Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiążekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdżywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóżnychRozrywkaSportowychTechnikaZarządzanie

BIZNES PLAN - NET LINE

zarządzanie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

BIZNES PLANNET LINE

SPIS TREŚCI

 

I. STRESZCZENIE

 

II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.DANE O FIRMIE

 • Opis Powstania Firmy
 • Siedziba Firmy
 • Przedmiot Działalności firmy
 • Założyciele Firmy
 • Pozycja Finansowa Firmy
 • Sprawy Sądowe i Zobowiązania

2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

 • Wymagania Formalno – Prawne

3. CEL I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Cel Przedsięwzięcia
 • Lokalizacja Przedsięwzięcia
 • Środki Realizacji Celu
 • Uzasadnienie dla Przedsięwzięcia
 • Oddziaływanie na Środowisko

4. WYKONAWCY PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Zestawienie Posiadanych Ofert

5.OTOCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Sytuacja Podatkowa
 • Ubezpieczenia
 • Polityka Gospodarcza

III. ANALIZA MARKETINGOWA

1.OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

 • Oferta Usług na Rynku
 • Ilość Klientów Korzystających z Usług Wspomnianych Firm
 • Średnie Ceny na Rynku Usług
 • Prognoza Reakcji Konkurencji na Przedsięwzięci

2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYT

 • Klienci dla Naszych Usług
 • Charakterystyka Typowego Polskiego Użytkownika Sieci Internet
 • Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku
 • Segment Rynku ewentualnie Nisze Rynkowe, które Firma pragnie

Opanować

 • Obszar Dystrybucji Usług
 • Prognoza Popytu na Nasze Usług

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

 • Dostawcy
 • Warunki Dostaw
 • Program Zaopatrzenia
 • Organizacja Dostaw

4. PLAN MARKETINGOWY

 • Wykaz Świadczonych Usług
 • Sposoby Dystrybucji
 • Sposoby Neutralizacji Działań Konkurencyjnych Firm
 • Strategia Reklamowa
 • Koszty Działań Marketingowych
 • Strategia Cenowa

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

1. PLAN ZATRUDNIENIA

 • Pracownicy i ich Kwalifikacje
 • Polityka Personalna
 • Schemat Organizacyjny
 • Dostępność Kadr
 • Koszty Zatrudnienia
 • Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

1. TECHNICZNY PLAN PRACY

 • Opis Usługi oraz Technologii
 • Strategia Realizacji Usługi
 • Poziom Zapasów
 • Zdolność do Zaspokojenia Usług
 • Specyfikacja Kosztów
 • Program produkcyjny na najbliższe 2 lata
 • Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

VI. ANALIZA SWOT

1. ANALIZA SWOT

 • Możliwości
 • Zagrożenia
 • Silne Strony
 • Słabe Strony
 • Podsumowanie

VII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

1. DANE PODSTAWOWE DO ANALIZY

2. TABLICE Z DANYMI I ANALIZAMI

 • Wnioski

VIII. WNIOSKI

I. STRESZCZENIE

Niniejszy biznes plan firmy NET LINE został opracowany przez założycieli firmy. Jego celem jest analiza sytuacji rynkowej w sektorze usług informatycznych związanych z udostępnianiem ludności stałych połączeń z siecią Internet oraz administrowaniestronami WWW oraz kontami poczty elektronicznej.

Efektem finalnym opracowania ma być zbadanie perspektyw rozwojowych i stopnia nasilenia konkurencji, a przede wszystkim oszacowanie opłacalności powyższego przedsięwzięcia.

Konspekt składa się z ogólnego opisu firmy, przedstawia możliwości i zagrożenia, silne i słabe strony, podsumowane w analizie SWOT, a także założenia działalności operacyjnej, z części technicznej oraz organizacyjnego planu firmy. Kluczową częścią projektu jest symulacja planu finansowego firmy NET LINE.

Niniejszy biznes plan powstał głównie w celu umożliwienia firmie zaciągnięcia kredytu w banku.

Drugim jego celem jest nakreślenie podstawowych kierunków przyszłej działalności firmy NET LINE i przeprowadzenie symulacji zyskowności przewidywanej strategii rozwojowej.

II. OPIS INWESTYCJI

1. DANE O FIRMIE

 

 • Opis Powstania Firmy

 

Na początku roku 2002, podczas spotkania towarzyskiego zrodził się pomysł na rozpoczęcie działalnościgospodarczej której przedmiotem byłyby usługi związane z oferowaniem dostępu do sieci INTERNET. Pomysł ten stał się pewnego rodzaju walką o tańszy i bardziej niezawodny jak również szybszy dostęp do zasobów WWW realizowany przez prywatnych użytkowników komputerów.

Po głębszym zastanowieniu się, zapoznaniu z sytuacją panującąna rynku lokalnym Powiatu Lublinieckiego, Myszkowskiego i miasta Częstochowa oraz przemyśleniu wszelkich wad i zalet projektu stwierdziliśmy że, przedsięwzięcie ma szansę na realizację i utrzymanie się na tamtejszym rynku, gdyż nie ma na dzień dzisiejszy znaczących konkurentów oferujących tego typu usługi.

 • Siedziba Firmy

Nazwa: NET LINE

Siedziba:

tel./fax.:

http//:

e-mail:

Nr REGON:

Nr NIP:

Przedmiot działalności: Działalność usługowa z zakresu oferowania dostępu do sieci Internet

Spółka działa na terenie południowej Polski. Głównym obszarem działalności jest miasto Częstochowa, powiat Lubliniecki i Myszkowski.

·        Przedmiot Działalności Firmy

W zamierzeniu właścicieli, firma NET LINE świadczy usługi z zakresu okablowania dużych osiedli miejskich, a poprzez podłączenie do lokalnych rozgałęźników sprzężonych z siecią oferuje dostęp do zasobów serwera głównego firmy oraz po wykupieniu hasła dostępu na jej serwerze oferuje nieograniczony dostęp do sieci Internet poprzez połączenie kablowe (coś na wzór telewizji kablowej). Dostęp do Internetu realizowany jest za pośrednictwem łącza stałego wydzierżawionego do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Potencjalny klient firmy NET LINE w momencie dokonania opłaty instalacyjnej otrzymuje miejsce na serwerze oraz hasło dostępu do sieci Internet. Proces otrzymywania hasła powtarzany jest co miesiąc w przypadku gdy klient płaci abonament za dostęp do sieci Internet. Firma nie pobiera już w tym przypadku opłat za połączenia z innymi komputerami w sieci, do których klient również otrzymuje dostęp oczywiście po uzgodnieniu tego z właścicielem konkretnego komputera.

Abonent nie jest również zobowiązany do opłat za korzystanie z zasobów serwera naszej firmy.

Opłata za dostęp do Internetu jest stała niezależnie od ilości czasu korzystania z zasobów sieci WEB.

Dodatkowymi usługami świadczonymi przez firmę NET LINE są miedzy innymi:

·        administrowanie stronami WWW oraz poczty elektronicznej udostępnionymi klientów za dodatkową opłatą,

·        usługami z zakresu projektowania i administrowania stronami WWW (wirtualne serwery, witryny handlowe lub też tylko witryny informacyjne).

Oferta firmy NET LINE jest nie tylko ciekawa ale także korzystna finansowo dla osób na co dzień korzystających z Internetu za pomocą tradycyjnego połączenia telefonicznego, gdyż połączenie z siecią Internet jest dużo tańsze, atransfer danych kilkukrotnie szybszy od tradycyjnego połączenia z numerem 0202122.

 • Założyciele Firmy

 

Powyższe osoby są współ właścicielami firmy w równym stopniu – mają po 50 % udziałów w majątku i zyskach firmy.

Firma znajduje się w dobrej kondycji finansowej (patrz analiza wskaźnikowa jednostki). Jednakże w celu realizacji strategii na najbliższe lata konieczne jest skorzystanie ze środków obcych (kredytów).

Bieżąca działalność NET LINE nie jest zagrożona ze strony finansowej, spółka jest w całości wypłacalna zarówno w aspekcie zaopatrzenia w niezbędne surowce do prowadzenia statutowej działalności, jak i w aspekcie wynagrodzeń pracowników i zobowiązań wobec urzędów państwowych.

 • Sprawy Sądowe i Zobowiązania

Spółka – współwłaściciele nie prowadzą żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na ich sytuację finansową.

Firma nie korzystała do tej pory z możliwości finansowania działalności kapitałem obcym.

Zaciągnięte zobowiązania są realizowane regularnie. W dotychczasowym okresie działalności jednostki nie było przypadku utraty płynności przez NET LINE.

2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

·        Wymagania Formalno – Prawne

Firma NET LINE została zarejestrowana jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Organem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejestrowy w Lublińcu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 PLN.

Udziałowcami są: Cudak Agata, Pustuł Justyna

Wszyscy udziałowcy wchodzą w skład zarządu Spółki. Na czele zarządu stoi prezes: Cudak Agata, która kieruje bieżącą działalnością Spółki.

W Spółce ustanawia się reprezentację łączną, w wyniku czego dla skuteczności prawnej czynności wykonywanych przez zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Spółka rozlicza się z urzędem skarbowym za pomocą książki przychodów i rozchodów.

Działalność Spółki określona jest przez następujące akty prawne:

·        Wpis do ewidencji o działalności gospodarczej (Urząd Miejski)

·        Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

·        Opłaty z tytułu ZUS

·        Wpis w Głównym Urzędzie Statystycznym – otrzymanie numeru REGON

Wymagania dotyczące środowiska:

Jednostka ze względu na rodzaj świadczonych usług nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska naturalnego, zarówno bezpośrednio, jak i w zakresie pośrednim.

 

3. CEL I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

·        Cel Przedsięwzięcia

 

Celem strategicznym Przedsięwzięcia jest udostępnienie ludności stałych połączeń z siecią Internet oraz administrowaniestronami WWW oraz kontami poczty elektronicznej.

Umożliwi to Klientom możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz rozrywkę i uczestnictwo w kanałach dyskusyjnych.

Cele operacyjne:

·        Promocja Przedsięwzięcia

·        Zakup bądź wynajem lokalu

·        Instalacja nowoczesnego wyposażenia

·        Proces rekrutacji personelu

·        Specjalizacja i zajęcie niszy strategicznej jako firmy oferującej kompleksowe usługi, jak i wysoką ich jakość.

·        Dotarcie do wszystkich małych, średnich i dużych osiedli mieszkaniowych znajdujących się w Powiecie Lublinieckim

·        Docelowo świadczenie usług na terenie miasta Częstochowa i Powiatu Myszkowskiego

·        Włączenie się do Projektu „Edu – Net”, organizowanego z inicjatywy UrzęduMiasta Powiatu Lublinieckiego

·        Lokalizacja Przedsięwzięcia

Głównym obszarem realizacji przedsięwzięcia jest obszar PowiatuLublinieckiego. Firma głównie skupia się na:

1.      Osiedlach bloków mieszkalnych:

q       Przyjaźń – 7200 mieszkańców

q       Stebnów – 2300 mieszkańców

q       Mickiewicza – 1780 mieszkańców

2.      Osiedlach domków jednorodzinnych:

q       Nowy Dworek – 1200 mieszkańców

q       Manhatan – 980 mieszkańców

Rozwój naszej firmy wiążemy również z powiększaniem obszaru, na którym jednostka rozpocznie swoją działalność usługową.

·        Środki Realizacji Celu

·        Wynajem lokalu pod działalność spółki

·        Szkolenie pracowników w zakresie usług świadczonychprzez firmę, montażu oprzyrządowania technologicznego, technik handlowych oraz szeroko rozumianych kontaktów z Klientami

·        Promocja przedsięwzięcia w gazecie lokalnej, dostępnych billboardach oraz punktach handlowych i usługowych

·        Cykliczne uczestnictwo w targach nowych technologii oraz związanych z tym tematem szkoleniach ogólnie dostępnych

·        Realizacja Projektu „Edu – Net”, który ma być uruchomiony w roku 2002 z inicjatywy UrzęduMiasta Powiatu Lublinieckiego

·        Uzasadnienie dla Przedsięwzięcia

·        Brak tego typu świadczonych usług na obszarze działalności Spółki

·        Szybko rozwijający się rynek osób korzystających z sieci internetowej w Polsce (zobacz analiza marketingowa)

·        Wiedza, doświadczenie oraz zamiłowanie właścicieli do realizacji tegoż projektu

·        Tendencje i trendy rynku światowego

·        Współpraca z najwyższymi władzami regionu

·        Niski koszt ewentualnej porażki

·        Oddziaływanie na Środowisko

Jednostka ze względu na rodzaj świadczonych usług nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska naturalnego, zarówno bezpośrednio, jak i w zakresie pośrednim.

 

4. WYKONAWCY PRZEDSIĘWZIĘCIA

·        Zestawienie Posiadanych Ofert

Zakres realizacji projektu Spółki jest w całości wykonywany przez właścicieli oraz personel jednostki.

Firma korzysta z usług obcych jednostek jedynie w zakresie wykonywania robót budowlanych (wykop kanału w celu lokalizacji okablowania).

W obszarze działalności firmy (Powiat Lubliniecki) występują następujące firmy świadczące usługi w tym zakresie:

·        KOPAK

·        BUD – POL

·        ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH – DAR

Analizują złożone nam oferty, biorąc pod uwagę zakres usług świadczonych przez powyższe firmy, okres ich działalności na rynku, jakość oferty oraz poziom cen wybraliśmy Spółkę KOPAK (jednostka zaoferowała najkrótszy okres realizacji zlecenia oraz dostępną cenę usługi).

 

 

 

 

 

 

5. OTOCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

·        Sytuacja Podatkowa

Obserwacja politycznej sfery gospodarki Polski pozwala wysnuć wnioski zmierzające do podejmowania ostrożnych decyzji związanych na przykład z planowaniem wpływów z prowadzonej działalności.

Należy jednak zaznaczyć, iż w ostatnich latach sytuacja podatkowa jest raczej ustabilizowana i nie grożą nam większe perturbacje.

Usługi prowadzone przez NET LINE są obłożone 7 % stawką podatku VAT. Nie ma również żadnych sygnałów świadczących o ewentualnej obniżce bądź podwyżce obowiązującej stawki.

Prowadzenie usług oferowanych przez Spółkę nie daje żadnych przywilejów typu zwolnienia z podatku bądź uzyskaniu ulg w tym zakresie.

Należy jednak zaznaczyć, iż przy realizacji Projektu „Edu – Net”, możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego uzyskanego ze środków Urzędu Miasta – Lubliniec. Można również liczyć na współpracę w zakresie uzyskania wymaganych zezwoleń co w realny sposób wpłynie na bardziej płynną realizację zamierzeń firmy.

·        Ubezpieczenia

Obecna sytuacja rynku ubezpieczeń w Polsce pozwala na dowolne zabezpieczenie się od skutków ryzyka związanego z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym również naszej.

Firma jednak przynajmniej w początkowym okresie realizacji projektu nie zamierza korzystać z usług firm ubezpieczeniowych, między innymi celem oszczędności. Z kolei charakter działalności jednostki pozwala na takie posunięcie.

·        Polityka Gospodarcza

W kolejnych latach można więc spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania uzyskaniem dostępu do zasobów sieci internetowej, wykorzystywanej do poszukiwania informacji, komunikacji z innymi, edukacji, rozrywki, zakupów czy pracy. Pozwala to firmie na optymistyczne założenia co do zapotrzebowania na jej usługi.

 

III. ANALIZA MARKETINGOWA

 

1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

·        Oferta Usług naRynku

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że obecnie są tylko dwie firmy zajmujące się działalnością związaną z Internetem. Dane dotyczą oczywiści obszaru, na jakim firma zamierza realizować swój projekt.

Są to:

·        Artus Computer & Service – firma zajmująca się głównie świadczeniem usług informatycznych, począwszy od montażu zestawów komputerowych, poprzez obsługę sieci komputerowych, prowadzenie kursów i szkoleń, po tworzenie i obsługę internetowych stron WWW.

·        PTM Computers – firma której głównym obszarem działania jest kompleksowa informatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji, itp. Firma opracowuje i realizuje projekty umożliwiające wykorzystywanie środków informatycznych, a w tym m. in.:

-wyposażenie w odpowiedni sprzęt,

-zastosowanie programów finansowych i aplikacji biurowych,

-zastosowanie sieci komputerowych i Internetu.

Biorąc pod uwagę tego typu informacje chcemy aby nasze działania koncentrowały się na tych dziedzinach które nie leżą w obszarze zainteresowaniaobydwu firm. Jednakże wraz upływem czasu istnieje poważne zagrożenie zaimplementowania do swojej oferty usług tego typu co nasze propozycje. Jest to nieuniknione, jeżeli wziąć pod uwag fakt, że konkurenci firmy NET LINE będą prowadzić badania rynku pod względem zapotrzebowania na tego typu usługi.

·        Ilość Klientów Korzystających z Usług Wspomnianych Firm

Ze względu na to, że interesujące nas dane mają zazwyczaj poufny charakter prezentowane poniżej wartości mają bardziej podłoże prognoz nie wielkości rzeczywistych, wynikających z zestawień powyższych jednostek.

Artus Computer & Service – 3 000 czynnych klientów

PTM Computers – 4 300 czynnych klientów

·        Średnie Ceny Usług na Rynku

Artus Computer & Service

PTM Computers

Podłączenie do „sieci blokowej”

95 zł

100 zł

Wykupienie konta dostępu do Internetu + abonament

420 zł

470 zł

Wykupienie konta poczty elektronicznej

40 zł

45 zł

Wykupienie konta pod stronę WWW

50 zł

52 zł

Wykonanie witryny internetowej

700 – 7000 zł

690 – 6800 zł

Administrowanie witryną WWW

170 – 460 zł

160 – 520 zł

·        Prognoza Reakcji Konkurencji na Przedsięwzięcie

Spodziewa się szybkiej reakcji konkurencji na realizowany przez NET LINE projekt. Szybki rozwój rynku usług internetowych wymaga świadomej i szybkiej reakcji na wszelkie oznaki nowych jednostek chcących świadczyć usługi w tym zakresie.

Właściwie realizowany plan strategiczny pozwoli jednak zdystansować nowych konkurentów. Z kolei właściwie zrealizowane umowy z potencjalnymi klientami, jak i kooperantami pozwolą na obronę przed ewentualnym atakiem nowych uczestników rynku.

2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

 

·        Klienci dla Naszych Usług

Klientami firmy NET LINE są głównie ludzie młodzi, uczniowie, studenci, osoby zawodowo używające komputera w pracy. Swobodny dostęp do Internetu umożliwia im korzystanie z zasobów sieci WWW i niemal błyskawiczną wymianę informacji za pomocą poczty elektronicznej – potrzeba posiadania informacji aktualnych, wiarygodnych skłania ich do działania w tej dziedzinie.

Internet staje się, tak jak kiedyś telewizja, powszechnym medium informacyjnym, które jest dziś jeszcze zbyt drogie w naszym kraju, a które niewątpliwie zrewolucjonizuje świat w najbliższych latach. Zasadniczo zmiana potrzeb klientów w najbliższym czasie wynikać będzie z chęci coraz szybszego przesyłu danych i opłacalności tej usługi. Na rynek wchodzą coraz nowocześniejsze rozwiązania i firma aby utrzymać się na rynku będzie musiała adaptować je do swojej oferty.

 • Charakterystyka Typowego Polskiego Użytkownika Sieci Internet

Poniżej zostały przedstawione wyniki ankiet przeprowadzonych wśród polskich użytkowników sieci Internet przez NASK, katalog polskich i polonijnych zasobów internetowych 'Polishworld', magazyny komputerowe 'CHIP' i 'Internet'.

Tablica 1. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem płci.

Płeć:

NASK

Polishworld

Internet

Mężczyźni

82%

87%

88%

Kobiety

18%

13%

12%

Tablica 2. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wieku.

Przedział wiekowy

NASKInternet

Polishworld

Poniżej 24

30%

36%

29%

25-29

29%

41%

25%

30-39

22%

13%

26%

40-49

16%

7%

15%

Powyżej 49

3%

3%

5%

Tablica 3. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykształcenia.

Wykształcenie

NASK

Polishworld

Internet

CHIP

Podstawowe

2%

12%

5%

Średnie

24%

29%

52%

40%

Wyższe

77%

67%

36%

55%

Tablica 4. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykorzystania usług internetowych.

Usługa

NASK

Internet

WWW

89%

94%

e-mail

94%

83%

Usnet

38%

17%

IRC

22%

22%

FTP

46%

Telnet

7%

Tablica 5. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem miejsca zamieszkania.

Miejscowość

CHIP

Internet

Powyżej 250 tys.

58%

57%

Pozostałe

42%

43%

Tablica 6. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem miejsca korzystania z sieci Internet.

Miejsce

CHIP

Polishworld

Internet

Dom

60%

59%

57%

Szkoła (uczelnia)

26%

18%

22%

Praca

14%

23%

21%

Tablica 7. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykorzystywanej przepustowości łącza.

Rodzaj łącza

Polishworld

Internet

14,4 Kb/s

31%

22%

28,8 Kb/s

38%

68%

Od 28,8 do 1 MB

24%

7%

Powyżej 1 MB

7%

3%

Podsumowując przedstawione powyżej dane, możemy uznać, że typowym użytkownikiem sieci Internet w Polsce jest mężczyzna w wieku do 30 lat, o wykształceniu wyższym, mieszkający w mieście liczącym powyżej 250 tysięcy mieszkańców, wykorzystujący Internet do prowadzenia korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej i przeglądający zasoby Internetu z wykorzystaniem WWW przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. Z Internetem łączy się on przy pomocy modemu o przepustowości 28,8 Kb/s i najczęściej czyni to z domu.

Według raportu przeciętny polski użytkownik Internetu jest mężczyzną przed trzydziestką, legitymującym się wykształceniem wyższym o profilu ścisłym, pracującym na uczelni lub w instytucie naukowym, mieszkającym w mieście liczącym powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

·        Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

Istnieje wiele czynników wpływających na rozwój rynku usług internetowych na obszarze całego kraju w tym również regionu działalności Spółki. Jednak głównie na rozwój rynku wpływa wzrastająca popularność sieci Internet.

Najlepiej o wzroście popularności sieci Internet w Polsce świadczy notowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost jego użytkowników. Bardzo dokładnie obrazuje to wykres 1. We wrześniu 1999 roku, według europejskiej organizacji RIPE, do Internetu było podłączonych w naszym kraju około 180 tys. komputerów. Przyjmując, że na komputer przypada 10 użytkowników, daje to liczbę prawie 2 000 000 osób mających kontakt z Internetem na terenie Polski. Przy tak dynamicznym wzroście liczby komputerów przyłączanych do sieci Internet w Polsce, przewiduje się że po roku 2000 liczba komputerów przyłączonych do sieci Internet będzie stanowiła 70-80% wszystkich komputerów będących używanych w tym czasie.

Po roku 2000 przewidywany jest dynamiczny rozwój WEB telewizorów, tzw. WebTVMedia (również i w Polsce), umożliwiających przyłączenie do sieci Internet zwyczajnego odbiornika telewizyjnego, przy pomocy dodatkowego urządzenia połączonego z linią telefoniczną. W wypadku tej technologii nie jest potrzebny komputer, sterowanie stronami WWW odbywa się za pomocą zwyczajnego pilota telewizyjnego. Internet stanie się wówczas dostępny dla wszystkich osób posiadających odbiorniki TV nawet tych, które w ogóle nie znają się na technologii komputerowej.

·        Segment rynku ewentualnie nisze rynkowe, które firma pragnie opanować

Firma NET LINE stawia na koncepcję produktu tzn., iż oferta jednostki skierowana jest do podmiotów preferujących usługę o wysokiej jakości, wyjątkowych cechach, nie zawsze będącą tanią. Oferta firmy NET LINE jest usługą innowacyjną, co oznacza, że nie ma odpowiednika w ofercie innych firma działających na lokalnym rynku informatycznym – rynku obejmującym obszar powiatu lublinieckiego. Firma stara się stale udoskonalać swoje usługi poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii i podzespołów.

 • Obszar Dystrybucji Usług

Spółka działa na terenie południowej Polski. Głównym obszarem działalności jest miasto Częstochowa, powiat Lubliniecki i Myszkowski.

 • Prognoza Popytu na Nasze Usługi

 

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

 

 • Dostawcy

Firma zadania związane z dostawą potrzebnych elementów do działalności jednostki wykonuje we własnym zakresie. W większości przypadków NET LINE korzysta z zakupu sprzętu komputerowego oraz osprzętu technologicznego w zaprzyjaźnionych hurtowniach bądź bezpośrednio u producentów.

Spółka na stałe współpracuje z takimi producentami jak:

·        SOFTBANK – sprzęt komputerowy

·        COMARCH – Kabel – skrętka komputerowa 5 kategorii

·        COMPUTERLAND – koncentratory (huby)

·        MACROSOFT – serwery

·        OPTIMUS – zasilacze awaryjne Mini UPS 720

·        PROKOM SOFTWARE – modemy analogowe V.256

 • Warunki Dostaw

Z wszystkimi powyższymi firmami NET LINE ma podpisane umowy długoterminowe. Pozwala to na ustabilizowanie cen zaopatrywanego asortymentu. Formuła umów jest tak skonstruowana by można było renegocjonować warunki dostaw i opłat. Takie posunięcie niweluje ryzyko związane zczęstymi wahaniami cen sprzętu komputerowego.

 • Program Zaopatrzenia

Ogromny rozwój rynku usług informatycznych spowodował, iż obecnie funkcjonuje duża ilość przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz elementów potrzebnych w tej dziedzinie działalności. Nie ma więc żadnych przesłanek by mogłyby wystąpić większe problemy z otrzymaniem danego towaru na wypadek chociażby kryzysu gospodarczego. Należy jednak zaznaczyć, iż w naszym przypadku duże znaczenie ma rynek telekomunikacyjny. Obecna sytuacja na polskim rynku gospodarczym wprowadza małą niestabilność związaną z prywatyzacją tegoż sektora. Jest to jednak sytuacja nie stwarzająca większych problemów.

 • Organizacja Dostaw

Proces zaopatrywania będzie realizowany w ramach środków własnych jednostki. Elastyczność tegoż systemu jest usprawniona dzięki kontaktom z dostawcami NET LINE drogą elektroniczną. Taki system pozwala do minimum skrócić proces składania zamówień, a co się z tym wiąże również krótszy okres dostarczenia materiałów.

4. PLAN MARKETINGOWY

 

 • Wykaz Świadczonych Usług

Zasadniczo oferta firmy NET LINE skupia się na kilku podstawowych usługach:

Podłączenie do „sieci blokowej”

80 zł

Wykupienie konta dostępu do Internetu + abonament

350 zł

Wykupienie konta poczty elektronicznej

20 zł

Wykupienie konta pod stronę WWW

30 zł

Wykonanie witryny internetowej

400 – 5000 zł

Administrowanie witryną WWW

100 – 300 zł

Ceny powyższych usług uwzględniają zarówno koszty ponoszone przez firmę, jak i wpływ takich czynników rynkowych jak wahania kursów walut, zmiany w popycie na usługi tego typu, zmiany w cenach firm konkurencyjnych oferujących usługi podobne do ofert firmy NET LINE.

Oferta cenowa jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji na rynku usług internetowych. Firma będzie musiała się bezwzględnie dostosować do warunków istniejących na lokalnym rynku, gdyż trzeba liczyć sięz tym, że mogą pojawić się na tym rynku konkurenci, którzy będą w stanie poważnie zagrozić atrakcyjności jej usług.

 • Sposoby Dystrybucji

Firma ma zamiar oferować swoje usługi poprzez biuro handlowe znajdujące się w centrum Lublińca, oraz poprzez punkty informacyjne w zaprzyjaźnionych salonach sprzedaży komputerów oraz w kawiarniach internetowych. Budowa specjalistycznego kanału dystrybucji wymaga znacznych nakładów i jest poza zasięgiem firmy we wstępnym okresie jej powstawania.

Zasięg działalności firmy NET LINE skupia się na obszarze dawnego województwa częstochowskiego, tzn. są to głównie osiedla mieszkaniowe Częstochowy, Lublińca i Myszkowa. Potencjalna liczba klientów wynosi obecnie:

Częstochowa

7200

Myszków

1000

Lubliniec

700

Ponadto organizowany rynek klientów w skutek projektu „Edu – Net” może nieco zwiększyć ich liczbę, bądź też instytucji publicznych (nie administracyjnych).

 

 • Sposoby Neutralizacji Działań Konkurencyjnych Firm

Przyczyny dla których potencjalni klienci będą korzystać z oferty firmy NET LINE to przede wszystkim bardzo atrakcyjna cena świadczonych usług, fachowość obsługi i merytoryczno-techniczna wiedza pracowników firmy. Sąoni w stanie doradzić w razie potrzeby – pomoc ze strony firmy można uzyskać również poprzez specjalny numer telefonu oraz pocztę elektroniczną .

Głównym potencjałem firmy jest wiedza jej pracowników i wielka chęć osiągnięcia sukcesu na rynku tego typu usług.

·        Strategia Reklamowa

 

Firma NET LINE zamierza zaistnieć na rynku usług internetowych poprzez kampanię promocyjną, której początkiem będzie udział i prezentacja swoich usług na sesji teleinformatycznej organizowanej przez Urząd Miasta Lubliniec.

Kampania reklamowa jest prowadzona przy udziale i wsparciu Agencji Promocji i Reklamy Atut, której właścicielem jest dobrym znajomym jednego z właścicieli firmy NET LINE i zgodził się prowadzić tę kampanię po znacznie obniżonych kosztach.

Reklama firmy w zasadniczy sposób realizowana jest poprzez lokalne telewizje kablowe „Mar-Sat”, „Orion”, „Telsat”, w których ukazuje się codziennie plansza prezentująca ofertę firmy NET LINE. Również w prasie lokalnej jak i na plakatach można zapoznać się z możliwością dostępu do sieci Internet na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Jedną z form promocji jest również docieranie bezpośrednio do potencjalnych klientów za pomocą folderów reklamowych dostarczanych do miejsc zamieszkania – zostawianych na wycieraczce lub w drzwiach.

 

 • Koszty Działań Marketingowych

Przedstawione koszty działań marketingowych są w dużej mierzezaokrąglone a wynika to głównie z ciągłych zmian cen oferowanych przez kooperantów, z usług których korzysta firma NET LINE. Jednakże dla potrzeb planu finansowego można przedstawić je w sposób następujący.

Należy tutaj zaznaczyć, że poniższe dane odnoszą się do okresu początkowej fazy realizacji projektu.

Koszty działań marketingowych w ujęciu miesięcznym

Koszt kampanii reklamowej (jednorazowo w kwartale)

2000 zł

Koszty reklamy w mediach

700 zł

Koszty wydruku plakatów i folderów reklamowych

450 zł

Suma

3150 zł

 

 • Strategia Cenowa

W zakresie świadczonych przez NET LINE usług prowadzi konsekwentną politykę cenową opartą na dostosowywaniu ceny do aktualnego kosztu wytworzenia.

Oprócz tego śledzone są trendy cenowe w branży usług internetowych – ich analiza pozwala dostosować cenę wyrobu do określonej tendencji wzrostowej lub spadkowej.

W zakresie planowanego świadczenia usług właściciele mają zamiar dostosować cenę wyrobu do poziomu kosztów jego wytworzenia (oczywiście uwzględniając zysk!), ale z zastrzeżeniem że gdy koszt świadczenia tego typu usług będzie większy to cena odpowiednio wzrośnie.

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

 

1. PLAN ZATRUDNIENIA

 

 • Pracownicy i ich Kwalifikacje

 

W chwili obecnej w firmie pracuje dziesięć osób. Oprócz czterech współwłaścicieli zatrudnionych jest sześć osób personelu technicznego. Wszelkie funkcje finansowo-organizacyjne w firmie realizowane są przez właścicieli. Właściciele są świadomi rozwijającej się wciąż technologii komputerowej i co za tym idzie, właściwego dostępu i zarządzania pozyskiwanymi informacjami. Wiedzą również, że dostęp do ogólno światowej sieci Internet jest wciąż bardzo utrudniony w Polsce, głównie w małych miastach gdzie nie funkcjonują duże firmy świadczące usługi związane z oferowaniem dostępu do zasobów WWW. Jako ludzie młodzi, posiadający dobre przygotowanie teoretyczne i dysponujący kilkuletnim doświadczeniem,nie obawiają się stawić czołatrudnościom związanym z funkcjonowaniem firmy. Cechuje ich elastyczność, otwartość na ciągłe zmiany otoczenia i gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Charakterystyka właścicieli firmy:

Cudak Agata – lat 27, inżynier telekomunikacji Politechniki Łódzkiej, odpowiada za organizację zaopatrzenia, transport podzespołów komputerowych i kontakty z hurtowniami, producentami tych części jak również kontakty z dostawcą łącz sztywnych – Telekomunikacją Polską SA. Odpowiedzialna jest za wszelkie sprawy związane z prowadzeniem księgowości, rozliczaniem firmy z urzędem skarbowym w którym kiedyś pracowała i posiada kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie

Pustuł Justyna – lat 27, inżynier informatyki Politechniki Częstochowskiej, ponosi odpowiedzialność za konfiguracje oprogramowania na serwerze firmy jak również na komputerze u klienta. Zajmuje się wykonywaniem serwisów WWW i ich administracją na serwerze. Dba o bezproblemowy dostęp do kont pocztowych i zasobów serwera głównego firmy NET LINE. Odpowiada za promocję firmy oraz reprezentuje firmę na wszelkiego rodzaju sesjach informatycznych organizowanych w Częstochowie, przyjmuje zamówienia od klientów.

Personel techniczny – pracownicy ci są odpowiedzialni za tworzenie sieci, montowanie rozgałęźników, fizyczne doprowadzanie sieci do klienta oraz montowanie w ich domach gniazd dostępowych.Zakres ich obowiązków obejmuje także konserwację stosowanych podzespołów. Większość z nich posiada wykształcenie średnie techniczne z zakresu telekomunikacji i transmisji danych. Średni wiek zatrudnionych wynosi 26 lat.

 • Polityka Personalna

W ramach polityki personalnej przewidziane są :

·      Stały nadzórkierownictwa nad pracą personelu

·      Przyznawanie punktów karnych za uchybienia w pracy - brak staranności w wykonywaniu obowiązków, brak uprzejmości w stosunku do klientów, spóźnienia do pracy itp.,

·      premia pieniężna za należyte wykonywanie obowiązków jako dodatek do wynagrodzenia.

 • Schemat Organizacyjny

Struktura organizacyjna w firmie jest stosunkowo prosta. Właściciele względem siebie zajmują równorzędne stanowiska w hierarchii ważności. Personel techniczny jest bezpośrednio podporządkowany dyrektorowi d/s technicznych. Obowiązującą w firmie strukturę organizacyjną przedstawia poniższy schemat:

pracownik techniczny

 

 

 

 

 

 


 • Dostępność Kadr

Firma dąży do uzyskania znaczącej pozycji na rynku lokalnym i zamierza w najbliższych latach rozszerzać zakres działalności o nowe usługi. W związku z tym należy liczyć się z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników.

Ze względu na specyfikę branży w jakiej działa firma istotną rolę odgrywają wykwalifikowani pracownicy posiadający wiedzę z zakresu telekomunikacji i informatyki. Sytuacja na rynku pracy jest niezbyt korzystna z punktu widzenia firm o profilu informatycznym. Istnieje bowiem duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów o wykształceniu teleinformatycznym.

·        Koszty Zatrudnienia

Firma zamierza współpracować z Urzędem Miasta Powiatu Lublinieckiego w zakresie realizacji Projektu „Edu – Net”, a którego zadaniem jest rozwój edukacyjny Powiatu przy zastosowaniu technologii komputerowej, a głównie Internetu w szkołach i instytucjach publicznych. Mającto na uwadze, chcemy przyczynić się doedukowania wszystkich, którzy mają lub będą mieć dostęp do tej ogólno światowej sieci.

 

V. TECHNICZNY PLAN PRACY
1. TECHNICZNY PLAN PRACY

·        Opis Usługi oraz Technologii

Podstawową usługą proponowaną przez firmę NET LINE jest oferowanie dostępu do sieci Internet za pomocą łączy kablowych. Usługa ta skierowana jest głównie do prywatnych użytkowników Internetu. Ponadto firma oferuje usługi w zakresie projektowania serwisów WWW oraz administrowania kontami poczty elektronicznej. Użytkownicy sieci mają również bezpłatny dostęp do zasobów serwera głównego firmy, na którym mogą znaleźć wiele ciekawych propozycji (programów, informacji). Dostęp do Internetu jest płatny. Początkowe koszty instalacji nie są zbyt wysokie, a ich zwrot przy umiarkowanym korzystaniu z sieci następuje po kilku miesiącach. Ponadto firma ma zamiar włączyć się do programu teleinformatycznego „Edu – Net”, który ma za zadanie upowszechnienie nowoczesnych metod komunikacji i wymiany informacji wśród mieszkańców, pracowników samorządu lokalnego, komunalnych jednostek organizacyjnych itp.

W szczególności projekt ten ma za zadanie zainicjowanie szerokiego rozwoju wykorzystania środków teleinformatycznych w procesie nauczania, wychowania i edukacji obejmującego szkoły miasta Lubliniec. W ostateczności ma się to przyczynić do ukształtowania społeczeństwa informacyjnego. Dlatego właściciele firmy widzą ogromne szanse rozwoju własnej działalności na terenie miasta, gdyż jest to rynek bardzo chłonny i coraz więcej ludzi staje się posiadaczami komputerów i pragną korzystać z Internetu.

Jednym z elementów współpracy z „Edu – Netem” ma być uruchomienie systemu bezpłatnej poczty elektronicznej obejmującej około 24000 częstochowskich uczniów i nauczycieli. Serwer firmy NET LINE umożliwia założenie skrzynki poczty elektronicznej każdemu uczniowi i nauczycielowi oraz przedstawicielom samorządów lokalnych i instytucji kulturalno-oświatowych z terenu ziemi częstochowskiej. Ponadto daje możliwość samorządom i instytucjom oraz szkołom założenie własnych stron WWW.

Firma NET LINE wykorzystuje najnowsze technologie w projektowaniu i realizacji komputerowych sieci osiedlowych z wykorzystaniem podzespołów renomowanych firm zachodnich takich jak Intel, IBM, MicroSoft.

·        Strategia Realizacji Usług

Docierając do potencjalnych klientów za pomocą lokalnych mediów takich jak: kablowa telewizja lokalna, lokalna prasa i tygodniki reklamowe w sposób stopniowy firma pozyskuje coraz większą ich ilość. Z uwagi na niższe koszty firma stara się budować sieci komputerowe funkcjonujące w jej sąsiedztwie. Do budowy sieci wykorzystywane są podzespoły o wysokiej jakości, posiadające homologacje Ministra Łączności, dzięki czemu klienci nie są narażani na dodatkowe koszty związane z naprawą infrastruktury. Ważne jest również to, że firma na obsługę sieci oferuje roczną gwarancje.

Proces podłączenia nowego abonenta składa się jakby z dwóch następujących po sobie etapów. Pierwszy z nich polega na stworzeniu fizycznej sieci komputerowej poprzez podłączenie przewodów z jednej strony do rozgałęźnika, z drugiej strony do komputera klienta. Rozgałęźnik jest ponadto podłączony do serwera firmy, który zazwyczaj jest umiejscowiony na terenie administracji danego osiedla. Typowy rozgałęźnik ma możliwość podłączenia od 5 do 16 komputerów. Stosowany w danej sytuacji typ rozgałęźnika jest uzależniony od zapotrzebowania w danym bloku.

Po zakończeniu etapu pierwszego, następuje konfiguracja oprogramowania na komputerze klienta. Ustawia się wszelkie parametry i instaluje odpowiednie oprogramowanie, za pomocą którego może się on komunikować z serwerem, przeglądać strony WWW oraz korzystać z serwera pocztowego.

Po opłaceniu abonamentu klient otrzymuje hasło, za pomocą którego możliwy jest dostęp do sieci Internet – hasło jest aktualne 1 miesiąc.

Dostęp do zasobów serwera głównego jest bezpłatny, możliwa jest również wymiana informacji z innymi użytkownikami sieci, jednakże za to firma nie ponosi już żadnej odpowiedzialności i pozostawia decyzje konkretnym użytkownikom.

Inne usługi oferowane są przez firmę NET LINE na indywidualne zamówienie – jeśli np. któryś z użytkowników zamierza posiadać własną witrynę internetową. Tego typu usługi świadczone są również dla klientów nie będących użytkownikami sieci firmy.

·        Poziom Zapasów

Firma stara się nie gromadzić w nadmierny sposób zapasów, gdyż elementy wykorzystywane do budowy sieci komputerowych są powszechnie dostępne w składach i hurtowniach części elektrycznych i komputerowych. Istotnym czynnikiem przemawiającym za utrzymywaniem zapasów na niskim poziomie jest intensywny rozwój branży informatycznej co pociąga za sobą wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań technologicznych i zdecydowany spadek cen już istniejących.

Firma utrzymuje jedynie, jako zabezpieczenie na nieoczekiwaną awarię, zapas przedstawiony w poniższej tabeli. Czyni się starania aby skład tego zapasu był stały.

Dysk twardy (zapasowy) CX U-ATA 13 GB

665 zł

Kabel – skrętka komputerowa 5 kategorii – ok. 350 m.

360 zł

Koncentratory (Hub`y) (SVEC 5 – 16 portów TP) 3 szt.

450 zł

Wtyczki RJ-45 – 20 szt.

40 zł

Materiały eksploatacyjne (biurowe)/ papier do drukarek itp.

250 zł

Zapasy ogółem

1 765 zł

 

·        Zdolności do Zaspokajania Usług

Firma NET LINE posiada na chwilę obecną 5 serwerów wyposażonych w sztywne łącza o przepustowości 2 Mb/s. posiadają one podłączenie do 44 rozgałęźników (Hub) – (ich ilość będzie w najbliższym czasie zwiększana w miarę zapotrzebowania na rynku). Potencjalne możliwości podłączenia na chwilę obecną wynoszą:

Typ rozgałęźnika (Hub)

Ilość zamontowanych sztuk

Ilość potencjalnych odbiorców

Rozgałęźnik posiadający 16 portów

20

320

Rozgałęźnik posiadający 8 portów

15

120

Rozgałęźnik posiadający 5 portów

9

45

Suma

44

485

W miarę wzrostu popytu na usługi firmy jednostka będzie zwiększać zasób środków potrzebnych do realizacji usługi. Obecny stan głównych elementów jest wystarczający na okres około 1,5 roku działalności biorąc pod uwagę prognozowany popyt na oferowane usługi.

·        Specyfikacja Kosztów

Przewidywane koszty przedstawione zostały w poniższej tabeli, w zasadniczy sposób wpływają one na kształtowanie się ceny usług oferowanych przez firmę NET LINE. Warto zauważyć, że usługi związane z projektowaniem oraz administrowaniem witryn WWW nie są uzależnione od warunków zewnętrznych.

Koszty jednorazowe (na początku działalności)

Uzyskanie łącza stałego od TP SA

695 zł

Przydział i wyposażenie urządzenia obsługi portu ADSL

2 100 zł

Przydział portu asynchronicznego 2 Mb/s

1 275 zł

Rejestracja domeny (w domenie http://www.intrekom.pl)

150 zł

Uruchomienie DNS, sDNS, MX, przydzaiał IP

100 zł

SUMA

4 320 zł

Koszty stałe (za 1 miesiąc)

Opłata za trzymanie domeny http://www.netline.com

30 zł

Abonament dla TP-NET za łącze ADSL 2 Mb/s

890 zł

Opłata dla TP SA za łącze 5 km

129 zł

Abonament dla TP-NET za DNS, sDNS, MX

45 zł

Wynajem lokali na umiejscowienie serwerów

2 500zł

Opłaty eksploatacyjne

500zł

SUMA

4 094zł

Koszty zmienne (przypadające na 5 odbiorców sieci)

Przyłączenie do rozgałęźnika

620 zł

Zamontowanie wtyczek RJ-45

20 zł

Montaż rozgałęźnika (Hub)

150 zł

Podłączenie rozgałęźnika do serwera łączem BNC

250 zł

Montaż kart sieciowych

350 zł

SUMA

1 390 zł

W zależności od ilości zleceń na przyłączenie do serwera firmy koszty te ulegają zmianie.

W powyższej tabeli nie ujęto kosztów związanych z opłacaniem pracowników oraz związanych z eksploatacją samochodu.

 • Program produkcyjny na najbliższe 3 lata

Firma przyjęła za cel zwiększać ilość klientów każdego roku. Jednak biorąc pod uwagę złą sytuację gospodarczą kraju poniższe prognozy są dość ostrożne.

·        Harmonogram realizacji

W poniższej tabeli zawarto założenia i kolejne punkty realizacji planowanego przedsięwzięcia odnośnie czasu ich występowania.

Czynności opisane w poniższej tabeli zostały odpowiednio przygotowane, tak by maksymalnie przyspieszyć ich wdrożenie.

Celem realizacji strategii Spółki właściciele postawili sobie za cel dokładną realizację założeń harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Sektor działalności jednostki wymaga podejmowania szybkich i sprawdzonych decyzji.

Szybki rozwój rynku internetowego w Polsce wymusza na firmie dokładne czasowo trzymanie się planu wdrożenia aspektów projektu, w przeciwnym razie grozi to wejściem na rynek usług firm konkurencyjnych co może nie właściwie wpłynąć na rozwój NET LINE.

Lp.

Czynność

Rozpoczęcie

Zakończenie

1.

Analiza koncepcji wprowadzenia nowego rodzaju usług

01.06.2001

15.06.2001

2.

Przygotowanie biznes planu

16.06.2001

15.07.2001

3.

Oczekiwanie na kredyt

20.07.2001

30.07.2001

4.

Wynajem lokalu

05.08.2001

19.08.2001

5.

Zakup wymaganego osprzętu technologicznego

20.08.2001

02.09.2001

6.

Przeprowadzenie kampanii reklamowej

14.09.2001

30.09.2001

7.

Zatrudnienie i przeszkolenie nowej załogi

14.09.2001

21.09.2001

8.

Rozpoczęcie świadczenia usług

22.09.2001


VI. ANALIZA SWOT

1. ANALIZA SWOT

 • Możliwości

Do podstawowych możliwości wynikających z otoczenia zewnętrznego

firmy NET LINE zaliczyć można:

·        Wejście na lokalny rynek usług internetowych: (Pod pojęciem rynku lokalnego należy rozumieć obszar Powiatu Lublinieckiego). Na terenie tym nie istnieje realne zagrożenie ze strony konkurencji. Dzieje się tak dlatego, że istniejące w tym rejonie firmy komputerowe nastawione są wyłącznie na sprzedaż zestawów komputerowych i maksymalizowanie zysków).

·        Rozwój asortymentu usług firmy: Firma NET LINE na pierwszym planie stawia zaspokojenie potrzeb klientów, dlatego też wraz ze wzrostem potrzeb społeczeństwa w kwestii rozwoju technologii informatycznej, głównie Internetu – pojawiają się nowe możliwości rozwoju usług w tej dziedzinie – tj. wirtualne sklepy, wirtualna edukacja czy informacja regionalna itp.

·        Wzrost potencjalnej liczby klientów: Coraz większa część społeczeństwa, głównie w wieku edukacyjnym staje się posiadaczami komputerów w domach, lub też jest ich użytkownikami w szkołach, czytelniach, kawiarniach internetowych. W związku z czym rodzą się nowe potrzeby posiadania i użytkowania tego co z komputerami jest ściśle związane, a co jeszcze jest mało popularne w naszym kraju – chodzi tu o połączenie z Internetem.

·        Wejście na inne rynki zbytu (Południowa Polska): Rozwój firmy i wzrost zaplecza kapitałowego, jak również wzrost znaczenia marki firmy, może stworzyć możliwości wyjścia poza rynek lokalny. Tym nowym rynkiem mogła by być chociażby południowa Polska.

·        Współpraca z instytucjami publicznymi (program „Edu – Net”): W przyszłości mamy zamiar włączyć się do Projektu „Edu – Net”, który ma być uruchomionyw roku 2003 z inicjatywy Urzędu Miasta Powiatu Lublinieckiego, a którego zadaniem jest rozwój edukacyjny Powiatu przy zastosowaniu technologii komputerowej, a głównie Internetu w szkołach i instytucjach publicznych. Mając to na uwadze, chcemy przyczynić się do edukowania wszystkich, którzy mają lub będą mięć dostęp do tej ogólno światowej sieci.

 • Zagrożenia

Do podstawowych zagrożeń mogących mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firmy NET LINE zaliczyć można:

·        Możliwość pojawienia się nowych konkurentów: Z posiadanych przez nas informacji wynika, że obecnie są tylko dwie firmy zajmujące się sprawami związanymi z Internetem. Są to:

o       Artus Computer & Service – firma zajmująca się głównie świadczeniem usług informatycznych, począwszy od montażu zestawów komputerowych, poprzez obsługę sieci komputerowych, prowadzenie kursów i szkoleń, po tworzenie i obsługę internetowych stron WWW.

o       PTM Computers – firma której głównym obszarem działania jest kompleksowa informatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji, itp. Firma opracowuje i realizuje projekty umożliwiające wykorzystywanie środków informatycznych, a w tym m. in.:

-wyposażenie w odpowiedni sprzęt,

-zastosowanie programów finansowych i aplikacji biurowych,

- zastosowanie sieci komputerowych i Internetu.

Biorąc pod uwagę tego typu informacje chcemy aby nasze działania koncentrowały się na tych dziedzinach które nie leżą w obszarze zainteresowaniaobydwu firm. Jednakże wraz upływem czasu istnieje poważne zagrożenie zaimplementowania do swojej oferty usług tego typu co nasze propozycje. Jest to nieuniknione, jeżeli wziąć pod uwag fakt, że konkurenci firmy NET LINE będą prowadzić badania rynku pod względem zapotrzebowania na tego typu usługi.

·        Zagrożenia związane z rozwojem nowych potrzeb klientów: Jeżeli wziąć pod uwagę sukcesywny rozwój technologii informatycznej, nasuwa się stwierdzenie, że potrzeby klientów wraz z tym postępem będą wzrastać. Dlatego też nie ma pewności czy firma NET LINE będzie w przyszłości w stanie zapewnić realizację nowych potrzeb klientów. Wiąże się to z tym, że część z nich może wymagać np. wysokich nakładów finansowych, a z racji tego że firma NET LINE ma ograniczone możliwości finansowe staje się to pewnym zagrożeniem.

·        Zagrożenia związane z niestabilnością przepisów (podatkowych i celnych). Jak wiadomo większość nowoczesnych technologii przychodzi do naszego kraju z zachodu lub dalekiego wschodu (największa produkcja realizowana jest w krajach tzw. Tygrysów Azjatyckich). Dlatego też istnieje zagrożenie związane z niestabilnością naszych przepisów celnych i podatkowych oraz ruchliwością kursów walutowych – gdyż niestabilność ta może w znacznym stopniu zakłócić naszą strategię działania np. poprzez wzrost kosztów działalności, a przerzucając koszty na klientów może doprowadzić do ich utraty.

·        Spadek liczby potencjalnych klientów. Pojawienie się na rynku realnego zagrożenia ze strony konkurentów może znacznie wpłynąć na utratę przez firmę pewnego rynku zbytu naszych usług. Ponadto konkurencja może posiadać bardziej opłacalne od nas rozwiązania techniczne, a przez to niższe koszty działalności – niższe ceny usług mogą przyciągać znaczną liczbę naszych potencjalnych klientów.

·        Zagrożenia związane z wchodzeniem nowych technologii u konkurencji. Nowoczesne technologie z trakcie wprowadzania na rynek są bardzo kosztowne i tylko bardzo zasobna finansowo firma o ugruntowanej pozycji na rynku może sobie pozwolić na ich zastosowanie. Udzielanie długookresowych kredytów bankowych na rozwój działalności ma tutaj niezmiernie istotny wpływ, gdyż wyżej wymienione firmy mają większe możliwości ubiegania się o wysokie kredyty. Zagrożenie tkwi również w tym,że wprowadzanie najnowocześniejszych technologii może stać się nieopłacalne, gdyż chętnych na korzystanie z tych technologii może być bardzo mało w początkowej fazie ich wprowadzenia.

 • Silne strony

Do silnych stron firmy NET LINE mających wpływ na wybór strategii działania zaliczyć trzeba przede wszystkim:

·        Szeroki asortyment usług: Firma świadczy usługi z zakresu okablowania dużychosiedli miejskich, a poprzez podłączenie do lokalnych rozgałęźników sprzężonych z siecią – zapewnienie możliwości dostępu do zasobów serwera głównego naszej firmy oraz po wykupieniu hasła dostępowego na naszym serwerze, nieograniczony dostępu do sieci Internet 24h/dobę poprzez połączenie kablowe (coś na wzór telewizji kablowej). Dodatkowymi usługami świadczonymi przez firmę NET LINE są między innymi:

o       administrowanie kontami stron WWW oraz poczty elektronicznej

o       usługi z zakresu projektowania i administrowania stronami WWW

(wirtualne serwery, witryny handlowe lub te tylko witryny informacyjne).

Mamy nadzieję, że nasza oferta jest nie tylko ciekawa ale także bardzo opłacalna dla osób na co dzień korzystających z Internetu za pomocą tradycyjnego połączenia telefonicznego, gdyż abonament miesięczny ma wynosić w przybliżeniu tyle ile wynosi równowartość 15 godzin tradycyjnego dostępu do Internetu przez telefon.

·        Doświadczenie w branży: Pracownikami firmy są ludzie młodzi, ale dobrze znający branżę usług informatycznych. Posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, ponadto kilku z nich posiada odpowiednie certyfikaty będące uwieńczeniem szeregu szkoleń z zakresu znajomości budowy sieci i funkcjonowania Internetu.

·        Wysoka jakość usług: Firma stara się realizować wszelkie zadania jej powierzone w sposób szybki ale jednak zapewniający wysoką jakość świadczenia usług. W pewnych kręgach ta cecha firmy jest już znana i zwiększa się krąg zainteresowanych tego typu usługami.

·        Elastyczność dostosowania się do wymogów klienta: Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów, firma jest bardzo elastyczna i potrafi dostosować się do istniejących warunków działania na określonym rynku. Nie nastawia się tylko na okablowanie całkiem dużych osiedli ale również interesują ją małe społeczności np. domy jednorodzinne.

Słabymi stronami firmy NET LINE są następujące czynniki:

·        Cykl życia usług: Cykl życia produktów i usług w zakresie technologii informatycznej jest bardzo krótki. Dlatego też firma wciąż musi się starać aby nadążać za z nowinkami technicznymi w zakresie obsługi potrzeb klientów. Bardzo łatwo wypaść z rynku gdy nie przestrzega się tej zasady.

·        Zasoby kapitałowe: Firma NET LINE posiada pewne ograniczenia finansowe, a mianowicie działalność firmy jest realizowana głównie z osiąganych przez nią zysków, oraz oszczędności właścicieli firmy. W przyszłości jednak istnieje propozycja przekształcenia firmy w spółka akcyjna, aby posiąść nowe źródła finansowania jej działalności.

·        Brak rozbudowanej sieci dystrybucji usług: Fakt ten wpływa zasadniczo w sposób niekorzystny na wizerunek firmy. Słabo rozbudowana sieć dystrybucji usług ogranicza dostępność naszej oferty coraz szerszej liczbie klientów – wpływa na ich utratę .

·        Brak niektórych zezwoleń i certyfikatów jakości: Jak wiadomo w świadomości klienta certyfikaty i zezwolenia przyznawane firmie świadczą o jej wysokiej pozycji na rynku. Niejednokrotnie fakt ten ma decydujące znaczenie w zdobywaniu klientów przez firm . Firma NET LINE nie posiada jeszcze żadnych tego typu dokumentów (nie biorąc pod uwagę uprawnień posiadanych przez samych pracowników) dlatego też jest to wyraźnie słabość jej stron .

·        Pozycja firmy na rynku (mała znajomość firmy i jej renomy): Firma NET LINE jest firmą młodą, dlatego też rynek zaczyna ją poznawać. Poznaje jej możliwości, jako usługę i rzetelność. Niestety na rynku wykraczającym poza granice Powiatu Lublinieckiego nieznajomość jej nazwy wpłynąć może niekorzystnie na jej funkcjonowanie podczas konfrontacji z firmami posiadającymi na tamtych rynkach ustabilizowaną pozycję.

 • Podsumowanie

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników składających się na analizę

SWOT nasuwają się następujące stwierdzenia:

·        Możliwości firmy stale wzrastają, a jest to spowodowane głównie poprzez stopniowy rozwój lokalnego rynku usług internetowych, wzrost asortymentu usług oraz wzrost liczby potencjalnych klientów firmy; wpływ na wzrost możliwości rozwojowych firmy mają również plany współpracy z instytucjami publicznymi.

·        Niepokojący jest stały wzrost zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego firmy; zagrożeniem tym jest głównie niebezpieczeństwo pojawienia się nowych konkurentów w branży tego typu usług i co za tym idzie spadek liczby klientów firmy NET LINE.

·        Firma posiada wiele silnych stron dzięki którym coraz bardziej stabilna i ugruntowana staje się pozycja firmy na rynku, są to m.in. doświadczenie w branży, wysoka jakość usług czy też dostęp do nowych technologii; wzrost silnych stron firmy jest bardzo korzystny dla jej rozwoju i funkcjonowania.

·        data opracowania – 13.05.2001

·        waluta rozliczeniowa – PLN

pierwszy rok planu – 2000

jednostka projekcji – Rok

Nakłady inwestycyjne

Kabel – skrętka komputerowa 5 kategorii – ok. 20 000 m. sieci

21 000 zł

Koncentratory (Hub`y) (SVEC 5 – 16 portów TP) – 45 szt.6 800 zł

Wtyczki RJ-45 – 200 szt.

400 zł

Serwery Integra Pentium II 400 MHz – 5 szt

24 730 zł

Zasilacze awaryjne Mini UPS 720 – 5 szt.

2 570 zł

Drukarka laserowa HP LaserJet 1100 – 1 szt.

1 834 zł

Drukarka atramentowa – kolorowa HP 815 C – 1szt.

858 zł

Modemy analogowe V.256 – 5 szt.

7 000 zł

Nagrywarka CD-RW Yamaha 4416 E INT – 1 szt.

1 020 zł

Komputery biurowe Celeron Intel 400 MHz – 2 szt.

6 240 zł

Fax Panasonic SC 2700 – 1 szt.

775 zł

Telefon komórkowy NOKIA – 5 szt.

725 zł

Telefon biurowy – bezprzewodowy Panasonic SC240 – 1 szt.

245 zł

Skaner płaski Mustek 12000 SP – 1 szt.

688 zł

Komplet narzędzi elektrycznych

650 zł

Meble biurowe

1 100 zł

Samochód dostawczy typu – Fiat Seicento VAN – 1 szt.

23 000 zł

Zapasy ogółem

1 765 zł

MAJĄTEK OGÓŁEM

101 400 zł

Prognoza sprzedaży usług

Asortyment

2002

2003

2004

2005

Podłączenie do sieci blokowej

650 312

747 858

822 644

904 910

Wykupieni i administracja witryną

132 000

151 800

166 980

183 678

Wykupienie konta

50 400

57 960

63 756

70 132

Sprzedaż ogółem

832 712

957 618

1 053 380

1 158 720

Analiza progu rentowności

Pozycje

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Przychody ze sprzedaży ogółem

489 076

2 292 810

2 487 704

2 863 950

3 154 210

3 474 268

Koszty zmienne

99 065

368 895

383 952

438 008

481 812

529 988

Marża brutto

390 011

1 923 915

2 103 752

2 425 942

2 672 398

2 944 281

Stopa marży brutto

79,7%

83,9%

84,6%

84,7%

84,7%

84,7%

Koszty stałe

210 424

701 270

692 950

727 276

758 959

842 689

PRÓG RENTOWNOŚCI

263 873

835 733

819 419

858 587

895 793

994 377

Marża bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

w tys. PLN

225 203

1 457 077

1 668 285

2 005 363

2 258 417

2 479 891

w %

46,0%

63,5%

67,1%

70,0%

71,6%

71,4%

Analiza wartości zaktualizowanej netto NPV oraz IRR

Pozycje

09.2002

09.00-08.03

09.01-08.04

09.02-08.05

09.03-08.06

Okres

0

1

2

3

4

WPŁYWY PIENIĘŻNE

 

1 871 395

2 602 570

2 918 364

3 237 286

Przychody ze sprzedaży ogółem

 

1 691 565

2 422 740

2 738 534

3 057 456

Inne wpływy

 

0

0

0

0

Amoryzacja

 

179 830

179 830

179 830

179 830

WYDATKI PIENIĘŻNE

 

1 044 473

1 409 065

1 527 411

1 621 097

Koszty produkcji ogółem

 

816 606

1 074 656

1 135 823

1 215 609

Nakłady inwestycyjne

-968 198

0

0

0

0

Wzrost kapitału obrotowego

 

-

-30 062

-3 248

-6 271

Podatek dochodowy

 

227 867

364 471

394 836

411 759

SALDO GOTÓWKI

-968 198

826 922

1 193 505

1 390 953

1 616 189

SKUMULOWANE SALDO GOTÓWKI

 

826 922

2 020 427

3 411 380

5 027 569

ZAKTUALIZOWANE SALDO GOTÓWKI

-968 198

700 816

857 175

846 534

833 630

SKUMULOWANE ZAKTUALIZOWANE SALDO GOTÓWKI

 

700 816

1 557 992

2 404 526

3 238 156

WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO NPV

 

 

Stopa dyskontowa 18%

 

3 122 924

WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU IRR

 

71,14%

·        Wnioski

Analiza progu rentowności

Analiza BEP wykazuje rosnący poziom marży brutto. Stopa marży brutto w roku 2005 wynosi aż 84,7%, co wskazuje na nieznaczny udział kosztów zmiennych w przychodach ze sprzedaży ogółem. Jednakże wartość kosztów stałych w porównaniu do przychodów ze sprzedaży jest też dużo niższa, o czym świadczy wielkość progu rentowności.

Próg rentowności informuje nas o wielkości przychodów ze sprzedaży niezbędnej do generowania nadwyżki przychodów nad kosztami. Marża bezpieczeństwa obrazuje zaś o ile musiałyby spaść przychody ze sprzedaży żeby zrównać się swoją wartością z kosztami. Im wyższa jest marża bezpieczeństwa, tym lepsza i bezpieczniejsza kondycja finansowa Firmy.

Marża bezpieczeństwa jest wysoka i rosnąca. Osiąga ona w roku 2005 71,4% przychodów ze sprzedaży, co jest bardzo korzystną wartością.

Analiza wartości zaktualizowanej netto NPV oraz wewnętrznej stopy zwrotu IRR

Analizę NPV sporządzono dla sprawdzenia kiedy zwrócą się poniesione na przełomie sierpnia i września 2000 r. nakłady inwestycyjne w kwocie 968.198 PLN.

Z analizy wynika, że poniesione nakłady zwrócą się na przełomie roku 2001/2002, co jest terminem bardzo szybkim i świadczy po raz kolejny o bardzo dużej rentowności Przedsięwzięcia. Potwierdza to bardzo wysoka stopa zwrotu z Przedsięwzięcia, która wynosi 71,14%. Wartość NPV jest dodatnia i wynosi 3.122.924 PLN. Inwestycja jest więc jak najbardziej opłacalna.

VIII. WNIOSKI

Przedstawiony biznes plan firmy NET LINE całościowo obejmuje zagadnienia niezbędne do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Analiza kolejnych punktów działalności organizacyjnej, technicznej, a zwłaszcza finansowej wypadła pomyślnie, co pozwala na zrealizowanie przedsięwzięcia. Program pracy firmy przedstawiony został w perspektywie kilkuletniej. Analiza SWOT dotycząca takiego okresu czasu wykazała pozytywne tendencje co do możliwości rynkowych firmy i jej mocnych punktów. Natomiast ocena zagrożeń i słabych stron zdaje się uspokajać właścicieli firmy NET LINE, gdyż są one ograniczone. Wyjątkiem jest możliwość pojawienia się nowych konkurentów, ale taka sytuacja dotyczy dziś wszystkich rynków i sposobem na minimalizowanie tego zagrożenia może być tylko wewnętrzne wzmacnianie mobilności firmy.

Umiarkowany zysk wykazany w obliczeniach jest efektem ostrożności założeń. Ale strategia działania firmy nastawiona na długofalową obsługę klientów pozwala szacować większe dochody w następnych latach. Warunkiem utrzymania klientów jest jednak ich zadowalająca obsługa co musi stać się priorytetem osób zarządzających firmą.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1329
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site