Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

ВИПРОБУВАННЯ КРУПНОГО ЗАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ВАЖКИХ БЕТОНІВ

Будівництво

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

ВИПРОБУВАННЯ КРУПНОГО ЗАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ВАЖКИХ БЕТОНІВ

Для приготування важкого бетону, як крупний заповнювач використовують щебінь з природнього каменю, гравій, щебінь з гравію; щебінь із супутніх порід та відходів збагачення гірськозбагачуючих підприємств вугільної, металургічної, хімічної та інших галузей промисловості, а також щебінь із металургійних, паливних та інших шлаків у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.7-74-98 та інших діючих стандартів.

Щебінь відносять до щільного, якщо щільність зерен складає більш 2,0 г/см3. В залежності від розміру зерен щебінь підрозділяють на наступні фракції, мм: від 5 до 10, від 10 до 20, від 20 до 40, від 40 до 70.Зерновий склад щебеню, що використовується для бетонів, має знаходитись у межах, вказаних у таблиці 9.1.

Щебінь не повинен містити зерен пластинчастої (лещадної) та голкової форми, у яких товщина або ширина у 3 рази менше довжини, більш 35 % за масою, а також сторонніх забруднюючих домішок. Вміст глини в грудках не повинен перевищувати 0,15 %, а кількість пиловидних та глинистих часток 0,7 % для щебеню з вивержених та метаморфічних порід; 1,5 % для щебеню з осадових порід.

Таблиця 9.1 Склад щебеню

Розмір контрольних сит

Для фракцій з найменшим розміром зерен

0,5 (Дmin + Дmax) для

Дmax

1,25

Дmax

5(3) мм

10 мм і більш

однієї фрак-

ції

суміши фрак- цій

Повний залишок на ситах за масою, %

95-100

90-100

40-80

50-70

0-10

0

Щебінь з природного каменю підлягає нижче наведеним випробуванням.

9.1 Визначення насипної густини щебеню

Насипну густину визначають шляхом зважування щебеню у 10 літровому мірному циліндрі. Для цього щебінь з висоти 10 см насипають в попередньо зважений циліндр до утворення надлишку, який потім знімають без ущільнення в рівень з краями за допомогою металевої лінійки, як показано на рис. 9.1.

TextПісля цього мірний циліндр з щебенем зважують і обчислюють насипну густину щебеню, кг/л:

Text

, (9.1)

де m2 маса мірного циліндру, кг;

m1 маса мірного циліндру зі щебенем, кг;

V обєм мірного циліндру, л.

Дані випробувань заносять до лабораторного журналу, згідно з табл. 9.2.

Таблиця 9.2 Визначення насипної густини щебеню

Показники

Од. вимір.

Формула

Результати

І

ІІ

ІІІ

Місткість мірного циліндру

Маса мірного циліндру

Маса щебеню з циліндром

Маса щебеню

Обєм щебеню

Насипна густина щебеню

Середнє значення насипної

густини щебеню

л

кг

кг

кг

л

кг/л

(кг/м3)

кг/л

(кг/м3)

V

m2

m1

m

V


9.2 Визначення істинної густини зерен щебеню

Істинна густина зерен щебеню визначається або за допомогою гідростатичного зважування на технічних вагах зі спеціальним пристосуванням, або спрощеним способом за допомогою металевого обємоміру.

Металевий обємомір являє собою циліндричну посудину з оцинкованого заліза діаметром 150 мм та висотою 350 мм. У верхню частину циліндру впаяна трубка колінчастої форми діаметром приблизно 10 мм, яка є зливним пристосуванням для підтримання постійного рівню води в циліндрі (рис. 9.2).

TextText

Для проведення експерименту відважують наважку попередньо висушеного до постійної маси та просіяного крізь сито щебеню масою 1000 г. Наважку щебеню насичують водою, занурюючи матеріал у воду кімнатної температури на 2 години так, щоб рівень води був вище щебеню не менш, ніж на 20 мм. Після цього шматки щебеню виймають з води й видаляють з них надлишок вологи мякою тканиною.

Обємомір наповнюють водою кімнатної температури, щоб у ньому встановився постійний рівень води, для чого потрібно почекати, коли з зливної трубки перестане крапати вода. Переміщувати обємомір після цього не слід. Під зливну трубку підставляють чисту просушену й попередньо зважену посудину ємкістю приблизно 1,5 л.

Підготований щебінь обережно, по одному шматку (щоб запобігти розбризкуванню води) кладуть в обємомір, а вода, що витискується щебенем, стікає по трубці в посудину.

Після того, як уся наважка щебеню буде занурена до обємоміру та припиниться краплепадіння з зливної трубки, зібрана в посудині вода буде дорівнювати за обємом сумарному обєму шматків щебеню.

Для визначення величини цього обєму посудину з водою, що була витиснена, зважують й, знаючи його масу, знаходять масу й обєм витісненої води, а таким чином і обєм наважки щебеню (маса води в грамах дорівнює її обєму в кубічних сантиметрах).

Розділивши масу щебеню в сухому стані на його обєм, одержують величину істинної густини зерен щебеню .

Дані випробувань заносять до лабораторного журналу (табл. 9.3).

Таблиця 9.3 Визначення істинної густини зерен щебеню

Показники

Од. вимір.

Формула

Результати

І

ІІ

ІІІ

Маса щебеню

Маса води, що була витиснена щебенем

Обєм щебеню, що занурюється у воду

Істинна густина щебеню, що занурюється у воду

Середнє значення істинної густини щебеню у шматку

г

г

см3

г/см3

г/см3

m

m1

V=m1

9.3 Визначення порожнистості щебеню

Порожнистість щебеню обчислюють на основі попередньо встановлених значень насипної густини щебеню () та істинної густини його зерен () за формулою 9.2:

(9.2)

де П порожнистість щебеню, %, за обємом;

насипна густина щебеню, г/см3;

істинна густина зерен щебеню, г/см3.

Одержані результати заносять до лабораторного журналу (табл. 9.4).

Таблиця 9.4 Визначення порожнистості щебеню

Показники

Од. вимір.

Формула

Результати

І

ІІ

ІІІ

Насипна густина щебеню

Істинна густина зерен щебеню

Порожнистість щебеню

г/см3

г/см3

%
Вологість щебеню та вміст в ньому пилоподібних, глинистих та мулистих часток визначають відповідно до вимог ГОСТ 8269.0-97 за методикою, аналогічною відповідним методикам для випробувань піску.

9.4 Визначення зернового складу нефракційованого щебеню

Після попередньої промивки та висушування проби щебеню беруть наважку в кількості 10 кг, включаючи зерна піску, які в ній містяться, послідовно просіюють крізь набір сит, починаючи з сита, що має найбільші отвори (рис. 9.3). Просіювання наважки на кожному ситі виконується по частинах, щоб товщина шару щебеню на ситі не перебільшувала найбільшого розміру зерен щебеню, механічним способом або руками.

Text

Text

Просіювання вважається закінченим, якщо при інтенсивному струсі сита над папером нема падіння зерен щебеню. Залишки щебеню на кожному ситі зважують, знаходячи тим самим частинні залишки в грамах: m70, m40 і т.і. Далі обчислюють частинні залишки на кожному ситі у відсотках як відношення частинного залишку в грамах до маси узятої наважки за формулою (9.3):

(9.3)

де aі частинний залишок на кожному ситі, %

mі частинний залишок на кожному ситі, г;

m маса узятої наважки, г.

Після цього обчислюють повні залишки на ситах, які є сумою частинних залишків у відсотках на всіх попередніх ситах з більшими отворами, плюс частинний залишок на ситі, для якого обчислюється величина повного залишку:

Аі = a70 + a40 + + aі, (9.4)

де Аі - повні залишки на ситах, %;

aі частинні залишки на ситах, %.

Результати просіювання у вигляді частинних залишків на кожному ситі в грамах, частинних залишків у відсотках та повних залишків заносять до лабораторного журналу у (табл. 9.5).


Таблиця 9.5 Визначення зернового складу щебеню

Показники

Од. вимір.

Розміри отворів сит, мм

Менш 5мм

Сума

70

40

30

20

10

5

Частинні залишки щебеню на ситах, аі

г

Частинні залишки щебеню на ситах, аі

%

Повні залишки щебеню на ситах, Аі

%

За результатами просіювання встановлюють:

а) найбільшу крупність щебеню (Днайб), відповідну до розміру отвору першого з сит, на якому повний залишок не перебільшує 5%;

б) найменшу крупність щебеню (Днайм), відповідну до розміру отвору першого з сит, на якому повний залишок перебільшує 95%.

Середня крупність щебеню визначається за формулою, мм,

Дсер = 0.5 (Днайб + Днайм), (9.5)

де Днайб найбільша крупність щебеню, мм;

Днайм найменша крупність щебеню, мм.

На підставі одержаних результатів будують криву просіювання випробуваного щебеню, відкладаючи на осі абсцис графіку (рис. 9.4) розміри отворів сит (Дсер, Днайб, Днайм), а на осі ординат значення повних залишків на відповідних ситах.

Text

Порівнюючи одержану криву просіювання щебеню (за аналогією з кривою просіювання гравію, п. 4, ГОСТ 8269.0-97) з вимогами стандарту, виносять висновок про зерновий склад щебеню.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1185
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site