Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

МОНТАЖНИ РАБОТИ

техника

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

МОНТАЖНИ РАБОТИ

                   Спецификация на елементите –таблица 1                Избор на кран

1.      Избор на тежък монтажен кран.

Y = Hm + d + heh0 = 10.80 + 1 + 2.1 – 1.8 = 12.10 m

Където Hm = 10.80– монтажна височина

d =1 m запасно разстояние

h0 = 1.8m

x, yмонтажна широчина и височина на елемента

X = 0.13m

aopt = °

lmin =

bmin = x + c+ z = 0.13 + 1.5 + 12.42 = 14.04 m

hкр min = Hm + d + he + hт

hкр min = 10.8 + 1 + 2.1 + 4.20 = 18.10 m

Qm = qeл + qтeк = 9.08 + 1.1 = 10.18 t

избирам кран COLES L 7012 със

следната работна характеристика и

дължина на стрелата 21.3 м

# Проверка за покривна панела 3х6

Y = Hm + d + heh0 =10.80+1+0.30-1.80 = 10.30

Проверка за ПП разположена върху фонарните

колони.

lmin =

2.      избор на лек кран за монтаж на ограждащата конструкция – ФП – 110

Y = Hm + d + he – h0 = 9.00 + 1 + 1.1 – 1.8 = 9.30 m

X = 0.09m

aopt = arctg°

lmin =

C1 = 1.5m

bmin = X + Z + C = 0.09 + 5.88 + 1.5 = 7.47m

hmin = 10.30 + 1 + 1.1 + 2.5 = 14.90m

Qmin = qeл. + qтекелж = 2.2 + 0.08 = 2.28т

избирам кран K–162 със стрела с Q=10t Lstr.=18m.

III.               Оразмеряване на монтажна траверса за монтаж на подкранова греда с дължина 6 m

·        Приемам греда със съставно сечение 2[ профила изпълнена от ВСт3сп, работещта при следната статическа схема

тегло на траверсата

Q = (Qe + Qtд =(2.6+0.26)*1.2=3.5KN

Qt=0*0.1qe=0.1*2.6=0.26m

N

 

N

 

S

 

S

 
за якост на огъване:

Wnt

По БДС 5951-79 или ГОСТ 8239-72 избирам профил Ι20a със следните характеристики :Wx=184cm3 >183cm3 Wy=23.1cm3 Ix=1840cm4 ix=8.28cm h=200mm b=100mm i=2.07

За проверката на обща устойчивост при огъване статическата работа на траверсата с известно приближениесе разглежда като прста греда без междинни закрепвания на натиснатия пояс в отвора,натоварена с концетрирана сила в средата по горния пояс.lef=M*l=1.4=4m=400cm

40< α <400

Φb=φ=0.434<0.85-НПСК-табл.59

За избраното сечение съпротивителният момент относно натиснатия пояс е We=Wx

Съответната проверка на обща устойчивост е

σ=

σ=30MPA<Yc*Ry=0.85*225=191.3MPA

За окачващите въжета се получава S=0.5Qe

Kd=0.5*26*1.2=1.56KN=16KN Изчисляваме силата на скъсване

PpS*K=15.6*6=93.6KN

По ГОСТ 3071-74 избираме въже с диаметър 11.5мм за σ=1600МРа

Φ=0.75mm gp=0.8345kg/m

Заплетените краища на въжето са с дължина:l=25d=25*15.6=400mm

Незаплетената гъвкава част е с дължина:l=1.6-2*0.3=1м

IV.              Определяне на разхода на машинно време за монтажа на елементите при продължителност на една смяна 8 h.

Сигнатура на ел., ос, поле

Количество

Нмвр

Общо маш. вр. ,мч

Брой

Продълж. на производств. процес ,дни

 

 

,бр.

, мч

,мсм

1

2

3

4

5

6

7

1

Колона К1 по ос'А'

20

1.18

23.600

2.950

1.475

2

Колона К2 по ос 'Б'

20

1.18

23.600

2.950

1.475

3

Колона К3 по ос 'В'

20

0.74

14.800

1.850

0.925

4

Подкранова греда

18

0.853

30.708

3.839

1.919

5

2ПТ-15м

72

2.31

166.320

20.790

10.395

6

Надлъжна греда поле

72

0.853

61.416

7.677

3.839

7

Фасадни панели 140

36

0.69

24.840

3.105

1.553

8

Фасадни панели 180

108

0.69

74.520

9.315

4.658

9

Цокълна панела

36

0.69

24.840

3.105

1.553

10

СЕП

90

0.58

52.200

6.525

3.263

11

Фасадни панели 110

20

0.69

13.80

1.725

0.863

·        технологични указания за извършване на технологичните процеси

1.Характеристика:

Предстои да се извърши транспорт,складиране и монтаж на стр.конструкции.Елементите ще се произвеждат в специализирано предприятие.Транспортират се със специализирани транспортни средства.

Монтажът започва след завършване на нулевия цикъл.Обратния насип за фундаментите се изпълнява до горния им ръб.Площадката се подравнява и уплътнява.Необходимо е да са завършени временните пътища,да са трасирани осите в двете посоки ,да са осигурени всички материално-технически ресурси за изпълнение на монтажните работи.

2.Обем на монтажните работи.

Всички елементи и количествени работи, съпътстващи монтажа са дадени в съответната спецификация.

3.Технология и организация на монтажния процес.

Монтажът се изпълнява от складово положение на елементите.За ФП монтаж от автомобил.Сградата е разделена на единучастък, като монтажа се извършва на 2 етапа.Последователността е указана в циклограмата.

Колоните се окачат за монтаж на стоманена ос към моннтажна траверса,която има устройство за откачане от терена.Временно се укрепват. НГ се окачва с корава траверса.2Т се окачват с траверса за ВГ.За работа с монтажниците на височина се използват монтажни стълби или подвижни работни площадки.

·        Геодезическа подготовка и технологични указания

Геодезическата подготовка се състои в предварително отлагане върху терена на или върху монтирани вече конструкции на напречните и надлъжни оси и определяне на нивелетните хоризонти. Разбиването на осите и нивелационната подготовка се извършва въз основа на главни и нивелационни репери. Те се отлагат върху терена около сградата и се стабилизират чрез вбетониране в бетонни блокчета. Означените напречни и надлъжни оси се пренасят върху шнуровото скеле- при изграждане на нулевия цикъл, а след това върху цокъла на сградата където се стабилизират.

С теодолит се нанасят само главните оси на сградата. Междинните оси се отбелязват със рулетка или мерна лента.При монтаж на фундаменти и колони осите се разбиват по аналогичен начин. Те се отбелязват върху терена със стоманени игли или с резки върху бетоновите фундаменти. Проектното положение на сглобяемите фундаменти се установява с шаблони шаблони. Котите за монтаж се проверяват въз основа на нивелационния репер на площадката. По този начин се установява дебелината на подложката под съответните елементи.

Ш      Монтаж на колони на едноетажни промишлени сгради, които се насаждат в чашки:

  1. Нанасят се трайно осите на конструкцията върху фундамента.
  2. Проверява се нивото на дъното на чашката идействителнатадължина на колоната и се отбелязват минусовите или плюсовите разлики. Действителната дължина на колоната се определя, като се измерва разстоянието между горен ръб на подкрановата конзола и петата на колоната. Измерването става от свързващата част на конзолите за ПГ до долния край на колоната.
  3. Подливат се чашките, ако това е предвидено в проекта, като се отчита действителната дължина на колоната.
  4. Колоната се обръща (ако е необходимо) на ребро.
  5. Подлага се дървено трупче от твърдо дърво в чашката.
  6. За долния край на колоната се връзва конопено въже за направляване.
  7. Колоната се повдига вертикално като се следи движението и. Насаждането в чашката трябва да става внимателно, без обрушване на ръбовете на колоната и чашката.
  8. Центрирането и отвесирането се извършват с клинове и обтяжки. Правилността на монтажа се следи с теодолит или нивелир.
  9. Кранът отпуска колоната след центрирането. До замонолитването колоната се крепи в проектно положение от система обтяжки иот клиновете.
  10. Замонолитването се извършва незабавно след приемане на извършения монтаж. Полагането и уплътняването на разствора се извършва така че да не се допуне каквото и да било разместване на колоните.

·        Спецификация на необходимите машини,инструменти и инвертантни средства.

N

Наименование на технологичните средства

Количество

Осн.параметри

1

2

3

4

А.

Технологичен комплект за едно звено

1.

Осн.машини

-

Автомобилен кран COLES L-7012

1

Lстр=21.3 м

-

Автомобилен кран K - 162

1

Lстр=18м

2.

Технологично обзавеждане

-

Траверса за монтаж на колони

1

-

Въжени обтяжки за колони
1

-

Дървени и центриращи трупчета за колони

-

Траверса за монтаж на надлъжна греда

1

-

Траверса за монтаж на ВГ

1

-

Въжени обтяжки за ВГ

2

d=39.5mm

-

Двувъжен сапан за НГ и ФП

1

d=20mm

-

Конопени въжета за направление на НГ

2

L=30m

-

Монтажна стълба с кош

2

L=10m

-

Монтажна стълба с работна платформа

2

L=3m

-

Ивично мостче за парапет и предпазни вертик. сапани

1

600/1100/6300

-

Стендове за складиране на НГ

2

1050/1300mm

3.

Инструменти

-

Монтажна щанга

2

f25*100

-

Чук шлосерски

2

2кг

-

Секач шлосерски

2

2ф22*175

-

Четка телена

2

-

Стъргалка

2

22*600мм

-

Комплект гаечни ключове

2

N10-32

-

Шило за бетон

2

-

Клещи,тверки,ст.чертилки

2

-

Съд за боя

2

-

Четки за боя

4

4

Измервателни средства

-

Нивелир НС-020

1

-

Теодолит Theo-020 с тринога

1

-

Ролетка

1

дълж.10м

-

Сгъваем метър

3

дълж.2м

-

Отвеси

2

-

Либела водна

2

-

Рейка

1

-

Канап

2

дълж.30м

5.

Предпазни средства

-

Колани

4

стандарт

-

Каски

4

-

Ръкавици брезентови

4комплекта

Б.

Технологичен комплект за заваръчни работи

1.

Осн.машини

-

Електрожени

2

500А

2.

Технологично обзавеждане

-

Кабели

2

В.

Технологичен комплект за замонолитване и фуги

1.

Осн.машини

-

Вибратор-иглен

2.

Технологично обзавеждане

-

Кофраж инвентарен

4комплекта

-

Комплект мистрии,лопати

1

Г.

Спомагателни материали

1.

Бетон за замонолитване

В25

2.

Електроди

18кг

Е450

3.

Разтвор за заливане на фуги

Охрана на труда при монтажните работи

Конструкциите се монтират с технически изправни монтажни кранове и приспособления. Такелажните средства и монтажни траверси преди пускането им в употреба се изпитват и се снабдяват с етикет, в който се обозначава товароподемността им.

Монтажните кранове се пускат в експлоатация след проверка и технически изпитвания от съответните органи.

Не се допуска: повдигане на товари превишаващи товароподемността на крана и монтажните траверси; отклоняване на куката от вертикалната ос през върха н стрелата; повдигане на засипани с пръст или сняг конструкции.

Окаченият елемент се повдига на височина около 30cm над терена и се задържа. Повдигането продължава след като се установи изправността на окачването във всички точки. Повдигането и поставянето на елементите в проектно положение се извършва плавно, без удари. Конструкцията се освобождава от куката след временното им укрепване.

При работа на височина работниците използват предпазни пояси. Извършването на други строителни работи в монтажната зона или по долни етажи в същата вертикала не се разрешава. Забранено е стоенето и преминаването на хора под повдигнати товари. Всички монтажници работят с монтажни каски.

Опасните зони в които работи кранът се обозначават и ограждат. Електрозаваръчните работи се изпълняват от правоспособни заварчици. Те работят със защитни маски и предпазни колани. Всички работници,заети с извършването на монтажните работи трябва да бъдат инструктирани и обучени за безопасното изпълнение на работните операции с предвидените монтажни средства. За работа на височина се допускат само лица преминали през съответен медицински преглед.

Преди началото на монтажа на ВГ е необходимо:

-         да е извършен обратния насип

-         площадката да е подравнена и с изградени временни пътища

-         колоните и връзките между тя, ПГ, да са монтирани и окончателно закрепени

-         замонолитващия бетон да е достигнал 70% от проектната си якост

-         да е извършена съответната геодезическа подготовка

-         да са доставени и складирани в обсега на монтажния кран необходимия брой ВГ, както и други елементи, влизащи в състава на комплексния монтажен процес (покривни връзки и панели)

-         монтажният кран и такелажните средства да са освидетелствани за съответната товароносимоспособност.

Монтажът на ВГ започва от едната от двете крайни напречни оси на един кораб и продължава към крайната ос. Те се повдигат и монтират с помощта на монтажна траверса, като окончателното им закрепване става след геодезическа проверка на положението им и заваряване на свързващите части към колоните.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3116
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site