Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiŕýekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdýywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóýnychRozrywkaSportowychTechnikaZarzŕdzanie

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku warsztatowo-biurowym „H”

budynek

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger„Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza mosliwość składania ofert równowasnych pod warunkiem, se zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze nis te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku złosenia ofert równowasnych nalesy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równowasnych, zawierających ich dane techniczne.”


SPIS TREŚCI

Część opisowa

1.0. Podstawa opracowania

2.0. Zakres opracowania

3.0. Załosenia przyjęte do bilansu zysków ciepła

4.0. Opis techniczny instalacji klimatyzacji

4.1. Bilans zysków ciepła

4.2. Dobór urządzeń

5.0. Wytyczne elektryczne

6.0. Zestawienie materiałów podstawowych

Część rysunkowa

Rys. S.2.6-001 – Rzut przyziemia                                                                     1:100

Rys. S.2.6-002 – Rzut antresoli                                                                         1:100

Rys. S.2.6-003 – Elewacja południowa                                                1:100


Projekt budowlano-wykonawczy
instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych
w budynku warsztatowo-biurowym „H” na terenie PIMR w Poznaniu

1.0.           Podstawa opracowania

·          Umowa nr 05/08 z dnia 17.03.2008r.

·          Projekt termoizolacji przegród zewnętrznych budynków „E” i „H” – nr oprac. WR-3227

·          Uzgodnienia z Inwestorem – notatka słusbowa z dnia 10.04.2008r.

·          Obowiązujące normy i przepisy

2.0.           Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku warsztatowo-biurowym „H”

3.0.           Załosenia przyjęte do bilansu zysków ciepła

Dane wejściowe dla warunków klimatycznych

Nazwa miejscowości: Poznań

            Szerokość geograficzna: 52.4°

            Długość geograficzna: 16.9°

            Przenikalność atmosfery: 0.7

            Przesunięcie w czasie względem GMT: 2 h

            Doba wymiarująca, kwiecień:

                        Maks. temperatura: 20.9 °C

                        Min. temperatura: 8.9 °C

            Doba wymiarująca Maj:

                        Maks. temperatura: 27.8 °C

                        Min. temperatura: 15.8 °C

            Doba wymiarująca Czerwiec

                        Maks. temperatura: 30.6 °C

                        Min. temperatura: 18.6 °C

            Doba wymiarująca Lipiec:

                        Maks. temperatura: 31.6 °C

                        Min. temperatura: 19.6 °C

            Doba wymiarująca Sierpień:

                        Maks. temperatura: 30.3 °C

                        Min. temperatura: 18.3 °C

            Doba wymiarująca, wrzesień:

                        Maks. temperatura: 28.3 °C

                        Min. temperatura: 16.3 °C

            Średnia temperatura, kwiecień: 7.3 °C

            Średnia temperatura, maj: 13.8 °C

            Średnia temperatura, czerwiec: 16.9 °C

            Średnia temp. w lipcu: 19.0 °C

            Średnia temperatura, sierpień: 17.9 °C

            Średnia temperatura, wrzesień: 14.2 °C

            Godzina najwysszej temp. dobowej: 15:00

            Średnia temp. w styczniu: -2.0 °C

            Średnia roczna temperatury: 8.4 °C

Dane wejściowe, Pomieszczenie/Strefa/Budynek

Infiltracja: 0.25 wym/h

Stopień umeblowania: Mało mebli/meble lekkie (std)

            Powierzchnia umeblowana/powierzchnia podłogi: 0.30

            Opór cieplny: 0.08 m2°C/W

            Pojemność cieplna: 2.5 Wh/m2°C

Konstrukcja budynku: 1.11 Beton 150, Izol., Ciemny dach

            Zewnętrzny współczynnik absorbcji: 0.75

            Zewnętrzny współczynnik emisji: 0.95

            Wartość U: 0.32 W/m2K

            Pojemność cieplna: 80.0 Wh/m2°C

           

Element elewacji:

            Konstrukcja budynku: 0.2 Konstrukcja średnio cięska

                        Wartość U: 0.18 W/m2K

                        Pojemność cieplna: 14.8 Wh/m2°C

            Element okienny: Element okienny

                        Głębokość wnęki: 13 cm

            Osłona przeciwsłoneczna: 4.1 saluzja, jasna, wewnętrzna

                        Współcz. osłony słonecznej: 0.70

            Typ okna: Okno podwójne, szkło przezroczyste (std)

                        Wartość U:2.00 W/m2°C

                        Współczynnik szyba/rama: 0.80

                        Współcz. słoneczny: 0.76

Element podłogowy na gruncie: Podłoga na gruncie

            Grubość płyty gruntowej: 0.30 m

            Warunki gruntowe: Piasek (std)

                        Przewodność cieplna: 1.5 W/m°C

                        Pojemność cieplna: 556.0 Wh/m2°C

            Konstrukcja budynku: 0.2 Konstrukcja średnio cięska

                        Wartość U: 0.66 W/m2K

                        Pojemność cieplna: 18.2 Wh/m2°C

Dane wejściowe dla udziału wewnętrznych źródeł ciepła

            Zyski ciepła z oświetlenia w okresie 1: 15 W/m2 (powierzchni podłogi)

            Praca oświetlenia, okres 1; Włącz.: 07:00 Wył.: 15:00

            Zyski ciepła z aparatów w okresie 1: 250 W(komputer z monitorem)

            Praca urządzeń, okres 1; Włącz.: 07:10 Wył.: 15:00

           

            Godziny pracy/przebywania osób w pomieszcz., okres 1:
Początek: 08:00 Koniec: 17:00

            Poziom aktywności/rodzaj ubrania osób: Siedzące swobodnie/ubrane letnio (std)

                        Poziom aktywności: 1.0 met

                        Rodzaj ubrania: 0.5 clo

Dane wejściowe dla układu chłodzenia

            Temp. w pomieszczeniu - Maksymalna: 26.0 °C: Wartość zadana termostatu: 26.0 °C

            Wielkość produktu chłodzącego ustalana jest na podstawie temp. powietrza w pomieszczeniu

            Rósnica między temp. sufitu i temp. w pomieszczeniu: 0.0°C

            Czasy pracy urządzenia chłodzącego; Od: 06:00 Do: 18:00

4.0.           Opis techniczny instalacji klimatyzacji

W budynku przewiduje się chłodzenie pomieszczeń biurowych.

Instalacje będą miały za zadanie odprowadzenie nadmiaru ciepłą.

Wilgotność w pomieszczeniach nieregulowana.

Zadania instalacji:

·        utrzymanie komfortu cieplnego tzn. utrzymanie temperatury wewnętrznej do 5°C ponisej temperatury zewnętrznej w okresie letnim.

Procesy te będą realizowane przez klimatyzatory ścienne typu inwerter Multi Split seria M oraz w pomieszczeniach „ogródków” serii VRF J.

Agregaty zewnętrzne zlokalizowane będą na ścianie zewnętrznej.

Skropliny odprowadzone będą do najblisszego pionu kanalizacyjnego (włączenie przez syfon).

Projektowane układy klimatyzacyjne będą działać w trybie pompy ciepłą.

Materiały i wykonanie instalacji chłodniczej

Pakiety czynnika chłodniczego nalesy prowadzić najkrótszą drogą w listwach instalacyjnych PVC.

Instalację chłodniczą nalesy wykonać z rur miedzianych dla urządzeń chłodniczych.

Nalesy przestrzegać przy określonej średnicy nie przekraczanie zalecanej w DTR max długości rurociągów czynnika chłodniczego oraz wymaganego syfonowania.

Dla ochrony przed przedostawaniem się kurzu i wilgoci rury dostarczone do montasu winne być na końcach szczelnie zamknięte (zaciśnięte lub z plastikowymi kapturkami).

Instalację nalesy izolować otulinami, zalecany ARMAFLEX.

Izolację prowadzoną na zewnątrz nalesy zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej.

Łącznie z instalacją chłodniczą prowadzić przewód sterowniczy wg DTR łączący agregat skraplający z jednostką klimatyzacyjną.

Agregat chłodniczy zamontować na poduszkach amortyzacyjnych gumowych na konstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie, zakotwionej do elementów konstrukcji budowlanej.

Instalację skroplin wykonać z rur polipropylenowych klasy PN 20, łączonych przez dyfuzję termiczną.

Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej ze spadkiem min 1% w kierunku odprowadzenia.

Włączenie do pionu kanalizacji nalesy wykonać poprzez syfon.

Wszystkie przewody elektryczne i sterownicze poza wiązką chłodniczą prowadzić w rurkach peszla lub korytkach elektrycznych.

Instalację czynnika chłodniczego przed przyłączeniem do urządzeń nalesy oczyścić, wykonać próbę ciśnieniową szczelności suchym azotem, przepłukać i następnie podłączyć do urządzeń klimatyzacji.

Po starannym podłączeniu nalesy wytworzyć w instalacji prósnię i otworzyć zawory odcinające przy urządzeniach i napełnić czynnikiem chłodniczym.

Przejścia przewodów przez ściany izolowane będą pianka poliuretanową.

Uwagi montasowe

·          Montas i uruchomienie instalacji klimatyzacji musi być wykonane przez autoryzowany serwis.

·          Zwraca się szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, nalesy odprowadzić z 1% spadkiem do kanalizacji poprzez syfon.

·          Instalację wentylacji i klimatyzacji wykonać wg wymogów „Warunków wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt 5, wydanie COBRTI INSTAL 2002r. oraz wymogów technicznych dostawców materiałów i urządzeń.

4.1.           Bilans zysków ciepła

numer pomieszczenia

nazwa pomieszczenia

powierzchnia

wysokość

kubatura

ilość osób

zyski ciepła

jednostkowe zyski ciepła

m2

m

m3

os

W

W/m2

O.O1

Pracownia

88,50

3,00

266

12

12540

141,69

O.O2

Pracownia

88,50

3,00

266

12

12540

141,69

O.O3

Pracownia

88,50

3,00

266

12

12540

141,69

O.O4

Pracownia

90,70

3,00

272

12

12540

138,26

O.O5

Pracownia

88,50

3,00

266

12

12540

141,69

O.O6

Pracownia

88,50

3,00

266

12

12540

141,69

H706

Pracownia

88,50

3,00

266

12

12540

141,69

 

 

 

 

 

 

 

 

O3

Pokój

14,40

3,30

48

2

1510

104,86

O4

Pokój

12,60

3,30

42

2

910

72,22

O7

Pokój

9,30

3,30

31

1

800

86,02

 

 

 

 

 

 

 

 

O9

Biuro

10,20

3,30

34

1

1380

135,29

10

Biuro

28,30

3,30

93

4

3510

124,03

11

Biuro

12,90

3,30

43

2

1780

137,98

12

Biuro

12,90

3,30

43

2

1780

137,98

13

Biuro

9,30

3,30

31

1

1070

115,05

14

Biuro

19,90

3,30

66

3

2630

132,16

15

Biuro

13,00

3,30

43

2

1790

137,69

16

Biuro

13,00

3,30

43

2

1790

137,69

17

Biuro

14,70

3,30

49

2

1920

130,61

26

Biuro

26,70

3,30

88

4

3510

131,46

27

Biuro

21,70

3,30

72

3

2670

123,04

28

Biuro

20,60

3,30

68

3

2640

128,16

29

Biuro

35,00

3,30

116

5

4350

124,29

30

Biuro

8,30

3,30

27

1

1060

127,71

31

Biuro

28,60

3,30

94

4

3510

122,73

32

Biuro

14,50

3,30

48

2

1840

126,90

33

Biuro

14,80

3,30

49

2

1850

125,00

34

Biuro

26,70

3,30

88

4

3440

128,84

35

Biuro

14,50

3,30

48

2

1910

131,72

50

Biuro

37,40

3,30

123

4

3800

101,60

53

Biuro

26,90

3,30

89

4

3440

127,88

54

Biuro

22,3

3,30

74

2

2360

105,83

55

Biuro

20

3,30

66

2

2290

114,50

58

Biuro

52,2

3,30

172

4

5250

100,57

 

 

 

 

 

 

 

 

H102

Biuro

26,30

3,20

84

4

2520

95,82

H104

Biuro

22,00

3,20

70

3

1920

87,27

H105

Biuro

45,20

3,20

145

5

3910

86,50

H112

Biuro

26,50

3,80

101

4

3120

117,74

H113

Biuro

12,60

3,80

48

2

1570

124,60

H114

Biuro

12,60

3,80

48

2

1570

124,60

H115

Biuro

32,60

3,80

124

5

3530

108,28

 

 

 

 

 

 

 

 

H202

Biuro

7,80

3,20

25

1

800

102,56

H203

Biuro

9,40

3,20

30

1

istn

 

H204

Biuro

9,50

3,20

30

1

istn

 

H213

Biuro

25,20

3,80

96

4

2990

118,65

H214

Biuro

9,60

3,80

36

1

1210

126,04

H215

Biuro

12,60

3,80

48

2

1570

124,60

H217

Biuro

9,803,80

37

1

1170

119,39

H218

Biuro

18,40

3,80

70

3

1960

106,52

 

 

 

 

 

 

 

 

H302

biuro

24,80

3,20

79

4

2270

91,53

H304

Biuro

5,30

3,20

17

1

740

139,62

H305

biuro

16,50

3,20

53

2

1310

79,39

H306

Biuro

15,70

3,20

50

2

1300

82,80

H312

Biuro

26,50

3,80

101

4

3050

115,09

H313

Biuro

10,30

3,80

39

2

1540

149,51

H314

Biuro

12,30

3,80

47

2

1560

126,83

H315

Biuro

32,20

3,80

122

5

3400

105,59

 

 

 

 

 

 

 

 

H402

Biuro

24,80

3,20

79

4

2260

91,13

H403

Biuro

11,40

3,20

36

2

1250

109,65

H404

Biuro

11,00

3,20

35

2

1240

112,73

H405

Biuro

32,00

3,20

102

4

2920

91,25

H411

Biuro

25,90

3,80

98

4

3010

116,22

H412

Biuro

12,60

3,80

48

2

1550

123,02

H413

Biuro

12,30

3,80

47

2

1580

128,46

H415

Biuro

8,60

3,80

33

1

1180

137,21

H416

Biuro

16,10

3,80

61

3

1940

120,50

 

 

 

 

 

 

 

 

H502

Biuro

34,70

3,20

111

4

3160

91,07

H503

Biuro

8,70

3,20

28

1

830

95,40

H506

Biuro

25,70

3,20

82

4

2310

89,88

H511

Biuro

35,40

3,80

135

5

3520

99,44

H512

Biuro

12,30

3,80

47

2

1550

126,02

H513

Biuro

12,60

3,80

48

2

1550

123,02

H514

Biuro

25,60

3,80

97

4

3000

117,19

 

 

 

 

 

 

 

 

H602

Biuro

11,30

3,20

36

2

1350

119,47

H603

Biuro

12,50

3,20

40

2

1260

100,80

H604

Biuro

12,30

3,20

39

2

1260

102,44

H611

Biuro

32,60

3,80

124

5

3450

105,83

H612

Biuro

12,30

3,80

47

2

1550

126,02

H613

Biuro

12,60

3,80

48

2

1550

123,02

H614

Biuro

26,10

3,80

99

4

3010

115,33

 

 

 

 

 

 

 

 

H702

Biuro

8,00

3,20

26

1

840

105,00

H703

Biuro

8,00

3,20

26

1

840

105,00

H704

Biuro

25,60

3,20

82

4

2360

92,19

H711

Biuro

16,30

3,80

62

3

1950

119,63

H712

Biuro

7,20

3,80

27

1

680

94,44

H713

Biuro

8,50

3,80

32

1

900

105,88

H714

Biuro

12,30

3,80

47

2

1590

129,27

H717

Biuro

26,10

3,80

99

4

3040

116,48

 

 

 

 

 

 

 

 

H802

Biuro

12,20

3,20

39

2

1280

104,92

H803

Biuro

20,00

3,20

64

2

1410

70,50

H804

Biuro

23,70

3,20

76

4

2290

96,62

H808

Biuro

41,00

3,20

131

5

3260

79,51

H811

Biuro

32,60

3,80

124

5

3460

106,13

H812

Biuro

12,60

3,80

48

2

1550

123,02

H813

Biuro

12,60

3,80

48

2

1550

123,02

H814

Biuro

26,70

3,80

101

4

3120

116,85


4.2.           Dobór urządzeń

 


5.0.           Wytyczne elektryczne

Przewidzieć zasilanie następujących odbiorników:

Seria URFJ (linie K-O1 … K-O7)

1.      Jednostkę nalesy zawsze uziemić.

2.      Całkowita długość przewodów:     150 m lub krótsza. Jeśli długość przewodów przekracza 100 m, wymagana jest minimalna odległość między jednostkami większa nis 5 m

3.      Załączono 10 m przewodu. Stosuj przewód ekranowany zgodny z przepisami stosowanymi w kraju (max 500 m).

4.      Usyj zabezpieczenia rósnicowo-prądowego 30 mA lub większego.

6.0.           Zestawienie zasadnicze materiału

Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

Ilość

Uwagi

1

2

3

4

5

LINIA K-1

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna AOYA
18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

10

10

5

11

2

1

LINIA K-B1

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

1
16

10

6

6

10

1

LINIA K-B2

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA O9 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

1

12

12

10

4

6

1

LINIA K-B3

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. ujitsu

-     jednostka zewnętrzna AOYA
18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

1

3

13

10

10

5

5

LINIA K-B4

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. ujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

1

14

11

11

7

11

1

LINIA K-B5

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

ASYA 14 LA

Qchł = 4,2 kW

Qgrz = 4,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 12,70

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

1

1

1

8

9

12

6

2

1

LINIA K-B6

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

1

12

10

16

16

8

10

1

LINIA K-B7

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 24 LA 3

Qchł = 6,8 kW

Qgrz = 8,0 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

ASYA 14 LA

Qchł = 4,2 kW

Qgrz = 4,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 12,70

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

szt.

1

1

1

8

11

5

2

1

LINIA K-B8

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

ASYA 18 LA

Qchł = 5,0 kW

Qgrz = 6,0 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 12,70

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

1

14

10

15

8

10

1

LINIA K-H1

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

ASYA 14 LA

Qchł = 4,2 kW

Qgrz = 4,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 12,70

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

1

1

1

9

9

12

8

6

1

LINIA K-H3

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

1

12

12

11

14

6

16

1

LINIA K-H4

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

4

10

11

12

8

6

12

1

LINIA K-H5

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

1

12

13

6

4

8

1

LINIA K-H6

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

8

9

13

16

8

20

1

LINIA K-H7

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

1

5

10

13

7

6

10

1

LINIA K-H8

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

1

5

12

15

7

6

8

2

LINIA K-H1P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

2

10

11

15

2312

8

1

LINIA K-H21

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

1

2

1

12

8

9

12

5

LINIA K-H22

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

8

10

14

6

6

1

LINIA K-H3P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

2

7

12

15

17

4

11

1

LINIA K-H41

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

1

1

1

9

12

4

4

LINIA K-H42

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

3

9

10

14

9

4

1

LINIA K-H5P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

1

2

2

9

10

14

16

7

8

LINIA K-H6P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

2

9

10

14

16

7

10

1

LINIA K-H7P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

4

9

12

10

12

4

15

1

LINIA K-H8P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

-     jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

f 6,35/f 9,52

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

1

2

2

9

10

14

16

5

10

1

LINIA K-O1

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

-     jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 15,88

f 9,52/f 19,05

-     trójnik URT-B5-P4U

-     zawór rozpręsny UTR-EV2

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

-     syfon

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

mb

szt.

1

2

10

20

1

2

8

4

1

LINIA K-O2

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

-     jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 15,88

f 9,52/f 19,05

-     trójnik URT-B5-P4U

-     zawór rozpręsny UTR-EV2

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

1

2

10

20

1

2

6

LINIA K-O3

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

-     jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 15,88

f 9,52/f 19,05

-     trójnik URT-B5-P4U

-     zawór rozpręsny UTR-EV2

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

1

2

10

20

1

2

14

LINIA K-O4

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

-     jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 15,88

f 9,52/f 19,05

-     trójnik URT-B5-P4U

-     zawór rozpręsny UTR-EV2

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

1

2

10

29

1

2

8

LINIA K-O5

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

-     jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 15,88

f 9,52/f 19,05

-     trójnik URT-B5-P4U

-     zawór rozpręsny UTR-EV2

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

1

2

10

20

1

2

8

LINIA K-O6

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

-     jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 15,88

f 9,52/f 19,05

-     trójnik URT-B5-P4U

-     zawór rozpręsny UTR-EV2

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

1

2

10

20

1

2

8

LINIA K-O7

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

-     jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

-     jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 15,88

f 9,52/f 19,05

-     trójnik URT-B5-P4U

-     zawór rozpręsny UTR-EV2

-     odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

1

2

10

20

1

2

8

LINIA K – pom. 204, 203 - istniejąca

Demontas i ponowny montas w innym miejscu jednostki zewnętrznej

-     pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f 6,35/f 9,52

mb

15
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 784
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site