Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AdministratieDrept


TITLUL DE CREANTA FISCALA - Notiune, clasificare, particularitati

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic


TITLUL DE CREANTA FISCALA - Notiune, clasificare, particularitati

Prin reglementarea fiecarei categorii de venituri fiscale (impozite si taxe), legea instituie o obligatie cu caracter general, a carei concretizare ca obligatie baneasca intr-un anumit cuantum, ce incumba unui anumit contribuabil, se realizeaza prin titlul de creanta fiscala.

Notiune

Ca modalitate de individualizare a obligatiei fiscale cu vocatie generala instituita prin lege, titlul de creanta fiscala reprezinta actul juridic prin care se stabileste intinderea obligatiei de plata ce revine PF sau PJ care are calitatea de contribuabil.

Odata stabilita intinderea acestei obligatii, care va fi diferita de la un subiect la altul, executarea sa se va face in conditiile si cu respectarea termenelor prevazute de actul normativ ce reglementeaza venitul fiscal in cauza.

Titlul de creanta fiscala se intocmeste sau se confirma de catre organele ce compun aparatul fiscal al statului si carora le revine competenta de a calcula impozitele si taxele datorate bugetului de stat.

Dat fiind faptul ca obligatia fiscala este o obligatie impusa in mod unilateral de catre stat contribuabilului, si titlul de creanta ce o individualizeaza, intocmit de organele financiare abilitate, va fi un act juridic unilateral.

Manifestarea de vointa in acest sens a organelor financiare isi are temeiul in lege, care impune o anumita sarcina fiscala.

Depasirea de catre aceste organe a cadrului stabilit de lege pentru individua­lizarea obligatiei fiscale va da contribuabilului dreptul de a contesta titlul de creanta fiscala astfel emis.

Titlul de creanta fiscala, ca act juridic unilateral, da nastere unui drept de creanta al statului avand ca obiect sumele de bani pe care contribuabilul le datoreaza BS, precum si obligatiei ce revine contribuabilului de a plati aceste sume in cuantumul si limitele stabilite.

La baza emiterii titlului de creanta de catre organele financiare se afla, pentru anumite categorii de venituri fiscale, declaratia de impunere sau taxare pe care contri­buabilul are obligatia legala de a o prezenta acestor organe din momentul in care reali­zeaza un venit impozabil sau detine un bun impozabil sau taxabil.

Contri­buabilul are obligatia de a comunica organelor fiscale competente orice modificare a datelor declarate anterior. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea contraven­tionala a contribuabilului.

Prin declaratia de impunere, contribuabilul identifica veniturile sau bunurile impoza­bile sau taxabile. Aceasta declaratie trebuie depusa la organele fiscale competente intr-un anumit termen de la ivirea premiselor ce dau nastere obligatiei fiscale in sarcina contribuabilului, respectiv de la obtinerea venitului sau de la dobandirea bunului in legatura cu care exista aceasta obligatie.

Organele financiare au dreptul de a verifica exactitatea datelor inscrise in declaratia de impunere si de a solicita contribuabililor documentele contabile, evidentele si orice alte elemente materiale sau valorice, necesare in vederea cunoasterii realitatii obiectelor sau surselor impozabile sau taxabile.

Particularitati

Pe baza declaratiei contribuabililor, organele fiscale competente emit titlul de creanta fiscala, act juridic unilateral, caracterizat prin anumite particularitati cu impor­tante consecinte practice:

1) Titlul de creanta fiscala este un act juridic declarativ de drepturi si obligatii

Titlul de creanta nu este constitutiv de drepturi, intrucat obligatia de plata nu se naste in temeiul titlului de creanta, ci in temeiul legii, titlul de creanta fiscala avand doar caracterul unui act constatator al obligatiei fiscale legale.

Prin emiterea sau confirmarea de catre organele competente se constata doar dreptul statului de a incasa sumele de bani datorate BS si obligatia in acest sens ce revine contribuabilului.

Prin legea ce reglementeaza un impozit sau o taxa se instituie o obligatie ce va reveni oricarei PF sau PJ ce va indeplini conditiile cerute de acea lege.

Odata ivite premisele stabilite de lege pentru nasterea obligatiei de plata a impozitului sau a taxei, respectiv realizarea unui venit sau detinerea unui bun, PF sau PJ va deveni contribuabil. Ea va avea obligatia de a intocmi declaratia de impunere sau taxare, pe baza careia se va emite titlul de creanta fiscala. Aceasta va constata doar individualizarea fata de o anumita PF sau PJ a obligatiei fiscale cu vocatie generala reglementata de lege.

Importanta practica a calificarii titlului de creanta fiscala ca fiind un act juridic declarativ este evidentiata in ipoteza in care contribuabilul nu isi respecta obligatia de a intocmi si depune la organele fiscale, in termenul stabilit, declaratia de impunere.

In lipsa acesteia, nu va fi emis nici un titlu de creanta fiscala.Ulterior, prin intermediul unui control intreprins de organele abilitate sau prin declaratia facuta cu intarziere de catre contribuabil, se constata ca acesta realizeaza un venit impozabil sau detine un bun impozabil sau taxabil si, in consecinta, se va emite titlul de creanta fiscala.

In paralel, va fi angajata si raspunderea contraventionala sau chiar penala a contri­buabilului pentru nedeclararea in termen a veniturilor realizate sau a bunurilor detinute, fapta sa reprezentand o forma de evaziune fiscala.

3) Caracterul executoriu.

Titlul de creanta fiscala este executoriu de drept, fara a mai fi necesara investirea sa cu titlu executoriu, urmarirea silita a veniturilor si bunurilor detinute de debitor putandu-se realiza fara parcurgerea unor etape prealabile.

Ratiunea acestei particularitati a creantei fiscale consta in necesitatea realizarii veniturilor BS la termenele si in cuantumul prevazut de lege.

Avand in vedere destinatia taxelor si impozitelor si faptul ca beneficiara a acestor sume este intreaga societate, fiind vorba prin urmare despre un interes public, legiuitorul a recunos­cut caracterul executoriu de drept al creantei fiscale.

In masura in care contribuabilii nu isi executa la termenele stabilite obligatia de a plati sumele cuvenite BS, organele fiscale au dreptul de a trece direct la executarea silita a acestor sume.

Procedura executarii silite urmeaza a fi declansata din oficiu de catre organele fiscale competente, nefiind necesara interventia unor alte organe ale statului care sa autorizeze executarea silita.

Organele fiscale au obligatia ca, in momentul in care constata neplata la scadenta a sumelor cuvenite BS, sa procedeze la realizarea acestora pe calea executarii silite. Aceasta obligatie este imperativa, in cazul nerespectarii sale putand fi angajata raspunderea persoanelor din cadrul organelor fiscale competente care aveau obligatia de a constata neplata si de a trece la executarea silita.

Clasificare

1) Titluri de creanta explicite

Majoritatea titlurilor de creanta fiscala au un caracter explicit, fiind acte juridice constituite exclusiv in scopul de a constata obligatia unui contribuabil de a plati o anumita suma catre BS, individualizand astfel obligatia cu vocatie generala instituita de legea ce reglementeaza venitul fiscal respectiv.

Aceste titluri de creanta sunt reprezentate de actele de impunere intocmite in forma scrisa de organele fiscale, diferite in functie de categoria de impozite sau taxe pe care o constata.

Ø      Procesul-verbal de impunere

Pentru anumite categorii de venituri, intinderea obligatiei fiscale ce revine contribuabilului este determinata de organele fiscale, pe baza datelor declarate de acesta, prin intocmirea PV de impunere. Acest PV va reprezenta titlul de creanta fiscala ce individualizeaza obligatia de plata a contribuabilului.

In baza PV de impunere, organele fiscale vor comunica subiectului platitor, inainte de termenul la care impozitul trebuie platit, o instiintare de plata, care contine precizarea sumei pe care acesta o datoreaza BS.

Ø      Declaratia de impunere

In ceea ce priveste anumite categorii de impozite, titlul de creanta fiscala il reprezinta chiar declaratia de impunere intocmita de contribuabil si depusa la organul fiscal competent. Organul fiscal va verifica exactitatea datelor inscrise in declaratia de impunere si a calculului impozitului datorat, dar nu va emite un alt act care sa aiba natura unui titlu de creanta.

Ø      Documentul de evidenta intocmit de contribuabil

In cazul obligatiilor fiscale care se stabilesc de catre platitor, titlul de creanta il va reprezenta documentul de evidenta pe care acesta are obligatia de a-1 intocmi in conditiile si la termenele stabilite de lege. Pe baza acestor evidente, platitorul intocmeste declara­tiile sau deconturile fiscale, pe care le va depune la organele financiare competente.(Ex: in cazul impozitului pe profit, contribuabilii depun declaratii trimes­triale si anuale privind impozitul pe profit, in temeiul carora se efectueaza platile trimestriale si anuale ale acestui impozit. Un alt venit fiscal pentru care titlul de creanta fiscala este reprezentat de declaratia intocmita de contribuabil si verificata de organele fiscale este T.V.A.)

Ø      Declaratia vamala

In ceea ce priveste taxele vamale, titlul de creanta fiscala il va reprezenta declaratia vamala de import intocmita de importatorul-debitor al taxelor vamale. Prin acelasi docu­ment se va determina si TVA datorata pentru bunurile importate.

2) Titluri de creanta implicite

Anumite categorii de venituri fiscale sunt individualizate prin titluri de creanta cuprinse in acte juridice care au un alt continut principal. Aceste inscrisuri, reprezentand titluri de creanta fiscala implicite, sunt intocmite de organele financiar-contabile sau de alte organe ale statului.

Au in acelasi timp si natura juridica a unui titlu de creanta fiscala urma­toarele inscrisuri:

Ø      Documentele (statele) de plata a salariilor si a altor drepturi salariate impo­zabile.

Acestea contin si calculul impozitului pe salarii datorat de fiecare persoana anga­jata, potrivit legii angajatorul avand, pe langa obligatia de a calcula impozitul, si pe aceea de a-1 retine si varsa BS.

Nevarsarea la termen a impozitului pe salarii de catre angajator va atrage raspunderea patrimoniala a acestuia, sub forma majorarilor de intarziere.

In ceea ce priveste impozitul pe salarii, calitatea de contribuabil o are sala­riatul, persoana angajata cu contract de munca, iar aceasta obligatie fiscala ce ii revine este individualizata prin statul de plata a salariatului, document care, potrivit legii, contine si calculul impozitului aferent salariului cuvenit persoanei angajate.

Ø      In materia impozitului pe dividende, societatile comerciale platitoare ale divi­dendelor au

obligatia ca, o data cu plata acestora catre actionari sau asociati, sa calculeze, sa retina si sa verse impozitul aferent acestora. In acest caz, documentul care va constata plata dividendelor si retinerea impozitului pe dividende corespunzator va reprezenta un titlu de creanta fiscala implicit.

Ø      Actul constatator intocmit de organul de control financiar. Un titlu de creanta aparte datorita

continutului sau complex este actul ce constata rezultatele unui control financiar intreprins de organele de control competent:

-          PV de control – in cazul controalelor inopinate (efectuate de obicei- de catre Garda Financiara) sau

-          raport de inspectie fiscala – in cazul controalelor de fond asupra contabilitatii efectuate de catre Directiile Generale de Finante Publice Judetene ori de catre Directia Generala Mari Contribuabili.

Daca, in urma controlului efectuat, organul de control va constata incalcarea de catre contribuabili a normelor legale privitoare la impozite si taxe, va inscrie aceste constatari in actele de control intocmite.

Actul de control financiar va reprezenta titlul executoriu si pentru majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a sumelor datorate BS.


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1677
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site