Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

GeografijeGospodarstvoRačunalnikiReceptiUpravljanjaZgodovina

EVROPSKÁ RENESANČNÍ LITERATURA

Zgodovina

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

EVROPSKÁ RENESANČNÍ LITERATURA

(14. - 16. st.)

- vzniká jako záležitost bohatých ve 14. st. ve Florencii - chtějí změnit životní styl - nechtějí už gotiku- humanismus - důraz na člověka jako takového, a jeho život, zájem o soudobý život člověka na Zemi - žije    

            proto, aby byl a ne proto, aby se pořád jenom modlil

- renesance - návrat k antice, zájem o všestranný rozvoj člověka, návrat k antickým ideálům - vědění, život

- odmítají náboženství, rozvoj člověka, touha po kráse

- vznik knihtisku - kolem 1445 - prvotisky

ITÁLIE - vznik ve Florencii

Dante ALIGHIERY (1265 - 1321)

- z Florencie, z drobné šlechty, ve 12-ti letech osiřel => vychováván příbuznými => jediné, co mu zbylo byla láska     k Beatrice x bohatší, stala se jen jeho láskou

- díla na pomezí mezi gotikou a renesancí - psal o lásce k živé ženě, ne k ideálu + v „Božské komedii“ se ještě      nedokáže odpoutat od duchovna - bojí se o svou duší x chce žít normálně, mít o sebe zájem

- 1300 změna politiky ve Florencii => nepřítel => odsouzen k doživotnímu vězení a k trestu smrti => snaha    změnit rozsudek, aby se mohl vrátit domů x nepodařilo se mu to => umírá ve vyhnanství

- nový básnický styl dolce nuovo - kombinuje úvahovou a milostnou poezii - poezie ke konkrétní ženě =>     nemravná, milostná renesanční poezie

- dílo: „Božská komedie“ - rozsáhlá, alegorická báseň psaná v toskánštině

            - hlavní postavou nám básník, který prochází světem, v lese ho následují 3 hříchy - šelmy => vstupují do                     podsvětí, provází ho Vergilius - básník, jdou do očistce - jak lidé trpí za hříchy, pak do ráje - provází                         ho Beatrice

            - 3 části: Peklo, Očistec a Ráj

            - nový žánr: duchovní epos - vychází z náboženských myšlenek, snaha se nad nimi zamýšlet                                 (protináboženské)

            - z gotiky: peklo, očistec, ráj x z renesance: hlavní hrdina autor, zájem o pozemský život

Giovanni BOCCACCIO (1313 - 1375)

- jeho múzou Neapolská princezna Marie z Anjou - pobýval na jejich královském dvoře x nedostupná

- kritik šlechty jako společenské vrstvy => znepřáteleni

- dílo: „Dekameron“ - nový žánr: rámcová povídka - základní příběh, na který volně navazují další příběhy                formou novel

     - díky moru ve Francii utíká 10 lidí z Florencie - žijí spolu na jednom statku 14 dní, 10 dní se večer scházejí,               volí si krále (ten určí, kdo bude vyprávět příběh) => vloženo 100 novel - milostné náměty, humorné,               zábavné

     - novely na mezilidské vztahy, milostná témata

     - inspirovali se další autoři

Francesco PETRARCHA (1304 - 1374)

- syn notáře ve Florencii, otec vykázán pro přílišnou kritiku

- vystudoval práva, stal se duchovním, pracoval jako diplomat - snaha o sjednocení Itálie => korespondence s      ostatními panovníky

- platonická láska Laura - byl duchovní => nemohl si ji vzít

- dílo: latinsky píše duchovní díla

     - italsky: „Zpěvník“ - nejslavnější básnická sbírka s 2 námětovými okruhy

            - milostná poezie: „Sonety pro Lauru“ - klasická renesanční milostná poezie - skutečná láska ke                                 skutečné ženě

                   - psáno formou sonetů = dramatický a dialektický žánr lyrické poezie, 14 veršů - rozčleněny do 24                    veršových a 23 veršových slok

            - politická poezie: „Má Itálie“ - vlastenectví, požadavek sjednocení Itálie

FRANCIE

Francois Villon (1431 - 1463) - nejvýznamnější autor, zvláštní svým stylem a tvorbou

- z chudé rodiny, staral se o něho opat kláštera Gionne de Villone, studoval v Paříži na Sorboně x chová se stylem     víno, ženy, zpěv => v opilosti v souboji zabil přítele => utíká x po návratu se chová ještě hůř => do vězení, má       být popraven x díky přímluvě opata pouze doživotní vyhnanství => na venkov

- nový styl: Villonská balada - lyrická báseň, 4 sloky, první 3 mají 7 - 12 veršů, poslední je poslání a má 4-5 veršů

     - verš, kterým je uzavřeno poslání se jako refrén opakuje v závěru každé sloky

- dílo: „Velká závěť“, „Malá závěť“ - o soudobém stavu francouzské společnosti, zabývá se majetkovými poměry      + tím, jak žil - nechtěl by to změnit

     - parodicky se loučí se životem, který žil, s přáteli, když mu je trest smrti změněn na vyhnanství     - otevřený, vyjadřuje se věcně

François RABELAIS (1495 - 1553)

- vstoupil do františkánského řádu => mnich, duchovní x miloval život, chtěl žít v materiálním dostatku, všímal si      problémů ve společnosti

- vystudoval medicínu, sám se věnoval anatomii, botanice, řečtině a historii

- „Gargantua a Pantagruel“ - osud rodiny obrů, kteří vládnou lidem

     - vznikl z pověsti, původně 2 samostatné díly

     - 1. díl: životopis krále obra, vzdělávání, dobrodružství, hrdinské činy

     - 2. díl: život jeho syna - narození, dětství, přátelství - spřátelil se s člověkem x kritičtější, satiričtější - proti                  církvi, královskému dvoru

     - satira na francouzskou společnost - školství, vzdělanci - Sorbona je jen skupina lidí, kteří trvají na starých                názorech, výstižná satira církve - odkladiště nepotřebných, kritika řeholí, nesvobod

     - vyjadřuje se humorně, satiricky - snaha dávat podobu napravení společnosti - jak by to mělo být

Michel De MONTAIGNE (1533 - 1592)

- vystudoval práva, živil se jako státní úředník - vzdělaný, tolerantní člověk, po Bartolomějské noci odchází

- eseje - rozsáhlé, kritické, literární dílo, na pomezí mezi úvahou a popisem, glosuje určité události, zaobírá se             jimi, říká, jak by je řešil

     - na společenská nebo filosofická témata

- náměty: láska, přátelství, mravnost, vztahy mezi lidmi - ovlivněno stoickou filosofií - sebevražda je možný     odchod ze života, dbá na právo, věří v státní systém, v právo

- 1572 po Bartolomějské noci kritické eseje na panovníka a na vládu - zneužívání moci, náboženský fanatismus,      netolerantnost - nabádá k náboženské toleranci

ŠPANĚLSKO (1562 - 1635)

- hlavně drama a román

- kolektivní drama - hlavním hrdinou skupina lidí, hlavním námětem otázka spravedlnosti

     - soudržnost kolektivu lidí se stejným zájmem, boj za spravedlnost

Lope de VEGA

- od 5 let skládá básně, od 13 let píše divadelní hry - vystudoval svobodná umění a teologii x stal se vojákem,      vstoupil do služeb Vévody z Albi => nájemným žoldnéřem => cestuje po Evropě => žijící legendou

- rytířské hry (hry pláště a dýky): hlavním hrdinou šlechtic, jde o jeho čest

     - spletitý děj, hodně postav - hrdina hájí čest se zbraní v ruce

- kolektivní drama: „Ovčí pramen“ - svobodná vesnice s konturem (správce), který zneužívá svá práva - okrádá      obyvatelstvo, zneužívá ženy => vesnice žádá o jeho výměnu x nepomáhá to => zavraždí kontura => král tam         posílá soudce - celá vesnice (300 lidí) postavena před soud

Tirso De MOCINA

- hry pláště a dýky - ze šlechtického prostředí - jde o čest x ve hrách ukazuje i nadutost a hloupost lidí ze       šlechtických vrstev

- nový literární typ Dona Juana

     - „Sevillský soudce a kamenný host“ - Don Juan svádí ženy, 4 najednou x když má převzít odpovědnost, uteče          x jednou přistižen otcem (konturem) - on ho zabije => na venkov, pak se vrací x protože je z vysoce              postavené rodiny, není potrestán - chce ukázat, jakou má moc => z konturova náhrobku odnesl sochu a               dal ji na svůj večírek => socha ožije a zabije ho => boží trest ho zabil

     - notorický muž z vyšší společnosti - nehledá cit, ale uspokojení

Miguel De Cervantes y SAAVEDRA (1547 - 1616)

- z chudé šlechtické rodiny => musí pracovat - vystudoval literaturu na univerzitách ve Španělsku, potom do    

   armády => 1571 bitva u Lapanta - zraněn => ochrnula mu levá ruka, při návratu do Španělska zajat, 3 roky  

   vězněn Africkými piráty, pak prodána jako křesťanský otrok, 1580 vykoupen, zpět do Španělska => jako  

   odměna úřad -zásobovač v armádě, poté výběrčí daní x soucit s lidmi => zkonfiskoval církevní obilí a dal je

   obyčejným lidem => do vězení

- snaží se psát, aby měl peníze na dluhy x nestačí to => zemřel jako chudý, neznámý člověk v Madridu

- básně odráží vývoj vztahu autora ke Španělsku

- drama: historická nebo soudobá témata, nebo frašky

     - román: „Důmyslný rytíř don Quiote de la Mancha“ - snaha ukázat na chyby španělské společnosti - lidi by se           měli vrátit ke starým hodnotám
            - hlavní hrdina Don Quiote - venkovský šlechtic, rád čte rytířské romány => chce vykonat hrdinský čin a                    podpořit upadající slávu španělské šlechty x zkreslená představa o realitě

            - vysní si princeznu Dulcineu, jeho soused Sanca Panca se k němu přidá, dělá mu sluhu

            - najde svou Dulcineu x venkovská dívka => žádné vychování

            - v 2. díle hledá své království - nějaký ostrov, dá ho svému sluhovi => stává se vládcem x nakonec                     vyhnáni => domů, uvědomuje si, že byl všem pro smích => zapálí knihovnu a umírá vyčerpáním

            - pikareskní román = šibalský román - kritizovány problémy společnosti - morální, nebo žebříčky                       hodnot - vystupuje šibal - snaha přivést lidi k zamyšlení se

                   - skládá se z jednotlivých příběhů, které jsou psány různým stylem - dobrodružná vyprávění, parodie                    rytířské romány

            - mravoučné dílo: snaha ukázat správnou věc

ANGLIE - v Alžbětínské době - za vlády Alžběty I.

Geoffrey CHAUCER (1340 - 1400)

- z bohaté obchodnické rodiny, nejdříve se živí jako sluha, pak vstupuje do armády - bojuje s Francií, po návratu       práce na královském dvoře jako úředník, diplomat => do Itálie - seznámil se s Boccaciem a Petrarchou

- zamiloval se do vévodkyně z Blanche => platonická láska

- dílo: „Cantenburské povídky“ - rámcová povídka - nechal se inspirovat Boccaccovým Dekameronem

     - na základní děj navazuje 24 povídek

     - setkání 30 poutníků z různých společenských. vrstev v hostinci v Southwarku - jsou tam šlechtici,                             inteligence, duchovní, obecný lid - měšťané, kupci, posluhovači, oráč

     - vydávají se na pouť k hrobu světce Thomase Becketa, vypráví si povídky - každý řekne dvě povídky po cestě        tam, a dvě povídky po cestě nazpátek

     - 24 veršovaných povídek s různou formou => nedokončeno

     - šlechtici vyprávějí povídky na historické a mytologické náměty, inteligence píše o morálce a těžkosti svého               povolání, duchovní o víře, poutníci povídky o vztazích mezi lidmi, o špatných lidských vlastnostech

     - různý přístup k chápání anglické společnosti + různé formy žánru a vyjadřování

Christhopher MARLOW

- zakladatel anglického Alžbětínského divadla - vymyslel styl, snaha reformovat anglické divadlo do vyšší úrovně - inspiruje se antikou - společenské náměty, snaha, aby divadlo bylo bližší realitě

     - oválný tvar divadla, okolo místo pro stojící, ochozy

- nejtalentovanější dramatik, vystudoval vysokou školu - měl být špiónem Alžběty ve Francii a ve Skotsku x chtěl      odejít => zabit

-napsal 4 divadelní hry, po jeho smrti se najednou objevuje William Shakespeare

 

William SHAKESPEARE (1564 - 1616)

- narodil se ve Stradfordu na Avonou - jeho otec byl starostou a živnostníkem

- vystudoval střední školu, živil se jako učitel, 1582 se oženil s Annou Hathawayovou - měli 3 děti

- 1585 - 1590 - do Londýna, stal se hercem a dramatikem, 1592 se proslavil, obecně známým a uznávaným hercem a dramatikem Alžběty II.

- 1599 majitelem divadla The Globe - musí být pod záštitou lorda Chamberleina

     - dvorním divadelníkem Alžběty - píše pro dvůr, pro měšťanstvo a šlechtu

- považován za nejlepšího renesančního dramatika

     - v jeho hrách vystupují lidé ve stejné rovině jako šlechta, neuznává její nadřazenost, prosazuje rovnost

     - jazykově dokonalý, většina her na morální otázky => velmi oblíbený, v každé hře vášně, láska, špatný člověk           x nebere lidi černobíle, odmítá předsudky a fanatismus

- dílo: 1. OBDOBÍ do 1600: historické hry: „Jindřich IV.“, „Jindřich V.“, „Jindřich VI.“

            - k válce růží: „Král Jan“, „Richard III.“

            - „Romeo a Julie“ - tragédie, umět básničku

                   - Shakesearovské drama - neuznává princip tří jednot, velké množství postav, děj na několika                    místech + odmítá oddělovat tragično a komično - šlechta - tragicky, služky - komicky

                   - dokonalé vyjadřování - inspiroval se řeckou , antickou tragédií, mísení vysokého a nízkého stylu

                   - základní téma: láska, hlavní postavy se cítí jako vyhnanci, nikoho nezajímá, co cítí => musí umřít

            - komedie: „Sen noci svatojánské“, „Večer Tříkrálový“, „Veselé paničky Winsdorské“, „Zkrocení zlé                          ženy“, „Kupec Benátský“

     2. OBDOBÍ: 1600 - 1608 - vrcholné období jeho tvorby, všechno tragédie

            - antický námět: „Julius Caesar“, „Antonius a Kleopatra“

            - společenské hry: „Hamlet“, „Král Lear“, „Othello“, „Mackbeth“

     3. OBDOBÍ: 1608 - 1613: pohádkové hry - obsahují romantické prvky

            - „Zimní pohádka“, „Bouře“, „Perikles“, „Cymbelin“, „Jindřich VIII.“

            - „Sonety“ - komentář k vlastnímu životu a k vývoji anglické společnosti

                   - soubor básní, které psal průběžně, převážně milostné, komentuje pocity

                   - tajuplné => dvojsmyslné, nemravné => velmi slavné
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1346
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site