Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiŕýekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdýywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóýnychRozrywkaSportowychTechnikaZarzŕdzanie

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku warsztatowo-biurowym „H”

budynek

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger„Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza mosliwość składania ofert równowasnych pod warunkiem, se zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze nis te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku złosenia ofert równowasnych nalesy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równowasnych, zawierających ich dane techniczne.”

SPIS TREŚCI

Część opisowa

1.0. Podstawa opracowania

2.0. Zakres opracowania

3.0. Załosenia przyjęte do bilansu zysków ciepła

4.0. Opis techniczny instalacji klimatyzacji

4.1. Bilans zysków ciepła

4.2. Dobór urządzeń

5.0. Wytyczne elektryczne

6.0. Zestawienie materiałów podstawowych

Część rysunkowa

Rys. S.2.6-001 – Rzut przyziemia 1:100

Rys. S.2.6-002 – Rzut antresoli 1:100

Rys. S.2.6-003 – Elewacja południowa 1:100

Projekt budowlano-wykonawczy
instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych
w budynku warsztatowo-biurowym „H” na terenie PIMR w Poznaniu

Podstawa opracowania

Umowa nr 05/08 z dnia 17.03.2008r.

Projekt termoizolacji przegród zewnętrznych budynków „E” i „H” – nr oprac. WR-3227

Uzgodnienia z Inwestorem – notatka słusbowa z dnia 10.04.2008r.

Obowiązujące normy i przepisy

Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku warsztatowo-biurowym „H”

Załosenia przyjęte do bilansu zysków ciepła

Dane wejściowe dla warunków klimatycznych

Nazwa miejscowości: Poznań

Szerokość geograficzna: 52.4°

Długość geograficzna: 16.9°

Przenikalność atmosfery: 0.7

Przesunięcie w czasie względem GMT: 2 h

Doba wymiarująca, kwiecień:

Maks. temperatura: 20.9 °C

Min. temperatura: 8.9 °C

Doba wymiarująca Maj:

Maks. temperatura: 27.8 °C

Min. temperatura: 15.8 °C

Doba wymiarująca Czerwiec

Maks. temperatura: 30.6 °C

Min. temperatura: 18.6 °C

Doba wymiarująca Lipiec:

Maks. temperatura: 31.6 °C

Min. temperatura: 19.6 °C

Doba wymiarująca Sierpień:

Maks. temperatura: 30.3 °C

Min. temperatura: 18.3 °C

Doba wymiarująca, wrzesień:

Maks. temperatura: 28.3 °C

Min. temperatura: 16.3 °C

Średnia temperatura, kwiecień: 7.3 °C

Średnia temperatura, maj: 13.8 °C

Średnia temperatura, czerwiec: 16.9 °C

Średnia temp. w lipcu: 19.0 °C

Średnia temperatura, sierpień: 17.9 °C

Średnia temperatura, wrzesień: 14.2 °C

Godzina najwysszej temp. dobowej: 15:00

Średnia temp. w styczniu: -2.0 °C

Średnia roczna temperatury: 8.4 °C

Dane wejściowe, Pomieszczenie/Strefa/Budynek

Infiltracja: 0.25 wym/h

Stopień umeblowania: Mało mebli/meble lekkie (std)

Powierzchnia umeblowana/powierzchnia podłogi: 0.30

Opór cieplny: 0.08 m2°C/W

Pojemność cieplna: 2.5 Wh/m2°C

Konstrukcja budynku: 1.11 Beton 150, Izol., Ciemny dach

Zewnętrzny współczynnik absorbcji: 0.75

Zewnętrzny współczynnik emisji: 0.95

Wartość U: 0.32 W/m2K

Pojemność cieplna: 80.0 Wh/m2°C

Element elewacji:

Konstrukcja budynku: 0.2 Konstrukcja średnio cięska

Wartość U: 0.18 W/m2K

Pojemność cieplna: 14.8 Wh/m2°C

Element okienny: Element okienny

Głębokość wnęki: 13 cm

Osłona przeciwsłoneczna: 4.1 saluzja, jasna, wewnętrzna

Współcz. osłony słonecznej: 0.70

Typ okna: Okno podwójne, szkło przezroczyste (std)

Wartość U:2.00 W/m2°C

Współczynnik szyba/rama: 0.80

Współcz. słoneczny: 0.76

Element podłogowy na gruncie: Podłoga na gruncie

Grubość płyty gruntowej: 0.30 m

Warunki gruntowe: Piasek (std)

Przewodność cieplna: 1.5 W/m°C

Pojemność cieplna: 556.0 Wh/m2°C

Konstrukcja budynku: 0.2 Konstrukcja średnio cięska

Wartość U: 0.66 W/m2K

Pojemność cieplna: 18.2 Wh/m2°C

Dane wejściowe dla udziału wewnętrznych źródeł ciepła

Zyski ciepła z oświetlenia w okresie 1: 15 W/m2 (powierzchni podłogi)

Praca oświetlenia, okres 1; Włącz.: 07:00 Wył.: 15:00

Zyski ciepła z aparatów w okresie 1: 250 W(komputer z monitorem)

Praca urządzeń, okres 1; Włącz.: 07:10 Wył.: 15:00

Godziny pracy/przebywania osób w pomieszcz., okres 1:
Początek: 08:00 Koniec: 17:00

Poziom aktywności/rodzaj ubrania osób: Siedzące swobodnie/ubrane letnio (std)

Poziom aktywności: 1.0 met

Rodzaj ubrania: 0.5 clo

Dane wejściowe dla układu chłodzenia

Temp. w pomieszczeniu - Maksymalna: 26.0 °C: Wartość zadana termostatu: 26.0 °C

Wielkość produktu chłodzącego ustalana jest na podstawie temp. powietrza w pomieszczeniu

Rósnica między temp. sufitu i temp. w pomieszczeniu: 0.0°C

Czasy pracy urządzenia chłodzącego; Od: 06:00 Do: 18:00

Opis techniczny instalacji klimatyzacji

W budynku przewiduje się chłodzenie pomieszczeń biurowych.

Instalacje będą miały za zadanie odprowadzenie nadmiaru ciepłą.

Wilgotność w pomieszczeniach nieregulowana.

Zadania instalacji:

utrzymanie komfortu cieplnego tzn. utrzymanie temperatury wewnętrznej do 5 C ponisej temperatury zewnętrznej w okresie letnim.

Procesy te będą realizowane przez klimatyzatory ścienne typu inwerter Multi Split seria M oraz w pomieszczeniach „ogródków” serii VRF J.

Agregaty zewnętrzne zlokalizowane będą na ścianie zewnętrznej.

Skropliny odprowadzone będą do najblisszego pionu kanalizacyjnego (włączenie przez syfon).

Projektowane układy klimatyzacyjne będą działać w trybie pompy ciepłą.

Materiały i wykonanie instalacji chłodniczej

Pakiety czynnika chłodniczego nalesy prowadzić najkrótszą drogą w listwach instalacyjnych PVC.

Instalację chłodniczą nalesy wykonać z rur miedzianych dla urządzeń chłodniczych.

Nalesy przestrzegać przy określonej średnicy nie przekraczanie zalecanej w DTR max długości rurociągów czynnika chłodniczego oraz wymaganego syfonowania.

Dla ochrony przed przedostawaniem się kurzu i wilgoci rury dostarczone do montasu winne być na końcach szczelnie zamknięte (zaciśnięte lub z plastikowymi kapturkami).

Instalację nalesy izolować otulinami, zalecany ARMAFLEX.

Izolację prowadzoną na zewnątrz nalesy zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej.

Łącznie z instalacją chłodniczą prowadzić przewód sterowniczy wg DTR łączący agregat skraplający z jednostką klimatyzacyjną.

Agregat chłodniczy zamontować na poduszkach amortyzacyjnych gumowych na konstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie, zakotwionej do elementów konstrukcji budowlanej.

Instalację skroplin wykonać z rur polipropylenowych klasy PN 20, łączonych przez dyfuzję termiczną.

Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej ze spadkiem min 1% w kierunku odprowadzenia.

Włączenie do pionu kanalizacji nalesy wykonać poprzez syfon.

Wszystkie przewody elektryczne i sterownicze poza wiązką chłodniczą prowadzić w rurkach peszla lub korytkach elektrycznych.

Instalację czynnika chłodniczego przed przyłączeniem do urządzeń nalesy oczyścić, wykonać próbę ciśnieniową szczelności suchym azotem, przepłukać i następnie podłączyć do urządzeń klimatyzacji.

Po starannym podłączeniu nalesy wytworzyć w instalacji prósnię i otworzyć zawory odcinające przy urządzeniach i napełnić czynnikiem chłodniczym.

Przejścia przewodów przez ściany izolowane będą pianka poliuretanową.

Uwagi montasowe

Montas i uruchomienie instalacji klimatyzacji musi być wykonane przez autoryzowany serwis.

Zwraca się szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, nalesy odprowadzić z 1% spadkiem do kanalizacji poprzez syfon.

Instalację wentylacji i klimatyzacji wykonać wg wymogów „Warunków wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt 5, wydanie COBRTI INSTAL 2002r. oraz wymogów technicznych dostawców materiałów i urządzeń.

Bilans zysków ciepła

numer pomieszczenia

nazwa pomieszczenia

powierzchnia

wysokość

kubatura

ilość osób

zyski ciepła

jednostkowe zyski ciepła

m2

m

m3

os

W

W/m2

O.O1

Pracownia

O.O2

Pracownia

O.O3

Pracownia

O.O4

Pracownia

O.O5

Pracownia

O.O6

Pracownia

H706

Pracownia

O3

Pokój

O4

Pokój

O7

Pokój

O9

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

H102

Biuro

H104

Biuro

H105

Biuro

H112

Biuro

H113

Biuro

H114

Biuro

H115

Biuro

H202

Biuro

H203

Biuro

istn

H204

Biuro

istn

H213

Biuro

H214

Biuro

H215

Biuro

H217

BiuroH218

Biuro

H302

biuro

H304

Biuro

H305

biuro

H306

Biuro

H312

Biuro

H313

Biuro

H314

Biuro

H315

Biuro

H402

Biuro

H403

Biuro

H404

Biuro

H405

Biuro

H411

Biuro

H412

Biuro

H413

Biuro

H415

Biuro

H416

Biuro

H502

Biuro

H503

Biuro

H506

Biuro

H511

Biuro

H512

Biuro

H513

Biuro

H514

Biuro

H602

Biuro

H603

Biuro

H604

Biuro

H611

Biuro

H612

Biuro

H613

Biuro

H614

Biuro

H702

Biuro

H703

Biuro

H704

Biuro

H711

Biuro

H712

Biuro

H713

Biuro

H714

Biuro

H717

Biuro

H802

Biuro

H803

Biuro

H804

Biuro

H808

Biuro

H811

Biuro

H812

Biuro

H813

Biuro

H814

Biuro

Dobór urządzeń

Wytyczne elektryczne

Przewidzieć zasilanie następujących odbiorników:

Seria URFJ (linie K-O1 … K-O7)

Jednostkę nalesy zawsze uziemić.

Całkowita długość przewodów: 150 m lub krótsza. Jeśli długość przewodów przekracza 100 m, wymagana jest minimalna odległość między jednostkami większa nis 5 m

Załączono 10 m przewodu. Stosuj przewód ekranowany zgodny z przepisami stosowanymi w kraju (max 500 m).

Usyj zabezpieczenia rósnicowo-prądowego 30 mA lub większego.

Zestawienie zasadnicze materiału

Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

Ilość

Uwagi

LINIA K-1

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna AOYA
18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-B1

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.
LINIA K-B2

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA O9 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-B3

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. ujitsu

jednostka zewnętrzna AOYA
18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

LINIA K-B4

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. ujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-B5

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

ASYA 14 LA

Qchł = 4,2 kW

Qgrz = 4,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-B6

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-B7

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 24 LA 3

Qchł = 6,8 kW

Qgrz = 8,0 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

ASYA 14 LA

Qchł = 4,2 kW

Qgrz = 4,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-B8

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

ASYA 18 LA

Qchł = 5,0 kW

Qgrz = 6,0 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H1

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

ASYA 14 LA

Qchł = 4,2 kW

Qgrz = 4,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H3

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 09 LA

Qchł = 2,7 kW

Qgrz = 3,3 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H4

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H5

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H6

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H7

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H8

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H1P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.LINIA K-H21

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

LINIA K-H22

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H3P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H41

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

LINIA K-H42

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOYA 18 LA 3

Qchł = 5,4 kW

Qgrz = 6,8 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H5P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

LINIA K-H6P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H7P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-H8P

Inwerter typu Multi Split seria M
prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AOY 30 LM 4

Qchł = 8,0 kW

Qgrz = 9,6 kW

jednostki wewnętrzne ścienne ASYA 07 LA

Qchł = 2,3 kW

Qgrz = 2,7 kW

ASYA 12 LA

Qchł = 3,5 kW

Qgrz = 3,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

f f

f f

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

szt.

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

LINIA K-O1

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

trójnik URT-B5-P4U

zawór rozpręsny UTR-EV2

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

DN 32

syfon

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

mb

szt.

LINIA K-O2

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

trójnik URT-B5-P4U

zawór rozpręsny UTR-EV2

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

LINIA K-O3

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

trójnik URT-B5-P4U

zawór rozpręsny UTR-EV2

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

LINIA K-O4

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

trójnik URT-B5-P4U

zawór rozpręsny UTR-EV2

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

LINIA K-O5

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

trójnik URT-B5-P4U

zawór rozpręsny UTR-EV2

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

LINIA K-O6

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

trójnik URT-B5-P4U

zawór rozpręsny UTR-EV2

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

LINIA K-O7

Inwerter seria VRF J prod. Fujitsu

jednostka zewnętrzna
AO54 UJBMR

Qchł = 15,2 kW

Qgrz = 16,6 kW

jednostka wewnętrzna ścienna AS 24 UFAJR

Qchł = 6,9 kW

Qgrz = 7,8 kW

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

f f

trójnik URT-B5-P4U

zawór rozpręsny UTR-EV2

odprowadzenie skroplin z rury polipropylenowej PN 20

DN 20

szt.

szt.

mb

mb

szt.

szt.

mb

LINIA K – pom. 204, 203 - istniejąca

Demontas i ponowny montas w innym miejscu jednostki zewnętrznej

pakiet czynnika chłodniczego z przewodem komunikacyjnym prowadzony w listwie instalacyjnej PCV

f f

mbloading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 825
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site