Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Nolikums par atlikta uzņēmuma ienakuma nodokļa aprēķinu un uzskaiti gramatvedība

grāmatvedība

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Nolikums par atlikta uzņēmuma ienakuma nodokļa aprēķinu un  uzskaiti gramatvedība

1.      Visparīgie jautajumi un lietojamie termini.1.1.                Šis nolikums sastadīts atbilstoši Latvijas gramatvedības standarta Nr.1 „Finanšu gada parskata sastadīšanas pamatnostadnes” prasībam.

1.2.                Nolikums attiecas uz gada parskata sastadīšanu, lai finansu parskats nodrošinatu patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansialo stavokli, darbības rezultatiem.

1.3.                Atliktais nodoklis tiek aprēķinats pēc saistību metodes attiecība uz visam pagaidu atšķirībam starp aktīvu un saistību vērtībam finanšu parskatos un to vērtībam nodokļu aprēķinu mērķiem.

1.4.                Atlikta nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidama periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzinasies. Pagaidu atšķirības galvenokart rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, ka arī no nodokļu zaudējumiem, kas parnesami uz nakošajiem taksacijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atlikta nodokļa aprēķina rezultats būtu atspoguļojams bilances aktīva, to iekļauj finansu parskata tikai tad, kad ir sagaidams, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecinat atskaitamas pagaidu starpības, kas veidojušas atlikta nodokļa aktīvu.

1.5.                Atlikta nodokļa aktīvs – ienakuma nodokļa summa, kas saistība ar pagaidu starpībam tiks atgūta nakamajos periodos.

1.6.                Atlikta nodokļa saistības – ienakuma nodokļa summa, kas maksajama nakamajos periodos par pagaidu starpībam, kas apliekamas ar nodokli.

1.7.                Pagaidu atšķirības – starpības starp apliekamo ienakumu un peļņu, kas radušas parskata perioda un tiks izlīdzinatas turpmakajos parskata periodos. Piemēram, atšķirīgas nematerialo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nomatajos pamatlīdzekļos nolietojuma aprēķinašanas metodes; uzkrajumu veidošana paredzamam izmaksam nakotnē; pieļaujamo procentu parsniegums nebanku kredītiem, līzingiem; aktīvu parvērtēšana; zaudējumi no UIN deklaracijas (67.rindas).

2.      Atlikta nodokļa iegramatošanai izmantojamie gramatvedības konti

2.1.                Atlikta uzņēmuma ienakuma nodokļa aprēķinatajs, kas gramatvedību karto divkarša ieraksta sistēma, atlikta nodokļa iegramatošanai uzņēmuma vadītaja apstiprinataja gramatvedības kontu plana nosaka gramatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un saimniecisko darījumu būtībai atbilstošus kontus.

2.2.                Kontu grupas „Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi” konts 1590 Atlikta nodokļa aktīvs

2.2.1.         konta 1590 „Atlikta nodokļa aktīvs” debeta gramato pēc aprēķina konstatēto atlikta nodokļa aktīvu, ja aprēķina rezultats ir negatīvs (ar mīnusa zīmi), kreditējot kontu 8811 Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis.

2.3.                Kontu grupas „Saimnieciskas darbības ieņēmumi / izmaksas” konts 8811 Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis

2.3.1.        Konta 8811 Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis kredīta izradama atlikta nodokļa aktīva summa, bet debeta – atlikta nodokļa saistību summa.

2.4.                Kontu grupas „Kreditori” konts 5180 Atlikta nodokļa saistības.

2.4.1.        konta 5180 Atlikta nodokļa saistības kredīta uzskaita pēc aprēķina konstatēto atlikta nodokļa saistību summu, ja aprēķina rezultats ir pozitīvs (ar plus zīmi), debetējot kontu 8811 Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis.

3.      Atlikta nodokļa atspoguļošana gramatvedība un finansu parskata

3.1.                Ja no Pamatlīdzekļu atlikušas vērtības pēc finansu gramatvedības datiem atņem pamatlīdzekļu atlikušo vērtību pēc nodokļu gramatvedības nolietojuma aprēķinašanas starpība sanak negatīva, tad tas ir atlikta nodokļa aktīvs un to gramato:

3.2.                Debets  1590 Atlikta nodokļa aktīvs

       Kredīts 8811 Atliktais UIN

3.3.                Debets 8811 Atliktais UIN

       Kredīts 8610 Peļņa vai zaudējumi

3.4.                Debets 8610 Peļņa vai zaudējumi

       Kredīts 3410 Peļņa

3.5.                Atlikta nodokļa aktīvu atspoguļo bilances aktīva tikai tad, kad ir sagaidams, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecinat atskaitamas pagaidu starpības, kas veidojušas atlikta nodokļa aktīvu.

3.6.                Atlikta nodokļa aktīvu atspoguļo Peļņas un zaudējumu aprēķina atsevišķa rinda „Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis” ka pozitīvu skaitli, piemēram:

Nr.p.k.

Radītaja nosaukums

Parskata perioda beigas (Ls)

16.
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

1000

17.

Uzņēmumu ienakuma nodoklis par parskata gadu

- 450

18.

Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis

+ 300

19.

Parējie nodokļi

20.

Parskata gada peļņa vai zaudējumi

850

3.7.                Ja no Pamatlīdzekļu atlikušas vērtības pēc finansu gramatvedības datiem atņem pamatlīdzekļu atlikušo vērtību pēc nodokļu gramatvedības nolietojuma aprēķinašanas starpība sanak pozitīva, tad tas ir atlikta nodokļa saistības un to gramato:

3.8.                Debets 8811 Atliktais UIN (P/Z aprēķina ar mīnusa zīmi)

       Kredīts 5180 Atlikta nodokļa saistības

3.9.                Debets 8610 peļņa vai zaudējumi

       Kredīts 8811 Atliktais UIN

3.10.            Debets 3410 Zaudējumi

       Kredīts 8610 Peļņa vai zaudējumi

3.11.            Atlikta nodokļa saistības atspoguļo Peļņas un zaudējumu aprēķina atsevišķa rinda „Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis” ka negatīvu skaitli, piemēram:

Nr.p.k.

Radītaja nosaukums

Parskata perioda beigas (Ls)

16.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

1000

17.

Uzņēmumu ienakuma nodoklis par parskata gadu

-

18.

Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis

- 150

19.

Parējie nodokļi

20.

Parskata gada peļņa vai zaudējumi

850

3.12.            Atspoguļošanai gramatvedības datorprogramma, veicot attiecīgos gramatojumus atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis tiks uzradīts peļņas un zaudējumu aprēķina, ja caur kontu piesaisti peļņas un zaudējumu aprēķina formas 18.rindai „Atliktais uzņēmuma ienakuma nodoklis” tik piesaistīts plus zīmes Kredīts konta 8811 Apgrozījums un mīnus zīmes Debets konta 8811 apgrozījums.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6245
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site