Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


PROIECT DE LECTIE CLASA a IV-a istorie Dacia in timpul stapanirii romane

Istorie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
METODOLOGIA ALCATUIRII UNEI LUCRARI STIINTIFICE
IANCU DE HUNEDOARA (Transilvania, 1441-1456)
Isaac Martin
IANCU DE HUNEDOARA (1441-1456)
Migratiile din secolele III-XII
MONARHIA AUTORITARA. SFARSITUL REGIMULUI PARLAMENTAR
NOI INSTRUCTIUNI ORGANIZATORICE, COOPERAREA CU STRUCTURILE SPECIALIZATE ALE ALIATILOR SI APORTUL INFORMATIV AL MISCARII DE REZISTENTA (1917 – 1919)
GETO-DACI- stramosi ai poporului roman
Cauzele razboaielor dintre daci si romani
Caracteristicile definitorii umanismului Renasterii

PROIECT DE LECTIE

Propunator:
CLASA a IV-a     

ARIA CURRICULARA: OM SI SOCIETATE

OBIECTUL: ISTORIE

UNITATEA DE INVATARE: CIVILIZATII ALE ANTICHITATII

CONTINUT: Dacia in timpul stapanirii romane

TIPUL LECTIEI: mixta

OBIECTIVE CADRU

  1. Reprezentarea timpului si a spatiului in istorie,
  2. Cunoasterea si utilizarea surselor istorice,
  3. Cunoasterea si utilizarea termenilor istorici.

OBIECTIVE DE REFERITA:

1.3. sa povesteasca aspecte ale legaturilor dintre mediul geografic si viata oamenilor;

2.1. sa recunoasca si sa utilizeze informatii dintr-o sursa istorica;

3.1. sa foloseasca termeni istorici in situatii diverse

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:

a)      cognitive:

OC1 – sa opereze cu termeni ca: romanizare, Imperiu roman, populatii migratoare, etnogeneza romaneasca;

OC2 – sa plaseze in timp si spatiu formarea poporului roman si a limbii romine;

OC3 – sa localizeze pe harta provincia Dacia Romana si teritoriile locuite de catre dacii liberi;

OC4 – sa comunice clar, cursiv ideile grupului initial;

OC5 – sa compare contributia fiecarei limbi la formarea limbii romane;

b)      psihomotorii:

OM1 – sa utilizeze in conditii optime materialele necesare (manual, fise, harta, aratator etc);

c)      afective: Elevii:

OA1 – vor coopera in cadrul grupului pentru realizarea sarcinilor primite;

OA2 – vor dezvolta sentimentul de dragoste si mandrie fata de neam si limba.

STRATEGIA DIDACTICA: mixta

metode si procedee: conversatia euristica si examinatoare, expunerea didactica, explicatia, lucrul cu manualul, jocul (aritmograful), «mozaicul», organizatorul grafic de tip secvential, GLC (gandim, lucram si comunicam), observarea sistematica a comportamentului elevilor;

mijloace de invatamant: harta, post-it-uri, fise (cu aritmograful , cu sarcini pentru fiecare grupa, cu schema lectiei), albumul scolar «Istoria ilustrata a romanilor», cartea «Lecturi istorico-geografice», caietul, manualul de istorie pentru clasa a IV-a, Editura Aramis; calculator, videoproiector / planse

forme de organizare: individuala, in perechi, pe grupe, frontala.

RESURSE:

Bibliografice: «Programe scolare pentru clasa a IV-a», «Strategii activ – participative de predare – invatare – evaluare in ciclul primar», Editura Casei Corpului Didactic Bacau, 2004 ;

Temporale: durata lectiei - 50 minute (ora a treia);

Umane: grupul de 26 elevi al clasei a IV-a

EVENIMENTE-LE LECTIEI

OB.

OP.

CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE

STRATEGIA DIDACTICA

EVA-LUARE

Metode

Mijloa-ce

Forme de orga-nizare

ni-

zare

A. EVOCAREA

A.I. CAPTAREA

ATENTIEI

OA1

OA2

▪ Solicit elevilor sa se gandeasca la urmatoarele:

- din ce localitate sunt bunicii vostri,

- cum ii cheama pe parintii vostri,

- cine v-a ajutat sa invatati primele cuvinte.

▪ Comunicati colegului raspunsurile voastre.

▪ Cu ajutorul voluntarilor se comunica cateva raspunsuri.

▪ Audierea cantecului «Limba romaneasca», de George Sion, in timp ce se gandesc la cele solicitate si le comunica colegilor.

GLC

audi-tie

post-it-uri

case-tofon

caseta

in perechi

frontala

▪ obser-varea compor-tamentu-lui

A.II. ENUNTAREA OBIECTIVELOR

OA2

▪ Prezentarea in termeni accesibili a noului continut.

▪ Ati audiat cantecul «Limba romaneasca», de George Sion, deoarece pe parcursul orei de istorie vom afla cum s-a format limba romana. Pentru aceasta va trebui sa lucrati pe grupe, pentru ca la sfarsitul orei:

- sa plasati in timp si spatiu formarea poporului roman si a limbii romane;

- sa utilizati termenii noi din lectie;

- sa localizati pe harta provincia Dacia Romana si teritoriile locuite de catre dacii liberi;

– sa comunicati clar, cursiv ideile grupului initial

– sa comparati contributia fiecarei limbi la formarea limbii romane;

expu-nerea

calcu-lator

video-pro-iector /

plansa

frontala

A.III. ACTUALIZA-REA      CUNOSTIN-TELOR

OC3

▪ Cu ajutorul intrebarilor adresate de catre invatator elevilor, si a aritmografului, se vor actualiza cunostintele:

- Ce ati pregatit pentru astazi?

- Pe unde au trecut Dunarea romanii in anul 105 d. Hr?

▪ Solicit elevilor sa localize

provincia romana in timpul stapanirii romane (un elev va localiza la harta din clasa).

▪ Urmeaza completarea aritmografului de pe fise (ANEXA 1).

con-versa-tia exa-mina-toare

harta

fise cu arit-mo-graful

frontala

indivi-duala

▪ capaci-tatea de a plasa in timp si spatiu un eveni-ment istoric

▪ capaci-tatea de a opera cu termenii istorici

B. REALIZAREA SENSULUI

B. IV. PREZENTA-REA NOULUI CONTINUT

▪ Astazi veti invata despre «Dacia in timpul stapanirii romane». Vom parcurge urmatoarele secvente:

- Organizarea Daciei Romane,

- Retragerea stapanirii romane,

- Formarea poporului roman si a limbii romane:

Unde s-au format?

Cum s-au format?

Cand s-au format?

expu-nerea (ex-plicati-a)

calcu-lator

video-pro-iector /

planse

frontala

B.V. DIRIJAREA INVATARII

OA1

OM1

OC1

OC2

▪ Se lucreaza pe grupe de 4 elevi, utilizand metoda «mozaic».

▪ Fiecare membru al grupei va avea de studiat o secventa care va trebui sa o predea colegilor.

▪ Elevii din grupa «initiala» isi dau numar de la 1 la 4.

▪ Toti cei cu numarul 1 vor forma grupa de «experti» numarul 1, cei cu numarul 2 … .

▪ Doi elevi vor forma grupa de experti numarul 5.

▪ Fiecare grupa de «experti» va primi o fisa cu sarcinile de invatare. (ANEXA 2)

▪ Vor avea ca timp de lucru 10'.

moza-icul

lucrul cu manu-alul

fise

manu-al

pe grupe

▪ capaci-tatea de organi-zare si implica-re in rezolva-rea sarci-nii primite

B.VI. OBTI NEREA PERFORMANTEI

OC4

OA1

▪ Fiecare membru al grupei de experti revine la grupa «initiala» si «preda» celorlalti colegi continutul pregatit.

▪ Se atrage atentia ca este foarte important ca fiecare membru sa stapaneasca intreg continutul.

expu-nerea

fise

pe grupe

▪ capaci-tatea de comuni-care si primire a informa-tiilor de catre membrii grupei

B.VII. FEEDBACK-UL

OC1

OC2

OC3

OM1

▪ Adresez intrebari elevilor pentru a verifica gradul de intelegere a noului continut, capacitatea de analiza si sinteza.▪ Tot in aceasta etapa se corecteaza, daca este cazul, fisele completate de catre «experti» cu ajutorul tablei.

con-versa-tia exa-mina-toare

harta

tabla

creta colo-rata

frontala

▪ capaci-tatile de operare cu termenii istorici, de plasare in timp si spatiu a eveni-mentelor istorice etc.

B.VIII. EVALUAREA

▪ Aprecierea orala a modului de desfasurare a activitatilor.

▪ Evidentierea elevilor care s-au remarcat pe parcursul activitatilor.

▪ Solicit fiecarei grupe sa-si acorde calificativul pentru activitatea desfasurata.

obser-varea siste-matica a com-porta-men-tului

auto-eva-luare

frontala

▪ capaci-tatea de autoeva-luare

C. REFLECTIA

C.IX. RETENTIA

OA2

OC5

▪ Cu ajutorul calculatorului si videoproiectorului se fixeaza procesul de formare a poporului roman si a limbii romane (romanizarea):

Unde s-au format?

Cum s-au format?

Cand s-au format? si

Componentele limbii

romane.

(prezentare power point)

calcu-lator

video-pro-iector

frontala

▪ capaci-tatea de concen-trare si urmarire a materi-alului prezentat

C.X. TRANSFERUL

▪ Atasarea schemei lectiei pe caiete (ANEXA 3).

▪ Realizarea unui poster cu tema «Stramosii nostri» (imagini, texte despre limba romana si poporul roman, scurte compuneri in care sa utilizeze cuvinte provenite din latina, daca si slava, harta provinciei – colorata la ora de educatie plastica).

▪ Portofoliu.

frontala

ANEXA 3

Dacia in timpul stapanirii romane

(ROMANIZAREA)

CAND ?

a III –a etapa

a II-a etapa

dupa retragerea aureliana (sec. III – sec. VIII)

I etapa

in timpul stapanirii romane (106 – 271 d. Hr.)

anterioara razboaielor

daco-romane

UNDE ?

- teritoriul cuprins intre : Carpati, Dunare si Marea Neagra.

CUM ?

- prin insusirea limbii latine, a obiceiurilor si modului de viata.

ANEXA 2

GRUPA DE EXPERTI NR. 1

Provincia Dacia Romana era alcatuita din ……………………………………………………

Dacii …………………… locuiau in afara provinciei (Crisana, Maramures, N-E Moldovei).

Capitala provinciei era ……………………………………………………………………… .

……………………….. este procesul de patrundere a civilizatiei romane (limba, obiceiuri,

mod de viata) pe teritoriile ocupate si de insusire a acestora de catre daci.

Procesul de romanizare a inceput inainte de …………………… daco-romane.

GRUPA DE EXPERTI NR. 2

Imparatul Aurelian a abandonat Dacia datorita dezorganizarii ……………………….. si

atacurilor ………………………………………………………………..?

In sec. al ….. – lea d. Hr. Dacia a fost ………………….. de catre imparatul Aurelian.

Procesul de romanizare a continuat si dupa …………………………………. prin mentinerea

relatiilor cu ………………………………………………………. .

Poporul roman si limba romana s-au format pe teritoriul cuprins intre: ……………………

GRUPA DE EXPERTI NR. 3

Poporul roman si limba romana s-au format prin insusirea ……………….. ………………., a

…………………. si …………………………………………….. .

La formarea poporului roman si a limbii romane au contribuit si …………………………….

Populatiile migratoare au fost ……………………………… datorita civilizatiei superioare a

GRUPA DE EXPERTI NR. 4

Procesul de formare a poporului roman si a limbii romane a inceput inaintea stapanirii ………

…………….. si s-a incheiat la ………………………………………………. .

Formarea poporului roman si a limbii romane este cunoscut si sub numele de ……………….. ………………………………………………………… .

ANEXA 1

A

 

 

 
 

B

A – B Tara geto - dacilor

Rege dac ce a condus razboaiele impotriva Imperiului roman.

Primul razboi dintre daci si romani s-a incheiat cu o …………….. .

Dupa anul 106 d. Hr., Dacia a devenit …………….. romana.

Capitala Daciei era la …………………………… .

Monument de la Roma, ce infatiseaza luptele dintre daci si romani: Columna lui ……………….. .

A

 

 

 

 

B

A

 

 

  

B

A

 

 

 

 

B

Dacia in timpul stapanirii romane

CAND ?

a III –a etapa

a II-a etapa

dupa retragerea aureliana (sec. III – sec. VIII)

I etapa

in timpul stapanirii romane (106 – 271 d. Hr.)

anterioara razboaielor

daco-romane

UNDE ?

- teritoriul cuprins intre : Carpati, Dunare si Marea Neagra.

CUM ?

- prin insusirea limbii latine, a obiceiurilor si modului de viata.

Dacia in timpul stapanirii romane

CAND ?

a III –a etapa

a II-a etapa

dupa retragerea aureliana (sec. III – sec. VIII)

I etapa

in timpul stapanirii romane (106 – 271 d. Hr.)

anterioara razboaielor

daco-romane

UNDE ?

- teritoriul cuprins intre : Carpati, Dunare si Marea Neagra.

CUM ?

- prin insusirea limbii latine, a obiceiurilor si modului de viata.

GRUPA DE EXPERTI NR. 1

Provincia Dacia Romana era alcatuita din ……………………………………………………

Dacii …………………… locuiau in afara provinciei (Crisana, Maramures, N-E Moldovei).

Capitala provinciei era ……………………………………………………………………… .

……………………….. este procesul de patrundere a civilizatiei romane (limba, obiceiuri,

mod de viata) pe teritoriile ocupate si de insusire a acestora de catre daci.

Procesul de romanizare a inceput inainte de …………………… daco-romane.

GRUPA DE EXPERTI NR. 2

Imparatul Aurelian a abandonat Dacia datorita dezorganizarii ……………………….. si

atacurilor ………………………………………………………………..?

In sec. al ….. – lea d. Hr. Dacia a fost ………………….. de catre imparatul Aurelian.

Procesul de romanizare a continuat si dupa …………………………………. prin mentinerea

relatiilor cu ………………………………………………………. .

Poporul roman si limba romana s-au format pe teritoriul cuprins intre: ……………………

GRUPA DE EXPERTI NR. 3

Poporul roman si limba romana s-au format prin insusirea ……………….. ………………., a

…………………. si …………………………………………….. .

La formarea poporului roman si a limbii romane au contribuit si …………………………….

Populatiile migratoare au fost ……………………………… datorita civilizatiei superioare a

GRUPA DE EXPERTI NR. 4

Procesul de formare a poporului roman si a limbii romane a inceput inaintea stapanirii ………

…………….. si s-a incheiat la ………………………………………………. .

Formarea poporului roman si a limbii romane este cunoscut si sub numele de ……………….. ………………………………………………………… .loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5752
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site