Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AdministratieDrept


Programul SAPARD - GHIDUL SOLICITANTULUI

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Institutiile si organizatiile –actori actionand in spatiul public
Curtea Constitutionala a Romaniei
REGULI DE PROCEDURA
EFICIENTA CHELTUIELILOR PUBLICE
Fragmentarea si dispersarea responsabilitatilor de coordonare
CERERE pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare
Notiunea de politica
CONTRACT DE INCHIRIERE
Caracterul contenciosului administrativ
CONSILIUL LOCAL SI PRIMARUL

TERMENI importanti pentru acest document

: babeasca gri butasi altoiti : cum pot sa obtin si eu junici a sapard : ghiduri fonduri madr sapard 2002-2006 : renuntare la finantare sapard :


                                                                                                                                                                                                     

AGENTIA SAPARD

ROMANIA

Programul SAPARD

Ghidul solicitantului

Masura 3.1

INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

cuprins

 TOC o '1-3' h z 1.       PROGRAMUL SAPARD.. 3

1.1 Definitii 3

1.2  Ce este Programul SAPARD.. 4

1.3. Alocarile Financiare. 5

2. REGULI PRIVIND PROIECTELE IN CADRUL MASURII 3.1. 6

2.1Criterii de eligibilitate. 6

2.1.1 Categoriile de solicitanti care pot primi finantare nerambursabila. 6

2.1.2 Tipuri de proiecte pentru care se poate  acorda un ajutor financiar nerambursabil 8

2.1.3 Categorii de cheltuieli eligibile. 8

3. ETAPELE DE URMAT IN CAZUL SOLICITARII UNUI AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL. 13

A.Completarea cererii de finantare. 13

B. Depunerea cererii de finantare. 14

C. Evaluarea si selectia cererilor de finantare. 16

D. Contractul de finantare. 16

E. Plata ajutorului financiar nerambursabil 17

F. Alte informatii 17

INFORMATII PRIVIND ACQUIS-UL COMUNITAR……………………………………………………………………………..

ANEXA 1  Model pentru cererea de finanTare Si instrucTiuni de completare.. 22

ANEXA 2 Model CONTRACT de finantare.. 23

ANEXA 3 FISA TEHNICA A MASURII 3.1. 60

ANEXA 4 Model studiu de fezabilitate, memoriu justificativ si plan de afaceri 80

 Indrumator pentru  completarea documentatiei tehnico-economice88

 


1. PROGRAMUL SAPARD

1.1    Definitii

Programul special de Pre-aderare pentru agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPARD) a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare a tarilor candidate la Uniunea Europeana. Cadrul legal al Programului a fost stabilt prin Reglementarea Comisiei Europene (CE/1268/1999) din 21 iunie 1999 privind sprijinul Comunitatii Europene in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale in tarile candidate din centrul si estul Europei in perioada de preaderare.

            

Agentia Sapard este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale infiintata prin OUG nr. 142/2000, aprobata prin Legea 309/2001, responsabila de implementarea tehnica si financiara a Programului special de Pre-aderare pentru agricultura si Dezvoltare Rurala.

Agentia SAPARD creeaza premizele tehnice, dar si cele financiare necesare procesului de aderare la structurile europene. Astfel, fondurile derulate prin Agentia SAPARD dezvolta economic si social mediului rural, sustin direct producatorul privat, ofera sprijin asociatiilor cu profil agricol si societatilor comerciale agricole, dar si consiliilor locale.

Programul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (PNADR), aprobat de Comisia Europeana pe 12 decembrie 2000 si amendat prin Hotararea Comisiei Europene H/2002/1936 din 11 iulie 2002, este documentul de baza prin care se asigura implementarea aquis-ului comunitar in perioada de pre-aderare.

In baza PNADR a fost implementat Programul SAPARD in Romania.

Acordul Multianual de Finantare 2000-2006, semnat pe 2 februarie 2001 intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana si ratificat prin Legea 316/2001, este documentul oficial prin care se decide acordarea de catre Comisia Europeana  a unei contributii financiare nerambursabile Romaniei de 1072 milioane EURO, angajata pe perioada 2000-2006, in vederea implementarii Programului SAPARD.

Termeni specifici:

Prioritatea – principalele nevoi pentru care se considera necesara acordarea de ajutor pentru atingerea obiectivelor stabilite in strategia aprobata in Program.

Masura mijlocul prin care se implementeaza o prioritate, asigurand cadrul co-finantarii proiectelor. Unei masuri i se aloca o contributie din partea Comunitatii si a Romaniei precum si un set de obiective specifice (prezentate in Fisa tehnica a masurii, la Anexa 3 a Ghidului Solicitantului).

Submasura – reprezinta componenta unei masuri care are la randul ei obiective specifice; precizeaza clar detaliile specifice fiecarui tip de investitie in parte.

Spatiul rural – reprezinta spatiul administrativ teritorial al comunelor din Romania conform legislatiei nationale in vigoare;

Criteri de eligibilitate – conditii obligatorii care trebuie sa fie indeplinite de catre potentialul beneficiar la intocmirea proiectului pentru a putea fi selectat in vederea acordarii fondurilor nerambursabile SAPARD. Criteriile de eligibilitate generale ale masurii si cele specifice submasurilor sunt mentionate la punctul 5 din Anexa 3 la Ghidul solicitantului (Fisa tehnica a masurii 3.1).

Cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi co-finantate prin Programul SAPARD. Pentru a fi considerate eligibile in contextul proiectului, cheltuielile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

·         Sa fie necesare pentru desfasurarea proiectului, sa fie prevazute in cadrul contractului de finantare – model anexat prezentului Ghid (Anexa 2) si sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar solid;

·         Sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului si sa respecte prevederile din Contractul de finantare, cu exceptia studiilor de fezabilitate si a studiilor conexe (studii tehnice, economice, plan de afaceri, avize, autorizatii, acorduri, taxe legale aferente acestora) a caror cheltuiala poate fi facuta inainte de semnarea contractului de finantare dar dupa emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va acorda managementul fondurilor SAPARD pentru Romania.

·         Sa figureze in registrele contabile ale beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile si sa fie sustinute de originalele actelor de plata justificative

Beneficiar – persoana juridica/persoana fizica autorizata care a incheiat contract de finantare pentru accesarea fondurilor SAPARD;

Potential beneficiar – persoana juridica/persoane fizice autorizate care este eligibil pentru accesarea Programului SAPARD dar care nu a incheiat contract de finantare;

Contributie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului dupa contractarea proiectului si dupa realizarea primelor investitii; este asigurata prin contributia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului SAPARD (25%) si acopera 50% din valoarea totala eligibila a proiectului;

Contributia privata – contributia obligatorie a beneficiarului pentru accesarea fondurilor SAPARD; dovada existentei contributiei private trebuie facute inainte de contractarea proiectului;

Valoarea totala eligibila a proiectului – valoarea bunurilor sau serviciilor care se incadreaza in lista cheltuielilor eligibile ale Programului SAPARD;

Valoarea neeligibila a proiectului – valoarea bunurilor sau serviciilor care nu pot fi finantate prin Programul SAPARD si care nu constituie cheltuieli eligibile;

Valoarea totala a proiectului – totalul fondurilor eligibile si neeligibile;

1.2  Ce este Programul SAPARD

Programul SAPARD a fost conceput pentru a sprijini financiar dezvoltarea mediului rural si a agriculturii astfel incat, dupa momentul integrarii, tarile candidate din Europa Centrala si de Est sa fie pregatite din punct de vedere economic pentru participarea la Politica Agricola Comuna, dar mai ales sa se poata adapta usor modului de lucru specific structurilor europene.

Asistenta este oferita in perioada 2000-2006. Obiectivele Programului sunt acelea de a contribui la implementarea acquis-ului comunitar referitor la Politica Agricola Comuna si alte politici conexe. Mai mult, astfel se ofera posibilitatea de a ne insusi principiile de accesare a fondurilor structurale, inclusiv procedurile financiare si mecanismele de control ale Uniunii Europene.

Programul este structurat pe patru axe prioritare si unsprezece masuri, dintre care sase au fost acreditate pana in decembrie 2003.

Axa prioritara 1: Imbunatatirea accesului la piete si a competitivitatii produselor agricole prelucrate;

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurilor pentru dezvoltare rurala si agricultura;

Axa prioritara 3: Dezvoltarea economiei rurale;

Axa prioritara 4: Dezvoltarea resurselor umane.

Programul SAPARD din Romania a fost adoptat de catre Comisia Europeana prin Decizia nr 372/2000 pe baza Programului National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (PNADR), Programul a devenit operational odata cu acreditarea primelor Masuri (Masura 1.1, 2.1 si 4.2) de catre Comisia Europeana, respectiv 31 iulie 2002. Primele contracte de finantare prin Programul SAPARD au fost incheiate pe 18 februarie 2003.

Continutul fiselor tehnice ale masurilor a fost aprobat prin HG 535/2003, iar alocarile financiare aferente prin HG. nr 916/14.08.2003.

Masurile Programului SAPARD au ca scop principal facilitarea implementarii Acquis-ului Comunitar, reducerea unor deficiente ce caracterizeaza agricultura in Romania, inainte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.


1.3. Alocarile Financiare pentru Masura 3.1           

Sumele indicative pentru Masura 3.1, pentru anii de alocare 2002-2006, sunt repartizate pe submasuri astfel:

                                                                                                                                                                               

SUBMASURI

% din masura

Din care: (euro)

In alte zone decat zona montana

Din care:

In zona montana

Din care:

realizate

de tineri

realizate

de tineri

%

euro

%

euro

%

euro

%

euro

%

euro

Culturi de camp

19

94.377.413,51

17,2

85.436.395,38

1,8

8.941.018,12

-

-

Horticultura (din care din floricultura 1,5%)

8

39.737.858,32

6,4

31.790.286,65

1,6

7.947.571,66

-

-

Viticultura

8

39.737.858,32

6,4

31.790.286,65

1,6

7.947.571,66

-

-

Pomicultura

8

39.737.858,32

5,12

25.432.229,32

1,28

6.358.057,33

1,28

6.358.057,33

0,32

1.589.514,33

Sere

4

19.868.929,16

3,2

15.895.143,32

0,8

3.973.785,83

-

-

Ferme de vaci de lapte/bivolite

14

69.541.252,06

7,84

38.943.101,15

1,96

9.735.775,28

3,36

16.689.900,49

0,84

4.172.475,12

Crestere si ingrasare de taurine

14

69.541.252,06

7,84

38.943.101,15

1,96

9.735.775,28

3,36%

16.689.900,49

0,84

4.172.475,12

Ferme de oi/capre

3

14.901.696,87

1,2

5.960.678,74

0,3

1.490.169,68

1,2

5.960.678,74

0,3

1.490.169,6

Ingrasatorii de berbecuti

3

14.901.696,87

2,4

11.921.357,49

0,6

2.980.339,37

-

-

Ferme de porci

10

49.672.322,9

8

39.737.858,32

2

9.934.464,58

-

-

Ferme de pasari

5

24.836.161,45

4

24.836.161,45

1

4.967.232,29

-

-

Alte ferme vegetale si de crestere a animalelor si pasarilor specializate in obtinerea de produse pentru consumul uman.

4

19.868.929,16

2,56

12.716.114,66

0,64

3.179.028,66

0,64

3.179.028,66

0,16

794.757,16

TOTAL CONTRIBUTIE PUBLICA + PRIVATA

100

496.723.229

72.16

358.435.482,04

15.54

77.190.789,78

9.84

48.877.565,73

2.46

12.219.391,43

 

 

 

 

 

 

Ajutorul financiar nerambursabil ce poate fi obtinut in cadrul acestei masuri

 

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt considerate a fi investitii generatoare de venituri, astfel ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 65 % din totalul cheltuielilor eligibile, in functie de zona georgrafica de implementare si de categoria de varsta a beneficiarilor.

In cadrul acestui program vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 5.000 - 500.000 EURO, echivalent in RON la data intocmirii Studiului de Fezabilitate – Memoriu justificativ, conform cursului comunicat de Banca Centrala Europeana. Valoarea totala eligibila poate sa ajunga la 2.000.000 Euro numai pentru proiectele al caror obiectiv este implementarea acquis-lui comunitar in fermele de crestere a animalelor si pasarilor, dupa realizarea investitiei.

Gradul de interventie este :

-        pentru proiectele din celelalte zone decat zona montana :

          -     50%  contributie privata,

-        50%  contributie publica

-        pentru proiectele apartinand tinerilor sub 40 de ani din celelalte decat zona montana:

45%  contributie privata,

                                55%  contributie publica

-        pentru proiectele din zona montana

40%  contributie privata,

                                60%  contributie publica

-        pentru proiectele apartinand tinerilor sub 40 din zona montana

35%  contributie privata,

                                65%  contributie publica

Contributia publica se suporta astfel:

                                                                 -75% contributie SAPARD

                                                                 -25% buget national

Beneficiarul poate sa primeasca de doua ori un sprijin, pe perioada de implementare a masurii cu conditia ca valoarea totala eligibila a celor doua poiecte depuse de un beneficiar in cadrul acestei masuri sa nu fie mai mare de 2.000.000 Euro (contributie privata + publica), pentru intreaga perioada de implementare a Programului. Beneficiarul poate solicita o alta asistenta financiara pentru un nou proiect in cadrul masurii 3.1 numai dupa incheierea proiectului precedent (data ultimei plati efectuata de catre Agentia SAPARD).

Un beneficiar poate solicita finantare SAPARD pentru doua proiecte in cadrul a doua masuri diferite in limitele maxime mentionate in cadrul fiecarei masuri.

Un proiect realizat prin Programul SAPARD nu poate primi simultan finantare pentru acelasi proiect si printr-un alt program comunitar (ex: PHARE etc.)

 

Pentru a putea fi eligibile, cheltuielile trebuie sa fie efectuate dupa semnarea contractului de finantare (cu exceptia cheltuielilor legate de studiile de fezabilitate, proiectului tehnic si  studiile conexe, cheltuieli care pot fi efectuate si inainte de semnarea contractului). Aceste cheltuieli nu trebuie sa depaseasca limita procentajului aprobat in Masura (max 12% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si max. 3% in cazul in care proiectul nu prevede modernizarea sau realizarea constructiilor).

2. REGULI PRIVIND PROIECTELE IN CADRUL MASURII 3.1

Ghidul solicitantului prezinta regulile de pregatire, depunere, selectie si implementare a proiectelor in cadrul programului SAPARD.

2.1  Criterii de eligibilitate

Exista trei tipuri de criterii de eligibilitate, grupate astfel:

·         Categoriile de solicitanti care pot primi finantare nerambursabila;

·         Tipurile de proiecte pentru care se poate acorda ajutor financiar nerambursabil;

·         Categorii de cheltuieli eligibile.

2.1.1 Categoriile de solicitanti care pot primi finantare nerambursabila

Nr. Crt.

Categorie beneficiar

Baza legala de infiintare/

organizare/

functionare

Personalitate juridica

Documente justificative de atestare a solicitantului  (copii)

1

Producatori agricoli individuali - persoane fizice autorizate (PFA)

Legea 300/2004

Nu

Extras de la Registrul Exploatatiilor Agricole, conform Ord. 567/2003 al MAPAM, MAI

+

Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform OUG 76/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2

Asociatii familiale

cu profil agricol (AS)

Legea 300/2004

Nu

Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform OUG 76/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

+

Extras de la Registrul Exploatatiilor Agricole, conform Ord. 567/2003 al MAPAM, MAI

3

Societati agricole

Legea 36/ 1991

Da

Incheierea de inscriere eliberata de judecatorie (pentru societatile agricole infiintate conform Legii nr.36/1991)

+

Extras de la Registrul Exploatatiilor Agricole, conform Ord.567/2003 al MAPAM si MAI

4

Societati comerciale

cu capital privat de cel putin egal sau mai mare de 75% (SNC, SCS, SA, SCA, SRL)

Legea 31/ 1990

Da

Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform OUG 76/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

+

Extras de la Registrul Exploatatiilor Agricole, conform Ord. 567/2003 al MAPAM, MAI

+

Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica ca solicitantul are capital social 100% si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare) , reorganizare juridica sau faliment  conform Legii nr 64/1995 republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

5

Societati comerciale cu capital privat de cel putin egal sau mai mare de 75%

Legea 15/ 1990

Da

Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform OUG 76/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

+

Copie dupa Cererea privind inscrierea in Registrul Exploatatiilor Agricole, conform Ord. 567/2003 al MAPAM, MAI

 +

Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica ca solicitantul are capital social 100% si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare) , reorganizare juridica sau faliment  conform Legii nr 64/1995 republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

6

Grupuri de producatori (GP)

Legea 277/2004

Da

Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform OUG 76/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

+

Aviz de recunoastere emis de DADR, de Directiile teritoriale de Regim Silvic si Vanatoare, filiale teritoriale ale Inspectiei Piscicole ( pentru grupuri de producatori)

Solicitantul trebuie sa isi desemneze doi reprezentanti in relatia cu Agentia SAPARD:

un reprezentant numit responsabil legal cu care Autoritatea Contractanta va semna contractul de finantare (in cazul in care cererea va fi selectata) si care trebuie sa fie abilitat sa angajeze fapte comerciale. Responsabilul legal va colabora si cu alti reprezentanti imputerniciti pentru aspectele tehnico-financiare implicate in derularea proiectului pe parcursul derularii contractului si a celor cinci ani dupa incheierea acestuia;

-          In cazul persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale, responsabilul legal poate fi si responsabilul tehnic.

-          un reprezentant numit responsabil tehnic, cu care reprezentantii Autoritatii Contractante si alti reprezentanti imputerniciti vor colabora pentru aspectele tehnico-financiare implicate in derularea proiectului pe parcursul derularii contractului si a celor cinci ani dupa incheierea acestuia.

-          Responsabilul tehnic poate fi si colaborator cu contract de munca partial sau colaborator delegat de catre o firma specializata, in baza unui contract de prestari servicii de asistenta pe toata perioada de implementare a proiectului, doar daca indeplineste conditiile profesionale cerute.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii generale pentru a fi eligibil:

·         Sa fie persoana fizica sau juridica romana cu capital privat cel putin egal sau mai mare de 75%; capitalul/actionariatul solicitantului eligibil poate fi atat integral din Romania cat si mixt sau integral strain;

·         Sa actioneze in nume propriu;

·         Sa faca dovada unor surse financiare stabile si suficiente pentru asigurarea continuitatii activitatii organizatiei sale pe tot parcursul implementarii proiectului si sa ia parte la finantarea acestuia;

·         Pentru potentialii beneficiari, cu varsta sub 40 de ani, o copie legalizata dupa certificatul de nastere.

·         Sa respecte criteriile de eligibilitate pentru a putea fi acceptat in sesiunea de selectie a proiectelor.

·         Trebuie sa se demonstreze viabilitatea economico-financiara a fermei .*

* Prin viabilitatea economica se intelege obtinerea de performante financiare eficiente si abilitatea de a opera fara a recurge la sprijin public in activitatea sa  operationala.Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate platii obligatiile si datoriile in mod regulat, fara sa supuna la nici un risc desfasurarea normala a activitatii agentului economic si ca genereaza un venit net semnificativ (nu mai putin de 5%).

2.1.2 Tipuri de proiecte pentru care se poate acorda un ajutor financiar nerambursabil  

Sectoare si tipuri de submasuri

Masura vizeaza proiecte de investitii pentru urmatoarele submasuri si sectoare:

Submasura Ferme de productie vegetala

Culturi de camp

Horticultura (din care floricultura 1,5%)

Viticultura

Pomicultura

Sere

Submasura Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor

Ferme de vaci de lapte/bivolite

Crestere si ingrasare de taurine

Ferme de oi/capre

Ingrasatorii de berbecuti

Ferme de porci

Ferme de pasari

Alte ferme vegetale si de crestere a animalelor si pasarilor profilate pe obtinerea produselor pentru consumul uman.  

Un proiect poate include investitii aferente unui singur sector (animal sau vegetal) si unei singure submasuri (ex. culturi de camp, viticultura, etc.) sau poate include investitii pentru o ferma mixta, specifice ambelor sectoare si mai multor submasuri, conform cu lista cheltuielilor eligibile detaliate, caz in care se va bifa submasura cu ponderea valorica cea mai mare din proiectul propus.

Valoarea proiectelor

·         Valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa fie intre 5.000 – 500.000 Euro. Sprijinul financiar cu o valoare totala mai mare de 500.000 Euro (pana la valoarea totatala eligibila de 2.000.000 Euro) se acorda numai proiectelor al caror obiectiv este implementarea acquis-lui comunitar in fermele de crestere a animalelor si pasarilor.

Durata proiectelor

Investitiile facute prin proiect trebuie sa se deruleze in maxim doi ani de la data semnarii contractelor de finantare in functie de complexitatea proiectelor.

Acoperirea geografica

Proiectul va fi amplasat in spatiul rural al Romaniei, definit conform legislatiei nationale in vigoare, cu exceptia modernizarii serelor amplasate in zona urbana. Amplasarea proiectele din zona montana va fi in acord cu legislatia nationala in vigoare.[1]

2.1.3 Categorii de cheltuieli eligibile

Se iau in considerare cheltuielile eligibile care sunt in concordanta cu obiectivele prezentei masuri, asa cum sunt mentionate in Programul aprobat pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala in Romania.

Cheltuieli eligibile generale

a) Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor si instalatiilor conexe, incluzand, acolo unde este necesar, lucrari de demolare, retele de utilitati;

b) Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, echipament IT si software, necesare in administrarea fermei si in procesul de productie, incluzand cheltuielile de montaj;

c) Cheltuieli reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea si implementarea proiectului, direct legate de masura. Aceste cheltuieli nu trebuie sa depaseasca limita procentajului aprobat in Masura (max 12% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si max. 3% in cazul in care proiectul nu prevede modernizarea sau realizarea constructiilor).

d) Achizitii de masini agricole noi pentru activitatile din cadrul fermei;

e) Achizitii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al indentificarii lor in studiul de fezabilitate / memoriul justificativ / planul de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata in documentul respectiv;

f) Unelte si instrumente pentru utilizarea in cadrul fermei, incluzind acelea pentru protectia impotriva incendiilor si pentru protectia muncii;

e) Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata;

                1) Sunt eligibile doar ratele la leasing nu si alte costuri aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare, etc.;

                2) Facturile emise pentru contractele de leasing trebuie sa faca distinctia clara intre rata de plata aferenta bunului si alte costuri.  

 

Cheltuielile eligibile sunt specificate si in Ordinul de implementare a masurii si reflectate in manualul de procedura, in formularul de cerere, lista de verificare a criteriilor de selectie, lista de verificare a controlului si contracte.

Pentru ca un proiect sa fie eligibil in vederea acordarii ajutorului comunitar, toate serviciile, utilajele si bunurile vor avea ca tara de origine una din tarile membre ale Comunitatii sau una din tarile candidate la Uniunea Europeana, prezentate mai jos. Avand in vedere aceasta conditie, beneficiarul va putea stabili investitiile prin contractele de bunuri, lucrari si servicii, folosind orice mijloc admisibil drept proba.

Lista statelor membre ale Uniunii Europene

 

1.       BELGIA

2.       DANEMARCA

3.       GERMANIA

4.       GRECIA

5.       SPANIA

6.       FRANTA

7.       IRLANDA

8.       ITALIA

9.       LUXEMBURG

10.    OLANDA

11.    AUSTRIA

12.    PORTUGALIA

13.    FINLANDA

14.    SUEDIA

15.    MAREA BRITANIE

16.    CEHA

17.    ESTONIA

18.    UNGARIA

19.    LETONIA

20.    LITUANIA

21.    POLONIA

22.    SLOVACIA

23.    MALTA

24.    CIPRU

25.    SLOVENIA

Lista statelor  candidate la Uniunea Europeana

 

1.    REPUBLICA BULGARIA

2.    ROMANIA

3.    TURCIA

4.    CROATIA

  

Cheltuieli eligibile specifice pentru fiecare submasura

A. Ferme de productie vegetala

- Lucrari pentru pregatirea terenului, infiintarea sau reabilitarea plantatiilor pomicole si viticole (prin inlocuirea vitei de vie imbatranite si hibrizilor numai cu soiuri nobile cuprinse in „Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) plantelor de cultura din Romaniaeditia 2002, aprobat prin Ordinul nr. 219/23.05.2002 al Ministerului Agriculturii,  Alimentatiei si Padurilor, pe suprafetele existente, fara cresterea suprafetei totale cultivate cu vita de vie), numai pentru plantele perene (plantatii pomicole, viticole, de plante medicinale si aromatice, flori perene, hamei, arbusti fructiferi);

- Lucrari executate de terti pentru defrisare, pregatirea solului, infiintarea plantatiilor de plante perene, incluzand realizarea unui sistem de sustinere, spalieri, sarma, achizitionarea de material de plantat, cu exceptia ingrasamintelor;

- Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor pentru:

o         Sortarea, depozitarea, conditionarea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea sau prima procesare a productiei fermei;

o         Cladiri de birouri pentru ferma;

o         Sere construite din structuri metalice usoare;

o         Depozite pentru combustibili si lubrifianti;

o         Ateliere de reparatii si adapostire a utilajelor;

o         Constructii speciale pentru utilitati;

o         Platforme pentru incarcare/descarcare, cantarire a recoltelor;

o         Silozuri.

- Utilaje, echipamente si instalatii noi, incluzand cheltuielile de montaj, pentru:

o         Sortarea, depozitarea, conditionarea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea sau prima procesare a productiei fermei;

o         Dotarea serelor;

o         Producerea si dozarea furajelor complexe;

o         Sistemul de irigatii si echipamente;

o         Utilitati (alimentarea cu apa, canalizare, tratamentul apelor uzate, energie electrica, energie termica, telecomunicatii);

o         Instalatii aferente depozitarii si reparatiilor de utilaje si echipamente.

 - Utilaje agricole noi si unelte:

o         Tractoare si remorci;

o         Combine;

o         Alte masini agricole si echipamente conexe;

o         Mijloace de transport de incinta;

o         Mijloace de transport specializate.

- Achizitionarea de material saditor pentru plantatii pomicole si viticole.

      - Infiintarea de scoli de vita de vie (complex de depozitare la frig si foratare la cald, hala de altoire, masini si utilaje agricole, magazie si depozit materiale);

B. Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor

Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si utilitatilor pentru:

o         Sortarea, depozitarea, racirea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea productiei primare a fermei;

o         Cladiri pentru birouri in cadrul fermei;

o         Grajduri, hale si alte incinte pentru cresterea animalelor si pasarilor si alte operatiuni conexe, precum hranirea, adapostirea, mulgerea, tunsul, carantina etc. ;

o         Incubatoare;

o         Rezervoare pentru racirea laptelui;

o         Depozite pentru combustibili si lubrifianti;

o         Platforme si canale colectoare de reziduri si dejectii;

o         Ateliere de depozitare a utilajelor;

o         Constructii speciale pentru utilitati;

o         Silozuri pentru furajele verzi/uscate si pentru furajele complexe;

o         Instalatii pentru producerea furajelor complexe in cadrul fermei;

o         Statii de epurare a apei;

o         Utilitati pentru incarcarea/descarcarea, cantarirea, marcarea animalelor.

- Utilaje, echipamente si instalatii noi, incluzand costurile de montaj, pentru:

o         Sortarea, depozitarea, racirea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea productiei primare a fermei;

o         Mulsul si racirea laptelui, crsterea, hranirea, adapostirea, tunsul, carantina animalelor si pasarilor ;

o         Incubatoare;

o         Incarcarea/descarcarea, cantarirea, marcarea animalelor;

o         Producerea si dozarea furajelor complexe;

o         Utilitati (alimentare cu apa, canalizare, tratamentul apelor uzate, energie electrica, energie termica, telecomunicatii);

o         Instalatii aferente depozitarii si reparatiilor de utilaje si echipamente;

o         Semanatul, recoltarea si transportul furajelor;

o         Mijloace de transport de incinta;

o         Sisteme de irigatii.

- Mijloace de transport specializate pentru transportul animalelor vii, al rezidurilor si al produselor inghetate/refrigerate, vrac sau ambalate.

- Achizitionarea de animale pentru prima populare: vaci de lapte, bivolite, oi/capre, scroafe.

- Achizitionarea de material seminal cu inalt potential genetic, pentru reproductie (vaci de lapte, bivolite, oi/capre, scroafe).

                Achizitionarea initiala de vaci/bivolite cu inalt potential genetic, va fi facuta din urmatoarele rase: Baltata Romaneasca (Simmental), Bruna (Brown), Baltata cu negru romaneasca (Holstein Friesian), Pintzgau de Transilvania, Charolaise, Piemontese, Blanc Bleu Belge, Limousine, Bivolita bulgareasca (incrucisata cu Murrah), Bivolita italiana (incrucisata cu Murrah si Nili - Ravi), si se va limita la:

-          pentru fermieri individuali privati: 6 capete

-          pentru asociatii familiale: 15 capete,

-          pentru societati agricole/comerciale: 35 de capete.

                Achizitionarea initiala de scroafe cu inalt potential genetic, va fi facuta din urmatoarele rase: Marele alb (Large White), Landrace, Durock, Hampshire, Linia sintetica 345 Peris, PIC si Pietrain, si se va limita la:

-          pentru fermieri individuali privati: 20 de capete

-          pentru asociatii familiale: 50 de capete,

-          pentru societati agricole/comerciale: 170 de capete.

                Achizitionarea initiala de oi/capre cu inalt potential genetic, va fi facuta din urmatoarele rase: Tigae, Turcana, Merinos, Karakul, Awassi, Romney Marsh, Ile de France, Texel, Romanov, Carpatina, Alba de Banat, Saanen, Alpina franceza, Nobila germana si se va limita la:

-          pentru fermieri individuali privati: 200 de capete

-          pentru asociatii familiale: 300 de capete,

-          pentru societati agricole/comerciale: 1 400 de capete.

Numai „cheltuielile eligibile” pot fi luate in considerare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil. Drept urmare, bugetul proiectului (capitolul F din Cererea de finantare) este atat o estimare a cheltuielilor, cat si plafonul maxim pentru „cheltuielile eligibile”.

Toate cheltuielile eligibile trebuie sa fie cheltuieli reale si sa nu ia forma unor sume fractionate - cheltuielile totale aferente unui tip de cheltuiala eligibila sa nu fie fractionate pentru a fi evitata procedura de achizitie prin minim trei oferte, in cazul achizitiilor oricaror servicii, bunuri sau lucrari care valoreaza mai mult de echivalentul in RON a 10 000 Euro).

Propunerea de buget este acceptata integral numai daca pe parcursul procesului de verificare care precede semnarea contractului de finantare nu se identifica probleme care ar necesita schimbari in buget. Aceasta verificare poate avea ca rezultat nevoia de clarificari si, daca este cazul, poate face ca Agentia SAPARD sa impuna reduceri. Este, deci, in interesul solicitantului sa ofere un buget real si eficient din punct de vedere al cheltuielilor.

Cheltuieli neeligibile

1. Cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a terenurilor sau cladirilor existente;

2. Impozite, taxe vamale si taxe de import care:

§         sunt recuperabile, rambursabile sau compensate prin orice mijloace;

§         nu fac parte din sistemul fiscal general din Romania;

§         sunt disproportionale in orice parte a Programului;

3. Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;

4. Costurile oricaror servicii, bunuri sau lucrari cu o valoare mai mare de 10.000 de Euro, pentru care beneficiarul nu a obtinut oferte din partea a cel putin trei furnizori, originalele acestora fiind incluse in declaratia de cheltuieli;

5. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

6. Costurile generale ale unui proiect, precum plata arhitectilor, a inginerilor si a consultantilor, taxe legale, costuri aferente studiilor de fezabilitate pentru implementarea proiectului si costurile pentru achiziti de patente si licente direct legate de proiect, direct legate de masura, care depasesc 12% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 3% pentru acele proiecte care nu includ constructii;

7. Cheltuiala legata de produsele sau serviciile care nu respecta prevederile mentionate la paragrafele 2.6 si 2.7 din articolul 14, sectiunea A a Acordului Multianual de Finantare, referitoare la regulile de achizitii de servicii, lucrari si bunuri, pentru organismele publice;

8. Cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant inainte de incheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;

9.  Costuri promotionale, legate de de publicitatea contributiei SAPARD in proiect;

10. Cheltuieli pentru cumpararea  de echipamente la mana a doua;

11. Plata in natura;

12. Cheltuieli pentru proiect realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice si de fezabilitate,

13, Investitiile care sprijina vanzarea cu amanuntul;

14, Investitiile pentru construirea si modernizarea locuintelor;

15. Cheltuielile privind promovarea produselor prin expozitii, reclame si publicitate;

16. Achizitionarea de mijloace de transport cu exceptia celor specializate;

17. Achizitionarea de bunuri second hand

18. Contributia in natura;

19. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro SAPARD.

20. Cheltuieli efectuate de catre administratia publica, incluzand Agentia SAPARD si in special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control.


3. ETAPELE DE URMAT IN CAZUL SOLICITARII UNUI AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

A. Completarea Cererii de finantare

Primul pas in solicitarea unui ajutor financiar nerambursabil, este completarea de catre solicitant a cererii de finantare anexata acestui Ghid (Anexa 1).

Cererea de finantare se poate obtine gratuit de la Birourile Regionale ale Agentiei SAPARD, Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Agentia Nationala de Consultanta Agricola, Oficiile Judetene pentru Consultanta Agricola si Agentiile de Dezvoltare Regionala precum si de pe pagina web a Agentiei SAPARD www.sapard.ro. 

Solicitantul trebuie sa isi completeze cererea de finantare tinand cont de explicatiile oferite in instructiunile ce o insotesc.

ATENTIE!

! Cererea de finantare se completeaza in limba romana.

! Cererea de finantare se depune la Biroul Regional de Implementare a Programului SAPARD (BRIPS) in trei exemplare: un exemplar original si doua exemplare in copie.

! Solicitantul se va asigura ca ramane in posesia unui exemplar complet al cererii de finantare in afara celor trei exemplare pe care le depune.

! Cererea de finantare poate fi completata in format electronic, cu masina de scris sau de mana.

! Nu se vor accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual sau cu masina de scris si nici cu informatii inscrise in afara campurilor din cererea de finantare destinate acestui scop.

! Pentru completarea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa consulte explicatiile oferite in instructiuniile ce insotesc cererea de finantare.

! Anumite documente care trebuie depuse odata cu cererea de finantare sunt documente standard, create in mod special pentru SAPARD, al caror format se regaseste in cererea de finantare. Celelalte documente cerute la data depunerii cererii de finantare sunt emise ori de catre unitatiile administrative din Romania sau de catre furnizorii prevazuti de solicitant, ori sunt elaborate de solicitant.

! Daca cererea de finantare este declarata neconforma, solicitantul poate redepune cerea de finantare, dar nu mai mult de trei ori, dupa ce a rezolvat situatia care a generat neconformitatea. La o noua depunere, in cazul in care se ataseaza documente noi, se va dezlega dosarul si se vor adauga documentele lipsa. Paginile vor fi renumerotate manual in partea dreapta sus a fiecarui document (numerele vechi vor fi taiate cu o linie orizontala), opisul se va reface si dosarul va fi legat din nou.

! Pentru verificarea incadrarii in limitele prevazute in Fisa Tehnica a masurii (min. 5.000 si max. 2.000.000 Euro) se va utiliza cursul de schimb Euro-RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene– www.ecb.int la urmatoarea sectiune: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html - la data intocmirii studiului de fezabilitate/memoriului justificativ/planului de afaceri.

! Cererea de finantare se depune de catre responsabilul legal, responsabilul tehnic sau de catre un imputernicit al responsabilului legal prin procedura speciala (documentul de imputernicire se prezinta in original).

! Completati cererea de finantare cu multa atentie si cat se poate de clar pentru a facilita evaluarea acesteia. Fiti concisi si oferiti suficiente detalii pentru a asigura claritate aspectelor referitoare la modul in care scopul proiectului va fi atins, viabilitatea economica a proiectului si modul in care proiectul prezinta relevanta pentru  atingerea obiectivelor programului.

Cererea de finantare are trei sectiuni:

o         Sectiunea generala;

o         Sectiunea specifica;

o         Sectiunea economica.

Sectiunile vor fi completate integral, respectand ordinea paginilor si conditiile de conformitate enumerate mai jos:

·     Cererea de finantare se completeaza in limba romana in format electronic, cu masina de scris sau de mana si se depune la sediul Biroului Regional de care apartine potentialul beneficiar in trei exemplare: un original si doua copii. Daca se completeaza in format electronic, formularul Cererii de finantare se depune in format electronic (pe discheta) si in format tiparit (pe hartie). Daca se completeaza cu masina de scris sau de mana, formularul Cererii de finantare se depune numai in format tiparit.

·       Se va respecta formatul cererii de finantare (cu incadrarea in pagina) asa cum este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid.

·     Fiecare dintre cele trei exemplare ale Cererii de finantare, trebuie sa aiba atasate anexele tehnice si administrative solicitate in capitolul H al formularului de cerere de finantare (lista documentelor justificative 6.1 - 6.21). Dosarul, care include si cererea de finantare va fi legat, paginat si opisat, numerotarea filelor facandu-se manual in partea dreapta sus a fiecarui document, in ordine de la 1 la n, unde n este numarul ultimei file a dosarului.

·     Exemplarul original va avea inscrisa pe coperta, in partea superioara dreapta, mentiunea „ORIGINAL” si va fi stampilat de catre solicitant si semnat de catre responsabilul legal al proiectului pe fiecare foaie completata.

·     Copiile vor fi stampilate si semnate de catre responsabilul legal al proiectului cu mentiunea „conform cu originalul”. Cele doua exemplare copie vor avea inscrise pe coperta in partea superioara dreapta, mentiunea „COPIE 1 „si respectiv „ COPIE 2 „

·     Documentele justificative anexate (ex. Bilantul contabil, diploma de studii, Certificat Unic de Inregistrare etc.),  care raman in posesia solicitantului, trebuie semnate pentru conformitate de catre responsabilul legal cu mentiunea „conform cu originalul”. Conformitatea acestor documente va fi constatata in urma verificarii pe teren efectuata de expertul DADR. Daca cel putin un document aflat in dosar nu este conform cu originalul aflat la solicitant, cererea de finantare va fi declarata neeligibila;

·     Documentele justificative vor fi anexate in ordinea opisului de la sfarsitul Cererii de finantare, indicandu-se numerele de pagina la care se afla fiecare document. La cele 3 exemplare ale cererilor de finantare, se vor anexa documente justificative, in original sau copie, dupa cum se precizeaza in instructiunile de completare a cererii de finantare;

·     Fiecare exemplar al cererii de finantare (inclusiv anexele aferente) trebuie sa aiba inscrise pe coperta numarul de referinta al sesiunii de proiecte, numele complet al solicitantului, adresa completa a acestuia si denumirea proiectului (identice cu cele precizate in cererea de finantare). Toate aceste mentiuni se vor face cu caractere majuscule (litere mari).

 

B. Depunerea cererii de finantare

In functie de regiunea de dezvoltare unde este localizat proiectul, Cererea de finantare trebuie depusa personal de catre unul din cei doi responsabili de proiect la Serviciul Implementare Program din cadrul Biroului Regional de care apartine, conform tabelului prezentat mai jos. Cererea de finantare poate fi depusa si de catre un imputernicit al reprezentantului legal de proiect, care va face dovada imputernicirii printr-o procura speciala in original.

Cererile trimise sau depuse prin orice alte mijloace sau la alte adrese nu vor fi luate in considerare.

Cererile de finantare se depun in sesiuni lunare, intre prima si ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pana la ora 16.00. Orice cerere adusa pentru depunere dupa termenul limita nu va fi acceptata pentru a fi depusa.

In fiecare zi de vineri cererile de finantare se vor primi pana la ora 12.00. Daca ultima zi de depunere este zi de vineri cererile de finantare se vor depune pana la ora 16.00. In cazul in care in ultima zi lucratoare a sesiunii lunare numarul ridicat de solicitanti nu permite efectuarea conformitatii in aceeasi zi, se respecta urmatoarea regula:

- beneficiarii vor primi bonuri de ordine;

- fiecare exemplar al cererii de finantare (inclusiv anexele aferente), trebuie introdus in cate un plic care trebuie sa aiba inscrise numarul de referinta al Cererii de proiecte, numele complet al solicitantului, adresa completa a acestuia si denumirea proiectului (identice cu cele inscrise in cererea de finantare). Pe fiecare plic se va inscrie cuvantul „original” sau „copie”, dupa cum este cazul. Toate aceste mentiuni se vor inscrie pe plic, citet, cu caractere majuscule si diacritice.

Desfasurarea sesiunilor lunare si fondurile disponibile pentru fiecare sesiune sunt anuntate public prin publicarea anuntului de licitatie in trei cotidiene nationale, in prima zi lucratoare aferenta sesiuniila inceputul fiecarei luni si prin pagina de internet a Agentiei SAPARD (www.sapard.ro).

Biroul Regional (BRIPS)

Judete arondate

Sediu

Director BRIPS

Telefon 

Adresa

Biroul Regional 1

Nord-Est

Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

Iasi

Eugen Ticau

0232 262 697

0232 262 696 fax

sapard_ne@yahoo.com

Str. Stefan cel Mare, 47-49, Iasi

Biroul Regional 2

Sud-Est

Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

Constanta

Mircea Solomon

 0241 617 122,  617 066

 0241 617 122 fax

sapard2@gmb.ro

Str. Revolutiei din 22 dec, nr. 18 a, Constanta

Biroul Regional 3

Sud-Muntenia

Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

Targoviste

Dorina Comsa

0245 620 241tel/fax

sapard3tgv@minisat.ro

Str. Mircea cel Batran, nr 12

Biroul Regional 4

Sud-Vest Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

Craiova

Daniel Popescu

0251 406 402

0251 406 401 fax

sapardcraiova@oltenia.ro

Str. Unirii nr. 19, Craiova, jud. Dolj

Biroul Regional 5

Vest

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Timisoara

Liviu Picior

 0256 432 223

 0256 432 265 fax

sapard5@mail.dnttm.ro

P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara

Biroul Regional 6

Nord-Vest

Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare

Satu-Mare

Sorin Radu

0261 768 707

0261 806 023 fax

brips6nv@yahoo.com

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, Satu-Mare

Biroul Regional 7

Centru

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

Alba-Iulia

Ana Goia Mocan

0258 810 433

0258 810 335 fax

sapard7@cristalsoft.ro

P-ta. Iuliu Maniu nr. 13, cod 2500 Alba-Iulia

Biroul Regional 8

Bucuresti-Ilfov

Bucuresti, Ilfov

Bucuresti

Cornel Vasiliu

311 06 16/13/65

brips8@k.ro

Piata Rosetti nr.4, etaj 6, sectorul 2

Nerespectarea acestor conditii poate duce la respingerea cererii.

Este responsabilitatea solicitantului sa prezinte o cerere de finantare in care toata informatia solicitata de Agentia SAPARD sa fie completa si conforma cu realitatea. Documentatia incompleta sau care nu este conforma cu realitatea genereaza prelungirea perioadei de procesare a cererii de finantare putand conduce la intarzierea selectiei proiectului in cauza sau chiar la respingerea acestuia pe motivul neeligibilitatii.

La BRIPS sunt verificate, in prezenta solicitantului, respectarea conditiilor obligatorii de conformitate privind forma, existenta tuturor documentelor justificative cerute in cererea de finantare si furnizarea tuturor informatiilor. In baza celor constatate experul din cadrul BRIPS completeaza „Fisa de verificare a conformitatii”.

Daca cererea de finantare este conforma: reprezentantul solicitantului va semna in Fisa de verificare a conformitatii, care, impreuna cu cele trei exemplare ale cererii de finantare vor fi inregistrate sub acelasi numar. O copie a Fisei de verificare a conformitatii va fi inaintata solicitantului si ori de cate ori solicitantul se va adresa Agentiei SAPARD in legatura cu proiectul sau, va trebui sa mentioneze numarul de inregistrare specificat pe fisa de verificare a conformitatii.

Daca cererea de finantare nu este conforma: reprezentantul solicitantului va semna Fisa de verificare a conformitatii care va fi inregistrata. O copie a Fisei va fi inmanata solicitantului, care va putea sa completeze/modifice cererea de finantare si sa o redepuna, la o data ulterioara.

Exemplarul original al cererii de finantare  poate fi returnat solicitantului, la cererea acestuia. In acest caz, reprezentantul solicitantului depune la registratura Agentiei SAPARD (sediul central) o Cerere de restituire a exemplarului original al cererii de finantare, emisa, inregistrata si semnata de catre solicitant (formular Mxy-E0.2). In baza cererii, inregistrata la Agentia SAPARD si avizata de Directorul General ala Agentiei, seful Serviciului Evaluare Selectare va dispune completarea unui Proces verbal de restituire a exemplarului original al cererii de finantare (formular Mxy – E03).

Procesul verbal de restituire se intocmeste in doua exemplare semnate in original de catre seful Serviciului evaluare Selectare – pentru predare si de reprezentantul solicitantului – pentru primire. Procesul verbal de restituire va avea acelasi numar de inregistrare cu cel al Cererii de restituire. Un exemplar original al Procesului verbal va fi inmanat reprezentantului solicitantului dupa obtinerea aprobarii din partea Directorului General al Agentiei SAPARD.

Formulare Mxy-E0.2 si Mxy- E0.3 sunt disponibile la sediile BRIPS sau pe pagina de internet a agentiei www.sapard.ro, sectiunea „Instructiuni privind evaluarea, selectarea si contractarea proiectelor”

    

Atentie! Expertul BRIPS va verifica in baza de date daca acelasi solicitant a depus aceeasi cerere de finantare de cel mult trei ori si a fost declarata neconforma de fiecare data. In cazul in care cererea de finantare a fost declarata de trei ori neconforma, ea nu mai poate fi depusa.

               

C. Evaluarea si selectia cererilor de finantare

 

Dosarul cererii de finantare va fi verificat si evaluat de catre Agentia SAPARD, cu asistenta din partea DDR – DADR, din structura MAPDR. Verificarile pe teren vor fi anuntate in timp util.

Expertii verificatori pot solicita documente sau informatii suplimentare referitoare la dosarul cererii de finantare, daca pe parcursul verificarii criteriilor de eligibilitate si evaluarii criteriilor de selectie se constata necesitatea furnizarii lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, in maximum 5 zile lucratoare, documentele si informatiile cerute.

 

Numai proiectele eligibile vor face obiectul procesului de selectare si ulterior, contractare.

Agentia SAPARD va face public rezultatul sesiunii de proiecte pe site-ul agentiei (www.sapard.ro) iar fiecare solicitant va fi informat in scris privind declararea eligibilitatii si data de semnare a contractului, sau dupa caz, respingerea cererii de finantare precizandu-se motivele respingerii.

Decizia de respingere a unei cereri sau de a nu acorda ajutor financiar nerambursabil va fi facuta pe urmatoarele baze:

·         Cererea este incompleta sau nu este conforma cu conditiile administrative impuse;

·         Solicitantul nu indeplineste conditiile de eligibilitate;

·         Proiectul este neeligibil (de exemplu, activitatea propusa nu este acoperita de Program, proiectul depaseste durata maxima alocata, costul total eligibil al proiectului etc.);

·         Punctajul total al criteriilor de selectie este inferior aceluia pentru proiectele selectate in limita sumelor maxime disponibile pentru respectiva cerere de proiecte;

·         Orice alt obiectiv sau motiv care se considera ca nu corespunde cu termenii si conditiile Programului.

Contestatiile vor fi transmise in scris Agentiei SAPARD in termen de maxim 30 de zile de la anuntarea rezultatelor cererii de proiecte.

Proiectele declarate eligibile, dar care nu au fost selectate, pot participa la urmatoarele sesiuni de proiecte dupa ce isi vor fi actualizat avizele expirate, in acelasi regim cu proiectele inscrise la licitatia respectiva

Data prevazuta pentru selectie este de maxim 40 de zile dupa termenul limita de depunere a cererilor de finantare.

Data prevazuta pentru notificarea rezultatelor este de maxim 60 de zile dupa termenul limita de depunere a cererilor de finantare.

D. Contractul de finantare

Dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile, in functie de tipul proiectului, se procedeaza dupa cum urmeaza :

A. Achizitii independente (nu presupun intocmirea unui proiect tehnic) – se continua cu punctul C. – contractul de finantare

B. Proiecte complexe (presupun intocmirea unui proiect tehnic) – se va trimite beneficiarului o notificare pentru demararea realizarii proiectului tehnic si obtinerea ofertelor de lucrari, utilaje, echipamente tehnologice, etc.. In termen de 60 de zile de la data notificarii beneficiarul se prezinta la BRIPS cu proiectul tehnic in vederea obtinerii avizului de principiu.

b.1 Daca se obtine avizul de principiu pentru proiectul tehnic, beneficiarul va prezenta in termen de maximum 30 de zile calendaristice, din momentul primirii avizului de principiu, urmatoarele : bugetul final, proiectul tehnic final si raportul de selectie a ofertelor privind lucrari, utilaje, echipamente tehnologice, etc..

b.2 In cazul in care nu se obtine avizul de principiu (motive: schimbarea solutiei tehnice propuse prin studiu de fezabilitate, renuntarea la anumite actiuni prevazute prin studiu de fezabilitate, etc.) beneficiarul este obligat sa prezinte proiectul tehnic modificat in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicarii acestui fapt de catre BRIPS. Dupa obtinerea avizul de principiu pentru proiectul tehnic, la a doua prezentare, beneficiarul va prezenta in termen de maximum 15 zile calendaristice, din momentul primirii avizului de principiu, urmatoarele : bugetul final, proiectul tehnic final si raportul de selectie a ofertelor privind lucrari, utilaje, echipamente tehnologice, etc..

b.3 Dupa depunerea documentelor mentionate anterior in termenul specificat se trece la punctul c.

b.4 In cazul depasirii termenelor prevazute anterior pentru prezentarea documentatiei cerute, beneficiarului i se retrage decizia de acordare a fondurilor.

C. Contractul de finantare Dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile, beneficiaru  va incheia un contract de finantare, in conformitate cu contractul cadru de finantare al Agentiei SAPARD prezentat integral in Anexa III2.  

Valoarea contractului de finantare este exprimata in RON in conformitate cu Bugetul final al proiectului si va fi calculata prin conversia sumei aprobate din Euro in RON.

Pentru stabilirea incadrarii in limitele prevazute in Fisa Tehnica a masurii (min. 5.000 si max.500.000 euro) la data semnarii Raportului de selectie de catre Directorul General al Agentiei Sapard se va face conversia la cursul de schimb Euro-RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene -  <http://www.ecb.int/index.html> - din penultima zi lucratoare a lunii precedente sesiunii de depunere a proiectelor.

In maximum 30 de zile de la semnarea contractului de finantare beneficiarul va depune la BRIPS dosarele de selectie de oferte prevazute in proiect (respectand instructiunile din Anexa IV la Contract)  si  declaratia de esalonare a platilor.

 E. Plata ajutorului financiar nerambursabil

Programul SAPARD nu acorda plati in avans, doar ramburseaza cheltuielile deja facute, cu exceptia cheltuielilor precizate la paragraful Ajutorul financiar nerambursabil care poate fi obtinut in cadrul acestei Masuri..

Executia proiectului se efectueaza din surse financiare proprii ale beneficiarului, pana cand este acordata finantarea SAPARD. Rambursarea se face in RON pe baza unei cereri de plata, la care se anexeaza documentele justificative (facturi, contracte, ordine de plata, etc.).

Solicitantii pot sa opteze pentru o singura transa de rambursare sau maxim 3, care acopera intreaga cheltuiala eligibila a proiectului.

Rambursarile sunt facute in termen de maxim 90 de zile de la data inregistrarii cererii de plata conforme la Biroul Regional. 

Platile se vor face conform instructiunilor de plata prezentate in Anexa V la Contractul de finantare (Anexa 2 la Ghidul solicitantului).

F. Alte informatii

Toate notificarile catre solicitanti/beneficiari, din partea Agentiei SAPARD, in orice faza a programului, se fac pe baza de aviz postal/fax cu confirmare de primire. Data confirmarii de primire va fi data de referinta de la care se va calcula termenul in care solicitantul/beneficiarul este obligat sa raspunda solicitarilor adresate de catre Agentia SAPARD.

Pentru orice alte informatii referitoare la programul SAPARD, solicitantii se pot adresa atat la sediul central al Agentiei SAPARD cat si la sediile Birourilor Regionale de Implementare a Programului SAPARD.

Orice persoana juridica sau fizica are dreptul sa elaboreze un proiect SAPARD, luand in considerare faptul ca nu exista nici un organism acreditat in acest sens, nici de catre Agentia SAPARD, nici de catre Uniunea Europeana.

Un solicitant isi poate retrage proiectul depus, declarat conform si care se afla in proces de evaluare la BRIPS si STD, prin completarea formularului E.02 si depunerea acestuia la sediul central al Agentiei SAPARD.

Conform articolului 4 - Conflict de interese, din ANEXA I - Prevederi Generale a Contractului de Finantare dintre Agentia SAPARD si beneficiarii fondurilor nerambursabile, 'Beneficiarul trebuie sa adopte o asemenea conduita pentru a evita conflictul de interese.”  

In general, situatiile care pot da nastere la conflicte de interese sunt cele care pot rezulta din relatiile pe care Beneficiarul le are cu persoane fizice si/sau juridice implicate in implementarea proiectului.

Beneficiarul trebuie sa evite stabilirea oricaror relatii cu persoane fizice si/sau juridice care ar putea prejudicia indeplinirea in mod obiectiv de catre oricare parte a obligatiilor si responsabilitatilor rezultate din implementarea proiectului. Orice astfel de situatie trecuta sau prezenta identificata pe parcursul derularii contractului de finantare, trebuie notificata in scris de beneficiar catre Agentia SAPARD, pentru a fi analizata.

Prin evitarea situatiilor conflictuale, Beneficiarul se asigura ca interesele proiectului primeaza tuturor celorlalte interese.

In urma verificarilor efectuate asupra dosarelor de achizitii depuse de beneficiarii privati ai Programului, au fost identificate ca posibile urmatoarele tipuri de potential conflict de interese:

Ř       furnizori de bunuri, lucrari sau servicii in cadrul proiectelor SAPARD sunt societati comerciale care au actionari comuni cu cei ai societatii comerciale beneficiare;

Ř       persoane fizice care au legaturi de rudenie cu actionarii sau administratorii societatii comerciale beneficiare sunt prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigentie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica);

Ř       functionari publici, angajati in administratiile centrale sau locale, sunt prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigentie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica);

Exemplele de mai sus nu au un caracter limitativ.

In cazul in care Certificatul de urbanism / Fisa tehnica emisa de Agentia de Protectia Mediului / Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite de solicitant, se vor depune in cadrul proiectului actele de transfer precum si o copie a adresei de instiintare inregistrata la organul emitent, conform urmatorului model.

Model

ADRESA DE INSTIINTARE

Pentru informare:

Catre:

Primaria comunei

Agentia de Protectia Mediului ..

Directia sanitara veterinara .

Directia de sanatate publica

Intrucat,

In cazul transferului de proprietate prin act notarial (contract de vanzare cumparare, donatie etc.) in cuprinsul aceluiasi act se specifica faptul ca odata cu proprietatea, se transfera si dreptul de folosinta al actelor anexe: certificat de urbanism, avizul si, daca este cazul, autorizatia de mediu, avizul si, daca este cazul, autorizatia sanitar veterinara, avizul si, daca este cazul, autorizatia sanitara emise deja pe numele vechiului proprietar, dar numai cele care mai sunt in termen la momentul vanzarii si in momentul depunerii proiectului la Agentia SAPARD.

Noul proprietar, persoana fizica/ juridica a urmarit perioadele de valabilitate ale actelor anexe preluate si va solicita altele noi numai la expiratea celor vechi.

Noul proprietar poate solicita alte avize si autorizatii pentru proprietatea achizitionata numai in cazul in care nu este de acord cu solutia constructiva solicitata de vechiul proprietar si in acesta situatie depune o noua documentatie pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor pentru noua solutie dorita.

Am emis urmatoarea

Declaratie

Subsemnatul <denumirea solicitantului> am preluat prin <actul de transfer, autentificat la notariatul <identificare notariat>, in data de < .. > , toate drepturile si obligatiile ce decurg din Certificatul de urbanism nr. .. / .. eliberat de <organismul emitent> pe numele <celui care cedeaza>, privind imobilul <tip imobil> in suprafata de .. mp. situat in <amplasarea>, intabulat <datele intabularii>.

Va informam ca am preluat avizul nr. din data de eliberat de <institutia emitenta>, pentru <tipul proiect>.

Ma oblig sa respect avizul emis si cerintele impuse de accesarea fondurilor SAPARD. 

Numele si prenumele responsabilului legal ..

Data

Semnatura ..

Stampila societatii

In perioada de la inceputul anului pana la termenul limita de depunere si verificare a bilantului pe anul precedent dee catre Administratia finantelor publice, conform Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice pentru anul precedent,  se va proceda astfel:

- atat pentru proiectele deja depuse cat si pentru cele ce urmeaza sa fie depuse in aceasta perioada, solicitantii vor depune Declaratia pe propria raspundere, conform modelului de mai jos.

Model

Declaratie pe propria raspundere

Referitoare la rezultatul net al exercitiului financiar 

Prin aceasta declaratie subsemnatul <nume, prenume reprezentant legal> reprezentat legal al <denumire solicitant> care solicita asistenta financiara nerambursabila prin programul SAPARD pentru proiectul <titlu proiect> declar pe propria raspundere:

-          Rezultatul net al exercitiului financiar aferent anului precedent este pozitiv,

-          voi depune la Agentia SAPARD-Serviciul Evaluare selectare bilantul aferent anului precedent dupa verificarea de catre Administratia Finantelor Publice, pina la termenul limita de depunere si verificare a bilanturilor. De asemenea voi reface si redepune Sectiunea economica a cererii de finantare in care voi modifica numai in foaia ’Bilant&CPP’ in conformitate cu bilantul aprobat.

-          sunt de acord ca pentru proiectul depus sa fie finalizata evaluarea numai dupa depunerea bilantului verificat de Administratia Finantelor Publice,

-          sunt de acord ca in cazul in care nu depun bilantul aferent anului precedent pina la data limita de depunere si verificare a bilanturilor proiectul sa fie declarat neeligibil.

Intocmit

<reprezentantul legal>

Data                                                                                                                       Stampila solicitantului

Semnatura

* * *

INFORMATII PRIVIND AQUIS-UL COMUNITAR

Acquis-ul comunitar inseamna:

a) dispozitiile Tratatului instituind Comunitatea Europeana, semnat la 25 martie 1957 la Roma, ale Tratatului privind Uniunea Europeana, semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht , si ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, semnat la Roma la 25 martie 1957, precum si ale tuturor acordurilor care le-au modificat in timp, inclusiv tratatele privind aderarea noilor membri;

b) regulamentele, directivele si deciziile emise de institutiile Uniunii Europene, ca acte cu putere obligatorie , precum si celelalte acte adoptate de institutiile Uniunii Europene, cum ar fi declaratii, rezolutii, strategii comune, actiuni comune, pozitii comune, concluzii, decizii-cadru, rezolutii si altele de acest fel

c) conventiile multilaterale deschise numai statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cele deschise unui numar mai mare de state, la care statele membre ale Uniunii Europene si, dupa caz, Comisia Europeana sunt parti, desemnate ca atare de catre acestea din urma ca facand parte din acquis;

d) jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.

Acquis-ul comunitar cuprinde in sens larg pe langa acte legislative si practicile, conceptele, politicile si programele UE.

Consiliul European de la Copenhaga (21 - 22 iunie 1993) a definit printre criteriile pentru aderarea la Uniunea Europeana si preluarea acquis-ului comunitar dezvoltat de Uniunea Europeana de la fondarea sa.

Tarile candidate sunt obligate sa adopte in legislatia nationala acquis-ul comunitar.

Programele europene prin care se sprijina aderarea sunt:

_ PHARE, destinat dezvoltarii institutionale si sprijinirea investitiilor in sens larg, inclusiv armonizarea legislativa. Una

dintre prioritatile programului in anul 2000 este sprijinirea liberalizarii sectorului energie.

_ ISPA, definit prin reglementarea 1267 din 21 iunie 1999. El acopera sectoarele mediu si transport, pentru perioada 2000-

2006

_ SAPARD, orientat spre agricultura,

Legislatia europeana este structurata astfel:

Legislatia in vigoare

_ Tratatul Comunitatii Europene, care prevede legislatia primara

_ Directive

_ Reglementari

_ Decizii

Legislatia propusa (defineste perspectiva)

_ Recomandari

_ Rezolutii

_ Comunicari

Directivele au caracter de lege generala ce trebuie introduse in legislatia nationala in mod specific. Tarile trebuie sa pregateasca astfel de legi nationale.

Reglementarile sunt specifice (de exemplu etichetarea din punct de vedere al eficientei energiei). Reglementarile nu se transpón in legislatia nationala, ci devin automat parte a legislatiei nationale. Deci Romania trebuie deja sa pregateasca alinierea la reglementari.

Deciziile sunt acte legislative foarte specifice, cu aplicabilitate directionata in anumite tari si cu influenta limitata.

Fiecare act normativ comunitar trebuie inteles in contextul general al politicilor comunitare din fiecare sector. Prezentarea politicilor comunitare este in primul rand facuta in “cartile verzi” si “cartile albe”.

“Cartile verzi” sunt comunicari oficiale ale Comisiei privind politicile in diferite domenii sau sub-domenii. Ele sunt adresate partilor interesate (grupuri de interese, operatori economici, institutii comunitare etc.) pentru a declansa un dialog cu acestea privind problemele in cauza.

“Cartile albe” urmeaza, de regula, dezbaterilor determinate de “cartile verzi” si contin propuneri de legiferare sau de actiune in domeniile/sub-domeniile respective, contribuind efectiv la dezvoltarea politicii comunitare in aceste privinte.

(ENERO- octombrie.2001- O ANALIZA A ACQUIS-UL COMUNITAR, CA O REFERINTA PENTRU POLITICA ENERGETICA IN ROMANIA)

Situatia Romaniei:

Romania si-a defint clar vointa politica de integrare in UE si exista structuri bine definite ce urmaresc acest lucru. Fiecare tara, inclusiv Romania, are un Parteneriat de Aderare completat de un Program National pentru Adoptare a Acquis-ului.

In faza actuala, in care Romania este stat candidat la aderare, importanta acquis-ului comunitar decurge din faptul ca Romania trebuie sa preia si sa aplice legislatia comunitara in ritmul in care doreste sa se apropie de momentul admiterii ei ca membru al UE

(site: http://europa.eu.int/comm/enlargement).

Adoptarea acquis-ului comunitar

Adoptarea si punerea in aplicare a totalitatii legislatiei comunitare reprezinta principala problema cu care se confrunta tarile candidate, deoarece necesita consolidarea administratiei si a sistemelor juridice, precum si o adaptare drastica a infrastructurii tarilor candidate pentru a se conforma normelor comunitare, mai ales in materie de mediu si pentru a dezvolta veritabile retele in materie de transport, energie si telecomunicatii. Pentru a facilita aceste ajustari considerabile, au fost furnizate tarilor candidate ajutoare de preaderare. Este posibil ca tarile candidate sa ceara perioade tranzitorii intre aderarea lor si momentul in care vor fi capabile sa aplice, in intregime, legislatia comunitara. Totusi, aceste perioade de tranzitie tebuie sa fie cat mai scurte posibil si limitate la anumite sectoare specifice.

Romania a inchis negocierile la Capitolul 7 Agricultura.

Prin Documentul de Pozitie, Romania accepta in intregime aquisul comunitar pentru capitolul 7, asumandu-si raspunderea ca la momentul aderarii, sa fie capabila sa aplice in totalitate transpunerea acestuia, cu micile exceptii cu caracter temporar (perioade de tranzitie), solicitate.

Perioade de tranzitie

3 ani, pana la 31.12.2009 – modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui (28 unitati), precum si pentru organizarea centrelor de colectare si a celor de standardizare lapte

3 ani, pana la 31.12.2009 - conformarea la cerintele comunitare a fermelor de animale de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut

3 ani, pana la 31.12.2009 – modernizarea, retehnologizarea unitatilor de taiere si alinierea la cerintele europene unitatilor de procesare a carnii (carne rosie – 26 unitati, carne pasare – 2 unitati)

- Perioadele de tranzitie pina in 2009 au fost cerute tocmai pentru a putea a oferi fermierilor si procesatorilor suficient timp pentru a se racorda la cerintele UE,

- Incepind cu 2007 fermierii care obtin cota si procesatorii vor beneficia de sprijin substantial prin pilonul de dezvoltare rurala, avand 3 ani la dispozitie ca sa foloseasca veniturile suplimentare astfel obtinute pentru a se conforma cerintelor UE

(www.mapam.ro)

Inchiderea negocierilor la Capitolul 7 Agricultura  inseamna recunoasterea  faptului ca legislatia romana este armonizata cu legislatia comunitara in acest domeniu.

*  *  *

A N E X E

 

l a

G H I D U L  S O L I C I T A N T U L U I


Anexa 1

Model Cerere de finantare


Anexa 2

Model contract de finantare

CONTRACT CADRU

Nr. C. /..

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI SPECIAL DE PREADERARE PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

SAPARD - ROMANIA

Intre:

                 AGENTIA SAPARD - Romania, cu sediul in str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucuresti, Tel.40-21-311.09.33/Fax40-21315.67.79; email:sapard@sapard.ro, reprezentata legal de., in functia de Director General, in calitate de Autoritate Contractanta, pe de o parte,

si

                 Persoana Juridica /Persoana Fizica autorizata, infiintata/autorizata la data de, Cod Unic de inregistrare/Autorizatie ,cu sediul in Str., Judetul., cod postal.., Tel.,  Fax ..,  Reprezentata prin . in functia de                              

Identificat prin B.I / C.I / PASS  Seria  . Nr..CNP  . in calitate de Beneficiar pe de alta parte ,

au convenit incheierea prezentului contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare  nr. F ……………..in urmatoarele conditii:

Articolul 1 – Obiectul Contractului

1 (1)   Obiectul acestui Contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta, pentru punerea in aplicare a Proiectului nr.………………. intitulat: <titlul>

1 (2)   Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile stabilite in acest Contract, care este constituit din Contractul cadru si anexele acestuia, pe care Beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta.

          Cererea de finantare depusa de beneficiar,rezultata in urma verificarilor modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare –selectare devine obligatorie pentru beneficiar. 

Bugetul indicativ din cererea de finantare rezultat in urma avizarii procedurii de selectie de oferte devine Anexa III la prezentul contract

1 (3)   Beneficiarul accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa desfasoare Proiectul pe propria raspundere.

Articolul 2 – Durata de executie

         2 (1)   Executarea prezentului contract va incepe la data semnarii acestuia de catre ambele parti si conform Prevederilor generale specificate in Anexa I, care face parte integranta din prezentul contract.

2 (2)   Durata de  executie a investitiei asa cum se mentioneaza in, graficul de realizare a investitiei din Studiul de Fezabilitate (pentru achizitii independente) sau Proiectul Tehnic  ( pentru achizitii complexe), este de<…. luni>. Termenul limita de finalizare  pentru proiectele selectate in cadrul sesiunii de depunere a   proiectelor  Mx.y. n/- D este de maxim 2 ani, in functie de complexitatea investitiei.

Aceasta reprezinta data pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata.

Durata de valabilitate a contractului cuprinde perioada de executie a investitiei, la care se adauga 5 ani de la data ultimei plati facuta de Autoritatea Contractanta.

Contractul va intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contracte.

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3 (1)     Valoarea totala eligibila a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta este estimata la <suma> in RON (cifre si litere)

3 (2)  Agentia SAPARD se angajeaza sa acorde o finantare nerambursabila de maxim<……> RON (cifre si litere), echivalenta cu maximum……… …% din valoarea totala eligibila a Proiectului specificat in paragraful 3 (1); suma finala va fi stabilita in conformitate cu articolului 16 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Modalitatea de plata

4 (1)   Beneficiarul va intocmi rapoarte tehnice si financiare pentru a fundamenta cererile de plata in conformitate cu articolul 2 din Anexa I;

4 (2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plata autorizate de Agentia SAPARD   depuse de           beneficiari si insotite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plata se face in urma verificarilor documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerintelor Agentiei SAPARD prezentate in Instructiuni de plata, Anexa V la prezentul contract.

4 (3) Beneficiarul poate opta  pentru plata finantarii nerambursabile in maximum trei transe (respectiv 5 transe pentru masura 1.1)

Articolul 5 - Dispozitii de plata

5 (1)   Plata se va efectua pe baza declaratiilor de cheltuieli facute de beneficiar in conformitate cu articolul 2 din Anexa I.

5 (2)  Platile se vor efectua in RON in urmatorul cont:

                        cont numarul:               

                        detinator:                                                        

                        denumire/adresa Bancii sau Trezoreriei de Stat:         

5 (3) Pentru rambursarea fiecarei transe de plata termenul limita de efectuare a acesteia este de 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata.

Articolul 6 – Anexe

6                    Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul Contract si sunt parte integranta a acestuia, avand aceiasi forta juridica:

Anexa I:        Prevederi Generale

  Anexa II :   Panouri cu afisare temporara si placi cu amplasare permanenta cu informatii             privind participarea Uniunii Europene

Anexa III       Bugetul indicativ si planul financiar

Anexa IV       Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati

Anexa V        Instructiuni de plata

Articolul 7

7(1) Prezentul contract obliga partile sa respecte intocmai si cu buna credinta fiecare dispozitie a acestuia in conformitate cu principiul obligativitatii contractului intre partile contractante in temeiul articolului 969 din Codul civil si dispozitiilor Acordului multianual de finantare incheiat intre Romania si Comisia Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

7(2) Prezentul contract constitue titlul executoriu.

Incheiat in doua exemplare originale in limba Romana, un original fiind pentru Autoritatea Contractanta si un original pentru Beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

Nume/prenume

Semnatura

Data

Pentru Autoritatea Contractanta

Director General

Nume/prenume

Semnatura

Data

Director economic                                                                                                    

Vizat Control Financiar Preventiv Delegat

Nume/prenume                                                      

Semnatura

Nume/prenume                                                       

Semnatura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu                    

Nume/prenume                                                       

Semnatura

 

Compartiment Juridic

Nume/prenume

Data :

Semnatura

 


ANEXA I

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Obligatii generale

1 (1) Beneficiarul trebuie sa asigure executarea Proiectului in conformitate cu descrierea acestuia cuprinsa in Cererea de finantare aprobata.

Achizitiile realizate de organismele private, trebuie sa fie originare din tarile precizate in Acordul Multianual de Finantare, cu modificarile si completarile ulterioare si vor consta din:

(i)          Servicii, lucrari, utilaje si alte bunuri;

(ii)                 Bunuri si echipamente procurate de un contractor pentru contracte de lucrari sau servicii, daca bunurile si echipamentele sunt destinate sa devina proprietatea proiectului pe toata durata executarii prezentului contract.

Regulile privind achizitiile realizate de catre organismele private sunt emise de catre Autoritatea Contractanta, iar Beneficiarul finantarii nerambursabile este obligat sa le respecte conform Anexei IV - Instructiuni privind achizitiile pentru beneficiarii privati.

Nu sunt eligibile costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari care depasesc echivalentul in RON a 10.000 EURO, pentru care Beneficiarul nu a obtinut oferte de la cel putin trei furnizori, inclusiv pentru studiul de fezabilitate si planul de afaceri, originalele acestora fiind incluse in declaratia de cheltuieli.

Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata autoritatii contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea vreunei parti din proiect este strict interzisa.

1 (2) Beneficiarul trebuie sa implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat si in concordanta cu acest contract.

Articolul 2 – Obligatii privind informarea si raportarea financiara si tehnica

2 (1) Beneficiarul este obligat sa intocmeasca si sa ataseze la fiecare cerere de plata rapoarte de executie, respectand Instructiunile de Plata- Anexa V la prezentul contract.

                                 

2 (2) Beneficiarul are obligatia sa furnizeze orice alte informatii de natura tehnica sau financiara solicitate de Autoritatea Contractanta.

Articolul 3 – Obligatii

3 (1) Beneficiarul se obliga sa respecte pe toata durata contractului, criteriile de eligibilitate si de selectie inscrise in cererea de finantare.

De asemenea, pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentia SAPARD Beneficiarul se obliga sa nu modifice substantial proiectul conform Art. 14 (2) al prezentului contract.

3 (2) Beneficiarul isi va asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derularii proiectului. Autoritatea Contractanta va fi degrevata de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa Beneficiarului.

3 (3) Pentru proiectele care presupun achizitiile complexe Beneficiarul este obligat sa depuna la BRIPS, in maxim 30 zile de la semnarea Contractului de Finatare, Declaratia de esalonare a platilor, intocmita conform Anexei V la Contract. Pentru proiectele care presupun achizitii independente, la Declaratia de esalonare a platilor se vor atasa si Dosarele de achizitii.

Articolul 4 - Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduita care va evita conflictul de interese si va informa imediat Autoritatea Contractanta despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui astfel de conflict.

Articolul 5 - Confidentialitate

Autoritatea Contractanta si Beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea rapoartelor si a oricarui document, informatie sau alt material de care se ia la cunostinta in prezentul contract. Informatiile pot fi furnizate doar autoritatilor competente.

Articolul 6 - Publicitate

6 (1) Autoritatea Contractanta cere ca, prin orice nota sau publicare facuta de Beneficiar privind Proiectul, incluzand o conferinta sau un seminar, trebuie sa specifice ca Proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeana. Beneficiarul trebuie sa faca referiri la Proiect si la contributia financiara a Comunitatii Europene in informatia oferita, in rapoartele interne si anuale si in orice relatie cu mass-media.

6 (2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de catre beneficiar in conformitate cu Anexa II a prezentului contract.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate / utilizare a rezultatelor si echipamentelor

7 (1) Drepturile de proprietate industriala si intelectuala rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului.

7 (2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda dreptul Autoritatii Contractante de a utiliza in mod liber asa cum crede de cuviinta, toate documentele care deriva din Proiect, in orice forma a lor.

Articolul 8 - Evaluarea Proiectului

8 (1) Daca Autoritatea Contractanta sau Comisia Europeana efectueaza evaluari pe durata executarii prezentului contract, Beneficiarul trebuie sa isi asume obligatia furnizarii Autoritatii Contractante, Comisiei Europene si/sau agentilor lor autorizati a oricarui document sau informatie in masura sa ajute ca evaluarea sa fie incheiata cu succes, si sa admita drepturile lor de acces descrise in Articolul 15 (2).

8 (2) Rezultatul oricarei evaluari va fi pus la dispozitia partilor contractante.

Articolul 9 - Amendament la Contract

9 (1) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor parti

9 (2) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie facut in scris printr-un act aditional si incheiat in aceleasi conditii ca si in Contractul original, inclusiv modificarea termenelor de rambursare.

9 (3) Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului acoperit prin contractul initial.

9 (4) Modificarile contractului pot fi efectuate numai in cursul perioadei de executie a proiectului, stabilita prin contract, si nu pot fi modificate retroactiv.

9 (5) Valoarea maxima eligibila aprobata si prevazuta in contract nu poate face obiectul modificarii prin act aditional.

9 (6) Pentru schimbarea adresei sediului social, schimbarea contului bancar sau inlocuirea responsabilului legal sau tehnic, Beneficiarul notifica Autoritatea Contractanta. Pentru schimbarea contului bancar si /sau a bancii notificarea va fi insotita de acordul scris al bancii creditoare daca Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinantarea proiectului. Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi insotita de documente justificative eliberate de autoritatile competente care vor fi ulterior avizate de Autoritatea Contractanta si devin parte integranta din contract.

Articolul 10 - Cesiunea

Contractul in integralitatea sa precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din acesta nu pot face obiectul cesiunii. In caz de imposibilitate, neimputabila Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluata de succesorii sai in drepturi, cu  aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante.

Articolul 11 – Incetarea contractului

11 (1) In cazuri exceptionale si temeinic dovedite inclusiv cazurile de forta majora Autoritatea Contractanta poate decide sa rezilieze Contractul printr-o notificare scrisa, fara a fi ceruta plata finantarii nerambursabile.

11 (2) Autoritatea Contractanta poate inceta executarea Contractului, fara sa faca instiintare si fara sa plateasca finantarea nerambursabila, in cazul incalcarii de catre Beneficiar a prezentului contract.

In aceasta eventualitate Autoritatea Contractanta va solicita restituirea completa a sumelor deja platite in cadrul Contractului.

Anterior rezolutiunii Contractului, Autoritatea Contractanta poate suspenda platile ca o masura de precautie, fara o avertizare prealabila dupa cum este specificat in acest articol.

11(3) In cazul in care Beneficiarul nu se prezinta in termen de 30 de zile de la semnarea contractului pentru depunerea declaratiei de esalonare a platilor,cu toate documentele specificate in Anexa V- Instructiuni de plata, contractul este desfiintat de drept.

Articolul 12 – Modificarea  duratei de executie a Contractului               

12 (1) Beneficiarul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta fara intarziere despre orice circumstanta probabila sa impiedice sau sa intarzie executarea contractului. Beneficiarul poate cere, cu cel putin 30 de zile inainte de sfarsitul perioadei de  finalizare a proiectului, prelungirea duratei de executie a contractului. Toate dovezile de sustinere necesare pentru aprobare trebuie sa insoteasca cererea. Durata de executare a contrctului se prelungeste corespunzator.

12 (2) Contractul trebuie sa ia sfarsit in termenul limita mentionat in Articolul 2 al prezentului Contract Cadru. Autoritatea Contractanta va informa Beneficiarul despre orice amanare a datei finale.

Articolul 13 - Legea aplicabila.

13 (1) Acest contract va fi guvernat de legea romana.

13 (2) In eventualitatea unei dispute intre Autoritatea Contractanta si Beneficiar, survenita din executarea acestui Contract, se va incerca solutionarea disputei pe cale amiabila. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila disputa va fi solutionata de instantele judecatoresti competente potrivit legii.

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 14 – Eligibilitatea cheltuielilor

14 (1)    Urmatoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finantarea Uniunii Europene in cadrul Programului, conform Acordului Multianual de Finantare:

(a) cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a terenurilor si cladirilor existente, indiferent daca leasingul are ca rezultat trecerea in proprietate a celui care ia in leasing;

(b) impozite, taxe vamale si taxe de import care:

i)  sunt recuperabile, rambursabile sau compensate prin orice mijloace;

ii) nu fac parte din sistemul fiscal general din Romania;

iii) poarta disproportionalitati in orice parte a Programului;

(c) costuri de exploatare, inclusiv costuri de intretinere si chirie;

(d) leasing, exceptand cazul in care leasingul are ca rezultat trecerea in proprietate a celui care ia in leasing;

(e) costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari care valoreaza mai mult de echivalentul in RON a 10.000 euro, pentru care Beneficiarul nu a obtinut oferte de la cel putin trei furnizori, originalele acestora fiind incluse in declaratia de cheltuieli la care se face referire in Articolul (8), (b) din Sectiunea A a Acordului multianual de finantare;

(f) comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

(g) costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro SAPARD;

(h) cheltuieli efectuate de catre administratia publica, incluzand Agentia SAPARD si in special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control;

(i) acea parte de costuri, precum onorariile platite arhitectilor, inginerilor sau consultantilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achizitii de patente si licente, costuri ce privesc pregatirea

si/sau implementarea unui proiect, direct legate de masura, care depasesc 12% din costul total eligibil al proiectului;

(k) cheltuiala legata de produsele sau serviciile care nu respecta prevederile mentionate in paragrafele 2.6 si 2.7 din Articolul 14 din sectiunea A a Acordului multianual de finantare;

(l) cheltuiala privind proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant inainte de incheierea proiectului fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;

(m) costuri promotionale, altele decat in interes comun;

(n) plata in natura;

(o) cheltuieli pentru cumpararea de echipament second-hand;

la care se va adauga:

 • Investitiile care sprijina vanzarea cu amanuntul,

·         Investitiile pentru construirea si modernizarea locuintelor;

 • Cheltuielile privind promovarea produselor prin expozitii, reclame si publicitate;
 • Achizitionarea de mijloace de transport cu exceptia celor specializate;

14 (2)    Proiectul ramane eligibil pentru co-finantarea Uniunii Europene numai daca nu sufera o modificare substantiala, pe perioada de valabilitate a contractului. Modificarile substantiale la un proiect sunt acelea care:

            afecteaza natura si conditiile de implementare sau ofera unei firme sau organism public un avantaj necuvenit si

            rezulta de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietatii unui articol din infrastructura, sau o incetare sau schimbare in localizare a investitiei.

Sprijinul acordat va fi recuperat daca obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat sau in cazul in care acestea au fost vandute sau inchiriate intr-o perioada de 5 ani dupa finalizarea proiectului (data ultimei plati).

Beneficiarul trebuie sa notifice Autoritatea Contractanta la aparitia oricarei modificari de mai sus.

Articolul 15 - Contabilitate si controale tehnice si financiare

15 (1) Beneficiarul trebuie sa tina inregistrari contabile sistematice si precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzantele profesionale. Pentru fiecare proiect trebuie tinuta o evidentiere separata, cu toate veniturile si cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.

15 (2) Beneficiarul trebuie sa consimta la inspectiile pe baza de documente sau la fata locului efectuate de Autoritatea Contractanta, Comisia Europeana si Curtea de Conturi a Comunitatii Europene asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile, in conformitate cu Acordul Multianual de Finantare dintre Romania si UE, ratificat prin Legea Nr. 316/2001, pe perioada de valabilitate a contractului. In acest scop, Beneficiarul se angajeaza sa acorde personalului Autoritatii Contractante, Comisiei Europene sau al Curtii de Conturi, sau altor personae mandatate de aceste institutii dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel incat sa permita verificarea lor. Beneficiarul este obligat sa informeze Autoritatea Contractanta de locul unde sunt arhivate documentele.

Articolul 16 - Suma finala a finantarii Comunitare

16 (1) Valoarea totala a ajutorului financiar care urmeaza a fi platita de Autoritatea Contractanta nu va depasi suma finantarii nerambursabile prevazuta la Articolul 3 (2) din Contractul Cadru .

16 (2) In cazul in care la sfarsitul proiectului, costurile eligibile sunt mai mici decat costul total estimat mentionat la Articolul 3 (2) al Contractului Cadru, contributia financiara acordata de Autoritatea Contractanta se va limita la valoarea corespunzatoare cheltuielilor efectiv realizate de catre Beneficiar.

Articolul 17 - Neregularitati, sume necuvenite si restituirea finantarii

17 (1) Prin ”Neregularitate” in acceptiunea prezentului contract, se intelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractului de finantare, rezultata dintr-o actiune sau omisiune de catre beneficiar, care printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea Comunitatii Europene si a Romaniei

17 (2) . Orice plata excedentara efectuata de catre Autoritatea Contractanta, constituie plata necuvenita iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite in termen de 5 zile calendaristice de la data confirmarii de primire a notificarii, din partea Autoritatii Contractante. Incepand cu a 6 a zi calendaristica se vor calcula dobanzi si penalitati, in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, la data respectiva, pentru fiecare zi de intarziere.

In cazul in care situatia prevazuta in aliniatul precedent a fost depistata inainte de efectuarea ultimei plati Autoritatea Contractanta poate decide diminuarea sumei rambursate incepand cu transa urmatoare pana la stingerea integrala a debitului la care se adauga valoarea dobanzilor si penalitatilor.

In cazul in care plata excedentara este depistata dupa efectuarea ultimei transe de plata si debitul nu a fost recuperat in totalitate, Autoritatea Contractanta va sesiza autoritatea  competenta, in vederea declansarii executarii silite, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.

17 (3) In cazul incalcarii de catre Beneficiar a prezentului contract Autoritatea Contractanta va inceta executarea contractului. In acest caz Autoritatea Contractanta  va solicita inapoierea sumelor deja platite in cadrul contractului si va aplica Beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. Mai mult, Autoritatea Contractantata poate aplica posibile sanctiuni in situatia neconformarii cu obligatiile de mai sus in conformitate cu prevederile  Acordului Multianual de Finantare, sectiunea A, art.5 (1) lit.d. 

17 (4) In cazul inregistrarii unei neregularitati rezultate din culpa Beneficiarului, acesta are obligatia sa restituie integral valoarea finantarii primite din partea Autoritatea Contractanta  in termen de 15 zile de la data confirmarii de primire a notificarii.

In cazul in care Beneficiarul nu se conformeaza acestei obligatii, Autoritatea Contactanta va stabili dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, la data respectiva pentru fiecare zi de intarziere.

Daca in termen de 15 de zile din momentul primirii celei de a doua notificari, Beneficiarul nu restituie integral sumele solicitate, inclusiv dobanzile si penalitatile, Autoritatea Contractanta va sesiza Autoritatea competenta in vederea declansarii executarii silite, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.

17 (5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritatii Contractante cad in sarcina exclusiva a Beneficiarului.

Articolul 18 - Forta majora.

18 (1) Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de inlaturat independent de vointa partilor contractante intervenit dupa data semnarii contractului, care impiedica executarea contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca. 

Pot constitui cauze de forta majora calamitatile naturale cum ar fi: cutremure, inundatii, alunecari de teren, razboi, revolutie, embargou etc.

 18 (2) Partea contractanta care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, sa transmita acte doveditoare in termen de cel mult 15 zile de la  data , producerii acesteia si este obligata sa-i comunice data incetarii cazului de forta majora, in termen de 5 zile, si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

 18 (3) Daca partile nu procedeaza la anuntare,in conditiile si termenele prevazute, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare.

 18 (4) Fiecare caz de forta majora trebuie dovedit si va constitui obiectul verificarilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de catre Autoritatea Contractanta.

 18 (5) Indeplinirea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a Fortei Majore, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor, pana la aparitia acesteia.

 18 (6) In cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 6 luni, partile se vor intilni intr-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a Contractului, fie asupra desfiintarii acestuia.

ANEXA II

panouri si autocolant  informative  PRIVIND  PROGRAMUL SAPARD

PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARA

Textul panoului de publicitate privind cofinantarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene va fi afisat in apropierea investitiilor  si  la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente in conditii de vizibilitate si reglementari de circulatie existente in Romania. Panoul va fi inscriptionat si va fi afisat pe perioada implementarii proiectului.

Elementele de informare afisate pe panou vor fi urmatoarele:

·         In partea stanga, sus, stema Romaniei avand deasupra textul GUVERNUL ROMANIEI – Arial, 250, bold. Stema Romaniei va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m.

·         In partea dreapta, sus, steagul Uniunii Europene avand deasupra textul UNIUNEA EUROPEANA – Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20 m, l = 0,17 m. Ambele sigle vor fi full color.

·         In partea din mijloc, sus textul: PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD – Arial, 200, bold-italic. Sub acest text se va trece numele beneficiarului – Arial, 200, bold.

·         Caseta care va contine elementele de mai sus va avea latimea de 0,35 m. Sub ea se va intocmi un tabel, al carui capat va fi impartit in trei casete cu urmatoarele dimensiuni: caseta 1 – L=0,40 m, l=0,21 m; caseta 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; caseta 3 – L=0,40 m, l= 0,23 m.

·         In aceste casete se va scrie in ordine Proiectul: (denumirea investitiei), Valoarea: (suma in euro) si Termenul de executie: luna si anul. Pentru categorie (Proiect, Valoare etc) se va folosi Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei – Arial, 150, bold.

·         Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m si l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

Exemplu:

 SHAPE  * MERGEFORMAT

PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL

 SAPARD

Beneficiar

( Arial, 200, bold)

PROIECT:                                                  ..

VALOARE                                                                         .. EURO

TERMEN DE

EXECUTIE                                                                        LL/AAAA

UNIUNEA EUROPEANA

0,20

0,17

m

1 metru

1,8 metri

GUVERNUL ROMANIEI

0,14

   0,18 

Arial 250, bold

Arial, 200, bold, italic

Arial, 150, normal

Arial, 150, bold

0,4 m

0,35 m

0,21 m

0,23 m

Text Box: 1 metruText Box: 0,35 mText Box: 0,21 mText Box: 0,23 m  

Fond ALB, Caractere NEGRE, Stemele Full Color


PANOURI PENTRU AMPLASARE PERMANENTA

Pentru a face cunoscuta implicarea Uniunii Europene in finantarea de investitii noi sau modernizarea celor existente vor fi afisate panouri inscriptionate care vor fi amplasate in apropierea cladirii  sau a utilajului. Acestea vor fi afisate obligatoriu 5 ani de la data finalizarii proiectului.

Elementele de informare afisate pe placute vor fi urmatoarele:

 • In partea stanga, sus, stema Romaniei avand deasupra textul GUVERNUL ROMANIEI – Arial, 250, bold. Stema Romaniei va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m.
 • In partea dreapta, sus, steagul Uniunii Europene avand deasupra textul UNIUNEA EUROPEANA – Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20 m, l = 0,17 m. Ambele sigle vor fi full color.
 • In partea din mijloc, sus textul: PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD – Arial, 200, bold-italic. Sub acest text se va trece unul sub altul numele beneficiarului, titlul proiectului si anul realizarii – Arial, 200, bold.
 • In partea de mijloc, jos, se va inscriptiona REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE SI A GUVERNULUI ROMANIEI – Arial, 200, bold-italic.
 • Panoul va avea dimensiunile de L= 3 m si l= 1,8 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

Exemplu:

 SHAPE  * MERGEFORMAT

PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL

 SAPARD

(beneficiar)..

(titlul proiect)

REALIZAT IN ..(anul)

REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE SI A GUVERNULUI ROMANIEI

UNIUNEA EUROPEANA

0,26

0,23

m

1,8 METRI

3 METRI

GUVERNUL ROMANIEI

0,20

   0,24 

Arial, 200, bold

Text Box: 1,8 METRI

Fond ALB,

Caractere NEGRE

Stemele Full Color

AUTOCOLANT PENTRU AFISAREA PE UTILAJE

Textul autocolantuluI de publicitate privind cofinantarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene va fi afisat pe fiecare utilaj, instalatie sau alte achizitii, in puncte de vizibiliate maxima. Se vor utiliza mai multe autocolante daca obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscriptionat si va fi afisat pe perioada implementarii proiectului.

Elementele de informare afisate in autocolant vor fi urmatoarele:

 • In partea de mijloc, sus se va inscrie textul:  PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD – Arial, 18, bold-italic.
 • Sub textul de mai sus se va trece numele beneficiarului – Arial, 16, bold
 • In partea stanga, mijloc, stema Romaniei avand deasupra textul GUVERNUL ROMANIEI – Arial, 16, bold. Stema Romaniei va avea dimensiunile de L= 4 cm, l= 3 cm.
 • In partea dreapta, mijloc, steagul Uniunii Europene avand deasupra textul UNIUNEA EUROPEANA – Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 4,5 cm, l = 2,8 cm. Ambele sigle vor fi full color.
 • In partea de mijloc, jos se va trece titlul proiectului si anul achizitionarii bunului – Arial, 16, bold.

(titlul proiect)

(anul).

Arial 18, bold-italice

4,5 cm

10,5 cm

15 cm

2,8 cm

Arial, 16, bold

PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD

(beneficiar)..

3 cm

Arial, 16, bold

4 cm

GUVERNUL ROMANIEI

UNIUNEA EUROPEANA

Exemplu:


Fond ALB,

Caractere NEGRE

Stemele Full Color


ANEXA III

Bugetul indicativ al proiectului

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ANEXA III LA CONTRACTUL DE FINANTARE                                       M 3.1

AGENTIA SAPARD

 

NUMARUL CONTRACTULUI

 

 

 

NUMELE BENEFICIARULUI

 

 

 

 

 

 

 

 Buget Indicativ al Proiectului (Valori fara TVA)

 

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

Denumirea capitolelor de cheltuieli

RON

RON

 RON

1

2

3

4

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

1.1Cheltuieli pentru obtinerea terenului (N)

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului si protectia mediului (E)

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (se refera la lucrari si echipamente in afara incintei obiectivului) - total, din care:

2.1 Retele exterioare de racord apa, canalizari, gaze, energie termica, energie electrica, comunicatii, cai de acces la reteaua principala de drumuri si cai ferate(E)

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

3.1 Obtinere de avize, acorduri si autorizatii, proiectare (toate fazele), verificare proiect, consultanta, asistenta tehnica si inspector de santier (E)

3.2 Organizarea procedurilor de licitatie (N)

 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

 A. Constructii si lucrari de interventii - total, din care:

A.1 Constructii si instalatii(E)

A.2 Montaj utilaje tehnologice(E)

A.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj(E)

A.4 Utilaje independente(E)

A.5 Dotari(E)

 B. Cheltuieli cu investitii viticultura - total, din care:

Subcapitolul I - Lucrari de pregatire a terenului in vederea inlocuirii unei plantatii (E)

Subcapitolul II - Infiintarea plantatiei(E)

Subcapitolul III - Intretinerea plantatiei in anul 1(N)

Subcapitolul IV - Intretinerea plantatiei in anul 2(N)

Subcapitolul V - Instalat sistem sustinere(E)

 C. Cheltuieli cu investitii pomicultura - total, din care:

Subcapitolul I - Lucrari de pregatire a terenului in vederea reabilitarii unei plantatii (E)

Subcapitolul II - Infiintarea plantatiei(E)

Subcapitolul III - Intretinerea plantatiei in anul 1(N)

Subcapitolul IV - Intretinerea plantatiei in anul 2(N)

Subcapitolul V - Instalat sistem sustinere si imprejmuire(E)

 D. Cheltuieli cu achizitii independente - total, din care:

D.1. Masini, utilaje, instalatii si echipamente agricole

D.2. Animale pentru reproductie

D.3. Material seminal

 E. Cheltuieli cu investitii in alte culturi - total, din care:

Subcapitolul I - Lucrari de pregatire a terenului in vederea reabilitarii unei plantatii (E)

Subcapitolul II - Infiintarea plantatiei(E)

Subcapitolul III - Intretinerea plantatiei in anul 1(N)

Subcapitolul IV - Intretinerea plantatiei in anul 2(N)

Subcapitolul V - Instalat sistem sustinere (E)

 Capitolul 5 Alte cheltuieli, - total, din care:

5.1 Organizare de santier(E), din care:

     5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

     5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare(N)-Cheltuielile nu contin TVA, din care:

     5.2.1 comisioane, taxe, cote legale(N)

     5.2.2 costuri de finantare(N)

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute(E)

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului penteru exploatare(N)

6.2 Probe tehnologice ,incercari,rodaje,expertize la receptie(E)

 TOTAL GENERAL

 ACTUALIZARE, maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile

 Valoare TVA 

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA

 

 

 

 

 Plan Financiar 

 

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

I. Ajutor public nerambursabil

II.Cofinantare privata, din care:

                                                          - autofinantare

                                                          - imprumuturi

TOTAL PROIECT (I+II)


ANEXA IV

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII

Cap. I. - PREVEDERI GENERALE

In acceptiunea prezentului contract, prin achizitie independenta se intelege dobandirea in urma selectiei de oferte de catre Beneficiarul finantarii nerambursabile a unor bunuri (ex:tractoare, masini, utilaje si instalatii tehnologice fara montaj) sau servicii (ex: contracte pentru consultanta) prin atribuirea unui contract de achizitie.

Prin achizitie complexa se intelege dobandirea in urma selectiei de oferte de catre Beneficiarul finantatii nerambursabile prin Programul SAPARD a unor bunuri (utilaje si instalatii tehnologice cu montaj), lucrari, servicii prin atribuirea unui contract de achizitie pentru proiecte care prevad si lucrari de constructii sau modernizari.

In cazul in care proiectul presupune atat achizitie independenta cat si achizitie complexa, proiectul va fi asimilat achizitiilor complexe.

1. Cofinantarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achizitii, lucrari, bunuri si servicii, incheiate de beneficiarii Programului, care indeplinesc urmatoarele conditii:

            Obiectul unui contract de achizitii - achizitie de servicii, bunuri sau lucrari - sa fie inclus in cererea de finantare in baza careia a fost atribuit contractul de finantare.

            Costurile eligibile ale oricaror servicii, bunuri si lucrari, mai mari de echivalentul in RON a 10.000 euro, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut oferte conforme de la cel putin 3 furnizori.

            Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, care valoreaza mai putin de echivalentul in RON a 10.000 euro sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut o oferta conforma de la un singur furnizor.

Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund in cea mai mare parte cerintelor din cererile de oferta si sunt transmise de entitati economice reale, verificabile de catre expertii evaluatori.

            Obiectul contractului de achizitii sa corespunda cerintelor Programului SAPARD in ceea ce priveste originea si parametrii de performanta - productivitate prevazuti in documentatia tehnica si financiara a proiectului.

            Atribuirea contractelor sa fie in stricta concordanta cu principiul liberei concurente, al transparentei, al respectarii parametrilor de calitate ai obiectelor achizitiilor si ai eficientei utilizarii fondurilor.

2. Derularea efectiva si incheierea contractelor de achizitii nu vor putea avea loc decat dupa data semnarii contractului de finantare cu Agentia SAPARD, cu exceptia contractelor de consultanta si de proiectare (12% din valoarea total eligibila a proiectului, conform Acordului Multianual de Finantare).

Cap. II. - CONFORMITATEA DOSARULUI  DE ACHIZITII

3. Beneficiarii privati ai Programului SAPARD trebuie sa depuna dosare de achizitii pentru toate tipurile de achizitii (servicii, bunuri si lucrari) din proiectul contractat cu Agentia SAPARD.

Pentru achizitii independente, in maximum 30 zile calendaristice de la data incheierii contractului de finantare cu Agentia SAPARD, beneficiarii privati ai Programului SAPARD trebuie sa depuna dosarele specifice tipurilor de achizitie prevazute pentru respectivul proiect, dosare care sa fie declarate conforme.

Pentru achizitii complexe, in termen de 60 de zile calendaristice de la data  primirii notificarii beneficiarul are obligatia sa se  prezinte  la BRIPS cu proiectul tehnic in vederea obtinerii avizului de principiu. Proiectul tehnic trebuie sa fie insotit in mod obligatoriu de graficul de implementare a investitiei.

  Din momentul primirii avizului de principiu pentru proiectul tehnic,  beneficiarul are la dispozitie maxim 30 de zile calendaristice, pentru a prezenta la BRIPS urmatoarele documenete: 

·         bugetul final rezultat conform ofertelor adjudecate in urma selectiei de oferte

·         proiectul tehnic final si raportul de selectie a ofertelor privind lucrari, utilaje, echipamente tehnologice, etc.

·         graficul de implementare a investitiei

In cazul in care beneficiarul nu  obtine avizul de principiu (motive : schimbarea solutiei tehnice propuse prin studiu de fezabilitate, renuntarea la anumite actiuni prevazute prin studiu de fezabilitate, etc.) acesta are obligatia sa prezinte proiectul tehnic modificat in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data  primirii avizului nefavorabil de la BRIPS. Dupa data primirii avizul de principiu pentru proiectul tehnic beneficiarul trebuie sa prezinte in termen de maximum 15 zile calendaristice, din momentul primirii avizului de principiu, urmatoarele : bugetul final, proiectul tehnic final si raportul de selectie a ofertelor privind lucrari, utilaje, echipamente tehnologice, etc..

  

Dupa 30 de zile calendaristice, de la semnarea fisei de avizare a dosarelor de selectie de oferte beneficiarul se va prezenta la sediul BRIPS in vederea semnarii Contractului de Finantare. In cazul depasirii acestor termene, precum si in lipsa avizarii favorabile a dosarelor de achizitii, Agentia SAPARD isi rezerva dreptul de a nu semna Contractul de Finantare.

 

In functie de tipul achizitiei,  dosarele de achizitii complete (dupa incheierea contractelor de achizitii),  trebuie sa contina urmatoarele documente:

Nr.crt.

DOSARUL DE ACHIZITII

ü Document solicitat pentru tipul de achizitie

Achizitii de:

Lucrari

Bunuri

Servicii

1

Cererea de oferte (pentru bunuri - specificatiile tehnice; pentru achizitii de servicii - termenii de referinta)

ü

ü

ü

2

Proiectul tehnic de executie insotit de caietele de sarcini pe specialitati (pentru achizitii de bunuri doar in cazul achizitiei de utilaj tehnologic) si de graficul de implementare a investitiei

ü

ü

3

Copii ale Ofertelor  originale adresate beneficiarului*

ü

ü

ü

4

Devizul/devizele din oferta/ofertele castigatoare

ü

ü

ü

5

Procesul verbal de adjudecare a ofertei castigatoare (semnat de membrii comisiei de adjudecare, formata din responsabilul legal al proiectului finantat de Agentia SAPARD, responsabilul tehnic al proiectului finantat de Agentia SAPARD si/sau alti specialisti tehnici)

ü

ü

ü

6

Contractul/contractele de achizitie

ü

ü

ü

7

Decizia de numire a dirigintelui de santier – pentru achizitii complexe**

ü

8.

Centralizatorul Proceselor verbale de adjudecare a ofertelor castigatoare

ü

ü

ü

9

Declaratia pe propria raspundere a responsabilului legal de proiect ca achizitia a fost efectuata in mod corect si nu exista un conflict de interese de natura sa influienteze decizia de atribuire a contractului de achizitie

ü

ü

ü

10

Existenta declaratiilor de confidentialitate si obiectivitate semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu au nici un fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele ofertante castigatoare.

ü

ü

ü

11

Certificatul constatator emis de ORC pentru societatile comerciale ofertante castigatoare

ü

ü

ü

* - pentru achizitii mai mari de 10.000 EURO minim 3 oferte

   - pentru achizitii mai mici de 10.000 EURO o singura oferta

**  -Decizia de numire a dirigintelui de santier va fi adusa de catre beneficiar in maxim 30 de zile dupa semnarea contractului de finantare cu Agentia SAPARD.

4.  Proiectul tehnic (in cazul achizitiilor complexe) /Dosarele de achizitii (pentru achizitii independente) trebuie insotite de Graficul de implementare a investitiei. Graficul de implementare a investitiei trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula in proiectul contractat cu Agentia SAPARD (ex. activitati de constructie, instalare, montare, etc.), luna/lunile in care se vor desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea.

5. Actualizarea valorii contractelor de achizitii poate fi invocata in limita prevazuta in bugetul proiectului din contractul de finantare incheiat cu Agentia SAPARD. In cazul in care in contractele de achizitii nu este prevazuta clauza de actualizare, conform legii, cheltuielile privind actualizarea nu pot fi solicitate la plata. Coeficientul de actualizare acceptat de Agentia SAPARD va fi calculat conform prevederilor legale. Pentru contractele a caror durata de indeplinire nu depaseste 90 de zile preturile din oferta nu se actualizeaza.

6. In functie de datele tehnice ale proiectului, beneficiarul finantarii poate incheia mai multe contracte pentru un anumit tip de achizitii (servicii/bunuri/lucrari), valoarea totala a acestora trebuind sa se incadreze in valoarea totala alocata in bugetul contractat pentru tipul respectiv de achizitie.

7. Daca in timpul implementarii proiectului tehnic, precum si in urma selectarii ofertelor apar modificari de natura tehnica sau in Anexa III din contractul de finantare-Bugeul indicativ (fara a avea drept consecinta cresterea valoarii totale eligibile a proiectului), aceste modificari  pot face obiectul unui act aditional la contractul de finantare (art.9 din Anexa I), doar daca modificarile survin ca urmare a unor situatii exceptionale, temeinic justificate si independente de vointa beneficiarului. In caz contrar Agentia SAPARD isi rezerva dreptul de a nu accepta incheierea de Acte Aditionale.pentru a modifica Contractul de Finantare.

Orice solicitare de modificare a contractului de finantare incheiat cu Agentia SAPARD va fi insotita de formularul tip „Nota explicativa de modificare a contractului” (formular C 10.1,) insotita de o nota de fundamentare tehnica detaliata, care se vor depune impreuna la BRIPS, in original sau pe fax, cu numar de inregistrare.

 Agentia SAPARD urmeaza sa analizeze propunerea de modificare, in conformitate cu conditiile initiale de eligibilitate si viabilitate exprimate in studiul de fezabilitate si planul de afaceri si sa avizeze favorabil sau nefavorabil propunerea. Numai in baza avizului favorabil se va putea semna un act aditional la contract.

Valorile din contractele de achizitii vor trebui sa corespunda valorilor din noul buget. Efectele de orice natura produse de asemenea modificari, anterioare incheierii cu Agentia SAPARD a unui act aditional, cad in sarcina exclusiva a beneficiarului.

8. Orice alte modificari ulterioare survenite in datele din Dosarele de achizitii, in Graficul de implementare a investitiei pot face obiectul unei note explicative de modificare a contractului, prin care beneficiarul trebuie sa ofere o justificare documentata si bine argumentata a modificarilor survenite. Notele explicative vor fi analizate si aprobate sau respinse, in functie de justificarea oferita, de Agentia SAPARD, avand drept consecinta aprobarea sau respingerea la plata a respectivei cheltuieli

Cap. III. DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII

9. Dosarul de achizitii  va avea un opis si fiecare fila numerotata. Dosarul de achizitii va fi depus in patru  exemplare, fiecare exemplar avand mentionat pe coperta:

            Numele beneficiarului

            Titlul proiectului

            Tipul de achizitie

            Mentiunea “Original”, “Copie 1” “Copie 2, Copie 3”

Exemplarul care va contine si documente originale va purta mentiunea Original”.

10. Cele patru  exemplare ale dosarului de achizitii se certifica pentru conformitate de catre beneficiar prin stampilare si semnatura, aplicate pe fiecare fila in coltul din dreapta sus. Fiecare dosar de achizitie va fi legat de beneficiar si va avea un numar de inregistrare.

Toate copiile documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea mentiunea „Conform cu originalul”.

In cazul in care pe un document, in/sau alaturat continutului se opereaza modificari ale continutului initial, in dreptul fiecarei modificari se va mentiona: 'Modificat de ……………………….., la data de …………………….. ', dupa care cel care a operat modificarea va mentiona numele in clar si va semna.

11. Dosarul de achizitii intocmit in conformitate cu cele de mai sus, se depune la BRIPS de catre reprezentantul legal al beneficiarului sau de un imputernicit al acestuia

Cap. IV. VERIFICAREA DE CATRE BRIPS A DOSARULUI  DE ACHIZITII

12. Dosarul de achizitii se inregistreaza la SIP- BRIPS, dupa care:

A. Pentru achizitiile complexe, se face verificarea celor patru  exemplare si se va intocmi Fisa de avizare/neavizare a proiectului tehnic si a dosarelor de achizitii.( formularul C 3.1)

Aceasta fisa (C 3.1) insotita de bugetul aferent, va fi transmisa in original catre Agentia SAPARD-DSC-SC, o copie se transmite beneficiarului, o copie se va pastra la SIP si alta se va transmite catre SAP si una catre STD.

13. Aprobarea Fisei de avizare/neavizare a proiectului tehnic  si  a dosarelor de achizitii constituie avizul Agentiei SAPARD pentru inceperea procedurii de Contractare in vederea semnarii Contractului de Finantare.

14. Dupa semnarea Contractului  de Finantare cu Agentia SAPARD, beneficiarul are obligatia ca in termen de maxim 30 de zile sa incheie Contractele de achizitii (conform -Centralizatorul proceselor verbale de adjudecare a ofertelor castigatoare, aprobat de catre Agentia SAPARD prin Fisa de avizare/neavizare a proiectului tehnic si a dosarelor de achizitii) si sa  depuna la SIP- BRIPS patru copii din fiecare, semnate si stampilate ”conform cu Programul SAPARD'.

B. Pentru achizitiile independente Beneficiarul are obligatia ca in termen de maxim 30 de zile de la semnarea Contractului de finantare cu Agentia SAPARD sa prezinte la SIP-BRIPS, in  4 exemplare Dosarele de achizitii complete ( inclusiv contractele de achizitii).

Aceste dosare vor fi verificate in maxim 3 zile lucratoare de catre SIP prin completarea „Fisei de avizare/neavizare a dosarelor de achizitii pentru achizitii independente – formularul C 3.1.1”. Seful SIP-BRIPS va preda sefului SAP-BRIPS trei exemplare ale dosarelor de achizitii impreuna cu o copie a fisei C3.1.1, iar un exemplar al dosarelor si originalul fisei le va atasa dosarului administrativ .

Cap. V. ELIGIBILITATEA CONTRACTORILOR SI CONTRACTELOR

14. Prevederile care guverneaza pe cei care pot participa cu oferte pentru adjudecarea de contracte sunt denumite criterii de eligibilitate. Este obligatorie respectarea regulii asupra nationalitatii persoanelor fizice si juridice si a originii achizitiilor.

15. Regula privind nationalitatea si originea

a.       Contractele de achizitii sunt deschise in termeni egali pentru toate persoanele fizice si juridice din Statele Membre ale Uniunii Europene si din tarile candidate la care se face referire in Anexa Acordului Multianual de Finantare incheiat intre Comisia Comunitatii Europene si Romania, Sectiunea A, Articolul 14, Paragraful 2.7, cu modificarile si completarile ulterioare

Regula nationalitatii se aplica tuturor furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrari care iau parte la licitatii  cu oferte.

Pentru dovedirea conformitatii cu regula nationalitatii se cere ofertantilor sa declare tara lor de origine prin prezentarea de documente legale care intra sub incidenta legilor tarii respective. Daca beneficiarul Programului SAPARD suspecteaza ca un candidat/ofertant are numai un birou inregistrat intr-o tara sau stat eligibil si ca nationalitatea candidatului/ofertantului este neeligibila, atunci candidatul/ofertantul respectiv trebuie sa demonstreze ca are legaturi efective si continue cu economia tarii respective. Astfel se evita acordarea de contracte unor firme a caror nationalitate este neeligibila dar care au in tara eligibila numai o „casuta postala”.

b.  Toate bunurile cumparate in cadrul contractelor trebuie sa fie originare din Statele Membre UE sau din tarile candidate la care se face referire in Anexa Acordului Multianual de Finantare incheiat intre Comisia Comunitatii Europene si Romania, Sectiunea A, Articolul 14, Paragraful 2.7, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceeasi regula se aplica pentru echipamentele si achizitiile realizate de contractanti pentru contractele de servicii si lucrari daca acestea sunt destinate sa ramana in proprietatea beneficiarului Programului SAPARD dupa finalizarea contractului.

In oferta sa ofertantul trebuie sa mentioneze originea achizitiilor. Furnizorii trebuie sa prezinte autoritatii contractante certificatul de origine, cand aduc bunurile in tara beneficiara, sau cand receptioneaza provizoriu bunul.

Certificatele de origine trebuie eliberate de autoritatile competente ale furnizorilor din tara respectiva si sa fie conforme cu acordurile internationale la care tara respectiva este semnatara.

Autoritatea contractanta trebuie sa verifice certificatul de origine. Unde exista serioase dubii este de datoria departamentelor Agentiei SAPARD sau a Comisiei Europene de a decide asupra acestui aspect.

16. Motive de excludere a participarii la contractele de achizitii.

Persoanele fizice si juridice care nu sunt indreptatite sa participe la competitia de ofertare sau sa nu li se acorde contracte sunt cele care:

a)        sunt insolvabile sau in stare de faliment sau lichidare, au afacerile administrate de un judecator sindic, sunt in incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri sau sunt in situatii similare prevazute in legislatia nationala;

b)        fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare, administrare de un judecator sindic, pentru un acord cu creditorii sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;

c)        au fost declarate vinovate de o infractiune privind conduita profesionala printr-o actiune judecatoreasca care are putere de res judicata (actiune judecatoreasca definitiva si irevocabila);

d)        sunt vinovate de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi;

e)        nu si-au indeplinit obligatiile privind plata taxelor si impozitelor conform prevederilor legale ale tarii unde isi are sediu;

f)         nu si-au indeplinit obligatiile privind plata contributiei la bugetul asigurarilor sociale in concordanta cu prevederile legale ale tarii in care isi au sediu;

g)        sunt vinovate de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de autoritatile contractante, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;

h)        au declarat ca au incalcat un contract (in sensul ca au produs insuccesul acestuia) urmare a obligatiilor pe care le-au avut intr-un alt contract cu aceeasi autoritate contractanta sau alt contract finantat din fonduri comunitare.

17. Contractul de achizitii incheiat de beneficiar cu furnizorul de servicii, bunurii si lucrari, va include in toata completitudinea sa prevederile Capitolului V.

Cap. VI. ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII

18. Ofertele vor fi solicitate candidatilor alesi de beneficiarul Programului SAPARD. Cererile de oferte (termenii de referinta pentru achizitii de servicii, specificatiile tehnice pentru achizitii de bunuri sau caietele de sarcini pe specialitati din Proiectul Tehnic de executie a lucrarilor) vor contine toate datele tehnico-financiare de identificare a achizitiei, date care trebuie sa fie in concordanta cu datele tehnico-financiare din proiectul selectat de Agentia SAPARD. Timpul permis ofertantilor pentru a-si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa fie suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar, si pentru incheierea contractului cu ofertantul castigator (pentru achizitii independente)

19. Ofertantii sunt legati prin ofertele lor pe perioada specificata in solicitarea pentru cererea de oferta. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul. (pentru achizitii independente)

20. La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze. O oferta primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va fi considerata conforma numai daca este anexata, in dosarul de achizitii, in varianta originala (tiparita, semnata si stampilata; pentru ofertele externe nu va fi obligatorie stampila).

Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora. Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Ofertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului. Ofertele trebuie sa fie in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Traducerea va fi autorizata sau va fi realizata de beneficiar. cu mentiunea din partea acestuia: „Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii” dupa care se va mentiona numele in clar al responsabilului legal care va semna si aplica stampila beneficiarului.

21. Beneficiarul va alege acea oferta care permite cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului propuse prin studiul de fezabilitate si planul de afaceri. Dupa alegerea ofertantului castigator, beneficiarul Programului SAPARD intocmeste procesul verbal de adjudecare a contractului prin care va argumenta alegerea facuta pe baza unor criterii de performanta tehnica, calitate, servicii, garantii, pret, etc.

22. Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii etc., conform prevederilor legale.

Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele anexate acesteia si cu graficul de implementare tehnico-financiara a proiectului.

Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul poate relua procesul de achizitie, fie cu ofertantul imediat urmator, fie sa solicite din nou trei oferte, cu conditia respectarii contractului de finantare.

23. Urmatoarele cheltuieli sunt neeligibile in cadrul Programului SAPARD:

Cheltuielile mentionate in articolul 4 “eligibilitea cheltuielilor”, paragraful 2 din sectiunea B “Management, monitorizare si evaluarea programului”, din anexa Acordului Multianual de Finantare, respectiv:

a)       cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a terenurilor si cladirilor existente, indiferent daca leasingul are ca rezultat trecerea in proprietate a celui care ia in leasing;

b)      impozite, taxe vamale si taxe de import care:

-          sunt recuperabile, rambursabile sau compensate prin orice mijloace;

-          nu fac parte din sistemul fiscal general din Romania;

-          poarta disproportionalitati in orice parte a Programului;

c)       costuri operationale, inclusiv costurile de intretinere si inchiriere;

d)       leasingul de utilaje, instalatii si echipamente tehnologice specifice proiectului vor fi eligibile in cazul in care vor ramane in proprietatea beneficiarului proiectului dupa incheierea contractului de leasing;*

e)       costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari care valoreaza mai mult de echivalentul in RON a 10.000 euro, pentru care beneficiarul nu a obtinut oferte de la cel putin trei furnizori, originalele acestora fiind incluse in declaratia de cheltuieli;

f)        comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

g)      costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro SAPARD;

h)      cheltuieli efectuate de catre administratia publica, incluzand Agentia SAPARD si in special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control;

i)        acea parte de costuri, precum onorariile platite arhitectilor, inginerilor sau consultantilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achizitii de patente si licente, costuri ce privesc pregatirea si/sau implementarea unui proiect, direct legate de masura, care depasesc 12% din totalul costului eligibil al proiectului;

j)        cheltuieli legate de produse sau servicii care nu respecta regulile de achizitie si de origine;

k)       cheltuiala privind proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant inainte de incheierea proiectului fara ca  sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;

l)        cheltuieli promotionale, altele decat de interes comun.

Daca in contractele de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli mentionate mai sus, beneficiarul finantarii prin Programul SAPARD trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele neputand fi solicitate la plata.

*

o  Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata;

o  Sunt eligibile doar ratele la leasing nu si alte costuri aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare, etc.;

Cap. VII. Modificarea contractelor de achizitii

24. Contractele de achizitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul implementarii proiectului  survin anumite circumstante exceptionale, temeinic justificate si independente de vointa beneficiarului, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de achizitie. In caz contrar Agentia SAPARD isi rezerva dreptul de a nu accepta incheierea de Acte Aditionale.pentru a modifica Contractul de Finantare

Modificarile la contract se realizeaza in baza unei Note explicative de modificare a contractului de achizitii semnata de beneficiar, care urmeaza sa fie depusa la BRIPS pentru avizare. In urma obtinerii avizului favorabil se va incheia un act aditional la contractul initial, semnat de ambele parti. Schimbarile de adresa si de cont bancar vor fi notificate in scris de contractant catre beneficiar.

Nota explicativa de modificare a contractului de achizitii trebuie facuta astfel incat sa permita semnarea actului aditional inainte de data finalizarii contractului initial.

Actul aditional trebuie sa fie semnat si datat de ambele parti contractante.

Acesta nu trebuie sa cuprinda servicii anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei la care a fost semnat de parti. Partile sunt legate de actul aditional din momentul semnarii.

Trebuie respectate urmatoarele principii:

Ř       Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect retroactiv.

Ř       Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibiltate inscrise in cererea de finatare.

Ř       Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii de referinta sau dupa caz a specificatiilor tehnice din oferta;

Ř       Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite in perioada adjudecarii contractului.

Ř       Preturile unitare trebuie sa fie identice cu cele din contractul initial, daca in contractul initial nu se stipuleaza posibilitatea revizuirii acestora.

Ř       Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare in cauza.

Ř       Prin actul aditional nu se mareste bugetul initial total.


ANEXA V

INSTRUCTIUNI PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI CERERII DE PLATA

Instructiuni generale pentru Masura 1.1, Masura 3.1 si Masura 3.4

A. INFORMATII CU CARACTER GENERAL

Ř       Dosarul cererii de plata al beneficiarului pentru Masurile 1.1, 3.1 si 3.4, trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative (care se vor depune in trei exemplare – original, copie 1, copie 2, la Birourile Regionale de Implementare a Programului SAPARD, in functie de regiunea unde este localizat proiectul):

1. Cererea de plata ;

2. Declaratia de cheltuieli, care va avea atasate:

-Copiile facturilor;

-Copiile documentelor de plata (ordine de plata, dispozitii de plata externa, bilete la ordin negirate, acreditive externe etc.);

-Copiile extraselor de cont;

-Copia Adeverintei ISC 0,1% (acolo unde este cazul);

-Copia Adeverintei ISC 0,7% (acolo unde este cazul);

-Copiile altor tipuri de Adeverinte (in cazul eliberarii acestora de catre Consiliile Locale/Judetene sau alte institutii pentru avize, acorduri autorizatii etc.);

3.       Centralizatorul facturilor pentru Actualizare (acolo unde este cazul);

4.       Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii (acolo unde este cazul);

5.       Polita de asigurare;

6.       Certificatele de scutire de TVA pentru servicii, bunuri si lucrari;

7.       Autorizatia de construire (acolo unde este cazul);

8.       Raportul de executie;

9.       Sumarul Certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat;

10.   Copiile Certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat;

11.   Copiile Declaratiilor vamale (pentru bunurile din import);

12.   Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate;

13.   Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornele topografice (unde este cazul);

14.   Procesul  verbal de lucrari ascunse (unde este cazul);

15.   Procesele verbale de receptie calitativa ;

16.   Procesele  verbal pe faze determinante (unde este cazul);

17.   Procesele  verbale de receptie la terminarea lucrarilor (la  ultima cerere de plata - unde este cazul);

18.   Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate;

19.   Procesul verbal de punere in functiune a bunurilor achizitionate;

20.   Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie (la prima cerere de plata - unde este cazul);

21.   Situatiile de plata pentru lucrarile executate (acolo unde este cazul);

22.   Devizele financiare pentru servicii;

23.   Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier (acolo unde este cazul);

24.   Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara;

25.   Diploma sau copia dupa cartea de munca sau declaratia pe propria raspundere, ca acesta va urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului (in cazul Masurii 1.1);

26.   Diploma sau certificatul de formare sau declaratie pe propria raspundere, ca acesta va urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului (in cazul Masurilor 3.1 si 3.4);

27.   Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru acelasi proiect;

28.   Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului in care acesta sa confirme respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate – generale si specifice – pe parcursul realizarii proiectului (la prima cerere de plata);

29.   Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

De asemenea, la dosarul cererii de plata trebuie atasate documente specifice Masurilor 3.1 si 3.4, astfel :

 • In cazul Masurii 3.1:

Ferme de productie vegetala

Ř       Autorizatia de plantare pomi fructiferi/arbusti fructiferi (la prima cerere de plata);

Ř       Autorizatia pentru defrisarea plantatiei de pomi fructiferi/arbusti fructiferi (la prima cerere de plata);

Ř       Certificatul fitosanitar (pentru achizitia materialului vegetal);

Ř       Certificatul oficial de calitate pentru material saditor viticol (pentru achizitia la intern);

Ř       Certificarea materialului de inmultire viticol;

Ř       Certificatul de calitate/conformitate pentru seminte si material saditor;

Ř       Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol (pentru achizitia la intern);

Ř       Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol (in cazul achizitiei la import);

Ř       Documentul care atesta calitatea materialului saditor viticol (pentru achizitia din import);

Ř       Certificatul de calitate pentru materialul saditor pomicol (in cazul achizitiei la intern);

Ř       Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor pomicol (pentru achizitia la intern);

Ř       Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor pomicol (pentru achizitia din import);

Ř       Documentul care atesta calitatea materialului saditor pomicol (pentru achizitia din import);

 

Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor

Ř       Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic (animale) ;

Ř       Avizul sanitar-veterinar de import pentru animale de reproductie ;

Ř       Certificatul zoo-sanitar international al tarii de unde se efectueaza importul de animale;

Ř       Autorizatia sanitar veterinara pentru functionarea exploatatiilor de animale, a fermelor de carantina, a unitatilor care importa sau comercializeaza animale vii, material germinativ de origine animala;

Ř       Certificatul de producator (la fiecare transa de plata pentru producatorii agricoli individuali);

Ř       Autorizatia sanitar veterinara (in cazul achizitiei la import) pentru animale de reproductie,  material seminal.

 • In cazul Masurii 3.4:

Turism rural

Ř       Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata privind  introducerea obiectivului in circuitul turistic (pentru turism rural si alte tipuri de activitati turistice in spatiul rural);

Ř       Certificatul de clasificare a obiectivului turistic.

Achizitii mestesugaresti

Ř       Cartea de mestesugar sau contracte de munca pentru cel putin doua persoane angajate in vederea calificarii in practicarea mestesugului.

 

Acvacultura

Ř       Autorizatia de acvacultura pentru bazinele piscicole deja existente (la prima cerere de plata);

Ř       Autorizatia de acvacultura pentru bazinele piscicole nou create prin lucrari specifice (la ultima cerere de plata);

Ř       Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic  (pentru achizitia din import).

Sericicultura

Ř       Certificatul de calitate pentru materialul saditor de dud (pentru achizitia la intern);

Ř       Documentul care atesta calitatea materialului saditor de dud (pentru achizitia la import);

Ř       Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor de dud.

 

Apicultura

Ř       Documente care atesta conditiile de calitate pentru materialul biologic.

 

Cultivarea si procesarea ciupercilor

Ř       Certificatul de calitate pentru materialul de inmultire la ciuperci (miceliu);

Ř       Documentul care atesta calitatea materialului de inmultire pentru ciuperci (miceliu).

Investitii noi pentru colectarea fructelor de padure si a arbustilor fructiferi

Ř       Certificatul de calitate pentru arbusti fructiferi si stoloni de capsun;

Ř       Pasaportul fitosanitar pentru arbusti fructiferi si stoloni de capsun;

Ř       Certificatul fitosanitar pentru arbusti fructiferi si stoloni de capsun.

Ř       Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie legat cu sfoara si sigilat cu stampila si semnatura beneficiarului. Dosarul va avea opis, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar. Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea “Program SAPARD”; copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea “Conform cu originalul”; referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar; beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….

Ř       Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Ř       Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

·         sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare;

·         sa fie mentionate numarul contractului de achizitii pentru servicii/bunuri/lucrari si numarul Certificatului de scutire de TVA in baza carora au fost emise;

·         datele din factura privind numarul contului si banca in care se vor face platile sa corespunda cu datele din contractele de achizitii. Daca aceste date s-au modificat ulterior semnarii contractului de achizitii, se va atasa la Dosarul Cererii de Plata o adresa din partea furnizorului de lucrari/servicii privind modificarea contului bancar;

·         sa fie corect completate, semnate, stampilate si datate anterior documentului/documentelor de plata cu care se achita;

·         sa existe stampila furnizorului de servicii/lucrari si semnatura de primire a beneficiarului;

·         data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractului de finantare cu Agentia SAPARD ; fac exceptie facturile emise pentru cheltuieli de consultanta si de proiectare (maxim 12% din valoarea total eligibila a proiectului);

·         data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractelor de achizitii.

Ř       Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in liniile din bugetul proiectului, atasand  la dosarul cererii de plata o incadrare pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la plata, devizele pe obiecte si devizul general aferent transei. Cheltuielile care depasesc valoarea din linia bugetara sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Programul SAPARD si trebuie suportate de beneficiar.

Ř       In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferente transei de plata.

Ř       In cazul achizitiei de lucrari, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferente transei de plata.

Ř       In cazul in care beneficiarul achizitioneaza bunuri in leasing, contravaloarea acestora vaputea fi solicitata la plata doar dupa intrarea bunului respectiv in posesia legala a acestuia, prin contract. Se va accepta la plata doar contravaloarea bunului fara cheltuieli ce reprezinta dobanzi, asigurari si alte taxe. Expertii care vor face verificarea pe teren se vor asigura ca bunurile achizitionate sunt noi, beneficiarul punand la dispozitia acestora, documentele solicitate. De asemenea, contractul de leasing trebuie semnat doar dupa semnarea contractului de finantare, perioada leasingului fiind mai mica decat perioada de derulare a contractului de finantare incheiat intre beneficiar si Agentia SAPARD.

Ř       Pentru facturile partial acceptate, acestea trebuie sa contina:

-          suma partial acceptata;

-          suma ramasa de platit;

-          stampilele Serviciului Tehnic Delegat si semnaturile expertilor Serviciului Tehnic Delegat.

Ř       Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

§         documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar;

§         sa aiba semnatura si stampila bancii emitente;

§         sa aiba semnatura si stampila beneficiarului proiectului;

§         sa mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita, iar contul si banca beneficiarului platii sa corespunda  cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de lucrari/servicii privind contul bancar al acestuia.

In cazul in care plata se efectueaza cu bilete la ordin, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

·         sa fie emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girat catre terti;

·         sa fie emise ulterior semnarii contractului de achizitii;

·         plata sa se regaseasca in extrasele de cont;

·         sa se ateste ca plata s-a efectuat din contul beneficiarului in contul furnizorului conform contractului de achizitii.

In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata beneficiarul sa ataseze copii dupa toate documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit).

Ř       Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

§         sa fie datate si stampilate de banca beneficiarului finantarii;

§         sa existe corespondenta datelor din documentele de plata si contractul de achizitii pentru lucrari si servicii privind banca si numarul contului in care s-au efectuat platile;

§         sa fie mentionate in extrasele de cont documentul/documentele de plata si factura/facturile care se achita cu documentele de plata;

§         sa ateste, valoric si ca data, efectuarea platilor din documentul/documentele de plata corespondente.

Ř       Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele si valorile stabilite.

Ř       Pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de Declaratia vamala, iar valoarea in euro din factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vama.

Ř       Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului.

Ř       Lucrarile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie sa corespunda cantitativ, calitativ si valoric ofertelor castigatoare care au stat la baza contractelor incheiate intre beneficiar si furnizori.

Ř       Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte limbi, se va anexa o traducere in limba romana facuta  fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea «Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii» , va semna si va stampila).

Ř       Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita (3 luni inainte de perioada de expirare – 31 decembrie al celui de–al doilea an de finantare ce urmeaza anului de alocare).

Ř       Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la momentul rezilierii contractului.

B.                  INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:

Ř       Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la prima si ultima transa de plata trebuie sa fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului. Valoarea cheltuielilor de proiectare solicitate la plata de catre beneficiar trebuie sa fie de maxim 12% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Ř       Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.

Ř       In cazul in care se solicita actualizari, in Dosarul Cererii de Plata se va atasa un Centralizator al facturilor pentru actualizare

Ř       Garantia de buna executie (acolo unde este cazul) pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu Contractul de lucrari/servicii. Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plata.

Ř       Polita de asigurare pentru culturile agricole, animale si pasari prezentata de beneficiar va certifica incheierea contractului de asigurare.

Ř       Certificatele de scutire de TVA pentru lucrari, bunuri si servicii se vor atasa  la Dosarul Cererii de Plata. Aceste documente sunt eliberate de catre Directia Generala a Finantelor Publice inaintea emiterii facturii de catre furnizorul de servicii, bunuri si lucrari.

      Numai in cazul in care exista astfel de Certificate de scutire de TVA, este permisa emiterea de facturi cu TVA = 0.

Ř       Autorizatia de construire (acolo unde este cazul) se va depune, in copie, pe care se va specifica “conform cu originalul” si “Program SAPARD”. Aceasta trebuie emisa in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare) si sa fie valabila pe toata durata executiei lucrarilor.

Ř       Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie sa descrie in general stadiu fizic de realizare al investitiei.

Ř       Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau altor documente comerciale cu declaratia exportatorului autorizat trebuie sa fie completat, datat, semnat si stampilat de beneficiar. Este necesar sa fie atasate copiile documentelor care certifica originea.

Originea unui bun poate fi demonstrata prin :

§         prezentarea unui Certificat de Origine (eliberat de Camera de Comert si Industrie) sau

§         certificatul tip EUR I eliberat de organele vamale ale tarii de unde sunt exportate bunurile sau

§         declaratia pe factura sau pe orice alt document comercial care insoteste marfa, data de un exportator autorizat ; in acest caz, trebuie prezentat si documentul prin care exportatorul face dovada autorizarii sale.

Ř       Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta.

Ř       Declaratiile vamale pentru bunurile achizitionate sunt atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.

Ř       Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornele topografice (acolo unde este cazul) trebuie sa fie datat, semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor. Data elaborarii acestui document trebuie sa fie ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor.

Ř       Procesele verbale de receptie calitativa, pentru lucrari ascunse si faze determinante, (acolo unde este cazul) trebuie sa fie elaborate si semnate conform programului de  urmarire si control al calitatii lucrarilor din proiectul tehnic.            

Ř       Procesele  verbale de receptie la terminarea lucrarilor (acolo unde este cazul) prezentate la  ultima cerere de plata trebuie completate, datate, semnate si stampilate.

Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de Inspectia de Stat in Constructii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant si executant.

Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul  inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de inregistrare a buletinelor de analiza, a intocmirii proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale pe faze determinate. De asemenea, data emiterii documentului trebuie sa fie posterioara datei eliberarii autorizatiei de constructie.

Ř       Procesele  verbale de receptie a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate.

Ř       Procese verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate.

Ř       Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, prezentate la prima cerere de plata,  trebuie completate, datate, semnate si stampilate.

Ř       Situatii de plata pentru lucrari si centralizatoarele (acolo unde este cazul) trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal/reprezentantul tehnic, de dirigintele/inspector de santier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) si de executantul lucrarii. 

Realizarea tuturor lucrarilor trebuie sa se faca in conformitate cu Graficul de executie al lucrarilor. Daca apar modificari, trebuie sa se ataseze la Dosarul Cererii de Plata, actul aditional de prelungire sau modificare a Graficului de executie.

Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari in conditiile prevazute de HG nr. 1179/2002 si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.

Pentru cheltuieli diverse si neprevazute beneficiarul trebuie sa prezinte in Dosarul Cererii de Plata urmatoarele documente:  

-          nota de renuntare/de comanda suplimentara pentru executarea lucrarilor trebuie sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal/tehnic al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;

-          act aditional incheiat intre beneficiar si constructor in care sa se precizeze suma suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi solicitata la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”;

-          act aditional incheiat intre beneficiar si proiectant, daca pentru reproiectare sunt necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”;

-          anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata; anexa trebuie verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii respective care aplica stampila pe acest document; de asemenea, anexa va fi insotita de referatul de verificare;

-          dispozitia de santier pentru executia lucrarilor diverse si neprevazute trebuie semnata si stampilata de verificatorul de proiect si de proiectant;

-          antemasuratoare lucrari suplimentare/renuntare trebuie semnata de proiectant si de dirigintele de santier;

-          situatii de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate care trebuie sa fie semnate de catre dirigintele de santier;

Ř       Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.

Ř       Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier (acolo unde este cazul) trebuie sa fie intocmita in conformitate cu cerintele legii, trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de emitent. Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier trebuie sa fie valabile in momentul cand acestia intocmesc si semneaza documentele prin care se asigura calitatea in constructii.

Ř       Documente emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara se vor prezenta de catre beneficiar la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Program SAPARD.

 

In conformitate cu prevederile fiselor tehnice si a Protocoalelor incheiate intre Agentia SAPARD si  Ministerul Sanatatii si Familiei, Agentia Nationala Sanitara-Veterinara si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, beneficiarii proiectelor SAPARD trebuie sa prezinte la momentul depunerii ultimei cereri de plata (la data intrarii in functiune a obiectivului) documente emise de institutiile mentionate din care sa rezulte ca:

-          In cazul proiectelor din cadrul Masurii 1.1, dupa implementarea proiectului intreprinderea beneficiara trebuie sa corespunda cu normele Uniunii Europene de mediu, igiena si bunastarea animalelor.

-          In cazul proiectelor din cadrul Masurii 3.1, fermele vor fi in acord cu standardele nationale iar investitiile vor fi in acord cu standardele sanitar veterinare,  fitosanitare, de igiena si bunastare a animalelor si de mediu ale Uniunii Europene.

-          In cazul proiectelor din cadrul Masurii 3.4, investitiile referitoare la procesare trebuie sa fie in conformitate cu standardele U.E .

Ř       Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru acelasi proiect trebuie completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar (la fiecare transa de plata).

Ř       Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului in care acesta sa confirme respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate – generale si specifice – pe parcursul realizarii proiectului (la prima cerere de plata)

Ř       In cazul proiectelor pe Masura 1.1, beneficiarul si/sau responsabilul tehnic al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul pe care doreste sa il initieze     printr-un document eliberat de autoritatile competente din care sa rezulte  o experienta profesionala in domeniu de minim 3 ani: diploma sau copie dupa cartea de munca sau declaratie pe propria raspundere, ca responsabilul tehnic de proiect va urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.

Ř       In cazul proiectelor pe Masurile 3.1 si 3.4, beneficiarii (persoane fizice si/sau responsabilii tehnici) trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul pe care doresc sa il initieze, printr-un document eliberat de autoritatile competente care sa certifice faptul ca beneficiarul are cunostinte profesionale  in domeniu: diploma sau certificat de formare sau declaratie pe propria raspundere, ca responsabilul tehnic al proiectului va urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului

Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate, semnate si stampilate de emitent.


Anexa 3

Fisa Tehnica a MASURII 3.1

INVESTITII IN EXPLOATATIILE AGRICOLE

 1. MOTIVATIE

·         Prin aplicarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completarile ulterioare, s-au pus bazele proprietatii private si a generalizarii proprietatii private in agricultura. Astfel, daca prin Legea nr.18/1991 suprafata maxima restituita era de 10 ha., prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, suprafata care se restituie este de maxim 50 ha. De asemenea prin Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, persoanele fizice si juridice pot dobandi/achizitiona pana la maxim 200 ha. teren agricol in echivalent arabil, de familie.

·         Exploatatiile agricole, in special cele din sectorul vegetal, se confrunta cu o dotare insuficienta, formata in principal din tractoare, combine, masini si echipamente agricole cu un grad ridicat de uzura fizica si morala.

·         Patrimoniul pomi-viticol actual, desi este apropiat ca suprafata celui existent in 1990, prezinta fenomenul de imbatranire a unor plantatii precum si cel de distrugere datorita atat calamitatilor naturale din ultimii ani cat si modului defectuos de cultivare a plantatilor de vii si pomi. In 1996 din totalul patrimoniului viticol de 283,8 mii ha, 166,1 mii ha erau cultivate cu vita de vie nobila, iar diferenta de 117,7 ha era cultivata cu diferiti hibrizi productivi.

·         La unele plante tehnice si culturi traditionale (sfecla de zahar, rapita, ricin, in, canepa, tutun, plante furajere, plante medicinale si aromatice etc.) se constata o reducere a suprafetelor de cultura si a productiilor obtinute precum si reducerea suprafatei totale de sere incalzite de la 1656 ha in 1990 la 957 ha. in 1999 din care 282 ha. apartin sectorului privat.

Transferarea animalelor slab performante de la fostele cooperative agricole de productie in sectorul privat, conduce la necesitatea achizitionarii unor efective matca performante precum si asigurarii conditiilor pentru aplicarea unor tehnologii performante de crestere si de intretinere a animalelor. Aceste tehnologii trebuie sa respecte conditiile de protectie a mediului ambiant si a cadrului natural.

Pentru efectivul de 3.100 mii capete de bovine existent in 1999, din care 1.400 mii vaci de lapte, pentru imbunatatirea septelului sunt necesare aproximativ 60-70 mii junici cu inalt potential genetic (numai 25% din aceste animale se vor asigura prin Programul SAPARD).

Nota

In Romania sunt  6 centre apartinand de SC ‘’SEMTEST’’ pentru testarea taurilor, in functie de performante si pedigree, in ceea ce priveste reproductia si materialul seminal.

Insamantarea artificiala se face prin Asociatia Crescatorilor de Taurine din Romania.Agentia Nationala pentru Ameliorare, Reproductie si Selectie asigura prin unitatile sale teritoriale reproductia naturala si respectarea Planului de Imbunatatire la nivel national.

Circa 20 % din totalul fermierilor au varsta mai mare de 65 ani. In acelasi timp, foarte putini tineri au conditii reale sa se stabileasca in mediul rural si sa devina managerii unor exploatatii agricole.

Lipsa surselor de capitalizare a producatorilor agricoli a condus la imposibilitatea realizarii unor investitii importante in sectorul agricol, fapt ce a determinat deteriorarea potentialului productiei vegetale si animale si in special a parametrilor calitativi ai acesteia.

In strategia de dezvoltare a agriculturii se propune stabilizarea cantitativa si calitativa a productiilor vegetale si animale in vederea ameliorarii exploatatiilor agricole si refacerii potentialului productiei vegetale si animale (imbunatatirea calitatii, igienei, cresterea conditiilor de bunastare a animalelor, imbunatatirea potentialului genetic si a conditiilor de mediu), diversificarea productiilor atat in sectorul vegetal cat si in cel al cresterii animalelor in vederea utilizarii mai bune a potentialului existent, a cresterii veniturilor producatorilor agricoli.

Investitiile in exploatatiile agricole vor fi orientate, in principal, catre completarea si reinoirea parcului de tractoare si utilaje agricole, inlocuirea animalelor neproductive cu altele, care au un potential genetic ridicat, modernizarea si reabilitarea fermelor vegetale, inclusiv a serelor si fermelor de cresterea animalelor existente.

2. OBIECTIVE

Obiective generale

·         In baza masurii va putea fi asigurat sprijinul financiar pentru investitii in exploatatii agricole private, vegetale si de crestere a animalelor, asigurand rationalizarea si reorientarea productiei pentru cresterea calitatii produselor obtinute prin aplicarea unor tehnologii competitive si care ar putea limita poluarea asupra mediului inconjurator.

·         Aceasta masura va contribui la imbunatatirea veniturilor producatorilor agricoli, la atragerea tinerilor in activitatile agricole prin imbunatatirea conditiilor lor de viata si munca, precum si la asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor.

·         Implementarea masurii se va face respectand prevederile Articolului 2 din Regulamentul nr. 2759/1999/CE adoptat de Comisia Europeana si va asigura conditiile pentru implementarea acquis-ului comunitar in exploatatiile agricole.

Obiective specifice

·         sa modernizeze tehnologiile de cultura si sa reduca costurile de productie;

·         sa diversifice productia si sa imbunatateasca calitatea produselor agricole romanesti;

·         sa asigure imbunatatirea raselor, respectarea conditiile de igiena si de intretinere a animalelor;

·         sa reduca pierderile de productie si sa creasca eficienta exploatatiilor agricole;

·         sa promoveze diversificarea activitatilor agricole pentru a asigura o mai buna utilizare a fortei de munca in agricultura;

·         sa asigure o mai buna valorificare a potentialului agricol al fiecarei zone;

·         sa faciliteze transferul exploatatiilor agricole catre tineri;

·         sa protejeze, sa conserve si sa imbunatateasca mediul inconjurator natural, sa asigure refacerea si conservarea calitatii solului.

·         sa stimuleze concurenta ;

Obiective operationale

·         promovarea investitiilor in sectorul animal si vegetal la nivelul fermei, pentru imbunatatirea constructiilor fermei (pentru sectorul vegetal si animal), investitii in noi masini si/sau animale cu valoare genetica ridicata, refacerea si  ameliorarea plantatiilor de pomi si vita de vie.