPri se va asigura ca „Fisa de verificare” corespunde cu cea din Instructiune si contine toate semnaturile necesare;
 • Recuperarea dosarului de credit din TRANSACT si prelucrarea in aplicatiile de gestiune; se vor inregistra si garantiile creditului
 • Verificarea inscrierii numarului de dosar TRANSACT in aplicatiile de gestiune.

  


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1485
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site