Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Намагайтеся виконати всі завдання

техніка

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Тест складається з трьох частин, що містять 34 завдання різних форм. Відповіді на завдання Ви маєте позначити на бланку відповідей. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

Намагайтеся виконати всі завдання.

Частина 1

Завдання 1-25 мають по пять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та зробіть відмітку в бланку відповідей А.

1.   Тіло рухається у площині хОу. Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.

А

Б

В

Г

Д

2. За графіком залежності прискорення тіла від часу визначите графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу, враховуючи, що в початковий момент часу (t=0) швидкість руху тіла дорівнює нулю.

А

Б

В

Г

Д

3.Визначте, як зміниться доцентрове прискорення точки на лопасті вентилятора, якщо частоту обертання вентилятора збільшити втричі.  

А

Б

В

Г

Д

Збільшиться в 27 разів

Збільшиться в 9 разів

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

4. Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції:

Апарашутист спускається, рухаючись рівномірно й прямолінійно;

Бм'яч після удару футболіста летить вертикально вгору;

Вавтомобіль рухається відповідно горизонтальному шосе з виключеним двигуном;

Гкулька спускається по похилому жолобу;

Длюдина нахиляється вперед при раптовій зупинці транспорту

5. Визначте, яку загальну масу має смугастий циліндричний вантаж. Призматичні вантажі на фото мають масу по 100 г кожен.

А100 г

Б150 г

В200 г

Г250 г

Д350 г

6. Снаряд кинутий спортсменом під кутом до обрію, перебував у польоті 12 секунд. Якої найбільшої висоти досяг снаряд? Враховуючи=10 м/с2.

А150 м

Б180 м

В200 м

Г300 м

Д720 м

7. Деяка кількість газу приймає участь у круговому процесі 1231, зображеному в координатах P,V. Визначити, який вид має даний цикл у координатах P,T.

А

Б

В

Г

Д8. Робочий цикл теплового двигуна позначений на рисунку. Визначте корисну роботу, яка здійснюється двигуном за один цикл.

А

Б

В

Г

Д

20Дж

40мДж

20мДж

40мДж

80Дж

9. Як зміниться внутрішня енергія ідеального газу при адіабатичному розширенні?

А

Б

В

Г

Д

U=0

U>0

U<0

Може мати будь-які значення

Внутрішня енергія ідеального газу завжди дорівнює нулю

10. Чому після дощу стає прохолодніше?

Аохолодження предметіввнаслідок випару води;

Бзбільшення вологості повітря;

Вконвекція в повітрі;

Гконвекція у воді;

Ддифузія повітря між молекулами рідини

11. На рисунку показане взаємне розташування трьох однакових за модулем точкових зарядів. Укажіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд з боку першого та третього зарядів.

А

Б

В

Г

Д

Напрям А

Напрям Б

Напрям В

Напрям Г

Напрям Д

12. Заряд 6 Кл переміщається між крапками, з різницею потенціалів 2 В. Чому дорівнює робота зроблена кулонівською силою?

А 3 Дж

Б12 Дж

В1/3 Дж

Г 6 Дж

Д10 Дж

13. Визначте загальну електроємність конденсаторів, зєднаних так, як показано на схемі. Ємність кожного окремого конденсатора 2 мкФ.

А1 мкФ

Б2 мкФ

В0,5 мкФ

Г4 мкФ

Д5 мкФ

14. Чому дорівнює робота струму на ділянці ланцюга за 2 с, якщо сила струму в ланцюзі 3 А, а напруга на ділянці ланцюга 6 В?

А1 Дж

Б4 Дж

В 9 Дж

Г36 Дж

Д40 дж

15. Які дії електричного струму спостерігаються при пропущенні струму через металевий провідник:

Анагрівання, хімічна та магнітна дія;

Бхімічна та магнітна дія, нагрівання немає;

Внагрівання та магнітна дія, хімічної дії немає;
Гнагрівання та хімічна дія, магнітної дії немає;

Дтільки магнітна дія

16. Укажіть, у якому степені одиниця часу входить до одиниці магнітної індукції, вираженої через основні одиниці СІ.

А+2

Б+1

В-1

Г-2

Д

Одиниця часу не входить до одиниці магнітної індукції, вираженої через основні одиниці СІ

17. На рисунку зазначений напрямок вектора швидкості руху позитивного заряду. Який із зазначених на рисунку напрямків має вектор сили, що діє з боку магнітного поля на цей заряд, якщо вектор індукції входить перпендикулярно в площину рисунку?

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

18. Знайти індуктивність провідника, у якому рівномірна зміна сили струму на 2 А, протягом 0,25 с збуджує ЕДС самоіндукції 20 мВ.

А2,5 мГн

Б3,5 мГн

В 1,5мГн

Г4 мГн

Д5 мГн

19. Довжина хвилі 2 м, а швидкість її поширення 10 м/с. Визначте її частоту?

А 0,25 Гц

Б0,5 Гц

В2 Гц

Г2,5 Гц

Д5 Гц

20. Правильно продовжте твердження: під час незатухаючих електромагнітних коливань, у момент, коли конденсатор повністю розряджений, максимального значення досягає

А

Б

В

Г

Д

Повна енергія електромагнітних коливань

Енергія магнітного поля

Енергія електричного поля

Частота коливань

Ємність контуру

21. При деякому значенні a кута падіння променя світла на границю розділу двох середовищ відношення синуса кута падіння та синуса кута переломлення дорівнює n. Чому дорівнює це відношення при збільшенні кута падіння в 2 рази?

А

Б

В

Г

Д

22. При якій умові може спостерігатися інтерференція двох пучків світла з різними довжинами хвиль?

А при однаковій амплітуді коливань;

Б при однаковій початковій фазі коливань;

В при однаковій амплітуді та початковій фазі коливань;

Гпри постійній різниці ходу;

Дні при яких умовах

23. При висвітленні катода вакуумного фотоелемента потоком монохроматичного світла відбувається звільнення фотоелектронів. Як зміниться максимальна кінетична енергія фотоелектронів при збільшенні частоти світла в 2 рази?

А Збільшиться у два рази

БЗбільшиться менш чим у два рази

ВЗменшиться у два рази

ГЗменшиться менш чим у два рази

Д

Не зміниться

24. Який порядковий номер у таблиці Менделєєва у елемента, який виходить в результаті альфа-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?А Z+2

БZ-2

ВZ-4

ГZ-1

ДZ

25. Яка енергія виділиться при ядерній реакції , якщо енергії зв'язку ядер:;;  ;.

А 3,8 МеВ

Б4,8 МеВ

В69,2 МеВ

Г4,2 МеВ

Д2,8 МеВ

Завдання 2627 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, виберіть твердження, позначене ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей. Усі інші види Вашого запису компютерна програма реєструватиме як помилку!

26. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань, та власне самими формулами.

Аперіод коливань тіла, що здійснює коливання на пружині;

Брівняння гармонічних коливань;

Впотенціальна енергія пружини, на якій тіло здійснює горизонтальні коливання;

Гперіод коливань математичного маятника.

1        ;

2       

3        ,;

4        ;

5        ;.

А

Б

В

Г

27. Установіть відповідність між прізвищами видатних учених та їх науковим доробком.

АЮнг Томас

БЛебедєв П.Н.;

ВЕйнштейн А.;

ГПланк Макс.

1        Квантова теорія руху, взаємодія та взаємні перетворень мікроскопічних часток;

2        Теорія відносності;

3        Вимір тиску світла;

4        Відкриття інтерференції світла;

5        Експериментальна реєстрація заряджених часток.

А

Б

В

Г

У завданнях 28-34 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

Відповідь: __________________

Відповідь: __________________

Відповідь: __________________

Відповідь: __________________

32. На рисунку зображене електричне коло, що складається з джерела постійного струму (1), вимикача (2), реостата (3), вольтметра (4) й амперметра (5).

Коли замкнули електричне коло, покази приладів установилися, як на рисунку І. Коли повзунок реостата перемістили, покази приладів змінилися, як на рисунку ІІ. Визначте (у вольтах) ЕРС джерела струму.

Відповідь: __________________

Відповідь: __________________

Відповідь: __________________
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1603
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site