Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

REGULAMENT de organizare si inchiriere catre cetateni a locurilor din parcarile de resedinta

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
HOTARIRE Nr. 261 din 8 iunie 1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art. 35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind cal
Incetarea persoanei juridice
LEGE nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte
INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE LUPTA A FORTELOR ARMATE
Contractul de intretinere
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Capacitatea civila a persoanei juridice
Tutela minorului
LEGEA PRIVIND DESFASURAREA IN SIGURANTA A ACTIVITATILOR NUCLEARE
Concedii medicale

REGULAMENT

de organizare si inchiriere catre cetateni a locurilordin parcarile de resedinta

Pentru a putea dobandi dreptul de utilizare asupra unui loc intr-o parcare de resedinta solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

1.    Sa aiba adresa de domiciliu intr-un imobil al carui fronton se gaseste

la mai putin de 30 m de respectiva parcare ;

Prin adresa de domiciliu se intelege imobilul in care solicitantul are calitatea de proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament (contract de inchiriere, de comodat, beneficiar de masa succesorala, ) .

2. Sa inregistreze la A.D.P. Sector 2 o cerere, avizata prin semnatura si stampila de catre reprezentantii imputerniciti ai imobilului de domiciliu;

3. Sa faca dovada, prin prezentarea in original a Cartii de Identitate a Vehiculului sau a Certificatului de Inmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul functional a carui masa sa nu depaseasca 3,5 t ;

Prezentarea unuia dintre aceste acte in original la momentul achitarii taxei anuale este obligatorie .

Neprezentarea unuia dintre aceste acte in original atrage dupa sine imposibilitatea achitarii taxei anuale pentru locul de parcare .

4. Sa faca dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achizitionare a autovehiculului in sistem leasing,;

5. Sa faca dovada, prin prezentarea unei adeverinte, ca persoana juridica care are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca solicitantul sa utilizeze vehiculul, inclusiv sa parcheze la domiciliu;

In cazul in care vehiculul incredintat este achizitionat in sistem leasing este necesar a fi prezentat si documentul care atesta calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice .

Conditiile prezentate la punctele 4 si 5 sunt obligatorii in situatiile in care solicitantul, persoana fizica/juridica, nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicita un loc de parcare .

Cererea se inregistreaza la A.D.P. Sector 2 si se onoreaza intr-un termen foarte scurt in cazul in care :

- sunt indeplinite conditiile enumerate la punctele 1-5 ;

- exista locuri disponibile in respectiva parcare de resedinta ;

- solicitantul achita taxa anuala al carei cuantum este stabilit

anual prin H.C.G.M.B. ;

In cazul in care nu exista locuri disponibile, cererea ramane in asteptare .

La momentul la care un loc in respectiva parcare devine vacant, inchirierea se realizeaza pe criteriul ordinii cronologice a inregistrarii cererilor la A.D.P. sector 2 .

Dupa parcurgerea procedurii si achitarea taxei aferente solicitantul va primi Autorizatia de Parcare vizata pentru anul in curs, document care atesta dreptul de utilizare a locului nominalizat in respectiva parcare de resedinta .

Inchirierea si implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui intreg an calendaristic (1 ianuarie 31 decembrie) .

Reinnoirea (prelungirea) contractului va putea fi efectuata in intervalul 1 ianuarie 31 martie a anului respectiv .

Depasirea acestui termen de plata se concretizeaza, indiferent de opinia sau motivatia invocate de fostul utilizator, in declararea locului ca fiind disponibil si atribuirea sa solicitantului/solicitantilor care au cereri in asteptare .

Utilizatorul care, prin neachitarea taxei anuale pana la data de 31 martie a anului in curs, a pierdut dreptul asupra unui loc de parcare poate depune o noua cerere care va putea fi onorata dupa rezolvarea cererilor in asteptare deja existente la acea data .
In conformitate cu prevederile H.C.L.M.B. nr. 32/1994 se inchiriaza un singur loc pentru un apartament, indiferent de numarul de persoane/familii care il locuiesc si/sau de numarul de autoturisme posedate de catre cetatenii care coabiteaza in el .

Precizam urmatoarele aspecte :

- obligatia si responsabilitatea de a reinnoi contractul anual in intervalul calendaristic 1 ianuarie 31 martie revine in exclusivitate solicitantului ;

- biroul Parcari nu are obligatia de a atentiona in scris beneficiarii locurilor de parcare referitor la necesitatea reinnoirii pana la data de 31 martie, a contractului anual ;

- dupa finalizarea din punct de vedere constructiv a unei parcari de resedinta, obtinerea avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Siguranta Circulatiei si realizarii trasajului, biroul Parcari inchiriaza locuri pe baza cererilor existente, inregistrate si arhivate la institutia noastra, cu respectarea criteriului ordinii cronologice a inregistrarii cererilor la A.D.P. sector 2 ;

Daca numarul de cereri inregistrate nu acopera numarul de locuri existente, distribuirea acestora se va face in continuare in ordinea prezentarii solicitantilor, pana la epuizarea disponibilitatilor, conditionat de indeplinirea catre fiecare dintre ei a criteriilor enuntate la punctele 1-5 .

In situatia in care numarul de cereri inregistrate depaseste substantial numarul de locuri existente, biroul Parcari va notifica in scris asociatiile de proprietari din fiecare imobil arondat respectivei parcari.

Documentul va informa asupra numarului de locuri repartizat respectivului imobil, asupra numarului de cereri inregistrate, existente la acea data la institutia noastra si va solicita un material scris in care respectiva asociatie, sub semnatura si stampila reprezentantilor sai imputerniciti, sa nominalizeze din totalul solicitantilor oficiali locatarii desemnati a beneficia de prioritate in inchirierea de locuri in parcarea de resedinta .

- biroul Parcari nu are obligatia legala de a atentiona in scris solicitantii de locuri de parcare referitor la momentul inceperii operatiei propriu-zise de inchiriere ;

Cetatenii vor solicita si primi prompt acest gen de informatii, verbal, in scris sau telefonic, la biroul Parcari din cadrul A.D.P. Sector 2 .

- incepand cu data de 1 aprilie a anului in curs biroul Parcari are dreptul de a redistribui locul devenit vacant altui solicitant si totodata obligatia de a informa in scris fostul utilizator asupra faptului ca nu mai are drept de folosinta asupra respectivei locatii iar Autorizatia de Parcare a fost anulata ;

- in cazurile in care asociatia de proprietari dintr-un imobil arondat unei parcari de resedinta ne informeaza in scris asupra faptului ca un locatar nu mai indeplineste criteriile de atribuire a unui loc de parcare (autoturismul este instrainat sau devenit nefunctional, locatarul este decedat sau nu mai locuieste in bloc, ) biroul Parcari il va notifica pe fostul utilizator atat asupra incetarii dreptului de folosinta cat si asupra disponibilizarii si atribuirii locului respectiv unui alt solicitant .

DIRECTOR

Ing. Cristian LEMNARU

BIROU PARCARI

Ing. Valeriu MICU
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1023
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site