Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ ПРОДУКТІВ СВІТ

маркетинг

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ ПРОДУКТІВ СВІТ2.1. Характеристика економічної діяльності підприємства

ТзОВ Продуктів світ створено у 1998 році.

Підприємство отримало право юридичної особи з дня його державної реєстрації.

ТзОВ Продуктів світ є юридичною особою, має самостійній баланс, розрахунковий рахунок в установі банку, печатку з своїм найменуванням.

Місце знаходження підприємства: м.Херсон, вул. Некрасова, 2.

Метою діяльності ТзОВ Продуктів світ є здійснення оптово-роздрібної торгівлі, отримання прибутку шляхом надання транспортних послуг населенню.

Підприємство здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України та статуту підприємства.

Майно ТзОВ Продуктів світ складається з основних та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі підприємства.

Підприємство є власником майна, яке набуте підприємством в результаті господарської діяльності та іншого майна, що одержане на підставах, не заборонених законодавством.

Відповідальність за випадкове пошкодження або втрату майна яке є власністю підприємства або передане йому в користування, несе ТзОВ Продуктів світ.

Джерелом формування майна ТзОВ Продуктів світ є:

- грошові та матеріальні внески власників;

- доходи, одержані від реалізації товарів, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредити банків та інші кредити;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела не заборонені законодавчими актами України.

ТзОВ Продуктів світ має право здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування, в позику, належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, товари та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу з дозволу власників.

Підприємство має право укладати угоди, контракти, страхування майна, перевезення, зберігання, а також виступати в суді, арбітражному та третейському суді.

В своїй господарсько-фінансовій діяльності ТзОВ Продуктів світ керується нормами чинного законодавства України.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток ТзОВ Продуктів світ утворюється з надходжень від господарської діяльності після сплачування матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку ТзОВ Продуктів світ відраховуються відсотки по кредитам банка, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, отриманий після вказаних розрахунків використовується підприємством для розширення діяльності.

ТзОВ Продуктів світ за згодою власників визначає види, розміри, порядок утворення та використання фондів та оборотних коштів, встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види прибутків працівників, використовуючи державні тарифи ставки, посадові оклади в якості орієнтирів для диференціації оплати праці, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

ТзОВ Продуктів світ самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи зі своєї основної діяльності та враховуючи попит на товари, роботи, послуги та необхідність забезпечення соціального розвитку підприємства, підвищення доходів.

Відносини ТзОВ Продуктів світ з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Підприємство реалізує свою продукцію за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України.

Підприємство може користуватися банківським кредитом на комерційній договірній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої власні кошти і встановлювати проценти за їх використання.

ТзОВ Продуктів світ має право відкривати розрахункові та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь яких банках України.

ТзОВ Продуктів світ може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за використання цим кредитом.

ТзОВ Продуктів світ здійснює облік своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність в порядку, встановленому діючим законодавством, несе відповідальність за своєчасне виконання своїх зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, споживачами та іншими контрагентами.

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства

Для оцінки майнового стану ТзОВ Продуктів світ обчислимо ключові показники, методика розрахунку яких наведена у табл. 2.1 [26, с. 126].

Таблиця 2.1

Основні аналітичні показники майнового стану підприємства

Показник

Формула для розрахунку

Економічний зміст

Напрямок позитивних змін

1

2

3

4

1.Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Оборотні виробничі фонди / Оборотні активи

Частка обігових коштів у виробничій сфері

Збільшення, особливо в умовах інфляції

Закінчення табл. 2.1

1

2

3

4

2. Частка основних засобів в активах

Залишкова вартість основних засобів /

Активи

Частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу

Зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації

3. Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос основних засобів / Первісна вартість основних засобів

Рівень фізичного і морального зносу основних фондів

Зменшення

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів /

Первісна вартість основних засобів

Рівень фізичного і морального оновлення основних фондів

Збільшення за умов виключення інфляційного фактора

5. Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Довгострокові фінансові інвестиції / Активи

Частка фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу; зменшення диверсифікаційного ризику

Збільшення за умов збільшення доходів від фінансових інвестицій

6. Частка оборотних виробничих активів

Оборотні виробничі фонди / Активи

Частка мобільних виробничих фондів у валюті балансу

Збільшення

7. Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Оборотні виробничі фонди / Оборотні активи

Частка обігових коштів у виробничий сфері

Збільшення

8. Коефіцієнт мобільності активів

Мобільні активи /

Немобільні активи

Скільки обігових коштів припадає на одиницю

необігових; потенційна можливість перетворення активів у ліквідні кошти

Збільшення, рекомендований рівень = 0,5

Основні показники майнового стану ТзОВ Продуктів світ розраховано у табл. 2.2. Інформаційно-цифрова база (фінансова звітність), яку буде використано у другому розділі дипломної роботи під час проведення аналізу фінансового стану підприємства міститься у додатку А.

За даними таблиці 2.2 можна зробити висновки про те, що у підприємства за 2004 рік частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах збільшилась на 0,001, тобто якщо станом на 01.01.2004 року у ТзОВ Продуктів світ на одну гривню оборотних активів припадало 0,041 грн. оборотних виробничих фондів, то станом на 01.01.2005 року 0,042 грн., що майже не змінило майновий стан підприємства. Зменшення же частки основних засобів в активах ТзОВ Продуктів світ в умовах зменшення обсягів реалізації є негативною зміною у його майновому стані.

Таблиця 2.2

Основні показники майнового стану ТзОВ Продуктів світ

 

Показники

Формула розрахунку

Значення показника

Відхи-лення

 

На

01.01.04 р.

На

01.01.05 р.

 

1. Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

(Ф.№ 1, р. 100 + р. 120 + р. 270) / (Ф. № 1, р. 260 + р. 270)

0,041

0,042

+ 0,001

 

2. Частка основних засобів в активах

Ф.№ 1,р. 030 / Ф.№ 1, р. 280

0,664

0,660

- 0,004

 

3. Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф.№ 1, р.032 / Ф.№ 1, р.031

0,437

0,483

+ 0,046

 

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф.№ 5, р.260 / Ф.№ 1, р.031

0,012

0,013

+ 0,001

 

5. Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

(Ф.№ 1, р. 040 + р. 045) / Ф.№ 1, р.280

0,0

0,0

0,0

6. Частка оборотних виробничих активів

(Ф.№1, р. 100 + р. 120 + р. 270) / Ф.№ 1, р. 280

0,014

0,014

0,0

7. Коефіцієнт мобільності активів

(Ф. № 1, р. 260 + р. 270) / Ф.№ 1, р.080

0,498

0,507

+ 0,009

Зростання коефіцієнту зносу основних засобів підприємства за 2004 рік є свідченням підвищення рівня фізичного і морального зносу основних засобів, що не може не турбувати. Збільшення коефіцієнту оновлення основних засобів ТзОВ Продуктів світ за 2004 рік на 0,001 є свідченням незначного підвищення рівня фізичного і морального оновлення основних засобів, що не є позитивною тенденцією.

На протязі 2004 року на підприємстві частка оборотних виробничих активів у валюті балансу не зазнала змін.

Зростання коефіцієнту мобільності активів у ТзОВ Продуктів світ за 2004 рік свідчить про зростання потенційної можливості перетворення його активів у ліквідні кошти. Так, якщо станом на 01.01.2004 року у підприємства на одну гривню немобільних активів припадало 0,498 грн. мобільних активів, то станом на 01.01.2005 року вже 0,507 грн. Слід зауважити, що станом на 01.01.2005 року значення коефіцієнта мобільності активів у ТзОВ Продуктів світ вже досягло його нормативного значення (0,5).

При здійсненні оцінки майнового стану ТзОВ Продуктів світ визначаються також показники, приведені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Оцінка майнового стану ТзОВ Продуктів світ

Показники

Формула розрахунку

Значення показника

Відхи-лення

На

01.01.04 р.

На

01.01.05 р.

1. Сума господарських грошових коштів, що є, у підприємства, тис. грн.

Ф №1, р.280 або 640

933,9

858,9

- 75,0

2. Коефіцієнт придатності

Ф №1, р.030 / Ф №1, р.031

0,563

0,517

- 0,046

3. Питома вага активної частини основних засобів

(Ф №5, р. 130 + р. 140) / Ф №1, р.031

0,274

0,256

- 0,018

4. Коефіцієнт вибуття

Ф №5, р. 260 / Ф №1, р.031

0,009

0,012

+ 0,003

За даними таблиці 2.2 видно, що сума господарських грошових коштів товариства за 2004 рік зменшилась на 75,0 тис. грн., що з негативного боку характеризує зміни у його майновому стані. Водночас за 2004 рік коефіцієнт придатності знизився на 0,046. Це свідчить про підвищення ступеня зношеності основних засобів підприємства.

Питома вага активної частини основних засобів ТзОВ Продуктів світ в 2004 році зменшилась на 1,8 % в порівнянні з її величиною у 2003 році.

Коефіцієнт вибуття збільшився в 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 0,003.Проведений аналіз майнового стану ТзОВ Продуктів світ дає підстави стверджувати, що майже всі зміни, що відбулись у структурі майна на протязі 2004 року мали негативне значення для його фінансового стану.

Здійснюючи оцінку ліквідності активів підприємства і його платоспроможності, обчислюють ключові показники з використанням даних балансу, представлені в табл. 2.4 [26, с. 138].

Таблиця 2.4

Основні показники ліквідності активів і платоспроможності підприємства

Показник

Формула для розрахунку

Економічний зміст

Напрямок позитивних змін

1.Коефіцієнт

ліквідності

поточної

(покриття)

Поточні активи /

Поточні пасиви

Характеризує достатність

обігових коштів для погашення боргів протягом року

Збільшення; критичне значення =1; при < 1 підприємство має неліквідний

баланс. Якщо = 1- 1,5 підприємство

своєчасно ліквідовує борги

2. Коефіцієнт ліквідності швидкої

(Поточні активи Запаси) /

Поточні пасиви

Скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів

Збільшення; має бути

>=1; у міжнародній практиці = 0,7-0,8

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кошти /

Поточні пасиви

Характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість

Збільшення; має бути = 0,2-0,35

4. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість /

Кредиторська заборгованість

Здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року

Рекомендоване значення = 1,0

Для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства обчислимо ключові показники з використанням даних балансу, методика розрахунку яких наведена у таблиці 2.4. Основні показники ліквідності активів і платоспроможності ТзОВ Продуктів світ розраховано у табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Основні показники ліквідності активів і платоспроможності

ТзОВ Продуктів світ

Показники

Формула розрахунку

Значення показника

Відхи-лення

На

01.01.04 р.

На

01.01.05 р.

1

2

3

4

5

1. Коефіцієнт

ліквідності поточної

(покриття)

Ф.№ 1,р. 260 /

Ф.№ 1,р.620

1,097

1,151

+ 0,054

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Ф.№ 1,р. 260 - (р. 100 + р. 110+ р. 120 + р. 130 + р. 140)) / Ф.№ 1,р.620

1,057

1,113

+ 0,056

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Ф.№ 1,р.230 + р. 240) /

Ф. № 1, р. 620

0,069

0,235

+ 0,166

4. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредитор-ської заборгованості

(Ф.№ 1,р.160+ р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210) / (Ф.№ 1,р. 520 + р. 530 + р. 540)

1,397

0,946

- 0,451

За даними табл. 2.5 можна зробити висновки про те, що фактична величина коефіцієнта поточної ліквідності ТзОВ Продуктів світ відповідає його нормативному значенню ( > 1), до того ж він ще збільшився протягом 2004 року на 0,054. Це свідчить про те, що підприємство має ліквідний баланс та своєчасно ліквідовує борги.

Коефіцієнт поточної ліквідності ТзОВ Продуктів світ показує, що на одну гривню поточних зобов'язань на 01.01.2005 року приходиться 1,151 гривні поточних активів підприємства. Це також є свідченням того, що оборотних коштів у підприємства достатньо для погашення боргів протягом року. А те, що величина коефіцієнта поточної ліквідності товариства збільшилась протягом 2004 р. на 0,054 є свідченням позитивних змін у його фінансовому стані.

Величина коефіцієнта швидкої ліквідності ТзОВ Продуктів світ за 2004 рік збільшилась на 0,056, і склала 1,113. Це є свідченням того, що на одну гривню термінових боргів підприємства станом на 01.01.2005 року припадає 1,113 гривні його найбільш ліквідних активів, що на 0,056 гривні більше, ніж це було станом на 01.01.2004 року. Те, що величина коефіцієнта поточної ліквідності ТзОВ Продуктів світ збільшилась протягом 2004 р. на 0,056 також є свідченням позитивних змін у його фінансовому стані.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності товариства, збільшилось протягом 2004 року на 0,166 і склало станом на 01.01.2005 року 0,235, що вже більше нижнього значення даного показника рівного 0,2. Це є свідченням того, що за необхідності ТзОВ Продуктів світ зможе негайно погасити 23,5 % своїх короткострокових позикових зобов'язань. Це дає підстави висновувати про можливість підприємством негайно погасити свої борги, тим більше, що малоймовірно, щоб усі його кредитори одночасно пред'явили йому свої боргові вимоги. Позитивним є те, що значення в динаміці коефіцієнта абсолютної ліквідності також має тенденцію до збільшення.

Зменшення ж співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості ТзОВ Продуктів світ на протязі 2004 року з 1,397 до 0,946 є свідченням зменшення здатності розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року. При цьому, величина співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості стала меншою за її рекомендоване значення (=1), тобто станом на 01.01.2005 року підприємство за рахунок дебіторів було здатне розрахуватися з кредиторами лише на 94,6%, що не дозволяє зробити висновок про його достатню платоспроможність.

Рентабельність та прибутковість підприємства характеризується комплексом показників, які розраховуються за допомогою даних, відображених у формах звітності. Основні показники рентабельності і прибутковості підприємства наведені в табл. 2.6 [26, с. 131].

Таблиця 2.6

Основні показники рентабельності і прибутковості підприємства

Показник

Формула для розрахунку

Економічний зміст

Напрямок позитивних змін

1

2

3

4

1. Рентабельність

активів за прибутком від звичайної діяльності

Прибуток від

звичайної діяльності /Активи

Скільки прибутку

від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи

Збільшення

2. Рентабельність

капіталу (активів) за чистим прибутком

Чистий прибуток /

Активи

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів

Збільшення

3. Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток /

Власний капітал

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу

Збільшення

4. Рентабельність

виробничих фондів

Чистий прибуток /

Виробничі фонди

Скільки припадає

чистого прибутку на одиницю вартості виробничих фондів

Збільшення

5. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

Прибуток від реалізації /

Виручка

Скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки

Збільшення

6. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності /

Виручка

Скільки припадає прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки

Збільшення

7. Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток /

Виручка

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки

Збільшення

Продовження табл. 2.6

1

2

3

4

8. Коефіцієнт реінвестування

Реінвестований прибуток /

Чистий прибуток

Скільки чистого прибутку капіталізовано; скільки чистого прибутку спрямовано на збільшення власного капіталу

Збільшення в межах, що не суперечить бажанню акціонерів отримувати підвищені дивіденди

9. Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Реінвестований прибуток /

Власний капітал

Темп збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку

Збільшення

10. Співвідношення

сплачених

відсотків

і прибутку

Витрати на оплату

відсотків /

Прибуток від звичайної діяльності

Скільки припадає

сплачених відсотків за кредити і позики на одиницю прибутку;

яку частину ефекту 'з'їдає ціна кредиту'

Зменшення свідчить про ефективність використан-ня позик. У зарубіжній

практиці до 38,8 % - нормальне значення, понад88,6%- тривожне

11. Період окупності

капіталу

Активи /

Чистий прибуток

За який період

кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком

Зменшення

12. Період окупності

власного капіталу

Власний капітал /

Чистий прибуток

За який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком

Зменшення

Для оцінки прибутковості і рентабельності ТзОВ Продуктів світ обчислимо показники, методика розрахунку яких наведена у табл. 2.6.

Основні показники прибутковості і рентабельності ТзОВ Продуктів світ розраховано у табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Основні показники рентабельності і прибутковості ТзОВ Продуктів світ

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

Відхи-лення

На

01.01.04 р.

На

01.01.05 р.

1. Рентабельність

активів за прибутком від звичайної діяльності

Ф. № 2, р. 190 /

Ф.№ 1,р.280

0,013

0,0

- 0,013

2. Рентабельність

капіталу (активів) за чистим прибутком

Ф. № 2, р. 220 /

Ф.№ 1,р. 280

0,013
0,0

- 0,013

3. Рентабельність власного капіталу

Ф. № 2, р. 220 /

Ф. № 1, р. 380

0,019

0,0

- 0,019

4. Рентабельність

виробничих фондів

Ф. № 2, р. 220 /

(Ф.№ 1,р.030 + р. 100 + р. 120)

0,020

0,0

- 0,020

5. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

(Ф. № 2, р. 050 - р. 070 - р. 080) /

Ф. № 2, р. 035

0,066

0,014

- 0,052

6. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Ф. № 2, р. 100 /

Ф. № 2, р. 035

0,044

0,0

- 0,044

7. Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Ф. № 2, р. 220 /

Ф. № 2, р. 035

0,009

0,0

- 0,009

8. Коефіцієнт реінвестування

Ф. № 1, збільшення по (р. 340 + р. 350) /

Ф. № 2, р. 220

0,0

0,0

0,0

9. Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Ф. № 1, збільшення по (р. 340 + р. 350) /

Ф.№ 1.р.380

0,0

0,0

0,0

10. Співвідношення

сплачених відсотків

і прибутку

Ф. № 3, р. 060 /

Ф.№3, р.010

0,0

0,0

0,0

11. Період окупності

капіталу, роки

Ф.№ 1,р. 280 /

Ф. № 2, р. 220

75,315

-

-

12. Період окупності

власного капіталу, роки

Ф.№ 1,р. 380 /

Ф. № 2, р. 220

52,613

-

-

За даними табл. 2.7 можна зробити висновки про те, що підприємство працює неефективно. У 2003 році показники рентабельності були невеликими, про що свідчить період окупності власного капіталу у 53 роки.

У ТзОВ Продуктів світ за 2004 рік були відсутні прибуток від операційної діяльності, прибуток від реалізації, прибуток від звичайної діяльності, реінвестований прибуток та чистий прибуток. Тому доводиться констатувати неприємну для підприємства річ його фінансова діяльність на протязі 2004 року була збитковою, а тому всі наведені у табл. 2.7 показники станом на 01.01.2005 р. або дорівнюють нулю, крім рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації, або їх неможливо розрахувати, тобто можна сказати, що підприємство було нерентабельним у 2004 році. Рентабельність реалізованої продукції зменшилася з 6,6% до 1,4%.

Відсутність у ТзОВ Продуктів світ чистого прибутку з негативної сторони характеризує стан його фінансово-господарської діяльності.

У ТзОВ Продуктів світ крім наведених у табл. 2.7 показників рентабельності і прибутковості, розраховують також ще два показники, методика розрахунку яких наведена у табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Аналіз показників прибутковості і рентабельності ТзОВ Продуктів світ

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

Відхилення

за

2003 р.

за

2004 р.

1. Рентабельність реалізації

Прибуток від реалізації продукції (валовий) / Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

0,201

0,177

- 0,024

2. Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації продукції (валовий) / Собівартість реалізованої продукції

0,251

0,215

- 0,036

Дані табл. 2.8 дозволяють зробити висновок про зміну показників прибутковості ТзОВ Продуктів світ.

Зменшення рівня рентабельності реалізації є наслідком того, що у ТзОВ Продуктів світ в 2004 році значно зменшилася величина валового прибутку і його частка у чистому прибутку зменшилася з 20,1% до 17,7%.

Зменшення рівня рентабельності основної діяльності також як і рівня рентабельності реалізації є наслідком того, що у ТзОВ Продуктів світ в 2004 році зменшилася величина валового прибутку і частка валового прибутку у собівартості продукції зменшилася з 25,1% до 21,5%, тобто на 3,6%. У звязку з тим, що підприємство було збитковим у 2004 році, необхідно збільшити ціни на продукцію підприємства або знизити собівартість виготовлення продукції.

2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Для оцінки фінансової стійкості ТзОВ Продуктів світ обчислимо ключові показники з використанням даних балансу, методика розрахунку яких наведена у табл. 2.9 [26, с. 134].

Таблиця 2.9

Основні показники фінансової стабільності та стійкості підприємства

Показник

Формула для розрахунку

Економічний зміст

Напрямок позитивних змін

1

2

3

4

1. Власні обігові

кошти (робочий,

функціонуючий

капітал)

(Власний капітал

+ довгострокові

зобов'язання позаоборотні активи) або (оборотні активи - короткострокові

зобов'язання)

Оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довго

строкових зобов'язань. Наявність власних обігових коштів означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво

Збільшення

Продовження табл. 2.9

1

2

3

4

2. Коефіцієнт

забезпечення

оборотних активів

власними коштами

Власні обігові кошти / Оборотні активи

Абсолютна можливість перетворення активів

у ліквідні кошти

Збільшення;

рекомендується значення

>0,1;

3. Маневреність робочого капіталу

Запаси / Робочий капітал

Частка запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; обмежує свободу маневру власними коштами

Зменшення; збільшення запасів призводить до уповільнення оборотності обігових коштів, в умовах інфляції до залучення дорогих кредитів, що зменшує платоспроможність підприємств

4. Маневреність власних обігових коштів

Кошти / Власні обігові кошти

Частка абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах; забезпечує свободу фінансового маневру

Збільшення

5. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

Власні обігові кошти / Запаси

Наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування

Збільшення

6. Коефіцієнт покриття запасів

'Нормальні' джерела покриття запасів /

Запаси

Скільки на одиницю коштів, що вкладені в запаси, припадає у сукупності власних коштів, довго- та короткострокових зобов'язань

Збільшення

7. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал /

Пасиви

Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових джерел

Збільшення; має бути >=0,5

8.Коефіцієнт фінансової залежності

Пасиви /

Власний капітал

Скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу

Зменшення; нормативне значення = 2

Закінчення табл. 2.9

1

2

3

4

9. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні обігові кошти / Власний капітал

Частка власних обігових коштів у власному капіталі

Збільшення; має бути >0,1

10. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Позиковий капітал /

Пасиви

Скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних джерел

Зменшення; критичне значення

<= 0,5

11. Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Власні кошти /

Позикові кошти

Забезпеченість забор-гованості власними коштами; перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства

Нормативне значення > 1

12. Показник фінансового лівериджу

Довгострокові

зобов'язання /

Власні кошти

Характеризує

залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Збільшення - підвищення фінансового ризику

Зменшення;

має бути <= 0,25

13. Коефіцієнт

фінансової

стійкості

(Власний капітал +довгострокові

зобов'язання) /

Пасиви

Частка стабільних

джерел фінансування у їх загальному обсязі

Має бути = 0,85-0,90

Основні показники фінансової стабільності та стійкості ТзОВ Продуктів світ розраховано у табл. 2.10.Таблиця 2.10

Основні показники фінансової стабільності та стійкості ТзОВ Продуктів світ

Показники

Формула розрахунку

Значення показника

Відхи-лення

На

01.01.04 р.

На

01.01.05 р.

1

2

3

4

5

1. Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий

капітал)

Ф. № 1,р. 380 + р. 430 + р. 480 - р. 080

або

Ф. № 1,р.260 + р. 270 - р. 620 - р. 630

28,8

40,2

+ 11,4

Продовження табл. 2.10

1

2

3

4

5

2. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

(Ф.№ 1,р. 380 +

+ р. 430 - р. 080) /

(Ф. № 1, р. 260 +

+ р. 270)

0,093

0,139

+ 0,046

3. Маневреність робочого капіталу

(Ф.№ 1,р. 100 + р. 120 + р. 130 + р. 140) /

(Ф.№ 1,р.260+ р. 270 - р. 620 -р. 630)

0,392

0,231

- 0,161

4. Маневреність власних обігових коштів

(Ф.№ 1,р. 230 + р. 240) /

(Ф.№ 1,р. 380 + р. 430 - р. 080)

0,677

1,453

+ 0,776

5. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

(Ф.№ 1,р. 380 +

+ р. 430 - р. 080) /

(Ф.№ 1,р. 100 + р. 120 + р. 130 + р. 140)

2,549

4,323

+ 1,774

6. Коефіцієнт покриття запасів

(Ф.№ 1,р. 380 + р. 430 + р. 480 - р. 080 + р. 500 + р. 520 + р. 530 + р. 540) /

(Ф.№ 1,р. 100 + р. 120 + р. 130 + р. 140)

20,159

29,194

+ 9,035

7. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

(Ф. № 1,р. 380 + р. 430 + р. 630) /

Ф.№ 1,р.640

0,699

0,710

+ 0,011

8. Коефіцієнт фінансової залежності

Ф.№ 1,р. 640 /

(Ф. № 1,р. 380 + р. 430 + р. 630)

1,431

1,408

- 0,023

9. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(Ф.№ 1,р. 380 + р. 430 + р. 630 - р. 080) /

(Ф. № 1,р. 380 + р. 430 + р. 630)

0,044

0,066

+ 0,022

10. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

(Ф.№ 1,р.480+ р. 620) / Ф.№ 1,р.640

0,301

0,290

- 0,011

11. Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

(Ф.№ 1,р. 380 + р. 430 + р. 630) / (Ф.№ 1,р. 480 + р. 620)

2,318

2,451

+ 0,133

Закінчення табл. 2.10

1

2

3

4

5

12. Показник фінансового лівериджу

Ф.№ 1,р. 480 /

(Ф.№ 1,р. 380 + р. 430 + р. 630)

0,0

0,0

0,0

13. Коефіцієнт фінансової

стійкості

(Ф.№ 1,р.380+ р. 430 + р. 480+ р. 630) /

Ф.№ 1,р. 640

0,699

0,710

+ 0,011

За даними таблиці 2.10 можна зробити висновки про те, що у ТзОВ Продуктів світ розмір власних обігових коштів хоч і досить не значний, але має тенденцію до збільшення. Це свідчить про підвищення здатності підприємства сплачувати поточні борги, а також про можливість розширення своєї діяльності.

Збільшення за 2004 рік у ТзОВ Продуктів світ коефіцієнта покриття запасів є свідченням позитивних змін у його фінансовому стані.

Так за 2004 рік коефіцієнт покриття запасів збільшився на 9,035 і станом на 01.01.2005 року становив 29,194, тобто на одну гривню коштів вкладених в запаси припадало у сукупності 29,194 гривні власних коштів, довго- та короткострокових зобовязань.

Збільшення за 2004 рік коефіцієнта фінансової незалежності (автономії) у ТзОВ Продуктів світ також є свідченням позитивних змін у його фінансовому стані. Так, якщо станом на 01.01.2004 року підприємство мало можливість виконати зовнішні зобовязання за рахунок власних активів на 69,9 %, то станом на 01.01.2005 року ця можливість зросла до 71,0 %, що є свідченням зменшення залежності ТзОВ Продуктів світ від позикових джерел.

Про зниження залежності підприємства від позикових джерел свідчить також зменшення за 2004 рік коефіцієнта фінансової залежності. Так, якщо станом на 01.01.2004 року у ТзОВ Продуктів світ на одну гривню власного капіталу припадало 1,431 грн. сукупних джерел фінансування, то станом на 01.01.2005 року вже 1,408 грн., що на 0,023 грн. менше.

Свідченням зниження залежності підприємтва від позикового капіталу є також зменшення за 2004 рік коефіцієнта концентрації позикового капіталу. Так, якщо станом на 01.01.2004 року у ТзОВ Продуктів світ на одну гривню сукупних джерел фінансування припадало 0,301 грн. позикового капіталу, то станом на 01.01.2005 року вже 0,290 грн.

Про підвищення рівня забезпеченості заборгованості власними коштами свідчить збільшення коефіцієнта фінансової стабільності. Так, якщо станом на 01.01.2004 року у ТзОВ Продуктів світ на одну гривню позикових коштів припадало 2,318 грн. власних коштів, то станом на 01.01.2005 року вже 2,451 грн. При цьому, значення коефіцієнта фінансової стабільності продовжує перевищувати його нормативне значення ( > 1).

Зростання за 2004 рік коефіцієнта фінансової стійкості ТзОВ Продуктів світ свідчить про збільшення частки стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Так, якщо станом на 01.01.2004 року на одну гривню сукупних джерел фінансування припадало 0,699 грн. стабільних джерел фінансування, то станом на 01.01.2005 року вже 0,710 грн., що поступово наближається до нормативного значення (0,85 - 0,90).

Проведений аналіз фінансової стабільності ТзОВ Продуктів світ дає підстави стверджувати, що підприємство поступово підвищує здатність до погашення своїх боргів, та зменшує свою фінансову залежність, а стан активів і пасивів ТзОВ Продуктів світ поступово наближається до відповідності завданням його фінансово-господарської діяльності. Все це дозволяє зробити висновок про підвищення рівня фінансової стійкості підпрриємства.

Фінансова стійкість підприємства за всіма показниками збільшується, але необхідно звернути увагу на те, що підприємство повинно працювати з прибутком, тому у довгостроковій перспективі, йому треба більш ефективно використовувати власний капітал. У ТзОВ Продуктів світ є значний потенціал до зростання за рахунок власних коштів, але необхідно розглянути можливість використання позикового капіталу для підвищення рентабельності власного капіталу.

Розглянутий вище аналіз ліквідності балансу характеризує здатність підприємства здійснити розрахунки по всім видам зобов'язань (по поточним і довгостроковим).

Далі проаналізуємо абсолютні показники фінансової стійкості і визначимо тип фінансової стійкості підприємства за методикою Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С, основні положення якої представлені у першому розділі роботи. Для розрахунку трикомпонентного показника типу фінансової ситуації скористуємося даними форм фінансової звітності і формулами (1.1 1.7). Результати розрахунків представлені у табл.2.11.

Таблиця 2.11

Абсолютні показники фінансової стійкості ТзОВ Продуктів світ

у 2003-2004 рр.

Показник

Умовне позначення у формулі розрахунку

2003 рік

2004 рік

1.Власний капітал

ВК

652,2

610,1

2.Необоротні активи

НА

623,4

569,9

3. Збитки

-

20,7

4. Власні оборотні кошти

ВОК

28,8

19,4

5. Довгострокові кредити та позики

ДПК

-

-

6. Наявність власних та довгострокових джерел покриття запасів

ПК

28,8

19,4

7. Короткострокові кредити та позики

-

-

8. Загальний розмір основних джерел покриття запасів

28,8

19,4

9. Запаси і витрати

ЗВ

11,4

9,5

10.Надлишок (нестача) власних обігових коштів

ФВОК

17,4

9,9

11. Надлишок (нестача) власних обігових коштів та довгострокових кредитів та позик

ФПК

17,4

9,9

12.Надлишок (нестача) основних джерел покриття запасів

ФВД

17,4

9,9

13.Тип фінансової стійкості

S(Ф)

Так, власний капітал в період з 2003 по 2004 рік зменшився. Необоротні активи також мають тенденцію до зменшення, але вони складають велику частку в структурі активів підприємства. Це говорить про важку структуру капіталу, тобто велика кількість коштів підприємства не знаходиться в обороті. Це зменшує прибуток, але при цьому ризик також невеликий. По типу фінансової стійкості підприємство ТзОВ Продуктів світ має абсолютну стійкість, тобто для забезпечення запасів достатньо власних оборотних коштів, а також гарантована платоспроможність, незважаючи на понесені у 2004 році збитки, хоча вони і зменшили запас прочності. Проблемою для підприємства у найближчій перспективі може стати те, що в нього немає довгострокових і короткострокових зобовязань, тому за типом фінансової стійкості воно може зразу перейти до кризового стану, якщо така тенденція буде зберігатися.

Отже, у другому розділі було проаналізовано діяльність підприємства ТзОВ Продуктів світ. За результатами фінансового аналізу були виявлені незначні негативні тенденції показників майнового стану підприємства, позитивні тенденції показників ліквідності і платоспроможності. З аналізу показників рентабельності можна зробити висновки, що підприємство працює неефективно, що у 2004 році призвело до збитковості його діяльності. У той же час, підприємство зберігає стійкий фінансовий стан і показники фінансової стійкості навіть збільшуються. За типом фінансової стійкості підприємство має абсолютну фінансову стійкість. Але якщо буде зберігатися неефективність діяльності підприємства, то існує можливість втрати фінансової стійкості і платоспроможності.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1855
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site