Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

Respectul fiintei umane si al drepturilor ei inerente

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Contractul de antrepriza
Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere
NORME METODOLOGICE privind etichetarea alimentelor
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
Viciile posesiei
INFRACTIUNI CONTRA SECURITATII NATIONALE
Donatia
LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizarii
INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE LUPTA A FORTELOR ARMATE

Respectul fiintei umane si al drepturilor ei inerenteSectiunea 1

Dispozitii comune

Drepturile personalitatii

Art.58 (1) Orice persoana are dreptul la viata, la sanatate, la integritate fizica si psihica, la onoare si reputatie, precum si la respectarea vietii sale private.

(2) Aceste drepturi sunt incesibile.

 

Atributele de identificare

Art.59 De asemenea, orice persoana are dreptul la nume, la domiciliu, la resedinta, precum si la o anumita stare civila, dobandite in conditiile legii.

 

Dreptul de a dispune de sine insusi

Art.60 Persoana fizica are dreptul sa dispuna de sine insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.

 

Sectiunea a 2-a

Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice

Garantarea drepturilor inerente fiintei umane

Art.61 (1) Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege.

(2) Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.

 

Interzicerea practicii eugenice

Art.62 (1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane.

(2) Este interzisa orice practica eugenica prin care se tinde la organizarea selectiei persoanelor.

 

Interventiile asupra caracterelor genetice

Art.63 (1) Sunt interzise orice interventii medicale asupra caracterelor genetice avand drept scop modificarea descendentei persoanei, cu exceptia celor care privesc prevenirea si tratamentul maladiilor genetice.

(2) Este interzisa orice interventie avand drept scop crearea unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane vii sau moarte, precum si crearea de embrioni umani in scopuri de cercetare.

(3) Utilizarea tehnicilor de procreatie asistata medical nu este admisa pentru alegerea sexului viitorului copil decat in scopul evitarii unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia.

 

Inviolabilitatea corpului uman

Art.64 (1) Corpul uman este inviolabil.

(2) Orice persoana are dreptul la integritatea sa fizica si psihica. Nu se poate aduce atingere integritatii fiintei umane, decat in caz de necesitate terapeutica si numai in acest scop.

 

Examenul caracteristicilor genetice

Art.65 (1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi intreprins decat in scopuri medicale sau de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii.

(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuata decat in cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, dupa caz, sau in scopuri medicale ori de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii.

Interzicerea unor acte patrimoniale

Art.66 Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.

 

Interventiile asupra unei persoane majore. Conditii

Art.67 (1) Nicio persoana nu poate fi supusa experientelor, testelor, prelevarilor, tratamentelor sau altor interventii in scop terapeutic sau in scop de cercetare stiintifica, decat dupa ce aceasta si-a dat consimtamantul in scris, in mod liber si in cunostinta de cauza, si numai daca nu i se aduce atingere vietii sau integritatii sale fizice si psihice.(2) Persoana in cauza trebuie sa fie in prealabil si in mod corespunzator informata cu privire la scopul, natura, consecintele si riscurile interventiei medicale.

(3) Pana in momentul interventiei medicale consimtamantul poate fi revocat oricand, chiar si verbal, daca, dupa imprejurari, revocarea scrisa nu era cu putinta.

(4) Cel care a suferit daune nejustificate in urma unei interventii are dreptul la o reparatie echitabila care sa compenseze pierderile sau constrangerile fizice si psihice suferite. Indemnizatia se stabileste de comun acord, iar in lipsa, de catre instanta judecatoreasca.

 

Consimtamantul exprimat anterior interventiei medicale

Art.68 In cazurile exceptionale, cand persoana in cauza nu-si poate da consimtamantul la efectuarea unei interventii terapeutice, poate fi luata in considerare, dupa imprejurari, vointa anterior exprimata de catre aceasta.

 

Interventia medicala facuta in stare de necesitate

Art.69 (1) In cazul in care este amenintata grav viata, sanatatea sau integritatea unei persoane aflate in imposibilitate de a-si exprima consimtamantul in timp util, aceasta poate fi supusa unor tratamente sau interventii in scop terapeutic, cu conditia ca ele sa fie efectuate in beneficiul sau direct.

(2) Cu toate acestea, este interzisa folosirea de tratamente, interventii sau tehnici neomologate ori ale caror consecinte ar fi intolerabile pentru persoana in cauza, dupa caz.

 

Interventiile in scop terapeutic asupra unui minor

Art.70 (1) Interventiile in scop terapeutic asupra minorului care nu a implinit varsta de 14 ani sau asupra unei persoane lipsite de discernamant din cauza unui handicap, unei tulburari mintale grave sau dintr-un alt motiv similar se pot efectua numai cu consimtamantul reprezentantului, al ocrotitorului legal sau, dupa caz, al mandatarului ori curatorului, precum si cu autorizarea instantei tutelare daca interventiile respective prezinta un risc serios pentru sanatatea persoanei ori daca ar putea avea efecte grave si ireversibile. Dispozitiile art.67 alin.(2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

(2) Minorul care a implinit varsta de 14 ani poate consimti singur la efectuarea interventiilor in scop terapeutic. Cu toate acestea, este necesar si consimtamantul parintilor sau, dupa caz, al ocrotitorului legal, precum si autorizarea instantei tutelare daca interventia in scop terapeutic prezinta un risc serios pentru sanatatea minorului ori daca aceasta ar putea avea efecte grave si ireversibile.

(3) Daca minorul care a implinit varsta de 14 ani refuza sa-si dea consimtamantul, interventiile nu se pot face decat cu autorizarea prealabila a instantei tutelare, in conditiile art.74, cu exceptia cazurilor urgente in care viata sau integritatea fizica a minorului este grav amenintata, situatie in care consimtamantul parintilor sau, dupa caz, al ocrotitorului legal este suficient.

 

Interventiile in scop de cercetare stiintifica asupra unui minor

Art.71 (1) Interventiile in scop de cercetare stiintifica asupra unui minor sau asupra unei persoane lipsite de discernamant din cauza unui handicap, unei tulburari mintale grave sau dintr-un alt motiv se pot efectua, in conditiile legii, numai cu consimtamantul reprezentantului, al ocrotitorului sau legal sau, dupa caz, al mandatarului ori curatorului. Dispozitiile art.67 alin.(2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

(2) Refuzul minorului sau al persoanei lipsite de discernamant impiedica efectuarea acestor operatii.

 

Conditiile generale ale interventiilor in scop de cercetare stiintifica

Art.72 Interventiile in scop de cercetare stiintifica pot fi efectuate numai daca nu exista o alta metoda cu efecte comparabile, daca riscurile pentru persoana in cauza nu sunt disproportionate in raport cu avantajele posibile ale cercetarii si daca interventia este acceptabila din punct de vedere stiintific si al eticii medicale.

 

Conditiile interventiilor in scop de cercetare stiintifica asupra unui minor

Art.73 Interventiile in scop de cercetare stiintifica asupra unui minor sau asupra unei persoane lipsite de discernamant din cauza unui handicap mintal, unei tulburari mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, se pot efectua numai daca, pe langa conditiile prevazute la art.72 rezultatele previzibile sunt de natura fie sa aduca un beneficiu real si direct sanatatii sale, fie sa contribuie in mod semnificativ si cu un risc minim pentru persoana in cauza, la dezvoltarea stiintei medicale.

 

Autorizarea instantei judecatoresti

Art.74 (1) Instanta tutelara va putea autoriza, la cererea persoanei interesate, efectuarea operatiilor in scop terapeutic sau de cercetare stiintifica, daca persoanele al caror consimtamant este cerut de lege sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa sau refuza in mod nejustificat sa-si dea acordul.

(2) Instanta va administra orice proba admisa de lege si va putea asculta membri ai familiei, rude, afini sau alte persoane, tinand seama de relatiile personale si interesul pe care il manifesta fata de cel in cauza.

 

Prelevarea si transplantul de la persoanele in viata

Art.75 (1) Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana de la donatori in viata se face numai in cazurile si conditiile prevazute de lege.

(2) Se interzice prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana de la minori, precum si de la persoanele aflate in viata, lipsite de discernamant din cauza unui handicap mintal, unei tulburari mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, in afara cazurilor expres prevazute de lege.

 
Sesizarea instantei judecatoresti

Art.76 La cererea persoanei interesate, instanta poate lua toate masurile necesare pentru a impiedica sau a face sa inceteze orice atingere ilicita adusa integritatii corpului uman, precum si pentru a dispune repararea, in conditiile prevazute art.262-273, a daunelor materiale si morale suferite.

 

Sectiunea a 3-a

Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane

Dreptul la viata privata

Art.77 (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private.

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul sau corespondenta sa, fara sa existe consimtamantul sau ori fara ca legea sa permita acest lucru.

 

Dreptul la demnitate

Art.78 (1) Orice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale.

(2) Este interzisa orice atingere adusa imaginii, onoarei si reputatiei unei persoane, fara consimtamantul acesteia sau fara ca legea sa permita acest lucru.

 

Publicitatea vietii private

Art.79 (1) Este interzisa utilizarea, in mod public, a inregistrarilor imaginii sau vocii unei persoane, fara acordul acesteia.

(2) Este, de asemenea, interzisa utilizarea, in mod public, a corespondentei, manuscriselor sau altor documente personale, precum si a informatiilor din viata privata a unei persoane, fara acordul acesteia, daca sunt de natura sa aduca atingere imaginii sau reputatiei sale.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) cazurile in care utilizarea este permisa prin lege sau cand prezinta un interes public justificat.

 

Atingeri aduse vietii private sau reputatiei

Art.80 Pot fi indeosebi considerate ca atingeri aduse vietii private:

a) intrarea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a oricarui obiect fara acordul celui care o ocupa in mod legal;

b) interceptarea fara drept a unei convorbiri private savarsite prin orice mijloace tehnice;

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane, daca aceasta nu se afla intr-un loc public;

d) difuzarea de imagini ale persoanei, filmata in propria locuinta sau in orice alte locuri private, fara acordul acesteia;

e) difuzarea de imagini care prezinta interioare sau aspecte exterioare ale locuintei private, fara acordul celui care o ocupa in mod legal;

f) tinerea vietii private sub observatie, prin orice mijloace, in afara de cazurile prevazute expres de lege;

g) difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise sau audiovizuale privind viata intima, personala sau de familie, fara acordul persoanei in cauza;

h) difuzarea de materiale continand imagini privind o persoana aflata la tratament in unitatile de asistenta medicala, precum si a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fara acordul persoanei in cauza, iar in cazul in care aceasta este decedata, fara acordul familiei sau al persoanelor indreptatite;

i) utilizarea numelui, imaginii, vocii sau asemanarii cu o alta persoana in alt scop decat informarea legitima a publicului;

j) difuzarea sau utilizarea corespondentei, manuscriselor sau a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, resedinta, precum si numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fara acordul persoanei careia acestea ii apartin sau care, dupa caz, are dreptul de a dispune de ele.

 

Prezumtia de consimtamant

Art.81 Cand insusi cel la care se refera o informatie sau un material le pune la dispozitia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunostinta ca isi desfasoara activitatea in domeniul informarii publicului, consimtamantul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.

 

Prelucrarea datelor personale

Art.82 (1) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai in cazurile si conditiile prevazute de lege.

(2) In sensul prezentului articol, prin date cu caracter personal se intelege orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau, dupa caz, care poate fi identificata, in mod direct ori indirect, prin referire la un numar de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale, sociale sau politice.

 

Dosarele personaleArt.83 (1) Nicio persoana, autoritate sau institutie publica avand atributii de prelucrare a datelor cu caracter personal nu poate intocmi, detine sau distruge un dosar privitor la o anumita persoana decat in cazurile si in conditiile prevazute prin lege.

(2) In toate cazurile, ea nu poate aduna si conserva decat acele informatii ce corespund scopului pentru care s-a constituit dosarul.

 

Accesul la dosarul altuia

Art.84 Nimeni nu are dreptul ca, fara acordul persoanei cu privire la care s-a constituit dosarul sau fara autorizarea prevazuta de lege, sa comunice date din acel dosar tertilor si nici sa foloseasca informatiile pe care le detine in alte scopuri decat cele prevazute in art.83 alin.(2).

Accesul la propriul dosar

Art.85 (1) Cel care detine un dosar privind o alta persoana nu ii poate interzice acesteia din urma accesul la acel dosar decat daca justifica un interes serios si legitim.

(2) Accesul la informatiile cu caracter personal prelucrate sau detinute de o alta persoana, autoritate sau institutie publica, dupa caz, este gratuit.

Dreptul de interventie asupra datelor personale

Art.86 Orice persoana are dreptul, in mod gratuit, sa verifice si sa ceara, in conditiile legii, rectificarea sau actualizarea datelor inexacte, incomplete sau echivoce din dosarul sau, radierea datelor perimate sau nejustificate prin obiectul acelui dosar, precum si sa formuleze, cand este cazul, comentarii sau observatii cu privire la informatiile pe care acesta le contine.

Dreptul de a se adresa justitiei

Art.87 (1) Daca legea nu prevede conditiile si modalitatile de exercitare a dreptului la consultarea sau rectificarea unui dosar, acestea vor fi determinate de instanta judecatoreasca, la cererea persoanei interesate.

(2) In toate cazurile, dreptul la daune-interese al persoanei care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal sau a tinerii unui dosar, efectuate fara acordul persoanei interesate ori cu nerespectarea dispozitiilor legale, ramane neatins si poate fi valorificat in conditiile dreptului comun. Orice clauza contrara este considerata nescrisa.

Sectiunea a 4-a

Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau

Respectul datorat persoanei decedate

Art.88 Persoanei decedate i se datoreaza respect cu privire la memoria sa, precum si cu privire la corpul sau.

Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate

Art.89 (1) Este interzis a se aduce atingere memoriei persoanei decedate prin cuvinte, gesturi, prin expunere la batjocura ori prin atribuirea unui defect, a unei boli sau infirmitati care, chiar daca ar fi fost reale, nu ar fi trebuit sa fie relevate.

(2) Constituie atingere adusa memoriei unei persoane decedate si afirmarea sau imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la acea persoana, care, daca ar fi fost adevarata, ar fi expus acea persoana, in timpul vietii, la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public.

(3) Proba veritatii celor afirmate sau imputate este admisibila daca afirmarea sau imputarea au fost savarsite pentru apararea unui interes legitim.

Respectarea vointei persoanei decedate

Art.90 (1) Orice persoana poate determina felul propriilor funeralii si poate dispune cu privire la corpul sau dupa moarte. In cazul celor lipsiti de capacitate de exercitiu sau al celor cu capacitate de exercitiu restransa este necesar si consimtamantul scris al parintilor sau, dupa caz, al tutorelui.

(2) In lipsa dorintei exprese a persoanei decedate, va fi respectata, in ordine, vointa sotului, parintilor, descendentilor, rudelor in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala a avut loc decesul.

 

Prelevarea de la persoanele decedate

Art.91 Prelevarea de organe, tesuturi si celule umane, in scop terapeutic sau stiintific, de la persoanele decedate se efectueaza numai in conditiile prevazute de lege.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 783
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site