Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Психологічна характеристика особливостей особистості обдарованої дитини у підлітковому віці: агресія, фрустрація, тривожність

психологія

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger


анатомо-фізіологічна перебудова організму і її вплив на процес розвитку в підлітковому віці;

проміжне положення підлітка між дитиною і дорослим - перехідний вік;

потреба підлітка у пізнанні самого себе в становленні дорослим;

поява почуття дорослості і його роль в дальшому особистісному розвитку дитини;

розвиток самосвідомості і формування самооцінки;

тимчасовий психологічний відрив підлітка від сім'ї і школи;

початок статевого дозрівання і соціально-психологічні аспекти розвитку підлітка;

активізація спілкування з ровесниками, формування різних груп і об'єднань з ними;

відношення дружби в підлітковому віці, перша закоханість; труднощі у взаєморозумінні підлітка і дорослого;

підвищення рівня самостійності; перші спроби професійного самовизначення.

Вперше тривога і тривожність були описані З.Фройдом наприкінці XIX ст. Він припустив, що тривога є наслідком неадекватної розрядки сексуальної енергії. Збудження, що не завершилося розрядкою, перетворюється і виявляється в неврозах страху. Проте в міру накопичення досвіду в лікуванні неврозів З.Фройд прийшов до розуміння того, що подібна інтерпретація тривоги і страху є невірно. Через 30 років, вже в 20-х роках XX століття, він переглянув свою теорію і прийшов до наступного висновку: тривога е функцією 'Я' і призначення її полягає в тому, щоб попереджати людину про загрозу, що насувається. Тривога, як така, дає можливість особистості реагувати адекватним способом в погрозливих ситуаціях [ 48].

В міру зростання стан тривоги може перерости в явища тривожного ряду. Це поняття було впроваджено в 60-х роках XX ст. Ф.Б.Березіним. Явища тривожного ряду - це такі емоційні стани, які закономірно замінюють один одного в міру зростання стану тривоги.недеструктивна агресія, тобто стійка неворожа, самозахисна поведінка, спрямована часто на досягнення поставленої мети;

ворожа деструктивність, тобто злостива, неприємна поведінка, що завдає болю оточуючим. Ненависть, розлюченість, бажання помсти теж можуть бути формою захисту, однак породжують багато особистісних проблем і примушують страждати оточуючих. Дана форма агресії викликається і активізується в результаті сильних неприємних переживань (надмірний біль, дистрес).

Оцінка іншими людьми. Було встановлено, що присутність інших людей вже сама по собі може або посилювати, або гальмувати агресію.

Навмисність агресії. Існує точка зору. Що для початку агресії нерідко буває достатньо знати, що інша людина має ворожі наміри, хоча безпосереднього акту агресії не було.

Сприйняття агресії. Поширення відео- і телепрограм із сюжетами насильства і захоплення ними дітей викликають гостру критику педагогів, які вважають, що такі сцени на екрані і фільми жахів роблять дитину більш агресивною і жорсткою.

Бажання помсти. Як уже зазначалося, часто агресія, особливо в підлітковому віці, може виникнути як відповідна реакція на поведінку оточуючих тобто як акт помсти за щось [49,12-13ст. ].

фізична агресія, тобто застосування фізичної сили проти іншої особи;

негативізм, спрямований проти керівництва і встановлення правил;

підозрілість, тобто недовіра до оточуючих людей, яка ґрунтується на переконанні, що вони мають намір зашкодити;

вербальна агресія, тобто вираження своїх почуттів через чвари, образи, приниження,

аутоагресія - агресія спрямована на самого себе.

досягнення значущої мети;

самовираження і самоствердження;

задоволення потреби спілкування;

відреагування на неблагополучну обстановку в сім'ї і на жорстоке ставлення збоку батьків.

фрустратор - причина, яка викликає фрустрацію;

фрустраційна ситуація;

фрустраційна реакція.

від сили інтенсивності фрустратора;

від функціонального стану людини, що попала в фрустраційну ситуацію;

від сформованих при становленні особистості стійких форм емоційного реагування, на життєві труднощі [11,635ст. ].
Ананьєв Б.Г. Про співвідношення здібностей та обдарованості М.: Вища школа. 1962.- 157 с

Анастази А. Психологическое тестирование. Кн.. І. М. 1982, - 198с

Белова Е. Одаренные дети // Дошкольное воспитание. - 1991, №4 - 69-75с.

Богоявленская Д., Щедриков В. Рабочая концепция одаренности М. 1996. 96с

Бурлачук Л Ю., Морозов С. Словарь - справочник по психодиагностике. - СПб Издательство Питер. 2000 -528с (Серия Мастера психологи)

Вейнингер В. Дарование и гениальность. М. 1992 - 108-119Ветохов А. В. Одаренные подростки тоже нуждаются в помощи родите лей // Обдарована дитина // 2001. - №5 - 32-37 с

Виготський Л. С. Педагогическая психология. - М 1991. 345-459 с

Виготський Л. С Психология искусства. Росюв-на-Дону.: Фенікс. 1998. 480 с.

Гилфорд Дж. Три стороны интелекта // Психология мышления. М. 1965. - 433-456 с.

Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск Москва (Харвест-Аст). 2001. 798с.

Грейс Крайг. Психология развития. СПб.: Питер 2001. - 557-559 с

Доман Г. Гениев не может быть слишком много. Обдарована дитина 1999. № 6. - 41-45 с.

Доротюк В.І. Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини. Обдарована дитина. 2000. - №1 5 10 с.

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб Издательство Питер. 1999. - 368 с. (Серия Мастера психологи).

Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. Обдарована дитина. - 1998 №8 - 5-12 с.

Іванова В. В. Прояви агресивності у підлітковому віці. Практична психологія та соціальна робота. 2000. №5 - 5-16 с

Кульчицкая Е. И. Концепиция одаренности. Обдарована дитина 2000. -№7 - 25-31 с.

Кульчицкая Е. И. Одаренность как психологическая проблема Вопросы психологии. - 2001 - №7 // 18-24с.

Кульчицька О. І. Специфіка дитячої обдарованості Обдарована дитина - 2001 - № 1 - 3-10 с.

Кирнява Н.В. Рябчикова Н. В. Психология личности (Тесты, опросники, методики). М. 1995. - 235 с.

Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. Самара. 1987. - 243 с.

Лейтес Н. С. Долі вундеркіндів. Сім'я і школа. 1990. - №12 - 27-31с.

Ломброзо Ч. Гениальность і помешательство. М. 1998. - 220 с.

Лукинюк В. Т. Прояви агресії в обдарованих дітей. Обдарована дитина - 2000 -.№7 - 8-12 с.

Матюшкин А. И. Концепция Творческой одаренности. Вопросы психологи. 1989. - №6 - 29-33 с.

Одаренние дети: пер. Англ.. (Общ. Ред. Г. В. Бурменской, В. Н. Слуцького). М.: Прогрес. 1991. З67 с.

Пожар В. Сучасні концепції обдарованості. Обдарована дитина. 2001, - №3 6-12 с.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика (методики и тесты) -Самара 1999 670 с.

Рензулли Дж., Рис С. Модель обогащающего школьного обучения Основные концепции одаренности и творчества. Под ред. Д.Б. Богоявленской. - М., - 1997. - 125 с.

Роменець В.А. Психологія творчості. Навч. посібник. 2-ге видання, доп. -К.: Либідь. 2001. 288с.

Савенков А. И. Детская одаренность и школьное обучение. Народное образование. 121 - 131 с.

Савчин М., Василенко Д. Вікова психологія. - Навч. посібник. -Дрогобич. - 2000. - 367 с.

Семенова Р. Психологічні аспекти обдарованості. Педагогічна газета. - 1997. 2-8 с.

Слободянюк Л. І. Особливості пам'яті дітей з підвищеними розумовими здібностями. Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №8 43-48с.

Степанов В. Г. Психология одаренности детей и подростков. Вопросы психологи. 2000. -№3 - 130-142 с.

Теплов Б. М. Способности и одаренность. Избранные труды. - Т.1

Тимчук В. Здібна? Обдарована? Талановита? Дошкільне виховання. -1993.-№12 - 13-1 6с.

Ушаков Д В Психология одаренности. От теории к практике. М. -2000. 96 с

Фресс П. Пиаже Ж.

Хеллер К. А., Перлет К., Си

Холодная М. А Психология интелекта. Парадоксы исследования. -Москва-Томск. 1997

Холодная М. А. Психологические механизмы интелекіуальной одаренности. Вопросы психолгии. - 1993 - №3 - 32-39 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности, - Санкт-Петербург. - 1997.

Цап Н. М. Агресивність дитини: за і проти // Практична психологія та соціальна робота - 1999. - №6 - 12-13 с.

Чорний Е. В. Родители и одаренные дети. Обдарована дитина. - 2000. - №1 14-20 с.

Чудновский В. Е., Юркевич В. С. Одаренность: дар или испытание. - М.: Знание. - 1990. 82с.

Шадриков В. Д. О содержании понятий способности и одаренность - Психологический журнал. - 1983. - №5 - 3-10 с.

Штерн В. Умственная одаренность. Санкт-Петербург. - 1997. - 124 с.

Щелбанов Е.И. Особенности когнитивного и мотивационно-личностного развития одаренных старшекласников. Вопросы психологии. - 1999. - №6 - 37-42 с.

Яковлева Е. Развите творческой одаренности детей школьного возраста Обдарована дитина. - 2002. - №2 16-18 с.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3438
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site