Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи.

управление

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи.Финансите – това са парични отношения, които възникват в процеса на набавяне на капитала на фирмата и негативното влагане на реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците.

Финансовото управление е свързано с процеса на подготвяне и вземане на решения, какви и колко реални активи са необходими за развитието на фирмата и от какви източници се набавят паричните средства за предвижданите инвестиции.

Имуществото на фирмата е равно на нейната собственост (капитал). Когато има равенство няма проблеми. Ако има неравенство възникват проблеми свързани с преструктурирането на активите.


Преструктурирането зависи от типа финансов ръководител.

Два вида активи:

Дълготрайни и нематериални дълготрайни активи; дългосрочни инвестиционни – когато се закупуват ЦК от други фирми; дългосрочни вземания – когато се предоставят търговски кредити между свързани лица, не се изисква обезпечаване.

Репутация – разликата между пазарната цена и отчетната стойност на активите.

Наличните материални и нематериални дълготрайни активи се посочват в баланса за текущата година с три оценки:

Отчетна стойност – Брутна първоначална стойност;

Коректив – Начислена амортизация.

Балансова стойност – Нетна остатъчна стойност (1 – 2 = 3)

Нетна остатъчна стойност – BOOK VALUE (BV)

Краткотрайни активи – материални запаси; дебитни вземания по продажби, по предоставени аванси; краткосрочни инвестиции; ЦК; акции с краткосрочен характер; парични средства; разходи за бъдещи периоди.

Сребърно финансово правило – сумата на чуждите капитали не трябва да надвишава два пъти собствените капитали на фирмата.

Счетоводния баланс се представя чрез:

Колко бизнеса притежава т.н. Активи;

Колко бизнеса дължи т.н. Пасиви;

Колко средства са инвестирали акционерите или съдружниците т.н. капитал на акционерите (КА).

А – П = КА – Имуществен счетоводен баланс

А = П + КА – Организационен счетоводен баланс

 

Отчет за приходи и разходи

1)      Нетни приходи от продажби /без ДДС/

2)      себестойност на продажбите

3)      = Брутна печалба

4)      Административни и маркетингови разходи

5)      = Печалба преди лихви и данъци

6)     
+/– Лихви по банкови кредити и облигации

7)      = Облагаема печалба /печалба преди данъците/

8)      Данъци

9)      = Нетна (чиста) печалба

10)  Дивиденти /Ако се реши да се изплащат/

11)  = Неразпределената печалба

1) – 2) = 3) – 4) = 5) – 6) = 7) – 8) = 9) – 10) = 11)

Разлика между счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи:

СБ – моментна статична картина към днешна дата на фирмата.

ОПР – за определен период – периода от 30.09.00г. до 30.10.00г.

Печалбите се измерват на база натрупване т.е. приходите и разходите се записват в момента, в който те възникват.

Продажбата на консигнация се сключват като първи в давен период въпреки, че парите могат да не бъдат получени през този период. Всички разходи свързанис продажбата се записват като разходи за този период, дори някой от плащанията да са отложени.

Следователно отчета за приходи и разходи съдържа множество непарични статии, които отразяват промените на вземания и записи. Други непарични статии включват амортизации, преоценки и резерви. Отчета за приходите и разходите не документира парични потоци и не показва краткосрочната ликвидност на компанията.

Взаимовръзка на финансовия мениджмънт със счетоводството.

Основната функция на счетоводителя е да предлага информация за измерване на дейността на фирмата, за оценка на нетната финансова позиция за определяне размера на данъците, които трябва да бъдат платени. Счетоводителя подготвя финансовите отчети, които разкриват доходите и разходите чрез метода на натрупването.

Финансовия мениджър поставя основно ударение на паричните потоци, като по този начин осигурява платежоспособността на фирмата.

Пример: Корпорация занимаваща се с препродажба на яхти, в края на календарната година продава яхта за 100 000$. Яхтата е купена през годината за 80 000$, като е изцяло изплатена от фирмата.

Счетоводна гледна точка

Счетоводителят изготвя отчета за приходите и разходите:

Приходи от продажби 100 000$

– Разходи 80 000$


Нетна печалба 20 000$

Финансова гледна точка

Финансовия мениджър изготвя отчета на паричния поток:

Входящ паричен поток 0 !!!

– Изходящ паричен поток 80 000$


Нетен паричен поток – 80 000$loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1898
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site