Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

Legea 449 din 2003 Capitolul III - Drepturile consumatorului

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Logodna
Norma generala de Protectia Muncii Publicat in Brosura din 1 ianuarie 1996
REGULAMENT de ordine interioara al instantelor judecatoresti
LEGE privind calitatea in constructii Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Permisul de conducere - Legea
METODOLOGIE privind fundamentarea cifrei de scolarizare
SISTEMUL DE SPORURI
Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive
Executarea obligatiilor
Reguli de circulatie

Legea 449 din 2003 Capitolul III - Drepturile consumatorului

Art. 9
Vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate produsele.
Art. 10
In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, in functie de optiunea consumatorului, conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse, in conditiile art. 13 si 14.
Art. 11
(1) In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, ca masura reparatorie, inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata.
(2) O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se in considerare:
a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;
b) importanta lipsei de conformitate;
c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.
(3) O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru inlocuire.
(4) Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord intre vanzator si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele.
Art. 12
Termenul fara plata, prevazut la art. 10 si 11, se refera la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, manopera si materialele.
Art. 13
Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
b) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;
c) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fara inconveniente semnificative pentru consumator.
Art. 14
Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora. Capitolul IV - Actiunea in regres
Art. 15
Daca vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru lipsa de conformitate rezultata dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a producatorului ori a unui operator economic din acelasi lant contractual, vanzatorul are dreptul de a se indrepta impotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, in conditiile legii.Capitolul V - Termene


Art. 16
Raspunderea vanzatorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.
Art. 17
Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o.
Art. 18
Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Capitolul VI - Garantii

Art. 19
Garantia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, in conditiile specificate in declaratiile referitoare la garantie si in publicitatea aferenta.
Art. 20
(1) Garantia trebuie sa cuprinda mentiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului si sa ateste in mod clar ca aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita.
(2) Garantia trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire -, inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale unitatii specializate de service.
(3) Garantia trebuie redactata in termeni simpli si usor de inteles.
Art. 21
(1) La cererea consumatorului garantia va fi oferita in scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.
(2) In cazul in care garantia nu respecta prevederile alin. (1) si ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectata, consumatorul avand dreptul de a solicita vanzatorului indeplinirea conditiilor incluse in declaratiile referitoare la garantie.

Art. 22
(1) Clauzele contractuale sau intelegerile incheiate intre vanzator si consumator inainte ca lipsa de conformitate sa fie cunoscuta de consumator si comunicata vanzatorului, care limiteaza sau inlatura, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevazute de prezenta lege, sunt nule de drept.
(2) In cazul produselor folosite, consumatorul si vanzatorul pot conveni reducerea termenului prevazut la art. 16, dar nu la mai putin de un an dCapitolul VII - Sanctiuni

Art. 23
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 20 si 21, cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei*);
b) nerespectarea prevederilor art. 9 si 19, cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei*).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
___________
*) Cuantumul amenzilor este exprimat in moneda noua potrivit dispozitiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24
Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 25
(1) Drepturile consumatorilor prevazute de prezenta lege sunt exercitate fara a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementeaza raspunderea contractuala sau necontractuala.
(2) In cazul in care partile contractante aleg ca lege aplicabila contractului legea unui stat care nu face parte din Uniunea Europeana, iar contractul are o stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene si in cazul in care prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urma.
Art. 26
Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 27
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) art. 14 alin. 1 si art. 20 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare*);
b) Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 27 ianuarie 1997, cu modificarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 665/1995 privind inlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care reprezinta deficiente de calitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 6 septembrie 1995, cu modificarile ulterioare.
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 171 din 7 iulie 1999.
___________
*) Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007 si, ulterior, modificata si completata prin Legea nr. 363/2007.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 842
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site