Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Statistica

Grile - Politici si Strategii Nationale si Comunitare

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
POLITICA DE INVESTIRE
PROGNOZA FINANCIARA SI MONETARA - Premise in prognoza financiara
TEHNICI DE COTARE BURSA
Ordin nr. 522 din 04/16/2003 aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Bancile comerciale
DESPRE B.C.R
Studiu de caz privind acordarea unui credit ipotecar
BANCILE DE AFACERI
Societati financiare de plasament
Banca europeana pentru reconstructie si dezvolatre (b.e.r.d.)

TERMENI importanti pentru acest document

: norvegia strategii monetare : strategii monetare in norvegia :

Grile

Politici si Strategii Nationale si Comunitare

1. Mecanismul monetar  “ Sarpele fara tunel “ permite o variatie a monedelor de

a)  ± 2,25 % intre devizele europene

b)  ± 4,50 % intre devizele europene

c)  ± 2,25 % fata de dolarul american

d)  ± 1,125 % intre devizele europene

2. SEBC indeplineste urmatoarele functii :

    1.Fuctie de emisiune de bancnote si monede denominate in EURO

    2.Functie de creditare a bancilor comerciale din tarile member ale UE

    3.Functia consultative

    4.Functia de banca a statului

    5.Functia de colectare de informatii statistice

Alegeti varianta corecta:

a)      1,2,3,4,5

b)      1,2,3,5

c)      2,3,4,5

d)      1,3,5

3. Ponderea initiala a monedelor din cosul ECU a fost stabilita in functie de :
a)
nivelul participarii statelor member la comertul intercomunitar
b) marimea PIB

c) cotele fixate in cadrul mecanismului de sprijin financiar

d) toate cele trei criterii enumerate mai sus

4.SBCE include :

    a) BCE si bancile centrale nationale ale tarilor care au adoptat moneda EURO

    b) BCE si bancile centrale nationale ale statelor member ale UE indiferent daca  

        acestea au adoptat sau nu moneda EURO

    c) Bancile centrale nationale ale tarilor member ale UE indiferent daca acestea

        au adoptat sau nu moneda EURO

 d)BCE si bancile centrale nationale ale tarilor europene

5.Obiectivul fundamental al BCE este :

 a) sustinerea politicilor economice ale comunitatii ………?

 b) promovarea sustinerii in bune conditii a sistemului de plati

 c) efectuarea de operatiuni valutare

 d) mentinerea stabilitatii preturilor

6.Consiliul Guvernatorilor BCE cuprinde :

 a) membrii Comitetului Executiv al BCE si guvernatorii bancilor centrale nationale din

     zona EURO

 b) guvernatorii bancilor centrale nationaledin zona EURO

 c) Comitetul executive si consiliul general

 d) Presedintele BCE, vicepresedintele si alti 4 membrii

7. Uniunea Europeana monetara are in prezent :

a) 11 membrii

b) 16 membrii

c) 25 membrii

d) 27 membrii

8. Instrumentele de politica monetara utilizate de EUROSISTEM pentru mentinerea  

   stabilitatii  preturilor sunt :

    1. operatiuni de piata monetara

    2. facilitati permanente

    3. rezerve minime obligatorii

 Alegeti varianta corecta:

 a)1 + 2                                               c)2 + 3

 b)1 + 3                                              d) 1+ 2 + 3

9. Bancnotele si monedele EURO se afla in circulatie din :

  a)  1 ianuarie 1998

  b)  1 ianuarie 1999

  c)  1 ianuarie 2002

  d)  1 iulie 2002

10. Capitalul BCE reprezinta :

  a)  subscrieri ale bancilor centrale nationale din EUROZONA

  b)  subscrieri ale bancilor centrale nationale din UE

  c)  credite obtinute de la …………………………..

  d)  imprumuturi de la FMI

      

11. Noua strategie de politica monetara a BCE coordonata cu politicile economice este :

 a) curs de schimb flexibil

 b) sistem financiar dezvoltat

 c) tintirea directa a inflatiei

 d) armonizarea politicii monetare cu politica fiscala

 

12. Aprecierea criteriilor de convergenta pentru aderarea la UE s-a realizat prin :

 a) Tratatul de la Roma

 b) Planul de la Nisa

 c) Tratatul de la Maastricht + planul Verer

 d) Tratatul de la Maastricht + planul Delors

13.BCE ofera asistenta privind legislatia comunitara referitoare la controlul bancar si 

     stabilitatea sistemului financiar indeplinind astfel :

 a) Functia consultativa

 b) Functia de colectare de date statistice

 c) Functia de conducere a operatiunilor cu valute

 d) Functia de emisiune de bancnote

14.Operatiunile la piata libera constau in :

 a) efectuarea de catre banca centrala de operatiuni de vanzare si cumparare de titluri de credit

     sau alte hartii de valoare in scop pur speculativ

 b) efectuarea de catre banca centrala de operatiuni de vanzare si cumparare de titluri de  

     credit sau alte hartii de valoare in scopul corectarii evolutiei lichiditatii, creditului si a

     dobanzii.

 c) realizarea de operatiuni de creditare a bancilor comerciale de catre banca centrala

 d) operatiuni de vanzare/ cumparare de valuta

15.Atributiile SEBC constau in :

            1. Stabilirea si conducerea politicilor monetare comunitare in zona EURO

            2. Realizarea operatiunilor cu valute care decurg din politicavalutara stabilita de

               consiliul de guvernare

3. Detinerea si administrarea de rezerve pentru schimb valutar ale statelor

    participante la SEBC

            4. Asigurarea bunei functionari a sistemului de plati in zona EURO

            5. Autorizarea emisiunii de bancnote in zona EURO

            6. Contributia la buna administrare a politicilorde control prudential asupra

                institutiilor de credit si la stabilitatea sistemului financiar

 Alegeti varianta de raspuns corecta :

    a)1,2,3.6                                   c) 2,3,4,5,6

    b)1,2,3,5,6                                d) 1,2,3,4,5,6  

16.Capitalul BCE apartine :

 a)  50% bancilor centrale nationale din zona EURO si 50% FMI

 b)  100% bancilor centrale nationale

 c)  100% FMI

 d)  50% bancilor centrale nationale din zona EURO si 50% BERD

17.Modelul de politica monetara organizata prin curs de schimb implica :

 a)  existenta unor legaturi de comert exterior stranse si stabile cu un stat mare avand o

      performanta stabila

 b)  cresterea preturilor cu cel mult 2% annual

 c)  formularea unor obiective privind conducerea politicii monetare, obligatie ce revine

      bancii centrale

 d)  stabilitatea preturilor pe termen mediu

18. Stabilitatea politicii monetare unice consta in :

1. Fixarea obiectivelor strategice

            2. Analiza mediului economic

3. Selectia instrumentelor adecvate dintre cele aflate la dispozitie in cadrul

    operatiunilor existente

            4. Realizarea obiectivelor strategice printr-o serie de instrumente indiferent de impactul

                acestora

 Alegeti varianta de raspuns corecta :

    a) 1 + 3                                   c)1,2,3

    b) 2 + 4                                  d)1,2,3,419.Strategia de politica monetara a SEBC prezinta urmatoarele caracteristici :

 a)  are un caracter anticipativ

 b)  masoara performanta pe care o stabileste intr-un orizont de timp relevant pentru obiectivul

      primordial si ciclul de functionare a cadrului operational al BCE

c) porneste de la premiza ca socurile in evolutia pe termen scurt a preturilor pot fi  

    controlate prin politica monetara

 d) opteaza pentru reactia treptata la modificarea pe care le ………………….dar nu pentru

   pasivitate si neinterventie

20. Operatiunea de OPEN MARKET reprezinta :

 a) Instrument de politica monetara prin care BCE acorda credite de refinantare pentru un

     termen de 24 ore

 b) instrument de politica monetara prin care BCE regleaza necesarul de lichiditati de pe piata

     prin constituirea unei rezerve

 c) instrument de politica monetara constand in proceduri de tranzactionare unificate

     folosite de BCE clasificate in apel de oferta standard, rapid si procedura bilaterala

 d) instrument de politica monetara constand in exercitarea de catre BCE  a functiei de

     imprumutator de ultima instanta

21. Operatiunile de OPEN MARKET sunt :

 a) operatiuni de vanzare / cumparare de valuta

 b) achizitia in scop speculativ de catre BCE a unor titluri de valoare sau titluri de stat

 c) realizarea de catre banca centrala a unor operatiuni de creditare a bancilor comerciale

 d) efectuarea de vanzare / cumparare de titluri de credit sau alte hartii de valoare de

     catre banca centrala in scopul corectarii evolutiei lichiditatilor , creditarii si nivelul

      ratei de  dobanda

22. Strategia substantiala de ploitica monetara consta in  :

 a) stabilirea pe termen mediu si termen lung a unor repere cantitative pentru actiunile si

     deciziile de politica monetara ale BCE

 b) Stabilirea unui set de principii pentru o strategie de politica monetara proprie a BCE

 c) stabilirea unui set de principii pentru controlul permanent al aplicarii adecvate a strategiei

     de politica monetara a BCE

 d) stabilirea unui set de instrumente de politica minetara care sa poata fi utilizate in tarile

      membre ale UE

* punctul b reprezinta strategia instrumentala de politica monetara

  

23. Efectele substantiale ale unei strategii de politica monetara constau in :

 a) atingerea unor nivele cantitative pentru un set de indicatori de performanta construit

     in  prealabil

 b) formularea unei strategii de politica monetara pastrata in timp ca un termen de comparatie

 c)  formularea unor principii de politica monetara

 d) formularea unor principii de control permanent al aplicarii strategiei

24. Consiliul European are rol decizional in domeniul :

 a) legislativ

 b) executiv

 c) de control al aplicarii legii

 d) financiar

 e) monetar

 f) de aparare a drepturilor cetatenesti

 g) consultativ

Institutiile Europene si domeniile in care au rol decizional

 • Consiliul Euopean  -  executiv
 • Parlamentul European - legislativ
 • Consiliul de Ministri al UE - executiv
 • Comisia Europeana - executiv
 • Curtea de Justitie - de control al aplicarii legii
 • Curtea de Conturi - de control al aplicarii legii
 • Mediatorul European - de aparare a drepturilor cetatenesti
 • Banca Europeana de Investitii - financiar
 • SEBC - monetar
 • Comitetul Economic si Social European - consultativ
 • Comitetul European al Regiunilor - consultativ
 • Agentiile Centralizate – consultativ

24.Ansamblul participatiilor institutiilor de credit la capitalul firmelor cu caracter

     non-financiar poate fi:

 a) maxim 15 % din totalul fondurilor proprii ( la o singura firma )

 b) maxim 25 % din totalul fondurilor proprii ( la o singura firma )

 c) maxim 30 % din totalul fondurilor proprii ( la o singura firma )

 d) maxim 60 % din totalul fondurilor proprii ( la o singura firma )

 e) maxim de 8 ori fondurile proprii

25. Inflatia ca forma a dezechilibrului monetar se manifesta simultan prin:

 1. Cresterea preturilor

 2. Cresterea cantitatii de moneda

 3. Devalorizarea monetara

 4. cresterea ratelor de dobanda

 5. Cresterea deficitului bugetar

 6. Cresterea somajului

Alegeti varianta corecta

 a) 1 , 4 , 6

 b) 2 , 5 , 6

 c) 1 , 2 , 3

 d) 3 , 4 , 5

 e) 4 , 5 , 6

26.O banca detine un depozit initial constituit din moneda centrala in valoare de 4.500 u.m.

     Legislatia impune obligatia constituirii unei RMO in cota de 18 %

    La nivelul intregului sistem bancarpreferinta pentru realizarea platilor in numerar este 

    0,3 (30%)

    Sa se stabileasca nivelul maxim al creditelor care pot aparea in economie prin fenomenul de 

    multiplicare :

    a)   4.687.500

    b) 10.563.300

    c) 18.000.000

    d)  8.181.000

    e)  2.347.400

                                         Rezolvare


                             1                                         1                                

           m =                             =                                                       =   2 , 3474

                     1 + r – n x r                 0,3 + 0,18 – 0,3 x 0.18


m =  multiplicatorul

n  =  preferinta pentru utilizarea numerarului ( coeficientul de fuga )

N =  numerar

MM = masa monetara

r  =  rata RMO

Di  = depozitul initial


             N

 n =                        

            MM
   MM =  Di  x  m    =   4.500  x  2,3474    =  10.563,300


27. Care dintre urmatoarele tipuri de inflatie este generata de un dezechilibru manifestat pe piata bunurilor si serviciilor :

 a) inflatia importata

 b) inflatia prin costuri  ( factori de productie )

 c)  inflatia prin cerere

 d)  inflatia structurala

28. Care dintre urmatoarele afirmatii ce caracterizeaza inflatia structurala NU este adevarata :

 a)  la baza inflatiei structurale se afla rigiditatea economiei manifestatain domeniul procurarii

      capitalului , al asigurarii de resurse materiale sau al utilizarii fortei de munca

 b)  este generata de revendicarile grupurilor sindicale  pentru cresterile salariilor

 c)  este determinata de strategia adoptata de unele tari , de dezvoltarea accelerata si de 

      cresterea economica rapida

 d)  este generata de sustinerea unor sectoare de activitati sub forma sustinerii preturilor pentru

      produsele excedentare

29. Echilibrul monetar reprezinta punctul de intersectie dintre :

 a) inflatia prin cerere si inflatia prin costuri

 b) inflatie  si  deflatie

 c) inflatie si stagflatie

 d) inflatia prin cerere si deflatie

30. Stiind ca nivelul ratei anuale a inflatiei este de 11 % , atunci perioada in care se dubleaza preturile este :

 a) 63 ani

 b) 3,63 ani

 c) 6,36 ani                                   

 d) 15,71 ani

 e)1,57 ani

 Regula numarului 70        

 

            70              =           70           =      6,36 ani

   Rata inflatiei                    11

31. EURO a intrat in circulatie ca moneda efectiva la data de

 a) 01.01.1995

 b) 01.01.1999

 c) 01.01.2002

 d) 01.06.2002

32. Elementele care definesc structura filierei fiduciare sunt :

 1. Cantitatea de numerar in circulatie

 2. Cantitatea de circuite fiduciare ( circuite scurte si lungi )

 3. Elasticitatea circulatiei numerarului ( restrictie )

 4. Pragul critic intre monede si bancnote

 5. Cantitatea de numerar in circulatie raportata la numarul de locuitori

 6. Modelul de organizare a filierei fiduciare

 7. Structura pe cupiuri a tranzactiei

Alegeti varianta corecta

 a) 1 + 2

 b) 1 + 3 + 6

 c) 2 + 6

 d) 1 + 4 + 5 + 7   -  ( definesc marimea structurii fiduciare )

33. Sistemul de plati reprezinta :

 a) un sistem pentru depozitarea instrumentelor financiare care realizeaza procesarea

     tranzactiilor cu instrumente financiare pe baza de inregistrare in conturi ( depozitar central

     pentru instrumente financiare )

 b) un ansamblu de instrumente, proceduri bancare si reguli care asigura transferul de

     fonduri  intre institutiile financiar-bancare

 c) un sistem care permite transferul de instrumente fara plata , cum ar fi executarea garantiilor

 d) un sistem care permite transferul instrumentelor financiare

34. TARGET reprezinta :

 a) un sistem de decontare interbancara neta

 b) sistemul transeuropean de transfer pe baza bruta in timp real

 c) sistem electronic de compesare multilaterala a platilor interbancare in lei de valoare mica si

     volum mare ( sistem STEN )

 d) sistem de depozitare si decontare a instrumentelor financiare administrate de BNR ( sistem

     de depozitare SAFIN )

35. Zona unica de plati in EURO , SEPA , include :

 a) 27 state

 b) 16 state

 c) 31 state ( 27 + Lichtenstein + Norvegia + Islanda + Elvetia )

 d) 20 state

36. Principalele categorii de riscuri de neplata sintetizate in modelul  CPSS–WGPS (grup de

      lucru pentru sistemele de plati ale UE  sunt :

 a) riscul de credit, de lichiditate si riscul sistemic

 b) riscul de credit, de lichiditate si operational

 c) riscul de lichiditate , sistemic  si operational   

 d) riscul sistemic, de banca si operational

37. Norma Cook stabileste un raport minim de 8 % intre ;

 a) capitalul de baza si activele ponderate in functie de risc

 b) fondurile proprii si activele ponderate in functie de risc

 c) fondurile atrase  si activele ponderate in functie de risc

 d) depunerile la termen si riscurile ponderate dupa natura lor

38. Bilantul unei banci comerciale se prezinta astfel :

    A                                                Bilant Banca X                                                        P


RMO                                        30.000         Depozite la vedere in lei                180.000

Numerar                                   17.500         Depozite la vedere in valuta          120.000               

Bonuri de tezaur                       40.000         Depozite la termen                          90.000

Depozite la banci                                         Conturi de economii                      200.000

       corespondente                   80.000         Capital                                             40.000

Credite ipotecare                     160.000        Alte pasive                                      20.000Credite pentru industrie           322.500

      

Total A                        =           650.000        Total  P                            =            650.000

Sa se determine daca banca respecta Norma Cook si masurile care se impun.

                        Fonduri proprii

  N.C.  =                                                        x  100   =

              Active ajustate functie de risc                     

                                     40.000                                                             40.000

 =                                                                                      x 100  =                            x 100 = 9,55%

        80.000 x 20% + 160.000 x 50% + 322.500 x 100%                      418.500

=> Capitalul va scadea cu x

        40.000 – x    = 0.08   ( 8 % )

       418.500

=>  x = 6.520

39. Fie o banca cu un activ total = 120.000 u.m. clasificat pe grupe de risc astfel :

    - risc 0 %    = 24.000 u.m.

    - risc 20 %  = 30.000 u.m.

    - risc 50 %  = 14.000 u.m.

    - risc100 % = 52.000 u.m.

Pasivul cuprinde fonduri proprii =  8.500 u.m.

Banca are angajamente in operatiuni extrabilantiere astfel :

-         scrisori de credit comercial cu risc de 20 %  =  15.000

-         facilitati de emitere a obligatiunilor cu risc de 50 %  =  20.000

-         garantii de credit cu risc de 100 %  =  43.000

Sa se determine daca banca respecta raportul de solvabilitate european  ( RSE ) si masurile care se impun.

                                               Fonduri proprii

RSE  =                                                                                                                  x 100  =  8 %

             ( Active bilantiere + Active extrabilantiere )  x  coeficientul de risc

                                               8.500

RSE  =                                                                                                                x 100 = 7.02 %        

            (30.000 x 0,2  + 14.000 x 0,5 + 52.000 ) + (15.000 x 0,2  + 20.000 x 0,5 + 43.000 )

=> fondurile proprii trebuie sa creasca cu X

=>  

           8.500 + X   

                                =  0.08   ( 8 % )   =>   X = 1.180 u.m.

           121.000

40. Care dintre urmatoarele elemente NU sunt necesare in stabilirea raportului de solvabilitate

       european - RSE

 a) coeficientul de risc

 b) fondurile proprii

 c) pasivele ponderate

 d) activele extrabilantiere

41. Se dau urmatoarele date din bilantul Bancii X :

- Disponibilitati     =  10

- Active lichide     =  25

- Credite cu risc 100 %  =  150

- Credite cu risc  50 %   =   50

- Credite cu risc  20 %   =   50

- Alte Active       =  15

- Alte Pasive       =  286

- Capital de Rang I   = 6

- Capital de Rang II  = 8

Sa se calculeze indicatorul de adecvare a capitalului  - IAC – si indicatorul de solvabilitate – IS

( 12 % ambele ) ??

                            Capitalul de baza

IAC  =                                                                x 100  =  12 %

                  Active ajustate functie  de risc

                          Capitalul de baza

IS  =                                                                     x 100  =  12 %

            Riscul net al activelor contabile

Capitalul de baza  = Capital de Rang I + Capital de Rang II

Capitalul de Rang II  =  max 100 % din Capital de Rang I

                            6  +  6                                                         12

IAC  =                                                                x 100  =                       x 100  = 6.4 %

                  150    +    50 x 50%  +   50 x 20%                        185

                            6  +  6                                                         12

IS    =                                                                x 100  =                       x 100  = 8  %

                  185 -  ( 10 + 25  )                                                 150


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 924
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site