Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

ТЕХНІКО-ЄКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

техніка

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Техніко-єкономічне обгрунтування проекту

6.1 РезюмеУ даному розділі виконані техніко-економічні розрахунки по обґрунтуванню ефективності виробництва й експлуатації базових елементів проектованого круглошліфувального верстата для обробки деталі типу внутрішне кільце.

Верстат доводочно-полірувальний полуавтомат відрізняється від обладнання використовуємого на базовому підприємстві тим, що верстат працює у полуавтоматичному режимі за рахунок того що оператор виконує роботу тільки на загрузку та розгрузку верстата.

6.2 Аналіз технологічності виробу

У сфері виробництва технологічність конструкції виробу характеризує трудомісткість його проектування і виготовлення, а також рівень витрат на конструкторську і технологічну підготовку виробництва. У сфері експлуатації технологічність - це скорочення витрат часу і засобів на його технічне обслуговування і ремонт.

Показниками технологічності конструкції виробу оцінюють витрати часу (трудомісткість), матеріальних (матеріалоємність) і грошових (собівартість) ресурсів на його виробництво. При оцінці технологічності й ефективності виконується порівняння з можливим альтернативним (базовим) варіантом проектованого виробу. У нашому випадку в якості базового варіанта приймаємо обробку деталі на поліровального автоматі АП-200.

Трудомісткість виготовлення виробу Ти виражається сумою нормо-годин, витрачених на виробництво виробу.

, (6.1)

де Тi трудомісткість виготовлення, збирання й випробування виробу.

Відносна трудомісткість процесу виготовлення виробу Т0i визначається як відношення трудомісткості окремого процесу виготовлення до загальної трудомісткості.

, (6.2)

1.                     механічна обробка: ;

2.                     слюсарно-складальні роботи: ;

3.                     електромонтажні роботи: ;

4.                     пусконалагоджувальні роботи: ;

Та заготовільні, термічні, малярські й пакувальні роботи:

.

Розрахунок рівня технологічності виробу за матеріалоємністю.

; , (6.3)

де Уб та Ун питома матеріалоємність базового і нового виробу;

Мб і Мн маса виробу відповідно, Мб = 4300 кг., Мн = 3500 кг.

Рб і Рн -основний параметр (продуктивність), Рб =200 дет/год.,Рн = 240 дет/годину.

. (6.4)

Маса виробу, яка припадає на одиницю продуктивності у новому виробі, знизилась на 10 % при збільшенні маси виробу на 15%.

Відносна матеріалоємність визначається сумарною масою обладнання до сумарної потужності встановлених двигунів:

. (6.5)

Для проектуємого верстата:

Для базового верстата: .

Тоді, .

Розрахунок технологічності по трудомісткості.

, (6.6)

де Тп. проектна трудомісткість виготовлення верстата, Тп = 73610 н.г.;

Тб.п. трудомісткість на базовому підприємстві, Тб.п.= 29995 н.г.;

Розрахунок рівня технологічності по собівартості.

(6.7)

де Ст. проектна собівартість полуавтомата, грн.; Ст.= 53753,5 грн.;

Сб.т. собівартість на базовому підприємстві експлуатуємого обладнання, грн., Сб.т. =45560 грн.

На основі проведених розрахунків показників технологічності робимо висновок, що проектуємий верстат-полуавтомат по більшості показників технологічний у виготовленні.

6.3. Бізнес-план

Бізнес планування технічної підготовки виробу

Виконується комплекс технічних та організаційних процедур, які забезпечують створення і освоєння нових конструкцій виробів і технологічних пропозицій про покращення виробів, безперервно запроваджуваних за певним планом під час усього періоду випуску даної продукції.

У машинобудуванні отримали широке використання побудова мережних моделей (графіків), дозволяючи швидко отримати термін усіх робот, а також виконувати оптимізацію шляху підготовки виробництва.

У конкретному випадку графік будується на мові події, використовуючи дані по збільшеним етапам проектування верстата автомата, табл. 6.1.

Розрахунок терміну робіт по кожному етапу виконується за формулою

, (6.8)

де T трудомісткість робот;

R кількість виконавців;

t середня довжина робочого дня;

кв. середній коефіцієнт виконання норм, кв. =1.1;

к a - коефіцієнт, враховуючий затрати часу по узгоджуванню робіт.

6.3.1. Визначення ранніх та пізніх допустимих термінів звершення події

При визначенні ранніх термінів звершення події приймаємо умову, що ранній термін звершення нульового події t(0)0 = 0, тоді ранній термін кожного послідуючого події дорівнює:

tj(0) = max (ti(0) + tij ), (6.9)

де tі(0) ранній термін події;

tij строк роботи.

Визначення ранніх строків при оберненому рахунку.

Приймаємо умову , що ранній строк здійснення останньої події t19обер. = 0, тоді ранній строк при оберненому рахунку кожної наступної події дорівнює.

tjобер. = max (tiобер. + tij ); (6.10)

пізні строки здійснення події визначаємо за формулою:

tj(1)= max ( lкр+tiобер.) , (6.11)

де tiобер ранні строки і тої події при оберненому рахунку;

lкр довжина критичного шляху, тижні .

Розрахунок повного та вільного резервів часу

Rni-1 = tj(1) - (ti(0) + tij), (6.12)

де Rni-1 повний резерв часу , тижнях; tj(1) пізній строк здійснення j-ої події, тижнях.

Rв = tj(0) - (ti(0) + tij), (6.13)

де Rв вільний резерв часу, тижнях.

За вказаними формулами виконуємо розрахунки і дані параметрів мережного графіку заносимо до табл. 6.2.

Таблиця 6.1 Укрупнені етапи проектування верстата

Код

події

Найменування події

Код

роботи

Термін

роботи

1

Заключення по заявці залишено

0 1

1,15

2

Заключення узгоджене із заказником

1 2

1,05

3

Розробленно технічне завдання

1-3

5,44

4

Технічне завдання узгоджене

2-4

0,00

3-4

16,33

5

Технічне завдання скореговане й узгоджене

4-5

4,12

6

Розроблена технол. Компановка верстата

5-6

10,42

7

Розроблене креслення обробки

5-7

0,77

8

Складені завдання на ориг. вузли

6-8

0,00

9

Спроектована шпиндельні насадки

8-9

10,32

10

Спроектовано затискний пристрій

8-10

18,41

11

Спроектований кондуктор

8-11

8,54

12

Спроектовані ріжучі інструменти

8-12

6,13

13

Закінчено проектування оригинальних вузлів

10-13

00

15

Спроектоване креслення загальноно виду

13-15

6,81

16

Зроблен контроль документації ТП

15-16

3,74

17

ТП узгоджен та скорегован

16-17

15,00

18

Спроектована пневмосистема

17-18

5,63

19

Спроектована система змащування

17-19

5,74

20

Спроектована система ЗОР

17-20

7,41

21

Спроектоване єлектрообладнання

17-21

7,23

22

Спроектований монтажний шаблон

17-22

6,01

23

Закінчена розробка сбірних креслень

18-23

0,00

19-23

20-23

21-23

22-23

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Розроблені робочі креслення деталі

23-24

1,82

26

Складені спеціфікації до сбірних креслень

24-25

0,00

27

Виконан контроль та оформлення документів

25-26

6,87

28

Розроблена технічна документація

26-27

11,04

Таблиця 6.2- Параметри мережного графіку.

Код

роботи

Термін

роботи,

tij

Ранние сроки событий,

t ран

Ранние сроки обратн,

Tобратн.

Поздние сроки событий,

Tпозд

t ран+ tij

Резерв времени полный,

Rполн

Свободный резерв времени,

Rсвоб

0-1

1,15

0,00

110,43

0,00

1,15

0,00

0,00

1-2

1,05

1,15

88,56

21,87

2,2020,72

0,00

1-3

5,44

1,15

109,28

1,15

6,59

0,00

0,00

2-4

0,00

2,20

87,51

22,92

2,20

20,72

20,72

3-4

16,33

6,59

103,84

6,59

22,92

0,00

0,00

4-5

4,12

22,92

87,51

22,92

27,04

0,00

0,00

5-6

10,42

27,04

83,39

27,04

37,46

0,00

0,00

5-7

0,77

27,04

78,40

32,03

27,81

4,99

0,00

6-8

0,00

37,46

72,97

37,46

37,46

0,00

0,00

7-8

4,66

27,81

77,63

32,80

32,47

4,99

4,99

8-9

10,32

37,46

64,88

45,55

47,78

8,09

0,00

8-10

18,41

37,46

72,97

37,46

55,87

0,00

0,00

8-11

8,54

37,46

63,10

47,33

46,00

9,87

0,00

8-12

6,13

37,46

60,69

49,74

43,59

12,28

0,00

9-13

0,00

47,78

54,56

55,87

47,78

8,09

8,09

10-13

0,00

55,87

54,56

55,87

55,87

0,00

0,00

11-13

0,00

46,00

54,56

55,87

46,00

9,87

9,87

12-13

0,00

43,59

54,56

55,87

43,59

12,28

12,28

13-14

8,68

55,87

54,56

55,87

64,55

0,00

0,00

13-15

6,81

55,87

52,69

57,74

62,68

1,87

1,87

14-15

0,00

64,55

45,88

64,55

64,55

0,00

0,00

15-16

3,74

64,55

45,88

64,55

68,29

0,00

0,00

16-17

15,00

68,29

42,14

68,29

83,29

0,00

0,00

17-18

5,63

83,29

25,36

85,07

88,92

1,78

0,00

17-19

5,74

83,29

25,47

84,96

89,03

1,67

0,00

17-20

7,41

83,29

27,14

83,29

90,70

0,00

0,00

17-21

7,23

83,29

26,96

83,47

90,52

0,18

0,00

17-22

6,01

83,29

25,74

84,69

89,30

1,40

0,00

18-23

0,00

88,92

19,73

90,70

88,92

1,78

1,78

19-23

0,00

89,03

19,73

90,70

89,03

1,67

1,67

20-23

0,00

90,70

19,73

90,70

90,70

0,00

0,00

21-23

0,00

90,52

19,73

90,70

90,52

0,18

0,18

22-23

0,00

89,30

19,73

90,70

89,30

1,40

1,40
23-24

1,62

90,70

19,73

90,90

92,32

0,20

0,00

23-25

1,82

90,70

19,73

90,70

92,52

0,00

0,00

27-25

0,00

92,32

17,91

92,52

92,32

0,20

0,20

25-26

6,87

92,52

17,91

92,52

99,39

0,00

0,00

26-27

11,04

99,39

11,04

104,00

143,00

0,00

0,00

27

0,00

143,00

0,00

143,54

Критичний шлях 0-1-3-4-5-6-8-10-13-14-15-16-17-20-23-25-26-27,

lкр. = 143,54 днів.


подія робота критичний шлях

Рисунок 6.1 Мережний графік підготовки виробництва

6.4. План маркетингу

Розвиток верстатобудування в Україні буде провадитися відповідно до пріоритетних державних програм, які істотно збільшать попит на продукцію заводу.

Основними суб'єктами споживання верстатів проектованого типу є всі стани СНД, але в першу чергу машинобудівні підприємства України й Росії. Подібні верстати в інших країнах СНД на даний час не виробляються, і вироблятися не будуть, тому що створення такого виробництва вимагає величезних матеріальних і трудових ресурсів. Виробництво таких верстатів є унікальним.

Своєчасне технічне переозброєння діючого виробництва, під випуск високоякісної продукції, забезпечить заводу вихід на світовий рівень.

Проведений аналіз показав, що падіння обсягів виробництва за останні 5 років супроводжувався переходом від дрібносерійного виробництва до одиничного.

Наміченими рішеннями в дійсному проекті пропонується збільшувати сильні сторони підприємства за рахунок технологічного забезпечення виробництва. Основні переваги:

1)        Вузька технологічна спеціалізація, що забезпечує порівняно високий технічний рівень виробництва верстатів.

2)        Наявність раніше створеної бази потужностей здатних забезпечити всю країну верстатами.

3)        Наявність науково-технічного заділу в області конструювання й виготовлення верстатів.

4)        Наявність маркетингового підрозділу для подальшого вивчення ринку.

5)        Готовність менеджменту до здійснення комерційних перетворень.

6.4.1. Вибір стратегій маркетингу

Для реалізації поставлених цілей вибираємо стратегію цільового маркетингу. Підприємство розробляє маркетингові підходи й робить продукцію розраховуючи на задоволення потреб. Залежно від ситуації сформованої на ринку, підприємство займає утримуючу стратегію, що припускає збереження наявної ринкової частки й утримання своїх позицій на ринку.

Для стимулювання збуту продукції передбачається використати такі впливи:

1)     Стимулювання замовлень у покупців: поширення зразків-каталогів, альбомів, участь у виставках, демонстраціях продукції й т.д.

2)     Стимулювання сфери торгівлі: заліки за покупку, проведення торговельних комплектів дилерів і їхнє заохочення.

3)     Стимулювання діяльності працівників.

4)     Пропаганда якості верстатів, що випускають, їхня сертифікація, а також пропаганда діяльності підприємства.

6.4.2. Ціноутворення

Основою ціноутворення є собівартість (всі витрати виробництва). Вихідна відпускна ціна продукції складається з торби собівартості й прибутку. Остаточна ціна для споживача визначається з урахуванням ринкової кон'юнктури й обліком витрат на транспортування, митні збори, витрат на страхування.

Підприємство навмисно з урахуванням виробничих можливостей, розробило власну систему цін або їхнє підвищення у випадку зниження частки ринку, недовантаженню виробничих потужностей - провести ініціативне зниження цін або їхнє підвищення у випадку стійкої інфляції або надмірному попиті.

Для визначення собівартості й ціни виробу робимо розрахунок витрат (калькуляцію) на сировину, матеріали й комплектуючі вироби, заробітну плату основних виробничих робітників і інші статті витрат по виготовленню верстата.

(6.14)

Таблиця 6.3 Витрати на основні матеріали

Найменування групи матеріалів

Ціна,

ЦМ,

грн./ед.

Кол-во,

Коефіцієнт

викорис-тання мате-ріалу, К

Вартість,

З′м, грн.

Сталь, кг

Труби, п/м

Матеріали по середній нормі витрати на верстат

Разом: +15%

Разом: по статті 1 із транспорнтыми расхо-дами (15%)

1,2

0,65

1200

40

0,76

0,72

2894,7

46,1

2930,8

3220,4

Розрахунок транспортних витрат

Транспортні витрат по даним підприємства складають в загалі 15 % від вартості вантажу

Зтр. = Зо.м0.15=2220,40,15 = 7581,5грн. (6.15)

Розрахунок витрат по заробітній платні виробничних робітників

Розрахунок основної заробітної платні.

Основна зарплата складається із заробітної плати по тарифу (прямої) і доплат передбачених КЗПП і колективною згодою.

Доплати складають 20 % від прямої зарплати. Вихідні дані і результати укрупненого групування робіт приведена у табл. 6.4.

Зп = ТРср.С, (6.16)

де Т трудомісткість, нгод.;

Рср. середній коефіцієнт робот;

С1р. часова ставка першого розряду.

Основна заробітна плата складає:

Зосн. =SЗп1,2 = 60301,2 = 8236 грн. (6.17)

Розрахунок додаткової заробітної плати.

Визначення додаткової заробітної плати необхідне для формування фонду оплати тарифних відпусток.

По даним підприємства додаткова заробітна плата складає 12% від основної:

Зд.з. = Зосн. 0,12 = 7236 0,12 = 968 грн. (6.18)

Таблиця 6.4 Розрахунок прямої заробітної плати

Види робіт

Трудомісткість,

Т, нгод.

Середній

коефіцієнт

робіт, РСТ

Часова

ставка

першого

розряду, С

грн/год.

Пряма

заробітна

плата, ЗП

грн.

Заготівельні

Верстатні

Слюсарні

Електро-гідро-пневмо

монтажні

Пусконолагджувальні

Інші роботи

930

3500

1030

1095

805

320

1.35

1.35

1.35

1.5

1.7

1.35

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

873

3329

966

2030

927

305

В сумі З.П.

7180

7030

Розрахунок відчислень на соціальне страхування.

Відчислення на соціальне страхування визначається у 37,5 % від суми основної та додаткової зарплат і складає:

Звідч. = 0,375( Зосн. + Зд.з.) = 0,375(8236+968) = 4444 грн. (6.19)

Виробнича собівартвсть:

Свр.м.п.ф.+Зком.-Зв.о.тр.осн.д.з.з.общ.=

=3813+(6377+34808)+2879-381+7581+8236+

+968+4444+19090+7331=96146 грн. (6.20)

Позавиробничні витрати приймаються 3 % від цехової собівартості :

Зпоз. = 0.03Свр. = 0.0386146 = 3584 грн. (6.21)

Витрати на деревину складають 10 % від З осн.:

Здр.= 0.1 З осн = 0.17236 = 824 грн. (6.22)

Повна собівартість:

Сповн. = Свр. + Зпоз.+ Здр. = 96146+3584+824 = 99454 грн. (6.23)

Виходячи з рентабельності виробу 30 % , прибуток дорівнює:

П = 0.3 Сповн. = 0.399454 = 36836 грн. (6.24)

Податок на додаткову вартість складає 20 % від З осн.:

ПДВ = 0.2 З осн = 0.27236 = 1447 грн. (6.25)

Оптова ціна верстата полуавтомата:

Цопт. = Сповн.+ П = 99454+36836 = 116290 грн. (6.26)

Продажна ціна :

Ц = Цопт.+ ПДВ = 116290 + 1447 = 117737 грн. (6.27)

Отримані дані заносимо до табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Калькуляція собівартості та ціни

N

n/n

Найменування статей

Ціна, грн.

1

2

3

Матеріали

Транспортні витрати

Поверненні відходи

3220,4

7581,5

381

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Разом

Основна заробітна плата

Додаткова зарплата, 12 % від п. 5

Відчислення на соцстрах 37,5% від п. (5+6)

Розходи на утримання та експлуатацію обладнання,

250 % від п. 5.

Загально виробничні розходи, 25 % від п. (5+8)

Виробнична собівартість S п. (49)

Поза виробничні розходи 3 % від п. 10

Вартість деревини 10 % від п. 5

Повна собівартість S п. (1012)

Прибуток 30 % від п. 13

ПДВ 20 % від п. 5

99815

8236

968

4444

19090

7331

96146

3584

824

99454

36836

2447

16

Ціна з ПДВ (1315) S п.

99733,1

Для одержання замовлень на виготовлену продукцію намічається розробити й видати рекламні проспекти, у яких будуть підкреслені переважні сторони верстата перед конкурентами.

Щодо комплексу послуг клієнтам будемо приймати рішення в порядку убутної значимості:

1.     Надійність поставок по строках і якості;

2.     Оперативність подання пропозицій за цінами;

3.     Можливість одержання інформації з якості;

4.     Надання знижок на взаємовигідних умовах;

5.     Простота вступу в контакт, консультаційні послуги;

6.     Гарантія якості й усунення неполадок і відмов в експлуатаційному процесі верстата в гарантійний і частково післягарантійний період;

7.     Надання замовникові-споживачеві не тільки певних послуг, але і їхньої комплектності.

У реалізації даного проекту беруть участь наступні підрозділи заводу:

-                відділ замовлень (прийом і узгодження заявки на проектування, і виготовлення верстата, розробка технічного завдання на проектування);

-                планово-економічний відділ (включення замовлення в план виробництва й узгодження строків його реалізації);

-                конструкторський відділ; відділ головного технолога;

-                відділ матеріально технічного забезпечення;

-                фінансово-збутовий відділ, що займається питаннями реалізації виробів, а також одержанням кредитів і розрахунками із замовниками верстатів і постачальниками комплектуючих.

Існує підрозділ проведення випробувань і здачі готових виробів замовникам.

Відповідно закону України Про власність форма власності для засновників

- колективна, є юридичною особою.

6.5.Оцінка ефективності використання верстата в цілому (розрахунок економічного ефекту)

Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту приведені у табл. 6.6.

Таблиця 6.6 Вихідні дані

Показники

ОзначенняВаріант

Базовий

Новий

1. Річний випуск деталей, шт.

Nр.

576000

523000

2. Штучний час на обробку, хвилин.

tшт.

0,15

0,30

3. Обладнання

-                    модель;

-                    продуктивність, дет./годину;

-                    оптова ціна, грн.;

-                    займаєма площина, м2 (1 верстат);

-                    установлена потужність електродвигунів, кВт;

-                    термін служби до першого капітального ремонту, років;

-                    ремонтоскладність:

механічної частини;

електричної частини.

В

Цопт.

S

Nу

Т

Rм.

Rе

240

85700

2,5

7,5

10

7

5

200

105157

2,5

8

10

14

10

4. Розряд:

-         оператора;

-         наладчика.

3

4

2

4

5. Кількість обслуговуючих верстатів, шт.;

-         оператором;

-         наладчиком .

nоп.

nн.

1

1

1

1

6. Витрати на одиницю рентабельності, грн.

-         механічної частини;

- електричної частини.

Нм.

Не.

45

25

45

25

7. Вартість одного м.2 виробничної площини, грн.

Цзд.

120

120

8. Вартість одного м.2 службових приміщень , грн.

Цсл.

190

190

9. Вартість утримання одного м.2 виробничної площини, грн.

Нзд.

40

40

10. Вартість утримання одного м.2 службових приміщень, грн.

Нсл.

40

40

11. вартість одного кВт електричної енергії, грн.

Не/е

0,256

0,256

12. середньорічні витрати, грн.

-         оператора;

-         наладчика.

Зоп.

Зн.

3990

4350

3725

4350

Економічний ефект від використовування виробу визначаємо за формулою:

, (6.28)

де Цспож. ціна споживання ,грн.; індекси 1 та 2 відповідають базовому та проектному виробу:

, (6.29)

де К капітальні витрати , повязані із придбанням та використанням виробу;

Нt експлуатаційні витрати.

Розрахунок економічного ефекту виконуємо у такій послідовності:

1) Визначаємо кількість обладнання та робочих .

Кількість спеціальних верстатів (розраховане np та прийняте nпр.)

, шт., (6.30)

де Фд дійсний річний фонд часу роботи обладнання, Фд = 4000 год.;

Квн коефіцієнт виконання норм , Квн = 1.2

шт.;

. (6.31)

Приймаємо: nпр1 = 1; nпр2 = 1.

Коефіцієнт завантаження

Кз = ; (6.32)

Кз1 =0.78 ; Кз2 = 0.8.

2)Розрахунок розміру капітальних витрат.

Капітальні витрати на придбання і використання виробу визначаємо наступним чином:

К = Цопт + Зтр.м + Ззд + Зсл + Зп.п грн.,

де Зтр.м. витрати на транспортування, встановлення та монтаж, грн.;

Ззд вартість приміщень, що зайнята виробом, грн.;

Зсл вартість службово-побутових приміщень, грн.;

Зпп вартість виробничних витрат, грн.;

К1 = 95700 + 7307 + 3006+ 3181=96194 грн.;

К2 = 115157 + 7722 + 3145 + 406 = 124330 грн.;

Зтр.м. = Цопт nпр Ктр.м.,

де Ктр.м коефіцієнт враховуючий витрати на транспортування, встановлення та монтажу обладнання, Ктр.м = 0.2

Зтр.м.1 = 957000.2 = 18140 грн.; Зтр.м.2 = 1151570.2 = 31031грн..

Цопт.1 = 95700 грн.; Цопт.2 = 115157 грн.

Ззд = Цзд.(S+Sд)g nпр, грн.,

де Sд площа під виносні та допоміжні пристрої, Sд1= 0.5 м2, Sд2=0,8 м2;

g - коефіцієнт, враховуючий допоміжну площу, g1 = 1.1; g2 = 1.2.

Ззд 1 = 120(1,54+1,5)1.1 5 =3006 грн.;

Ззд 2 = 120(14,1+0,8)1,2 1 = 3145 грн.

Зсл = Цсл.Sсл.опн) , грн.,

де Sсл площа службово-побутових приміщень, що припадає на одного працівника, Sсл = 7 м2/чол..

Зсл1 = 1907(0,72+0,92)=3181 грн;

Зсл1 = 1907(0,2+0,23)=306 грн.

3) Розрахунок поточних експлуатаційних витрат споживача:

Из.пл.=(Зоп.Чоп + Зн.Чн), грн.;

де Из.пл. річна зарплата робочих у розрахунку на одиницю обладнання , грн;

Изд. річні витрати на амортизацію та утримання приміщень, що зайнята

обладнанням, грн.;

Исл- річні витрати на амортизацію та утримання службово-побут. приміщень, грн.;

Ирем - річні витрати на ремонт та технічне обслуговування обладнання, грн.;

Ие.е - річні витрати на силову та електричну енергію, грн.

Из.пл.1=(39900,72+43500,92)=6234 грн.; Из.пл.2=(37250,72+43500,23)=3732,5 грн.

Изд. = Нзд.(S+Sд)g nпр, грн.

Изд.1=40(1,54+0.5)1.15 = 548 грн. ; Изд.2=40(7,5+0,8)1,21=498 грн.

Исл = Нсл.Sсл(Чопн), грн.;

Исл1=407(0,72+0,92)=559 грн. ; Исл2=407(0,72+0,23)=366 грн.

Ирем. = (Нм.RмеRе) мnпр , грн. ;

Ирем.1 = (457+255)5=3200 грн. ; Ирем.1=(4518+2516)1=2210 грн.;

Ие.е = NynпрHе/еФд , грн. ;

Ие.е1 =450,2565000 = 30480 грн. ; Ие.е2 =7,610.2565000 = 8782,4 грн..

Отримані дані заносимо до табл. 4.10.

Таблиця 6.7 Річні поточні експлуатаційні витрати споживача

Статті витрат

Сума витрат, грн.

Базовий

варіант

Проектний

варіант

1.      Заробітна плата основних і допоміжних робочих, Из/пл.

2.      Витрати на амортизацію та утримання виробничних приміщень, Изд.

3.      Витрати на амортизацію та утримання службово-побутових приміщень, Исл.

4.      Витрати на ремонт та технічне обслуговування обладнання Ирем

5.      Витрати на силову та електричну енергію, Ие/е.

6234

548

559

3200

30480

3732,5

498

366

2210

8782

В сумі Иг

38821

22122

4)            Розрахунок ціни споживання:

,

,

де Е коефіцієнт дисконтування витрат, Е = 0.1.

;

5)              Розрахунок економічного ефекту:

Приводимо порівняльну характеристику техніко-економічних показників проектуємого та базового виробів, табл. 6.8.

Таблиця.4.8 Порівняльні техніко-економічні показники ефективності

Найменування показника

Величина

Відхили

+,-

(%)

Базовий

варіант

Проектний

варіант

1.        Технічні

-             Продуктивність, шт./годину

-             Потужність електродвигуна, кВт.

-             Маса обладнання, т.

- Загальна площа, що зайнята, м2

200

8

4,3

3

240

7,5

3,5

2,5

+ 40

+ 0,5

-1,8

+ 1

2.        Економічні

-             Капітальні витрати на придбання та використання, грн.

-             Оптова ціна, грн.

-             Ціна споживання, грн.

-             Річні експлуатаційні витрати, грн.

97194

95700

355998,1

38821

124330

115157

153293

22122

+18,9

+22,7

-58

-76,04

Економічний ефект, грн.

475704,2
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1034
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site