Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AdministratieDrept


INSTITUTII DE DREPT ROMAN – TEST GRILA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Suspendarea prescriptiei achizitive
DREPTUL FEUDAL - INSTITUTIILE DREPTULUI PUBLIC
Dreptul afacerilor – test grila
Dreptul administrativ al bunurilor – test grila
Evolutia reglementarii coruptiei si a primirii de foloase necuvenite. Elemente de drept comparat.
Drept procesual penal II – test grila
Competenta in materie penala
Drept penal partea generala – test grila
Efectele obligatiilor
Legea in dreptul roman – Legea celor XII Table

TERMENI importanti pentru acest document

: teste grila drept roman anul 1 : test grila drept roman : teste grila drept privat roman : drept roman test grila :

INSTITUTII DE DREPT ROMAN – TEST GRILA


1. Care dintre urmatoarele afirmatii apartine jurisconsultului Ulpianus:

a. principiile de drept sunt: „a trai in mod onest, a nu vatama pe nimeni si a da fiecaruia ceea ce i se cuvine”;
b. „dreptul este arta binelui si a echitatii”;
c. „stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept”.

ANS: A

2. Care dintre urmatoarele izvoare sunt considerate izvoare formale in dreptul roman ?

a. legea;
b. tripticele din Transilvania;
c. ambele.

ANS: A

3. In care din urmatoarele proceduri, procesul se desfasura in 2 etape, respectiv in iure si
in iudicio:

a. procedura legisactiunilor;
b. procedura extraordinara
c. ambele.

ANS: A


4. Privitor la inceputul si incetarea capacitatii, care dintre urmatoarele enunturi reprezinta
regula:
a. copilul conceput era considerat ca si nascut ori de cate ori era vorba de interesele
sale;
b. capacitatea incepea o data cu nasterea si inceta o data cu moartea persoanei;
c. succesiunea iacenta, vacanta, sustine persoana defunctului.

ANS: B

5. Care dintre urmatoarele forme de casatorie, era considerata o casatorie inferioara:
a. casatoria cu manus;
b. concubinatul;
c. casatoria fara manus.

ANS: B

6. Dintre conditiile casatoriei enumerate mai jos, precizati care sunt conditii de forma:

a. confarreatio;
b. consimtamantul;
c. varsta.

ANS: A

7. Care dintre urmatoarele principii ale patrimoniului sunt adevarate:

a. patrimoniul constituie emanatia mai multor persoane;
b. orice persoana are in mod necesar cel putin un patrimoniu;
c. fiecare persoana nu are decat un singur patrimoniu.

ANS: C

8. Care dintre urmatoarele forme de proprietate sunt considerate prestatale:

a. proprietatea colectiva a gintii;
b. proprietatea pretoriana;
c. proprietatea provinciala.

ANS: A

9. In care dintre urmatoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului libertatii
de a testa, putea institui sau dezmosteni pe descendentii sai, dupa cum credea de
cuviinta, cu conditia sa respecte formele solemne:

a. succesiunea legala
b. succesiunea deferita contra testamentului
c. succesiunea testamentara

ANS: B

10. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale:

a. vanzarea
b. locatiunea
c. gajul

ANS: C


11. Care dintre urmatoarele legisactiuni constituie legisactiune de judecata?

a. sacramentum
b. pignoris capio
c. manus iniectio

ANS: A

12. Care dintre urmatoarele moduri de dobandire a proprietatii presupunea exercitarea
posesiunii asupra unui lucru un timp indelungat:

a. prescription longi temporis
b. usucapio
c. ocupatio

ANS: B


13. Care dintre urmatoarele elemente enumerate mai jos constituie conditie a uzucapiunii:

a. termenul
b. iusta causa
c. thesaurus

ANS: A

14. Care dintre urmatoarele servituti constituiau servituti prediale rustice:

a. cloaca
b. via
c. stilicidum

ANS: B

15. Care dintre urmatoarele servituti constituie servituti personale:

a. servitus onoris freudi
b. cloaca
c. habitatio

ANS: C


16. Care dintre urmatoarele forme de testament au existat in vechiul drept roman:
a. militar
b. per aes et libram
c. nuncupativ

ANS: B

17. Care dintre urmatoarele forme de testament au existat in dreptul clasic?

a. calatis comitus
b. testamentum in procinctu
c. testamentul pretorian

ANS: C

18. Care dintre urmatoarele forme de testament au existat in dreptul imperial ?

a. testamentum in procinctu
b. testamentul civil sub forma orala
c. testamentul pretorian

ANS: B

19. Care dintre urmatoarele elemente sunt specifice obligatiei ?

a. consimtamantul
b. constrangerea
c. capacitatea

ANS: B

20. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale ?

a. fiducia
b. gajul
c. mandatum

ANS: C

21. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite ?
a. societas
b. do ut des
c. mutuum

ANS: B

22. Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte private vechi ?

a. furtum
b. metus
c. dolus

ANS: A

23. Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte noi ?

a. injuria
b. dolus
c. demnum injuria datum

ANS: B

24. Care dintre urmatoarele elemente ale contractelor sunt accidentale ?

a. obiectul
b. consimtamantul
c. termenul

ANS: C

25. Care dintre urmatoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt voluntare ?

a. plata
b. confuziunea
c. moartea

ANS: A

26. Care dintre urmatoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt nevoluntare ?

a. novatiunea
b. compensatiunea
c. imposibilitatea de executare

ANS: C


27. Care dintre urmatoarele garantii enumerate mai jos sunt considerate garantii reale ?
a. gajul
b. sponsio
c. fidepomissio
ANS: A

28. In Legea celor XII Table regasim impartirea actiunilor in:

a. actiuni private si actiuni populare;
b. actiuni directe si actiuni utile ;
c. actiuni reale si actiuni personale;

ANS: C

29. Cea mai reusita sistematizare a normelor juridice romane s-a concretizat in:

a. Codex Gregorianus ;
b. Opera legislativa a imparatului Justinian ;
c. ambele;

ANS: B

30. Procedura extraordinara in dreptul roman se caracteriza prin :

a. lipsa etapelor 'in iure' si 'in iudicio';
b. desfasurarea procesului in fata unei persoane ;
c. ambele;

ANS: C

31. Expresia 'legis actiones'semnifica:

a. orice actiune se intemeiaza pe lege;
b. orice lege presupune actiune;
c. ambele ;

ANS: A

32. Conditiile in care apar legisactiunile sunt evidentiate de:

a. caracterul legal, formalist si judiciar ;
b. caracterul administrativ si rigid;
c. caracterul formal si material .

ANS: A

33. Din textele jurisconsultului Ulpian rezulta ca dreptul roman se divide in :
a. dr. clasic si postclasic;
b. drept public si privat;
c. ius civile, ius gentium si ius naturale.                                                                   ANS: B

34. Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele perioade:

a. perioada statala si perioada nestatala;
b. perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei;
c. perioada dominatului si a principatului .

ANS: B

35. Admiterea reprezentarii in sistemul juridic roman- caracteristici:

a. s-a datorat transformarilor economice si sociale ;
b. a aparut in epoca clasica ;
c. ambele;

ANS: C

36. Etapele succesive ale perioadei imperiului roman se refera la:

a. monarhia simpla si monarhia absoluta;
b. regalitatea si republica;
c. principatul si dominatul.

ANS: C

37. Epocile dreptului roman se delimiteaza astfel:

a. epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica;
b. epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna;
c. epoca republicii si epoca monarhiei .

ANS: A

38. Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna:

a. sentinta de condamnare;
b. un litigiu contestat ;
c. luarea de martori.                                                                              ANS: C


39. Recuperatores era termenul cu care erau desemnati:
a. judecatorii din cadrul tribunalelor nepermanente;
b. judecatorii ce aveau competenta cu privire la procesele dintre cetateni si peregrini ;
c. ambele.                                                                                             ANS: C40. Caracteristicile etapei 'in iure' spacifice procedurii formulare erau:

a. reclamantul expunea oral obiectul cererii sale ;
b. procesul se desfasura in fata magistratului ;
c. ambele .

ANS: C

41. Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in :

a. remiterea unei copii de pe formula;
b. contestarea sentintei ;
c. imposibilitatea de executare.

ANS: A

42. Din punct de vedere la sanctiunii, legile se clasificau astfel:

a. acte normative care sanctionau cu nulitatea orice act relaizat cu nerespecatrea
prevederilor sale;
b. legi imperfecte;
c. ambele.

ANS: C

43. Din punct de vedere cronologic, putem diferentia stiinta dreptului creata de
jurisconsulti astfel:

a. jurisprudenta sacrala si jurisprudenta populara;
b. jurisprudenta religiaosa si jurisprudenta laica;
c. jurisprudenta clasica si jurisprudenta postclasica.

ANS: B

44. Partile constitutive ale legii romane erau:

a. praescriptio ;
b. sanctio;
c. ambele;

ANS: C


45. Edictul magistratilor era compus din urmatoarele parti :

a. edictum vetus si edictum novum;
b. edicta perpetua si edicta repentina;
c. ambele ;

ANS: C

46. Dreptul pretorian a contribuit la:

a. completarea si modificarea prevederilor dreptului civil ;
b. introducerea unor principii si forme procedurale inedite in scopul adaptarii la
realitatile practice;
c. ambele.

ANS: C

47. Care dintre urmatorii jurisconsulti a dat o definitie obligatiei ?

a. Ulpianus;
b. Paul;
c. Celsus.

ANS: B

48. Ce reprezinta delictele ?

a. fapte daunatoare intereselor societatii romane;
b. fapte pedepsite prin dispozitiunile juridice ale statului;
c. ambele.

ANS: C

49. Izvoarele formale ale dr. roman erau :

a. edictele magistratilor;
b. senatusconsultele ;
c. ambele.

ANS: C

50. Activitatea complexa a jurisconsultilor romani includea urmatoarele laturi:
a. respondere, agere, scribere si cavere;
b. edicta, mandata, decreta si rescripta ;
c. ambele .                                                                                                        ANS: A
51. In perioada Republicii Romane pretorul (praetor) era ales de comitia centuriata
dispunand de imperium si potestas. De ce domeniu se ocupa el cu prioritate?

a. organizarea justitiei;
b. intocmirea listelor electorale;
c. aprovizionarea oraselor.

ANS: A


52. Care sunt cele doua forme pe care le-a cunoscut Imperiul (roman)?

a. Principatul si Republica
b. Dominatul si Republica
c. Principatul si Dominatul

ANS: C

53. Ce perioade cuprinde periodizarea dreptului roman?

a. perioada vechiului drept roman si perioada clasica
b. perioada clasica si epoca postclasica
c. perioada vechiului drept roman, perioada clasica si epoca postclasica

ANS: C

54. Care sunt diviziunile dreptului la romani?

a. ius naturae si ius gentium
b. dreptul privat si dreptul public
c. dreptul penal si dreptul gintilor

ANS: B

55. In Roma imperiala, unele din lucrarile jurisconsultilor se intitulau Institutiones. Ce
erau acestea?

a. culegeri de spete imaginare destinate studiului didactic
b. lucrari cu caracter enciclopedic cuprinzand dreptul civil si pretorian
c. manuale elementare de drept in cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului
civil si pretorian

ANS: C

56. Din opera legislativa a lui Iustinian se detaseaza Codul (Codex). Ce cuprindea acesta?

a. toate constitutiile imperiale adoptate in perioada delimitata de epoca lui Hadrian si
anul 534 d. Chr., atat in materia dreptului public cat si a dreptului privat
b. culegeri de fragmente extrase din operele jurist consultilor, adaptate la realitatile
vremii
c. constitutiile publicate dupa anul 534 d. Chr

ANS: A

57. Ce categorii d constitutii imperiale au exista in dreptul roman ?

a. respondere , cavere, scribere;
b. edicta , mandata, decreta si rescripta;
c. questiones, epistulae, institutiones , sentintae

ANS: B

58. In Roma antica pater familias era sui iuris (nu se gasea sub autoritatea nimanui). Ce
puteri detinea el?

a. manus (puterea asupra sotiei), patria potestas (putere asupra copiilor), dominica
potestas (putere asupra sclavilor), dominium (putere asupra lucrurilor), mancipium
(puterea asupra celor aflati in mancipio);
b. puterea asupra peregrinilor si coloniilor
c. puterea asupra sclavilor, peregrinilor si colonilor

ANS: A

59. De cate feluri era rudenia la romani?

a. agnatiunea, cu manus, coemptio
b. agnatiunea, gentilitatea, cognatiunea
c. gentilitatea, fara manus, confarreatio

ANS: B

60. Ce sensuri avea metus (violenta) la romani?

a. delict ;
b. viciu de consimtamant;
c. ambele.

ANS: C

61. Cate faze cuprindea procesul in Roma antica?

a. faza in iure (in fata magistratului) si faza in iudicio (in fata judecatorului)
b. permanenta si nepermanenta
c. in forum si in iudicio

ANS: A

62. Cum se numea, in Roma antica, contractul prin care o parte se obliga sa procure
folosinta unui lucru, anumite servicii sau sa execute o lucrare determinata in schimbul
pretului?

a. societatea
b. mandatul
c. locatiunea

ANS: C

63. In ce consta rapina?

a. talharie sau furt cu violenta;
b. frauda a creditorilor;
c. favorizare actelor frauduloase de catre autoritati

ANS: A

64. De ce drepturi se bucurau cetatenii romani ?

a. ius civile si ius comercii
b. ius militiae, ius suffragii, ius conubii si ius militiae
c. toate (ius civile, ius comercii, ius connubii, ius militiae, ius suffragii)

ANS: C

65. In ce constau efectele casatoriei asupra bunurilor

a. la casatoria cu manus actioneaza regimul comunitatii de bunuri;
b. in casatoria fara manus sotii traiau in regimul separatiei de bunuri;
c. ambele ;

ANS: C

66. In ceea ce priveste dreptul de proprietate, in ce au fost transformate pamanturile
cucerite de armata romana ?

a. ager publicus (proprietatea statului roman);
b. proprietatea peregrina ;
c. proprietate provinciala, exercitata de locuitorii liberi care aveau drept de posesiune
si de uzufruct;

ANS: A

67. Care sunt caracteristicile perioadei republicii:

a. a durat de la 509 pana in anul anul 27 e.n.;
b. s-a incheiat odata cu fondarea monarhiei
c. Ambele.

ANS: C

68. Cum se numea cel mai vechi izvor formal de drept al romanilor ?

a. obiceiul sau cutuma;
b. consuetudino sau mos majores;
c. ambele.

ANS: C

69. Ce dispozitii cuprindea Legea celor XII Table ?

a. statutul persoanelor si regimul proprietatii private;
b. procedura civila romana;
c. ambele.

ANS: C

70. Ce reprezenta dreptul de urmarire ?

a. facultatea de a intenta o actiune care sanctiona dreptul de proprietate incalcat,
impotriva oricarei persoane care detinea lucrul ;
b. debitorul preferential trecea inaintea celorlalti debitori in scopul satisfacerii
dreptului sau de creanta ;
c. niciunul.

ANS: A


71. Ce reprezenta dreptul de preferinta ?

a. creditorul preferential trecea inaintea celorlalti creditori in scopul satisfacerii
dreptului sau de creanta
b. facultatea de a intenta o actiune care sanctiona dreptul de proprietate incalcat,
impotriva oricarei persoane care detinea lucrul;
c. ambele.

ANS: A

72. Ce constituie animus?

a. elementul material al posesiunii
b. elementul intentional al posesiunii;
c. ambele

ANS: B

73. La ce se refera corpus ?

a. elementul material al posesiunii ;
b. elementul intentional al posesiunii
c. ambele.

ANS: A


74. In ce consta ius utendi ?

a. dreptul de a dispune de un lucru ;
b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren.
c. ambele

ANS: B

75. In ce consta ius fruendi ?

a. dreptul de a dispune de un lucru ;
b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ;
c. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru.

ANS: C


76. In ce consta ius abutendi ?

a. dreptul de a dispune de un lucru ;
b. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru, ca, de exemplu recolta unui
teren
c. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren

ANS: A

77. Ce reprezenta mancipatiunea ?

a. cel mai vechi mod de dobandire a proprietatii;
b. o categorie de testament din eopca imperiala;
c. o forma de improprietarire a plebeilor.

ANS: A

78. Ce desemnau romanii prin termenul heredium ?

a. un drept preferential al autorului comun ;
b. pamantul din cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea cetatii;
c. mod de a transmite proprietatea la romani.

ANS: B

79. Prin ce modalitati se iesea de sub puterea parinteasca:

a. moartea lui pater familias si pierderea unui element al capacitatii;
b. moartea fiului de familie si emanciparea;
c. ambele;

ANS: C

80. Care sunt conditiile uzucapiunii ?

a. posesiunea si buna credinta;
b. justul titlu si termenul;
c. ambele.

ANS: C
81. Ce reprezinta termenul latin testari ?

a. originea cuvantului testament;
b. a lua marturie, a desemna;
c. ambele.

ANS: C

82. Care sunt caracteristicile testamentul olograf ?

a. trebuia sa fie scris in totalitate de testator ;
b. o forma noua de testamnet, recunoscuta de imparatul Valentin III;
c. ambele.

ANS: C

83. Care sunt caracteristicile testamentului exceptional ?

a. era facut in conditii deosebite;
b. se utiliza cand testatorul era in imposibilitate de a vorbi, auzi sau vedea ;
c. ambele.

ANS: C

84. Ce reprezenta Dominium in cadrul familiei romane ?

a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor;
b. puterea exercitata de stapan – dominus asupra tuturor celorlalte bunuri existente in
cadrul familiei romane;
c. ambele.

ANS: C

85. Cui ii era atribuit termenul de persoana alieni iuris ?

a. descendentilor in linie directa;
b. aceluia care se afla sub puterea lui pater familias.;
c. membrilor aceleiasi ginti;

ANS: B


86. Cum pot fi contractele dupa modul de formare ?

a. solemne si nesolemne;
b. unilaterale si bilaterale;
c. reale si formale.

ANS: A

87. Cum pot fi contractele dupa efecte ?

a. unilaterale si bilaterale;
b. solemne si nesolemne;
c. formale si neformale.

ANS: A

88. Cum pot fi contractele dupa sanctiune ?

a. formale si neformale;
b. contractele sunt de drept strict si de buna credinta
c. numite si nenumite.

ANS: B

89. Care era consecinta primei exceptii de la regula inceputului capacitatii juridice ?

a. succesiunea vacanta sustine persoana defunctului – hereditas iacens sustinet
personam defuncti;
b. copilul nascut dupa moartea tatalui avea dreptul la succesiune.;
c. ambele;

ANS: B

90. Una dintre exceptiile privind regula incetarii capacitatii juridice in dreptul roman era:

a. succesiunea vacanta sustine persoana defunctului” – hereditas iacens sustinet
personam defuncti;
b. copilul nascut dupa moartea tatalui avea dreptul la succesiune;
c. ambele;

ANS: A91. Care erau elemente care constituiau continutul personalitatii sau capacitatii juridice
in dreptul roman?

a. capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu;
b. status libertatis, status civitatis, status familiae;
c. ambele;

ANS: B

92. Ce reprezenta formula in dreptul roman ?

a. o noua modalitate de a transmite mostenirea;
b. un mic program de judecata prin care pretorul arata judecatorului cum sa
solutioneze litigiul;
c. criteriu de clasificare a actiunilor;

ANS: B

93. Care erau denumirile partilor principale ale formulei ?

a. praescriptio, rogatio si textul propriu-zis;
b. intentio, demonstratio, adiudicatio si condemnatio;
c. agere, cavere si scribere

ANS: B

94. Care erau originile sclaviei ?

a. nasterea;
b. evenimente posterioare nasterii;
c. ambele;

ANS: C

95. Care erau drepturile politice de care puteau beneficia cetatenii romani ?

a. ius comercii, ius conubii si ius militiae;
b. ius sufragii si ius honorum;
c. ius gladii;

ANS: B96. In dreptul roman, cuvantul familia avea mai multe acceptiuni, respectiv :

a. totalitatea sclavilor aflati in proprietatea cuiva;
b. fie un grup de persoane aflate sub aceeasi putere;
c. ambele;

ANS: C

97. In ce se concretiza puterea lui pater familias asupra persoanelor ?

a. patria potestas, puterea maritala,mancipio;
b. ius comercii, ius conubii si ius militiae;
c. ambele;

ANS: A

98. In ce consta patria potestas ?

a. aceasta putere se exercita asupra descendentilor;
b. puterea sotului asupra sotiei;
c. ambele;

ANS: A

99. La ce se referea puterea maritala?

a. puterea sotului asupra sotiei;
b. puterea care se exercita asupra descendentilor;
c. ambele;

ANS: A

100. Ce reprezenta Dominica potestas in cadrul familiei romane ?

a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor;
b. puterea asupra sclavilor imbracata in haina dreptului de proprietate;
c. ambele

ANS: C101. Cui ii era atribuit termenul de persoana sui iuris ?

a. desemna acel cetatean care avea calitatea de pater familias;
b. desemna pe cel care se afla sub puterea lui pater familias;
c. desemna prima clasa de mostenitori.

ANS: A

102. Cum se putea crea patria potestas ?

a. pe cale naturala prin casatorie si nastere;
b. pe cale artificiala prin doua moduri diferite respectiv adopÑiunea si legitimarea.;
c. ambele;


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2518
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site