Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Centrum pro podporu zdraví ,,fitness and wellness“

sport

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Centrum pro podporu zdraví ,,fitness and wellness“

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury

Rekreologie

Centrum pro podporu zdraví

,,fitness and wellness“


OBSAH:

1.      Úvodní list                                                                                                      2

2.      Základní informace o projektu                                                                      3

3.      Cíle projektu                                                                                                  4

4.      Způsob řešení                                                                                                 4

5.      Časový postup                                                                                                12

6.      Matice zodpovědnosti                                                                                    13

7.      Právní aspekty                                                                                               14

8.      Sociální a psychologické aspekty                                                                 14

9.      Ekonomické aspekty                                                                                     14

10.    Rozpočet akce                                                                                                15

11.    Závěr                                                                                                              16

12.    Seznam zdrojů                                                                                                16

13.    Přílohy                                                                                                            17

13.1           Smlouva o pronájmu reklamní plochy                                                       17

13.2           Dohoda o provedené práci                                                                      18

13.3           Pracovní smlouva                                                                                     19

13.4           OSA                                                                                                       21

13.5           Nájemní smlouva                                                                                     24

13.6           Inzerce                                                                                                    26

13.8           Založení společnosti s.r.o                                                                         29

13.9           Ohlášení živnosti                                                                                      30

13.10         Plakát                                                                                                      32

13.11         Inzerce reklamy na idnes.cz                                                                      33       

13.12         Provozní řád                                                                                            34       

                 

                                                                                                                

                                                                                                                                                     

1.      Úvodní list

NÁVRH PROJEKTU

Název projektu                    Centrum pro podporu zdraví

Realizátor

Kontrola

Shrnutí projektu     Tento projekt je koncipován pro populaci ve věkové kategorii v rozmezí od 15 let až po osoby v důchodovém věku. Hlavní cíle jsou kladeny nejen na upevnění lidského zdraví, ale také na zvyšováni fyzického a duševního stavu každého jedince.

            Zařízení a programy, které by měl být s tímto střediskem spojeny by se měli stát součástí každého jedince, který hledá nejen zábavu, ale i aktivní odpočinek spojený s rozvojem své osobnosti. Největší důraz je kladen na rehabilitaci jedince,tj. rehabilitační zařízení s charakterem rekondičním ( fitness zařízení, sauna, vířivá vana, různé druhy masáží ). Nedílnou součástí by měly být prostor pro cvičební programy ( aerobic, zdravotně-tělesné cvičení, spinning, atd.).

            Hlavním smyslem tohoto projektu by měla být dostatečně široká nabídka volno-časových aktivit zaměřená na rozvoj osobnosti.

Návaznost na priority        Udržení a posílení zdravotního stavu jedince, s působením na jeho fyzický, psychický a sociální stav. Nabídka volno-časového využití.

Návaznost na opatření       Péče o zdraví jedince s možností jeho posílení.

             

Zdůvodnění vazby na trh práce        Nabídka široké škály pracovního využití ve městě.Od nekvalifikované práce až po práci vyžadující odborné způsobilosti.        

Přidaná hodnota projektu       Posílení zdravotního stavu, schopnost vyrovnání se konkurence, snaha  o zlepšení kvality poskytovaných služeb námi nabízených než u ostatních.

Odpovídající hodnota projektu       Zajištění takových aktivit, které budou zvyšovat fyzickou, duševní i sociální složku jedince.           

Časový plán od  20.leden 2006         do  17 květen 2006

Obsah, Podrobný popis dílčích úkolů, Měřitelné výsledky jednotlivých etap

           

2.      Základní informace o projektu


                                                                   rozdělení

                                                                        úkolů

                                          

                                                                                                     s partnery

                                                                                       

                                                                           

                                                                                       

spolupráce                                                                                                centrum                                                                                            

                                                                jak?      

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Kolín   

                                                             

systematicky                                                                                       kde?

                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                         

postupně                                         fitness and wellness centrum                                                                       

                                                                                                                                 

                                                                                                                       

                                                                                                         

                        

                                    proč?                                                

                                                                                                 Kdy?

                                                                                             

                                                                                                        

                                                                          od 20.leden 06                   do 17 květen 06

                                                                                                                        

      zábava                                                               

                                                                                                             


                                                                  PA


Volný čas

                                                                       zdraví

                          regenerace


                                                    upevnit                        zvýšit  

                                               

3.      Cíle projektu

Hlavní cíl

 
                                 Cílená propagace                              Zrealizování fitness centra

                                   Nabídnutí účelného a efektivního trávení volného času

                                   Nabídka regenerace

Dílčí cíle                     Získání potenciálních zákazníků

                                   Poskytnutí pracovních příležitostí                        

                             Vytvoření zájmu o poskytované služby

                       

4.      způsob řešení

Centrum pro podporu zdraví - ,,fitness and wellness´´

            Rozhodl jsem se založit fitcentrum se širokou škálou služeb. Patří sem tělocvična vybavená špičkovými posilovacími stroji, kde bude možnost sestavení každému novému zákazníkovi jeho individuální program podle fyzické kondice a s ohledem na jeho zdravotní stánku. Další službou bude aerobní cvičení pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Zákazníci se budou moci osvěžit v minibaru, který se bude specializovat na doplňky zdravé výživy. Součástí studia budou také masérské služby poskytované danými odborníky a možnost využití sauny.

            Věříme, že naše nabídka bude dostatečně široká a atraktivní pro všechny naše potenciální zákazníky.

Klasifikace působení služeb

Ø      Druh poskytované služby

            Řada našich sportovních a relaxačních aktivit je v tomto případě poskytována soukromým nevýrobním subjektem ,,fitness and wellness´´ s. r. o. – za komerčním účelem.

Ø      komu je služba určena

            Veškeré námi poskytované služby jsou určeny k uspokojování osobních potřeb s cílem maximalizace užitku poskytované služby. Jednotlivé služby budou placené. Veškeré služby budou využívány zákazníky jak pravidelně, tak občasně či příležitostně.

Ø      předmět poskytování

            Naše služby mají především rekreační ale také relaxační charakter. Užitečný efekt služeb má jednak základní charakter, to znamená posílení fyzické a psychické kondice, odbourání stresu, regenerace organismu, snížení nadváhy a v druhé ředě rovněž charakter substituční tedy příjemně a aktivně strávený volný čas. Celkový charakter našich služeb bude zaměřen na nejširší vrstvu obyvatelstva.

Ø       vlastnosti služeb

                  V případě našeho fitcentra se jedná o nehmotnou službu, při které se zaměříme na zvýšení hmatatelnosti poskytovaných služeb. K tomu nám dopomůže využívání kvalitního značkového zařízení a dalších značkových doplňků a k zosobnění služeb chceme na základě dohody přizvat významné osobnosti sportovního života. Nebo také propagovat služby pomocí rozmístěných fotografií a plakátů.

Budeme se snažit maximálně vyhovět požadavkům zákazníka a všichni zaměstnanci se budou k zákazníkům chovat s úctou a podle pravidel slušného chování. Personál bude obměňován tak, aby byla zajištěna standardní kvalita poskytovaných služeb. Pro nové zákazníky bude sestavován cvičební plán, stálým zákazníkům bude tento plán podle potřeb obměňován, bude zajišťována pravidelná údržba a obměna strojů a velký důraz bude kladen na čistotu.

      Vzhledem k tomu, že služby nelze skladovat a dochází k výkyvům v nabídce a poptávce, například snížení poptávky v letních měsících, zvýhodníme nabídku následovně: permanentky, slevy mimo sezónu, slevy pro kolektivy, atd.

Výhodou zákazníka je ta, že si nemusí kupovat drahé stroje, má pravidelný kontakt s lidmi, vypěstuje si lepší kondici.

Klíčové tržní oblasti

Ø      zákazníci - Naše služby jsou svým charakterem určeny jak jednotlivcům, tak i skupinám.

Ø      dodavatelé - Bude nutné zaměřit se na různorodé dodavatele, kteří budou zajišťovat dodání nutných zdrojů pro poskytování služeb.

·        dodavatele posilovacích strojů

·        dodavatele vnitřního vybavení

·        dodavatele energie a vody

·        dodavatele potravin a nápojů a mas. prostředků

Ø      personál - Pro uskutečňování našich služeb budeme potřebovat odborný i pomocný personál. Odborný personál budeme vybírat konkurzem, také budeme kontaktovat zaměstnance konkurenčních firem, případně můžeme pracovníky vyškolit. Při výběru pomocného personálu  se odkážeme na pracovní úřad.

Ø      vlivné trhy

·        státní orgány

·        hygienické předpisy

·        časopisy

·        televize

·        právní předpisy

·        ostatní fitcentra

·        alternativní využití volného času 

Ø      referenční trhy

·        zákazníci

·        zaměstnanci

·        média

·        informační centra

Segmentace zákazníků

            Při výběru svého cílového trhu využíváme koncentrovaný marketingový přístup, kdy rozlišujeme mezi tržními segmenty, ale marketingový mix zaměřujeme především na jeden specifický segment. Tímto segmentem chápeme muže a ženy ve věku 15-40 let. Jejich vzdělání je středoškolské a vysokoškolské, zaměstnání je duševní činnost. Patří sem střední a vyšší vrstva, která prosazuje zdravý životní styl.

Proč zvolit náš produkt?

Ø      nabízení účelného a efektivního trávení volného času

Ø      posilování, různé formy masáže, prodej potravin a nápojů,sauna.

Ø      kvalitní služby, přijatelné ceny, atraktivní prostředí, otvírací doba do pozdních hodin 7-23, vyškolený a příjemný personál

Produkt – služba

            Zákazník hledá především aktivní odpočinek a relaxaci. Za neméně důležité považuje zlepšení kondice, posílení organismu, zlepšení vzhledu. Výhodou je psychické uvolnění. Zákazník očekává příjemné prostředí, komplexní služby a kvalitní péči o zákazníka.

Prostředky, které jsou využívány ke zkvalitnění služeb

Ø      kvalitní, špičkové stroje

Ø      kvalifikovaný a vyškolený personál

Ø      čisté prostředí

Ø      dostatečně dlouhá otvírací doba

Ø      široká nabídka služeb

Ø      individuální přístup

Segmentace zákazníků

            Našimi zákazníky budou především muži a ženy ve věku 15-40 let se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.Patří sem střední a vyšší vrstva, která prosazuje zdravý životní styl.

            Velký důraz bude kladen na profesionální a milý přístup, příjemný vzhled, maximální ochotu a vůli kdykoliv vyhovět zákazníkovi podle hesla “ Náš zákazník – náš pán “

Image

            Uvědomujeme si, že velmi důležitou a podstatnou stránkou naší služby je image podniku, tedy jak nás vnímá zákazník a veřejnost. Chceme, aby se vaše fitcentrum dostalo do podvědomí zákazníků a veřejnosti spolu se slovy kvalita, dostupnost, atraktivnost.

Prvky nabízených služeb

Ø      kontrolovatelné – odbornost, stav strojů, čistota prostředí

Ø      nekontrolovatelné – chování zaměstnance k zákazníkům, kvalita odvedené práce, zainteresovanost

Ø      žádoucí – dobrá pověst, odbornost, dobrý stav strojů, opakovaná návštěva zákazníkem, spokojenost zákazníka, čistota prostředí, příjemní zaměstnanci

Ø      nežádoucí – špatná pověst, nízká odbornost, nečistota, stížnosti, reklamace, úrazy

Ø      hmotné- stroje, potraviny, oděvy, obuv, solárium

Ø      nehmotné – odbornost, ceny, slevy, zainteresovanost zaměstnanců, přitažlivost pro zákazníka

Ø      předvídatelné – růst cen, sezónní výkyvy, investice do údržby

Ø      nepředvídatelné – přírodní katastrofy, kriminální činnost, změna legislativy, konkurence

Formy služeb

Ø      jednotná cena

Ø      permanentky

Ø      množstevní slevy

Úroveň služeb

Ø      funkční kvalita- odbornost, vyškolenost, profesionální a příjemný přístup

Ø      technická kvalita – bezpečnost a 100% funkčnost

Ø      kvantita – otevírací doba denně 7-23, posilovna, aerobní cvičení, masáže, sauna, šatny, sprchy, WC, bar,

Ceny

Ø      klasifikace služeb pro cenové účely

            Vzhledem k tomu, že fitcentrum má zcela nevýrobní charakter a způsob produkce je soukromý, jedná se o službu, která je zcela regulována trhem. Tedy změna nabídky a poptávky po službách, které jsou poskytovány v našem fitcentru je zcela ovlivněna trhem.

Ø      metody stanovení cen

            S ohledem na rozsáhlé možnosti našeho fitcentra je naše tvorba cen tržní a orientována na různé skupiny spotřebitelů a vzhledem k cenám konkurence. Ceny konkurence zjistíme tak, že navštívíme konkurenční fitcentra a z jejich ceníků vyčteme jejich ceny. Ceny preferované zákazníkem lze zjistit dotazováním našich potenciálních zákazníků.

Ø      taktika – typy cen

      V našem relaxačním centru budou použity flexibilní ceny, které umožňují vyřešit snížený přísun klientů, především v období letní sezóny či dopoledních hodinách. Z tohoto důvodu budeme poskytovat sezónní a dopolední slevy v rozmezí 5-10%. Tyto slevy se budou týkat všech relaxačních aktivit našeho fitcentra.

      Při poskytování individuálního programu, který bude sestaven profesionálním zaměstnancem, máme připraveny individuální ceny. Jejich výše bude stanovena podle náročnosti daného programu, ale tyto ceny budou maximálně o5-10% vyšší než cena, kterou by zákazník zaplatil, kdyby si ty stejné služby zakoupil, ale bez stanovení svého vlastního individuálního programu.

      Diskontní ceny nám umožní uspokojit kolektivy velkých firem, pro které budou připravovány skupinové slevy. Tyto se budou pohybovat opět v rozmezí 5-10%. Pro stálé zájemce o naše služby budou připraveny permanentky a to na veškeré námi poskytované služby. Zákazní si bude moci zakoupit permanentky a to s délkou trvání 1, 2 nebo 3 měsíce. Přičemž při zakoupení permanentky na 1 měsíce mu bude poskytnuta sleva 3%, na dva měsíce 5% a na 3 měsíce 10%.

      Při otevření našeho relaxačního komplexu budou po dobu jednoho týdne poskytovány zaváděcí ceny, jejich výše bude až o 20% nižší než standardní ceny.

Při zakoupení většího počtu než tři různé služby najednou (např. cvičení posilovna a sauna) bude zákazníkovi poskytnuta sleva 10%.  Možnost dostání další permanentky jedinci,který nám umožní prodání permanentky novému studentu.

Komunikace ve službách

Ø      Všechny naše služby budou vzhledem ke svému charakteru poskytovány osobním prodejem. Tzn., že při jakémkoliv cvičení musí být přítomen cvičitel, v posilovně musí být k dispozici trenér apod.

Ø      K většímu upoutání pozornosti zvolíme několik typů reklamy. Dále se zaměříme na uveřejnění reklamy ve vybraných regionálních rozhlasech, regionální televizi a naše reklama nebude chybět ani v regionálním tisku.

Podpora prodeje

Ø      stálí zákazníci budou dostávat zdarma ke každé zakoupené hodině pití

Ø      první týden po otevření bude poskytována všem a na všechny služby 20% sleva

Ø      v rámci uvedení inzerátu bude kupń, který bude opravňovat každého kdo jej předloží na nákup služby s 5% slevou

Ø      každý zákazník si bude moci zakoupit permanentku, jejíž cena bude výhodnější,než kdyby si zákazník zakoupil každou hodinu zvlášť

Ø      vždy jednou měsíčně proběhne slosování již zakoupených permanentek a výherce obdrží další permanentku zdarma

Ø      Budeme se snažit o to, aby reference o nás byly pozitivní a fitcentrum se dostalo co nejvíce do podvědomí veřejnosti. Každý zákazník, který přivede do našeho podniku další tři nové zákazníky, kteří si zakoupí permanentku, dostane zajímavý dárek.

Ø      V rámci uspořádání propagační akce budou všechny služby první den poskytovány zcela zdarma. Každý zákazník dostane pití zdarma a bude uspořádán krátký ale zajímavý program, ke kterému budou přizvány také známé osobnosti.

Lidé ve službách

Ø      Zaměstnanci

1.      kontaktní pracovníci – budeme zaměstnávat 2 trenéry,1 maséra, 1 prodavače, který budou zajišťovat prodej potravin a nápojů. V případě nutnosti rozšíříme počet zaměstnanců.

2.       podpůrní pracovníci – 1 uklízečka, 1 údržbář

V rámci zvyšování kvalifikace a odbornosti a následovně i kvality poskytovaných služeb budeme provádět školení zaměstnanců. Své zaměstnance budeme také vysílat na odborné semináře.

Ø      Zákazníci

            Jelikož naše služby budou určeny široké veřejnost, bude náš personál vyškolen na profesionální úrovni, aby se zákazníkem mohl prokonzultovat jeho osobní potřeby a požadavky a určit cvičební a relaxační program vyhovující zákazníkovi vzhledem k věku a kondici

            Zákazníka je nutné také stimulovat ke spolupráci, aby byl ochoten podrobně sdělit své potřeby, požadavky a návrhy. Vzhledem k tomu, že nároky zákazníků budou pravděpodobně růst, je třeba zajistit takové služby, aby byly vždy podávány kladné reference

Materiální prostředí služeb

Ø      základní prostředí

Základní prostředí představuje součást dané služby, jedná se o prostředí, ve kterém je služba poskytována. V případě naší firmy se jedná o:

·        exteriér- budova bude jednopodlažní, venkovní stěny budou bílé.

·        Interiér– důraz bude kladen na příjemné, útulné prostředí. Příjemný pocit z prostředí budou umocňovat naaranžované květiny a výzdoba na stěnách a harmonické sladění barev interiéru.

·        osvětlení – jde nám o jasné světlo v podobě zářivek tak, aby místnost nepůsobila unaveným a ponurým dojmem. K tomu budou dopomáhat nainstalovaná zrcadla na stěnách v posilovně a cvičebním sále.Budeme se držet stanov v podobě schválených potřeb luxů(světla). 

·        Teplo – ve všech místnostech bude zajištěna optimální teplota s přihlédnutím na roční období.

·        Vybavení – veškeré vybavení v podobě cvičebního náčiní, posilovacích strojů apod. musí tvořit harmonický celek, který bude vyzdvihovat image podniku..

·        Zvuk – ve fitcentru bude stále hrát tichá příjemná a nevtíravá hudba.

·        Dotyk – vše musí být na dotek příjemné a čisté tak, aby zákazník při poskytování služeb nenabyl dojmu, že prostředí není udržováno. Ve cvičebním sále budou na podlaze parkety, v šatnách a ve sprchách kachličky, všude jinde budou koberce.

Vzájemné slaďování nabídky a poptávky:

Ø      Strana nabídky

·        rozvrh pracovníků musí být utvářen tak, aby nepracovali v příliš dlouhých blocích, čímž by byla snížena jejich výkonnost. Vztahuje se to především na trenéry, a maséry.

·        lze také uzavírat smlouvy s jinými organizacemi pro externí spolupráci s cvičiteli a trenéry.

·        zákazník se může účastnit utváření programů fitcentra tím, že v hale bude umístěna schránka pro dotazy a připomínky zákazníků, které budou v pravidelných intervalech vyhodnocovány. Systém služeb bude zlepšován tím, že budeme pružně reagovat na požadavky zákazníků.

Ø      Strana poptávky

·        pokud bude muset zákazník čekat na některou službu, bude to pouze v příjemném a útulném prostředí.

·        zákazník si bude moci rezervovat svou účast ve fitcentru telefonicky předem.

otevírací doba bude od 7 do 23 hodin
5.      časový postup

Označení činnosti

Popis činnosti

Návaznost na činnosti

Doba trvání (dny)

1.

Úvodní realizační záležitosti

1.1.

Zajištění prostoru pro zrealizování projektu

21

1.2.

Stavební povolení na katastrálním úřadě

1.1.

7

1.3.

Zajištění stavební firmy pro úpravu budovy

1.1., 1.2

7

1.4

Podepsání všech patřičných smluv

1.1.,1.2.,1.3.

8

2.

Realizace

2.1

Potřebné stavební úpravy

1.3

18

2.2

Vyhledání a nákup materiálu(stroje,masáž.zař.,atd..)

2.1

10

2.3.

Úprava interiéru

2.1, 2.2.

12

2.4

Vybudování šaten a toalet

 2.1,2.3

7

2.5

Dokončení úprav interiéru

2.1.,2.2.,2.3.,2.4.

3

3.

Organizační záležitosti

3.1

Oslovení potenciálních sponzorů

7

3.2

Zajištění reklamy(noviny,rádia,tv)- místní média

2.5

4

3.3

Sestavení patřičných smluv(osa atd.) + otevírací doba

2.5

4

3.4

Zajištění personálu pro provoz,vyškolení,sestavení prac.smlouvy

3.3

7

3.5

Ohlášení se na městským úřadě,hygienickém ústavě atd..

1.,2.,3.

2

4.

Zahájení provozu

6.      Matice zodpovědnosti

Označení činnosti

Popis činnosti

Odpovědná osoba

Doba plnění

1.

Úvodní realizační záležitosti

1.1.

Zajištění prostoru pro zrealizování projektu

Kapic, Dytrich

Le.-ún 2006

1.2.

Stavební povolení na katastrálním úřadě

Lukáš Dytrich

Únor 2006

1.3.

Zajištění stavební firmy pro úpravu budovy

Lukáš Dytrich

Únor 2006

1.4

Podepsání všech patřičných smluv

Michal Kapic

Březen 2006

2.

Realizace

2.1

Potřebné stavební úpravy

Kapic, Dytrich

Březen  2006

2.2

Vyhledání a nákup materiálu(stroje,masáž.zař.,atd..)

Lukáš Dytrich

Duben 2006

2.3.

Úprava interiéru

Kapic, Dytrich

Duben  2006

2.4

Vybudování šaten a toalet

 

Duben  2006

2.5

Dokončení úprav interiéru

Kapic, Dytrich

Duben  2006

3.

Organizační záležitosti

3.1

Oslovení potenciálních sponzorů

Michal Kapic

Duben  2006

3.2

Zajištění reklamy(noviny,rádia,tv)- místní média

Michal Kapic

Květen 2006

3.3

Sestavení patřičných smluv(osa atd.) + otevírací doba

Michal Kapic

Květen 2006

3.4

Zajištění personálu pro provoz,vyškolení,sestavení prac.smlouvy

Michal Kapic

Květen  2006

3.5

Ohlášení se na městským úřadě,hygienickém ústavě atd..

Lukáš Dytrich

Květen  2006

4.

Zahájení provozu

Květen  2006

7.      právní aspekty

            provoz fitness centra se musí ohlásit na městském úřadě v kolíně, dále na hygienické stanici, kde sdělím druh mého podnikání a velikost kapacitních míst. Dále se ohlásí  produkce u OSY, dohodu o provedení práce a sestavení pracovních smluv.V neposlední řadě budu oslovovat firmy z okresu Kolín ohledně sponzorství.(potřebné smlouvy viz příloha).

8.      Sociální a psychologické aspekty

            Hlavní cíle jsou kladeny nejen na upevnění lidského zdraví, ale také na zvyšováni fyzického a duševního stavu každého jedince.

            Zařízení a programy, které by měl být s tímto střediskem spojeny by se měli stát součástí každého jedince, který hledá nejen zábavu, ale i aktivní odpočinek spojený s rozvojem své osobnosti. Největší důraz je kladen na rehabilitaci jedince,tj. rehabilitační zařízení s charakterem rekondičním ( fitness zařízení, sauna, vířivá vana, různé druhy masáží ). Nedílnou součástí by měly být prostor pro cvičební programy ( aerobic, zdravotně-tělesné cvičení, spinning, atd.).

            Hlavním smyslem tohoto projektu by měla být dostatečně široká nabídka volno-časových aktivit zaměřená na rozvoj osobnosti.


9.      ekonomické aspekty

            Vzhledem k tomu, že fitcentrum má zcela nevýrobní charakter a způsob produkce je soukromý, jedná se o službu, která je zcela regulována trhem. Tedy změna nabídky a poptávky po službách, které jsou poskytovány v našem fitcentru je zcela ovlivněna trhem. S ohledem na rozsáhlé možnosti našeho fitcentra je naše tvorba cen tržní a orientována na různé skupiny spotřebitelů a vzhledem k cenám konkurence. Ceny konkurence zjistíme tak, že navštívíme konkurenční fitcentra a z jejich ceníků vyčteme jejich ceny. Ceny preferované zákazníkem lze zjistit dotazováním našich potenciálních zákazníků.

            Propagace a smlouvy o reklamě jsou v příloze.

 

10.    Rozpočet akce

Náklady

Realizační                                                                                                               

Potřebné stavební úpravy                                                                                           150 000,-

Nákup materiálu( vybavení posil. + masáže)                                                                1 250 000,-

Vybudování šaten a toalet                                                                                          60 000,-

Úprava interiéru                                                                                                         80 000,-

Zajištění propagace(tv,rádia,deníky,letáky)                                                                 100 000,-

Ostatní náklady(OSA…)                                                                                           10 000,-

Realizační náklady celkem                                                                                     1 650 000,-

Provozní ( ceny za 1 měsíc )

Elektřina,voda                                                                                                            15 000,-

Pronájem prostoru                                                                                                     20 000,-

Provozní náklady celkem                                                                                        35 000,-

Personální zajištění ( ceny za 1 měsíc)

2 trenéři                                                                                                                     8 000,-

1 masér                                                                                                                     4 000,-

1 prodávající(vedoucí fitcentra)                                                                                  7 000,-

1 uklízečka                                                                                                                3 000,-

1 údržbář                                                                                                                   2 000,-

Personální zajištění celkem                                                                                    24 000,-

Měsíční náklady na zajištění chodu fitcentra(1 měsíc)                                         59 000,-

                                                        Výnosy     

(Udávané počty osob za 1 den musí být minimální,aby se fit.and wl. centrum stalo ziskovým)

Fitness(předpoklad za 1 den,cena 40kč,počet 25 lidí)                                     1000,-

Fitness(občerstvení)                                                                                                   1200,-

Sauna(6 za 1 den,cena 60)                                                                                         360,-

Masáže(3 za 1 den,cena cca.200 kč)                                                                         600,-

Aerobní cvičení atd….(10 za 1 den,cena 40)                                                              400,-

Celkem(za 30 dní)                                                                                                   106 800,-

                                               

Předpokládaný zisk                                                                       47 800,-

11.    Závěr

         V této práci jsem se snažil nastínit všechny stránky fitness centra, které jsou nezbytně nutné k jeho realizaci.

            Mým záměrem je poskytnout zákazníkovi široký sortiment služeb a maximální pohodlí. Snažil bych  se vycházet ze strategie držící se hesla “ Náš zákazník – náš pán “ Proto je nutné, aby zákazník se v našem podniku cítil velmi dobře a rozšiřoval nejlepší reference o naší firmě a tím přispěl k vybudování dobrého jména firmy , které by se mělo stát známé pro široký okruh veřejnosti.

            Byl bych rád, kdyby se tento projekt stal jakýmsi vzorem pro další podobně realizující se projekty.

12.    Seznam zdrojů

Němec, V. - Projektový management

Fotr, J. – Podnikatelský plán a investiční rozhodování

Čáslavová, E.  Management v tělesné výchově

www.msmt.cz

www.justice.cz

http://business.center.cz/

http://www.fitnesscentra.cz/

13.    přílohy

13.1    Smlouva o pronájmu reklamní plochy

Kterou dle § 269 odst. 2 obch. Zákoníků č. 513/1991 sb. , mezi sebou uzavřely tyto strany :

Zastoupena :

Dále nájemce

a

I.

Předmětem smlouvy :

..

II:

Povinnosti pronajímatele :

-         reklama bude umístěna tak, aby byla zřetelně viditelná při běžném pohledu ze stanoviště diváka

-         reklama bude umístěna na …………… dle této smlouvy po dobu platnosti smlouvy

III:

Délka platnosti :

-         smlouva se uzavírá na dobu od

-         smlouva nabývá platnost dnem podpisu mezi oběma stranami

IV:

Výše a způsob úhrady

Nájemce uhradí majiteli za pronájem těchto reklamních ploch částku v celkové výši …….-Kč

V.

Závěrečná ustanovení :

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích .

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.

Nájemce ………………………………………..     Za pronajímatele …………………………

13.2      DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Zaměstnavatel:                

se sídlem v                      

a pracovník                     

narozen                                              rod. stav      

zaměstnání                     

trvalý pobyt                    

občan. průkaz evid. čís.                         rodné čís.    

uzavírají podle § 232 a násl. zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

1.   Sjednaný pracovní úkol :        

2.   Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách celkem :    

3.   Pracovní úkol bude do :        

4.   Pracovník provede pracovní úkol :     

5.   Sjednaná odměna :     

6.   Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce.

7.   Další sjednané podmínky (§ 233 odst. 2 písm. e) zákoníku práce : 

                                      V .. dne ..

  .…

             podpis pracovníka                   razítko organizace a podpis pracovníka

13.3    PRACOVNÍ SMLOUVA

uzavřená dle zákoníku práce

Smluvní strany

Zaměstnavatel

 (dále jen zaměstnavatel)

Zaměstnanec

 (dále jen zaměstnanec)

uzavírají tuto

PRACOVNÍ SMLOUVU

Předmět smlouvy

Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy.

Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně podle pracovní smlouvy.

Druh práce

Zaměstnanec bude pracovat ve funkci Den nástupu do práce

Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem Místo výkonu práce

Zaměstnanec bude vykonávat práci v
Doba trvání pracovního poměru

Pracovní poměr se sjednává na dobu

Zkušební doba se sjednává v délce tří mesíců.

Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce.

Mzda

a)      Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele.

b)      Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Splatnost a výplata mzdy

a)      Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele.

b)      Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu.

Další ujednání

a)      Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100 a násl. zákoníku práce.

b)      Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na pracovní cestu.

c)      Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména bezpečnostní předpisy.

d)      Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů.

Závěrečná ustanovení

a)      Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami.

b)      Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku.

c)      Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

V Praze dne .

             .                                         ..

                        zaměstnanec                                                               zaměstnavatel

            Zákoník práce stanovuje v § 29 odst. 1 pro pracovní smlouvu pouze tři povinné náležitosti:

§     druh práce, na který je zaměstnanec přijímán,

§     místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo),

§     den nástupu do práce.

Mimo výše uvedených náležitostí musí samozřejmě smlouva obsahovat i běžné náležitosti písemných právních úkonů, tedy jednoznačnou identifikaci účastníků, podpisy smluvních stran, atp.

Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce

                                                                    

13.4    OSA

Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění – ŽÁDOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA

                                    

VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE s REPRODUKOVANOU HUDBOU

číslo programu:

 

OSA – Ochranný svaz autorský

pro práva k dílům hudebním (dále jen OSA)

Čs.Armády 20, 160 56 Praha 6,p.schr.100,

IČ : 63839997   DIČ:CZ63839997  

Občanské sdružení reg. u MV ČR dne 22.1.1996, č.j.:II/s-OS/1-29 038/96-R

tel.: 220315111, fax: 220315311,  e-mail: osa@osa.cz

 regionální pracoviště OSA:

A) Provozovatel (pořadatel)

Název, jméno (včetně právní formy):

IČ :

DIČ:

telefon:

e-mail:

Adresa:

PSČ:

Zastoupený:

Žádám o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu z repertoáru OSA při hudebních produkcích

za níže uvedených podmínek

     B) Místo konání hudební produkce

Název a adresa provozovny nebo místa konání: *

C) Údaje o produkci

Datum konání

(nebo období od – do)

Produkce bude

opakována ve dnech *

Hodina

od – do

Kapacita

místa konání

Ceny všech druhů vstupného

(včetně DPH)

Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne

Název produkce :

Počet produkcí (lekcí) celkem:

* pokud se produkce neopakují pravidelně nebo se konají na různých místech přiložte prosím seznam obsahující podrobné informace

D) Účinkující

Jméno Dj, vystupujícího interpreta nebo název souboru:

Nevyplňujte prosím, pouze pro potřeby OSA

kód provozovatele

číslo smlouvy

číslo faktury

autorská odměna

datum splatnosti

                                                                    PROSÍM OBRAŤTE

E) Druh produkce (zakroužkujte nebo označte):

1.Užití hudebních děl prostřednictvím technických přístrojů, při němž se nevybírá vstupné a díla nejsou

   zprostředkována uvaděčem (Dj). Obchody, restaurace, kavárny,bary, hotely ……aj..

   Uveďte prosím počet přístrojů a připojených reproduktorů nebo monitorů:

radiopřijímač:

radiopřijímač s CD:

televizor:

DVD přístroj:

CD přístroj:

hudební věž:

velkoplošná TV:

video přístroj

magnetofon:

počítač:

projekční stěna:

ústředna:

jiný přístroj (prosím vypište):

počet připojených reproduktorů: 

počet monitorů:

 2. Diskotéka nebo videoprodukce  k tanci nebo poslechu

     s uvaděčem (Dj)

15. Hudba v dopravních prostředcích:

 3. Hudební klub- hudba k poslechu bez uvaděče (Dj)

16. Místní rozhlas

 4. Kurzy tance /**

17. Atrakce (kolotoče, horská dráha, lunapark atp.)

 5. Módní přehlídky

18. Hudba při sportovní akci

 6. Soutěže (např.taneční, kadeřnické)

19. Hudba v night clubu 

 7. Karaoke

20. Herny a casina:   do 200 m²  / nad 200 m²

 8. Cirkusová a varietní představení

21. Reklamní akce nebo reklamní vozy

 9. Občanské obřady ( za poplatek)

22. Výstavy, veletrhy, trhy - počet vystavovatelů:

10. Divadelní představení

23. Výstavní stánek

11. Kabaretní představení24. Pouliční produkce

12. Aerobic a jiná kondiční cvičení

25. Jiné produkce (prosím vypište):

13. Hudba v telefonech

14. Hudba z jukeboxu/video-jukeboxu:  v osobním vlastnictví / v nájmu: ( napište prosím jméno pronajímatele):

26. Užití hudebních děl v ubytovacích prostorách (pokoje) prostřednictvím technických přístrojů:

      Uveďte počet přístrojů a připojených reproduktorů nebo monitorů:

radiopřijímač:

radiopřijímač s CD:

televizor:

DVD přístroj:

CD přístroj:

hudební věž:

video přístroj

magnetofon:

jiný přístroj (prosím vypište):

počet připojených reproduktorů:

počet monitorů:

U ubytovacích zařízení uveďte pokojovou vytíženost v předchozím roce v % :

 **údaje o lekcích a akcích kurzů tance vyplňte prosím, na samostatné příloze

·                     Zavazuji se, že hudební díla budou provozována v souladu s autorským zákonem a poskytnutou licencí.

·                     Zavazuji se, že uhradím autorskou odměnu podle podmínek platných sazebníků OSA, se kterými jsem se seznámil.

·                     Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a žádost nebyla sepsána pod nátlakem.

                                                                                                                                                                                                                                                 

V ……………………………..…..          dne ………………..……….                          

                                                                                                                                                    _­­­­­­­­­____­­­­­­­­­­­­___________________________________________

                                                                                                                                       podpis a razítko provozovatele nebo zplnomocněné osoby

Žádost OSA si můžete stáhnout na  www.osa.cz.                                             

                                                                                                                                        

Regionální pracoviště OSA:

OSA Brno

Bašty 8

602 00 Brno

OSA Ostrava

Zahradní ul. 10

702 00 Ostrava

OSA Karlovy Vary

Na vyhlídce 53

360 01 Karlovy Vary

OSA Č.Budějovice

Senovážné nám. 2

370 21 České Budějovice

OSA Havl.Brod

Na Ostrově 28

580 01 Havlíčkův Brod

OSA Hr. Králové

Hořická 976

500 02 Hradec Králové 2

OSA Děčín

Labská 691/23

405 02 Děčín

tel. 542 215 788-9

Pobocka_Brno

@osa.cz

tel. 596 113 609-11

Pobocka_Ostrava

@osa.cz

tel. 353 234 834

Pobocka_K.Vary

@osa.cz

tel. 386 359 906-8

Pobocka_C.Budejovice

@osa.cz

tel. 569 424 080

Pobocka_Havl.Brod

@osa.cz

tel. 495 534 891

Pobocka_HradecK

@osa.cz

tel. 412 514 494

Pobocka_Decin

@osa.cz

13.5    Nájemní smlouva

uzavřená ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

(pronajímatel pozemku )

a

( nájemník pozemku )

takto:

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je pronájem majetku pronajímatele nájemci.

1.2. Pronajímatel je mimo jiné vlastníkem: .

(dále jen „předmět nájmu“).

1.3. Pronajímatel přenechává touto smlouvou ……………………. do nájmu nájemci a nájemce předmět nájmu do nájmu přijímá, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

II.

Nájemné a služby spojené s nájmem

2.1. Nájemné za předmět nájmu činí …… Kč. Kč/den. Dílčí denní platba nájemného tedy činí……,-Kč Kč.

2.2. Nájemné bude hrazeno nájemcem pronajímateli jednorázově,nejpozději do ……..za který je hrazeno, a to na základě faktury vystavené pronajímatelem.

III.

Doba nájmu

3.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínající .………….

3.3. Každá ze stran této smlouvy ji může kdykoli vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně doporučenou poštou.

3.4. Nájemní vztah lze rovněž ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho dne ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud je důvodem k výpovědi hrubé porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:

-      prodlení nájemce se zaplacením nájemného podle této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc,

-      chování nájemce, v jehož důsledku vzniká na předmětu nájmu škoda nebo hrozí vznik značné škody nebo které jinak odporuje dobrým mravům,

-      činnost pronajímatele, která nájemci znemožňuje řádné užívání předmětu nájmu.

3.5. Nájemní vztah může být rovněž ukončen dohodou smluvních stran.

IV.

Práva a povinnosti nájemce

4.1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým určením tak, aby nedošlo k jeho poškození.

4.2. Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu předmět nájmu neprodleně předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

4.3. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.

4.4. Jakékoli změny předmětu nájmu mimo běžné údržby je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele; úhradu takto vynaložených nákladů může požadovat, pouze pokud se k tomu pronajímatel při svolení ke změně písemně zavázal, jinak nájemci náleží pouze úhrada toho, o co se pronajímatel provedenou schválenou změnou obohatil. Každá taková úhrada je splatná až po skončení nájmu, a to na základě souhrnného vyúčtování.

4.5. Nájemce  je povinen oznámit  pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za  škodu tím způsobenou. Nájemce  je povinen  snášet omezení  v užívání  předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav předmětu nájmu, které provádí pronajímatel.

V.

Práva a povinnosti pronajímatele

5.2. Pronajímatel je oprávněn požadovat umožnění prohlídky předmětu nájmu za účelem kontroly jeho stavu, a to vždy za přítomnosti oprávněného zástupce nájemce.

5.3. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné užívání předmětu nájmu a zavazuje se poskytnout nájemci veškerou potřebnou pomoc k ochraně nájemce před zásahem třetích osob do výkonu nájmu.

5.4. Pronajimatel se zavazuje poskytnout slevu permanentky, dle dohody, na večerní lyžování v den konání akce.

VI.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

7.1.Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt  platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými  českými zákony a ostatními právními normami), provedou  smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části  smlouvy jež pozbyla platnosti.

7.3. Tato smlouva může být měněna jedině formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy za  obě smluvní strany.

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V ……..dne……..                                                               Podpis…(pronajímatel a nájemník )

13.6    Inzerce - Reklama online :: reklama-online.cz

Tento formulář použijte v případě že chcete zadat Vaši reklamu do médií (televize, tisk, rádio). Specifické požadavky, jako je například vkládaná inzerce do periodik, zadávejte do okna dole pod formulářem. Pokud chcete inzerát pouze graficky navrhnout a zpracovat pro předání do redakce, použijte pro to formulář na záložce GRAFIKA. Pokud chcete zadat reklamu na internet, použijte formulář na záložce INTERNET

 • GRAFIKA
 • DTP
 • TISK
 • INZERCE
 • INTERNET
 • SIGNMAKING
 • MHD
 • OUTDOOR

Zadavatel

Firma

Jméno

Telefon

Email

 

Povinné údaje

Inzerce v tisku

Formát inzerátu

Periodikum ve kterém má vyjít

Počet opakování

Barevnost

V jaké podobě dodáte podklady

Vaše poznámky k zadání inzerce v tisku

Reklama v televizi

Délka spotu

Televizní stanice kde má být odvysílán

Počet opakování

Požadujete výrobu spotu

Vaše poznámky k zadání reklamy v televizi

Reklama v rádiu

Délka spotu

Rádio kde má být odvysílán

Počet opakování

Požadujete výrobu spotu

Vaše poznámky k zadání reklamy v rádiu

Ostatní výše nedefinované nebo speciální požadavky

Pokud se Vaše poptávka nedá zařadit do žádné z výše uvedených kategorií, nebo si prostě nejste jisti zadáním grafiky, použijte toto okno ke specifikaci Vaší poptávky. Odpověď obdržíte na jakýkoli dotaz.

Copyright - A-Studio s.r.o. | Made by Smartcat a.s. in EU © 2004

TOPlistNAVRCHOLU.cz

NAVRCHOLU.cz

13.7    Atlas.cz - reklama

A) Hledání - Reklama na klíčová slova

 

 

Reklamní pozice

Atraktivní klíčové slovo

Běžné klíčové slovo

Přednostní výpis na 1. pozici

8 000 Kč

4 000 Kč

Přednostní výpis na 2. pozici

7 000 Kč

3 000 Kč

Přednostní výpis na 3. pozici

6 000 Kč

2 000 Kč

Přednostní výpis na 4. pozici

3 000 Kč

1 500 Kč

Přednostní výpis na 5. pozici

3 000 Kč

1 500 Kč

Přednostní výpis na 6. pozici

3 000 Kč

1 500 Kč

Logo k přednostnímu výpisu

500 Kč

500 Kč

Full banner 468x60 pixelů

4 000 Kč

1 500 Kč

Komerční sdělení (3 pozice)

7 000 Kč

3 000 Kč

Garance 1. strany (6 měsíců)

9 000 Kč / 6 měsíců

4 800 Kč / 6 měsíců

Logo ke garanci 1. strany (6 měsíců)

1 200 Kč / 6 měsíců

1 200 Kč / 6 měsíců

Garance 1. strany (12 měsíců)

18 000 Kč / 12 měsíců

9 600 Kč / 12 měsíců

Logo ke garanci 1. strany (12 měsíců)

2 400 Kč / 12 měsíců

2 400 Kč / 12 měsíců

Garance 1. strany - prodej pouze na období 6ti nebo 12ti měsíců, 12 pozic garance na stránce.

Ceník Atlas.CZ - homepage

Umístění reklamy

Reklamní pozice

Cena/období (týden)

Cena za                     1000 impresí

Garantovaný počet impresí

Předpokládaný počet impresí

HomePage Atlas.CZ

Rectangle

189 000 Kč

157,5o Kč

1 200 000

1 380 000

 

iLayer (malý)

220 000 Kč

92 Kč

2 400 000

2 760 000

 

iLayer (standard)

280 000 Kč

117 Kč

2 400 000

2 760 000

 

Textová reklama

70 000 Kč

29 Kč

2 400 000

2 760 000

 

Textová reklama krátká

58 000 Kč

24 Kč

2 400 000

2 760 000

Ceník Atlas.CZ - velkoobjemová reklama napříč katalogem

Umístění reklamy

Reklamní pozice

Cena/období (týden)

Cena za                     1000 impresí

Garantovaný počet impresí

Předpokládaný počet impresí

Katalog

ahead

60 000 Kč

98 Kč

550 000

632 500

 

skyscraper

60 000 Kč

98 Kč

550 000

632 500

 

 

Frekvence

Oslovení uživatelé (UV)

 

1 ze 2

363 435

 

1 z 1

363 435

 

1 z 1

363 435

 

1 z 1

363 435

 

1 z 1

363 435

 

 

 

 

 

Frekvence

Oslovení uživatelé (UV)

 

1 z 1

98 160

 

1 z 1

98 160

 

13.8     Založení společnosti s ručením omezeným

1. Společnost je založena sepsáním zakladatelské listiny (pokud má jediného společníka), anebo sepsáním společenské smlouvy (pokud má společníků více). Zakladatelská listina i společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí minimálně obsahovat:

·                     Obchodní jméno

·                     Sídlo společnosti

·                     Určení společníků a uvedení jejich sídla (resp. trvalého bydliště)

·                     Předmět podnikání vznikající společnosti

·                     Výše základního jmění

·                     Výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů a způsob jejich jednání za společnost (samostatně, společně, minimálně dva,)

·                     Určení správce vkladu

·                     Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)

·                     Povinnosti a práva společníků

·                     Způsob zániku a jeho následky

2. Po založení společnosti je nutné získat příslušná podnikatelská oprávnění (například živnostenské listy) a splatit základní kapitál. Na živnostenském úřadě pak ohlásíte živnosti a požádáte o udělení koncese (formuláře jsou dostupné na internetu).

3. Všechny nepeněžité vklady a peněžité vklady společníků musí být splaceny v plné výši před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál je podle zákona minimálně 200 000 Kč a vklad od jednoho společníka minimálně 20 000 Kč.

Pozn.: Pokud má společnost více společníků, je možné peněžité vklady splácet až po dobu pěti let po vzniku společnosti. Ale i v tomto případě je část vkladů ve výši alespoň 30 procent základního kapitálu, minimálně však sto tisíc korun, třeba splatit před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Všechny peněžité vklady je nutné splácet na zvláštní účet u banky, který na jméno společnosti zřídí správce vkladu. Banka umožní společnosti disponovat s těmito vklady až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

4. Společnost vzniká k okamžiku zápisu do obchodního rejstříku (OR). Návrh na zápis do obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. Poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 5 000 Kč.
Návrh musí obsahovat tyto přílohy:

·                     Společenskou smlouvu, resp. zakladatelskou listinu (ve formě notářského zápisu)

·                     Podnikatelská oprávnění (ověřené kopie živnostenských listů)

·                     Doklad o splacení základního kapitálu (potvrzení správce vkladu o složení vkladů a doklad od banky o složení vkladu)

·                     Doklad o právním titulu užívání nemovitosti, ve kterýé je umístěno sídlo (např. nájemní smlouva o užívání nebytových prostor nebo doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí).
Pozn.: Sídlo může být umístěno v bytě pouze v případě, je-li to slučitelné s účelem společnosti a odpovídá to i povaze její činnosti.

·                     Výpis z rejstříku trestů jednatelů

·                     Prohlášení jednatelů, že splňují zákonné podmínky a že u něj není překážka výkonu funkce

·                     Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích jednatelů

·                     Kolková známka ve výši 5000 Kč

Pozn.: Společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) a podpisový vzor jednatele je přitom nutné přiložit ve dvojím vyhotovení, neboť jsou zakládány do tak zvané sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku a je veřejně přístupná. Do sbírky listin jsou podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku povinni zakládat zákonem stanovené dokumenty (mimo jiné i účetní závěrky a zprávy auditora).

5. Na první valné hromadě se mezi jednateli dohodne obsah společenské smlouvy, její sepsání a ověření notářem.

6. Založení účtu v bance na složení základního kapitálu (banka obvykle vyžaduje originál společenské smlouvy), banka pak vydá písemné prohlášení o splácení vkladů jednotlivými společníky.

7. Do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku (ten stále ještě trvá i několik měsíců) je nutno se zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny.

8. Do 30 dnů se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat na finančním úřadu

FO                     13.9    Ohlášení živnosti

č. jednací.

Ohlášení živnosti                            

podle § 45 odst. 2 a § 10 odst. 1 písm.a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

 ve znění  pozdějších předpisů (dále jen žz)

1) Fyzická osoba - česká

Titul

Jméno

Příjmení

Titul

rodné číslo                          

                                            /

datum narození

státní občanství

Bydliště

ulice

č. popisné

č. orientační

 

obec

část obce

PSČ

                      

2) Obchodní firma

3) Místo podnikání

ulice

č. popisné

č. orientační

 

obec

část obce

PSČ

                      

 

 

4) Předmět podnikání

5) Identifikační číslo                                 6) Datum zahájení provo-                 6a) Datum vzniku

                                                                      zování živnosti                                    živnosten. oprávnění

               

7) Datum ukončení provo-                      8) Živnost provozována   prů-            9) Podnikal/a jste nebo zování živnosti                                         myslovým způsobem?                         podnikáte  na území ČR?                  

ano      

ne       

               

ano      

ne       

10) Provozovny

Adresa provozovny

ulice

č. popisné

č. orientační

obec

část obce

PSČ

                      

Adresa provozovny

ulice

č. popisné

č. orientační

obec

část obce

PSČ

                      

11) Odpovědný zástupce

Jméno

Příjmení (včetně titulu)

  obchodní firma 

 

rodné číslo                          

                                            /

datum narození

státní občanství

Bydliště

ulice

č. popisné

č. orientační

obec

část obce

PSČ

                      

Místo pobytu v ČR

ulice

č. popisné

č. orientační

obec

část obce

PSČ

                      

     Není mi známo, že by osobě odpovědného zástupce soud nebo správní orgán  uložil  zákaz činnosti,  že u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti a že by jí v posledních 3 letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2,3 a 4 živnostenského zákona.

     Prohlašuji, že mi soud nebo správní orgán  uložil/neuložil  zákaz činnosti,  trvá/netrvá u mne jiná překážka týkající se provozování živnosti, že mi v posledních 3 letech bylo/nebylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2,3 a 4 živnostenského zákona.

V ..   dne ..                             ..

                                                        Podpis ohlašovatele      

Doporučené údaje ulehčující a urychlující kontakt s podnikatelem

telefonní spojení

elektronická adresa

č.faxu

Údaje živnostenského úřadu

typ živnosti :

         volná

       řemeslná

      vázaná

Poznámky

FITNESS

Nabízíme: kvalitní posilovací stroje, bar, sauna s vířivkou, různé druhy masáží, prostory pro aerobic,spinning atd….

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí                                              8 – 12                      13 – 23

Úterý                                                  8 – 12                      13 – 23

Středa                                                 8 – 12                      13 – 23

Čtvrtek                                               9 – 12                      13 – 23

Pátek                                                  8 – 12                      13 – 23

Sobota                                                10 – 12                    13 – 23

Neděle                                                10 – 19

                                                                             

Na různé druhy masáží je nutno se předem objednat na tel.č. *** ******

Partneři

        

                                                                                                          Kontakt:F.and.W. centrum s.r.o

                                                                                                                                                               777 ** ****


Provozní řád

 1. Vstup do fitness and wellness centra je povolen pouze v čisté obuvi, vhodném oblečení a s vlastním ručníkem. Prosíme klienty, aby před každým použitím posilovacího stroje pokládali své ručníky na sedátko či opěradlo a chránili je před zničením.

 1. Při vstupu do centra je každý klient povinen předložit permanentku nebo zaplatit jednorázové vstupné a složit zálohu 50,- Kč na zámek, která mu bude při odchodu z centra vrácena. Pozn: permanentka do fitcentra či do sauny nemůže být v žádném případě použita jako záloha na zámek

 1. V případě, že chce klient nárokovat zlevněné vstupné určené pro studenty, je povinen předložit semestrální průkazku o zaplacení fitcentra a studenti navíc předloží index o studiu. Zároveň upozorňujeme klienty, že i permanentka na zlevněné vstupné je platná pouze při předložení zmíněných dokladů.

 1. Prosíme klienty, aby dodržovali obecné zásady bezpečnosti při cvičení a respektovali ostatní cvičící.

 1. Apelujeme na klienty, aby vždy používali uzávěry činek a nikdy při cvičení nezadržovali dech. Dále žádáme klienty, aby po ukončení cvičení uložili činky a kotouče na místo odkud je odebrali.

 1. Před samotným cvičením doporučujeme všem klientům důkladné rozehřátí organismu a protažení všech svalových skupin.

 1. Prosíme klienty, aby se s jakýmkoliv dotazem či prosbou okamžitě obrátili na obsluhu centra a zároveň, aby jí hlásili jakoukoliv nevolnost, úraz či zranění, způsobené cvičením ve fitcentru či pobytem v sauně.

 1. Na vstupních dveřích do sauny(č.8) je každý den písemně vyznačeno pohlaví, které má povoleno vstup do sauny. Osobám opačného pohlaví není vstup do sauny povolen.

 1. Pokud obsluha centra shledá vážné nedostatky při plnění výše uvedených bodů, je oprávněna vyloučit neukázněného klienta z prostor centra.

 1. Provoz centra může být omezen, přerušen nebo úplně zrušen z technických či jiných důvodů souvisejících s provozem centra.

 Přejeme vám příjemné chvíle strávené ve FITNESS AND WELLNESS     CENTRU

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2191
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved