Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

AdministratieDrept

DREPTUL SINDICAL

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Contractul de intermediere
ORDONANTA DE URGENTA 148 / 2005
Directivele europene din domeniul protectiei civile transpuse in legislatia romaneasca
Actul juridic unilateral
HOTARARE nr.984 din 25 august 2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor
CAUZELE CARE INLATURA SAU MODIFICA EXECUTAREA PEDEPSEI
Fideiusiunea
Proprietatea publica - Dispozitii generale
CERERE de solicitare a subventiei in temeiul Legii 34/1998
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

DREPTUL SINDICAL

Art.97. (1) Partile contractante recunosc libertatea salariatilor de a se asocia in sindicate in vederea apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor si a drepturilor acestora, prevazute in legislatia in vigoare si in prezentul contract colectiv de munca.
Participarea la greva sau organizarea acesteia, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 168/1999, nu reprezinta o incalcare a obligatiilor de serviciu ale salariatilor si nu poate avea consecinte negative asupra grevistilor sau asupra organizatorilor. In acest caz, acestora nu li se mai aplica prevederile Decretului nr. 360/1976.

Dispozitiile alin (2) nu se aplica daca greva este suspendata sau declarata ilegala.

Pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din raportul de munca, cu exceptia drepturilor salariale.

Art.98. Administratia va asigura pentru activitati sindicale ale sindicatelor reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de societate, urmatoarele

- in Bucuresti, spatiu dotat cu mobilier de birou, telefon CFR, PTT si mobil (FNF MC 8 telelefoane, FMLR 6 telefoane si FSRV 4 telefoane), cu plata abonamentelor, fax, copiator, calculator cu acces la retea si autoturisme (fara sofer si cu o cota lunara de 300 litri benzina premium sau motorina pentru conducerea federatiilor si 200 litri benzina premium sau motorina pentru reprezentantii regionali), astfel: 9 pentru Federatia Nationala Feroviara MC din Transporturile Feroviare, 8 pentru Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania si 6 pentru Federatia Ramurii Vagoane;

- la nivel regional, spatiu dotat cu mobilier de birou, telefon CFR, PTT, mobil, cu plata abonamentelor, fax, copiator, calculator;

- in subunitati, o camera dotata cu mobilier de birou, telefon CFR cu plata abonamentului si acces la utilitati.

Contravaloarea reparatiilor, intretinerii, consumabilelor si altor costuri necesare bunei functionari a utilitatilor prevazute a se pune la dispozitie sindicatelor, de catre administratie, prin CCM, cad in sarcina administratiei.

Art.99.(1) Partile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele si pentru salariati libertatea de opinie.

In conformitate cu prevederile anexei 7 sau 8, administratia va dispune masuri pentru retinerea pe statul de plata a cotizatiei de sindicat si virare in contul si in conditiile mentionate in anexele 7 sau 8.

Din suma retinuta pe statul de plata drept cotizatie de sindicat, cu acordul salariatului dat conform anexei nr. 7 si 8, compartimentele financiare vor vira in contul federatiilor sindicale feroviare profesionale, semnatare a CCM, o cota stabilita in consiliul de conducere al acestora. Federatiile sindicale vor face cunoscut in scris compartimentelor financiare cota parte ce urmeaza sa se vireze federatiilor sindicale respective, numarul contului de virament precum si eventualele modificari ale acestora.

Art.100.(1) In scopul apararii intereselor sociale ale membrilor lor, sindicatele vor primi informatiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.

Administratia recunoaste dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca.

Baza materiala cu destinatie sociala, culturala, sportiva va fi folosita gratuit de sindicate, prin intelegere cu reprezentantii administratiei, pentru actiuni din aceste domenii de activitate organizate in interesul salariatilor.

Art.101.(1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si persoanelor care au detinut o astfel de functie, in termen de doi ani de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea patronatului, decat cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului.

Este interzisa desfacerea contractului individual de munca din initiativa administratiei pe motive care privesc activitatea sindicala.

Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alineatului (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale detinute pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.

Pe perioada in care persoana din organul de conducere este salarizata de sindicate, aceasta isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca.  Pe postul acesteia poate fi incadrata o alta persoana numai cu contract de munca pe durata determinata.

La revenirea in postul avut a celor aflati in situatia prevazuta la alineatul (3), li se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate la acest loc de munca.

Art.102. Angajatorul se va abtine de la orice forma de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor membrilor organelor de conducere ale sindicatelor

Art.103. Cercetarea evenimentelor de cale ferata se face in modul si de catre organele prevazute de reglementarile legale si instructiile specifice.

Reprezentantul sindicatului are dreptul sa asiste la cercetarea evenimentelor de cale ferata, insa lipsa acestuia nu va impiedica inceperea si, respectiv, continuarea acestor cercetari.

Pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare se va face o cercetare administrativa de catre conducatorul subunitatii, conducatorii ierarhici superiori acestuia, organele de control in exercitarea atributiilor lor sau organele imputernicite in acest scop, dupa caz.
La solicitarea salariatului, acesta poate fi asistat de catre un reprezentant al sindicatului.

Dupa finalizarea cercetarii, la solicitarea salariatului, reprezentantul sindicatului are dreptul la consultarea dosarului de cercetare. Aceasta prevedere este valabila pana la data intrarii in vigoare a Statutului personalului cailor ferate romane.

Art.104. Consiliul de administratie al “CFR Marfa” S.A., are obligatia sa invite delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative ( 4 persoane ) sa participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural si sportiv.

Participarea delegatilor alesi ai sindicatelor, salarizati de “CFR Marfa” S.A., la sedintele Consiliului de administratie constituie prezenta la serviciu.

Art.105. (1) Deplasarile efectuate de salariati pentru tratarea unor probleme sociale, in baza convocarilor cu aprobarea conducerii “CFR Marfa” S.A. sau ale sucursalelor, se considera deplasari in interesul serviciului.

Deplasarile efectuate de reprezentantii organizatiilor sindicale pentru tratarea unor probleme sociale, in baza convocarilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, cu aprobarea conducerii unitatii sau a sucursalelor, se considera deplasari in interesul serviciului.

Decontarea cheltuielilor respective se va face numai pe baza ordinelor de deplasare vizate de Serviciile Resurse Umane pentru convocarile in Bucuresti sau la sediul sucursalelor, iar pentru deplasarile efectuate in subunitate de catre conducatorul acesteia. In cazul in care convocarea se face intr-o alta unitate, pentru confirmarea deplasarii este necesara viza unitatii respective.

Administratia va asigura gratuit membrilor comitetelor directoare ale federatiilor sindicale reprezentative, semnatare ale CCM, salariati ai CFR Marfa, supliment de pat pentru autorizatia de calatorie pe calea ferata.

Art.106. (1) Federatiile reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca, desemneaza reprezentanti pentru a desfasura numai activitati in interesul salariatilor subunitatii sau al SNTFM “CFR Marfa” S.A, dupa cum urmeaza:

- 12 reprezentanti pentru Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial;

- 8 reprezentanti pentru Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania;

- 5 reprezentanti pentru Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane.

Acestia vor urmari in principal realizarea urmatoarelor obiective:

- informarea salariatilor asupra implicatiilor tehnice, economice, juridice si sociale ale programului de restructurare si reforma al “CFR Marfa” S.A.;

- participarea, in cadrul “CFR Marfa” S.A., la dezbateri cu privire la probleme de drept al muncii si drept sindical;

- informarea salariatilor asupra cazurilor de sustrageri din patrimoniul “CFR Marfa” S.A. in scopul eliminarii acestora;

- identificarea acelor clauze din contractul colectiv de munca ce au creat dificultati in interpretare si aplicare si propuneri in sensul clarificarii si imbunatatirii continutului acestora;

- propuneri concrete in scopul optimizarii organizarii muncii, imbunatatirii conditiilor de munca si respectarii normelor de protectie a muncii.

Membrii alesi in organele de conducere ale sindicatelor, care lucreaza in unitate sau subunitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu pana la 5 zile, pentru activitati sindicale.

Cei care pot beneficia de prevederile paragrafului anterior, precum si cuantumul reducerii sunt stabiliti in Anexa nr.12.

Personalul mentionat in alin. (1) si (2) beneficiaza pe perioada respectiva de urmatoarele drepturi salariale:

Salariul de baza;

Un spor de 50% aplicat la salariul de baza care face parte din acesta;

Sporul de vechime in munca;

Sporul pentru conditii de munca feroviara.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 652
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site