Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AdministratieDrept


MANUALUL PRIMARULUI PENTRU MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA IN CAZ DE INUNDATII

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic


MANUALUL PRIMARULUI

PENTRU MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

IN CAZ DE INUNDATII


CUPRINS

PREFATA

PARTEA I – PREVEDERI LEGISLATIVE

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

1.    Generalitati

2.    Prevederi cadru si atributii

CAPITOLUL II – ACTIVITATI DESFASURATE IN PERIOADA PREDEZASTRU

1.      Pregatire – Prevenire

2.      Instiintare, avertizare si alarmare

CAPITOLUL III – ACTIVITATI DESFASURATE PE TIMPUL PRODUCERII INUNDATIILOR

CAPITOLUL IV – ACTIUNI CARE TREBUIE INTREPRINSE PENTRU REVENIREA LA STAREA DE NORMALITATE

1.      Evaluare si masuri de reabilitare

2.      Asigurarea materiala si financiara

PARTEA a II-a – MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII

A.     Predezastru

B.     Pe timpul producerii dezastrului

C.     Postdezastru

ANEXE:

2.1.                         Echipamente

2.2.                         NORMATIV-CADRU de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea efectelor poluarilor accidentale

2.3.                         Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale care asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

2.4.                         Contraventii si sanctiuni

2.5.                         Continutul planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta

2.6.                         Continutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic pe timpul producerii fenomenelor periculoase

2.7.                        Continutul raportului de sinteza.


PREFATA

Prezentul manual se adreseaza primarilor in calitate de presedinti ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, precum si celorlalti membri ai acestor comitete si reprezinta un colaj al prevederilor actelor normative in vigoare.

Acest manual vine in sprijinul activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta generate de inundatii, pe care le desfasoara primarul si cuprinde un algoritm al activitatilor care se deruleaza inaintea, pe timpul si dupa producerea inundatiilor.

Continutul lucrarii reprezinta un ghid orientativ la indemana persoanelor cu functii de raspundere de la nivelul localitatilor care gestioneaza situatiile de urgenta generate de inundatii.

Manualul cuprinde modele de raportare in vederea realizarii fluxului informational intre comitetele locale pentru situatii de urgenta si comitetul judetean pentru situatii de urgenta.

In anexe este prezentat continutul cadru al Planului local de aparare impotriva inundatiilor si Normativul cadru de dotare cu materiale si mijloace de interventie operativa a detinatorilor de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor, precum si al comitetului local pentru situatii de urgenta.

                                   

Actele normative in vigoare care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta generate de inundatii:

1.     OUG nr. 21/2004 Privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15 / 2005;

2.     Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.     Legea nr. 481/2004 privind protectia civila;

4.     HG nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;

5.     HG nr. 1489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;

6.     HG nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.     HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;

8.     HG nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare al Administratiei Nationale „Apele Romane”;

9.     Ordinul comun nr. 638/420/2005 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale.


PARTEA I – PREVEDERI LEGISLATIVE

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

1.      GENERALITATI

Riscul producerii inundatiilor datorita ploilor abundente si topirii bruste a zapezii se datoreaza, pe de o parte, caracteristicilor cursurilor de apa din Romania, amplasarii unor importante obiective in zone inundabile, iar pe de alta parte insuficientei lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor. Astfel de riscuri exista indeosebi in bazinele hidrografice ale: Barladului, Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistritei, Trotusului, Putnei si Milcovului, Ramnicului, Buzaului, Ialomitei, Argesului si Dambovitei, Teleormanului si raului Vedea, Oltului, Jiului, Cernei, Nerei, Carasului, Timisului, Begai, Muresului, Crisurilor, Barcaului, Somesurilor, Tisei si Viseului, Ariesului, Tarnavelor.

Riscul producerii unor inundatii bruste si unor dezastre de proportii, ca urmare a unor posibile avarii ori distrugeri ale lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor poate conduce la pierderi de vieti omenesti si mari pagube materiale.

Tipuri de risc generatoare de situatii de urgenta:

  a) inundatii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate cresterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni si avalanse de zapada si prin scurgeri de pe versanti;

  b) inundatii provocate de accidente sau avarii la constructiile hidrotehnice;

  c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni si viscole, depuneri de gheata, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina si seceta (hidrologica).

Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:

  a) populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;

  b) obiectivele sociale;

  c) capacitatile productive (societati comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajari piscicole, porturi si altele);

  d) barajele si alte lucrari hidrotehnice care reprezinta surse de risc in aval, in cazul producerii de accidente;

  e) caile de comunicatii rutiere, feroviare si navale, retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele si sistemele de alimentare cu apa si canalizare, statiile de tratare si de epurare, retelele de telecomunicatii si altele;

  f) mediul natural (ecosisteme acvatice, paduri, terenuri agricole, intravilanul localitatilor si altele).

Gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale este o activitate de interes national avand in vedere frecventa de producere si dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

2.      PREVEDERI CADRU SI ATRIBUTII

Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt:

·        previziunea si prevenirea;

·        prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor;

·        respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

·        asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice;

·        transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea efectelor produse;

·        continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta, de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea si de intensitatea acestora;

·        operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.

Managementul situatiilor de urgenta se realizeaza prin:

 • masuri de prevenire si de pregatire pentru interventii;
 • masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase cu urmari grave;
 • masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare.

Prin gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale se intelege identificarea si monitorizarea, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, evaluarea, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc.

Masurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligatie pentru organele administratiei publice centrale si locale cu atributii in acest domeniu si pentru toate persoanele juridice si fizice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor si a altor categorii defavorizate.

La nivelul municipiilor, oraselor si comunelor se constituie comitete locale pentru situatii de urgenta, formate din presedinte (primarul), vicepresedinte (un viceprimar), si membrii: secretarul comunei, orasului, sectorului sau municipiului, dupa caz; reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si operatori economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai operatorilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta; consultanti.

Sedintele comitetelor pentru situatii de urgenta se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor sau a inlocuitorilor desemnati. Hotararile comitetelor pentru situatii de urgenta se adopta cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu exceptia punerii in aplicare a planului de evacuare, care se face in baza deciziei presedintelui comitetului.

Comitetele locale au urmatoarele atributii principale:

A) Conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta:

 • informeaza prin centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
 • evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
 • declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
 • analizeaza si avizeaza planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiei de urgenta;
 • informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate;
 • indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate.

B) Conform Legii nr. 481/2004 privind protectia civila:

 • aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;
 • aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;
 • participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;
 • stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;
 • infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;
 • gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile specializate din subordine;
 • asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.

La nivelul administratiei publice locale se constituie, prin dispozitia primarului, Centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara.

Centrele operative cu activitate temporara sunt structuri tehnico-administrative infiintate in scopul indeplinirii functiilor specifice pe durata starii de alerta, in cazul situatiilor de urgenta, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente pentru pregatirea raspunsului in astfel de situatii. Centrele operative se constituie din personalul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale. Atributiile specifice ale comitetelor si centrelor operative se prevad in regulamentele de organizare si functionare proprii institutiilor respective, in raport cu specificul situatiilor de urgenta gestionate si al functiilor de sprijin pe care le indeplinesc, avizate si aprobate conform Ordonantei de urgenta nr. 21/2004, modificata si aprobata de Legea 15/2005.

Pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu personalul centrelor operative este investit cu exercitiul autoritatii publice.

Centrele operative cu activitate temporara au urmatoarele atributii principale:

a)      centralizeaza si transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;

b)      monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul Judetean si celelalte centre operationale si operative interesate;

c)      urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;

d)      asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;

e)       centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor;

f)        gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;

g)      indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta, prevazute de lege si in regulamentul-cadru.

Serviciile de urgenta sunt profesioniste si voluntare. Activitatea serviciului de urgenta este coordonata la nivel local de catre primar.

Serviciile de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au ca scopuri principale apararea vietii, bunurilor si mediului impotriva dezastrelor, precum si realizarea masurilor de protectie si interventie in caz de inundatii.

Cetatenii au dreptul sa incheie contracte de voluntariat, in conditiile legii, cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale pentru incadrarea in serviciile de urgenta voluntare. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare se aproba prin hotarare a Guvernului.

Personalul serviciilor de urgenta voluntare si cetatenii care participa la actiuni preventive si de interventie pentru limitare, recuperare si reabilitare pe timpul situatiilor de urgenta beneficiaza de compensatii banesti, drepturi sociale si alte facilitati stabilite in Statutul personalului voluntar.

Detinatorii, cu orice titlu, de baraje si de alte constructii hidrotehnice a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol populatia si bunurile sale materiale, obiectivele sociale si capacitatile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligati sa le intretina, sa le repare si sa le exploateze corespunzator, sa doteze aceste lucrari cu aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea comportarii in timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populatiei in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie si reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizatiile de gospodarire a apelor, a planurilor de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localitatilor si a obiectivelor din aval de baraje, in caz de accidente la acestea.

Evacuarea dintr-un lac de acumulare a unor volume de apa diferite de cele inscrise in regulamentul de exploatare, precum si efectuarea la mecanismele barajului a unor manevre neprevazute in acesta se pot face numai cu aprobarea sau din dispozitia Administratiei Nationale „Apele Romane”.

Persoanele fizice sau juridice, care au in proprietate sau in folosinta obiective in zone ce pot fi afectate de actiunile distructive ale apelor, de fenomenele meteorologice periculoase sau de accidentele la constructiile hidrotehnice, au obligatia sa asigure intretinerea si exploatarea corespunzatoare a lucrarilor de aparare existente.

In cazul distrugerii sau deteriorarii lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice datorita viiturilor, detinatorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrari au obligatia sa le refaca sau sa le repare in cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare executiei putand fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.

In cazul distrugerii sau deteriorarii lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice ca urmare a actiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligatia sa le refaca in cel mai scurt timp, din surse proprii.

In scopul asigurarii stabilitatii si integritatii digurilor, barajelor si a altor lucrari de aparare impotriva actiunilor distructive ale apelor, se interzic:

 a) extragerea pamantului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrari de aparare, ca si din zonele de protectie a acestora;

  b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje si pe alte lucrari de aparare;

  c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau in albii minore, in zonele in care sunt executate lucrari hidrotehnice si in zonele de protectie a acestora;

  d) realizarea de balastiere sau lucrari de excavare in albie, in zona captarilor de apa din rau, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrari de arta.

Cu acordul Administratiei Nationale „Apele Romane” sunt permise:

  a) depozitarea de materiale si executarea de constructii pe diguri, baraje si in zona altor lucrari de aparare;

  b) circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de actiuni;

  c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrari de aparare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicatii, cu alte constructii sau instalatii care pot slabi rezistenta lucrarilor sau pot impiedica actiunile de aparare.

Se interzice amplasarea in zona inundabila a albiei majore si in zonele de protectie de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte sau anexe ale acestora.

Toate acestea reprezinta prevederi legale specifice care trebuie avute in vedere la elaborarea regulamentului local de urbanism.

Declararea unui areal ca zona de risc natural se face prin hotarare a Consiliului Judetean in baza hartilor de risc natural avizate.

In zonele de risc natural, delimitate geografic si declarate astfel conform legii, se instituie masuri specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, realizarea constructiilor si utilizarea terenurilor, care se cuprind in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, constituind totodata si baza intocmirii planurilor de protectie si interventie impotriva inundatiilor.

Administratia Nationala “Apele Romane”, in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate, are, printre altele, si urmatoarele atributii:

- exploatarea, intretinerea si dezvoltarea infrastructurii Sistemului National de Gospodarire a Apelor, aflat in administrarea sa;

- monitorizarea hidrologica, hidrogeologica si de calitate a resurselor de apa, precum si elaborarea diagnozelor si prognozelor;

- avertizarea si realizarea masurilor de prevenire, combatere si inlaturare a efectelor inundatiilor, prin lucrarile proprii de gospodarire a apelor;

- avertizarea si participarea la aplicarea masurilor pentru prevenirea, combaterea si inlaturarea efectelor inundatiilor si a poluarilor accidentale;

- avizarea, autorizarea si controlul folosintelor de apa, a lucrarilor construite pe ape sau in legatura cu apele, indiferent de detinator, in conditiile legii;

- asigurarea activitatii de inspectie si aplicarea de sanctiuni conform prevederilor legale in domeniu;

- repararea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor din domeniul public al statului, care se afla in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”;

- refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, care se afla in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite.

La nivelul institutiilor publice locale, activitatea de protectie civila este condusa de catre presedintii comitetelor locale pentru situatii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul operatorilor economici, de catre conducatorii acestora.

La nivelul municipiilor, oraselor, comunelor, institutiilor publice si al operatorilor economici cuprinsi in clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, se incadreaza personal de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile.

Autoritatile administratiei publice locale asigura stabilirea si integrarea masurilor de protectie civila in planurile si programele de dezvoltare economico-sociala ce se elaboreaza la nivel local si urmaresc realizarea acestora.

Masurile si actiunile de prevenire din planurile de protectie civila se planifica si se executa prioritar de catre toate autoritatile administratiei publice locale, potrivit competentelor acestora.

Autoritatile administratiei publice locale poarta intreaga raspundere pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmarile situatiilor de urgenta.

Asigurarea conditiilor se realizeaza prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodarire comunala, institutii si operatori economici, inclusiv prin utilizarea, in conditiile legii, a bunurilor din rezervele de stat si a serviciilor si bunurilor puse la dispozitie de organizatii neguvernamentale romane sau de comunitatile locale si populatia din zonele neafectate, de state si organizatii straine ori cu caracter international.

Conform Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, primarul are urmatoarele atributii principale:

·        propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;

·        aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile;

·        aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;

·        propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;

·        participa la exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;

·        coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;

·        aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele neguvernamentale;

·        dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora;

·        urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de protectie civila;

·        raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;

·        solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;

·        exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;

·        asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;

·        coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;

·        stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;

·        dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;

·        coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de interes comun;

·        gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.

Primarii au urmatoarele atributii specifice pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale:

·        asigura conditiile de functionare a permanentei la primarii, oficii postale si posturi de politie;

·        asigura mijloacele necesare instiintarii si alarmarii populatiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;

·        coordoneaza pregatirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie in caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;

·        asigura intocmirea planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale;

·        asigura organizarea actiunilor de limitare si de inlaturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa si alimente, asistenta sanitara a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;

·        stabilesc, impreuna cu operatorii economici si unitatile de profil, actiuni si masuri operative pentru identificarea si inhumarea persoanelor decedate, repunerea in stare de functionare a serviciilor si utilitatilor de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii si alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale;

·        centralizeaza datele privind urmarile inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale si intocmesc rapoarte operative si de sinteza prevazuute in anexa pe care le transmit Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta si Centrului operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor;

·        asigura fondurile necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, pentru actiuni operative de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, intretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice proprii si intretinerea albiilor cursurilor de apa in zona localitatilor;

·        asigura realizarea si intretinerea corespunzatoare a santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albia majora a cursurilor de apa, din sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor;

·          urmaresc intocmirea hartilor de risc la inundatii a localitatilor atat din revarsari de cursuri de apa cat si din scurgeri de pe versanti si introducerea lor in Planurile de Urbanism General si respectarea regimului de constructii in zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea V-Zone de risc natural.

Centrul operational al Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta are urmatoarele atributii principale: 

   a) efectueaza activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din competenta;

   b) monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele comitetului pentru situatii de urgenta si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie, propunand, in conditiile legii, instituirea starii de alerta;

   c) elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;

   d) face propuneri comitetului pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;

   e) urmareste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;

   f) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;

   g) centralizeaza solicitarile privind necesarul de resurse pentru indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si in timpul situatiilor de urgenta, si le inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;

   h) asigura transmiterea mesajelor de instiintare primite catre structurile din subordine, cele cu care colaboreaza si catre autoritatile locale;

   i) evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc;

   j) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;

   k) desfasoara activitati in domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;

   l) indeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise in baza prevederilor legale.

CAPITOLUL II – ACTIVITATI DESFASURATE IN PERIOADA PREDEZASTRU

 

 

1.         PREGATIRE – PREVENIRE

Masurile de interventie operativa se realizeaza in mod unitar, pe baza planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, ce se elaboreaza pe judete, localitati si de catre utilizatorii de apa potential poluatori, precum si la obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente si la nivel bazinal.

Elaborarea planurilor de aparare se va face cu luarea in considerare a planurilor de amenajare a teritoriului si a restrictionarii regimului de constructii in zonele inundabile.

Se elaboreaza:

-         plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta prin grija primarilor.

Continutul cadru al Planului local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al Comitetelor locale pentru situatii de urgenta este prezentat in anexa nr. 2.5.

Totodata, operatorii economici trebuie sa aiba un plan propriu de aparare in situatii de urgenta generate de inundatii, pentru personalul si patrimoniul individual.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta organizeaza, periodic, exercitii si aplicatii de protectie civila si de interventii la dezastre. In scopul verificarii sistemului de instiintare si alarmare din localitati, institutii publice si operatori economici, periodic, se executa exercitii de alarmare publica.

Mijloacele de alarmare specifice se instaleaza in locurile stabilite de inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta.

Evacuarea se executa pe baza planurilor intocmite in acest scop.

Organizarea, pregatirea si asigurarea fortelor, mijloacelor si a materialelor de interventie

Comitetele locale, operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase, detinatorii de lucrari hidrotehnice, precum si utilizatorii de apa potentiali poluatori au obligatia de a organiza si asigura apararea acestor obiective cu forte si mijloace proprii, prevazute din timp in planurile de aparare, adaptate la conditiile concrete care pot aparea.

Toti factorii au obligatia sa constituie formatii de interventie nominalizate, inzestrate cu mijloace si materiale de interventie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace si materiale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale.

Formatiile de interventie locale vor fi instruite de catre specialisti din cadrul comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, pe categorii de risc, pentru cunoasterea exacta a atributiilor ce le revin in diferite situatii de urgenta.

Comitetele judetene pentru situatii de urgenta au obligatia sa constituie formatii dotate cu mijloace de interventie pentru sprijinirea Comitetelor locale, in cazul in care este depasita capacitatea de interventie a acestora, potrivit legii.

Comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, impreuna cu Comitetul ministerial din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor vor organiza anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii la constructii hidrotehnice si de poluari accidentale, pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregatirii formatiilor, functionarii sistemelor de avertizare-alarmare si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie, precum si instruiri ale personalului implicat in gestionarea situatiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice.

Detinatorii de lucrari de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor vor efectua verificari periodice in vederea asigurarii conditiilor tehnice si functionale corespunzatoare ale acestora.

Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de masura si control, a comportarii constructiilor, precum si buna functionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicatie si a surselor de energie de rezerva. De asemenea, se vor verifica existenta materialelor si mijloacelor de interventie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace si materiale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, modul in care sunt depozitate si se vor lua masurile ce se impun in toate aceste directii.

Comitetele locale pentru situatii de urgenta si detinatorii de constructii hidrotehnice au obligatia sa asigure instalarea si exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoasterii si urmaririi marimilor caracteristice locale de aparare si asigurarea corelatiei acestora cu cele zonale.

Intretinerea si exploatarea dispozitivelor se efectueaza in conformitate cu instructiunile aprobate de Comitetul Ministerial al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, iar transmiterea datelor si masuratorilor se asigura de catre detinatori.

Pentru asigurarea transmiterii informatiilor, prognozelor si avertizarilor de la unitatile meteorologice si hidrologice la Comitetele judetene si locale, prin planurile operative de aparare se stabilesc mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.

La judete permanenta va fi asigurata de catre Centrele operationale din cadrul Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, la municipii, orase si comune permanenta va fi asigurata prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale si economice periclitate, prin grija conducatorilor acestora.

Pentru asigurarea fluxului informational decizional operativ intre Comitetele judetene si locale, pot fi folosite si mijloacele de telecomunicatii ale posturilor de politie, unitatilor militare si alte mijloace de telecomunicatii disponibile, in conditiile legii.

Continutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de catre Comitetele locale (primarii) la Comitetele judetene (Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta) si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor – pe timpul producerii fenomenelor periculoase este prevazut in anexa nr. 2.6.

Continutul raportului de sinteza privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale este prevazut in anexa nr. 2.7.

 1. INSTIINTAREA, AVERTIZAREA SI ALARMAREA

Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare, adapostire, evacuare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.

Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul Judetean (municipal) pentru situatii de urgenta sau de catre serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care monitorizeaza sursele de risc.

Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale prin mijloacele de avertizare specifice, in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.

Prealarmarea se realizeaza prin transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unor dezastre.

Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice locale prin mijloacele specifice, pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.

Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza in locurile stabilite de Inspectoratul judetean (municipal) pentru situatii de urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste.

Mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit prin toate sistemele de telecomunicatii, posturile si retelele de radio si de televiziune, inclusiv prin satelit si cablu, care opereaza pe teritoriul Romaniei, la solicitarea expresa a presedintilor/sefilor structurilor pentru situatii de urgenta.

Folosirea mijloacelor de alarmare in cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localitatii, a conducatorului institutiei publice sau a agentului economic implicat, dupa caz, ori a imputernicitilor acestora.

Sistemul de instiintare, avertizare si alarmare la localitati, institutii publice si operatori economici se verifica periodic prin executarea de antrenamente si exercitii.

Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare cu incalcarea prevederilor legale si a normelor tehnice este interzisa.

Stabilirea pragurilor de aparare

Starea de alerta generata de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale se declanseaza in momentul in care se constata aparitia fenomenului periculos sau cand probabilitatea de aparitie este stabilita prin prognoza.

Pe parcursul gestionarii situatiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care difera intre ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice si hidrologice periculoase, comportarea in timp a constructiilor hidrotehnice) si care sunt precizate in instructiuni speciale.

a) Situatia de atentie are semnificatia unei situatii deosebite si nu reprezinta neaparat un pericol.

  Consecintele intrarii in situatia de atentie sunt:

  • indesirea observatiilor si masuratorilor care se fac pentru urmarirea fenomenului si pentru prognoza evolutiei sale;

  • verificarea constructiilor cu rol de aparare si urmarirea asigurarii conditiilor de scurgere a apelor mari;

  • informarea despre posibilitatea producerii unei poluari accidentale.

  b) Situatia de alarma este caracterizata printr-o evolutie a fenomenelor in directia in care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: cresterea in continuare a nivelurilor pe cursul de apa, cresterea debitelor infiltrate prin constructiile hidrotehnice de retentie si a antrenarii de materiale din corpul acestora, cresterea intensitatii precipitatiilor sau a vitezei vantului, poluari accidentale confirmate care necesita interventii si altele).

  Declansarea starii de alarma conduce la intrarea in situatia operativa a comitetelor pentru situatii de urgenta. Activitatile desfasurate sunt atat activitati menite sa stapaneasca fenomenul, cat si activitati pregatitoare pentru eventualitatea declansarii situatiei de pericol.

  c) Situatia de pericol este declansata in momentul in care pericolul devine iminent si este necesara luarea unor masuri exceptionale pentru limitarea efectelor inundatiilor (evacuarea populatiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, masuri deosebite in exploatarea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, restrictii de circulatie pe unele drumuri si poduri, precum si pe caile navigabile), precum si pentru combaterea poluarilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei si ihtiofaunei, a mediului inconjurator si altele, sau care depasesc teritoriul de competenta).

Trecerea si revenirea de la o stare la alta se pot face in functie de evolutia fenomenelor.

Marimile caracteristice de aparare impotriva inundatiilor sunt:

  a) marimi zonale de avertizare, stabilite la statiile hidrometrice si la posturile pluviometrice situate in amonte de obiectivele periclitate, dupa caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite;

  b) marimi locale de aparare, stabilite in apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.

Posturile avertizoare fac parte din reteaua nationala de hidrologie si meteorologie si trebuie sa fie amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate masurile necesare prestabilite prin planurile de aparare.

Marimile caracteristice de aparare definite in caz de inundatii, sunt:

  A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de apa:

  • cota fazei I de aparare – atunci cand nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

  • cota fazei a II-a de aparare – atunci cand nivelul apei ajunge la jumatatea inaltimii dintre cota fazei I si cea a fazei a III-a de aparare;

  • cota fazei a III-a de aparare – atunci cand nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depasirea unui punct critic.

  B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apa:

  • cota de atentie – nivelul la care pericolul de inundare este posibil dupa un interval de timp relativ scurt, in care se pot organiza actiunile de aparare sau de evacuare;

  • cota de inundatie – nivelul la care incepe inundarea primului obiectiv;

  • cota de pericol – nivelul la care sunt necesare masuri deosebite de evacuare a oamenilor si bunurilor, restrictii la folosirea podurilor si cailor rutiere, precum si luarea unor masuri deosebite in exploatarea constructiilor hidrotehnice.

  C. Pentru acumulari:

  a) fazele I, II si III de aparare sunt stabilite in functie de nivelul apei in lac si se calculeaza de proiectant in ecartul cuprins intre Nivelul Normal de Retentie (NNR) si Cota creasta deversor.

  D. Pentru comportarea barajelor:

  a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instructiunilor aprobate de Comitetul Ministerial in functie de:

  - nivelul apei in lac, cand acesta depaseste cota crestei deversorului;

  - atingerea unor valori limita in comportarea constructiei astfel:

  • pragul de atentie – valorile unora dintre parametri se apropie sau chiar depasesc domeniul considerat normal, fara ca starea generala de stabilitate a constructiei sa fie modificata;

  • pragul de alerta – modificari periculoase ale parametrilor de comportare cu evolutia spre forme incipiente de cedare;

  • pragul de pericol – barajul sufera modificari ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea constructiei.

In cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor si revarsarea apelor, se stabilesc urmatoarele marimi caracteristice:

  • faza I – atunci cand gheata se desprinde si sloiurile se scurg pe cursul de apa;

  • faza a II-a – atunci cand sloiurile de gheata formeaza ingramadiri;

  • faza a III-a – atunci cand sloiurile s-au blocat formand zapoare (baraje de gheata).

 

Marimile caracteristice zonale si locale de aparare se stabilesc o data cu intocmirea planurilor de aparare pentru fiecare obiectiv in parte si orice modificare survenita in intervalul de valabilitate a planurilor de aparare, se pune de acord cu Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane” si se reactualizeaza in planurile de aparare, la toate nivelurile.

Pragurile critice de aparare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instructiuni elaborate de catre Administratia Nationala de Meteorologie si se aproba de catre Comitetul ministerial al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

CAPITOLUL III – ACTIVITATI DESFASURATE PE TIMPUL PRODUCERII INUNDATIILOR

 

In cazul prognozarii atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau urmatoarele masuri:

·        Comitetele locale pentru situatii de urgenta:

   a) asigura permanenta la sediul primariei in vederea primirii prognozelor si avertizarilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judetean si pentru transmiterea informatiilor privind evolutia fenomenelor periculoase, efectelor lor, masurilor luate si masurilor suplimentare necesare;

   b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populatiei si obiectivelor aflate in zonele de risc la inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti si accidente la constructii hidrotehnice, asa cum sunt ele delimitate in planurile locale de aparare, precum si a populatiei aflate in zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase si a poluarilor accidentale;

   c) declanseaza actiunile operative de aparare in zonele periclitate, in conformitate cu prevederile planurilor de aparare aprobate, constand in principal din:

   • supravegherea permanenta a zonelor de risc;

   • dirijarea fortelor si mijloacelor de interventie;

   • suprainaltarea si consolidarea digurilor si a malurilor, in functie de cotele maxime prognozate;

   • evacuarea preventiva a oamenilor si animalelor si punerea in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;

   d) iau masuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori si gheturi, in special in zonele podurilor rutiere si de cale ferata, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte;

   e) asigura participarea fortelor de interventie alcatuite din localnici la actiunile operative desfasurate de specialistii unitatilor detinatoare de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor;

   f) localizeaza apele revarsate, precum si pe cele provenite din infiltratii si scurgeri de pe versanti si le dirijeaza in albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare;

   g) asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a populatiei in perioadele deficitare.

·        Detinatorii de lucrari de gospodarire a apelor

   a) aplica regulile de exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor prevazute in regulamentele de exploatare la ape mari si pentru perioadele deficitare;

   b) supravegheaza continuu barajele, digurile si instalatiile de evacuare a apelor mari si alte lucrari hidrotehnice si urmaresc aparatura de masura si control pentru verificarea comportarii lucrarilor hidrotehnice si luarea masurilor preventive care se impun;

   c) executa lucrari de interventie in scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrarilor hidrotehnice;

   d) limiteaza extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrari provizorii;

   e) anunta obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectueaza la constructiile hidrotehnice si care pot produce pagube in zonele de influenta;

   f) iau masuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate in zona de influenta, in caz de pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice, utilizand in acest scop sistemele de avertizare-alarmare;

   g) asigura functionarea fluxului informational decizional de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informatii, prognoze si avertizari catre obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de aparare;

   h) transmit informatii despre efectele inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase si despre masurile luate.

La actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de inundatii participa unitati militare si formatiuni de protectie si interventie in situatii de urgenta existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza, alte formatiuni si cetateni.

Conducerea activitatilor de interventie se realizeaza prin reteaua centrelor operative sau a punctelor de comanda existente la autoritatile administratiei publice locale, la institutiile publice precum si la operatorii economici.

Conducerea nemijlocita a operatiunilor de interventie se asigura de comandantul actiunii, imputernicit potrivit legii, care poate fi ajutat in indeplinirea sarcinilor de catre grupa operativa si punctul operativ avansat.

Grupa operativa se constituie, prin dispozitia primarului, din personal cu putere de decizie si specialisti ai serviciilor de urgenta ale autoritatilor administratiei publice locale, ai operatorilor economici si institutiilor implicate in gestionarea inundatiilor.

Pana la sosirea la fata locului a comandantului actiunii, conducerea operatiunilor se asigura de comandantul sau de seful formatiunii de interventie din serviciul de urgenta, cu sprijinul reprezentantilor autoritatii administratiei publice locale sau al patronului, dupa caz.

Coordonarea elaborarii si derularii programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situatiilor de urgenta se asigura de catre reprezentantii autoritatilor, institutiilor sau ai operatorilor economici stabiliti de comitetele pentru situatii de urgenta competente.

 

Evacuarea – este o masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta ori producerii unei situatii de urgenta si care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, operatori economice, categorii sau grupuri de populatie ori bunuri si dispunerea acestora in zone si localitati care asigura conditii de protectie a persoanelor, bunurilor si valorilor, de functionare a institutiilor publice si operatorilor economici.

Evacuarea in cazul dezastrelor se executa pe baza planurilor intocmite in acest scop, conform legislatiei in vigoare.

Trecerea la executarea actiunii de evacuare in situatii de dezastre se hotaraste de primar sau de prefect, dupa caz, la propunerea comitetului pentru situatii de urgenta competent.

Accesul persoanelor neautorizate in zonele afectate si periculoase, delimitate si marcate corespunzator, care intra sub incidenta situatiilor de urgenta, este interzis.

Pentru organizarea evacuarii Comitetele locale pentru situatii de urgenta vor intreprinde urmatoarele actiuni principale:

-     se imparte, pe harta, teritoriul administrat, pe sectiuni de evacuare, cu alegerea locului de adapostire si a traseului de evacuare pentru fiecare sectiune. Criterii pentru impartirea in sectiuni, alegerea traseului si locului de adapostire: numar de locuitori; structura populatiei, pe ocupatii si/sau grupe de varsta; numar de animale care trebuie evacuate si adapostite; distanta fata de adapost; existenta unor organizatii neguvernamentale etc. Cu aceasta ocazie se stabilesc si necesitatile de colaborare cu alte unitati administrative pentru asigurarea conditiilor de adapostire (spatiu, dotari etc), cu alte structuri de stat sau particulare, pentru asigurarea unor conditii de baza, cum sunt: asistenta medicala, alimentarea cu apa si alimente etc.

-     se vor marca pe harta traseele de evacuare si zonele de adapostire pentru fiecare sectiune.

-     se elaboreaza planul de evacuare si adapostire pe sectiunile care pot fi afectate de inundatii.

-     se vor marca pe teren traseele de evacuare si locurile de adapostire.

-     se va face instruirea populatiei privind traseele de evacuare si zonele de adapostire si se vor organiza simulari. Se va avea in vedere evacuarea persoanelor, animalelor si bunurilor.

-     se va instrui populatia privind: pregatirea pentru evacuare in functie de nivelul de alerta/alarmare; impartirea teritoriului in sectiuni; traseele de evacuare si zonele de adapostire; eventuale resurse specifice disponibile in caz de urgenta (mijloace de transport, responsabilitati, asistenta medicala, asistenta din partea unor ONG etc.). In acest scop, se pot utiliza materiale specifice (brosuri etc), editate fie de Inspectoratele pentru situatii de urgenta, fie de catre primarie, cu aprobarea Inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

-     se vor stabili conditii de cooperare cu unitatile administrative adiacente si cu alte organizatii de stat sau private, privind asigurarea: cazarii, hranirii, asistentei medicale, asistentei sanitar-veterinare, ordinii publice, prevenirea si stingerea incendiilor.

-     se va organiza un sistem de primire, depozitare si distribuire a ajutoarelor destinate populatiei sinistrate.

Protectia populatiei si a bunurilor materiale se asigura printr-un ansamblu de masuri

CAPITOLUL IV – ACTIUNI CARE TREBUIE INTREPRINSE PENTRU REVENIREA LA STAREA DE NORMALITATE

1. EVALUARE SI MASURI DE REABILITARE

Dupa trecerea perioadelor de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, sau dupa accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, in vederea restabilirii situatiei normale,

Comitetele judetene si locale si operatorii economici specializati iau urmatoarele masuri:

   a) repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale si menajere care au fost afectate, precum si evacuarea apelor din inundatii si baltiri de pe terenurile agricole, prin saparea unor canale de scurgere si prin instalarea de agregate de pompare mobile;

   b) aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare;

   c) stabilirea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale si a masurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;

   d) refacerea cailor de comunicatii si a podurilor, refacerea instalatiilor de pompare a apelor;

   e) refacerea liniilor de telecomunicatii si de transport al energiei electrice;

   f) repararea si punerea in functiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;

   g) repunerea in functiune a obiectivelor social-economice afectate;

   h) sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor proprietate personala, avariate sau distruse;

   i) demolarea lucrarilor hidrotehnice provizorii de aparare, care impiedica desfasurarea normala a activitatilor si recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrarile hidrotehnice.

La sfarsitul fiecarei perioade de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale, comitetele locale intocmesc rapoarte de sinteza potrivit continutului prezentat in Anexe.

Interventia se realizeaza pe baza planurilor de interventie si cooperare intocmite la nivel local prin grija inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta si a administratiei publice locale.

La limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor pot participa si formatiuni de interventie private specializate.

Autorizarea formatiunilor se executa pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor.

2. ASIGURAREA MATERIALA SI FINANCIARA

Cheltuielile pentru actiunile operative, de interes public, de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de aparare, se prevad si se finanteaza, dupa caz, din bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice.

In cazul in care sumele prevazute in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale in care au avut loc inundatii, fenomene meteorologice periculoase sau efecte negative ca urmare a unor accidente la constructii hidrotehnice, sunt insuficiente pentru combaterea si inlaturarea efectelor acestora, ele urmeaza sa fie asigurate din Fondul de Interventie prevazut in bugetul de stat, potrivit legii, la propunerea prefectului.

 De la bugetul de stat, in baza programelor anuale, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul autoritatii publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru:

·        conservarea ecosistemelor si delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa din domeniul public al statului;

·        intretinerea, repararea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor si activitatile operative de aparare impotriva inundatiilor;

·        refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite;

·        activitatea de cunoastere a resurselor de apa, precum si activitatile de hidrologie operativa si prognoza hidrologica.

De la bugetele locale se vor asigura cheltuielile pentru:

 • intretinerea, repararea, punerea in siguranta a lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public de interes local, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, si activitatile operative de aparare impotriva inundatiilor;
 • refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public de interes local, afectate de inundatii;
 • refacerea infrastructurii din administrarea unitatilor administrativ-teritoriale (poduri, podete, drumuri judetene si comunale, etc.).

  

Finantarea serviciilor de urgenta se asigura de catre persoanele juridice care le-au constituit.

Obiectivele de investitii de interes national pentru situatii de urgenta se finanteaza de la bugetul de stat.

Fondurile banesti pentru realizarea si desfasurarea activitatilor de management al situatiilor de urgenta la nivel local se asigura din bugetele locale precum si din alte surse interne si internationale, potrivit legii.

PARTEA a II-a – MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII

A. PREDEZASTRU

 Nr. crt.

Actiuni care se desfasoara de catre primar
Mod de realizare

1

2

8

1.    

Coordoneaza actiunile de verificare periodica a modului de functionare a fluxului informational hidrometeorologic pentru avertizarea – alarmarea populatiei;

- urmareste verificarea mijloacelor de observare – masurare;

- coordoneaza desfasurarea periodica a exercitiilor de simulare pentru verificarea fluxului informational la nivel de localitate.

2.    

Asigura actualizarea schemei fluxului informational din planurile de aparare si stabileste mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite;

Detine harta cu zonele de inundabilitate aferente unitatii administrativ-teritoriale;

- periodic verifica legaturile cu celelalte forte cu atributii in limitarea si inlaturarea efectelor produse de inundatii.

3.    

Coordoneaza activitatile de verificare periodica a starii tehnice si functionale a tuturor constructiilor cu rol de aparare imopotriva inundatiilor de pe raza unitatii administrativ-teritoriale indiferent de detinator precum si actiunile de verificare a modului de intretinere a cursurilor de apa si torentilor;

- urmareste modul de intretinere si exploatare a constructiilor si amenajarilor hidrotehnice, si a modului de intretinere a cursurilor de apa si a torentilor.

4.    

Asigura intocmirea planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale;

- verifica viabilitatea si modul de punere in practica a planului de aparare impotriva inundatiilor.

5.    

Asigura intocmirea, verificarea si actualizarea ,,Planului de evacuare din zonele inundabile”.

- verifica periodic si actualizeaza inventarul mijloacelor prevazute in plan pentru evacuarea populatiei precum si functionalitatea acestora.

6.    

Asigura dotarea comitetului local pentru situatii de urgenta precum si a formatiunilor de interventie cu materiale specifice.

- verifica functionalitatea punctului de comanda al comitetului local, precum si dotarea cu mijloace tehnice si materiale specifice a formatiunilor de interventie.

7.    

Asigura constituirea stocurilor de materiale si mijloace de interventie in caz de inundatii, in conformitate cu Normativul de dotare.

- conduce actiunea de inventariere periodica a stocurilor de materiale si mijloace de interventie constituite la comitetul local pentru situatii de urgenta si dispune, daca situatia impune, completarea acestuia.

8.    

Asigura mijloacele necesare avertizarii si alarmarii populatiei din zonele de risc la inundatii.

- verifica existenta, functionalitatea si eficienta mijloacelor de avertizare alarmare a populatiei.

9.    

Asigura fondurile necesare pentru realizarea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de aparare in caz de inundatii, pentru intretinerea, repararea si refacerea constructiilor hidrotehnice proprii, precum si pentru intretinerea albiilor cursurilor de apa pe raza unitatii administrativ-teritoriale.

- identifica resursele financiare si materiale necesare realizarii si completarii stocurilor de materiale precum si refacerii obiectivelor proprii afectate de inundatii.

10.

Urmareste intocmirea hartii de risc la inundatii a localitatii si introducerea ei in Planul de Urbanism General precum si respectarea regimului de constructii in zonele inundabile.

- organizeaza actiuni de recunoastere pe teren in vederea actualizarii hartii de risc la inundatii.

11.

Aproba/avizeaza planurile de pregatire a populatiei privind cunoasterea semnalelor de avertizare-alarmare, a masurilor si regulilor de comportare prin instruiri si exercitii periodice de simulare a situatiilor de urgenta.

- elaboreaza si urmareste punerea in practica a planului de pregatire a populatiei privind cunoasterea semnalelor de avertizare-alarmare precum si a modului de comportare in cazul producerii inundatiilor.

12.

Urmareste realizarea lucrarilor de amenajare a versantilor pentru prevenirea inundatiilor.

- asigura verificarea periodica pe teren pentru inventarierea punctelor vulnerabile la inundatii de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.

13.

Coordoneaza realizarea/verificarea lucrarilor pentru scurgerea apelor pluviale in localitati (santuri, rigole, canale colectoare, vai nepermanente).

- verifica periodic modul de realizare si intretinere a lucrarilor pentru scurgerea apelor pluviale.

 

14.

Verifica periodic sursele de risc existente  pe teritoriul localitatii si asigura actualizarea planului de aparare impotriva inundatiilor.

- verifica pe teren sursele de risc la inundatii (poduri si podete subdimensionate, zone lipsite de rigole sau santuri de scurgere, eroziuni de maluri).

15.

Asigura permanenta la primarie pe baza avertizarilor hidrometeorologice primite.

- asigura functionarea permanenta a centrului operativ in cadrul primariei pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

16.

Asigura masuri de curatire a malurilor cursurilor de apa in vederea evitarii blocajelor la poduri si podete cu diverse materiale.

- urmareste modul de realizare a lucrarilor de deblocare a sectiunilor de scurgere a cursurilor de ape.

B. PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI

STAREA DE ATENTIE

 

1.    

Asigura convocarea imediata in sedinta extraordinara a comitetului local pentru situatii de urgenta.

- prezentarea masurilor necesare pentru evitarea situatiilor de urgenta generate de inundatii.

2.    

Asigura functionarea fluxului informational intre comitetul local pentru situatii de urgenta si centrul operational al inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta precum si cu centrul operativ al sistemului de gospodarie a apelor.

- urmareste modul de transmitere/receptionare a informatiilor referitoare la derularea evenimentelor.

3.    

Asigura transmiterea/primirea avertizarilor si prognozelor la toate obiectivele din zonele potential afectabile.

- urmareste modul de tinere a legaturii cu obiectivele de pe raza localitatilor.

4.    

Asigura luarea masurilor de limitare a efectelor inundatiilor de catre formatiunile de interventie proprii, detinatorii de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor, operatorii economici specializati, etc.

- organizeaza actiunile de limitare a efectelor inundatiilor si verifica punerea in aplicare prin verificari pe teren.

5.    

Asigura informarea permanenta a populatiei cu masurile urgente care trebuie aplicate (prin mijloacele mass-media).

- asigura anuntarea populatiei, prin intermediul sistemului de avertizare alarmare, cu privire la activitatile prioritare pe care trebuie sa le desfasoare.

6.    

Asigura masuri de evitare a blocajelor, in special in zonele podurilor, podetelor, prizelor de apa, gurilor de evacuare si in alte zone critice.

- urmareste modul de scurgere a apelor mari in vederea evitarii blocajelor cu diferite materiale a albiilor cursurilor de apa.

7.    

Asigura supravegherea permanenta a cursurilor de apa si a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si, dupa caz, suprainaltarea si consolidarea digurilor si malurilor corespunzator cotelor maxime prognozate.

- stabileste modalitatile, fortele si mijloacele necesare supravegherii constructiilor si cursurilor de apa precum si realizarii lucrarilor de consolidare, suprainaltare a malurilor si digurilor.

8.    

Coordoneaza repartitia fortelor si mijloacelor de interventie in zonele afectate.

STAREA DE ALARMA

 

1.    

Asigura permanenta la primarie in cazul in care se instituie direct starea de alarma.

- asigura functionarea permanenta a centrului operativ in cadrul primariei.

2.    

Asigura functionarea fluxului informational intre comitetul local pentru situatii de urgenta si centrul operational al inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta precum si cu centrul operativ al sistemului de gospodarie a apelor.

- urmareste modul de transmitere/receptionare a informatiilor referitoare la derularea evenimentelor.

3.    

Pune in aplicare masurile care se instituie la declararea starii de alerta la nivelul judetului/localitatii, in zonele periclitate si verifica modul de realizare a masurilor prevazute in planul de aparare impotriva inundatiilor.

- pe baza informatiilor primite, asigura instituirea starii de alerta si ia masuri preliminare pentru realizarea interventiei.

4.    

Asigura transmiterea/primirea avertizarilor si prognozelor la localitatile si obiectivele din zonele afectate.

- asigura mentinerea legaturii cu comitetele pentru situatii de urgenta a localitatilor vecine.

5.    

Asigura informarea permanenta a populatiei cu masurile urgente care trebuie aplicate.

- anunta populatia, prin intermediul sistemului de avertizare alarmare, cu privire la activitatile prioritare pe care trebuie sa le desfasoare.

6.    

Coordoneaza punerea in practica a masurilor de evitare a blocajelor, in special in zonele podurilor, prizelor de apa, gurilor de evacuare si in alte puncte critice de pe cursurile de apa.

- coordoneaza masurile de evitare a blocajelor, in special in zonele podurilor, prizelor de apa, gurilor de evacuare si in alte puncte critice de pe cursurile de apa.

7.    

Introduce restrictii de consum a apei si a unor alimente care provin din zona afectata.

- stabileste modul de urmarire a aplicarii masurilor de restrictie a consumului de apa si alimente.

8.    

Ia masuri de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate in zona inundabila in caz de pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice.

- in caz de pericol iminent de producere a inundatiei anunta, prin intermediul sistemului de avertizare alarmare, populatia si obiectivele din zonele potential inundabile.

9.    

Organizeaza autoevacuarea si evacuarea preventiva a oamenilor, animalelor si bunurilor materiale in afara zonelor potential inundabile.

- coordoneaza nemijlocit actiunile de evacuare.

10.

Solicita forte de ordine pentru asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate.

- asigura realizarea dispozitivului de paza a bunurilor materiale prin intermediul comandantului fortelor de ordine.

11.

Organizeaza punerea in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare.

- stabileste prioritatile de evacuare a bunurilor si animalelor precum si masurile de protejare a celor care nu pot fi evacuate.

12.

Ia masuri pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica si gaze in zonele inundate in vederea prevenirii electrocutarii sau a intoxicarii, accidentelor tehnologice, etc.

- cand situatia impune, ia masuri pentru incetarea furnizarii energiei electrice, gazelor naturale si agentului termic.

13.

Stabileste rutele ocolitoare a zonei inundate si asigura ordinea pe timpul operatiunilor de evacuare si salvare cu ajutorul fortelor de ordine.

- impreuna cu fortele de ordine executa recunoasteri in vederea stabilirii cailor de acces si evacuare capabile sa asigure fluxul necesar realizarii interventiei.

14.

Prezinta propuneri, ia hotarari si coordoneaza actiunile de interventie.

- analizeaza situatia existenta la momentul respectiv si de perspectiva in vederea folosirii eficiente a fortelor si mijloacelor de interventie avute la dispozitie.

15.

Coordoneaza actiunile pentru salvarea oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor si materialelor.

- stabileste prioritatile de actiune in vederea salvarii oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor si materialelor.

16.

Dispune suprainaltarea si consolidarea digurilor si malurilor corespunzator cotelor maxime prognozate.

- stabileste modalitatile, fortele si mijloacele necesare realizarii lucrarilor de consolidare, suprainaltare a malurilor si digurilor, limitarea extinderii breselor si a altor actiuni de interventie in zonele afectate.

17.

Coordoneaza repartitia fortelor si mijloacelor de interventie in zonele afectate

18.

Organizeaza actiunile de limitare a extinderii breselor in diguri si baraje prin executarea de lucrari provizorii.

19.

Urmareste realizarea masurilor de evacuare a apei provenite din revarsare, infiltratii si din precipitatii, precum si evacuarea apei din cladirile afectate si canale tehnologice.- analizeaza capabilitatile de interventie, stabilind prioritatile de actiune pentru evacuarea apei din imobilele (gospodariile, obiectivele economico-sociale) si in situatia in care resursele proprii sunt insuficiente, solicita sprijin din partea institutiilor cu atributii in domeniu.

20.

Organizeaza distribuirea ajutoarelor populatiei afectate.

- organizeaza distribuirea apei potabile, alimentelor si ajutoarelor umanitare catre populatia afectata;

- identifica si directioneaza spre taberele de sinistrati formatiunile si mijloacele de acordare a primului ajutor medical si sanitar veterinar.

21.

Coordoneaza aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor.

- solicita institutiilor si persoanelor specializate executarea salubrizarii si aplicarea masurilor sanitaro-epidemice in zonele afectate.

STAREA DE PERICOL

 

1.    

Asigura functionarea fluxului informational intre comitetul local pentru situatii de urgenta si centrul operational al inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta precum si cu centrul operativ al sistemului de gospodarie a apelor.

- urmareste modul de transmitere/receptionare a informatiilor referitoare la derularea evenimentelor.

2.    

Mentine starea de alerta la nivelul localitatii, in zonele periclitate si verifica modul de realizare a masurilor prevazute in plan.

- pe baza informatiilor primite, stabileste mentinerea starii de alerta si asigura masuri pentru interventie.

3.    

Continua aplicarea masurilor de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate in zona inundabila in caz de pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice.

- in caz de pericol iminent de producere a inundatiei anunta, prin intermediul sistemului de avertizare-alarmare, obiectivele din zonele potential inundabile.

4.    

Asigura transmiterea avertizarilor si prognozelor la toate localitatile si obiectivele din zonele afectate.

- mentine  legatura cu comitetele pentru situatii de urgenta a localitatilor vecine.

5.    

Asigura informarea permanenta a populatiei cu masurile urgente care trebuie aplicate.

- asigura anuntarea populatiei, prin intermediul sistemului de avertizare alarmare, cu privire la activitatile prioritare pe care trebuie sa le desfasoare.

6.    

Asigura continuarea  masurilor de evitare a blocajelor, in special in zonele podurilor, prizelor de apa, gurilor de evacuare si in alte puncte critice de pe cursurile de apa.

- urmareste aplicarea masurilor de evitare a blocajelor, in special in zonele podurilor, prizelor de apa, gurilor de evacuare si in alte puncte critice de pe cursurile de apa.

7.    

Introduce restrictii de consum a apei si a unor alimente care provin din zona afectata.

- stabileste modul de urmarire a aplicarii masurilor de restrictie a consumului de apa si alimente.

8.    

Ia masuri de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate in zona inundabila in caz de pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice.

- in caz de pericol iminent de producere a inundatiei anunta, prin intermediul sistemului de avertizare alarmare, populatia si obiectivele din zonele potential inundabile.

9.    

Organizeaza autoevacuarea si evacuarea preventiva a oamenilor, animalelor si bunurilor materiale in afara zonelor potential inundabile.

- coordoneaza nemijlocit actiunile de evacuare.

10.

Solicita forte de ordine pentru asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate.

- asigura realizarea dispozitivului de paza a bunurilor materiale prin intermediul comandantului fortelor de ordine.

11.

Organizeaza punerea in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare.

- stabileste prioritatile de evacuare a bunurilor si animalelor precum si masurile de protejare a celor care nu pot fi evacuate.

12.

Ia masuri pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica si gaze in zonele inundate in vederea prevenirii electrocutarii sau a intoxicarii, accidentelor tehnologice, etc.

- cand situatia impune, ia masuri pentru incetarea furnizarii energiei electrice, gazelor naturale si agentului termic.

13.

Sabileste rutele ocolitoare a zonei inundate si asigura ordinea pe timpul operatiunilor de evacuare si salvare cu ajutorul fortelor de ordine.

- impreuna cu fortele de ordine executa recunoasteri in vederea stabilirii cailor de acces si evacuare capabile sa asigure fluxul necesar realizarii interventiei.

14.

Prezinta propuneri, ia hotarari si coordoneaza actiunile de interventie.

- analizeaza situatia existenta la momentul respectiv si de perspectiva in vederea folosirii eficiente a fortelor si mijloacelor de interventie avute la dispozitie.

15.

Coordoneaza actiunile pentru salvarea oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor si materialelor.

- stabileste prioritatile de actiune in vederea salvarii oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor si materialelor.

16.

Dispune suprainaltarea si consolidarea digurilor si malurilor corespunzator cotelor maxime prognozate.

- stabileste modalitatile, fortele si mijloacele necesare realizarii lucrarilor de consolidare, suprainaltare a malurilor si digurilor, limitarea extinderii breselor si a altor actiuni de interventie in zonele afectate.

17.

Coordoneaza repartitia fortelor si mijloacelor de interventie in zonele afectate

18.

Organizeaza actiunile de limitare a extinderii breselor in diguri si baraje prin executarea de lucrari provizorii.

19.

Urmareste realizarea masurilor de evacuare a apei provenite din revarsare, infiltratii si din precipitatii precum si evacuarea apei din cladirile afectate si canale tehnologice.

- analizeaza capabilitatile de interventie, stabilind prioritatile de actiune pentru evacuarea apei din imobile (gospodarii, obiective economico-sociale) si in situatia in care resursele proprii sunt insuficiente, solicita sprijin din partea institutiilor cu atributii in domeniu.

20.

Asigura cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apa, alimente, bunuri de stricta necesitate si acordarea de asistenta medicala.

- identifica posibilitatile de cazare temporara a persoanelor sinistrate;

- organizeaza distribuirea apei potabile, alimentelor si ajutoarelor umanitare;

- identifica si directioneaza spre taberele de sinistrati formatiunile si mijloacele de acordare a primului ajutor medical si sanitar veterinar.

21.

Asigura adapostirea, hranirea si acordarea de asistenta veterinara animalelor evacuate.

22.

Asigura distribuirea ajutoarelor populatiei afectate.

23.

Asigura aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor.

24.

Asigura identificarea victimelor, sinistratilor si intocmirea situatiei cu persoanele disparute.

- organizeaza activitatile de cautare si identificare a victimelor si persoanelor date disparute.

25.

Organizeaza acordarea asistentei religioase si inhumarea victimelor.

- organizeaza acordarea asistentei religioase si inhumarea victimelor.

26.

Urmareste colectarea, transportul si incinerarea animalelor moarte.

- pune la dispozitia reprezentantilor directiei sanitar-veterinare personalul necesar colectarii, transportului si incinerarii animalelor moarte.

C. POSTDEZASTRU

 

1.    

Asigura functionarea permanenta a centrului operativ in cadrul primariei.

- asigura functionarea permanenta a centrului operativ in cadrul primariei.

2.    

Asigura continuarea informarii permanente a populatiei cu masurile urgente care trebuie aplicate .

- asigura anuntarea populatiei, prin intermediul sistemului de avertizare alarmare, cu privire la activitatile prioritare pe care trebuie sa le desfasoare.

3.    

Ia masuri de evitare a blocajelor, in special in zonele podurilor, prizelor de apa si a gurilor de evacuare.

- urmareste modul de scurgere a apei in vederea evitarii blocarii cu diferite materiale a cursurilor de ape.

4.    

Mentine restrictiile de consum a apei si a unor alimente.

- urmareste modul de aplicare a masurilor de restrictie a consumului de apa si alimente.

5.    

Mentine asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate.

- dispune comandantului fortelor de ordine realizarea dispozitivului de paza a bunurilor materiale.

6.    

Dispune mentinerea rutelor ocolitoare a zonei inundate (unde este cazul) si asigurarea ordinii pe timpul operatiunilor de evacuare si salvare.

- fortele de ordine asigura dirijarea traficului pe rutele stabilite.

7.    

Prezinta propuneri, ia hotarari si coordoneaza actiunile de interventie.

- analizeaza situatia existenta la momentul respectiv si de perspectiva in vederea folosirii eficiente a fortelor si mijloacelor de interventie la dispozitie.

8.    

Coordoneaza repartitia fortelor si mijloacelor de interventie in zonele afectate.

9.    

Urmareste realizarea  masurilor de evacuare a apei din zonele afectate.

- analizeaza capabilitatile de interventie, stabilind prioritatile de actiune pentru evacuarea apei din imobile (gospodarii, obiective economico-sociale) si in situatia in care resursele proprii sunt insuficiente, solicita sprijin din partea institutiilor cu atributii in domeniu.

10.

Asigura cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apa, alimente si acordarea de asistenta medicala pentru populatia afectata.

- identifica spatiile de cazare temporara a persoanelor sinistrate;

- organizeaza distribuiea apei potabile, alimentelor si ajutoarelor umanitare;

- identifica si directioneaza spre taberele de sinistrati formatiunile si mijloacele de acordare a primului ajutor medical si sanitar veterinar.

11.

Asigura adapostirea, hranirea si acordarea de asistenta veterinara a animalelor evacuate.

12.

Asigura distribuirea ajutoarelor populatiei afectate.

13.

Ia masuri de salubrizare a surselor si instalatiilor de alimentare cu apa si a terenurilor care au fost afectate.

- identifica institutiile si persoanele specializate in vederea executarii salubrizarii si aplicarii masurilor sanitaro-epidemice in zonele afectate.

14.

Urmareste aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor si epizootiilor.

15.

Ia masuri pentru refacerea infrastructurii afectate (cailor de comunicatie si a podurilor, refacerea liniilor de telecomunicatii si de energie electrica, a avariilor la conductele de apa si gaze).

- identifica resursele financiare necesare refacerii infrastructurii.

16.

Dispune masurile pentru reluarea activitati institutiilor si operatorilor economici afectati.

17.

Identifica resursele materiale si financiare necesare refacerii locuintelor avariate sau distruse.

- stabileste prioritatile de acordare de ajutoare materiale si financiare in vederea refacerii gospodariilor afectate.

18.

Coordoneaza activitatile de evaluare a pagubelor (fizice si valorice) determinate de inundatii si modalitatile de refacere a obiectivelor afectate.

- urmareste activitatea comisiei pentru evaluarea pagubelor.

19.

Urmareste refacerea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor afectate de viituri si recuperarea materialelor folosite la lucrari provizorii care pot fi refolosite.

- urmareste executarea lucrarilor de refacere si recuperarea materialelor refolosibile.

20.

Asigura identificarea victimelor, sinistratilor si intocmirea situatiei cu persoanele disparute.

- organizeaza activitatile de cautare si identificare a victimelor si persoanelor date disparute.

21.

Organizeaza acordarea asistentei religioase si inhumarea victimelor.

- organizeaza acordarea asistentei religioase si inhumarea victimelor.

22.

Asigura colectarea, transportul si incinerarea animalelor moarte.

- pune la dispozitia reprezentantilor directiei sanitar-veterinare personalul necesar colectarii, transportului si incinerarii animalelor moarte.

23.

Asigura elaborarea raportului sinteza privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice si inaintarea lui la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta si la centrul operativ al sistemului de gospodarire a apelor.

- verifica si aproba rapoartele sinteza.

24.

Organizeaza refacerea capacitatii de actiune a sistemului de protectie – interventie.

- efectueaza bilantul activitatilor de interventie desfasurate si organizeaza refacerea capacitatii de protectie – interventie.


ANEXE

ANEXA NR. 2.1

ECHIPAMENTE

Autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa planifice si sa realizeze asigurarea materiala si financiara a structurilor Inspectoratelor Judetene pentru Situatii de Urgenta, potrivit legii.

Inzestrarea si dotarea structurilor pentru situatii de urgenta cu bunuri materiale specifice se executa pe baza normelor de inzestrare si dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor.

Contractarea si aprovizionarea cu tehnica si materiale se asigura de fiecare beneficiar, contra cost. Tehnica si alte categorii de materiale necesare structurilor pentru situatii de urgenta se asigura si din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite.

Intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de specialitate, precum si durata normata de folosinta a acestora se realizeaza potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor. Montarea, intretinerea, repararea si exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicatii si informatice se asigura cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a conventiilor legale incheiate cu acestia.

Materialele didactice necesare pentru structurile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta: filme, diafilme, planse, manuale, brosuri, pliante, reviste si altele se realizeaza de consiliul judetean si se asigura gratuit Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, institutiilor publice si operatorilor economici.

Autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia de a realiza materiale de popularizare a activitatilor de protectie civila, emisiuni de radio si de televiziune, precum si alte activitati cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta si al serviciilor de urgenta profesioniste.

Lucrarile comitetelor pentru situatii de urgenta se desfasoara in spatii special amenajate prin grija autoritatilor administratiei publice locale care le-au constituit.

Spatiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatura si echipament de comunicatii, echipament de comunicatii speciale si de cooperare, informatica si birotica, corespunzator componentei comitetului respectiv si atributiilor acestuia.

Aparatura si echipamentul de comunicatii si informatica, exceptand echipamentul de comunicatii speciale si de cooperare, se conecteaza cu centrul operativ corespondent si fac parte din sistemul de comunicatii, de prelucrare automata si stocare a datelor necesare functionarii sistemului judetean.

ANEXA NR. 2.2

NORMATIV-CADRU


DE DOTARE CU MATERIALE SI MIJLOACE DE APARARE OPERATIVA

IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE

Detinatorii de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor, comitetele locale si unitatile potential poluatoare isi constituie stocuri de materiale si mijloace de interventie operativa, in baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele si in cantitatile necesare in functie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrari cu rol de aparare existente, specificul actiunilor operative de aparare, pe baza experientei anterioare.

Comitetele judetene pentru situatii de urgenta au obligatia de a verifica constituirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, conform prezentului normativ-cadru, de catre comitetele locale.

Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale si mijloacelor de aparare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale si din sursele proprii ale operatorilor economici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta.

Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevazute distinct in bugetele Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, in bugetele comunelor, oraselor si judetelor, dupa caz.

Materialele si mijloacele de aparare se folosesc in actiuni operative de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea efectelor poluarilor accidentale, pentru interventii la lucrari cu rol de aparare, de limitare a pagubelor, precum si in actiuni de prevenire si pregatire pentru interventii (verificarea lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, a planurilor de aparare ale comitetelor locale si ale operatorilor economici, precum si in desfasurarea exercitiilor de simulare pentru apararea impotriva inundatiilor si poluarilor accidentale).

Se pot folosi, de asemenea, in realizarea de catre detinatori/administratori a unor reparatii urgente ale lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor pentru refacerea continuitatii liniilor de aparare, cu obligatia de a fi refacute in cel mai scurt timp.

Unele mijloace care presupun o continuitate in folosire pot deservi activitatea generala de intretinere a constructiilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor. Acelasi regim au si mijloacele de calcul, masurare, transmisie si avertizare.

Stocurile cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale vor fi evidentiate distinct si depozitate separat in magazii corespunzator intretinute.

Materialele si mijloacele de aparare prevazute in normativ pot fi inlocuite si cu alte sortimente cu efecte similare, la interventiile operative, in caz de ape mari, gheturi si poluari accidentale.

Materialele si mijloacele de aparare pentru baraje, cuprinse in normativ, se refera in principal la barajele din pamant si anrocamente. Pentru celelalte baraje detinatorii acestora vor asigura dotari specifice, corespunzator necesitatilor de interventie care se vor prevedea in regulamentele de exploatare si in planurile de aparare.

Pentru calcularea necesarului de materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale in cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrarile si cursurile de apa pe categorii, dupa cum urmeaza:

   - D1 - diguri la Dunare si raurile principale;

   - D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;

   - R1 - zone inundabile neindiguite la Dunare si raurile principale;

   - R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;

   - BP - baraje din pamant;

   - CH - alte constructii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;

   - SH, SM - statii hidrologice si statii meteorologice.

Stabilirea raurilor si sectoarelor de rauri considerate principale, in sensul art. 8., precum si trecerea de la o categorie la alta se fac de catre Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale 'Apele Romane'.

Materialele si mijloacele de aparare se prevad in planurile de aparare judetene, ale comitetelor municipale, orasenesti si comunale, ale sistemelor hidrotehnice.

Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa si pentru constructiile hidrotehnice proprii, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, materialele si mijloacele de aparare se asigura de catre comitetele locale si operatorii economici, care au obligatia sa puna la dispozitie organelor tehnice, in afara de forta umana si materialele si mijloacele de interventie pe care le detin si care au fost inscrise in planurile de aparare.

Operatorii economici care au obiective inundabile sau potential poluatori, precum si primarii municipiilor, oraselor si comunelor vor stabili in planurile de aparare modul de asigurare a materialelor si mijloacelor de interventie si locurile de depozitare.

Modul de stabilire a cantitatilor de materiale si mijloace de aparare este urmatorul:

   - cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin incadrarea intr-una din coloanele 3-6;

   - cantitati pe fiecare baraj sau alte constructii hidrotehnice, care necesita materiale de aparare;

   - la rubrica 'Mentiuni speciale' se stabilesc unele materiale, mijloace de aparare si cantitati in functie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodarire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de interventie, statii meteorologice si hidrometrice.

Operatorii economici care detin lucrari cu rol de aparare vor lua masuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite in interventiile rapide la punctele critice, in special surse autonome de energie si iluminare, mijloace de interventie.

In cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale si mijloace de aparare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundatii, tinandu-se seama de experienta anterioara.

Materialele si mijloacele de aparare aferente obiectivelor situate in zona de influenta a lucrarilor hidrotehnice, care atenueaza sau deviaza apele de viitura (acumulari sau derivatii de ape mari), se pot reduce, fata de prevederile normativului, in proportie de pana la 50%, cu conditia sa se mentina un grad de asigurare corespunzator.

Stocurile de materiale si mijloacele de aparare, precum si locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o data cu planurile de aparare impotriva inundatiilor ale obiectivelor inundabile.

Sistemele de alarmare, in caz de inundatii, prevazute in prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protectiei civile.

Dupa expirarea perioadei normate de folosire si functionare a materialelor si mijloacelor de aparare, o comisie constituita prin decizia conducatorului unitatii care le detine va inventaria materialele, obiectele de inventar si fondurile fixe, va stabili starea tehnica si destinatia acestora (scoaterea din uz sau folosirea in continuare).

O parte din materialele lemnoase va fi folosita la constructii provizorii sau la acele lucrari de intretinere-reparatii care nu necesita materiale de calitate superioara sau va putea fi folosita in continuare ca stoc, pe o perioada determinata, stabilita de comisie.

Materialele si mijloacele de aparare folosite in actiuni de interventie operativa si care nu mai pot fi recuperate se inventariaza de catre o comisie constituita prin decizia conducatorului unitatii care le detine, se consemneaza intr-un proces-verbal ce va fi vizat de catre presedintele comitetului local pe teritoriul careia s-au desfasurat actiunile de interventie si, pe baza acestuia, se scad din stoc.

NORMATIV-CADRU
de dotare cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor,
gheturilor si combaterea efectelor poluarilor accidentale

    Tipul zonelor de aparare:

   • D1 - diguri la Dunare si rauri principale;

   • D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;

   • R1 - zone inundabile neindiguite la Dunare si rauri principale;

   • R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;

   • BP - baraje de pamant;

   • CH - alte constructii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize, etc.;

   • SH - statii hidrologice si hidrometrice;

   • T - Durata de functionare ori folosire.

   

┌────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┐
│Nr. │     DENUMIREA MATERIALELOR SI     │U.M.│ D1 │ D2 │ R1 │ R2 │  BP    CH  │SH │  T     MENTIUNI SPECIALE  
│crt.│    MIJLOACELOR DE INTERVENTIE         │(km)│(km)│(km)│(km)│(buc.)│(buc.)│   │(ani)│                      
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. A. MATERIALE DE APARARE                                                                               
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
    │Snopi de fascine 0-30 cm, L = 3-4 m│                                        │pentru zone fara      
  1.│(stocul de fascine daca nu a fost  │buc.│ 75 │ 50 │ 15 │ 10 │ 50-  │ 50-  │ - │  1  │protectie forestiera  
    │folosit in actiuni de aparare se va│                    │ 100  │ 100          │cantitatile se pot    
    │reinoi minim 1/3 din fiecare an)                                           │majora cu 25%         
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
  2.│Pari din lemn rotund c.r. esenta   │buc.│150-│100-│ 30 │ 10 │ 100- │ 100- │ - │ 10  │idem pct. 1           
    │tare Φ 8-12 cm; L = 1-3 m              │300 │300 │        │ 300  │ 300                                
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Piloti din lemn rotund c.r. esenta │                                                              
  3.│tare Φ 12-20 cm cu cerc de otel lat│buc.│ 50 │ 20 │ -  │ -    4     2   │ - │ 10                        
    │30/3 mm (pentru D1, D2: L = 3,6 ml,│                                                               
    │pentru R1, R2, L = 2-4 ml)                                                                       
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Scanduri de 2,5 cm, L = 4 ml,                                              │pentru zone fara      
  4.│(cherestea clasele 4-5) -0,0275        │0,5 │0,2 │ -  │ -  │ 0,5    -        8  │perdele de protectie  
    │mc/buc.                                                                                          
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
  5.│Dulapi + palplanse (5 cm, 1-20-25  │ mc │0,5 │0,3 │0,2 │0,2 │  2   │ 0,5       6                        
    │cm)                                                                                              
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Cozi de lemn pentru unelte                                                 │20% din numarul       
  6.│(rezerva)                          │buc.│                               │ 2-4 │uneltelor cu cozi      
                                                                               │prevazute in normativ 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
  7.│Profile metalice usoare            │ kg │ 20 │ 10 │ -  │ -    30    10     │ 15                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
  8.│Scoabe din otel rotund (Φ 18-20 cm)│buc.│ 50 │ 20 │ -  │ -    20    2      │ 15                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
  9.│Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) │ kg │ 10 │ 5  │ -  │ -    20    3        8                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 10.│Sarma neagra Φ 2-4 mm              │ kg │ 15 │ 8  │ 9  │ 2    10    10       8                         
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 11.│Plasa sarma (zincata sau neagra) Φ │ kg │ 80 │ 60 │ -  │ -    80    20       8                        
    │2-3 mm                                                                                           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Saci de 50/80 cm pentru pamant din │                                        │0,5 ml sfoara pentru  
│ 12.│canepa, iuta, polietilena si sfoara│buc.│200 │120 │ 10 │ 10 │ 200  │ 100       8  │sac                   
    │pentru legat saci                                                                                
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 13.│Funii subtiri pentru asigurarea    │ kg │ 2  │ 2  │0,2 │0,1 │  50    2        8                        
    │oamenilor si uneltelor Φ 15-10 mm                                                                
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Piatra bruta (blocuri de 15-30 cm),│                                        │numai unde este nevoie │
│ 14.│blocuri beton, piatra 200-1000     │ mc │ 5  │ 3  │ 5  │ 3    5     5      │ 40  │(zone de eroziuni de  
    │kg/buc.                                                                    │mal, consolidari de   
                                                                               │diguri etc.)          
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 15.│Pietris sortat (Φ 7-15 mm)         │ mc │ 5  │ 3  │ -  │ -    -     -      │ 20  │pentru zone cu grifoane│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Folii de polietilena (cantitatea de│ kg │2,5 │ -  │ -  │ -    80    -        4  │- pentru zonele expuse │
    │folie rezultata din aplicarea                                              │fara perdele de       
│ 16.│normativului se va aproviziona                                             │protectie             
    │esalonat, cate 1/5 din necesar)    │ mp │ -  │ 20 │          -                 │- pentru zone cu      
                                                                               │perdele 50%           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │- pentru zone cu      
│ 17.│Geotextil                          │ mp │100 │ 60 │ -  │ -    -     -      │ 10  │grifoane cat este     
                                                                               │necesar               
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. B. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI                                                                           
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
                                                                               │se asigura un stoc    
                                                                               │minim pentru          
                                                                               │functionarea utilajelor│
                                                                               │de interventie,       
                                                                               │statiilor de pompare si│
                                                                               │grupurilor de iluminat │
                                                                               │timp de 48 de ore.    
                                                                               │Uleiul hidraulic intr-o│
                                                                               │cantitate egala cu    
    │Motorina, benzina, lubrifianti,                                            │capacitatea instalatiei│
│ 18.│ulei hidraulic, combustibil de                                             │hidraulice. Se asigura │
    │tip 'P' si aditivi pentru motorina │                                        │stocul pentru         
                                                                               │autoturismele de teren │
                                                                               │folosite in actiuni   
                                                                               │operative de aparare, 
                                                                               │precum si pentru      
                                                                               │verificarea in teren a │
                                                                               │constructiilor        
                                                                               │hidrotehnice cu rol de │
                                                                               │aparare impotriva     
                                                                               │inundatiilor si       
                                                                               │exercitii de simulare. │
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENTIE                                                                            
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
    │Lanterne tubulare mari, lanterne cu│                                                              
    │acumulatori reincarcabili si alte                                                                
│ 19.│mijloace de iluminat mobile cu     │buc.│ 4  │0,2 │ 1  │0,2 │  4     4   │ 1 │  8  │3-4 felinare sau faclii│
    │accesorii de rezerva (incarcator                                           │pe canton             
    │acumulatori, baterii de rezerva,                                                                  
    │becuri, felinare, faclii)                                                                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 20.│Bidoane de 10-20 l pentru petrol   │buc.│                                 8  │un bidon/canton       
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 21.│Petrol lampant                     │1                                    1  │3 litri/felinar       
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┬───────────┤
                                                                                         │20 buc. pt.│
                                                                                          │fiecare   
│ 22.│Cazmale si lopeti cu cozi          │buc.│ 4  │ 4  │ 1  │ 1    10    4      │ 2-4 │50% cazmale│canton;   
                                                                               │50% lopeti │20 buc./  
                                                                                          │formatie  
                                                                                          │interventie│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┴───────────┤
│ 23.│Tarnacoape si sape cu cozi         │buc.│ 1  │ 1  │0,2 │0,2 │  10    2   │ - │ 2-4 │50% tarnacoape        
                                                                               │50% sape              
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 24.│Furci de fier sau cangi de fier cu │buc.│ 1  │0,5 │0,25│0,25│  2     2      │ 2-4 │idem                  
    │cozi                                                                                             
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 25.│Roabe metalice cu roti pe pneuri   │buc.│ 2  │ 1  │ -  │ -    4     1      │ 2-4 │idem 2                
    │sau targi de lemn                                                                                
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Maiuri pentru compactat pamant                                             │2 buc./sistem         
│ 26.│(din lemn sau metal); maiuri       │buc.│ 2  │0,5 │ 1  │ 1    4     2      │ 2-4 │hidrotehnic (placi    
    │pentru batut pari                                                          │vibratoare)           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │5 buc./formatie de    
│ 27.│Berbeci de mana in greutate de     │buc.│0,5 │0,4 │0,2 │ -    2     1      │ 2-4 │interventie           
    │pana la 50 kg                                                              │5 buc./sistem         
                                                                               │hidrotehnic           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 28.│Ciocane diferite                   │buc.│0,5 │0,5 │ -  │ -    3     3      │ 2-4 │5 buc./sistem         
                                                                               │hidrotehnic           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 29.│Cleste de cuie combinat, patent    │buc.│0,1 │0,1 │    │ -    1     1      │ 2-4 │                      
    │izolant                                                                                          
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 30.│Barde pentru cioplit si topoare    │buc.│0,5 │0,2 │0,2 │0,2 │  1     1   │ - │ 2-4 │                      
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 31.│Sfredele de lemn diferite          │buc.│0,3 │0,2 │ -  │ -  │ 0,3  │ 0,3     │ 2-4 │                      
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 32.│Pile diferite                      │buc.│0,4 │0,3 │0,1 │0,1 │  1     1      │ 2-4 │                       
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 33.│Fierastraie de mana, foarfece de   │buc.│0,1 │0,1 │0,1 │ -    1     1      │ 2-4 │                      
    │taiat plasa                                                                                      
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │2 bucati pe formatie de│
│ 34.│Fierastraie mecanice (drujbe)      │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    -     -   │ 2 │ 2-3 │interventie/zona cu   
                                                                               │vegetatie             
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 35.│Cutitoaie pentru cioplit; dalti    │buc.│0,4 │0,2 │0,2 │0,2 │  1     1      │ 10  │50% cutitoaie         
    │pentru lemn                                                                │50% dalti pentru lemn 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 36.│Galeti pentru apa sau bidoane din  │buc.│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │  2     2   │ 1 │  8  │5 cani pentru o galeata│
    │plastic si cani de apa                                                     │sau bidon             
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 37.│Marmite pentru transport hrana     │buc.│                                 8  │4/sistem, numai unde  
                                                                               │este cazul            
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 38.│Butoaie de tabla 100-200 l pentru  │buc.│ 4  │ 4  │ -  │ -    5     2        8  │6 pe sistem hidrotehnic│
    │utilaje de interventie                                                                           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 2 pana la 4 buc. pe │
    │Sonete de mana sau mecanice                                                │sistem hidrotehnic (in │
│ 39.│(L = 6 m cu berbec de 100-150 kg)  │buc.│ x  │ x  │ x  │ -    1     1      │6-10 │functie de nivelul de 
                                                                               │organizare al         
                                                                               │sistemului)           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) una bucata/canton  
                                                                               │(functie de nivelul de │
    │Barci de lemn metalice, fibra de                                          │organizare a          
│ 40.│sticla sau pneumatice cu rame,     │buc.│ x  │ x  │ x  │ -    1     1   │ 1 │ 12  │sistemului: 30% din   
    │barci cu motor                                                             │numarul de barci se pot│
                                                                               │dota cu motoare de    
                                                                               │barca)                 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) una/sistem         
                                                                               │hidrotehnic cu lac de 
                                                                               │acumulare             
                                                                              │una/unitatea care are 
                                                                               │in exploatare diguri la│
│ 41.│Salupe                             │buc.│ x  │ -  │ -  │ -    -     -      │ 20  │Dunare o salupa rapida │
                                                                               │pt. unit. de gosp. a  
                                                                               │apelor care adm.      
                                                                               │lucrari cu rol de     
                                                                               │aparare impotriva     
                                                                               │inundatiilor din Delta │
                                                                               │Dunarii               
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) unul la fiecare    
                                                                               │sistem hidrotehnic: 2 
│ 42.│Bacuri dormitor                    │buc.│ x  │ -  │ -  │ -    -     -      │ 20  │la fiecare unitate care│
                                                                               │are in exploatare     
                                                                               │diguri la Dunare      
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/sistem           
    │Autoturisme de teren cu doua                                               │hidrotehnic, 1/formatie│
│ 43.│diferentiale dotate cu statii      │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    -     -        6  │de lucru,             
    │emisie-receptie fixe                                                       │1/Sistem de Gospodarire│
                                                                               │a Apelor              
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/fiecare formatie 
│ 44.│Vagoane dormitor echipate cu       │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x        6  │de interventie sau    
    │utilitati                                                                 │cort; 4 calorifere/   
                                                                               │vagon dormitor        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 45.│Bormasina electrica portabila;     │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    1     -      │ 10  │x) 4/sistem hidrotehnic│
    │polizor electric portabil                                                                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/canton de        
                                                                               │exploatare de la diguri│
│ 46.│Frigidere 240 l                    │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -      │ 4-6 │si baraje             
                                                                               │x) 1/sediu formatie de │
                                                                               │lucru                 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Containere pentru materiale si                                             │x) 1 pentru fiecare   
│ 47.│echipamente de protectie,          │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -      │ 10  │formatie               
    │cazarmament, alimente nealterabile │                                                              
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 48.│Costum scafandru autonom           │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    1     -        8  │x) 1-2 pentru fiecare 
                                                                               │sistem hidrotehnic    
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 49.│Capre taluz                        │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -        8  │x) 1/canton la Dunare 
                                                                               │1/baraj               
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/formatie de      
│ 50.│Binoclu                            │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    1     -   │ 1 │ 20  │interventie           
                                                                               │1/sistem hidrotehnic  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/sistem hidrotehnic│
│ 51.│Aparat foto                        │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -      │ 15  │1/formatie de lucru,  
                                                                               │2/directie de ape     
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/canton, 1/sistem 
│ 52.│Rezervor combustibil de 10 t       │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    1     -        8  │hidrotehnic, 1/Sistem 
                                                                               │de Gospodarire a Apelor│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │1 pentru fiecare Sistem│
│ 53.│Camera video, aparat video         │buc.│ -  │ -  │ -  │ -    -     -      │ 15  │de Gospodarire a Apelor│
                                                                               │1/sistem hidrotehnic  
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MASURARE, TRANSMISIE SI AVERTIZARE                                             
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
                                                                              │x) 1 buc. RTF fix/    
                                                                               │canton                
                                                                               │1 buc. RTF portabil/la │
                                                                               │5 km D1, D2 si 2 buc./ │
    │Radio-telefoane fixe, portabile cu │                                        │baraj                 
│ 54.│acumulatori, modem-uri, radio,     │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    2     1   │ 1 │ 3-5 │1 buc. RTF portabil/sef│
    │acumulatori si piese de schimb                                             │formatie              
                                                                               │1 buc. RTF portabil/sef│
                                                                               │sistem                
                                                                               │1 buc. RTF portabil/  
                                                                               │formatie de interventie│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/sef formatie, sef │
│ 55.│Telefoane mobile                   │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │ 3-5 │sistem hidrotehnic    
                                                                               │1/canton exploatare   
                                                                               │1/statie hidrometrica 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │- in localitati si la 
                                                                               │obiective importante  
                                                                               │situate in aval de    
    │Sirene, difuzoare pentru alarma,                                           │acumulari             
│ 56.│inclusiv materiale necesare        │buc.│                               │ 10  │- 2/baraj             
    │montarii                                                                   │- autovehicule dotate 
                                                                               │cu sirene             
                                                                              │2/Sistem de Gospodarire│
                                                                               │a Apelor              
                                                                               │1/sistem hidrotehnic  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │- un set pentru       
                                                                              │Comitetul ministerial 
                                                                               │- un set pentru fiecare│
    │Echipamente de prelucrare si                                               │Directie de Ape,      
│ 57.│transmitere automata a datelor                                        │ 3-5 │unitate ANIF,         
    │(microcalculator PC, modem,                                                │HIDROELECTRICA, Sistem │
    │telefax)                                                                   │de Gospodarire a      
                                                                               │Apelor, sistem        
                                                                               │hidrotehnic, formatie 
                                                                               │de lucru               
                                                                               │- un fax/baraj        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │6-8 pluviometre/sistem │
│ 58.│Pluviometre si nivelmetre de       │buc.│                                 8  │6-8 nivelmetre/sistem 
    │avertizare automata                                                        │1 pluviometru/comitet 
                                                                               │local                 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 59.│Moristi hidrometrice cu tija       │buc.│                            │ 5 │  8                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │1 buc./sistem         
    │Teodolit electrooptic                                                      │hidrotehnic            
│ 60.│Statie GPS (precizie 1-10 cm)      │buc.│                                 8  │1 buc./Sistem de      
    │Statie totala                                                              │Gospodarire a Apelor  
                                                                               │1 buc./Sistem de      
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 61.│Nivela NI-007 cu trusa             │buc.│                                 8  │1 buc./formatie de    
                                                                              │lucru                 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │2 buc./sistem         
│ 62.│Ruleta 20-50 m                     │buc.│                                 8  │hidrotehnic           
                                                                               │2 buc./formatie de     
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │1 buc./formatie de    
│ 63.│Set mira + placute                 │buc.│                            │ 1 │  8  │lucru                 
                                                                              │1 buc./sistem         
                                                                               │hidrotehnic           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Sistem dedicat de transmisie prin                                          │1 buc./Sistem de      
│ 64.│dial-up (computer + modem + linie  │buc.│                                 5  │Gospodarire a Apelor  
    │telefonica)                                                                                      
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE                                                                              
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/sistem hidrotehnic│
                                                                               │1/formatie de         
│ 65.│Grupuri electrogene cu anexe pentru│buc.│ x  │ x  │ x  │ x    1     1        8  │interventie           
    │iluminat                                                                   │1/Sistem de Gospodarire│
                                                                               │a Apelor              
                                                                               │1/canton de exploatare │
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Reflectoare (faruri, cablu izolant │                                        │x) 1/sistem hidrotehnic│
    │pentru reteaua de reflectoare);    │buc.│                                 8  │1/formatie de         
│ 66.│- cablu pentru iluminat            │ml                                      │interventie           
    │- izolator pentru prinderea        │buc.│                                    │1/Sistem de Gospodarire│
    │cablului, fasunguri,                                                       │a Apelor              
    │intrerupatoare, becuri, etc.                                               │1/canton de exploatare │
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │- cate 4 buc. de grup 
                                                                              │electrogen + 2 buc. de │
    │Agregate pentru sudura electrica                                           │rezerva/formatie de   
│ 67.│sau oxiacetilenica si materiale de │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    1     1      │ 10  │interventie           
    │sudura, truse aferente                                                     │- cate 100 ml de grup 
                                                                               │electrogen            
                                                                              │- cate 200 buc. de    
                                                                               │fiecare grup electrogen│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1/sistem hidrotehnic│
│ 68.│Motopompe cu anexe si 150 ml       │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    1     -        8  │1/formatie de         
    │conducta sau furtun                                                        │interventie           
                                                                               │1/Sistem de Gospodarire│
                                                                               │a Apelor              
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 69.│Pompe submersibile pentru          │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    1     1        8  │x) 2/formatie de      
    │epuismente                                                                 │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 2-4 buc./sistem    
│ 70.│Motocositori (multifunctionale)    │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    2     x   │ x │6-10 │hidrotehnic,          
                                                                               │2 buc./formatie de    
                                                                               │lucru                 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Utilaje terasiere (buldozer,                                               │x) 1 buc. buldozer/   
│ 71.│excavator) cu piese de schimb      │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │ 4-8 │formatie de interventie│
    │aferente                                                                   │1 buc. excavator/     
                                                                               │formatie de interventie│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Tractor articulat forestier (TAF)                                          │x) 1 buc./Sistem de   
│ 72.│pentru tractarea plutitorilor      │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │ 4-8 │Gospodarire a Apelor  
    │mari + cablu flexibil                                                                            
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 73.│Autobasculanta pentru transport    │buc.│                              │ 4-6 │1 buc./formatie de    
    │materiale de interventie                                                   │interventie           
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, SIGURANTA SI CAZARMAMENT                                                 
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
│ 74.│Cizme de cauciuc scurte si lungi   │per.│ x  │ x  │ -  │ -    5     5   │ 2 │  2  │x) 20 perechi/formatie │
                                                                               │de interventie        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 75.│Mantale de ploaie cu glugi         │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    5     5   │ 2 │  3  │x) 20 perechi/formatie │
                                                                              │de interventie        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 20 buc./formatie de │
│ 76.│Salopete din doc sau impermeabile. │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    8     8   │ 2 │  3  │interventie           
    │Costume vatuite                                                            │10 buc./sistem        
                                                                               │hidrotehnic           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 20 buc./formatie de │
                                                                               │interventie           
│ 77.│Pufoaice sau scurte imblanite      │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    2     2   │ 2 │ 10  │20-30 buc./sistem     
                                                                               │hidrotehnic           
                                                                               │50% salopete          
                                                                               │50% costume vatuite   
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 20 buc./formatie de │
│ 78.│Caciuli de blana sau vatuite       │buc.│ x  │ x  │ -  │ -                 │ 10  │interventie           
                                                                               │20 buc./sistem        
                                                                               │hidrotehnic           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 79.│Manusi de protectie                │buc.│ x  │ x  │ -  │ -                   4  │20 pe formatie de     
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 80.│Centuri, veste si colaci de salvare│buc.│ x  │ x  │ -  │ -    5     5   │ 1 │  2  │20 pe formatie de     
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 81.│Pieptare avertizoare               │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -      │ 15  │x) 20 pentru fiecare  
    │(reflectorizante)                                                          │formatie de interventie│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 82.│Casca de protectie                 │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │  x  │x) 20 buc./formatie de │
                                                                              │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 83.│Bocanci                            │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │  x  │x) 20 buc./formatie de │
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Paturi de fier, lemn sau pliante                                           │x) 20 pentru fiecare  
│ 84.│echipate cu saltele, perne si 2    │buc.│ x  │ x  │ -  │ -                 │ 15  │formatie de interventie│
    │seturi de paturi si lenjerie/pat                                                                 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │- se calculeaza in    
                                                                               │functie de spatiile de │
                                                                               │dormit din cantoane si │
│ 85.│Dulap cazarmament                  │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -      │ 15  │din alte spatii       
                                                                               │gospodaresti folosite 
                                                                               │in timpul actiunilor de│
                                                                               │aparare               
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 2 buc./canton, 2   
│ 86.│Bucatarie mobila                   │buc.│                               │ 15  │buc./sistem           
                                                                               │hidrotehnic, 2 buc./  
                                                                               │formatie de interventie│
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 87.│Filtru rapid pentru apa potabila   │buc.│                               │ 10  │- 1 buc./canton de    
                                                                               │exploatare            
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │- 1 buc./canton + set 
│ 88.│Aragaz cu butelie, vesela, tacamuri│buc.│                              │ 10  │vesela 12 persoane    
    │pentru bucatarie                                                           │- 1 buc./sistem       
                                                                               │hidrotehnic           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 89.│Corturi impermeabile               │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    1     -      │ 10  │- se prevad la cantoane│
                                                                               │daca este cazul       
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 1 radio + 1 TV/    
                                                                               │canton                
│ 90.│Aparat radio + TV                  │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -      │ 4-6 │1 radio + 1 TV/formatie│
                                                                               │de lucru              
                                                                               │1 radio + 1 TV/sistem 
                                                                               │hidrotehnic           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 91.│Boiler electric                    │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -      │ 4-6 │x) 1/canton           
                                                                               │1-2/sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 92.│Trusa medicala de prim ajutor      │buc.│ x  │ x  │ -  │ -    -     -        1  │x) 1/canton           
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENA SI CONSERVAREA MATERIALELOR                                    
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
                                                                               │x) 20 kg detergenti/  
│ 93.│Sapun si detergenti                │kg  │ x  │ x  │ -  │ -    -     x   │ x │  1  │canton, statie/an     
                                                                               │x) 10 kg sapun/canton, │
                                                                               │statie/an             
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │x) 5 kg var/canton,   
│ 94.│Materiale dezinfectante (var si    │kg  │ x  │ x  │ -  │ -    x     x   │ x │  1  │statie/an             
    │cloramina)                                                                 │x) 5 kg cloramina/    
                                                                               │canton, statie/an     
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 95.│Pudra talc, naftalina              │kg  │ x  │ x  │ -  │ -    x     x   │ - │  1  │x) 5 kg/canton/an     
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 96.│Otrava de soareci                  │kg  │ x  │ x  │ -  │ -    x    x   │ - │  1  │x) 3 kg/canton/an     
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP. H. MATERIALE SI MIJLOACE PENTRU INTERVENTIE LA GHETURI                                                 
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
│ 97.│Prajini din lemn de esenta tare    │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │  8  │x) 5 la o echipa de   
    │pentru dirijarea sloiurilor                                                │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Scanduri de rasinoase pentru                                                                     
│ 98.│asigurarea oamenilor (3-4 cm       │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │  8  │x) 5 la o echipa de   
    │grosime, 20 cm latime, 4-5 cm                                              │interventie           
    │lungime)                                                                                         
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│ 99.│Rangi de fier 2-4 m lungime        │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │ 15  │x) 2 la o echipa de   
                                                                               │interventie            
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│100.│Fierastraie pentru gheata          │buc.│ x  │ x  │ x  │ x    x     x   │ x │ 10  │x) 5 la o echipa de   
                                                                               │interventie           
├────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┤
     CAP.I. MATERIALE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE             
├────┬───────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────┤
│101.│Truse profesionale pentru          │buc.│                                 8  │1 buc./Sistem de      
    │interventii pe rauri                                                       │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│102.│Truse profesionale pentru          │buc.│                                 8  │1 buc./Sistem de      
    │interventii pe lacuri                                                      │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│103.│Trusa pentru determinarea rapida a │buc.│                                 8  │1 buc./Sistem de      
    │tipului de substanta poluatoare                                            │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│104.│Sistem de ancorare baraj plutitor  │buc.│                                 5  │3 buc./Sistem de      
    │pe maluri                                                                  │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│105.│Sistem tip funicular mobil pentru  │buc.│                                 5  │1 buc./Sistem de      
    │pozitionarea barajului plutitor                                            │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│106.│Barci pneumatice                   │buc.│                               │ 12  │2 buc./Sistem de       
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│107.│Grup electrogen portabil           │buc.│                                 8  │1 buc./Sistem de      
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│108.│Compresor portabil                 │buc.│                                 8  │1 buc./Sistem de      
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│109.│Sistem de vedere pe timp de noapte │buc.│                               │ 15  │2 buc./Sistem de      
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│110.│Binoclu infrarosii                 │buc.│                               │ 20  │2 buc./Sistem de      
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│111.│Reflectoare portabile              │buc.│                                 8  │4 buc./Sistem de      
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│112.│Electropompe                       │buc.│                                 8  │2 buc./Sistem de      
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
                                                                               │5 baraje x latimea max.│
                                                                               │a cursului de apa     
│113.│Baraje absorbante plutitoare       │buc.│                                 2  │1 baraj de 500 m/     
                                                                               │Directie de Ape (pentru│
                                                                               │poluari marine)       
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│114.│Panza hessiana                     │buc.│                                 2  │300 ml/formatie de    
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│115.│Baloti paie                        │buc.│                                    │50 buc./formatie de   
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│116.│Funie sintetica                    │ml                                   8  │150 ml/formatie de    
                                                                              │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│117.│Pari de lemn                       │buc.│                                 8  │100 buc./formatie de  
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│118.│Cangi PSI                          │buc.│                                 8  │5 buc./formatie de    
                                                                               │interventie           
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│119.│Recipiente PVC 200 litri           │buc.│                                 8  │5 buc./formatie de    
                                                                               │lucru                 
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│120.│Masti de gaze                      │buc.│                                 8  │2 buc./formatie       
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│121.│Materiale absorbante tip spill-sorb│kg  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 200  │ 100  │500│  2                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│122.│Saci cu absorbant HEGSORB          │kg  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 200  │ 100  │500│  2                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│123.│Saci cu absorbant HEGACID          │kg  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 100    50  │200│  2                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│124.│Materiale absorbante ECO seria 200 │kg  │ -  │ -  │ -  │ -    50    50  │50 │  1                         
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│125.│Materiale absorbante ECO seria 300 │kg  │ -  │ -  │ -  │ -    50    50  │50 │  1                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│126.│Materiale absorbante ECO seria 400 │kg  │ -  │ -  │ -  │ -    50    50  │50 │  1                        
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│127.│Skimer pentru separare hidrocarburi│buc.│                                 5  │2 buc./Sistem de      
                                                                              │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│128.│Tanc (ponton) plutitor pentru      │buc.│                                 5  │2 buc./Sistem de      
    │colectare poluanti                                                         │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│129.│Perne absorbante, rulouri, cilindri│buc.│ -  │ -  │ 20 │ 10 │  20    10  │ - │  2  │50 buc./Sistem de     
    │absorbanti                                                                 │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│130.│Vidanje                            │buc.│                               │ 10  │2 buc./Sistem de      
                                                                              │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│131.│Materiale filtrante                │tone│                                 2  │0,5 t/Sistem de       
                                                                               │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
    │Recipienti de 1-5 litri pentru                                        │ 4-6 │20 buc./laborator     
│132.│probe de apa si material biologic                                          │Sistem de Gospodarire a│
                                                                               │Apelor                
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│133.│Sistem portabil TRAWAS pentru      │buc.│                               │8-12 │1 buc./Sistem de      
    │efectuarea determinarilor biologice│                                        │Gospodarire a Apelor  
├────┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────┤
│134.│Sistem de filtrare rapid cu pompe  │buc.│                               │6-10 │1 buc./Sistem de      
    │de vid manual                                                              │Gospodarire a Apelor  
└────┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────┘


ANEXA NR. 2.3

ATRIBUTIILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE CARE ASIGURA FUNCTII DE SPRIJIN PRIVIND PREVENIREA SI GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SI POLUARI ACCIDENTALE

·        Ministerul Apararii Nationale – MApN:

Planifica si executa masurile de protectie si interventie potrivit organizarii planurilor specifice proprii si planurilor comune cu alte ministere.

·        Ministerul Administratiei si Internelor - MAI

Asigura, prin Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta:

   a) transmiterea prognozelor, avertizarilor si informatiilor privind producerea de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale la localitatile potential afectabile si obiectivele social-economice importante, primite de la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor;

   b) urmarirea si coordonarea realizarii sistemelor de alarmare a populatiei in localitati si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, precum si afisarea in locuri vizibile a semnalelor folosite in situatii de urgenta;

   c) elaborarea programelor de pregatire a populatiei, pentru protectia si interventia in cazul inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, conducerea exercitiilor si aplicatiilor de pregatire a populatiei si a operatorilor economici din zonele de risc si verificarea aplicabilitatii masurilor din planurile de aparare;

   d) instruirea periodica a administratiei publice locale (prefecti, subprefecti, presedinti ai Consiliilor judetene, primari) asupra atributiilor ce le revin in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice;

   e) interventia operativa pentru inlaturarea efectelor inundatiilor, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, cu asistenta tehnica a specialistilor din cadrul unitatilor de gospodarire a apelor;

   f) elaborarea rapoartelor operative asupra efectelor factorilor de risc specifici si masurilor intreprinse, prin colaborare permanenta cu Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, pe care le transmit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si Centrului operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin grija Grupului de suport tehnic;

   g) transmiterea la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor a informatiilor privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (caderi abundente de zapada, de chiciura, grindina, efecte ale secetei, etc.), la cererea acestuia;

   h) participarea la aprovizionarea cu apa potabila a populatiei din localitatile afectate

   i) elaboreaza si prezinta Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie nationala a protectiei civile;

   j) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative specifice;

   k) coordoneaza activitatile de evacuare, potrivit planurilor intocmite;

   l) organizeaza si conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;

   m) analizeaza periodic, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale, stadiul realizarii masurilor necesare a fi luate in situatii de protectie civila;

   n) elaboreaza norme metodologice pentru intocmirea planurilor de urgenta interna si externa a operatorilor economici;

   o) organizeaza si conduce exercitii si aplicatii de specialitate;

   p) coordoneaza actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta;

   q) colaboreaza cu organisme internationale de specialitate.

    Asigura, prin intermediul Posturilor de Politie:

   a) transmiterea, in mediul rural, a prognozelor, avertizarilor si informatiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, in perioadele in care la primarii si oficii postale nu este asigurata permanenta;

·        Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este autoritate de reglementare in domeniul protectiei civile.

   

·        Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - MMGA:

   a) elaboreaza strategia nationala de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

   b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea si reinnoirea stocului de materiale si mijloace de aparare, pentru actiunile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, in domeniul gospodaririi apelor, precum si pentru executarea lucrarilor noi cu rol de aparare impotriva inundatiilor si refacerea unor lucrari afectate de dezastre;

   c) coordoneaza si urmareste realizarea intr-o conceptie unitara a lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare;

   d) coordoneaza, la nivel national, activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, urmareste modul de informare cu date si prognoze hidrologice si meteorologice a factorilor interesati;

   e) initiaza elaborarea sau modificarea de acte normative in domeniul apararii impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale precum si reglementari in aplicarea acestora. Controleaza modul in care sunt respectate prevederile legale si reglementarile in acest domeniu;

   f) coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul roman este parte, privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

   g) verifica, anual, starea tehnica si functionala a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, indiferent de detinator, impreuna cu unitatile care au in administrare aceste constructii, stabilind masurile si lucrarile necesare maririi gradului de siguranta in exploatare a acestora;

   h) verifica modul de constituire a stocurilor de materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor de catre detinatorii de lucrari si de catre comitetele locale, precum si modul in care au fost folosite fondurile de la bugetul de stat pentru completarea si reinnoirea stocurilor constituite la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale 'Apele Romane';

   i) verifica realizarea lucrarilor de reparatii si intretinere a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, a lucrarilor de intretinere a cursurilor de apa pentru asigurarea capacitatii de scurgere a acestora, a podurilor, podetelor si a altor lucrari care pot influenta scurgerea, dispunand masuri obligatorii pentru unitatile care au in administrare aceste obiective;

   j) asigura conditiile de functionare a Comitetului ministerial si a Centrului operativ cu activitate permanenta pentru situatii de urgenta;

   k) coordoneaza impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor implementarea Deciziei 2850/2000/EEC la nivel national;

   l) asigura functionarea 'punctului focal national' in activitatea regionala a bazinului Marii Negre impotriva poluarii;

   m) receptioneaza, prin Centrul Operativ, toate rapoartele operative legate de o poluare marina si participa la actiunile Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina.

·        Administratia Nationala 'Apele Romane' - ANAR:

   a) aplica prevederile strategiei si coordoneaza tehnic, prin unitatile teritoriale, activitatile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si cele de combatere a poluarilor accidentale, pentru obiectivele si lucrarile de aparare de pe cursurile de apa;

   b) intocmeste planurile pe bazine hidrografice de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare;

   c) asigura, prin Sistemele de Gospodarire a Apelor, elaborarea planurilor judetene de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

   d) acorda, prin Sistemele de Gospodarire a Apelor, asistenta tehnica la intocmirea planurilor municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale;

   e) intocmeste planuri de avertizare-alarmare a localitatilor si obiectivelor din aval de lacurile de acumulare in caz de accidente la barajele din administrare;

   f) asigura intretinerea si mentinerea in stare de functionare a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor, din administrare;

   g) asigura instalarea si buna functionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice si pluviometrice din bazinele hidrografice si de la obiectivele si lucrarile hidrotehnice din administrare;

   n) asigura datele necesare pentru intocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitura si centralizeaza elementele privitoare la modul de comportare in timpul apelor mari a lucrarilor hidrotehnice din administrare;

   i) asigura constituirea si reinnoirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare in conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, din fondurile alocate de la bugetul de stat si din surse proprii, precum si depozitarea lor in bune conditii, pentru obiectivele si lucrarile din administrare;

   j) propune lucrari noi de aparare, precum si de optimizare constructiva si functionala a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate dupa trecerea apelor mari;

   k) propune Comitetului ministerial, impreuna cu Comitetele judetene, masuri de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite in cadrul planurilor de aparare sau introducerea unor masuri speciale in functionarea sistemelor de evacuare a apelor mari;

   l) asigura conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice constituite in cadrul Comitetelor judetene;

   m) organizeaza anual, impreuna cu detinatorii, verificari ale sectiunilor de scurgere la poduri si podete, ale lucrarilor de aparare si consolidare a malurilor si a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind masuri si lucrari obligatorii pentru detinatori, in vederea asigurarii capacitatii de tranzitare a debitelor la viituri;

   n) asigura exploatarea corelata, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor si urmareste ca regulamentele de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare, indiferent de detinator, sa contina prevederi privind modul de exploatare a acestora inainte, in timpul si dupa trecerea apelor mari, precum si in caz de accidente la constructii hidrotehnice si seceta hidrologica;

   o) dispune, in perioade de ape mari, masuri operative obligatorii in legatura cu exploatarea lacurilor si barajelor, a sistemelor de desecare, indiferent de detinatori, astfel incat prin exploatarea corelata la nivel de bazin, sa se realizeze eficienta maxima in actiunile de aparare impotriva inundatiilor;

   p) asigura, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, diseminarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor primite de la Directiile de Ape, la obiectivele hidrotehnice din administrare si la Centrele operationale ale Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, conform Anexei nr. 1f) la prezentul regulament;

   r) participa, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, la avertizarea comitetelor locale in caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, precum si la pregatirea populatiei pentru apararea impotriva inundatiilor, prin exercitii periodice de simulare;

   s) participa, in conformitate cu prevederile conventiilor internationale, la organizarea apararii pe Dunare si pe celelalte rauri care formeaza sau traverseaza frontiera de stat a Romaniei, in care scop colaboreaza si cu unitatile care administreaza porturile si caile navigabile si cu Comitetele judetene limitrofe;

   t) asigura elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi, seceta hidrologica si poluari accidentale pe bazine hidrografice;

   u) ia masuri permanente de crestere a preciziei prognozelor hidrologice si de diseminare a acestora la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor si la unitatile care au in exploatare lucrari hidrotehnice si coreleaza datele obtinute din retea cu cele provenite de la aceste unitati;

   v) identifica, evalueaza, verifica si clarifica aspecte legate de poluarile marine si organizeaza interventia operativa;

   x) asigura transmiterea informatiilor la Comitetul ministerial si Centrul operativ pentru situatii de urgenta;

   y) asigura functionarea in conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori hidrologice proprii;

   z) asigura, prin laboratoarele sale de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice, determinarea naturii poluantului si evolutia undei de poluare.

·        Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA:

   a) asigura elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi si seceta hidrologica si transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, la Centrul operativ al Administratiei Nationale 'Apele Romane' si la Centrele operative ale Directiilor de Ape;

   b) asigura functionarea in conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori hidrologice proprii;

   c) intocmeste instructiuni de elaborare si transmitere a avertizarilor si prognozelor privind producerea fenomenelor hidrologice periculoase, care sunt aprobate de Comitetul ministerial;

   d) asigura indrumarea metodologica si coordonarea retelei nationale de masuratori hidrologice.

·        Administratia Nationala de Meteorologie - ANM:

   a) asigura elaborarea prognozelor si avertizarilor privitoare la fenomene meteorologice periculoase si transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, la Centrul Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la Centrul operativ al Administratiei Nationale 'Apele Romane' si la Centrele operative ale Directiilor de Ape, precum si altor factori interesati;

   b) asigura functionarea in conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori meteorologice;

   c) elaboreaza instructiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele meteorologice periculoase si de elaborare si transmitere a avertizarilor si prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Comitetul ministerial.

   

·        Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:

   a) aproba organizarea Inspectoratelor si a formatiunilor de protectie si interventie in situatii de urgenta la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;

   b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;

   c) participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;

   d) stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;

   e) infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;

   f) gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie si interventie prin serviciile specializate din subordine;

   g) asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.

·        Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judetean, are urmatoarele atributii specifice:

   a) asigura, prin grija Sistemului de Gospodarire a Apelor in colaborare cu Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, elaborarea planului judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, prin corelarea planurilor de aparare intocmite de Comitetele municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta si a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare si a planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare;

   b) acorda asistenta tehnica comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru intocmirea planurilor de aparare specifice;

   c) avizeaza planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale municipale, orasenesti si comunale, in vederea aprobarii de catre presedintele Comitetului judetean pentru situatii de urgenta;

   d) coordoneaza tehnic actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale in teritoriu, aplicand prevederile din planurile de aparare impotriva inundatiilor, planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, precum si a planurilor de restrictii in perioade deficitare, asigurand legaturile cu Comitetul ministerial si Centrul operativ pentru situatii de urgenta din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, cu Directiile de Ape si Comitetele judetene situate in amonte si in aval, conform sistemului informational operativ;

   e) asigura consultanta de specialitate, in cadrul Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, pentru cuprinderea in bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii si completarii stocurilor de materiale si mijloace de aparare pentru situatii de urgenta generate de inundatii, gheturi si poluari accidentale, pentru intretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare proprii, precum si pentru intretinerea albiilor cursurilor de apa pe raza localitatilor;

   f) asigura, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor in colaborare permanenta cu Centrul operational al Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta, intocmirea rapoartelor operative zilnice, in timpul situatiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, dupa incetarea acestora, precum si transmiterea lor la Centrul operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si la Centrul operativ al Directiei de Ape, care transmite la Centrul operativ al Administratiei Nationale «Apele Romane»;

   g) asigura, in colaborare cu Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, organizarea si desfasurarea la nivel judetean a exercitiilor de simulare pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populatiei, a fluxului primar de informare in caz de poluari accidentale, precum si pentru instruirea administratiei publice locale asupra managementului tipurilor de risc specifice;

   h) asigura organizarea anuala a actiunii de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor precum si urmarirea realizarii masurilor si lucrarilor stabilite cu aceasta ocazie;

   i) participa, in comisia stabilita de Comitetul judetean pentru situatii de urgenta, la evaluarea si stabilirea pagubelor produse de inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti, accidente la constructii hidrotehnice, seceta hidrologica si poluari accidentale.

ANEXA NR. 2.4

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Conform Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, a OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005 si Legii nr. 107/1996 – Legea Apelor cu modificarile si completarile ulterioare, constituie contraventii urmatoarele fapte:

   1) neincluderea masurilor de protectie civila in programele de dezvoltare economico-sociala sau in proiectele de buget;

   2) neorganizarea serviciilor de urgenta voluntare sau neasigurarea inzestrarii si a pregatirii profesionale a acestora;

   3) neintocmirea planurilor de interventie sau a altor documente operative de raspuns in situatii de urgenta ori neasigurarea punerii acestora in aplicare la declansarea situatiilor de urgenta;

   4) neasigurarea instiintarii, a avertizarii, a alarmarii sau a evacuarii populatiei in situatii de urgenta;

   5) neasigurarea identificarii, a monitorizarii si a evaluarii factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea masurilor de protectie impotriva efectelor negative ale acestora;

   6) neasigurarea inzestrarii, a dotarii si a echiparii cu mijloace tehnice de protectie civila, precum si nementinerea in stare de operativitate a acestora;

   7) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizatiilor privind protectia civila ori neindeplinirea masurilor si a conditiilor prevazute in acestea;

   8) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor si a dispozitiilor privind protectia civila;

   9) neprevederea in documentele tehnico-economice ale investitiilor a adaposturilor, a dotarilor si a masurilor de utilitate publica privind protectia civila sau nerealizarea la termen a acestora;

   10) nementinerea adaposturilor publice de protectie civila in buna stare de utilizare pe timpul situatiilor exceptionale, corespunzatoare destinatiilor acestora;

   11) neparticiparea la instruirile, exercitiile si aplicatiile de pregatire privind protectia civila;

   12) neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind masurile de protectie civila luate ori necesar a fi luate;

   13) folosirea in alte scopuri a mijloacelor tehnice de protectie civila cu destinatie publica;

   14) interzicerea accesului personalului si al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenta in scopul indeplinirii atributiilor legale specifice;

   15) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protectiei civile, prevazute in planurile specifice;

   16) neindeplinirea functiilor de sprijin stabilite pe timpul situatiilor de urgenta;

   17) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situatiilor de urgenta in zonele afectate, interzise accesului si care sunt delimitate si marcate corespunzator;

   18) necompensarea contravalorii serviciilor prestate pe timpul situatiilor de urgenta;

   19) neindeplinirea masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate;

   20) neconstituirea comitetelor pentru situatii de urgenta;

   21) neconstituirea centrelor operative pentru situatii de urgenta;

   22) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri;

   23) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionarii situatiilor de urgenta;

   24) neintocmirea planurilor de evacuare;

   25) neintocmirea planurilor de interventie si de cooperare;

   26) netransmiterea mesajelor de avertizare a populatiei despre declararea starii de alerta in cazul situatiilor de urgenta sau pentru evacuare;

   27) exploatarea sau intretinerea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, fara respectarea prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor;

   28) extragera agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fara aviz sau autorizatie de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestora;

   29) amplasarea in albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte, fara avizul de amplasament, precum si fara avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor sau fara respectarea masurilor de protectie impotriva inundatiilor;

   30) neintretinerea corespunzatoare a malurilor sau a albiilor in zonele stabilite de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta a apei sau de catre detinatorii de lucrari;

   31) depozitarea in albii sau pe malurile cursurilor de apa, ale canalelor, lacurilor, baltilor si pe faleza marii, pe baraje si diguri sau in zonele de protectie a acestora a materialelor de orice fel;

   32) inexistenta planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice, la nivel de obiectiv, precum si nerespectarea acestora si a planurilor locale de aparare;

   33) oburarea sau blocarea, sub orice forma, precum si scoaterea din functiune, in orice mod, a constructiilor si instalatiilor de descarcare a apelor mari;

   34) plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor, tufelor, a culturilor perene si puietilor din albiile cursurilor de apa, din cuvetele lacurilor de acumulare si de pe malurile lor sau de pe baraje, diguri si din zonele de protectie a acestora;

   35) plantarea de stalpi pe baraje si diguri, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;

   36) pasunatul in zonele de protectie a cursurilor de apa;

   37) distrugerea sau deteriorarea unitatilor si instalatiilor retelei nationale de observatii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor si a altora asemenea;

   38) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale raurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrari hidrotehnice ori in zonele de protectie a acestora, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, ori fara notificarea unor astfel de activitati;

   39) circulatia cu vehicule, trecerea cu animale sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii operative;

   40) intretinerea necorespunzatoare a lucrarilor de captare, acumulare si distributie a apei, a lucrarilor de protectie a albiilor si malurilor, a celor de prevenire si combatere a actiunii distructive a apelor;

   41) inexistenta dispozitivelor sau a aparaturii de urmarire a comportarii in timp a lucrarilor hidrotehnice si de alarmare in caz de pericol;

   42) neaducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si a solicitarilor legale ale Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si ale Administratiei Nationale „Apele Romane”;

   43) neparticiparea la actiunile de aparare impotriva inundatiilor, de combatere a secetei sau a altor calamitati naturale.

Aceste contraventii se sanctioneaza cu amenda, conform prevederilor legilor mai sus mentionate.

Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Inspectoratului General, Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, al serviciilor publice comunitare profesioniste si al unitatilor teritoriale ale Administratiei Nationale “Apele Romane” cu atributii de indrumare si control.

ANEXA NR. 2.5

CONTINUTUL PLANULUI
DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI POLUARILOR ACCIDENTALE AL COMITETELOR MUNICIPALE, ORASENESTI SI COMUNALE PENTRU SITUATII DE URGENTA

Comitetele municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta intocmesc, cu asistenta tehnica a unitatilor de gospodarire a apelor, din cadrul Administratiei Nationale 'Apele Romane' planuri de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, care au urmatorul continut:

   1. hotararea consiliului municipal, orasenesc sau comunal de constituire a comitetului pentru situatii de urgenta;

   2. componenta nominala a comitetului municipal, orasenesc sau comunal, cu precizarea unitatii la care sunt incadrati, functiei, adresei si a telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu, inclusiv telefoanele mobile;

   3. numerele de telefon si fax ale permanentei (primarie, politie, oficii postale, etc.) unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii si informatii;

   4. schema fluxului informational operativ-decizional pentru aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase;

   5. tabelul cuprinzand date caracteristice de aparare a obiectivelor inundabile (tabel tip), care sa contina:

   - numarul curent;

   - curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localitatii-rauri, paraie locale, vai nepermanente, torenti), baraj existent a carui avariere poate conduce la inundarea localitatii;

   - denumirea obiectivelor din zona inundabila (pentru fiecare curs de apa in parte): nr. gospodarii, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, cai de comunicatie, retele de alimentare cu apa, gaz, energie electrica, retele telefonice, terenuri agricole, paduri, surse de poluare;

   - cauzele inundarii (revarsare, scurgeri de pe versanti, avarie baraj);

   - nr. telefon si fax de la primarie, post de politie, protectie civila, scoala, etc.;

   - amplasamentul statiei hidrometrice locale;

   - marimi de aparare locale (CA, CI, CP, faze de aparare la diguri, faze de aparare la gheturi);

   - amplasamentul statiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;

   - marimi de aparare avertizoare (CA, CI, CP, faze de aparare la diguri, praguri critice la precipitatii);

   - timpul de propagare a undei de viitura sau timpul de concentrare a precipitatiilor de la postul pluviometric la obiective;

   - lucrari hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor existente pe fiecare curs de apa (denumire, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectata, zone lipsite de perdele de protectie, zone cu lucrari de traversare, zone endemice de producere a infiltratiilor si grifoanelor);

   - probabilitati de inundare: normata (proiectata) si reala (existenta in prezent);

   - in josul paginii se va mentiona semnificatia marimilor caracteristice de aparare;

   - tabelul este semnat de presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta;

   6. tabel cu masuri de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor luate la nivel local (tabel tip intocmit pe verso tabelului de la pct. 5), care sa contina:

   - nr. curent;

   - masuri pentru avertizarea-alarmarea populatiei la primirea avertizarilor hidrologice si meteorologice, luate de primarie, politie, comitetul local;

   - masuri la atingerea COTEI DE ATENTIE (CA), Fazei I de aparare la diguri, Fazei I de aparare la gheturi, pragurilor de avertizare la precipitatii;

   - masuri la atingerea COTEI DE INUNDATIE (CI), Fazei a II-a de aparare la diguri, Fazei a II-a de aparare la gheturi, pragurilor de agravare la precipitatii;

   - masuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de aparare la diguri, Fazei a III-a de aparare la gheturi, 'METEOR ROSU' pentru precipitatii;

   - masuri la iesirea din STAREA DE URGENTA;

   - formatii de interventie alcatuite din localnici (cu nominalizarea persoanelor apte pentru actiunile de interventie operativa);

   - responsabili cu actiunile de aparare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populatiei si asigurarea spatiilor de cazare temporara, nominalizarea personalului care asigura permanenta la primarie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu intocmirea 'Rapoartelor operative' zilnice, care se transmit la Comitetul judetean pentru situatii de urgenta si la Centrul operativ de la Sistemul de Gospodarire a Apelor;

   - tabelul este semnat de presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta;

   7. tabelul cu stocul minim de mijloace si materiale de aparare existente, al carui necesar se stabileste pe baza Normativului-cadru, cu asistenta tehnica a unitatilor de gospodarire a apelor, numai pentru sortimentele necesare in functie de zona in care este amplasata localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrari existente si de specificul actiunilor operative de interventie;

   8. planul de situatie al localitatii la scara 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins in Planul de Urbanism General), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atat din revarsari de cursuri de apa cat si din scurgeri de pe versanti, amplasarea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor cu punctele critice ale acestora si indicarea zonelor pentru inundare dirijata (dupa caz), a cailor de comunicatie, a zonele cu poduri si podete subdimensionate si a altor zone critice, precum si a zonelor de evacuare preventiva si cazare a populatiei, animalelor si bunurilor;

   9. un profil transversal tip prin albie si dig (dupa caz) pe care se vor indica COTELE DE APARARE si Fazele de aparare la diguri;

   10. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare.

Pentru obiectivele izolate, cum sunt: santierele, balastierele, sondele si depozitele de petrol, alte obiective potential poluatoare-iazuri de decantare, depozite de deseuri, se vor intocmi planuri de aparare dupa modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, si se vor transmite la comitetul local pentru situatii de urgenta pe raza caruia se afla obiectivul.

Pentru localitatile situate in aval de baraje, planul de aparare impotriva inundatiilor va contine elemente strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul minim de propagare a undei de rupere pana la localitate, limita maxima a undei de rupere-obiective cuprinse in zona inundabila, inaltimea maxima a lamei de apa, cai de evacuare si zone de evacuare in caz de accident la baraj.

Planurile de aparare ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta se verifica de catre Sistemele de Gospodarire a Apelor, se avizeaza de catre Grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale din cadrul Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si se aproba de presedintele Comitetului judetean.

ANEXA NR. 2.6

CONTINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE

CE SE TRANSMIT ZILNIC PE TIMPUL PRODUCERII FENOMENELOR PERICULOASE

Rapoartele operative  se transmit zilnic de catre Comitetele locale (primarii) la Comitetele judetene (Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta) si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, pe timpul producerii fenomenelor periculoase

Rapoartele operative vor cuprinde:

   1. modul in care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantitati cumulate de precipitatii cazute pe intreaga perioada de producere a acestora, cantitati totale de precipitatii cumulate cu echivalentul in apa al stratului de zapada existent, revarsari cursuri de ape, blocaje gheturi, scurgeri de pe versanti, caderi de grindina, furtuna, caderi masive de zapada, marimi caracteristice de aparare atinse, debite maxime inregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor si cu debitele maxime istorice), pe unitati administrative si rauri, de la un raport la altul;

   2. situatia pagubelor produse (estimativ-fizic).

   

Model
┌─────┬─────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐
        Municipiul,                                                       
│ Nr. │     orasul,                                                          
│crt. │comuna/localitati│   Obiective afectate        Cauzele afectarii      
     │ apartinatoare/                                                      
     │bazin hidrografic│                                                     
├─────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1.  │Comuna .│victime omenesti         │- revarsare rau, parau,    
                      │- nr. case din care      │vale nepermanenta          
                      │• distruse               │(nominalizarea lui) .,│
                      │• avariate               │- blocaje de gheturi       
                      │- nr. anexe gospodaresti │- scurgeri de pe versanti  
                      │- nr. obiective socio-   │- baltiri, ape interne     
                      │economice (se mentioneaza│- grindina, furtuna, caderi │
                      │scoala, gradinita,       │masive de zapada, depuneri 
                      │spitalul, biserica, etc.)│de gheata si chiciura, etc. │
                      │- nr. poduri si podete   │- rupere dig rau, avariere 
                      │- km DN                  │baraj, etc.                
                      │- km DJ+DC               │- etc.                     
                      │- km drum forestier                                 
                      │- ha teren agricol                                  
                      │- km retele de alimentare│                            
                      │cu apa                                              
                      │- nr. fantani                                       
                      │- animale moarte                                     
                      │- nr. constructiilor                                
                      │hidrotehnice (denumirea                             
                      │lor si detinatorul)                                 
                      │- retele electrice                                  
                      │- retele telefonice                                 
└─────┴─────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┘

    3. masurile luate de catre toate structurile implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice: avertizarea populatiei, forte de interventie care actioneaza, evacuarea populatiei, cazare, alimentarea cu apa potabila a sinistratilor si obiecte de prima necesitate, modul de exploatare si de comportare a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, volume acumulate in acumularile permanente si nepermanente, manevrele efectuate la baraje si derivatii de ape mari, modul de functionare al statiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme intampinate in aplicarea deciziilor, etc.

   4. masuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (taierea controlata a digurilor, evacuarea apelor din incinte, etc.)

   5. constructii hidrotehnice afectate

   6. valoarea preliminara a pagubelor stabilita de Comitetele pentru situatii de urgenta.

Rapoartele operative sunt semnate de catre presedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta (primarul localitatii).

Modelul rapoartelor operative solicitat de Ministerul Administratiei si Internelor este urmatorul :

                              DE   ACORD

PRIMAR _________________

Semnatura

C. INFORMATII SOLICITATE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA:

1.UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

=

2. Numarul de persoane

evacuate

=

salvate

=

izolate

=

disparute

=

decedate (nominal - numele si pren. pers. decedate, varsta, localit. unde a decedat si cauza decesului )

=

3. Localitati (numeric)

afectate

=

izolate

acces la drumuri publice 

=

acces la alim. cu energ. el.

=

acces la alim. cu gaze naturale

=

acces la alim. cu apa potabila

=

acces la retele de telefonie

=

4. Localitati

(nominal-sate)

Locuinte

avariate/afectate

=

distruse

=

in pericol de prabusire

=

Gospodarii si anexe

avariate/afectate

=

distruse

=

Obv. soc.ec.

afectate – vor fi defalcate pe scoli, gradinite, spitale, biserici, alte obiective.

=

Terenuri afectate (ha)

Arabil

=

pasuni si fanete

=

Paduri

=

rupturi/doboraturi mat. lemnos (mc)

=

Utilitati afectate

retele electrice (km)

=

nr. posturi de transformare

=

retele gaze naturale (km)

=

retele de apa potabila (km)

=

retele de canalizare (km)

=

retele de telefonie (km)

=

nr. fantani

=

5. Constructii hidrotehnice

diguri afectate/rupte

=

nr. baraje afectate

=

aparare maluri (km)

=

6. Cai de comunicatii

Autostrazi

blocate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

se circula cu dificultate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

Drumuri nationale

blocate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

se circula cu dificultate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

Drumuri judetene

blocate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

se circula cu dificultate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

Drumuri comunale

blocate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

se circula cu dificultate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

Cai feroviare

blocate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

se circula cu dificultate

=

Nr. total (enumerare) /km afectati

Poduri afectate

=

Podete afectate

=

Traversari pietonale afectate

=

7. Animale moarte

=

8. Alte situatii

=

9. Misiuni si activitati

de evacuare

=

de salvare

=

paza bunuri

=

restrictionarea circulatiei

=

transport/distribuire ajutoare

=

asigurare ordine publica

=

Altele

=

10. Forte si mijloace ale Ministerului Administratiei si Internelor

(pe categorii de personal )

politie

=

jandarmi

=

politie de frontiera

=

situatii de urgenta

=

autoturisme

=

autospeciale

=

barci

=

elicoptere

=

alte mijloace

=

11. Forte si mijloace ale Ministerului Apararii Nationale

militari

=

auto

=

barci

=

elicoptere

=

altele

=

12. Alte structuri

forte

=

mijloace

=

        

SECRETARUL PRIMARIEI

             SEMNATURA

ANEXA NR. 2.7

CONTINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZA
privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale

Din localitatea .. perioada ..

Rapoartele de sinteza se intocmesc de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si se transmit centrului operativ al sistemului de gospodarire a apelor si la centrul operational al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, in termen de maxim 30 de zile de la producerea fenomenelor.

    Rapoartele de sinteza se intocmesc pe baza constatarilor efectuate la nivelul comitetelor locale de catre comisii numite de primari si validate de catre comisiile de specialitate pe domenii (constructii, agricol, drumuri, retele electrice, telefonice, edilitar-gospodaresti etc.), numite de prefecti. Din aceste comisii vor face parte si reprezentanti ai Administratiei Nationale 'Apele Romane' (Sisteme de Gospodarire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).

Raportul de sinteza va contine:

   1. evolutia fenomenelor hidrometeorologice in raport cu marimile caracteristice de aparare (cantitati de precipitatii cazute-precipitatii maxime inregistrate si precipitatii cumulate care au condus la inundatii, cursurile de apa pe care s-au produs, niveluri atinse in raport cu marimile caracteristice de aparare, debite maxime inregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor si cu debitele maxime istorice, viteze ale vantului, diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zapada, etc.), precum si producerea si evolutia poluarii accidentale;

   2. organizarea si desfasurarea actiunilor operative de aparare (masuri preventive, masuri de interventie operativa, masuri de evacuare, forte si unitati care au actionat, functionarea fluxului informational de avertizare-alarmare a populatiei, functionarea fluxului informational cu tarile vecine);

   3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluarilor accidentale-pagube fizic si valoric, cuprinse intr-un tabel intocmit dupa modelul de mai jos:

   

Model:
┌────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiul, orasul, │          Obiective afectate                           
│ comuna/localitati  ├────────────────────────────┬──────────┤Cauzele afectarii│
   apartinatoare               fizic            │ valoric                  
                                                │(mil. lei)│                
├────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
                    │- victime omenesti                    │- revarsare rau, │
                    │- nr. case din care                   │parau, vale     
│Satul ..     │• distruse                            │nepermanenta    
                    │• avariate                            │(nominalizarea  
                    │- nr. anexe gospodaresti              │lui) .       
                    │- nr. obiective                       │- blocaje de    
                    │socio-economice (se                   │gheturi         
                    │mentioneaza scoala,                   │- scurgeri de pe │
                    │gradinita, spitalul,                  │versanti        
                    │biserica, etc.)                       │- baltiri, ape  
                    │- nr. poduri si podete                │interne, etc.   
                    │- km DN                               │- evacuari din  
                    │- km DJ+DC                            │lacuri de       
                    │- km drum forestier                   │acumulare       
                    │- ha teren agricol                    │- grindina,     
                    │- km retele de alimentare             │furtuna, caderi 
                    │cu apa                                │masive de       
                    │- nr. fantani                         │zapada, depuneri │
                    │- animale moarte                      │de gheata si    
                    │- nr. constructiilor                  │chiciura, etc.  
                    │hidrotehnice (nominalizare: │          │- rupere dig    
                    │dig, rau reg. rau, etc.,│          │rau, avariere   
                    │detinator)                            │baraj, etc.     
                    │- retele electrice                    │- etc.          
                    │- retele telefonice                                   
├────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│TOTAL UNIT ADM TERIT│- victime omenesti                    │Valoare         
│Nr. total localitati│- nr. case din care                   │(mil. lei)      
│afectate            │• distruse                                            
                    │• avariate                                            
                    │- nr. anexe gospodaresti                              
                    │- nr. obiective                                       
                    │socio-economice                                       
                    │- nr. poduri si podete                                
                    │- km DN                                               
                    │- km DJ+DC                                            
                    │- km drum forestier                                   
                    │- ha teren agricol                                    
                    │- km retele de alimentare                             
                    │cu apa                                                 
                    │- nr. fantani                                         
                    │- animale moarte                                      
                    │- nr. constructiilor                                  
                    │hidrotehnice                                          
                    │- retele electrice                                    
                    │- retele telefonice                                   
└────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘

Pierderile de vieti omenesti se vor mentiona nominal, cu specificarea imprejurarilor in care au survenit;

   4. comportarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor din administrarea primariilor.

   5. raportul se semneaza de catre presedintele comitetului loca pentru situatii de urgenta.


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 769
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site